Polisa mieszkaniowa może chronić psa na podobnej zasadzie, co wyposażenie. Ubezpieczyciel wypłaci zatem odszkodowanie za kradzież zwierzęcia, ale także za jego otrucie czy uraz na skutek nieszczęśliwego wypadku. Właściciel psa powinien uwzględnić w polisie OC w życiu prywatnym i pakiet Home Assistance.

Ubezpieczenie dla psa dostępne jest u większości ubezpieczycieli w podstawowej polisie na dom lub mieszkanie wraz wyposażeniem, w ramach Home Assistance oraz w ramach OC w życiu prywatnym. Polisa dla psa może być tez produktem dedykowanym.

Od jakich zdarzeń polisa mieszkaniowa chroni psa? 

Zakres zdarzeń, w przypadku których polisa na mieszkanie chroni psa, zależy od rodzaju polisy. Może być też różny w różnych TU. 

Przykładowo, w Generali ubezpieczenie psa znajduje się w produkcie „Generali z myślą o domu”, w wariancie All Risk (od wszystkich ryzyk). Wykupując polisę, musimy wybrać opcję ubezpieczenia wraz z wyposażeniem. Zwierzę będzie wtedy ubezpieczone w ramach podanej sumy ubezpieczenia ruchomości, ale odszkodowanie wyniesie nie więcej niż 5 000 zł.

W ramach polisy mieszkaniowej w Generali ubezpieczony otrzyma odszkodowanie za:

 • nieszczęśliwy wypadek psa – nagły i nieprzewidziany wypadek komunikacyjny (rozumiany jako nagłe zdarzenie w ruchu drogowym);
 • pogryzienie psa przez inne zwierzę, zarówno podczas spaceru, jak i w czasie pobytu na wakacjach na terenie Polski;
 • otrucie psa, w wyniku którego zwierzę doznało obrażeń lub zdechło, mające związek z włamaniem do ubezpieczonej nieruchomości;
 • otrucie psa nie mające związku z włamaniem do nieruchomości;
 • wypadnięcie psa przez okno lub balkon ubezpieczonej nieruchomości.

Generali zastrzega, że jeżeli w wyniku wypadku lub choroby pies poniesie śmierć, a nie będziemy posiadać udokumentowanego rodowodu zwierzęcia, wypłaci nam maksymalnie 500 zł odszkodowania. Jednocześnie Generali nie wyklucza z ochrony żadnych ras psów.

Ubezpieczenie psa w różnych towarzystwach – zestawienie

Zdarzenia ubezpieczenioweWystępowanie
OC w życiu prywatnym uwzględniające zniszczenia dokonane przez zwierzę

Allianz
Ergo Hestia
Warta
PZU
Generali

rekompensata za obrażenia zwierzęcia wynikłe ze zdarzenia losowego (pożar, zalanie, kradzież z włamaniem, itd.)

Allianz
Warta 
Compensa 
Concordia 
PZU 

zwrot kosztów leczenia na wypadek choroby lub nieszczęśliwego wypadku

Compensa
Link4 
Allianz, 
Generali

zwrot kosztów uśpienia, kremacji i pochówku

Compensa 
Allianz
PZU
Generali

środki na zakup nowego zwierzęcia po uśpieniu psa na skutek choroby lub wypadku

Compensa

pokrycie kosztów poszukiwania zaginionego zwierzęcia

Allianz

zwrot kosztów opieki nad zwierzęciem w przypadku hospitalizacji właściciela (wyprowadzanie na spacer, karmienie, utrzymanie higieny zwierzęcia)

Uniqa
Allianz 
Compensa 
Ubezpieczenia Pocztowe 

infolinia weterynaryjna

Ubezpieczenia Pocztowe 
Allianz

Źródło: bankier.pl.

Jak ubezpieczyć psa z polisy mieszkaniowej?

Ubezpieczenie dla psa u większości ubezpieczycieli dostępne jest jako dodatek do podstawowej polisy dla domu czy mieszkania. Większość towarzystw zalicza zwierzęta domowe do ruchomości domowych. Aby więc ubezpieczyć psa, należy ubezpieczyć wyposażenie nieruchomości. To zwykle rozszerzenie do umowy podstawowej, czyli ochrony murów i stałych elementów w razie ognia, zalania i innych zdarzeń losowych. Chcąc kompleksowo chronić psa, warto dokupić także inne dodatki, jak OC w życiu prywatnym oraz Home Assistance.

OC w życiu prywatnym przyda się w sytuacjach, gdy nasz pies wyrządzi szkodę osobie trzeciej, np. pogryzie przechodnia lub uszkodzi mienie należące do sąsiada. W takim przypadku ubezpieczyciel pokryje roszczenia finansowe poszkodowanego – nawet do kwoty 100 000 zł.  

