Przepięcie to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzenia sprzętu domowego. Mając ubezpieczenie od przepięć unikniemy poważnych strat finansowych. Podpowiadamy, w jaki sposób można to zrobić i na co zwrócić uwagę podczas wybierania polisy.

Sprzęt elektroniczny znajduje się w każdym gospodarstwie domowym, a jego łączna wartość to często kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc objąć go kompleksową ochroną w ramach polisy mieszkaniowej, a to wymaga uwzględniania w niej przepięcia.

Czym jest przepięcie w mieszkaniu?

Ubezpieczyciele zwykle definiują przepięcie jako nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej, wyższe niż napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji. 

Przepięcie musi zaistnieć w miejscu ubezpieczenia, czyli w części użytkowej mieszkania, jak i domu.

Powodem przepięcia może być:

 • skok napięcia,
 • uderzenie pioruna,
 • zwarcie,
 • wyładowanie elektrostatyczne.

Czym grozi przepięcie w domu i mieszkaniu?

Straty spowodowane przepięciem mogą dotyczyć właściwie wszystkich urządzeń zasilanych prądem – lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, telewizora, kina domowego czy komputera. 

Wartość sprzętu RTV, AGD i PC to łącznie od kilku tysięcy złotych wzwyż w zależności od wieku i stanu technicznego urządzeń.

Przepięcie może obejmować także wymianę instalacji elektrycznej w domu i mieszkaniu, co dodatkowo generuje koszty. 

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od skutków przepięcia?

Ryzyko przepięcia kupimy zwykle jako rozszerzenie w polisie mieszkaniowej. Takie rozszerzenie będzie chroniło nieruchomość i sprzęty znajdujące się w niej tylko w sytuacji, gdy dojdzie do nagłego skoku napięcia.

Przepięcie wywołane uderzeniem pioruna to inne ryzyko. Piorun to bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające ślady tego zdarzenia. Ponadto uderzenie pioruna jako ryzyko można mieć już w podstawie, a jeśli chcemy chronić także sprzęt wolnostojący – jako dodatek w ramach ochrony wyposażenia. 

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania od przepięcia?

Ubezpieczenie domu i mieszkania od przepięcia to wydatek od ok. 100 zł rocznie wzwyż. Aby precyzyjnie wyliczyć wysokość składki, wykonaliśmy przykładową kalkulację w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości.

Zakres to zdarzenia losowe dla murów, stałych elementów i wyposażenia. Te ostatnie ubezpieczone są na kwotę 50 000 zł. 

Składki są osobne dla domu i mieszkania ze względu na różną wartość obu nieruchomości, a zwykle dom jest droższy niż mieszkanie.

Roczny koszt ubezpieczenia domu i mieszkania od przepięcia

TUDOM
500 000 zł

MIESZKANIE
350 000 zł

Benefia

347 zł

242 zł
Link4

399 zł

284 zł
Proama

452 zł

235 zł
mtu24.pl

475 zł

223 zł
Generali

485 zł

259 zł

Źródło: rankomat.pl. Kalkulacja z dnia 29.10.2021 r. uwzględnia najtańsze oferty każdego TU z ryzykiem przepięcia.

Ile wynosi odszkodowanie za przepięcie?

Ubezpieczając się od przepięcia, warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy dotyczące tego zdarzenia. Ma to kluczowe znaczenie dla wysokości odszkodowania, jaką wypłaci nam towarzystwo. W poniższej tabeli zestawiliśmy ze sobą pięć przykładowych ofert pod kątem omawianego zagadnienia.

Maksymalne odszkodowania za przepięcie

Towarzystwo

Polisa

Limity kwotowe i procentowe
PZUDom

50 000 zł

40% sumy ubezpieczenia

InterRiskTwój Dom

20 000 zł

50% sumy ubezpieczenia

Inter PolskaInter Lokum

20 000 zł

30% sumy ubezpieczenia

CompensaRodzina

10 000 zł – przepięcie na skutek uderzenia pioruna

2 500 zł – przepięcie elektryczne

Link4Dom

    20 000 zł

Proama

Dom5 000 zł

Generali

Generali, z myślą o domu5 000 zł

mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl100% SU ruchomości domowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU (stan na: 23.05.2019 r.).

Jak widać, praktycznie każdy ubezpieczyciel oferuje nieco inne warunki w odniesieniu do przepięcia. Warto na to zwracać uwagę podczas porównywania ze sobą poszczególnych polis. Zwróćmy uwagę na ofertę Compensy, która rozróżnia przepięcie wywołane wyładowaniem atmosferycznym od mającego inną przyczynę i dla każdego z nich ustala inny limit.  

Jak uzyskać odszkodowanie za przepięcie?

