Ubezpieczenie nieruchomości od burzy w dobie zmian klimatycznych i coraz częstszych anomalii jest co najmniej rozsądne. Sprawdź, co powinno zawierać ubezpieczenie mieszkania i domu, ile kosztuje polisa na 12 miesięcy i które towarzystwa ubezpieczeń oferują ochronę od skutków burzy.

Burze w Polsce

Burze w Polsce występują średnio przez około 160 dni w roku – podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najczęściej w sezonie letnim, czyli od czerwca do sierpnia. W tym okresie mamy też do czynienia z najsilniejszymi i najniebezpieczniejszymi zjawiskami pogodowymi, które powodują znaczne straty materialne. Dla Europy Środkowej są to silny wiatr, nawalne opadu deszczu i gradu oraz błyskawice i tornada.

Statystycznie, według IMGW, najwięcej burz jest na Wyżynie Lubelskiej oraz Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Z kolei w Karpatach, a zwłaszcza Beskidzie Sądeckim, burze trwają najdłużej, łącznie przez nawet 80 godzin w ciągu roku.

Szkody burzowe odnoszą się zarówno do budynków mieszkalnych, jak i gospodarstw rolnych, a także pojazdów mechanicznych. Zrozumiałe jest, że w takich okolicznościach zawsze warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia.

PORÓWNAJ CENY

Czym jest ubezpieczenie od burzy?

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) polisy mieszkaniowej zawierają listę definicji do poszczególnych pojęć i ryzyk. Raczej nie znajdziesz tam wyjaśnienia zjawiska burzy, co nie oznacza, że ubezpieczenie nieruchomości nie chroni przed jej skutkami. To zdarzenie jest po prostu ujęte bardziej szczegółowo i zawiera się w kilku innych zdarzeniach, jak:

 • uderzenie pioruna,
 • ulewny (nawalny) deszcz,
 • silny (porywisty) wiatr (z podaniem konkretnej prędkości wiatru),
 • gradobicie,
 • silne opady śniegu.

W ubezpieczeniu mieszkania rzadko kiedy pojawiają się też takie pojęcia, jak huragan, nawałnica, orkan czy wichura, które są w pewien sposób powiązane z burzami. Tego typu kataklizmy również można sprowadzić do wymienionych wyżej ryzyk i tak też czyni większość ubezpieczycieli.

Przed czym chroni ubezpieczenie od burzy?

Polisa mieszkaniowa zabezpieczy finansowo twoje mienie na wypadek m.in. zniszczeń, których przyczyną była burza oraz zjawiska jej towarzyszące.

Podstawowe ubezpieczenie domu i mieszkania chroni mury i ewentualnie elementy stałe nieruchomości. Jeśli chcesz ochrony kompleksowej, możesz włączyć w ochronę również innego rodzaju mienie, przede wszystkim tzw. ruchomości domowe, czyli tę część wyposażenia mieszkania bądź domu, która nie jest przytwierdzona na stałe i nie wymaga demontażu. Do tego dodajmy liczne zabudowania znajdujące się na posesji, czyli:

 • ogrodzenie wraz z bramami i furtkami;
 • garaż wolnostojący;
 • budynki gospodarcze;
 • altany i inne zabudowania tzw. małej architektury;
 • roślinność ogrodową;
 • utwardzone powierzchnie, czyli np. boiska, chodniki i podjazdy;
 • baseny i oczka wodne;
 • infrastruktura dla dzieci;
 • murowane grille;
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne.
PAMIĘTAJ!
Na wypadek burzy i innych zdarzeń losowych ubezpieczysz praktycznie wszystkie zabudowania znajdujące się na posesji, jeśli tylko są one na trwałe związane z gruntem. Z ochrony wyłączone są m. in. namioty foliowe oraz blaszane garaże. Niektórzy ubezpieczyciele, jako dodatek do polisy mieszkaniowej, oferują również ubezpieczenie nieruchomości poza posesją, konkretnie domu letniskowego i nagrobka.

Jak kupić ochronę nieruchomości od burzy?

