Mienie ruchome to często istotny element wartości całej nieruchomości. Uwzględnienie mienia ruchomego w polisie mieszkaniowej wydaje się więc sensownym pomysłem. Opisujemy, w jaki sposób można to zrobić i na jakie aspekty zwrócić uwagę podczas dobierania ubezpieczenia.

Ruchomością domową jest zarówno warty kilkadziesiąt złotych dzbanek do kawy, jak i telewizor za 5000 zł czy pamiątka rodzinna, która ma dla nas wartość sentymentalną. Poza drobnymi wyjątkami, wszystkie te przedmioty można objąć ochroną w ramach polisy mieszkaniowej.

Co to jest mienie ruchome w polisie mieszkaniowej?

Mienie ruchome możemy podzielić na mienie prywatne i mienie firmowe, czyli przedmioty wykorzystywane w działalności gospodarczej czy też po prostu podstawowy składnik majątku przedsiębiorstwa. Do tej kategorii zalicza się przede wszystkim:

 • gotówka, kosztowności, biżuteria;
 • sprzęt RTV/AGD, jeśli nie znajduje się w zabudowie;
 • meble poza zabudową;
 • ubrania i obuwie;
 • zapasy, w tym np. markowe alkohole;
 • przedmioty kolekcjonerskie, dzieła sztuki, ozdoby;
 • zwierzęta domowe przynależące do określonych gatunków;
 • przedmioty osobiste;
 • książki i płyty;
 • komputery, smartfony, tablety, konsole do gier, telewizory;
 • sprzęt sportowy i turystyczny;
 • perfumy.

jakie Mienie ruchome można ubezpieczyć

Jak ubezpieczyć mienie ruchome?

Podstawowa wersja polisy to ochrona murów, ewentualnie murów i elementów stałych. Ruchomości z reguły dostępne są jako rozszerzenie, co oznacza, że, aby włączyć je w zakres ochrony, konieczne jest zawarcie dodatkowej umowy. W ten sposób zwiększa się również wysokość składki ubezpieczeniowej, jednak nie są to drastyczne różnice – przeważnie kilkadziesiąt złotych w skali roku.

Przed czym dodatkowo chronić mienie ruchome?

Włączenie wyposażenia do polisy mieszkaniowej nie oznacza jeszcze, że będzie ono chronione w sposób kompleksowy. W podstawowym ubezpieczeniu majątek jest zabezpieczony finansowo głównie przed zdarzeniami losowymi i to nie wszystkimi. Warto zainwestować w taki wariant polisy, w którym katalog ryzyk nie będzie obejmował pięciu czy siedmiu ryzyk, tylko ponad dwadzieścia. Może to być formuła All Risks, ale są też inne możliwości.

Wśród rozszerzeń istotnych przy ochronie ruchomości domowych trzeba wymienić:

1. Kradzież z włamaniem – pamiętajmy, że chodzi tutaj o sytuację, w której złodziej pozostawia widoczne ślady włamania, czyli np. rozbitą szybę, zniszczony zamek, wyłamane drzwi. Większość towarzystw wyraźnie oddziela to zdarzenie od zwykłej kradzieży czy też rabunku.

2. Rabunek – to rozszerzenie jest o tyle interesujące, że odnosi się do zdarzeń mających miejsce poza ubezpieczoną nieruchomością. Chodzi tutaj o przestępstwa, których ofiarą padamy np. na ulicy czy w środkach komunikacji miejskiej. Podczas takich zdarzeń możemy stracić naprawdę cenny sprzęt, np.: smartfon, tablet, laptop, zegarek, rower.

3. Domowy assistance – to właściwie nie ubezpieczenie, a pakiet usług, jakie towarzystwo zobowiązuje się świadczyć nieodpłatnie przy zajściu określonych okoliczności. Assistance może odnosić np. do napraw domowych (AGD, RTV, PC), wsparcia informatyka czy nawet serwisu rowerowego.

4.Stłuczenie przedmiotów szklanych – nie chodzi tutaj tylko o szyby w oknach przy przeszklone drzwi balkonowe. Katalog przedmiotów, które mogą być chronione z tego rozszerzenia, jest bardzo szeroki i obejmuje chociażby: płytę indukcyjną, akwarium, lustra czy kabinę prysznicową.