Procedura uzyskania odszkodowania za straty wywołane przepięciem jest stosunkowo prosta:

1. Ubezpieczony sporządza listę zniszczonych przedmiotów.

2. Do listy dołącza dowód zakupu (rachunek lub faktura), ewentualnie podaje rok nabycia i szacunkową wartość.

3. Dostarcza opinię z serwisu, która wskazuje przyczynę uszkodzenia.

4. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia.

5. W przypadku uznania szkody ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę rekompensaty. 

Pamiętajmy, że sami powinniśmy być pewni co do zaistnienia zdarzenia, za które domagamy się odszkodowania. W innym wypadku może nam grozić odpowiedzialność karna za próbę wymuszenia pieniędzy (oszustwo ubezpieczeniowe lub zwykłe oszustwo).

Kiedy nie będzie odszkodowania za przepięcie?

W każdej polisie limity i wyłączenia odpowiedzialności są nieco inaczej sformułowane. W większości przypadków przed przepięciem nie możemy chronić tzw. domu w budowie, czyli inwestycji budowlanej (odnosi się to też do przebudowy, nadbudowy czy remontu). 

Wystąpienie takiego zdarzenia może również wpłynąć na zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconej rekompensaty. Kolejnym powodem do braku odszkodowania może być podłączenie sprzętu do instalacji nieposiadającej uziemienia i innych wymaganych w umowie zabezpieczeń. Dobrym przykładem jest tutaj specjalna listwa do komputera. 

Ograniczenia w polisach mogą dotyczyć również konkretnych urządzeń lub elementów instalacji elektrycznej. Towarzystwa z odpowiedzialności wyłączają m. in.:    

 • lampy i żarówki,
 • bezpieczniki,
 • liczniki i mierniki,
 • styczniki,
 • czujniki elektryczne,
 • odgromniki.
PAMIĘTAJ!
Przepięcie może być dostępne zarówno w ramach podstawowej wersji polisy, jak i jako rozszerzenie, wymagające podpisania dodatkowej umowy oraz wniesienia dodatkowej opłaty. 

Gdzie kupić ubezpieczenie od przepięcia?

Ubezpieczenie od przepięcia można kupić na kilka sposobów. Najwygodniejszym z nich jest porównywarka, która dodatkowo pozwoli zaoszczędzić na składce. Polisa z tym samym zakresem ochrony może być tańsza w konkurencyjnym TU.

W formularzu dołączonym do porównywarki wystarczy tylko zaznaczyć ochronę od zdarzeń losowych i dla wyposażenia. Ryzyko przepięcia będzie dostępne w szczegółach wybranych ofert kalkulacji. 

Wybraną polisę z przepięciem można od razu kupić podając swój e-mail. 

Ważne informacje

1. Przepięcie i uderzenie pioruna to dwa różne pojęcia

2. Przepięcie może być dostępne zarówno w postawie polisy, jak i w rozszerzeniu

3. Od przepięcia trudno jest ubezpieczyć dom w budowie

4. Towarzystwo ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i 14 na wypłatę odszkodowania za przepięcie

FAQ – najczęściej zadawane pytanie o ubezpieczenie od przepięcia

 1. Czy ubezpieczyciel odpowiada za spadek napięcia w sieci elektrycznej?

  Tak, ubezpieczyciel odpowiada za gwałtowną zmianę napięcia w sieci elektrycznej. Zarówno za nagły wzrost, jak i spadek.

 2. Czy ubezpieczyciel pomoże w ustaleniu przyczyny przepięcia?

  Tak, pod warunkiem, że polisa mieszkaniowa zawiera ryzyko przepięcia.

 3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia?

  Wystarczy wykupić odpowiedni zakres ochrony na rok lub 3 lata. To ryzyko jest dotyczy wszystkich rodzajów nieruchomości. Wyjątkiem w poszczególnych TU może być dom w budowie czy domek letniskowy.

 4. Przepięcie a uderzenie pioruna – jaka różnica?

  Różnica polega na przyczynie, choć w obu przypadkach jest podobny skutek. Przepięcie oznacza skok napięcia bez widocznych śladów, a uderzenie pioruna wyładowanie atmosferyczne ze śladami w postaci np. osmolonej ściany.

 5. Kiedy ochrona przed przepięciem nie działa?

  Jeśli przyczyna przepięcia była inna niż skok napięcia w sieci mający swoje źródło u lokalnego dostawcy prądu.

 6. Czy musi być instalacja odgromowa na budynku, a w lokalu nowa instalacja, aby otrzymać odszkodowanie za przepięcie?

  Pod tym kątem należy sprawdzić OWU kupowanej polisy. Przykładowo, Generali chroni instalacje, w tym odgromową, ale już nie odgromniki (ograniczniki przepięć). Z kolei Link4 wymaga posiadania instalacji odgromowej lub ograniczników przepięć zamontowanych w budynku czy lokalu w stopniu sprawnym.