Przepięcie to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzenia sprzętu domowego. Ubezpieczając się na wypadek takiej okoliczności możemy uchronić się więc od poważnych strat finansowych. Podpowiadamy, w jaki sposób można to zrobić i na co zwrócić uwagę podczas wybierania polisy.

Sprzęt elektroniczny znajduje się w każdym gospodarstwie domowym, a jego łączna wartość to często kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Warto więc objąć go kompleksową ochroną w ramach polisy mieszkaniowej, a to wymaga uwzględniania w niej przepięcia.  

Przepięcie a uderzenie pioruna – jaka różnica?

Żeby wskazać różnicę pomiędzy przepięciem a uderzeniem pioruna najlepiej sięgnąć do przykładowej polisy i zawartych w niej definicji. 

W OWU PZU Dom przepięcie rozumiane jest jako nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej

Piorun w tym samym dokumencie zdefiniowany jest jako bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające ślady tego zdarzenia.

Te definicje wpisują się w standardy ubezpieczeniowe, jednak zdarzyć się może, że któreś z towarzystw dookreśli je w nieco inny sposób, np. rozróżniając przepięcie na skutek wyładowań atmosferycznych od przepięcie elektrycznego (Compensa). Zawsze warto więc dokładnie przeczytać OWU polisy.  

Czym grozi przepięcie w domu i mieszkaniu?

Na skutek przepięcia uszkodzony może zostać m. in. sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy czy muzyczny (w tym instrumenty). Zniszczenia mogą dotyczyć również stałych elementów domu lub mieszkania (np. lodówka w zabudowie), działki, elementów znajdujących się na zewnątrz budynku, ogrodzenia, garażu czy domku letniskowego.

Jako że przepięcie może zniszczyć takie urządzenia, jak tablet, aparat fotograficzny czy komputer, poszkodowany może utracić też cenne dane. Pomijając omawiane ryzyko w polisie mieszkaniowej narażamy się więc na pokaźne straty.   

Kiedy ochrona przed przepięciem nie działa? 

W każdej polisie limity i wyłączenia odpowiedzialności są nieco inaczej sformułowane. W większości przypadków przed przepięciem nie możemy chronić tzw. domu w budowie, czyli inwestycji budowlanej (odnosi się to też do przebudowy, nadbudowy czy remontu). 

Wystąpienie takiego zdarzenia może również wpłynąć na zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconej rekompensaty. Kolejnym powodem do braku odszkodowania może być podłączenie sprzętu do instalacji nieposiadającej uziemienia i innych wymaganych w umowie zabezpieczeń. Dobrym przykładem jest tutaj specjalna listwa do komputera. 

Ograniczenia w polisach mogą dotyczyć również konkretnych urządzeń lub elementów instalacji elektrycznej. Towarzystwa z odpowiedzialności wyłączają m. in.:    

  • lampy i żarówki,
  • bezpieczniki,
  • liczniki i mierniki,
  • styczniki,
  • czujniki elektryczne,
  • odgromniki.
PAMIĘTAJ!
Przepięcie może być dostępne zarówno w ramach podstawowej wersji polisy, jak i jako rozszerzenie, wymagające podpisania dodatkowej umowy oraz wniesienia dodatkowej opłaty. 

Nawet 50 000 zł za przepięcie

Ubezpieczając się od przepięcia, warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy dotyczące tego zdarzenia. Ma to kluczowe znaczenie dla wysokości odszkodowania, jaką wypłaci nam towarzystwo. W poniższej tabeli zestawiliśmy ze sobą pięć przykładowych ofert pod kątem omawianego zagadnienia.

Maksymalne odszkodowania za przepięcie

TowarzystwoPolisaLimity kwotowe i procentowe
PZUDom

50 000 zł

40% sumy ubezpieczenia

InterRiskTwój Dom

20 000 zł

50% sumy ubezpieczenia

Inter PolskaInter Lokum

20 000 zł

30% sumy ubezpieczenia

CompensaRodzina

10 000 zł – przepięcie na skutek uderzenia pioruna

2 500 zł – przepięcie elektryczne

Link4Dom    
20 000 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie OWU (stan na: 23.05.2019 r.).

Jak widać, praktycznie każdy ubezpieczyciel oferuje nieco inne warunki w odniesieniu do przepięcia. Warto na to zwracać uwagę podczas porównywania ze sobą poszczególnych polis. Zwróćmy uwagę na ofertę Compensy, która rozróżnia przepięcie wywołane wyładowaniem atmosferycznym od mającego inną przyczynę i dla każdego z nich ustala inny limit.  

Jak uzyskać odszkodowanie za przepięcie?

Procedura uzyskania odszkodowania za straty wywołane przepięciem jest stosunkowo prosta:

1. Ubezpieczony sporządza listę zniszczonych przedmiotów.

2. Do listy dołącza dowód zakupu (rachunek lub faktura), ewentualnie podaje rok nabycia i szacunkową wartość.

3. Dostarcza opinię z serwisu, która wskazuje przyczynę uszkodzenia.

4. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia.

5. W przypadku uznania szkody ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę rekompensaty. 

Pamiętajmy, że sami powinniśmy być pewni co do zaistnienia zdarzenia, za które domagamy się odszkodowania. W innym wypadku może nam grozić odpowiedzialność karna za próbę wymuszenia pieniędzy (oszustwo ubezpieczeniowe lub zwykłe oszustwo).

Ważne informacje

1. Przepięcie i uderzenie pioruna to dwa różne pojęcia

2. Przepięcie może być dostępne zarówno w postawie polisy, jak i w rozszerzeniu

3. Od przepięcia trudno jest ubezpieczyć dom w budowie

4. Towarzystwo ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia i 14 na wypłatę odszkodowania za przepięcie