Ubezpieczenie nieruchomości od burzy jest co najmniej rozsądne w dobie zmian klimatycznych i coraz częstszych anomalii. Opisujemy w szczegółach, co powinna zawierać taka polisa, ile kosztuje i które TU oferują ochronę domu i mieszkania od skutków burzy.

Ubezpieczenie nieruchomości od burzy
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Wandalizm  
Proama
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm  
Generali
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Wandalizm   Pakiet medyczny  
INTER Polska
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Wandalizm  
mtu24.pl
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź  
Benefia
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Wiener
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja  
Ubezpieczenie nieruchomości od burzy
Link4
Cena roczna
389,69 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Wandalizm
Proama
Cena roczna
392,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Wandalizm
Generali
Cena roczna
444,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Wandalizm Pakiet medyczny
INTER Polska
Cena roczna
550,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Wandalizm
mtu24.pl
Cena roczna
675,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Powódź
Benefia
Cena roczna
519,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
544,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja
Wiener
Cena roczna
717,00 zł
Nieruchomość
820 000 zł
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla domu 100 m2 zamieszkanego przez 3 osoby w miejscowości Konstancin Jeziorna (05-510)

Na obszarze Polski najwięcej burz pojawia się od maja do września, jednak w mniejszym natężeniu to zjawisko występuje praktycznie przez cały rok. Najwięcej burz pojawia się na południu kraju, jednak trudno znaleźć region, w którym nie stanowią one realnego zagrożenia.

Szkody burzowe odnoszą się zarówno do budynków mieszkalnych, jak i gospodarstw rolnych, a także pojazdów mechanicznych. Zrozumiałe jest, że w takich okolicznościach zawsze warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia.

Czym jest ubezpieczenie od burzy?

W Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) polisy mieszkaniowej znajduje się dział z definicjami, który zawiera opisy poszczególnych ryzyk. Raczej nie znajdziemy tam jednak burzy, co nie oznacza, że ubezpieczenie nieruchomości nie chroni przed jej skutkami. To zdarzenie jest po prostu ujęte bardziej szczegółowo, czyli rozbite na kilka innych ryzyk. Chodzi tutaj głównie o:

 • uderzenie pioruna,
 • ulewny (nawalny) deszcz,
 • silny (porywisty) wiatr (z podaniem konkretnej prędkości wiatru),
 • gradobicie,
 • silne opady śniegu.

W polisach mieszkaniowych rzadko kiedy pojawiają się też takie pojęcia, jak huragan, nawałnica, orkan czy wichura, które są w pewien sposób powiązane z burzami. Tego typu kataklizmy również można sprowadzić do wymienionych wyżej ryzyk i tak też czyni większość ubezpieczycieli.

Przed czym chroni ubezpieczenie od burzy?

Polisa mieszkaniowa zabezpieczy nas finansowo m. in. na wypadek zniszczeń, których przyczyną była burza oraz zjawiska jej towarzyszące. Podstawowe ubezpieczeniechroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości. Jeśli chcemy zabezpieczyć się bardziej kompleksowo, możemy włączyć w ochronę również innego rodzaju mienie, przede wszystkim tzw. ruchomości domowe, czyli tę część wyposażenia mieszkania bądź domu, która nie jest przytwierdzona na stałe i nie wymaga demontażu. Do tego dodajmy liczne zabudowania znajdujące się na posesji, czyli:

 • ogrodzenie wraz z bramami i furtkami;
 • garaż wolnostojący;
 • budynki gospodarcze;
 • altany i inne zabudowania tzw. małej architektury;
 • roślinność ogrodową;
 • utwardzone powierzchnie, czyli np. boiska, chodniki i podjazdy;
 • baseny i oczka wodne;
 • infrastruktura dla dzieci;
 • murowane grille;
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne.

Na wypadek burzy i innych zdarzeń losowych można ubezpieczyć praktycznie wszystkie zabudowania znajdujące się na posesji, jeśli tylko są one na trwałe związane z gruntem. Z ochrony wyłączone są m. in. namioty foliowe oraz blaszane garaże.

PAMIĘTAJ!
Niektórzy ubezpieczyciele, jako dodatek do polisy mieszkaniowej, oferują również ubezpieczenie nieruchomości poza posesją, konkretnie domu letniskowego i nagrobka.

