Użytkowanie pralki może prowadzić nie tylko do uszkodzenia sprzętu, ale zalania sąsiadów razem z własnym mieszkaniem. Wyjaśniamy, jak przed takimi sytuacjami chroni ubezpieczenie pralki i na jakie dodatki w polisie warto się zdecydować.

Pralki nie należą ani do najtańszych, ani do najdroższych domowych urządzeń. Awarie takiego sprzętu mogą być jednak kosztowne, a następstwa awarii powodować poważne kłopoty finansowe. Lepiej więc dmuchać na zimne i ubezpieczyć się na taką okoliczność.

Jak ubezpieczyć pralkę?

Najprostszym sposobem na ubezpieczenie pralki jest przedłużenie gwarancji, która standardowo jest ważna przez 2 lata. Za dodatkową opłatą okres ten może się wydłużyć np. do 5 lat. Polisa sklepowa dostępna jest jednak tylko w momencie zakupu nowego sprzętu. Po pewnym czasie traci ważność i nie będzie przedłużana.

Pralkę jako sprzęt używany można też chronić z polisy mieszkaniowej. Jeśli pralka jest w zabudowie, wystarczy wariant podstawowy (obejmuje mury i stałe elementy). Dla pralek wolnostojących konieczne jest rozszerzenie ochrony o ruchomości domowe. A najlepiej jeszcze dokupienie OC w życiu prywatnym – szczególnie dla lokatorów mieszkań.

Pralkę można również ubezpieczyć w ramach polisy firmowej (jako sprzęt firmowy, np. w pralni).

Ubezpieczenie pralki w ramach ubezpieczenia firmy

To wariant dostępny tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą o określonym profilu, np. dla właścicieli pralni. Dzięki polisie firmowej można zabezpieczyć się przed finansowymi konsekwencjami awarii pralki oraz zniszczenia jej w skutek czynników zewnętrznych, np. pożaru, przepięcia, huraganu czy powodzi.

Niektóre towarzystwa, np. PZU, poszerzają ochronę sprzętu firmowego o uszkodzenia będące skutkiem niewłaściwego obchodzenia się z nim przez pracowników.

Ubezpieczenie pralki w ramach polisy mieszkaniowej

Pralki – podobnie zresztą jak pozostałe urządzenia RTV/AGD – mogą być włączone do polisy mieszkaniowej jako ruchomości domowe (mienie ruchome). Podstawowe ubezpieczenie domu lub mieszkania najczęściej dotyczy murów i elementów stałych, a mienie ruchome dostępne jest jako rozszerzenie, czyli dodatek, za który trzeba trochę dopłacić. 

W kategorii ruchomości domowych mieści się wiele przedmiotów, m. in. ubrania, obuwie, rzeczy osobiste, meble poza zabudową, sprzęt sportowy, elektroniczny czy PC. Z definicji mienie ruchome to akcesoria, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności demontowania ich siłą lub za pomocą narzędzi.  

Od czego można ubezpieczyć pralkę?

Po włączeniu w polisę ruchomości domowych ( wtym pralki) są one chronione przed tymi samymi zdarzeniami co mury i elementy stałe. W praktyce podstawowe ubezpieczenie może obejmować od kilku do nawet ponad trzydziestu zdarzeń losowych, takich jak: pożar, huragan, uderzenie pioruna, upadek drzew i masztów, zaleganie śniegu, uderzenie pojazdy mechanicznego czy trzęsienie ziemi.

Każda polisa posiada także katalog możliwych rozszerzeń, za które – jak w przypadku ruchomości – trzeba dopłacić. Z perspektywy potencjalnych szkód i zagrożeń, jakich może przysporzyć pralka, warto uzupełnic podstawowoą polisę o ryzyko przepięcia, zalania i awarii.

 • PRZEPIĘCIE - towarzystwa czasami wyróżniają dwa rodzaje przepięcia – wywołane uderzeniem pioruna i powstałe z innych przyczyn. Warto zwrócić na to uwagę podczas lektury OWU, aby później nie mieć problemów z odszkodowaniem
   
 • ZALANIE - równie dwuznaczne jest zalanie. To w wariancie podstawowym dotyczy zjawisk atmosferycznych, jak ulewny deszcz, grad i śnieg (gwałtowane topnienie). Jeśli obawiamy się zalania sąsiednich mieszkań na skutek awarii posiadanej pralki, należy dokupić OC w życiu prywatnym. Dodatek te pozwoli uniknąć finansowych roszczeń ze strony poszkodowanych sąsiadów. Ubezpieczyciel pokryje szkodę zalaniową do 20 000 zł, 50 000 zł czy nawet  100 000 zł w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia
   
 • AWARIA - w razie awarii pralki przyda się pakiet Home Assistance. Zamiast odszkodowania finansowego otrzymujemy realizację konkretnych usług. Te związane z pralka mogą obejmować np. naprawę, w tym pozostałe usterki hydrauliczne. W pakiecie dostępnych jest z reguły kilku fachowców, jak elektryk, informatyk czy ślusarz
PAMIĘTAJ!
Zalanie w wariancie podstawowym dotyczy zjawisk atmosferycznych, jak ulewny deszcz, grad i śnieg (gwałtowane topnienie). Zalanie sąsiedniego mieszkania wiąże się z ryzykiem, którego można uniknąć dokupując OC w życiu prywatnym do podstawy .