5. Powódź – kataklizm, który może przyczynić się do ogromnych szkód, w tym też szkód w mieniu ruchomym. Pamiętajmy, że przy tym zdarzeniu towarzystwa bardzo często wprowadzają miesięczną lub dw utygodniową karencję, co oznacza, że dopiero po kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach od podpisania umowy jesteśmy realnie chronieni przed niszczącym działaniem wody.
 
6. Przepięcie – niekiedy dzielone jest na dwie kategorie: wywołane uderzeniem pioruna i będące skutkiem innych czynników. Warto dodać, że ubezpieczyciele nierzadko zastrzegają sobie, że ponoszą odpowiedzialność jedynie za zniszczony sprzęt, a np. utrata danych zapisanych na dysku komputera jest wyłączona z zakresu ochrony. 

Na jaką sumę ubezpieczyć mienie ruchome? 

Wyceniając ruchomości można popełnić dwa błędy: przeszacować ich wartość (nadubezpieczenie) lub jej niedoszacować (niedoubezpieczenie). W pierwszym przypadku będziemy płacić zbyt wysoką składkę, która nie da nam żadnych dodatkowych profitów. W drugim zaś składka będzie odrobinę niższa, ale wysokość odszkodowania przy dużych lub maksymalnych stratach może być tylko częściową rekompensatą. Mienie ruchome trzeba więc wycenić bardzo precyzyjnie, sporządzając listę posiadanych przedmiotów, a potem do każdego z nich dopasowując rzeczywistą wartość rynkową. 

Jakich ruchomości polisa nie chroni?

Podmiotem decyzyjnym w kwestii tego, jakie przedmioty można ubezpieczyć w ramach polisy mieszkaniowej, a jakie nie, jest towarzystwo. Chociaż polityka ubezpieczycieli nie jest jednolita, to jednak możemy mieć problem z objęciem ochroną np. danych zapisanych na poszczególnych urządzeniach, programów komputerowych, rękopisów, trofeów myśliwskich, kamieni szlachetnych czy broni palnej. 

Osobliwie traktowane są również niektóre dzieła sztuki, szczególnie te współczesne, których wartość jest trudna do oszacowania. Często żeby włączyć je w polisę, trzeba najpierw zamówić wycenę u rzeczoznawcy, a kosztów takiej usługi nie pokrywa towarzystwo. 

Jako mienie ruchome rozumiane są też zwierzęta domowe, ale nie wszystkie. Umowy ubezpieczeniowe mogą nie obejmować np. gatunków egzotycznych czy agresywnych ras psów. Te i inne wyłączenia odpowiedzialności odnoszące się do ruchomości zawsze szczegółowo opisane są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), nieodłącznym elemencie każdej polisy. 

Jak chronić mienie ruchome poza domem?

W ramach polisy mogą być również chronione przedmioty znajdujące się poza murami domu lub mieszkania. Żeby włączyć je do ubezpieczenia, najczęściej konieczne jest wykupienie określonych dodatków. 

Niekiedy trzeba jednak zabezpieczyć pomieszczenia lub budynki, w których trzymamy cenne przedmioty, czyli np. zamontować kłódkę w piwnicy czy wyposażyć budynek gospodarczy w szczelne okna i zamykane na klucz drzwi.  

Czy ubezpieczenie mienia ruchomego chroni rzeczy należące do gości?

Przy ubezpieczeniu mienia ruchomego, wiele osób zastanawia się, czy polisa obejmuję także przedmioty należące do gości. Czy jeśli odwiedzą nas przyjaciele lub rodzina i zostaną na kilka dni, ich rzeczy będą chronione w taki sam sposób, jak nasze? Okazuje się, że taka ochrona jest możliwa, lecz nie w podstawowym wariancie ubezpieczenia mieszkania.

Ochrona rzeczy osobistych gości to opcja dostępna w rozszerzeniu do ubezpieczenia – All Risk. W niektórych towarzystwach ubezpieczeniowych możemy też wykupić ją w ramach dodatkowej klauzuli w umowie. 