Polisę od burzy bezproblemowo kupisz dzięki porównywarce. Aby otrzymać dopasowane oferty, należy przedtem określić to, co chcesz ubezpieczyć, a następnie od jakich ryzyk. Do wyboru masz ubezpieczenia podstawowe i ubezpieczenie rozszerzone.

Podstawowy zakres ochrony najczęściej zawiera większość ryzyk, które są bezpośrednio lub pośrednio powiązane z burzą. Wszystko zależy jednak od indywidualnej polityki poszczególnych towarzystw. Przed zakupem polisy warto więc sprawdzić, czego dokładnie dotyczy ochrona ubezpieczeniowa i czy nie trzeba by jej poszerzyć o kolejne ryzyka. W podstawie może np. znajdować się porywisty wiatr, deszcz nawalny i uderzenie pioruna, przy braku gradobicia.

Przypomnijmy, że podstawowa polisa chroni mury i ewentualnie elementy stałe domu bądź mieszkania. Pozostałe mienie, czyli mienie ruchome oraz zabudowania na posesji, to dodatkowo płatne rozszerzenia, które trzeba dopiero włączyć do zakresu ochrony. 

Jakie zagrożenie dla domu i mieszkania przez burzę?

Burza jest następstwem różnych zjawisk, które zagrażają nieruchomości – zarówno murom, instalacjom zamontowanym na stałe, jak i wyposażeniu w środku. Dlatego w polisie mieszkaniowej otrzymujesz cały pakiet tzw. zdarzeń losowych, wśród których wiele dotyczy zjawisk atmosferycznych, jak:

 • upadek drzew i masztów, co odnosi się również do gałęzi;
 • pożar, który może być spowodowany uderzeniem pioruna;
 • spływ wody po zboczach – zachodzi głównie w obszarach górzystych;
 • osuwanie i zapadanie się ziemi;
 • zalanie, którego nie należy mylić z powodzią, ponieważ to dwa odrębne ryzyka;
 • upadek samolotu – takie zdarzenia występują może rzadko, a więc są mało prawdopodobne, niemniej jednak przy ich zajściu straty mogą być ogromne.
WAŻNE!
Większość zdarzeń losowych u ubezpieczeniu nieruchomości od burzy dostępna jest w podstawie, a inne jako rozszerzenia – w każdym towarzystwie ubezpieczeń podział jest nieco inny.

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania od burzy?

Sprawdziliśmy, jaki jest koszt ubezpieczenia domu 120 mkw. o wartości rynkowej 800 000 zł (mury i elementy stałe) od burzy i innych podstawowych zdarzeń losowych.

Podstawowa polisa dla opisanego wyżej domu kosztuje od 446 zł do 717 zł w skali roku. Ostateczna cena polisy mieszkaniowej z ochroną finansową od burzy zależy od wartości nieruchomości i wybranych dodatków.

Wypowiedź eksperta

Ubezpieczenie domu od burzy i innych zdarzeń losowych to niewielki koszt, jeśli porównamy go do wartości ubezpieczonego majątku, czyli też wysokości odszkodowania, na jakie możemy liczyć po szkodzie całkowitej. 500 czy 600 zł za polisę, na pierwszy rzut oka, wydaje się sporą sumą, ale pamiętajmy, że odnosi się ona do roku ochrony ubezpieczeniowej. Miesięczny koszt to wydatek w przedziale 40-50 złotych.
Michał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomościMichał Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń nieruchomości

Przykładowy koszt ubezpieczenia domu od burzy i innych zdarzeń losowych 

TUDodatkowo w polisie

Cena za 12 miesięcy ochrony

Europa

Home Assistance, dewastacja446 zł

Benefia

Home Assistance, 544 zł
Link4Home Assistance, dewastacja

564zł

mtu24.pl

-

 587 zł

Inter Polska

Home Assistance, dewastacja666 zł
UNIQA

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

701 zł

Benefia

Home Assistance, przedmioty szklane, All Risk734 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja, All Risk777 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 29.04.2024 r.) dla domu 120 m2 o wartości 800 000 zł.
Zakres ochrony obejmuje mury i stałe elementy od skutków burzy i innych zdarzeń losowych.

Ile odszkodowania z polisy za burzę?

