Sprzęty elektroniczne ulegają uszkodzeniom mechanicznym, a także ulegają zniszczeniu z powodu przepięcia czy zalania wodą. Tym samym czeka nas wydatek za naprawę lub zakupy na kwotę nawet kilkunastu tysięcy złotych, o ile nie mamy polisy. Sprawdź, na czym polega ubezpieczenie sprzętu elektronicznego RTV, AGD oraz PC, jakie wybrać ryzyka i ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu w różnych firmach.

Każda polisa mieszkaniowa może chronić nie tylko samą nieruchomość, ale również przechowywane mienie, w tym również sprzęt elektroniczny. To często drogie i delikatne urządzenia, których ubezpieczenie wydaje się sensowe, zwłaszcza, że taką polisę można nabyć nawet za niecałe 200 zł rocznie.

Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Definicja sprzętu elektronicznego stosowana przez towarzystwa ubezpieczeniowe brzmi w każdej polisie nieco inaczej, ale zwykle chodzi o, jak w przypadku Inter Polska:

urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych

W praktyce są to telewizory, monitory, odtwarzacze muzyczne i DVD, sprzęt nagłaśniający, telefony, smartfony, zasilacze i ładowarki, lodówki, zamrażarki, zmywarki.

W polisie mieszkaniowej występują trzy podstawowe przedmioty ubezpieczenia: tzw. mury, elementy stałe i ruchomości domowe. Mury to sama nieruchomość, czyli ściany, fundamenty i dach. Elementy stałe to z kolei wyposażenie mieszkania lub domu trwale przymocowane, którego nie można zdemontować bez użycia siły lub narzędzi. Ruchomości domowe (mienie ruchome) jest bardzo szeroką kategorią przedmiotów, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomość, bez konieczności demontowania ich siłą lub za pomocą narzędzi.

Czy więc sprzęt elektroniczny zaliczamy do elementów stałych czy do mienia ruchomego? Część urządzeń należy do jednej z tych grup, a część do drugiej. Kluczem do rozróżnienia jest kwestia trwałego przytwierdzenia. Przykładowo, wolnostojąca lodówka jest ruchomością, a jeśli znajduje się w zabudowie, to należy już ją sklasyfikować jako element stały.

PAMIĘTAJ!
Chcąc objąć ochroną cały przechowywany na obszarze nieruchomości sprzęt elektroniczny, trzeba wykupić polisę, która uwzględnia elementy stałe i ruchomości.

Jak ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć praktycznie z każdej polisy mieszkaniowej, pod warunkiem, że jest ona odpowiednio skomponowana, czyli zawiera właściwe rozszerzenia. 

Podstawowe ubezpieczenie nieruchomości chroni mury i ewentualnie elementy stałe przed zdarzeniami losowymi. W takiej polisie obecne może być więc ten sprzęt elektroniczny, który jest trwale przymocowany, np. lodówka czy zmywarka w zabudowie. Pozostałe urządzenia, czyli te, które mieszczą się w kategorii ruchomości domowych, można włączyć w ochronę wykupując odpowiednie rozszerzenie.

Polisa mieszkaniowa może również chronić urządzenia elektroniczne rozlokowane poza przestrzenią mieszkalną, czyli np. w piwnicy, garażu czy budynku gospodarczym obecnym na posesji. Do tego dochodzą sprzęty stanowiące wyposażenie domu letniskowego. Żeby włączyć wymienione mienie w ochronę, trzeba wykupić stosowne dodatki. 

Polisa mieszkaniowa może zabezpieczać finansowo również sprzęt elektroniczny wchodzący w skład majątku firmy. W wybranych towarzystwach jest to możliwe pod warunkiem, że przestrzeń przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 50% całej przestrzenie użytkowej mieszkania lub domu.

WAŻNE!
Istnieje również możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajdującego się w wynajmowanej nieruchomości. W takim przypadku można wykupić dwie polisy – jedną dla właściciela, drugą dla najemcy. Każda z nich zabezpieczy finansowo majątek należący do danej osoby.
 

Co chroni polisa w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego?

W ramach ubezpieczenia nieruchomości można objąć ochroną praktycznie wszystkie urządzenia zasilane prądem, począwszy od wartego kilkadziesiąt złotych elektrycznego młynka do kawy, skończywszy na drogim sprzęcie komputerowym. 