W ramach ochrony rzeczy osobistych gości możemy zwykle ubezpieczyć:

 • sprzęt elektroniczny,
 • komputer
 • aparat fotograficzny,
 • smartfon/iPhone,
 • instrumenty muzyczne,
 • biżuterię,
 • portfel,
 • torebkę,
 • dokumenty tożsamości, 
 • kosmetyki, 
 • wózek dziecięcy.

Przy ubezpieczeniu rzeczy osobistych gości towarzystwa ubezpieczeniowe określają tzw. limity odpowiedzialności – ich wysokość zawarta jest zawsze w OWU, warto na nie zwrócić uwagę. Limity odpowiedzialności to ściśle określona górna granica wysokości strat, za jaką ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność. Np. w Uniqa limit odpowiedzialności przy ochronie mienia ruchomego gości wynosi 2000 zł, zaś w Generali 10 000 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie mienia ruchomego?

Ceny za ubezpieczenie mienia ruchomego w poszczególnych TU są różne, nawet dla tej samej nieruchomości. Za pomocą kalkulatora polis mieszkaniowych sprawdziliśmy, ile kosztuje taka polisa, ale wcześniej założyliśmy, że do ubezpieczenia jest:

 • mieszkanie o wielkości 50 m2,
 • ulokowane w Łodzi,
 • wartość mieszkania: 400 000 zł
 • wartość mienia stałego: 20 000 zł
 • wartość mienia ruchomego: 20 000 zł 
 • mieszkanie na piętrze pośrednim.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w Generali

Za ubezpieczenie mieszkania wraz z mieniem ruchomym od kradzieży z włamaniem w Generali zapłacilibyśmy 216 zł. W tej cenie zyskujmy jednocześnie takie same dodatki do polisy: Assistance, Wandalizm i Pakiet Medyczny. Cena może być wyższa, jeśli chcielibyśmy, aby polisa zawierała jeszcze inne dodatki, np. NWW psa i kota lub OC w życiu prywatnym

Roczny koszt ubezpieczenia mienia ruchomego w Generali

Polisa rozszerzona (ochrona mienia ruchomego)

Dodatkowa ochrona w ramach polisy

216 zł

Home Assistance, Wandalizm, Pakiet medyczny

263 zł

Home Assistance, OC: 50 000 zł, Wandalizm, Pakiet medyczny

265 zł

Home Assistance, OC: 100 000 zł, Wandalizm, Pakiet medyczny

285 zł

Home Assistance, OC: 200 000 zł, Wandalizm, Pakiet medyczny

309 zł

Home Assistance, Przedmioty szklane, Wandalizm, Pakiet medyczny, NNW psa i kota

Tabela 1. Oprac. na podstawie kalkulacji rankomat.pl 08.06.2021 r.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w Proama

Ochronę mienia ruchomego w Proamie możemy mieć już za 184 zł za rok. W tej cenie ubezpieczyciel oferuje nam dodatkowo ochronę na wypadek wandalizmu. 

W Proamie obowiązuje podobna zasada, jak w Generali – im więcej dodatków do polisy lub im wyższa jest suma ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, tym wyższy jest roczny koszt polisy.

Roczny koszt ubezpieczenia mienia ruchomego w Proama

Polisa rozszerzona (ochrona mienia ruchomego)

Dodatkowa ochrona w ramach polisy

184 zł

Wandalizm

211 zł

Home Assistance, Wandalizm

228 zł

OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, Wandalizm

303 zł

Home Assistance, Przedmioty szklane, Wandalizm

347 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, Przedmioty szklane, Wandalizm

Tabela 2. Oprac. na podstawie kalkulacji rankomat.pl 08.06.2021 r.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w Inter Polska

Najniższa cena za polisę mieszkaniową w Inter Polska to 445 zł. W tej cenie TU oferuje ochronę Home Assistance oraz Wandalizm. 

Wyższe ceny za polisy w Inter Polska zalezą nie tylko od ilości dodatków do polisy, ale także od warunków w OWU – im bardziej korzystne dla ubezpieczonego, tym składka rośnie.

