Ponad połowa Polaków w tym roku wyjedzie na wakacje  z czego 6 milionów za granicę. Tak wynika z najnowszych badań przeprowadzonych przez Mondial Assistance. Najchętniej odpoczywamy w Chorwacji, Hiszpanii i Włoszech. To kraje szczególnie popularne wśród turystów – dlatego są też rajem dla kieszonkowców i złodziei. Warto więc przed podróżą ubezpieczyć swój bagaż.

zagubiony bagaż
Porównaj ceny

Coraz częściej decydujemy się na wykupienie polisy turystycznej, która chroni przed wysokimi kosztami leczenia i konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków. Podczas podróży wszystko może się zdarzyć i lepiej na wszelki wypadek mieć jakieś wsparcie. Czy dostatecznie przykładamy się do wyboru polisy? A może decydujemy się na pierwsze, lepsze ubezpieczenie, nie sprawdzając, czy ma ono wszystkie wymagane elementy? W efekcie rzadko ochroną obejmujemy bagaż, kierując się zasadą „będę pilnować" i „jakoś to będzie”. Pal sześć ubrania czy mniej wartościowe rzeczy, ale jeśli stracimy laptop, telefon komórkowy, portfel z gotówką i dokumentami albo aparat fotograficzny, to już zupełnie inna historia. Posiadając polisę z ubezpieczeniem bagażu, możemy liczyć na zwrot przynajmniej części wartości skradzionych akcesoriów.

Ubezpieczenie bagażu – co to takiego?

Jest to element polisy, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych. W razie takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci nam świadczenie częściowo pokrywające straty – do wysokości wybranej podczas zakupu sumy gwarantowanej. Można ubezpieczyć bagaż także od zgubienia go przez linie lotnicze (to tzw. opóźnienie bagażu) – wówczas w razie wydłużenia czasu oczekiwania na swoje rzeczy, towarzystwo zrefunduje koszty poniesione na zakup niezbędnych rzeczy osobistych w trakcie oczekiwania na bagaż.

Warto mieć ubezpieczenie bagażu – choćby dlatego, że raport Asocciation of European Airlines (AEA) z 2009 r. wskazuje, że niektóre linie lotnicze potrafią zgubić jedną na 40 walizek. Z kolei według statystyk SITA World Tracer z 2012 r., na świecie gubi się średnio 9 walizek na 1000 pasażerów. Jeśli porównamy wyniki AEA do liczby podróżujących w tym roku Polaków, możemy oszacować, że w 2017 r. może się zagubić nawet 150 tys. walizek polskich turystów.

Bagaż w OWU

Ubezpieczyciele często dokładnie definiują, czym jest bagaż, i jakie przedmioty podlegają dodatkowej ochronie – dlatego tak ważne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU) jeszcze przed wyborem polisy. Zazwyczaj definicja bagażu składa się z dwóch części – określenia jego rodzaju (walizka, plecak) oraz adnotacji, jakiej ochronie podlega jego zawartość. Trzeba pamiętać, że ochroną ubezpieczeniową objęte są tylko przedmioty zwyczajowo uznawane za takie, które zabiera się w podróż, np. odzież, książki czy aparat fotograficzny. Ponad to rzeczy te muszą należeć do osoby ubezpieczonej.

Podczas zakupu polisy ubezpieczenia bagażu warto zwrócić uwagę, czy w podróży nie będziemy posiadać niezwykłych przedmiotów, które mogą podlegać nieco innym zasadom ubezpieczeniowym. Może to być np. cenna biżuteria czy wyjątkowe pamiątki rodzinne, na przewóz których jest potrzebne specjalne zezwolenie celne. Standardowe ubezpieczenie bagażu nie zapewnia im niestety ochrony.

Kradzież bagażu a ubezpieczenie – na jakie wyłączenia ochrony zwrócić uwagę?

W każdej polisie ubezpieczeniowej istnieją liczne obostrzenia, na które zazwyczaj nie zwracamy uwagi. A szkoda – bo jeśli wcześniej zapoznamy się z listą wyłączeń ochrony, nie będziemy niemiło zaskoczeni, kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłacania odszkodowania. Przyjrzeliśmy się obowiązkom ubezpieczonego, jakie według OWU należy spełnić, by w razie kradzieży czy utarty bagażu otrzymać zwrot za poniesione straty.
Oto kilka z nich:

 1. Podróżny jest zobowiązany do ochrony swojego bagażu.
 2. Transport i przechowywanie bagażu musi się odbywać zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa.
 3. Podróżny nie może dopuścić się rażącego niedbalstwa w momencie ochrony czy transportu bagażu.
 4. Powierzenie bagażu osobom trzecim (np. firmom przewozowym, przechowalniom, hotelom) musi być obowiązkowo pokwitowane.
 5. Bagaż zawsze musi się znajdować w miejscu do tego odpowiednim.
 6. Jeśli bagaż znajduje się np. w bagażniku, pojazd musi być zaparkowany w miejscu strzeżonym i do tego przeznaczonym.
 7. Po utracie bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie służby (policję, funkcjonariuszy celnych, straż miejską).
 8. Podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest sporządzony przez funkcjonariuszy protokół.

Jeśli któraś z tych zalecanych zasad zostanie złamana lub nie będzie miała miejsca, musimy się liczyć z odmową wypłacenia odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Zniszczenie lub zgubienie bagażu

Zgubienie bagażu mogą nam zafundować chociażby linie lotnicze już na samym początku wakacji. I choć błąd ze strony linii lotniczych jest do naprawienia, to czasami ludzka beztroska może być naprawdę fatalna w skutki. Żeby temu zapobiec, podobnie jak w przypadku kradzieży, należy bardzo dokładnie sprawdzić, czy polisa zapewnia ubezpieczenie od opóźnienia bagażu i przestudiować OWU. Zwrot kosztów na zakup niezbędnych rzeczy nastąpi jednak tylko wtedy, jeśli:

 • podróżny nadał swój bagaż z zachowaniem wszelkich obowiązkowych procedur i środków bezpieczeństwa;
 • bagaż został nadany u zawodowego przewoźnika lotniczego;
 • opóźnienie musi przekroczyć przewidzianą w OWU liczbę godzin;
 • przedstawiono ubezpieczycielowi zachowane paragony zakupu niezbędnych przedmiotów.

Jeśli chodzi o zniszczenie lub zgubienie bagażu, to możemy liczyć na wypłatę odszkodowania, gdy przyczyną utraty rzeczy osobistych będą zdarzenia, takie jak:

 • klęski żywiołowe,
 • wypadki komunikacyjne,
 • nieszczęśliwe wypadki,
 • nagłe choroby,
 • nieudane próby kradzieży,
 • utrata bagażu z winy przewoźnika lub przechowalni bagażowych, ale pod warunkiem, że własność ubezpieczonego została powierzona z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur, a podróżny posiada pokwitowanie.

Zazwyczaj OWU pod tym względem są bardzo szczegółowe. Dzięki temu podróżny od razu wie, jakich sytuacji ma unikać i jak się zachowywać podczas urlopu.

Ubezpiecz bagaż, ciesz się spokojną podróżą

Jak wybrać ubezpieczenie bagażu? To bardzo proste – wystarczy sprawdzić, czy polisa turystyczna zawiera taki dodatek i przeczytać, co mieści się w jego zakresie. Niestety, nie obejdzie się bez lektury OWU. Różne rodzaje ubezpieczeń turystycznych wraz z ochroną bagażu znajdziesz w naszym kalkulatorze. Wybierz najlepsze, chroń siebie, swoich bliskich i swoje rzeczy osobiste także podczas wakacji!