Wyposażenie mieszkania to często istotny element wartości całej nieruchomości. Uwzględnienie mienia ruchomego w polisie mieszkaniowej wydaje się więc sensownym pomysłem. Opisujemy, w jaki sposób można to zrobić i na jakie aspekty zwrócić uwagę podczas dobierania ubezpieczenia.

Konieczność zabezpieczenia polisą mienia ruchomego potwierdzają policyjne statystyki. Według nich w 2017 roku odnotowano ponad 65 tysięcy kradzieży z włamaniem, a w 2018 blisko 70 tysięcy. Wykrywalność z tych lat wynosi odpowiednio 36,5% i 43,3%

Ponadto, średnia wartość zrabowanego mienia podczas jednego włamania to ponad 11 tysięcy złotych. Łupem złodziei najczęściej padają lekkie przedmioty o niewielkich gabarytach, które przedstawiające dużą wartość, czyli np. gotówka, biżuteria, laptopy czy smartfony. 

Straty wyrządzone przez włamywaczy nie ograniczają się jedynie do przedmiotów wyniesionych z mieszkania. Złodzieje wdzierają się do lokali, które chcą okraść, najczęściej metodą siłową, wyłamując zamki czy niszcząc okna, a to generuje dodatkowe straty.  

Czym jest mienie ruchome w polisie mieszkaniowej?

Mienie ruchome lub ruchomości domowe – tak w nomenklaturze ubezpieczeniowej najczęściej określa się wyposażenie domu. Chodzi tutaj o różnego typu przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności demontowania ich przy użyciu narzędzi. 

Zaznaczmy, że towarzystwa zaliczają do tej kategorii również dobra znajdujące się na posesji, w pomieszczeniach przynależących (piwnica czy garaż),w innych zabudowaniach (budynek gospodarczy, szopa, garaż wolnostojący, itp.),a nawet w innej miejscowości (jeśli w polisę włączony jest dom letniskowy).

Tytułowe mienie ruchome w polisie mieszkaniowej to m.in.:

 • gotówka, kosztowności, biżuteria;
 • sprzęt RTV/AGD, jeśli nie znajduje się w zabudowie;
 • meble poza zabudową;
 • ubrania i obuwie;
 • zapasy, w tym np. markowe alkohole;
 • przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki, ozdoby;
 • zwierzęta domowe przynależące do określonych gatunków;
 • przedmioty osobiste;
 • książki i płyty;
 • komputery, smartfony, tablety, konsole do gier, telewizory;
 • sprzęt sportowy i turystyczny;
 • perfumy.

jakie Mienie ruchome można ubezpieczyć

PAMIĘTAJ!
Ruchomością domową jest zarówno warty kilkadziesiąt złotych dzbanek do kawy, jak i telewizor za 5000 zł czy pamiątka rodzinna, która ma dla nas wartość sentymentalną. Poza drobnymi wyjątkami, wszystkie te przedmioty można objąć ochroną w ramach polisy mieszkaniowej.

Jak ubezpieczyć mienie ruchome?

Podstawowa wersja polisy to ochrona murów, ewentualnie murów i elementów stałych. Ruchomości z reguły dostępne są jako rozszerzenie, co oznacza, że, aby włączyć je w zakres ochrony, konieczne jest podpisanie specjalnej klauzuli. W ten sposób zwiększa się również wysokość składki ubezpieczeniowej, jednak nie są to drastyczne różnice – przeważnie kilkadziesiąt złotych w skali roku.

Przed czym dodatkowo chronić mienie ruchome?

Włączenie wyposażenia do polisy mieszkaniowej nie oznacza jeszcze, że będzie ono chronione w sposób kompleksowy. W podstawowym ubezpieczeniu majątek jest zabezpieczony finansowo głównie przed zdarzeniami losowymi i to nie wszystkimi. Warto zainwestować w taki wariant polisy, w którym katalog ryzyk nie będzie obejmował pięciu czy siedmiu ryzyk, tylko ponad dwadzieścia. Może to być formuła All Risks, ale są też inne możliwości.

Wśród rozszerzeń istotnych przy ochronie ruchomości domowych trzeba wymienić:

1. Kradzież z włamaniem – pamiętajmy, że chodzi tutaj o sytuację, w której złodziej pozostawia widoczne ślady włamania, czyli np. rozbitą szybę, zniszczony zamek, wyłamane drzwi. Większość towarzystw wyraźnie oddziela to zdarzenie od zwykłej kradzieży czy też rabunku.

2. Rabunek – to rozszerzenie jest o tyle interesujące, że odnosi się do zdarzeń mających miejsce poza ubezpieczoną nieruchomością. Chodzi tutaj o przestępstwa, których ofiarą padamy np. na ulicy czy w środkach komunikacji miejskiej. Podczas takich zdarzeń możemy stracić naprawdę cenny sprzęt, np.: smartfon, tablet, laptop, zegarek, rower.

3. Domowy assistance – to właściwie nie ubezpieczenie, a pakiet usług, jakie towarzystwo zobowiązuje się świadczyć nieodpłatnie przy zajściu określonych okoliczności. Assistance może odnosić np. do napraw domowych (AGD, RTV, PC),wsparcia informatyka czy nawet serwisu rowerowego.

