Kradzież czy zniszczenie rzeczy osobistych to strata rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Tego typu przedmioty nie są bezpieczne ani w domu czy mieszkaniu, ani poza nieruchomością. Jednak w ramach polisy mieszkaniowej możemy zagwarantować sobie ochronę finansową na przyzwoitym poziomie. Wystarczy tylko wybrać odpowiednie rozszerzenie w umowie.

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak cenne mienie nosimy przy sobie na co dzień. Smartfon, tablet, laptop, biżuteria czy markowa odzież łącznie mogą kosztować kilka, jak nie kilkanaście tysięcy złotych. Wszystkie te przedmioty można ubezpieczyć w ramach polisy dla domu lub mieszkania już od 100 zł rocznie.

Jakie rzeczy osobiste chroni polisa mieszkaniowa?

O tym, czy dany przedmiot zalicza się do rzeczy osobistych, każde towarzystwo decyduje samodzielnie. Ubezpieczyciele najczęściej wymieniają szczegółową listę w dokumencie OWU. Tak jest np. w polisie Generali, Z myślą o domu:

 • teczka, plecak, torba, torebka, neseser, aktówka, walizka;
 • portfel, etui na dokumenty, dokumenty tożsamości, bilety okresowe komunikacji publicznej, wartości pieniężne;
 • prawo jazdy, dowód rejestracyjny i klucze do pojazdu;
 • klucze do ubezpieczonego budynku lub mieszkania;
 • okulary optyczne i przeciwsłoneczne; 
 • kosmetyki;
 • przybory do pisania; 
 • sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i kamera;
 • sprzęt sportowy i rehabilitacyjny;
 • instrumenty muzyczne; 
 • telefon komórkowy;
 • urządzenia przenośne do odtwarzania obrazu i dźwięku (w tym aparat słuchowy);
 • papierośnica i zapalniczka;
 • parasol;
 • biżuteria (w tym zegarki);
 • odzież;
 • rower i hulajnoga; 
 • wózek dziecięcy i wózek inwalidzki.

WAŻNE!
Jeśli dna rzecz osobista nie została wyminieniona w OWU to znaczy, że nie może być ubezpieczona.

Dlaczego warto ubezpieczyć rzeczy osobiste?

Odpowiedź jest dość prosta: zwykle są to dla nas bardzo cenne przedmioty, które dodatkowo łatwo zniszczyć i ukraść z uwagi na niewielkie gabaryty i wagę.

Przykładowo, wychodzimy rano do pracy, a później mamy udać się bezpośrednio na trening. Ubieramy się więc elegancko (markowa koszula i dżinsy),zabieramy ze sobą sprzęt sportowy (rakieta tenisowa i buty) oraz przedmioty codziennego użytku, takie jak laptop, aparat, zegarek czy okulary przeciwsłoneczne. Ile łącznie mogą być warte nasze rzeczy osobiste? Wyliczyliśmy, biorąc pod uwagę nowe produkty „ze średniej półki”, że w opisanej sytuacji nasz ekwipunek może być wart ponad 7000 zł. Gdybyśmy mieli przy sobie jeszcze np. rower i inne urządzenia elektroniczne, to kwota ta mogłaby być nawet dwa razy większa.

Rzeczy osobiste narażone na kradzież, rabunek lub zniszczenie – przykładowe ceny

NazwaMarka/model

Cena rynkowa

KoszulaRisardi

80 zł

Okulary przeciwsłonecznePit Bull Hofer

149 zł

Torba sportowaAdidas

169 zł

Buty sportoweNike Court Lite 2

169 zł

JeansyBig Star

189 zł

Rakieta tenisowaBabolat Evoke 105

199 zł

ZegarekCasio G-Shock GA-700-4A

226 zł

PerfumyGucci Guilty Pour Homme

338 zł

SmartfonHuawei P30 Lite

1179 zł

LaptopLenovo V155-15API

1899 zł

LustrzankaNikon D5600

2549 zł

Razem

7146 zł

Tabela 1. Źródło: ceneo.pl (stan na 12.09.2020 r.).