Home Assistance to z kolei wsparcie w postaci realizacji konkretnych usług, np. jeśli pies zachoruje czy wpadnie pod samochód. W ramach pakietu domowego assistance właściciel psa może liczyć na:

 • transport psa – we wskazane miejsce np. do lecznicy weterynaryjnej po wypadku;
 • opiekę nad psem – ubezpieczyciel zapewni opiekę na psem, jeśli w naszej nieruchomości dojdzie do szkody, np. do pożaru;
 • opiekę weterynaryjną dla psa – darmowe wizyty u weterynarza w określonych przypadkach;
 • darmowe porady specjalisty – w ramach infolinii weterynaryjnej.
PAMIĘTAJ!
Większość tego rodzaju usług, świadczonych w ramach Home Assistance, dostępnych jest w określonych limitach, np. 2 darmowe wizyty u weterynarza na rok. TU dokładnie określają również sytuacje, w których powyższe usługi nam przysługują. Zasady te mogą być różne u poszczególnych ubezpieczycieli – znajdują się zawsze w OWU.

Dedykowane ubezpieczenie dla psa – co obejmuje?

Generali wprowadziło do swojej oferty specjalne ubezpieczenie dedykowane właścicielom psów. Jest to oddzielny produkt nie połączony z polisą mieszkaniową ani z żadnym innym ubezpieczeniem. Wspomniana polisa stwarza możliwość ubezpieczenie psa na wypadek takich chorób, jak m. in.: biegunka, kaszel, zapalenie pęcherza, nowotwór, zatrucie pokarmowe czy babeszjoza.

Do tego zwierzę może być chronione od skutków nieszczęśliwych wypadków: pogryzienie, rozcięcie opuszka, skręcenie łapy, złamanie ogona, rozerwanie ucha, zerwanie więzadła, połknięcie szkodliwych przedmiotów.

WAŻNE!
Polisa dedykowana dla psa obejmuje koszty leczenia, OC właściciela oraz śmierć zwierzęcia.

Polisa dedykowana psom to trzy sumy ubezpieczenia odnoszące się do ww. zdarzeń: 5 000, 20 000 i 50 000 zł. Oznacza to, że właściciel czworonoga po szkodzie może uzyskać maksymalnie 50 000 zł w ramach rekompensaty, dzięki którym pokryje koszty wizyt u weterynarza, leków, badań diagnostycznych, badań obrazowych, operacji i zabiegów.

Z ubezpieczenia można również opłacić uśpienie zwierzęta oraz kremację.

Z OC właściciela psa można z kolei pokryć straty wyrządzone przez zwierzę osobom trzecim. W praktyce takie ubezpieczenie przyda się w sytuacjach, w których pies pogryzie przechodnia, w inny sposób doprowadzi do szkód na jego zdrowiu (np. rzuci się na rowerzystę, a ten ulegnie wypadkowi) lub mieniu, a także zrani inne zwierzę. Co ważne, polisa Generali uwzględnia również szkody spowodowane przez tzw. rażące niedbalstwo. Chodzi tutaj np. o sytuacje, w której zwierzę uciekło z posesji przez otwartą furtkę czy też z naszej winy biegało bez smyczy i kagańca, czego konsekwencją były jakieś zniszczenia lub uszczerbek na zdrowiu. Dla OC właściciela psa można wybrać jeden z czterech wariantów sumy ubezpieczenia: 20 000, 50 000, 100 000 lub 200 000 zł. 

Ubezpieczenie na wypadek śmierci psa można wykupić tylko dla zwierząt pomiędzy 8 tygodniem a 3 rokiem życia. Polisa odnosi się do zgonu, którego przyczyną była choroba, nieszczęśliwy wypadek lub uśpienie. W tym przypadku sumy ubezpieczenia uzależnione są od rasy psa. Zaczynają się od 300 zł, a kończą na 10 000 zł. W poniższej tabeli zamieściliśmy szczegółową rozpiskę dostępnych wariantów.

Ubezpieczenie na wypadek śmierci psa – rasy a sumy ubezpieczenia

RasaDostępne sumy ubezpieczenia
Yorkshire Terrier

1 500 zł
3 000 zł
5 000 zł

Amerykański Staffordshire Terrier

2 000 zł
4 000 zł
6 000 zł

Samojed

5 000 zł
8 000 zł
10 000 zł

Mieszkańce

300 zł
600 zł

Źródło: bezpieczny.pl.

Na stronie bezpieczny.pl zamieszczono kalkulator ubezpieczeniowy, za pomocą którego obliczyliśmy, ile kosztuje ubezpieczenie psa w Generali. Przyjęliśmy następujące założenia:

 • rasa: Yorkshire Terrier,
 • nie ze schroniska,
 • chipowany (w Generali nie można ubezpieczyć psa bez chipa),
 • SU kosztów leczenia: 20 000 zł (udział własny 10%),
 • OC właściciela – SU: 100 000 zł,
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci psa – SU: 3000 zł.

