Polisa mieszkaniowa może chronić finansowo nie tylko cenne przedmioty znajdujące się bezpośrednio w domu lub mieszkaniu. Zakres ochrony można również rozszerzyć o ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku, które np. zabieramy ze sobą na wakacyjny wyjazd. Obecnie w porównywarce rankomat.pl można kupić tego typu ubezpieczenie w Generali i Proamie.

W Generali i Proamie dodatkowo można rozszerzyć zakres ochrony o ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku. Dzięki temu podczas wyjazdu możemy chronić nasz portfel z gotówką, telefon komórkowy, biżuterię, zegarek, aparat fotograficzny czy rower.

Jakie rzeczy osobiste można ubezpieczyć?

Lista przedmiotów, które Generali i Proama zaliczają do rzeczy osobistych, znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). W polisach „Generali, z myślą o domu” i „Proama Dom” od rabunku można ubezpieczyć:

 • teczkę, plecak, torbę, torebkę, neseser, aktówkę, walizkę, 
 • portfel, etui na dokumenty, 
 • dokumenty tożsamości, 
 • bilety okresowe komunikacji publicznej, 
 • wartości pieniężne (gotówkę), 
 • prawo jazdy, 
 • dowód rejestracyjny i klucze do pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność osób objętych ubezpieczeniem, 
 • klucze do ubezpieczonego budynku lub mieszkania, 
 • okulary optyczne i przeciwsłoneczne, 
 • kosmetyki, 
 • przybory do pisania, 
 • sprzęt elektroniczny, komputerowy, audiowizualny, fotograficzny i kamerę, 
 • sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, 
 • instrumenty muzyczne,
 • telefon komórkowy, 
 • urządzenia przenośne do odtwarzania obrazu i dźwięku (w tym aparat słuchowy), 
 • papierośnicę i zapalniczkę, 
 • parasol,
 • biżuterię (w tym zegarki), 
 • odzież, 
 • rower, hulajnogę, 
 • wózek dziecięcy i inwalidzki.
Uwaga! Jeśli któryś z przedmiotów nie znajduje się na powyższej liście, to nie można go ubezpieczyć od rabunku poza miejscem ubezpieczenia (dom lub mieszkanie).

Od czego można ubezpieczyć rzeczy osobiste w polisie mieszkaniowej?

W miejscu ubezpieczenia (dom lub mieszkanie), rzeczy osobiste są chronione przed zdarzeniami losowymi określonymi w OWU. Należą do nich np. pożar, zalanie czy kradzież. Polisa mieszkaniowa chroni zarówno mury i elementy stałe, jak i ruchomości domowe, którymi w miejscu ubezpieczenia są rzeczy osobiste.

Uwaga! Aby polisa mieszkaniowa chroniła ruchomości znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, muszą one zostać uwzględnione w zakresie ochrony określonym w OWU.

Natomiast w Generali i Proamie istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu ochrony polisy mieszkaniowej o ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku, które chroni należące do nas przedmioty na całym świecie. Ochrona obejmuje ubezpieczonego oraz jego osoby bliskie (np. współmałżonka, dzieci), które wspólnie z nim zamieszkują pod adresem wskazanym w polisie jako miejsce ubezpieczenia.

Co oznacza rabunek w ubezpieczeniu nieruchomości?

W OWU Generali i Proama rabunek oznacza zabór mienia (rzeczy osobistych), który odbywa się:

 • przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej,
 • przy doprowadzeniu do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
 • poprzez wyłudzenie bądź oszustwo osoby małoletniej, osoby po 65 roku życia lub osoby niepełnosprawnej,
 • przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub był połączony z osobą objętą ubezpieczeniem.

Ile wynosi suma ubezpieczenia rzeczy osobistych od rabunku?

Generali i Proama w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), określiły limity odpowiedzialności za utracone w wyniku rabunku rzeczy osobiste, które wynoszą:

Limity w ochronie rzeczy osobistych w Generali i Proamie

Rodzaj mienia

Limit odpowiedzialności
Biżuteria (w tym zegarki)5000 zł
Wartości pieniężne (gotówka)1000 zł
Sprzęt muzyczny50% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych
 
Rower2000 zł

Źródło: rankomat.pl

Generali i Proama przy ubezpieczeniu od rabunku stosują tzw. ubezpieczenie na pierwsze ryzyko. Oznacza to, że odszkodowanie za zrabowane przedmioty poza miejscem ubezpieczenia może zostać wypłacone tylko raz, czyli przy pierwszej szkodzie.
 
Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku może być bardzo przydatne w sezonie urlopowym latem lub zimą. Podczas wakacyjnego wyjazdu zabieramy ze sobą wiele cennych przedmiotów, których utrata może być dla nas bardzo dotkliwa finansowo. Poniesione straty może nam zrekompensować polisa mieszkaniowa z rozszerzonym zakresem ochrony.

Kiedy można kupić ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku w Generali i Proamie?

Oferty Proama i Generali są do siebie bardzo podobne. Mają takie same limity odpowiedzialności, zasięg terytorialny czy wariant na pierwsze ryzyko. Jednak występują drobne różnice pomiędzy tymi polisami. 

W Generali warunkiem ubezpieczenia rzeczy osobistych od rabunku jest uprzednie zawarcie ubezpieczenia ruchomości domowych z opcją kradzieży z włamaniem oraz od zdarzeń losowych. Wówczas aktywne będzie pole dodatkowego ubezpieczenia od rabunku.

Dodatkowo w Generali w wariancie All Riskszakresem ochrony możemy także objąć rzeczy osobiste gości, którzy przebywają na terenie ubezpieczonej nieruchomości. W tym przypadku limit odpowiedzialności towarzystwa wynosi 5000 zł.

Z kolei w Proamie warunkiem ubezpieczenia rzeczy osobistych od rabunku jest uprzednie zawarcie ubezpieczenia ruchomości domowych z opcją kradzież z włamaniem. Wówczas aktywne będzie pole dodatkowego ubezpieczenia od rabunku.

W Rankomat troszczymy się o transparentność naszych treści, abyś mógł dokonać trafnego wyboru.
Informujemy otwarcie, że ten tekst powstał we współpracy z Proama i Generali.

Co warto wiedzieć?

1. Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku w Generali i Proamie zakresem ochrony obejmuje cały świat. 

2. Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku to rozszerzenie zakresu ochrony polisy mieszkaniowej. 

3. Ubezpieczenie od rabunku może być przydatne podczas wyjazdu na urlop.

4. Ubezpieczenie od rabunku umożliwia ochronę rzeczy osobistych.