Bez problemów ubezpieczymy mały i duży sprzęt AGD, czyli lodówkę, pralkę, suszarkę, kuchenkę czy mikrofalówkę. Do tego dochodzą wszystkie urządzenia audiowizualne, czyli m. in. telewizory, sprzęt muzyczny czy głośniki. Polisa obejmie także komputery, słuchawki, smartfony, tablety, aparaty fotograficzne, konsole, itd. 

W praktyce trudno znaleźć sprzęt elektroniczny, którego nie da się chronić z polisy mieszkaniowej. Właściwie tylko przy bardzo specyficznych, unikatowych czy skrajnie drogich sprzętach trzeba sprawdzić, czy nie jest on wyłączony z ochrony w danym towarzystwie. W tym celu trzeba zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, gdzie tego typu kwestie zawsze są szczegółowo opisane.

Od czego ubezpieczyć sprzęt elektroniczny?

Jak wspomnieliśmy, podstawowy wariant polisy mieszkaniowej chroni nasze mienie tylko przed zdarzeniami losowymi. W zależności od oferty, zdarzeń tych może być dosłownie kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt (maksymalnie ponad trzydzieści). W każdym towarzystwie lista ta jest nieco inna. Z perspektywy sprzętu elektronicznego ważne jest, żeby znajdowały się na niej: zalanie, uderzenie pioruna oraz przepięcie. Dodajmy, że w niektórych towarzystwach rozróżnia się przepięcie spowodowane przez wyładowanie atmosferyczne oraz mające inne przyczyny. 

Oczywiście, im więcej zdarzeń losowych zawiera polisa, tym lepiej, a sprzęt elektroniczny może ucierpień nie tylko od wspomnianych zdarzeń, ale też od pożaru, eksplozji, powodzi, upadku samolotu czy uderzenia pojazdu mechanicznego.

Sprzęt elektroniczny może zostać zniszczony zarówno wskutek zdarzeń losowych, jak i działania osób trzecich – celowego i przypadkowego.  Uszkodzić mogą go sami lokatorzy, w tym dzieci i zwierzęta domowe. Żeby zapewnić kompleksową ochronę omawianego mienia, warto uwzględnić w polisie:

1. Zderzenia losowe - zagrożeniem dla sprzętu elektronicznego są praktycznie wszystkie zdarzenia losowe. Pożar, powódź, zalanie, eksplozja, huragan to tylko przykłady takich zdarzeń, ale w ubezpieczeniu można uwzględnić ich nawet 30. Ciekawym rozwiązaniem jest również wariant All Risks, gdzie nasze mienie jest chronione przed wszystkimi możliwymi zdarzeniami, oprócz tych wskazanych w wyłączeniach odpowiedzialności.

2. Kradzież z włamaniem – sprzęt elektroniczny nie należy do tanich, a często jest też poręczny, co czyni go łakomym kąskiem dla złodziei. Ten wariant kradzieży odnosi się do sytuacji, w których włamywacz zostawi w miejscu ubezpieczenia wyraźne ślady swojej obecności, np. wyłamany zamek czy wybitą szybę.

3. Kradzież zwykłą – od kradzieży z włamaniem odróżnia się brakiem śladów obecności złodziei. Dodatek dostępny tylko w niektórych towarzystwach.

4. Rabunek – chroni sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, które nosimy ze sobą, poza miejscem ubezpieczenia.

5. Wandalizm i dewastację – te dwa ryzyka są często łączone w jedno, a jeśli już się je rozróżnia, to o dewastacji mówi się przy okazji kradzieży z włamaniem, a wandalizm jest samodzielnym zdarzeniem, gdzie głównym celem jest zniszczenie mienia. 

6. Przepięcie – w polisach wyróżnia się dwa rodzaje takiego zdarzenia: przepięcie będące następstwem uderzenia pioruna i gwałtownego skoku napięcia w sieci.

7. Home Assistance – to zbiór usług, które może nam świadczyć ubezpieczyciel, m. in. darmowe interwencje specjalisty w miejscu ubezpieczenia (pogwarancyjna naprawę pralek, telewizorów czy komputerów). 

Ile kosztuje ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Obliczyliśmy przykładowy koszt ubezpieczenia mieszkania wraz z wyposażeniem, czyli m. in. ze sprzętem elektronicznym. Pod uwagę wzięliśmy 80-metrowy lokal w Szczecinie, który jest wart 650 000 zł. Zakres polisy obejmuje ochronę murów, elementów stałych i ruchomości domowych (SU:100 000 zł) przed zdarzeniami losowymi oraz kradzieżą z włamaniem.