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu pralki 

Nie zawsze za przepięcie, zalanie i awarię pralki ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. W dokumencie OWU znajdziemy listę takich ograniczeń. Z reguły takie sytuacje to:

 • zniszczenia będące skutkiem braku wymaganych przeglądów poszczególnych instalacji;
 • skutki złego podłączenie urządzenia lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu (niezgodne z instrukcją);
 • skutki przepięcia powstałego w trakcie remontu lub budowy;
 • szkody wynikające z wad fabrycznych lub ubezpieczone w ramach gwarancji;
 • celowe działanie lub rażące niedbalstwo ubezpieczonego i innych domowników;
 • uszkodzenia powstałe podczas przeprowadzki lub podłączania urządzenia.

Ograniczenia w polisie to także limity odpowiedzialności, czyli np. zapis o szkodzie minimalnej (odszkodowanie tylko za zniszczenia powyżej 100 czy 150 zł) czy limity kwotowe i liczbowe w pakiecie Assistance – np. dwie interwencje hydraulika w skali roku, gdzie koszt jednostkowy nie może przekroczyć 400 zł.

Od czego zależy cena ubezpieczenia pralki?

Średni koszt polisy mieszkaniowej to 200-300 zł rocznie, jednak możemy spotkać się i z ubezpieczeniem za kilkadziesiąt złotych, i z ubezpieczeniem za ponad tysiąc. Na cene wpływ ma wiele czynników, jak wartość nieruchomości, rodzaj budownictwa, zakres ochrony, historia ubezpieczenia, stan formalno-prawny (najem, własność, działalność gospodarcza) czy liczba i wiek lokatorów (głównie pełnoletniość). 

Na cenę polisy wpływ ma również łączna wartość ruchomości domowych, jakie posiadamy. Kiedy zsumujemy ceny wszystkich posiadanych sprzętów – czyli m. in. mebli, telewizorów, komputerów, biżuterii, ubrań, sprzętu sportowego – może okazać się, że kwota ta spokojnie przekroczy 100 000 zł. Samo ubezpieczenie pralki, która kosztuje 1000 czy 2000 zł, w minimalnym tylko stopniu podniesie wysokość składki. Osobne ubezpieczenie takiego urządzenia nie jest jednak możliwe, bo polisa musi też chronić co najmniej mury i elementy stałe nieruchomości.

Ile kosztuje ubezpieczenie pralki?

Obliczyliśmy przykładowe koszty składek ubezpieczeniowych dla mieszkania 75 m2 wartego 500 000 zł i położonego na środkowym piętrze. Kalkulacja obejmuje dwie wartości mienia ruchomego: 50 000 zł i 100 000 zł.

Za podstawową polisę dla wyżej opisanej nieruchomości średnio trzeba zapłacić 213 zł. Jeśli poszerzymy ochronę o ruchomości warte 50 000 zł, to średni koszt wzrasta do 272 zł, a przy mieniu ruchomym wartym 100 000 zł wynosi on 310 zł. Wszystkie składki odnoszą się do roku obowiązywania umowy ubezpieczeniowej.

Przykładowe ceny ubezpieczenia pralki w ramach polisy mieszkaniowej

TU

SU ruchomości: 50 000 złSU ruchomości: 100 000 zł

Proama

225 zł233 zł

Generali

234 zł242 zł
Mtu24.pl

255 zł

333 zł

Link4

319 zł363 zł

Inter Polska

329 zł378 zł

Średnio za roczną składkę

272 zł310 zł

Tabela 1. Źródło: rankomat.pl (stan na: 22.01.2021 r.).

Ważne informacje

1. Nową pralkę można ubezpieczyć przedłużając gwarancję producenta, w ramach polisy firmowej lub polisy mieszkaniowej

2. W polisie mieszkaniowej pralka i pozostałe sprzęty RTV/AGD poza zabudową uznawane są za ruchomości domowe

3. Żeby włączyć w polisę mieszkaniową mienie ruchome, trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie

4. OC w życiu prywatnym chroni nas przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, m. in. będące skutkiem awarii pralki