Jak kupić ochronę nieruchomości od burzy?

Polisę od burzy bezproblemowo kupimy dzięki porównywarce. Aby otrzymać dopasowane oferty, należy przedtem określić to, co chcemy ubezpieczać, a następnie od jakich ryzyk. Do wyboru są ubezpieczenia podstawowe i rozszerzone.

Podstawowy zakres ochrony najczęściej zawiera większość ryzyk, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z burzą. Wszystko zależy jednak od indywidualnej polityki poszczególnych towarzystw. Prze zakupem polisy warto więc sprawdzić, czego dokładnie dotyczy ochrona ubezpieczeniowa i czy nie trzeba by jej poszerzyć o kolejne ryzyka. W podstawie może np. znajdować się porywisty wiatr, deszcz nawalny i uderzenie pioruna, przy braku gradobicia.

Przypomnijmy, że podstawowa polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe domu bądź mieszkania. Pozostałe mienie, czyli mienie ruchome oraz zabudowania na posesji, to dodatkowo płatne rozszerzenia, które trzeba dopiero włączyć do zakresu ochrony. 

Jakie zagrożenie dla domu i mieszkania przez burzę?

Burza jest następstwem różnych zjawisk, które zagrażają nieruchomości – zarówno murom, instalacjom zamontowanym na stałe, jak i wyposażeniu w środku. Dlatego w polisie mieszkaniowej kupujemy cały pakiet tzw. zdarzeń losowych, wśród których wiele dotyczy zjawisk atmosferycznych.

Chodzi tutaj o:

 • upadek drzew i masztów, co odnosi się również do gałęzi;
 • pożar, który może być spowodowany uderzeniem pioruna;przepięcie będące skutkiem wyładowania atmosferycznego (towarzystwa czasami odróżniają to zdarzenie od przepięcia mającego inne przyczyny);
 • spływ wody po zboczach – zachodzi głównie w obszarach górzystych;
 • osuwanie i zapadanie się ziemi;
 • zalanie, którego nie powinno się mylić z powodzią, ponieważ to dwa odrębne ryzyka;
 • upadek samolotu – takie zdarzenia występują może rzadko, a więc są mało prawdopodobne, niemniej jednak przy ich zajściu straty mogą być ogromne.
WAŻNE!
Większość zdarzeń losowych dostępna jest w podstawie, a inne jako rozszerzenia – w każdym towarzystwie podział jest nieco inny.

Ubezpieczenie domu i mieszkania od burzy – jaki koszt?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia domu (mury i elementy stałe) od burzy i innych podstawowych zdarzeń losowych. Kalkulację przeprowadziliśmy dla 120-metrowego budynku mieszkalnego w Poznaniu, którego wartość rynkowa to 800 000 zł.

Podstawowa polisa dla opisanego wyżej domu kosztuje od 446 zł do 717 zł w skali roku. Ostateczna cena polisy mieszkaniowej z ochroną finansową od burzy zależy od wartości nieruchomości i wybranych dodatków.

Ubezpieczenie domu od burzy i innych zdarzeń losowych to niewielki koszt, jeśli porównamy go do wartości ubezpieczonego majątku, czyli też wysokości odszkodowania, na jakie możemy liczyć po szkodzie całkowitej. 500 czy 600 zł za polisę, na pierwszy rzut oka, wydaje się sporą sumą, ale pamiętajmy, że odnosi się ona do roku ochrony ubezpieczeniowej. Miesięczny koszt to już 40-50 zł

Leszek DrozdalskiLeszek Drozdalski

Koszt ubezpieczenia domu 120 m2 za 800 000 zł od burzy i innych zdarzeń losowych 

TUDodatkowo w polisie

Roczna składka

Europa

Home Assistance, powódź446 zł

Benefia

Home Assistance, dewastacja456 zł
ProamaHome Assistance, dewastacja

492 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

533 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja558 zł
mtu24.pl

powódź

587 zł

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny628 zł

Wiener

Home Assistance, dewastacja717 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 25.05.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy najtańsze oferty od poszczególnych towarzystw.

Ile wyniesie odszkodowanie za skutki burzy?