Roczny koszt ubezpieczenia mienia ruchomego w Inter Polska

Polisa rozszerzona (ochrona mienia ruchomego)

Dodatkowa ochrona w ramach polisy

445 zł

Home Assistance, Wandalizm

511 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 50 000 zł, Wandalizm

Tabela 3. Oprac. na podstawie kalkulacji rankomat.pl 08.06.2021 r.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w Link4

Ceny za ubezpieczenie mieszkania w Link4  rozpoczynają się już od 230 zł za 12 miesięcy ochrony nieruchomości i mienia ruchomego. W tej cenie uzyskujemy dodatkowo Home Assistance oraz gwarancję wypłaty świadczenia na wypadek wandalizmu.

Nieco więcej musimy zapłacić, gdy chcemy dołączyć do ubezpieczenia OC w życiu prywatnym – tu podobnie jak w innych TU – im wyższa suma ubezpieczenia, tym większy roczny koszt polisy.

Roczny koszt ubezpieczenia mienia ruchomego w Link4

Polisa rozszerzona (ochrona mienia ruchomego)

Dodatkowa ochrona w ramach polisy

230 zł

Home Assistance, Wandalizm

272 zł

Home Assistance, OC: 50 000 zł, Wandalizm

282 zł

Assistance, OC: 75 000 zł , Wandalizm

Tabela 4. Oprac. na podstawie kalkulacji rankomat.pl 08.06.2021 r.

Ubezpieczenie mienia ruchomego w mtu24.pl

Najniższa cena za ubezpieczenie rozszerzone wraz z ochroną mienia ruchomego w mtu24.pl, to 262 zł za rok, a w tym dodatkowo powódź oraz wandalizm. 

Droższe polisy, obejmują (tak jak w innych towarzystwach) ubezpieczenie mieszkania z większą ilością dodatków lub wyższą sumą na OC w życiu prywatnym. 

Roczny koszt ubezpieczenia mienia ruchomego w mtu24.pl

Polisa rozszerzona (ochrona mienia ruchomego)

Dodatkowa ochrona w ramach polisy

184 zł

Wandalizm

211 zł

Home Assistance, Wandalizm

228 zł

OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, Wandalizm

303 zł

Home Assistance, Przedmioty szklane, Wandalizm

347 zł

Home Assistance, OC w życiu prywatnym: 60 000 zł, Przedmioty szklane, Wandalizm

Tabela 5. Oprac. na podstawie kalkulacji rankomat.pl 08.06.2021 r.

Jak widać, ceny za ubezpieczenie mienia ruchomego w poszczególny towarzystwach są bardzo zróżnicowane. Dla tej samej nieruchomości ubezpieczyciele przedstawiają różne koszty rocznej ochrony. Warto więc, przed podpisaniem umowy na konkretną polisę, dokładnie porównać oferty za pomocą kalkulatora polis mieszkaniowych – dzięki temu nie przepłacimy. 

W naszej kalkulacji najtańsze ubezpieczenie wraz z ochroną mienia ruchomego przedstawiła Proama – 184 zł za rok. Najwięcej za najtańsze ubezpieczenia mienia zapłacilibyśmy w Inter Polska – 455 zł za rok, a dokładnie:

 • od 184 zł w Proama z dodatkową ochroną mienia ruchomego od wandalizmu;
 • od 216 zł w Generali z dodatkową ochrona mienia ruchomego od wandalizmu, a także z pakietem medycznym i Home Assistance;
 • od 230 zł w Link4 z Home Asistance i wandalizmem;
 • od 262 zł w mtu24.pl z powodzią i wandalizmem z zakresie;
 • od 445 zł w Inter Polska z Home Asistance i wandalizmem.

Czy można ubezpieczyć w domu mienie ruchome z firmy?

W ramach polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć nie tylko prywatne mienie ruchome, ale i przedmioty należące do firmy. Taką opcję znajdziemy w ofertach takich towarzystw, jak: Proama, Warta, Link4, PZU czy Aviva. 