4.Stłuczenie przedmiotów szklanych – nie chodzi tutaj tylko o szyby w oknach przy przeszklone drzwi balkonowe. Katalog przedmiotów, które mogą być chronione z tego rozszerzenia, jest bardzo szeroki i obejmuje chociażby: płytę indukcyjną, akwarium, lustra czy kabinę prysznicową.

5. Powódź – kataklizm, który może przyczynić się do ogromnych szkód, w tym też szkód w mieniu ruchomym. Pamiętajmy, że przy tym zdarzeniu towarzystwa bardzo często wprowadzają miesięczną lub dw utygodniową karencję, co oznacza, że dopiero po kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach od podpisania umowy jesteśmy realnie chronieni przed niszczącym działaniem wody.
 
6. Przepięcie – niekiedy dzielone jest na dwie kategorie: wywołane uderzeniem pioruna i będące skutkiem innych czynników. Warto dodać, że ubezpieczyciele nierzadko zastrzegają sobie, że ponoszą odpowiedzialność jedynie za zniszczony sprzęt, a np. utrata danych zapisanych na dysku komputera jest wyłączona z zakresu ochrony. 

Na jaką sumę ubezpieczyć mienie ruchome? 

Wyceniając ruchomości można popełnić dwa błędy: przeszacować ich wartość (nadubezpieczenie) lub jej niedoszacować (niedoubezpieczenie). W pierwszym przypadku będziemy płacić zbyt wysoką składkę, która nie da nam żadnych dodatkowych profitów. W drugim zaś składka będzie odrobinę niższa, ale wysokość odszkodowania przy dużych lub maksymalnych stratach może być tylko częściową rekompensatą. Mienie ruchome trzeba więc wycenić bardzo precyzyjnie, sporządzając listę posiadanych przedmiotów, a potem do każdego z nich dopasowując rzeczywistą wartość rynkową. 

Jakich ruchomości polisa nie chroni?

Podmiotem decyzyjnym w kwestii tego, jakie przedmioty można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, a jakie nie, jest towarzystwo. Chociaż polityka ubezpieczycieli nie jest jednolita, to jednak możemy mieć problem z objęciem ochroną np. danych zapisanych na poszczególnych urządzeniach, programów komputerowych, rękopisów, trofeów myśliwskich, kamieni szlachetnych czy broni palnej. 

Osobliwie traktowane są również niektóre dzieła sztuki, szczególnie te współczesne, których wartość jest trudna do oszacowania. Często żeby włączyć je w polisę, trzeba najpierw zamówić wycenę u rzeczoznawcy, a kosztów takiej usługi nie pokrywa towarzystwo. 

Jako mienie ruchome rozumiane są też zwierzęta domowe, ale nie wszystkie. Umowy ubezpieczeniowe mogą nie obejmować np. gatunków egzotycznych czy agresywnych ras psów. Te i inne wyłączenia odpowiedzialności odnoszące się do ruchomości zawsze szczegółowo opisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU),nieodłącznym elemencie każdej polisy. 

Jak chronić mienie ruchome poza domem?

W ramach polisy mogą być również chronione przedmioty znajdujące się poza murami domu lub mieszkania. Żeby włączyć je do ubezpieczenia, najczęściej konieczne jest wykupienie określonych dodatków. 

Niekiedy trzeba jednak zabezpieczyć pomieszczenia lub budynki, w których trzymamy cenne przedmioty, czyli np. zamontować kłódkę w piwnicy czy wyposażyć budynek gospodarczy w szczelne okna i zamykane na klucz drzwi.  

Ile kosztuje polisa z mieniem ruchomym? 

Sprawdziliśmy na konkretnych przykładach, jaki jest koszt poszerzenia polisy o ruchomości domowe. Wyliczenie przeprowadziliśmy dla nieruchomości o następujących parametrach:

 • Mieszkanie własnościowe w Warszawie;
 • Powierzchnia: 100 m2;
 • Wartość: 600 000 zł;
 • Rok budowy: 2017;
 • Nieruchomość stale zamieszkana, niewynajmowana;
 • Bez cesji na bank i działalności gospodarczej;
 • Ubezpieczenie od podstawowych zdarzeń losowych.

Co ciekawe, różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami są dość duże. W Generali objęcie ochroną ruchomości kosztuje 25 zł, w Proamie 70, a w Inter Polska aż 105 zł. Nadal jednak najtańszą z przedstawionych w poniższej tabeli polis oferuje Proama. Pamiętajmy, że podane składki to roczny koszt ubezpieczenia, a w zamian za podwyższenie opłaty chronimy mienie ruchome do kwoty 70 tysięcy złotych. 

Ochrona mienia ruchomego – zestawienie ofert

TU

Cena polisy bez mienia ruchomegoCena polisy z mieniem ruchomymRóżnica w rocznej składce

Proama

190 zł260 zł70 zł

Generali

278 zł303 zł25 zł

Inter Polska

316 zł421 zł105 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na: 25.09.2019 r.).

Ważne informacje

1. Aby polisa mieszkaniowa obejmowała mienie ruchome, najczęściej trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie

2. Kradzież z włamaniem, powódź czy rabunek – to przykłady wartościowych dodatków chroniących ruchomości

3. Ubezpieczenie może chronić zdecydowaną większość ruchomości, ale nie wszystkie

4. Informacje o tym, jakich przedmiotów nie ubezpieczymy z polisy, zawsze znajdują się w OWU polisy