Polisy mieszkaniowe przynależą do szerszej kategorii polis majątkowych, a tego typu ubezpieczenia gwarantują zwrot poniesionych strat, ale – w odróżnieniu np. od ubezpieczeń osobowych – nie przyczyniają się do wzbogacenia. Oznacza to, że przy właściwie dobranych sumach ubezpieczenia (SU) możemy liczyć na pełną rekompensatę strat finansowych, lecz nie na zysk.

SU to maksymalna wysokość odszkodowania, jaka przysługuje po szkodzie całkowitej. Powinna ona jak najlepiej odzwierciedlać wartość ubezpieczonego majątku. Jeśli jest zbyt wysoka, niepotrzebnie winduje wysokość składki i mówimy wówczas o nadubezpieczeniu. Jeśli natomiast SU jest zaniżona (niedoubezpieczenie) przy większych lub całkowitych szkodach odszkodowanie może pokryć straty tylko częściowo. Ustalenie sum ubezpieczenia na właściwym poziomie powinniśmy więc traktować jako priorytet.  

Kiedy ubezpieczenie od burzy nie działa?

Wszystkie polisy mieszkaniowej posiadają ograniczenia, a najważniejszymi z nich są wyłączenia odpowiedzialności. Można je zdefiniować jako okoliczności, których zaistnienie pozbawia ubezpieczonego odszkodowania. Lista wyłączeń, zarówno ogólnych, jak szczegółowych (dla konkretnych zdarzeń) znajduje się w OWU każdej polisy i za każdym razem jest nieco inna.

Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności istotne w kontekście burzy, to wśród nich znajdziemy m. in.:

 • rażące niedbalstwo – np. pozostawienie otwartych okien dachowych, które spowoduje zalanie;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń – np. uszkodzony przy przepięciu sprzęt komputerowy podłączony bezpośrednio do kontaktu, zamiast do listwy;
 • brak obowiązkowych przeglądów technicznych – czego skutkiem jest np. uszkodzony piorunochron;
 • niewłaściwa konserwacja – np. przeciekający dach powodujący zalanie przy większym deszczu;
 • przechowywanie mienia ruchomego w niewłaściwych miejscach – np. zalanie urządzenia elektronicznego pozostawionego na balkonie;
 • upadek drzewa lub masztu na samochód zaparkowany na posesji – auta i motocykle ogólnie są wyłączone z ochrony z ramach polisy mieszkaniowej.

Jak zabezpieczyć dom lub mieszkanie przed burzą?

Aby zminimalizować straty w czasie burz w domu czy mieszkaniu, warto odpowiednio się na nią przygotować. Przede wszystkim dokładnie zamknijmy okna, drzwi i zabierzmy z balkonów oraz z posesji domu wszelkie przedmioty, które mogą zostać zniszczone przez wiatr. 

Ważne jest także regularne przeprowadzanie konserwacji dachu, by w razie ulewy czy wichury nie doszło do jego uszkodzenia. W kwestii piorunów zaś istnieją dwa podstawowe sposoby zabezpieczeń technicznych: instalacja odgromowa oraz ograniczniki przepięć.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa, to nic innego jak piorunochron. Jeżeli piorun uderzy w dom, zewnętrzna metalowa siatka przechwyci prąd i bezpiecznie odprowadzi ładunek energetyczny do ziemi. Istnieją mniej lub bardziej zaawansowane instalacje odgromowe. Ważne, by do jej montażu zatrudnić fachowca. Jeżeli piorunochron zostanie nieprawidłowo zainstalowany, nie spełni swojej funkcji.

Ograniczniki przepięć do ochrony urządzeń
Ograniczniki przepięć powinny znaleźć się w każdym domu i mieszkaniu. To urządzenia, które w przypadku wzrostu napięcia w sieci, natychmiast je przechwytują i przekazują ładunek do gruntu. Istnieje wiele rodzajów ograniczników przepięć. Najtańszym i najpopularniejszym są listwy antyprzepięciowe. Niektóre ograniczniki montuje się także w rozdzielnicy głównej lub w złączu budynku. Ograniczniki przepięciowe chronią urządzenia, takie jak telewizory komputery czy zmywarki przed przepaleniem.

Gdzie kupić ubezpieczenie od burzy?