Koszt takiego ubezpieczenia to 573 zł w skali roku, przy założeniu, że składkę opłaca się jednorazowo (stan na: 12.08.2022 r.).

Gdzie można kupić ubezpieczenie dla psa?

Sprawdziliśmy, jak wygląda zakres ochrony polis dla psa w różnych TU. Proama, Generali czy PZU przy ubezpieczeniu dla psa proponują taki sam zakres ochrony. W Allianz, oprócz standardowych zdarzeń w polisie, mamy także opcję ubezpieczenia psa na wypadek jego zaginięcia. Z kolei Link4 umożliwia swoim klientom ubezpieczenie psa na wypadek chorób wywołanych przez kleszcze. 

Ubezpieczenie psa – przykładowe oferty

TUPolisa

Szczegóły

ProamaDom
 • pokrycie kosztów za chorobę lub śmierć zwierzęcia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem w mieszkaniu, np. pożar czy włamanie;
 • pokrycie kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym z udziałem psa;
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów opieki nad psem w razie szkody w mieszkaniu;
 • pokrycie kosztów uśpienia i pochowania psa, jeśli będzie to konieczne ze względu na konsekwencje zdrowotne po nieszczęśliwym wypadku;
 • odszkodowanie dla osób trzecich pogryzionych przez psa;
 • porady weterynarza w ramach infolinii
mtu24.pl

Mieszkaj z mtu24.pl

GeneraliGenerali, z myślą o domu
ConcordiaDom
AllianzBezpieczny Dom

j.w. + środki na poszukiwania zaginionego psa

Link4

Dom

możliwość ubezpieczenia psa na wypadek powikłań po ugryzieniu przez kleszcze i inne owady

Oprac. na podstawie OWU.

Ile kosztuje ubezpieczenie psa?

Ceny za ubezpieczenie psa rozpoczynają się już od ok. 100 zł za rok, lecz zdarza się, że polisa dla psa kosztuje nawet kilkaset złotych rocznie.
Koszt ubezpieczenia psa zależy przede wszystkim od zakresu ochrony. Duże znaczenie ma również rodzaj nieruchomości, którą ubezpieczamy: jej wartość, lokalizacja i wartość wyposażenia. Znaczenie mają również limity odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Przy pomocy darmowego kalkulatora ubezpieczeń, sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie wyposażenia mieszkania wraz z OC w życiu prywatnym. Założyliśmy, że przedmiotem ubezpieczenia jest mieszkanie o powierzchni 35 m2, elementy stałe o wartości: 35 tys. zł, wyposażenie o wartości: 25 tys. zł.W tym zestawieniu najtańsza okazała się Proama – 148 zł za roczną polisę.

W ramach tego ubezpieczenia, w formie dodatków, Proama proponuje ochronę na wypadek powodzi oraz przepięć. Lecz dopłacając zaledwie 47 zł, w Generali zyskamy dodatkowo jeszcze ochronę AC. W Link4 za 302 zł za rok, otrzymujemy ubezpieczenie OC w życiu prywatnym o wyjątkowo wysokim progu – 75 tys. zł. Najdroższą ofertę na kompleksowe ubezpieczenie psa przedstawiło TU Inter Polska – 402 zł.

Ubezpieczenie psa – przykładowe ceny

TUOC w życiu prywatnymDodatkowo w zakresie

Roczna składka

Proama60 000 zł

powódź
przepięcia

148 zł

mtu24.pl

60 000 zł

przepięcia

173 zł

Generali

50 000 zł

Home Assistance
powódź
przepięcia

195 zł

Link4

75 000 zł

Home Assistance
przepięcia

302 zł

Inter Polska

50 000 zł

przepięcia

404 zł

PZU
Compensa
Wiener
InterRisk
Warta
TUW
Nationale Nederlanden
HDI
Benefia
Allianz

Ceny dostępne bezpośrednio w TU

Dane na dzień: 29.07.2022 r.

Ile kosztuje weterynarz i leczenie psa bez ubezpieczenia?

Koszty leczenia zwierząt domowych nie należą do tanich. Za zwykłą konsultację weterynaryjną zapłacimy minimum 40 zł, a nierzadko będzie to 100 zł. Badanie biochemiczne krwi może nas kosztować nawet 300 zł, USG 150 zł, a leczenie złamania do 650 zł. Do tego dochodzą koszty leków, szczepień czy transportu zwierzęcia do placówki weterynaryjnej. W przypadku poważniejszych problemów ze zdrowiem czworonoga musimy się więc liczyć z wydatkami rzędu nie kilkuset złotych, a kilku tysięcy, chociaż oczywiście wiele zależy też od naszego miejsca zamieszkania i renomy danego weterynarza.