Kiedy polisa mieszkaniowa chroni rzeczy osobiste?

W domu lub w mieszkaniu, które jest podstawowym przedmiotem ubezpieczenia, rzeczy osobiste traktowane są przez towarzystwa jak wszystkie inne ruchomości domowe. Jeśli nasza polisa posiada rozszerzenie w postaci mienia ruchomego, jest ono chronione przed tymi samymi ryzykami, co mury i elementy stałe. Przykładowo, jeśli w ubezpieczeniu uwzględnione jest 15 zdarzeń losowych oraz kradzież z włamaniem, to rzeczy osobiste (i pozostałe mienie ruchome) również są przed nimi zabezpieczone.

Poza miejscem ubezpieczenia, czyli naszym domem lub mieszkaniem, możemy ubezpieczyć je od rabunku. Taka ochrona, w zależności od wariantu, na jaki się zdecydowaliśmy, może obowiązywać na terenie Polski, Europy lub całego świata. 

W polisie Inter Lokum rabunek rozumiany jest jako: „dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia przy użyciu przemocy fizycznej lub realnej groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu do stanu nieprzytomności, lub bezbronności Ubezpieczonego, pełnoletnich osób bliskich Ubezpieczonego, którym powierzono pieczę nad mieniem objętym ochroną ubezpieczeniową lub osoby, której Ubezpieczony zlecił dozorowanie mienia”.

Zwróćmy uwagę, że w tej definicji kluczowe jest zastosowanie przemocy, słownej lub cielesnej. W innych towarzystwach, np. we wspomnianej Generali, rabunek utożsamiany jest również z oszustwem lub wyłudzeniem. Jeśli utracimy rzeczy osobiste wskutek np. kradzieży kieszonkowej, to ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania. 

Jak wygląda ubezpieczenie rzeczy osobistych w TU Proama?

W polisie Proama Dom ubezpieczenie rzeczy osobistych dostępne jest jako rozszerzenie, co zresztą jest standardowym rozwiązaniem – raczej nie spotyka się tego zdarzenia w podstawowym wariancie ubezpieczenia. Aby chronić rzeczy osobiste w TU Proama, trzeba wykupić również trzy inne dodatki: ruchomości domowe, kradzież z włamaniem oraz rabunek. Zakres terytorialny w tym przypadku to cały świat, a odszkodowanie dla rzeczy osobistych ustala się w oparciu o wartość odtworzeniową.

Dla rabunku towarzystwa często stosują ubezpieczenie na pierwsze ryzyko i tak też robi Proama. Oznacza to, że rekompensatę za zrabowane rzeczy osobiste można uzyskać tylko przy pierwszej utracie mienia lub jego zniszczeniu. Limity dotyczą poszczególnych przemiotów jak zegarek, biżuteria, pieniądze, rower czy sprzęt muzyczny.

Limity w ubezpieczeniu rzeczy osobistych Proama Dom

Przedmiot

Wysokość limitu

zegarek, biżuteria, pieniądze

5000 zł, w tym 1000 zł wartości pieniężne

rower

2000 zł

sprzęt muzyczny

50% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych

Tabela 2. Opracowanie własne na podstawie OWU.

Jak wygląda ubezpieczenie rzeczy osobistych w Generali?

Ochrona rzeczy osobistych w polisach Generali i Proamy ma niemal identyczny zakres. Podobieństwa są widoczne m. in. przy zasięgu geograficznym, limitach odpowiedzialności czy wariancie na pierwsze ryzyko. 

Żeby ubezpieczyć rzeczy osobiste w Generali, konieczne jest wykupienie polisy dla domu lub mieszkania, która obejmuje mury i elementy stałe. Ochrona ruchomości domowych przed kradzieżą nie jest już jednak wymagana, jak ma to miejsce w ofercie Proamy. 

Ubezpieczenie Generali, Z myślą o domu są dostępne w wariancie dla ryzyk nazwanych i ryzyk wszystkich. Opcja All Risks stwarza nam dodatkowo możliwość objęcia ochroną rzeczy osobistych gości przebywających na terenie ubezpieczonego domu lub mieszkania. Limit dla takiego rodzaju mienia to 5000 zł.