W polisach mieszkaniowych mienie firmowe najczęściej określane jest mianem „przedmiotów do działalności gospodarczej”. W zależności od towarzystwa, w tej kategorii mogą mieścić się różnego typu ruchomości. Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają włączenie w polisę tylko sprzętów i mebli biurowych, inni również maszyn, a jeszcze inni poszerząją tę listę dodatkowo o magazynowane przedmioty czy rzeczy powierzone firmie przez osoby trzecie (np. w celu naprawy).

Ważne jest, żeby nie mylić mienia ruchomego firmy z mieniem służbowym. W pierwszym przypadku mówimy o przedmiotach wykorzystywanych do prowadzenia naszej własnej działalności gospodarczej. Mienie służbowe to z kolei rzeczy udostępnione nam przez naszego pracodawcę, czyli np. telefon służbowy, który przynosimy ze sobą do domu.

Polisa mieszkaniowa może chronić mienie firmowe przed zdarzeniami losowymi, ryzkami kradzieżowymi, wandalizmem i dewastacją. W praktyce można więc zapewnić mu takie same zabezpieczenie finansowe, jak zwykłym ruchomościom domowym 

Jak oszacować wartość mienia ruchomego?

Na wyposażenie mieszkania składa się mnóstwo mniej i bardziej wartościowych przedmiotów. Ocenienie ich wartości „na oko” jest więc trudne, jeśli nie niemożliwe. Precyzyjna wycena jest jednak konieczna, ponieważ to ubezpieczony deklaruje towarzystwu konkretną kwotę (sumę ubezpieczenia), a ta jest weryfikowana dopiero po szkodzie. Błędna kalkulacja może poskutkować albo zaniżonym odszkodowaniem (niedoubezpieczenie), albo zawyżoną składką ubezpieczeniową (nadubezpieczenie). 

Żeby właściwie oszacować mienie ruchome, trzeba działać metodycznie. Można to zrobić w następujący sposób:  

1. Sporządź spis posiadanych przedmiotów – taki spis warto uzupełnić dokumentacją fotograficzną, która przyda się podczas procedury ubiegania się o odszkodowanie.
2. Zachowaj rachunki i faktury – to ułatwi ci później uzyskanie proporcjonalnej do szkody rekompensaty.
3. Zrób wycenę –  jeśli nie jesteśpewny, ile jest wart dany przedmiot, sprawdź w Internecie, za ile oferowane są identyczne produkty w podobnym wieku i w zbliżonym stanie technicznym. 

Pamiętaj, że przedmioty wartościowe (mienie specjalne) są ubezpieczane na indywidualnych zasadach, w oparciu o wycenę przeprowadzoną przez rzeczoznawcę. Jeśli chcesz włączyć je do polisy, musisz ponieść koszty zaangażowania specjalisty do oszacowania wartości mienia.

Ważne informacje

1. Aby polisa mieszkaniowa obejmowała mienie ruchome, najczęściej trzeba wykupić odpowiednie rozszerzenie

2. Kradzież z włamaniem, powódź czy rabunek – to przykłady wartościowych dodatków chroniących ruchomości

3. Ubezpieczenie może chronić zdecydowaną większość ruchomości, ale nie wszystkie

4. Informacje o tym, jakich przedmiotów nie ubezpieczymy z polisy, zawsze znajdują się w OWU polisy

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie mienia ruchomego

 1. Co to jest mienie ruchome?

  Mienie ruchome to wszystkie elementy wyposażenia domu bądź mieszkania, które nie są na stałe przytwierdzone do podłoża, ściany lub innej powierzchni. W praktyce mieniem ruchomym jest telewizor stojący na kredensie, ale wmontowany razem z uchwytem w ścianę może być uznany za element stały, bo jego demontaż wymaga użycia narzędzi lub siły fizycznej. Mienie ruchome można chronić na wypadek zdarzeń losowych, jak również powodzi, kradzieży czy przepięcia.

