W trakcie dalekiej wyprawy, jak i codziennej podróży do pracy ważne jest bezpieczeństwo nasze i naszego mienia. W tym celu przyda się ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku, czyli jeden z dodatków oferowanych w ramach polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, na czym dokładnie to polega, jak zakupić ubezpieczenie i ile to kosztuje.

Ile w Polsce jest kradzieży poza nieruchomością?

Z oficjalnych danych policji wynika, że co roku w Polsce dochodzi do prawie 5000 przestępstw w kategorii rozboje, kradzieże rozbójnicze oraz wymuszenia rozbójnicze (wszystkie te czyny zostały ujęte w jednej statystyce). Warto pamiętać, że nie wszystkie rabunki są zgłaszane przez poszkodowanych, którzy mogą np. bać się zeznawać, nie wierzyć w skuteczność policji czy też po prostu chcieć uniknąć formalności i dodatkowych problemów. Z oczywistych przyczyn skali omawianych przestępstw, o których nie powiadomiono służb, nie da się w żaden sposób oszacować.

Na czym polega rabunek?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) często definiują poszczególne ryzyka, w ten sposób doprecyzowując ich znaczenie. W OWU polisy z Generali Z myślą o domu rabunek opisany jest jako zabór mienia, który zachodzi:

 • przy użyciu bądź groźbie użycia przemocy fizycznej w stosunku do osób objętych polisą;
 • przy doprowadzeniu tych osób do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
 • w skutek wyłudzenia lub oszustwa osoby nieletniej, powyżej 65 roku życia lub niepełnosprawnej;
 • przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, jeśli przedmiot ten pozostawał w styczności z ubezpieczonym lub był z nią połączony.

Tak więc rabunek odnosi się nie tylko do sytuacji, w której występuje pobicie ubezpieczonego, ale też zastraszenie, obezwładnienie, oszustwo czy też np. wyrwanie torebki lub innego mienia. Jest to dość szeroka i jednocześnie wyczerpująca definicja.

Jakie rzeczy osobiste można ubezpieczyć?

Potoczna definicja rzeczy osobistych raczej nie jest jednoznaczna i możemy się zastanawiać, które przedmioty mogą się znaleźć w tej kategorii, a które niekoniecznie. Sięgnęliśmy więc do źródła, czyli do OWU wspomnianej już polisy Generali, żeby wyjaśnić tę kwestię. W tym towarzystwie za rzeczy osobiste uznaje się następujące przedmioty:

 • teczka, plecak, torba, torebka, neseser, aktówka, walizka;
 • portfel, etui na dokumenty, dokumenty tożsamości, bilety okresowe komunikacji; publicznej, wartości pieniężne, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu;
 • klucze do pojazdu oraz klucze do ubezpieczonego budynku lub mieszkania;
 • okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne; 
 • kosmetyki; 
 • przybory do pisania;
 • sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i kamery;
 • sprzęt sportowy i rehabilitacyjny;
 • instrumenty muzyczne;
 • telefony komórkowe; 
 • przenośne urządzenia do odtwarzania obrazu i dźwięku (w tym aparat słuchowy);
 • papierośnica i zapalniczka;
 • parasolka;
 • biżuteria i zegarki;
 • odzież; 
 • rower i hulajnoga; 
 • wózek dziecięcy i wózek inwalidzki;

Zaznaczmy, że w innych towarzystwach taka lista może wyglądać nieco inaczej – część wymienionych przedmiotów może z niej wypaść, ale mogę też znaleźć się na niej dodatkowe akcesoria. Zawsze warto więc sprawdzić tego typu kwestie w OWU polisy, którą zamierzamy nabyć.

Jak ubezpieczyć rzeczy osobiste od rabunku na urlopie w Polsce?

Podstawowa polisa mieszkaniowa nie chroni rzeczy osobistych, a jedynie mury i ewentualnie stałe elementy przed zdarzeniami losowymi. W polisie Generali Z myślą o domu włączenie rzeczy osobistych w zakres ochrony możliwe jest tylko przy zakupie ubezpieczenia od ryzyk wszystkich (All Risk), do którego trzeba jeszcze dokupić dodatek w postaci rabunku poza miejscem ubezpieczenia. 