Wysokość odszkodowania za burzę zależy od rozmiarów szkody i sumy ubezpieczenia (SU). Suma ubezpieczenia to maksymalna wysokość odszkodowania, jaka przysługuje ci po szkodzie całkowitej. Powinna ona jak najlepiej odzwierciedlać wartość ubezpieczonego majątku. Jeśli jest zbyt wysoka, niepotrzebnie winduje wysokość składki i mówimy wówczas o nadubezpieczeniu. Jeśli natomiast SU jest zaniżona (niedoubezpieczenie) przy większych lub całkowitych szkodach odszkodowanie może pokryć straty tylko częściowo. Ustalenie sum ubezpieczenia na właściwym poziomie powinniśmy więc traktować jako priorytet.  

Kiedy ubezpieczenie od burzy nie działa?

Pamiętaj, że zakres ochrony polisy mieszkaniowej jest ograniczony, a najważniejszym ograniczeniem są wyłączenia odpowiedzialności. To okoliczności, których zaistnienie wyklucza wypłatę odszkodowania. Lista wyłączeń, zarówno ogólnych, jak szczegółowych (dla konkretnych zdarzeń) znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) każdej polisy i za każdym razem jest nieco inna.

Jeśli chodzi o wyłączenia odpowiedzialności istotne w kontekście burzy, to wśród nich znajdziesz m.in.:

 • rażące niedbalstwo – np. pozostawienie otwartych okien dachowych, które spowoduje zalanie;
 • niewłaściwe podłączenie urządzeń – np. uszkodzony przy przepięciu sprzęt komputerowy podłączony bezpośrednio do kontaktu, zamiast do listwy;
 • brak obowiązkowych przeglądów technicznych – czego skutkiem jest np. uszkodzony piorunochron;
 • niewłaściwa konserwacja – np. przeciekający dach powodujący zalanie przy większym deszczu;
 • przechowywanie mienia ruchomego w niewłaściwych miejscach – np. zalanie urządzenia elektronicznego pozostawionego na balkonie;
 • upadek drzewa lub masztu na samochód zaparkowany na posesji – auta i motocykle ogólnie są wyłączone z ochrony z ramach polisy mieszkaniowej.

Jak zabezpieczyć dom lub mieszkanie przed burzą?

Aby zminimalizować straty w czasie burz w domu czy mieszkaniu, warto odpowiednio się na nią przygotować. Przede wszystkim dokładnie zamknij okna, drzwi i zabierz z balkonów oraz z posesji domu wszelkie przedmioty, które mogą zostać zniszczone przez wiatr. 

Ważne jest także regularne przeprowadzanie konserwacji dachu, by w razie ulewy czy wichury nie doszło do jego uszkodzenia. W kwestii piorunów istnieją dwa podstawowe sposoby zabezpieczeń technicznych: instalacja odgromowa oraz ograniczniki przepięć.

Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa, to nic innego jak piorunochron. Jeżeli piorun uderzy w dom, zewnętrzna metalowa siatka przechwyci prąd i bezpiecznie odprowadzi ładunek energetyczny do ziemi. Istnieją mniej lub bardziej zaawansowane instalacje odgromowe. Ważne, by do jej montażu zatrudnić fachowca. Jeżeli piorunochron zostanie nieprawidłowo zainstalowany, nie spełni swojej funkcji.

Ograniczniki przepięć do ochrony urządzeń
Ograniczniki przepięć powinny znaleźć się w każdym domu i mieszkaniu. To urządzenia, które w przypadku wzrostu napięcia w sieci, natychmiast je przechwytują i przekazują ładunek do gruntu. Istnieje wiele rodzajów ograniczników przepięć. Najtańszym i najpopularniejszym są listwy antyprzepięciowe. Niektóre ograniczniki montuje się także w rozdzielnicy głównej lub w złączu budynku. Ograniczniki przepięciowe chronią urządzenia, takie jak telewizory komputery czy zmywarki przed przepaleniem.

Gdzie kupić ubezpieczenie od burzy?

