Przepięcie to jedna z najczęstszych przyczyn uszkodzenia sprzętu domowego. Jeśli masz ubezpieczenie od przepięć, możesz uniknąć poważnych strat finansowych. Podpowiadamy, w jaki sposób ochronisz swój portfel i na co warto zwracać uwagę podczas wybierania polisy.

Sprzęt elektroniczny to mienie warte często nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dobrze więc w ramach polisy mieszkaniowej zabezpieczyć także ruchomości, do których zalicza się elektronika. RTV i AGD może też być elementem stałym, o ile znajduje się w zabudowie, jak piekarnik czy płyta indukcyjna. Sprawdź, jak chronić takie przedmioty i ile kosztuje przykładowe ubezpieczenie.

PORÓWNAJ CENY

Czym jest przepięcie w mieszkaniu?

Ubezpieczyciele zwykle definiują przepięcie jako nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w sieci elektrycznej, wyższe niż napięcie znamionowe określone dla danego urządzenia lub instalacji.

Przepięcie musi zaistnieć w miejscu ubezpieczenia, czyli w części użytkowej mieszkania, jak i domu.

Powodem przepięcia mogą być skok napięcia, uderzenie pioruna, zwarcie, wyładowanie elektrostatyczne. Mimo że rezultat będzie podobny, to jednak w polisie mieszkaniowej przepięcie i uderzenie pioruna są traktowane jako osobne ryzyka. Uderzenie pioruna występuje już w podstawie i dotyczy zniszczeń na murach i stałych elementach oraz dodatkowo ruchomościach. A przepięcie to rozszerzenie i dotyczy wyłącznie sprzętu elektronicznego.

WAŻNE!
Przepięcie wywołane uderzeniem pioruna to inne ryzyko. Piorun to bezpośrednie wyładowanie atmosferyczne na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające ślady tego zdarzenia. Ponadto uderzenie pioruna jako ryzyko można mieć już w podstawie, a jeśli chcemy chronić także sprzęt wolnostojący – jako dodatek w ramach ochrony wyposażenia.

Czym grozi przepięcie w domu i mieszkaniu?

Pamiętaj, że straty spowodowane przepięciem mogą dotyczyć właściwie wszystkich urządzeń zasilanych prądem – lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, telewizora, kina domowego czy komputera.

Wartość sprzętu RTV, AGD i PC to łącznie od kilku tysięcy złotych wzwyż w zależności od wieku i stanu technicznego urządzeń.

Przepięcie może obejmować także wymianę instalacji elektrycznej w domu i mieszkaniu, co dodatkowo generuje koszty.

Jak ubezpieczyć dom i mieszkanie od skutków przepięcia?

Ryzyko przepięcia kupisz zwykle jako rozszerzenie w polisie mieszkaniowej. Takie rozszerzenie będzie chroniło nieruchomość i sprzęty znajdujące się w niej tylko w sytuacji, gdy dojdzie do nagłego skoku napięcia.

Ochronę sprzętu elektronicznego od skutków przepięć znajdziesz w porównywarce. Wystarczy tylko:

1. Wypełnić krótki formularz potrzebny do ustalenia precyzyjnej ceny za polisę.

2. Spośród zaproponowanych ofert wybrać tę z ryzykiem przepięcia.

3. Oferty różnią się zakresem ochrony i ceną.

4. Ryzyko przepięcia w polisie sprawdzisz w Szczegółach polisy.

ubezpieczenie od przepięcia

Przykładowa oferta ubezpieczenia nieruchomości z zaznaczonym ryzykiem przepięcia w zakresie.

PORÓWNAJ CENY

Ile kosztuje ubezpieczenie domu i mieszkania od przepięcia?

Ubezpieczenie domu i mieszkania od przepięcia to wydatek od ok. 100 zł rocznie wzwyż. Aby precyzyjnie wyliczyć wysokość składki, wykonaliśmy przykładową kalkulację w porównywarce ubezpieczeń nieruchomości.

Zakres to zdarzenia losowe dla murów, stałych elementów i wyposażenia. Te ostatnie ubezpieczone są na kwotę 50 000 zł.

Składki są osobne dla domu i mieszkania ze względu na różną wartość obu nieruchomości, a zwykle dom jest droższy niż mieszkanie.

Roczny koszt ubezpieczenia domu i mieszkania od przepięcia

TUDOM
500 000 zł

MIESZKANIE
350 000 zł

Benefia

347 zł

242 zł
Link4

399 zł

284 zł
Proama

452 zł

235 zł
mtu24.pl

475 zł

223 zł
Generali

485 zł

259 zł

Kalkulacja rankomat.pl. z dnia 10.10.2023 r. uwzględnia najtańsze oferty każdego TU z ryzykiem przepięcia.