Średnia stawka za ubezpieczenie wyżej opisanej nieruchomości z wyposażeniem to 681 zł. Najtańsza spośród przedstawionych ofert opiewa na 343 zł, a najdroższa na 1132 zł. Wszystkie liczby odnoszą się do roku obowiązywania ubezpieczenia.

Dla majątku o łącznej wartości 750 000 zł w skali roku za polisę trzeba zapłacić średnio 681 zł, czyli miesięcznie około 56-57 zł. Zwróćmy również uwagę, że przeprowadzona kalkulacja wyraźnie pokazuje, jak poszczególne oferty różnią pod względem ceny. Najdroższą i najtańszą propozycję dzieli 789 zł, czyli całkiem sporo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie produkty są do siebie bardzo podobne

Michał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.plMichał Ratajczak, ekspert ds. ubezpieczeń nieruchomości w rankomat.pl

Wyraźnie widać, że ceny za niemal identyczny produkt ubezpieczeniowy mogą znacznie od siebie odbiegać. Najtańsza jest oferta TU Europa, która wynosi 174 zł. Najwięcej trzeba z kolei zapłacić za polisę w PZU i jest to 679 zł. Dodajmy, że wszystkie składki odnoszą się do roku obowiązywania umowy polisowej. 

Ubezpieczenie mieszkania ze sprzętem elektronicznym – przykładowe składki

TU

W cenieSkładka roczna

Generali

Home Assistance, dewastacja, pakiet medyczny

343 zł

Proama

Home Assistance, dewastacja

348 zł

Europa

Home Assistance, dewastacja

519 zł

Link4

Home Assistance, dewastacja

646 zł

mtu24.pl

dewastacja, powódź

778 zł

Benefia

Twoje Miejsce

999 zł

Inter PolskaInter Lokum

1132 zł

średnio

681 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 9.05.2022 r.). W tabeli uwzględniliśmy wyłącznie najtańsze ubezpieczenie mieszkania od poszczególnych towarzystw.

Ile odszkodowania za sprzęt elektroniczny?

Wysokość rekompensaty zawsze jest zależna od dwóch czynników: wielkości szkody oraz zadeklarowanej sumy ubezpieczenia (SU). Czasami wpływa na nią również dodatkowe ograniczenie w postaci limitu odpowiedzialności. Takie limity możemy spotkać np. przy ubezpieczeniu rzeczy osobistych od rabunku poza miejscem ubezpieczenia, gdzie praktycznie zawsze towarzystwo zastrzega górną granicę odszkodowania, która jest niezależna od SU. 

Wspomniane sumy ubezpieczenia to maksymalne pułapy odpowiedzialności finansowej towarzystwa za dany rodzaj mienia. SU ustala się osobno dla poszczególnych kategorii mienia, czyli dla murów, elementów stałych i ruchomości domowych. Mienie ruchome traktuje się tutaj zbiorczo – SU powinna w tym przypadku jak najlepiej odzwierciedlać realną wartość wszystkich przedmiotów z tej kategorii, a jeśli tak nie jest, może pojawić się problem.

UWAGA!
Błędne sumy ubezpieczenia skutkują niedoubezpieczeniem lub nadubezpieczeniem. W pierwszym przypadku mówimy o niedoszacowaniu wartości mienia, które może zaniżyć wysokość odszkodowania. Przykładowo, ubezpieczamy majątek na 500 000 zł, podczas gdy jest on warty 550 000 zł. Po szkodzie całkowitej, np. po pożarze, towarzystwo wypłaci nam 500 000 zł, a 50 000 zł będzie naszą stratą. Nadubezpieczenie wynika z kolei z przeszacowania wartości mienia, co oznacza wyższą składkę, która nie przekłada się na żadne dodatkowe korzyści. 

Żeby uniknąć przeszacowania lub niedoszacowania majątku, trzeba skrupulatnie wycenić wszystkie posiadane przez nas przedmioty, w tym sprzęt elektroniczny, który prawie zawsze stanowi istotną część wartości wyposażenia.

Kiedy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego nie działa?

