Zysk z wynajmowanego mieszkania potrafi być nawet trzykrotnie wyższy od tego, jaki uzyskamy lokując pieniądze w banku. Jednak mieszkanie kupione z myślą o wynajmie jest narażone na różnego rodzaju zniszczenia. Dlatego warto pomyśleć o zakupie ubezpieczenia, a najlepiej dwóch.

Wiele osób decyduje się na zakup mieszkania pod wynajem, ponieważ jest to stały i pewny zysk, nieporównywalny z lokatami bankowymi czy kontami oszczędnościowymi. Jeśli chcemy dodatkowo zabezpieczyć taką inwestycję, powinniśmy zakupić do niej polisę mieszkaniową. Nawet gdy podpiszemy profesjonalnie sporządzoną umowę z lokatorami, nie zagwarantuje nam ona uniknięcia strat, a te, np. przy pożarze czy wybuchu gazu, mogą być ogromne. Dlatego też warto zapłacić 200 czy 300 zł w skali roku za solidną polisę mieszkaniową, która należycie zabezpieczy wynajmowane mienie. 

Czy opłaca się inwestować w nieruchomości pod wynajem?

Jak wynika z szacunków NBP, ponad połowa mieszkań na rynku wtórnym kupowana jest obecnie w celach inwestycyjnych, czyli pod wynajem. To skutek niesłabnącej hossy na rynku nieruchomości oraz mało atrakcyjnych ofert banków, gdzie przy oprocentowaniu rzędu 2-3% w skali roku trudno jest mówić o sensownym zysku. Na wynajmie można zarobić zdecydowanie więcej, czemu sprzyjają nawet aktualne przepisy podatkowe – w 2020 roku stawka ryczałtowego podatku z tytułu najmu wynosi tylko 8,5%, czyli dwukrotnie mniej, niż przy standardowym podatku dochodowym. 

Według danych Ministerstwa Finansów, w 2017 roku aż 715 289 indywidualnych właścicieli mieszkań zadeklarowało przychody z tytułu wynajmu. Są to oczywiście dane oficjalne, a skala zjawiska z pewnością jest jeszcze większa, ponieważ wiele osób nadal decyduje się na wynajmowanie „na czarno” i nie odprowadzanie od tego podatku. Najem okazjonalny stanowi zaledwie 2,3% podanej wyżej liczby, co oznacza, że pozostali korzystają z najmu długookresowego. Z kolei, jak podaje portal money.pl, własne nieruchomości posiada 85% Polaków, czyli mniej więcej 15% rodaków wynajmuje mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że oferty wynajmu nie są adresowane tylko do obywateli naszego kraju – coraz więcej jest u nas przecież np. ekonomicznych emigrantów ze Wschodu. Jako że ceny nieruchomości wciąż idą w górę, a uzyskanie kredytu hipotecznego nie jest łatwe, popyt na wynajmowane mieszkania nie powinien się zmniejszyć, a przynajmniej nie w najbliższych latach.

Mieszkanie na wynajem - co z ubezpieczeniem?

W sytuacji, w której mamy do czynienia z wynajmem mieszkania, wykupienie dwóch polis dla jednej nieruchomości jest nie tylko możliwe, ale nawet wskazane. Może to być również jedna polisa, uwzględniająca przede wszystkim interes wynajmującego, który jako właściciel będzie beneficjentem odszkodowania. Ale posiadania polisy jest też w interesie najemcy, zwłaszcza w kontekście kradzieży czy zniszczenia rzeczy osobistych będź wyposażenia.

WAŻNE!
Polisa mieszkaniowa dla lokatora powinna być inaczej skonstruowana od polisy właściciela.

Jaka polisa dla właściciela mieszkania, czyli wynajmującego?

Właściciel wynajmowanej nieruchomości powinien uwzględnić w polisie jak najwięcej zdarzeń losowych. Kupując podstawę, zyskuje ochronę dla ścian i stałych elementów w razie wystąpienia od kilku do nawet trzydziestu ryzyk, jak:

 • pożar,
 • zalanie,
 • ulewny deszcz,
 • silny wiatr,
 • uderzenie pioruna,
 • wybuch.

Pełny wykaz zdarzeń losowych w wariancie podstwowym znajduje się w dokumencie OWU.

A co z ochrną wyposażenia? To zależy, czy meble i inne mienie ruchome należy d właściciela. A jeśli nawet, to jaką ma wartość. Wśród rozszerzeń polisy, których nabycie powinien rozważyć właściciel mieszkania, na pewno powinny się znaleźć:

Home Assistance może pozwolić właścicielowi na zaoszczędzenie czasu i nerwów. To on odpowiada przecież za część usterek i awarii, które będą miały miejsce w wynajmowanym lokalu. Domowy assistance umożliwia dostęp do szeregu usług, które mogą okazać się przydatne w takiej sytuacji. Chodzi tutaj o darmowe interwencje hydraulika, elektryka, szklarza czy specjalisty ds. konkretnych instalacji.  

OC w życiu prywatnym najczęściej dostępne jest jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej. Chroni ono przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które wyrządziliśmy przez nieuwagę osobom trzecim. W przypadku właściciela nieruchomości osobami trzecimi są i lokatorzy czy sąsiedzi. 

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania - ile zapłaci właściciel?