Jak wygląda ubezpieczenie rzeczy osobistych w PZU?

Zdarzają się sytuacje, w których kategoria rzeczy osobistych w ogóle nie pojawia się w OWU polisy mieszkaniowej. W polisie PZU Dom rzeczy osobiste są traktowane jak wszystkie inne ruchomości domowe, czyli nieprzytwierdzone na stałe wyposażenie nieruchomości, które można swobodnie wynieść z jej obszaru bez demontażu siłowego lub z wykorzystaniem narzędzi.

Polisa PZU Dom dostępna jest w trzech wariantach (Uniwersalny, Standardowy i Od Ryzyk Wszystkich),a każdy z nich może zawierać rabunek poza miejscem ubezpieczenia. Limit dla zrabowanych rzeczy osobistych w PZU wynosi 10% sumy ubezpieczenia ruchomości, ale nie więcej niż 10 000 zł. Ochrona przed rabunkiem w PZU nie dotyczy mienia przechowywanego na obszarze domu letniskowego.

Jak wygląda ubezpieczenie rzeczy osobistych w TU Warta?

Ochrona rzeczy osobistych od rabunku może dotyczyć obu wariantów polisy: Warta Dom i Warta Dom Komfort. Za zrabowane mienie Warta wypłaci 10% SU ruchomości domowych, ale nie więcej niż 2000 zł. Osobny limit ustalono dla gotówki, wynosi on 5% SU ruchomości, maksymalnie 500 zł.

Standardowo, w polisach mieszkaniowych zwierzęta domowe traktowane są jak mienie ruchome. Warta poszła o krok dalej włączając je również do rzeczy osobistych. W TU Warta rower znajduje się poza listą rzeczy osobistych, ale towarzystwo przygotowało dla niego specjalny dodatek, który też uwzględnia rabunek. 

Ubezpieczenie rzeczy osobistych – zestawienie ofert

TU

Rzeczy osobiste jako osobna kategoria przedmiotów

Zwierzęta domowe jako rzeczy osobisteRower jako rzecz osobistaRzeczy osobiste gościUbezpieczenie na pierwszą szkodę

Generali

Proama

PZU

Warta

Tabela 3. Źródło: opracowanie własne na podstawie ofert.

Ile zapłacimy za ubezpieczenie rzeczy osobistych?

Polisa mieszkaniowa chroniąca także rzeczy osobiste to wydatek od ok. 100 zł rocznie. Górna granica zależy już od samego ubezpieczonego i wartości mienia, jakie posiada i chce objąć ochroną. Warto pamiętać, że cena polisy mieszkaniowej jest wypadkową wielu czynników, jak:

 • cena i specyfika nieruchomości;
 • odporność na ogień konstrukcji budynku i poszycia dachowego;
 • lokalizacja;
 • sumy ubezpieczenia, również dla mienia ruchomego;
 • zakres ochrony w podstawie (liczba ryzyk);
 • liczba i rodzaj rozszerzeń;
 • kwestie prawne (własność, najem, działalność gospodarcza);
 • liczba i wiek (pełnoletniość) lokatorów;
 • historia ubezpieczenia (liczba szkód w ostatnich latach);
 • polityka ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych nie jest dostępne jako samodzielny produkt. Zawsze jest to dodatek do polisy mieszkaniowej chroniącej mury, elementy stałe i ruchomości, a niekiedy wymagane jest również dokupienie innych rozszerzeń, jak kradzież z włamaniem czy rabunek.

Ważne informacje

1. Rzeczy osobiste w miejscu ubezpieczenia są chronione jak ruchomości domowe

2. Poza miejscem ubezpieczenia rzeczy osobiste można ubezpieczyć od rabunku

3. Rzeczy osobiste często ubezpiecza się na pierwsze ryzyko

4. Ubezpieczenie rzeczy osobistych nie jest samodzielnym produktem, najpierw trzeba ubezpieczyć nieruchomość