Wyposażenie mieszkania lub domu, czyli ruchomości domowe, często jest warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dobrze więc pomyśleć o włączeniu tych przedmiotów do polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, na czym polega takie ubezpieczenie i ile trzeba za nie zapłacić.

Ruchomości domowe
Porównaj ceny

Ruchomości domowe mogą zostać zniszczone nie tylko na skutek zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie czy eksplozja. Zagrożenie stanowią dla nich również wandale i złodzieje. Jak podają policyjne statystyki, w samym tylko 2019 roku na obszarze Polski odnotowano ponad 70 000 kradzieży z włamaniem, co sprawia, że kradzież trzeba traktować jako realne zagrożenie.

polisa mieszkaniowa może chronić finansowo prawie wszystkie przedmioty, które przechowujemy w domu lub mieszkaniu, zarówno w razie wystąpienia zdarzenia losowego, jak i działania osób trzecich.

Czym są ruchomości domowe w polisie mieszkaniowej?

Ruchomości domowe, mienie ruchome, wyposażenie – towarzystwa ubezpieczeniowe używają tych terminów zamiennie dla określenie tej samej grupy przedmiotów. O jakich konkretnie przedmiotach mówimy?

Inter Polska w polisie Inter Lokum precyzuje ruchomości domowe jako:

 • odzież i przedmioty osobistego użytku;
 • meble z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe;
 • sprzęt AGD z wyłączeniem sprzętu wbudowanego w stałą zabudowę;
 • elementy dekoracji wnętrz niezamontowane na stałe;
 • zapasy gospodarstwa domowego:
 • urządzenia domowe;
 • biżuteria i zegarki o wartości jednostkowej do 10 000 PLN;
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, telefoniczny (stacjonarny i przenośny),optyczny, komputerowy, smartfony, nośniki danych, konsole do gier, urządzenia dostępowe do Internetu, odtwarzacze multimedialne, urządzenia nawigacji GPS oraz instrumenty muzyczne;
 • sprzęt turystyczny, sportowy, medyczny, rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, rowery;
 • części zamienne do samochodów, motocykli, motorowerów, rowerów i ich dodatkowy osprzęt;
 • wózki dziecięce, foteliki do przewożenia dzieci, zabawki;
 • narzędzia gospodarcze, kosiarki do trawy, narzędzia do uprawy działki lub ogrodu, narzędzia elektromechaniczne i spalinowe;
 • rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię, pod warunkiem udokumentowania tego faktu;
 • mienie służbowe;
 • zwierzęta domowe;
 • wartości pieniężne;
 • dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka/emeryta/rencisty.

U innych ubezpieczycieli lista ruchomości może nieco odbiegać od powyższej, ale różnice są raczej niewielkie. Warto zwrócić uwagę, że do mienia ruchomego zaliczane są też zwierzęta domowe i jest to powszechna praktyka u towarzystw.

WAŻNE!
Ruchomości domowe najczęściej definiuje się jako przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności demontowania ich siłą lub przy użyciu narzędzi.

Polisa może uwzględniać nie tylko ruchomości zgromadzone w domu lub mieszkaniu, ale również znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych i innych zabudowaniach na posesji, a nierzadko również poza nią, np. w domach letniskowych.

Jakich ruchomości domowych nie ubezpieczymy?

Niestety, niektórych ruchomości domowych nie da się ubezpieczyć lub jest to trudne. Chodzi tutaj m. in. o:

 • dane w formie cyfrowej,
 • programy komputerowe,
 • rękopisy,
 • trofea myśliwskie,
 • kamienie szlachetne,
 • broń palną,
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • niektóre dzieła sztuki,
 • niektóre zwierzęta domowe (np. gatunki egzotyczne czy agresywne rasy psów).

U części towarzystw nie można włączyć określonych ruchomości w polisę, podczas gdy u innych jest to możliwe (np. mienie służbowe). Warto porównywać ze sobą poszczególne produkty ubezpieczeniowe w dokumencie OWU.

Jak ubezpieczyć ruchomości domowe z polisy mieszkaniowej?

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej obejmuje przeważnie tylko mury i elementy stałe od zdarzeń losowych typu pożar, zalanie czy upadek drzew i masztów. Żeby włączyć ruchomości domowe do ubezpieczenia, trzeba wykupić stosowne rozszerzenie, a żeby zabezpieczyć również przedmioty znajdujące się w zabudowaniach na posesji czy w domu letniskowym, konieczne jest nabycie kolejnych dodatków.

Polisa mieszkaniowa, która uwzględnia ruchomości domowe, chroni je w razie wystąpienia zdarzeń losowych (nawet kilkadziesiąt ryzyk w pakiecie),jak i działania osób trzecich.