Sprawdziliśmy, jaką ofertę dla właścicieli mieszkań przedstawiło pięciu przykładowych ubezpieczycieli. Profil nieruchomości, dla której wyliczyliśmy składki to mieszkanie o powierzchni 50 m² w Krakowie, którego wartość to 250 000 zł i które zamieszkuje dwóch pełnoletnich lokatorów. Polisa uwzględnia ochronę murów i elementów stałych przed zdarzeniami losowymi oraz stłuczenie przedmiotów szklanych. 

Najtańszą polisę dla takiej nieruchomości ma Proama (155 zł), a najdroższą Ergo Hestia (394 zł). Warto zwrócić też uwagę na różnice w zakresie OC oraz liczbie i rodzaju dodatków, takich jak Home Assistance, przepięcie, dewastacja, wandalizm oraz powódź – wszystkie one są istotne z perspektywy właściciela mieszkania. 

Ile kosztuje polisa dla wynajmującego mieszkanie?

Towarzystwo

Warianty OCDodatkowoSkładka
PROAMAOC w życiu prywatnym
OC wynajmującego
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
 • dewastacja
 • wandalizm
155 zł
LINK4OC w życiu prywatnym
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
 • dewastacja
 • wandalizm
175 zł
GENERALIOC w życiu prywatnym
OC wynajmującego
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
 • dewastacja
 • wandalizm
 • assistance
212 zł
INTER POLSKAOC w życiu prywatnym
OC wynajmującego
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
 • dewastacja
 • wandalizm
313 zł
ERGO HESTIAOC w życiu prywatnym
OC od zalania osób trzecich
 • przepięcie
 • assistance
394 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na 06.02.2020 r.).

Jaka polisa dla lokatora mieszkania, czyli najemcy?

Jak już powiedzieliśmy, lokator powinien zainteresować się innym wariantem polisy, niż właściciel wynajmowanego mieszkania. W jego interesie nie leży np. zabezpieczenie się na wypadek zniszczeń na nieruchomości dokonanych na skutek zdarzeń losowych czy też aktywności osób trzecich (np. zalanie mieszkania przez sąsiada). Najemca powinien zadbać, przede wszystkim, o swoje mienie ruchome, a także potencjalne straty, za które będzie można go obciążyć. 

Wśród dodatków szczególnie istotnych z perspektywy lokatora trzeba wymienić:

 • kradzież z włamaniem – może objąć ochroną niemal wszystkie przedmioty znajdujące się w miejscu ubezpieczenia. To zdarzenie jest drugą najczęstszą przyczyną wypłaty odszkodowania z polisy mieszkaniowej, co tylko potwierdza realne zagrożenie ze strony złodziei;
   
 • kradzież zwykła – ma miejsce, kiedy złodziej nie pozostawił w miejscu ubezpieczenia wyraźnych śladów włamania, czyli np. zbitej szyby czy wyłamanych zamków. Na stancjach, które dzielimy z obcymi osobami jest większe ryzyko dojścia do takiej właśnie kradzieży;
   
 • OC w życiu prywatnym – przyda się, przede wszystkim, kiedy dojdzie do zalania mieszkania sąsiadów. Ubezpieczyciele coraz częściej tworzą specjalne pakiety OC dla najemców, które bardzo dobrze wpisują się w ich potrzeby;
   
 • wandalizm i dewastacja – właściciel może chcieć pociągnąć nas do odpowiedzialności za zniszczenia dokonane przez osoby trzecie. Lepiej zabezpieczyć się i na taką okoliczność. 
   
 • zabezpieczenie wkładu własnego – to rozszerzenie można znaleźć w polisach dedykowanych najemcom. Często zdarza się, że lokatorzy remontują wynajmowane mieszkania na własny koszt, a ten dodatek umożliwia im odzyskanie udokumentowanego wkładu własnego w nieruchomość.

Ubezpieczenie wynajmowanego mieszkania - ile zapłaci lokator?

Te same dane mieszkania posłużyły nam do obliczenia składki dla lokatora. Założyliśmy, że najemca będzie chciał ubezpieczyć tylko wyposażenie - od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i słuczenia przedmiotów szklanych. 

Ponownie najtańszą polisę dla takiej nieruchomości ma Proama (102 zł), a najdroższą Inter Polska (394 zł). Z kolei najwięcej dodatków zawiera oferta Generali za 151 zł rocznie. 

Ile kosztuje polisa dla najmującego mieszkanie?

Towarzystwo

Warianty OCDodatkowoSkładka
PROAMAOC w życiu prywatnym
OC wynajmującego
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
102 zł
GENERALIOC w życiu prywatnym
OC wynajmującego
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
 • assistance
151 zł
INTER POLSKAOC w życiu prywatnym
OC wynajmującego
OC od zalania osób trzecich
 • powódź
 • przepięcie
375 zł

Źródło: rankomat.pl (stan na 06.02.2020 r.).

Ważne informacje

1. Ponad połowa kupowanych obecnie mieszkań w Polsce to inwestycje pod wynajem

2. W przypadku stosunku najmu optymalnym rozwiązaniem jest wykupienie dwóch polis, dla lokatora i dla właściciela

3. Ubezpieczenie dla lokatora powinno być inaczej skonstruowane, niż ubezpieczenie dla właściciela

4. Zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego, cennym rozszerzeniem jest OC w życiu prywatnym