Polisa mieszkaniowa może zabezpieczyć sprzęt elektroniczny przed wieloma zagrożeniami, ale nigdy przed wszystkimi. Problem z odszkodowaniem możemy mieć, gdy:

 • niewłaściwie obsługujemy sprzęt;
 • urządzenia są nieprawidłowo podłączone, np. komputer podłączony bezpośrednio do kontaktu, bez listwy chroniącej przed przepięciami;
 • nie wykonamy wymaganych przepisami przeglądów technicznych, np. kontroli instalacji elektrycznej;
 • wykazaliśmy się rażącym niedbalstwem, np. zostawiliśmy laptopa na całą noc na balkonie;
 • przechowujemy sprzęt w niewłaściwych pomieszczeniach, gdzie jest szczególnie narażony na zniszczenie bądź kradzież;
 • zniszczeniu uległo urządzenie, które pożyczyliśmy;
 • celowo, np. w złości, zniszczyliśmy sprzęt;
 • utraciliśmy dane w formie cyfrowej, w tym oprogramowanie;
 • komputer został uszkodzony w skutek ataku hackerskiego.

Wymienione sytuacje to tzw. wyłączenia odpowiedzialności, a ich listę znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Zawsze trzeba dokładnie czytać takie dokumenty, ponieważ każde towarzystwa ma nieco inne ograniczenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie sprzętu elektronicznego AGD, RTV i PC?

Polisę mieszkaniową uwzględniającą elementy stałe oraz ruchomości domowe znajdziemy w ofercie praktycznie każdego towarzystwa, które ubezpiecza nieruchomości. Musimy mieć jednak świadomość, że każda polisa jest nieco inna, a różnice widać na co najmniej kilku poziomach, m. in. w zakresie ochrony, limitach odpowiedzialności, wyłączeniach odpowiedzialności czy też definicjach poszczególnych zdarzeń. Jak widać na przykładzie przeprowadzonej wyżej kalkulacji, ubezpieczenia różnią się także pod względem ceny i to dość wyraźnie się różnią.

Ochrona sprzętu elektronicznego z polisy mieszkaniowej

TU

PolisaSzczegóły ubezpieczenia

PZU

Dom

ochrona sprzętu od przepięcia podczas remontu

Allianz

Bezpieczny Dom

rozszerzenie: ruchomości domowe przekazane osobie trzeciej
w celu dokonania czyszczenia, przeróbki, konserwacji lub naprawy poza miejscem ubezpieczenia

Aviva

W domu

rozszerzenie: ubezpieczenie bagażu podręcznego, w tym elektroniki

limit dla sprzętu: maksymalnie 50% SU ruchomości i elementów stałych

Compensa

Rodzina II

rozszerzenie: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń
(laptop i tablet chroniony również poza miejscem ubezpieczenia)

Concordia

Mój Dom

rozszerzenie: rabunek sprzętu poza miejscem ubezpieczenia, limit 2000 zł

Generali

Generali, z myślą o domu

rozszerzenie: ubezpieczenie sprzętu od rabunku poza miejscem ubezpieczenia
(limit: sprzęt muzyczny do 50% SU dla ruchomości)

Wiener

Cztery kąty

wyłączenia: sprzęt w pomieszczeniach przynależnych, garażu, budowlach na posesji, domu letniskowym,
budynku mieszkalnym nie zamieszkałym na stałe

HDITwój Dom

limit dla sprzętu – do 70% SU ruchomości (jako rozszerzenie możliwe zwiększenie limitu do 100%)

Inter PolskaInter Lokum

rozszerzenie: ochrona bagażu podróżnego dla laptopa, tabletu, aparatu fotograficznego, kamery
– nie więcej niż 4000 zł; dla telefonu komórkowego/smartfona – nie więcej niż 1000 zł

InterRiskBezpieczny Dom

limit dla przepięcia (elementy stałe): 50% SU lub (ruchomości) 40000 zł  

Link4Dom

limit: ruchomości domowe znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych
lub budynkach gospodarczych
– do 5% sumy ubezpieczenia mienia ruchomego

mtu24.plMieszkaj z mtu24.pl

wyłączenie: sprzęt elektroniczny przechowywany w pomieszczeniach przynależnych

WartaDom Komfort Plus

wyłączenie: sprzęt w domach letniskowych w okresie od 1 listopada do 31 marca

BenefiaRodzina II

rozszerzenie – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od uszkodzeń (wariant na pierwsze ryzyko