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych, które są powiązane z burzą, możemy nabyć praktycznie w każdym towarzystwie. Do wyboru mamy więc kilkudziesięciu ubezpieczycieli, a wielu z nich ma do zaoferowanie kilka wariantów polisy mieszkaniowej.

PORÓWNAJ CENY

Każde ubezpieczenie nieruchomości jest unikalne, a różnice widoczne są na wielu poziomach, takich jak: katalog zdarzeń w podstawie i dostępne rozszerzenia, formuła polisy (od ryzyk nazwanych bądź All Risk), limity oraz wyłączenia odpowiedzialności czy długość karencji dla niektórych ryzyk (głównie dla powodzi). Oczywiście, oferty są zróżnicowane również pod względem cenowym, co sprawia, że warto porównywać je ze sobą, np. za pomocą kalkulatora ubezpieczeń, ponieważ w ten sposób można zaoszczędzić nawet kilkaset złotych w skali roku.

Ważne informacje

1. Burza w połączeniu z innymi zjawiskami jak silny wiatr czy deszcz jest poważnym zagrożeniem dla każdego rodzaju nieruchomości 

2. Najbardziej narażone na uderzenie pioruna są wysokie budynki i domy ulokowane na wyższym terenie

3. Dom lub mieszkanie na wypadek burz dobrze jest zabezpieczyć instalacją odgromową oraz ogranicznikami przepięć

4. Bezpieczeństwo na wypadek strat związanych z burzą zapewni ubezpieczenie nawet w podstawowej wersji

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od burzy

 1. Czy polisa chroni przed skutkami zniszczenia od uderzenia pioruna i przepięcia?

  Dla towarzystw uderzenie pioruna oraz przepięcie to dwa osobne ryzyka. Pierwsze z nich dostępne jest najczęściej w podstawie polisy, podczas gry drugie zazwyczaj jest rozszerzeniem. Dodajmy, że niektórzy ubezpieczyciele rozróżniają dwa rodzaje przepięcia: wywołane uderzeniem pioruna oraz mające inne przyczyny.

 2. Czy burza jako ryzyko jest dostępna w formule All Risk?

  Tak, zawsze jednak warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności w OWU pod kątem burzy i skutków, jakie może wywołać.

 3. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie na zniszczenia przez burzę?

  Procedura przyznawania odszkodowania na szkody burzowe jest identyczna, jak w przypadku wszystkich innych rodzajów zniszczeń. Na zgłoszenie szkody ubezpieczony ma od 3 do 7 dni, w zależności od towarzystwa. Rekompensata powinna zostać wypłacona maksymalnie 30 dnia od zgłoszenia. Jeśli jakaś jej część jest sporna, towarzystwo ma dodatkowe 14 dni na przelanie tych pieniędzy.

 4. Kto dostanie odszkodowanie za burzę – właściciel czy lokator?

  Odszkodowanie za szkody burzowe oraz inne zniszczenia zawsze przysługuje osobie, której mienie zostało zniszczone, jeśli oczywiście posiada ona odpowiednio skonstruowaną polisę. Przy stosunku najmu możliwe jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, po jednym na właściciela i lokatora. Może się więc zdarzyć, że po przejściu burzy każdy z nich otrzyma jakąś rekompensatę.

 5. Czy mogę ubezpieczyć nieruchomość tylko na wypadek burzy?

  Nawet najbardziej podstawowe ubezpieczenia nieruchomości chronią przed co najmniej kilkoma zdarzeniami losowymi. Zawsze wśród nich znajduje się pożar, najczęściej też zalanie, upadek drzew i masztów czy katastrofa samolotowa. Oczywiście, podstawa zawiera też najczęściej ryzyka składające się na burzę, czyli ulewny deszcz, porywisty wiatr, gradobicie, itd.

 6. Czy można ubezpieczyć od burzy majątek firmy?

  Mienie firmowe można ubezpieczyć od skutków burzy oraz innych zdarzeń losowych zarówno w polisie firmowej, jak i w polisie mieszkaniowej, chociaż w drugim wariancie ochrona może być nieco okrojona i obwarowana pewnymi wymaganiami, np. często jest możliwa tylko wtedy, kiedy przestrzeń przeznaczona na działalność gospodarczą nie przekracza 50% powierzchni użytkowej nieruchomości.