Polisę mieszkaniową od burzy i innych zdarzeń losowych znajdziesz praktycznie w każdym towarzystwie. Do wyboru masz nawet kilkadziesiąt ofert ubezpieczycieli, które sprawdzisz za pomocą kalkulatora ubezpieczeń. Dzięki temu narzędziu zaoszczędzisz czas, ale i nawet kilkaset złotych w skali roku.

PORÓWNAJ CENY

Każde ubezpieczenie nieruchomości jest unikalne, a różnice widoczne są na wielu poziomach, takich jak: katalog zdarzeń w podstawie i dostępne rozszerzenia, formuła polisy (od ryzyk nazwanych bądź All Risk), limity oraz wyłączenia odpowiedzialności czy długość karencji dla niektórych ryzyk (głównie dla powodzi). Cena zależy też od wyboru konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ważne informacje

1. Burza w połączeniu z innymi zjawiskami jak silny wiatr czy deszcz jest poważnym zagrożeniem dla każdego rodzaju nieruchomości 

2. Najbardziej narażone na uderzenie pioruna są wysokie budynki i domy ulokowane na wyższym terenie

3. Dom lub mieszkanie na wypadek burz dobrze jest zabezpieczyć instalacją odgromową oraz ogranicznikami przepięć

4. Bezpieczeństwo na wypadek strat związanych z burzą zapewni ubezpieczenie nawet w podstawowej wersji

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie nieruchomości od burzy

 1. Czy polisa chroni przed skutkami zniszczenia od uderzenia pioruna i przepięcia?

  Dla towarzystw uderzenie pioruna oraz przepięcie to dwa osobne ryzyka. Pierwsze z nich dostępne jest najczęściej w podstawie polisy, podczas gry drugie zazwyczaj jest rozszerzeniem. Dodajmy, że niektórzy ubezpieczyciele rozróżniają dwa rodzaje przepięcia: wywołane uderzeniem pioruna oraz mające inne przyczyny.

 2. Czy burza jako ryzyko jest dostępna w formule All Risk?

  Tak, zawsze jednak warto sprawdzić wyłączenia odpowiedzialności w OWU pod kątem burzy i skutków, jakie może wywołać.

 3. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie na zniszczenia przez burzę?

  Procedura przyznawania odszkodowania na szkody burzowe jest identyczna, jak w przypadku wszystkich innych rodzajów zniszczeń. Na zgłoszenie szkody ubezpieczony ma od 3 do 7 dni, w zależności od towarzystwa. Rekompensata powinna zostać wypłacona maksymalnie 30 dnia od zgłoszenia. Jeśli jakaś jej część jest sporna, towarzystwo ma dodatkowe 14 dni na przelanie tych pieniędzy.

 4. Kto dostanie odszkodowanie za burzę – właściciel czy lokator?

  Odszkodowanie za szkody burzowe oraz inne zniszczenia zawsze przysługuje osobie, której mienie zostało zniszczone, jeśli oczywiście posiada ona odpowiednio skonstruowaną polisę. Przy stosunku najmu możliwe jest wykupienie dwóch ubezpieczeń, po jednym na właściciela i lokatora. Może się więc zdarzyć, że po przejściu burzy każdy z nich otrzyma jakąś rekompensatę.

 5. Czy mogę ubezpieczyć nieruchomość tylko na wypadek burzy?

  Nawet najbardziej podstawowe ubezpieczenia nieruchomości chronią przed co najmniej kilkoma zdarzeniami losowymi. Zawsze wśród nich znajduje się pożar, najczęściej też zalanie, upadek drzew i masztów czy katastrofa samolotowa. Oczywiście, podstawa zawiera też najczęściej ryzyka składające się na burzę, czyli ulewny deszcz, porywisty wiatr, gradobicie, itd.

 6. Czy można ubezpieczyć od burzy majątek firmy?

  Mienie firmowe można ubezpieczyć od skutków burzy oraz innych zdarzeń losowych zarówno w polisie firmowej, jak i w polisie mieszkaniowej, chociaż w drugim wariancie ochrona może być nieco okrojona i obwarowana pewnymi wymaganiami, np. często jest możliwa tylko wtedy, kiedy przestrzeń przeznaczona na działalność gospodarczą nie przekracza 50% powierzchni użytkowej nieruchomości.