 2. Czy pieniądze to mienie ruchome?

  Tak, pieniądze również oznaczają mienie ruchome w polisie mieszkaniowej. Tego typu mienie można chronić na wypadek zniszczenia (przez pożar, zalanie, wybuch i inne przyczyny) oraz kradzieży – zwykłej, z włamaniem i poza ubezpieczoną nieruchomością, jeśli wykupimy ryzyko rabunku. Ubezpieczyciele mogą stosować limity odpowiedzialności, tj. uznać zniszczenie lub kradzież pieniędzy do ustalonej kwoty, np. 20 000 zł.

 3. Czy samochód jest mieniem ruchomym?

  Zwykle samochód nie jest mieniem ruchomym, podobnie jak inne pojazdy, których jedynym napędem jest napęd mechaniczny (motorówka, motocykl itp.). Wyjątek stanowi m.in. polisa mieszkaniowa Generali, w ramach której samochód podlega takiej samej ochronie jak wyposażenie. Pod warunkiem, że w chwili zdarzenia (zniszczenie, kradzież) samochód znajduje się w garażu (w bryle budynku lub murowanym na terenie ubezpieczonej posesji).

 4. Co należy do mienia ruchomego?

  Do mienia ruchomego należą przedmioty znajdujące się w nieruchomości. To zarówno wolnostojący sprzęt RTV i AGD, jak i meble, dywany, ubrania, książki, lampy biurkowe i stojące, krzesła, kosmetyki, rowery, sprzęt sportowy itp. Do mienia ruchomego należą też rzeczy osobiste. Niektóre mienie ruchome nie podlega ochronie. To wymienione w OWU specyficzne przedmioty typu poroża, rękopisy, broń, sztabki złota i pojazdy mechaniczne.

 5. Czy cenne przedmioty też można chronić z polisy mieszkaniowej?

  Tak, ale TU może wtedy wymagać dopłaty do składki, przestawienia dokumentu, który potwierdza wartość przedmiotu (np. wyceny od rzeczoznawcy) oraz przechowywania tego przedmiotu z zastosowaniem dodatkowych zabezpieczeń (np. w sejfie). Poszczególne TU różnie definiują przedmioty o wyjątkowej wartości. Np. Generali, podaje w OWU minimalną wartość przedmiotu – 6 tys. zł – od tej wysokości uznaje mienie za wyjątkowo wartościowe. Allianz z kolei uznaje biżuterię za przedmiot wyjątkowo wartościowy, gdy tymczasem PZU traktuje biżuterię jako zwykłą ruchomość domową. Allianz określa też w OWU, które przedmioty o wysokiej wartości muszą być przechowywane w sejfie.

 6. Czy suma ubezpieczenia mienia ruchomego jest stała?

  Stała suma ubezpieczenia mienia ruchomego zależy od wariantu, jaki wybierzemy w umowie na polisę mieszkaniową. Zazwyczaj można wybrać sumę redukcyjną, czyli sumę malejącą po każdej wypłacie odszkodowania lub sumę odnawialną, którą nie maleje po wypłacie odszkodowania.

 7. Czy ubezpieczenie ruchomości obejmuje także rzeczy najemcy?

  Właściciel nieruchomości, który wynajmuje swoje mieszkanie, może ubezpieczyć mienie ruchome, które znajduje się w lokalu. W zakres polisy można jednak wpisać tylko te przedmioty, które należą do właściciela nieruchomości. Jeżeli w wynajmowanej nieruchomości doszłoby do kradzieży z włamaniem, w wyniku której złodzieje zabraliby rzeczy najemcy, np. komputer, telefon czy instrument muzyczny, nie otrzyma on odszkodowania za stratę. Najemca może ubezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie.

 8. Czy ubezpieczenie mienia ruchomego chroni rzeczy podczas przeprowadzki?

  Tak, jednak trzeba liczyć się z tym, że limit odpowiedzialności ubezpieczyciela jest mniejszy, np. do 25% sumy ubezpieczenia. Różny może być także zakres ochrony mienia ruchomego podczas przeprowadzki, np. Uniqa w takim przypadku wyłącza z zakresu ochrony: zgubienie, uszkodzenie i całkowite zniszczenie mienia podczas transportu. W wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, aby nasze mienie ruchome było objęte ochroną także podczas przeprowadzki, konieczne jest zgłoszenie przeprowadzki do TU.