U innych ubezpieczycieli wymogi mogą być nieco inne, np. rozszerzenie zakresu ochrony o ruchomości domowe, kradzież z włamaniem i rabunek. Może się również zdarzyć, że w ofercie danego towarzystwa w ogóle nie ma opcji włączenia rzeczy osobistych poza miejscem ubezpieczenia do polisy, ponieważ nie jest to powszechnie dostępny dodatek.

Warto wspomnieć, że jeśli wykupimy polisę mieszkaniową uzupełnioną o ochronę rzeczy osobistych od rabunku, to będzie ona obowiązywała przez cały okres ubezpieczenia, a więc nie tylko w trakcie urlopu i nie tylko poza miejscowością, w której na co dzień mieszkamy. Będziemy chronieni również przy zwykłym wyjściu z domu na zakupy czy podróży komunikacją miejską.

Jak ubezpieczyć rzeczy osobiste od rabunku na urlopie za granicą?

Każde ryzyko uwzględnione w polisie mieszkaniowej obowiązuje na konkretnym obszarze. Zdarzenia losowe, czyli np. pożar, powódź, zalanie czy kradzież z włamaniem dotyczą wyłącznie miejsca ubezpieczenia, czyli naszego domu lub mieszkania. Z rabunkiem jest oczywiście inaczej. W zależności od towarzystwa, w którym wykupimy polisę, ochrona rzeczy osobistych przed złodziejami może odnosić się do: obszaru Polski, Europy (Unii Europejskiej), całego świata lub całego świata z wyłączeniem konkretnych krajów (np. USA i Kanady). Warto więc dokładnie sprawdzić przed zagranicznymi wojażami, jaki zasięg ma nasza polisa.

Ile kosztuje ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku?

Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku jest tylko elementem polisy mieszkaniowej, a nie osobnym produktem. Dlatego też koszt takiej ochrony jest częścią składową ogólnej składki ubezpieczeniowej, podobnie jak inne rozszerzenia oraz oczywiście podstawa. 

Towarzystwa nie podają wprost, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie od rabunku, ale można zakładać, że kwota ta najczęściej zamyka się w kilkudziesięciu złotych w skali roku. Oczywiście, jest ona zależna od kilku czynników, takich jak lista rzeczy osobistych objętych ochroną, sumy ubezpieczenia, limity oraz zasięg terytorialny – co zrozumiałe, więcej zapłacimy za ochronę obejmującą cały świat, niż tylko za ubezpieczenie na terenie Polski.

Ogólnie na koszt ubezpieczenia nieruchomości wpływają głównie dwa czynniki: wartość ubezpieczonego mienia oraz zakres ochrony rozumiany jako liczba ryzyk w podstawie i wybranych rozszerzeń. Zależność jest prosta – im droższe mienie ubezpieczymy i większy zakres wybierzemy, tym większy koszt poniesiemy. Sama ochrona rzeczy osobistych od rabunku, oczywiście, podniesie składkę, ale z pewnością nie o połowę, ale o kilka czy kilkanaście procent.

Kiedy za skradzione rzeczy osobiste nie będzie odszkodowania?

Bardzo ważne jest zgłoszenie kradzieży rzeczy osobistych na policję, a także pobranie od niej dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia. Nie możemy również zapomnieć o terminowym poinformowaniu towarzystwa o zaistniałej szkodzie – w zależności od ubezpieczyciela mamy na to od 3 do 7 dni. Jeśli nie dopełnimy jednej z tych formalności, odszkodowanie może przepaść.

Rekompensaty nie uzyskamy wtedy, kiedy skradzione zostanie nam mienie nie znajdujące się na liście rzeczy osobistych zawartej w OWU polisy.

WAŻNE!
Wśród wyłączonych z ochrony przedmiotów standardowo znajdują się m. in. papiery wartościowe, złoto, srebro, platyna, rękopisy, dane zapisane na przenośnych urządzeniach multimedialnych, programy komputerowe czy też broń palna.