PORÓWNAJ CENY

Ile wynosi odszkodowanie za przepięcie?

Ubezpieczając się od przepięcia, warto zwrócić uwagę na szczegółowe zapisy dotyczące tego zdarzenia. Ma to kluczowe znaczenie dla wysokości odszkodowania, jakie wypłaci ci towarzystwo. W poniższej tabeli zestawiliśmy ze sobą pięć przykładowych ofert ubezpieczenia nieruchomości od przepięcia.

Jak widać, praktycznie każdy ubezpieczyciel oferuje nieco inne warunki w odniesieniu do przepięcia. Warto na to zwracać uwagę podczas porównywania ze sobą poszczególnych polis. Przykładowo, TU Compensa rozróżnia przepięcie wywołane wyładowaniem atmosferycznym od mającego inną przyczynę i dla każdego z nich ustala inny limit

Małgorzata Przybyszewska, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl

Maksymalne odszkodowania za przepięcie w nieruchomości

TU

Polisa

Limity kwotowe i procentowe
PZUDom

50 000 zł
40% sumy ubezpieczenia

InterRiskTwój Dom

20 000 zł
50% sumy ubezpieczenia

Inter PolskaInter Lokum

20 000 zł
30% sumy ubezpieczenia

CompensaRodzina

10 000 zł – przepięcie na skutek uderzenia pioruna
2 500 zł – przepięcie elektryczne

Link4Dom

20 000 zł

Proama

Dom5 000 zł

Generali

Generali, z myślą o domu5 000 zł

mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl100% SU ruchomości domowych

Opracowanie własne na podstawie OWU (stan na: 23.09.2023 r.).

Jak uzyskać odszkodowanie za przepięcie?

Procedura uzyskania odszkodowania za straty wywołane przepięciem jest stosunkowo prosta:

1. Sporządzasz listę zniszczonych przedmiotów.

2. Do listy dołączasz dowód zakupu (rachunek lub faktura), ewentualnie podajesz rok nabycia i szacunkową wartość.

3. Dostarczasz do TU opinię z serwisu, ten podaje przyczynę uszkodzenia.

4. Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie zgłoszenia.

5. W przypadku uznania szkody ubezpieczyciel ma 14 dni na wypłatę rekompensaty.

Pamiętaj, że powinieneś być pewien co do zaistnienia zdarzenia, za które domagasz się odszkodowania. W innym wypadku może ci grozić odpowiedzialność karna za próbę wymuszenia pieniędzy (oszustwo ubezpieczeniowe lub zwykłe oszustwo).

Kiedy nie będzie odszkodowania za przepięcie?

W każdej polisie limity i wyłączenia odpowiedzialności są nieco inaczej sformułowane. W większości przypadków przed przepięciem nie możesz chronić domu w budowie, czyli inwestycji budowlanej (odnosi się to też do przebudowy, nadbudowy czy remontu).

Wystąpienie takiego zdarzenia może również wpłynąć na zmniejszenie sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconej rekompensaty. Kolejnym powodem do braku odszkodowania może być podłączenie sprzętu do instalacji nieposiadającej uziemienia i innych wymaganych w umowie zabezpieczeń. Dobrym przykładem jest tutaj specjalna listwa do komputera.

Ograniczenia w polisach mogą dotyczyć również konkretnych urządzeń lub elementów instalacji elektrycznej. Towarzystwa z odpowiedzialności wyłączają m.in.:

 • lampy i żarówki,
 • bezpieczniki,
 • liczniki i mierniki,
 • styczniki,
 • czujniki elektryczne,
 • odgromniki.
PAMIĘTAJ!
Przepięcie może być dostępne zarówno w ramach podstawowej wersji polisy, jak i jako rozszerzenie, wymagające podpisania dodatkowej umowy oraz wniesienia dodatkowej opłaty.

Gdzie kupić ubezpieczenie od przepięcia?

Ubezpieczenie od przepięcia kupisz na kilka sposobów. Najwygodniejszym z nich jest kalkulator polis mieszkaniowych, który dodatkowo pozwoli zaoszczędzić na składce. Polisa z tym samym zakresem ochrony może być tańsza w konkurencyjnym TU.

PORÓWNAJ CENY

W formularzu dołączonym do porównywarki wystarczy tylko zaznaczyć ochronę od zdarzeń losowych i dla wyposażenia. Ryzyko przepięcia będzie dostępne w szczegółach wybranych ofert kalkulacji.