UniqaTwój Dom Plus

rozszerzenie: sprzęt poza miejscem ubezpieczenia
(laptop, sprzęt fotograficzny, tablety, przenośne odtwarzacze muzyki, elektroniczne instrumenty muzyczne,
elektroniczny przenośny sprzęt, medyczny, czytniki e-book, konsole do gier)

AegonAegon dla domu

wyłączenie: sprzęt w domu letniskowym

przepięcie oddzielone od uderzenia pioruna

TU Europa

MyFlat

limit: sprzęt 60 % SU ruchomości domowych (zdarzenia losowe)

Nationale NederlandenDom i majątek

rozszerzenie: pęknięcie szybki przenośnych urządzeń elektronicznych
(telefon komórkowy, tablet, e‑czytnik, laptop)

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

Jeśli chcemy znaleźć polisę dopasowaną do naszych potrzeb i jednocześnie niedrogą, poszukajmy jej w Internecie. Przyda nam się do tego kalkulator ubezpieczeń, który pozwoli nam w szybki sposób zestawić ze sobą oferty cenowe nawet ponad 20 ofert różnych ubezpieczycieli.

Ważne informacje

1. Z definicji sprzęt elektroniczny to: urządzenia, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dopływu prądu elektrycznego lub obecności pól elektromagnetycznych

2. W polisach mieszkaniowych domowa elektronika może być traktowana zarówno jak ruchomości domowe, jak i elementy stałe

3. Elementy stałe najczęściej są dostępne w podstawie polisy, a ruchomości są odpłatnym rozszerzeniem

4. Sumy ubezpieczenia w polisie powinny odzwierciedlać realną wartość mienia, którego dotyczą

5. Istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego znajdującego się w wynajmowanej nieruchomości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 1. Sprzęt elektroniczny to ruchomości domowe czy elementy stałe?

  Z definicji, elementy stałe są trwale przytwierdzone, a ruchomości nie i można je swobodnie wynieść, bez konieczności demontażu. Tak więc przymocowany do ściany telewizor plazmowy jest elementem stałym, a telewizor stojący na komodzie to ruchomość.

 2. Czy ubezpieczę telewizor w domku letniskowym?

  Ubezpieczenie takich sprzętów znajdujących się w domu letniskowym jest możliwe, szczególnie jeśli są trwale zamocowane, ponieważ wówczas traktuje się je jako elementy stałe, a te łatwiej włączyć w polisę, niż cenne ruchomości.

 3. Czy dostanę odszkodowanie za kradzież laptopa na ulicy?

  W takich okolicznościach można uzyskać odszkodowanie za rabunek rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia, o ile nasza polisa uwzględnia takie ryzyko (rabunek dostępny jest jako rozszerzenie i to nie we wszystkich towarzystwach).

 4. Jak otrzymam odszkodowanie za zniszczony lub skradziony sprzęt elektroniczny?

  Jeśli posiadany przez nas sprzęt ulegnie zniszczeniu w wyniku zdarzenia losowego, oczywiście musimy zgłosić ten fakt ubezpieczycielowi, na co przeważnie mamy 3 dni. Jeśli sprzęt elektroniczny zostanie nam skradziony lub zniszczony przez wandali, to powinniśmy zgłosić ten fakt na policję – tego wymaga od nas prawo, a także regulaminy towarzystw, które oczekują przedłożenia im protokołu z interwencji funkcjonariuszy. Ubezpieczyciel po szkodzie może od nas oczekiwać dostarczenia listy zniszczonego lub skradzionego mienia wraz z cenami i ewentualnie innych dokumentów, np. protokołu policyjnego czy protokołów z obowiązkowych przeglądów, jeśli zajdzie podejrzenie, że szkoda powstała w skutek zaniedbania którejś z wymaganych kontroli.

 5. Czy mogę ubezpieczyć swój sprzęt w wynajmowanym mieszkaniu?

  W polisach mieszkaniowych dla najemców można bez problemu uwzględnić mienie ruchome należące do lokatorów, w tym sprzęt elektroniczny. Ubezpieczenia dedykowane najemcom są powszechnie dostępne.

 6. Czy polisa chroni dane zapisane na urządzeniach elektronicznych?

  Niestety, większość towarzystw ubezpieczeniowych wyłącza z ochrony dane w formie cyfrowej.