Niestety, ubezpieczyciel może odmówić nam wypłaty odszkodowania, kiedy padniemy ofiarą kradzieży kieszonkowej, czyli kiedy zdarzenie nie będzie wpisywało się w definicję rabunku respektowaną przez naszego ubezpieczyciela.

Pamiętajmy, aby nie pozostawiać przedmiotów osobistych na balkonach, tarasach czy w pomieszczeniach przynależnych. Kradzież mająca miejsce w takich miejscach również może zostać nieuznana przez towarzystwo.  

Pełną listę konkretnych sytuacji, w których możemy zapomnieć o odszkodowaniu, znajdziemy w OWU polisy – w dziale wyłączeń odpowiedzialności. 

Jak zabezpieczyć mieszkanie przed wyjazdem wakacyjnym?

Pozostawienie pustego mieszkania bądź domu na kilka tygodni realnie zwiększa ryzyko kradzieży z włamaniem. Na taką okoliczność można się ubezpieczyć – potrzebna będzie polisa mieszkaniowa poszerzona o mienie ruchome oraz kradzież z włamaniem. Wykupując ubezpieczenie rzeczy osobistych nie zapominajmy więc o majątku, który pozostawiamy na miejscu.

O wyjeździe warto dać znać krewnym, znajomym czy też sąsiadom i poprosić ich, żeby co jakiś czas odwiedzali nasz dom, zapalili w nim światła i opróżnili skrzynkę na listy. Złodzieje często obserwują nieruchomości, które planują okraść, więc takie działania mogą ich zwyczajnie odstraszyć. 

Współcześnie dostępnych jest wiele nowoczesnych systemów antywłamaniowych, które mogą uniemożliwić złodziejom dostanie się do naszego domu lub ich skutecznie odstraszyć. Zabezpieczenie się takimi środkami w połączeniu z codziennym dozorem nieruchomości oraz odpowiednio skonstruowaną polisą mieszkaniową da nam realne poczucie bezpieczeństwa i pozwoli spokojnie wypocząć na zasłużonym urlopie. 

Co zrobić w razie rabunku na urlopie?

Kradzież rzeczy osobistych podczas wakacji może okazać się sporym problemem, szczególnie jeśli utracimy dokumenty, gotówkę oraz karty płatnicze. Z pewnością nie jest to jednak powód do paniki bądź rozpaczy. Pamiętajmy, że im racjonalniej będziemy działać, tym szybciej wyjdziemy z kryzysowej sytuacji.

Pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy zrobić po kradzieży jest zgłoszenie tego faktu w najbliższym posterunku policji. Pamiętajmy, żeby na miejscu pobrać stosowny dokument potwierdzający zgłoszenie – może się on nam przydać przy dalszych działaniach, a także podczas ubieganie się o odszkodowanie. 

Po załatwieniu sprawy na komisariacie powinniśmy udać się do polskiego konsulatu lub ambasady. Pamiętajmy, że jej pracownicy mają obowiązek udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy każdemu obywatelowi Polski. Jeśli w kraju, w którym przebywamy, nie ma naszej placówki dyplomatycznej, jako obywatele Unii Europejskiej mamy prawo szukać wsparcia w analogicznej placówce należącej do któregokolwiek z państw członkowskich.

W placówce dyplomatycznej, po potwierdzeniu naszej tożsamości, otrzymamy paszport tymczasowy, który umożliwi nam powrót do kraju. Pracownicy konsularni umożliwią nam też kontakt z krewnymi i będą pośredniczyli w przekazaniu nam środków finansowych. Jeśli nie mamy takiej możliwości, otrzymamy pożyczkę. Z nowym paszportem i pieniędzmi powrót do ojczyzny będzie już zdecydowanie łatwiejszy.

Gdzie kupić ubezpieczenie rzeczy osobistych?