Ważne informacje

1. Przepięcie i uderzenie pioruna to dwa różne pojęcia

2. Przepięcie może być dostępne zarówno w postawie polisy, jak i w rozszerzeniu

3. Od przepięcia trudno jest ubezpieczyć dom w budowie

4. Towarzystwo ma 30 dni na wypłatę odszkodowania za przepięcie, licząc od chwili zgłoszenia

FAQ – najczęściej zadawane pytanie o ubezpieczenie od przepięcia

 1. Jak zgłosić szkodę przepięcia?

  Szkodę przepięcia można zgłosić tak jak każde inne zdarzenie z polisy mieszkaniowej. Najlepszym sposobem będzie wypełnienie e-formularza zgłoszenia szkody, który dostępny jest na stronie ubezpieczyciela. W zgłoszeniu należy opisać zdarzenie, podać numer polisy, dane ubezpieczonego i nieruchomości oraz precyzyjnie określić czas przepięcia. 

 2. Kiedy jest przepięcie?

  Przepięcie jest wtedy, gdy dojdzie do nagłego wzrostu lub spadku mocy, w wyniku którego urządzenie elektroniczne przestaje działać lub działa niepoprawnie. Przepięcie zachodzi wyłącznie z winy dostawcy energii do nieruchomości, a nie z powodu uderzenia pioruna. To ostatnie jest osobnym ryzykiem w polisie mieszkaniowej i podlega osobnemu procesowi odszkodowania.

 3. Jak sprawdzić czy było przepięcie?

  Przepięcie można sprawdzić kontaktując się z dostawcą energii. W Polsce to jeden z kilku operatorów – Tauron, PGE, Energa, Enea i E.ON. Każdy z nich działa na określonym obszarze kraju. Przy kontakcie z dostawcą, należy podać precyzyjną datę przepięcia. Albo przypuszczalną, gdy np. awaria sprzętu została stwierdzona po pewnym czasie z powodu nieobecności lokatorów w domu czy mieszkaniu. U każdego operatora można też dowiedzieć się o spodziewanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

 4. Jakie są rodzaje przepięć?

  Rodzaje przepięć dzielą się na wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne to takie, gdy do zwarcia dochodzi wewnątrz systemu sieci. Zewnętrzne mają źródło w zjawiskach atmosferycznych. W polisie mieszkaniowej przepięcie wewnętrzne jest ryzykiem wykupywanym najczęściej dodatkowo, a przepięcie zewnętrzne (uderzenie pioruna) znajduje się w pakiecie zdarzeń losowych, które można wykupić dla stałych elementów, jak i ruchomości domowych.

 5. Czy ubezpieczyciel odpowiada za spadek napięcia w sieci elektrycznej?

  Tak, ubezpieczyciel odpowiada za gwałtowną zmianę napięcia w sieci elektrycznej. Zarówno za nagły wzrost, jak i spadek.

 6. Przepięcie a uderzenie pioruna – jaka różnica?

  Różnica polega na przyczynie, choć w obu przypadkach jest podobny skutek. Przepięcie oznacza skok napięcia bez widocznych śladów, a uderzenie pioruna wyładowanie atmosferyczne ze śladami w postaci np. osmolonej ściany.

 7. Czy ubezpieczyciel pomoże w ustaleniu przyczyny przepięcia?

  Tak, pod warunkiem, że polisa mieszkaniowa zawiera ryzyko przepięcia.

 8. Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubezpieczyć nieruchomość od przepięcia?

  Wystarczy wykupić odpowiedni zakres ochrony na rok lub 3 lata. To ryzyko jest dotyczy wszystkich rodzajów nieruchomości. Wyjątkiem w poszczególnych TU może być dom w budowie czy domek letniskowy.

 9. Kiedy ochrona przed przepięciem nie działa?

  Jeśli przyczyna przepięcia była inna niż skok napięcia w sieci mający swoje źródło u lokalnego dostawcy prądu.

 10. Czy musi być instalacja odgromowa na budynku, a w lokalu nowa instalacja, aby otrzymać odszkodowanie za przepięcie?

  Pod tym kątem należy sprawdzić OWU kupowanej polisy. Przykładowo, Generali chroni instalacje, w tym odgromową, ale już nie odgromniki (ograniczniki przepięć). Z kolei Link4 wymaga posiadania instalacji odgromowej lub ograniczników przepięć zamontowanych w budynku czy lokalu w stopniu sprawnym.