Cennik usług weterynaryjnych prywatnie

Usługa

Szacowany koszt

Wizyta konsultacyjna

40-100 zł

Badanie biochemiczne krwi

35-300 zł

Badanie morfologiczne krwi

15-30 zł

Badanie EKG

50-100 zł

Badanie USG

70-150 zł

Zdjęcie RTG

50-400 zł

Drobny zabieg chirurgiczny

120-250 zł

Leczenie złamań

250-650 zł

Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego kolana

520-620 zł

Uśpienie

60-300 zł

Źródło: bankier.pl.

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za psa?

W przypadku każdej polisy na mieszkanie istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, pomimo regularnie opłacanych przez nas składek. Są to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. 

W Generali ubezpieczenie psa nie obejmuje śmierci, kosztów leczenia oraz zabiegów medycznych zwierząt domowych, wynikających z zachorowania lub przyczyn naturalnych. Oznacza to, że nie otrzymamy rekompensaty, gdy nasz pies zachoruje np. na chorobę odkleszczową czy też nastąpi zgon ze starości.

Generali nie odpowiada także za sytuacje, gdy chory pies przeniesie chorobę na lokatorów, np. dzieci. 

Kto pokrywa szkodę za pogryzienie przez psa?

Nawet najbardziej łagodne psy nie są do końca przewidywalne i w wielu sytuacjach mogą okazać się groźne dla ludzi. Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to musimy się liczyć z tym, że ponosimy pełną odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody, jakie zwierzę wyrządzi osobom trzecim. Chodzi tutaj zarówno o szkody na mieniu, jak i na zdrowiu. W momencie, w którym wykupujemy odpowiednią polisę, odpowiedzialność spada na naszego ubezpieczyciela. Pamiętajmy jednak, że nie w każdej sytuacji będzie on zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Przed wykupieniem ubezpieczenia sprawdźmy, co zawierają wyłączenia odpowiedzialności. Standardowo umieszcza się tam np. tzw. rażące niedbalstwo, co w odniesieniu do zwierzęcia może dotyczyć chociażby wyprowadzania go na spacer bez smyczy i kagańca. 

Bez względu na to, czy posiadamy ubezpieczenie, czy nie i jaki ono ma zakres ochrony, powinniśmy pilnować swoich pupili i przestrzegać obowiązujących przepisów. Brak konsekwencji finansowych za pogryzienie przechodnia nie oznacza przecież zniesienia odpowiedzialności moralnej.

Ważne informacje

1. Ubezpieczenie dla psa dostępne jest w ramach polisy na mieszkanie – przez większość ubezpieczycieli pies uważany jest za część ruchomości domowych

2. Aby zapewnić sobie i swojemu czworonogowi większą ochronę, możemy wykupić dodatki do polisy na mieszkanie: OC w życiu prywatnym oraz Home Assistance

3. Zakres ochrony ubezpieczenia psa jest różny u poszczególnych ubezpieczycieli – zawarty jest zawsze w OWU

4. Przy ubezpieczeniu zwierząt domowych, TU stosują tzw. wyłączenia, czyli listę sytuacji, w których nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę, pomimo opłacanych składek

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie psa

 1. Jakie inne zwierzęta można ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej?

  Przypomnijmy, że towarzystwa ubezpieczeniowe traktują zwierzęta domowe jak mienie ruchome. Standardowo do tego grona zaliczane są psy i koty, bardzo często też ptaki, gryzonie, rybki akwariowe czy żółwie. Część ubezpieczycieli daje również możliwość ubezpieczenia przydomowej pasieki do określonej liczby uli. Zdarza się też, że ochroną z polisy mieszkaniowej można objąć konie, jeśli trzymamy je do celów niekomercyjnych (generalnie zwierzęta trzymane w celach komercyjnych są wyłączone). Jako zwierząt domowych nie ubezpieczymy już jednak wszystkich tych gatunków, których hodowla jest w Polsce nielegalna, a także dzikich i półdzikich stworzeń. Z listy wyłączone są też często zwierzęta niebezpieczne, jak jadowite pająki czy węże.

 2. Czy z polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć każdą rasę psa?

  Towarzystwa niechętnie ubezpieczają psy ras uznawanych za agresywne czy obronne. Możemy mieć również problem z mieszańcem którejś z takich ras. Są jednak też ubezpieczyciele, którzy umożliwiają ochronę za polisy mieszkaniowej każdemu psu.

 3. Czy z polisy mieszkaniowej ubezpieczymy hodowlę psów?

  Jeśli hodujemy psy do celów komercyjnych, czyli np. na handel, to niekoniecznie możemy je ubezpieczyć z polisy mieszkaniowej jako zwierzęta domowe, bo też nie są one właściwie zwierzętami domowymi.