Wybierając polisę nie kierujmy się wyłącznie zapisami dotyczącymi ubezpieczenia rzeczy osobistych od rabunku, ponieważ rzeczy te stanowią jedynie część naszego majątku, a rabunek jest jednym z wielu potencjalnych zagrożeń. Postarajmy się więc znaleźć taki wariant polisy, który w sposób zadowalający zabezpieczy finansowo nasz dom bądź mieszkanie, jego wyposażenie oraz ewentualnie innego typu mienie, jak dom letniskowy, przedmioty specjalne czy zabudowania na posesji.

Współcześnie polisy mieszkaniowe można kupić przez Internet, a porównywanie ich ze sobą, które jest kluczem do znalezienia najlepszej oferty, znacznie ułatwia kalkulator ubezpieczeń. Warto korzystać z tego narzędzia i robić zakupy online, ponieważ jest to spora oszczędność czasu i najczęściej również pieniędzy.

W rankomat.pl troszczymy się o transparentność naszych treści, abyś mógł dokonać trafnego wyboru.
Informujemy otwarcie, że ten tekst powstał we współpracy z TU Generali.

Co warto wiedzieć?

1. Zakres terytorialny ubezpieczenia rzeczy osobistych od rabunku zależy od TU

2. Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku to rozszerzenie zakresu ochrony polisy mieszkaniowej

3. Ubezpieczenie od rabunku może być przydatne podczas wyjazdu na urlop

4. Polisa mieszkaniowa z rozszerzeniem od rabunku pozwala finansowo chronić rzeczy osobiste

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie rzeczy osobistych

 1. Czy mogę ubezpieczyć rzeczy osobiste tylko na czas urlopu?

  Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku obowiązuje tak długo, jak polisa mieszkaniowa, której jest ono częścią. Standardowo nieruchomości obejmuje się ochroną na rok, czasem na 2 lub 3 lata. Problematyczne jest natomiast wykupienie polisy na kilka miesięcy, nie mówiąc już o dwóch czy trzech tygodniach, które zamierzamy spędzić w podróży.

 2. Czy za przedmioty zostawione w domku letniskowym dostanę odszkodowanie?

  Część towarzystw umożliwia włączenie w polisę mieszkaniową również domku letniskowego, zawsze jest to jednak tylko dodatek do ochrony podstawowej nieruchomości, czyli domu lub mieszkania, a nie samodzielny produkt. Zabezpieczyć finansowo możemy, przede wszystkim, mury i elementy stałe domku letniskowego, mienie ruchome w ograniczony sposób. Wszystko zależy od danej oferty, jednak z reguły z ochrony wyłączone są przedmioty o większej wartości jednostkowej, jak sprzęt komputerowy, smartfony czy biżuteria.

 3. Czy każdą rzecz osobistą da się ubezpieczyć?

  Nie, towarzystwa sporządzają listy przedmiotów, których nie obejmuje ubezpieczenie. Najczęściej nie zabezpieczymy finansowo broni palnej, danych w formie cyfrowej, rękopisów, papierów wartościowych czy cennych kruszców.

 4. Kiedy dostanę odszkodowanie za rabunek rzeczy osobistych?

  Terminy uzyskania rekompensaty za rabunek są takie same, jak w przypadku innych zdarzeń. Na zgłoszenie szkody mamy od 3 do 7 dni, w zależności od towarzystwa. Bezsporną część odszkodowania ubezpieczyciel powinien nam przelać do 30 dnia od zgłoszenia. Sporna część pieniędzy, jeśli ostatecznie zostanie przyznana, powinna zasilić nasz budżet po dodatkowych 14 dniach.

 5. Czy mogę ubezpieczyć rzeczy osobiste od zgubienia?

  Raczej nie ma takiej możliwości. Zgubienie mienia trzeba traktować jako rażące niedbalstwo, a tego typu zdarzenia są wyłączone z ochrony.

 6. Czy mogę ubezpieczyć rzeczy osobiste od zdarzeń losowych?

  W niektórych polisach mieszkaniowych dostępne są dodatki typu ubezpieczenie bagażu podczas podróży, które odnoszą się nie tylko do kradzieży, ale również do zdarzeń losowych. Zasięg takiej ochrony może obowiązywać tylko w Polsce, w Europie lub na całym świecie.