Wśród rozszerzeń istotnych z perspektywy mienia ruchomego trzeba wymienić:
 
1. Kradzież z włamaniem – definiowana jest jako sytuacja, w której włamywacze pozostawiają w miejscu zdarzenia wyraźne znaki swojej obecności, czyli np. wybitą szybę, zniszczony zamek czy wyłamane drzwi. Rozszerzenie odnosi się do mienia ruchomego i elementów stałych.

2. Kradzież zwykłą – zdarzenie, podczas którego złodzieje nie pozostawili po sobie wyraźnych śladów, czyli np. weszli przez otwarte drzwi. To ryzyko jest dostępne tylko w niektórych polisach.

3. Rabunek – odnosi się do kradzieży poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. w komunikacji miejskiej czy na ulicy.

4. Home Assistance – to nie tyle ubezpieczenie, co pakiet usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć klientowi. Odnosi się m. in. do darmowych interwencji specjalistów, np. przy awarii pralki, telewizora czy komputera.

5. Stłuczenie przedmiotów szklanych – dotyczy m. in. szyb, akwariów i terrariów, przeszklonych drzwi, kolektorów słonecznych, kabiny prysznicowej czy płyty indukcyjnej. Chroni i mienie ruchome, i stałe elementy.

6. Powódź – ryzyko niekiedy dostępne w podstawie, ale najczęściej trzeba za nie dodatkowo zapłacić. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczyciele przy powodzi stosują karencję, co oznacza, że ochrona przed tym zdarzeniem zaczyna obowiązywać dopiero po 14 lub 30 dniach (zależy od towarzystwa) od wejścia w życie umowy ubezpieczeniowej.

7. Przepięcie – ryzyko stanowiące zagrożenie praktycznie dla wszystkich przedmiotów zasilanych prądem. Często rozróżnia się przepięcie będące skutkiem uderzenia pioruna i przepięcie mające inną przyczynę.

Na jaką sumę ubezpieczyć ruchomości domowe?

Mienie ruchome trzeba ubezpieczyć na kwotę odzwierciedlającą jego realną wartość. Żeby to zrobić, trzeba ustalić właściwą sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, która zostanie nam przelana przy stracie całkowitej, do której może dojść np. wskutek pożaru lub eksplozji instalacji gazowej.

Jeśli ustalimy sumę ubezpieczenia wyższą, niż wartość ruchomości, to zapłacimy zbyt wysoką składkę, która nie przełoży się na żadne dodatkowe korzyści – taką sytuację nazywamy nadubezpieczeniem. Niedoubezpieczenie polega z kolei na niedoszacowaniu wartości mienia, co wiąże się z ryzykiem zbyt niskiej rekompensaty po szkodzie całkowitej.

Ile kosztuje polisa z ruchomościami domowymi?

Żeby sprawdzić, ile kosztuje ubezpieczenie ruchomości domowych, wykonaliśmy dwie kalkulacje. W pierwszej uwzględniliśmy tylko mury i elementy stałe (ochrona przed zdarzeniami losowymi),a w drugiej również ruchomości domowe. Oba warianty zastosowaliśmy dla mieszkania, jak i domu.

Ceny ubezpieczenia mieszkania bez ruchomości domowych wahają się od 155 do 203 zł rocznie, a średnio za taką polisę trzeba zapłacić 181,50 zł. Oferty zawierające mienie ruchome opiewają z kolei na kwoty od 203 do 263 zł, co oznacza, że średnio kosztują 227 zł.

Cena za ubezpieczenie mieszkania z ruchomościami domowymi

TU

Polisa chroni także ruchomości domowe

Polisa chroni tylko mury i elementy stałeRóżnica
Proama

203 zł

155 zł48 zł
Generali

206 zł

198 zł8 zł
Link4

236 zł

170 zł66 zł
Inter Polska

263 zł

203 zł60 zł
średnio: 277 zł181 zł45 zł

Tabela 1. Kalkulacja dla mieszkania 100 m2 o wartości 380 000 zł, SU 40 000 dla ruchomości.
Źródło: rankomat.pl (16.08.2020 r.).

ubezpieczenie domu, który wart jest więcej, niż mieszkanie w ww. parametrach, jest oczywiście droższe. Ceny dla polisy uwzględniającej ruchomości wahały się w tym przypadku od 259 do 466 zł, co dało średnią 370 zł. Ubezpieczenie bez ruchomości to z kolei koszt rzędu 168-437 zł, a uśredniając 296 zł. 74 zł – taka jest więc średnia różnica pomiędzy polisą z mieniem ruchomym i bez niego.

Cena za ubezpieczenie domu z ruchomościami domowymi

TU

Polisa chroni także ruchomości domowe

Polisa chroni tylko mury i elementy stałeRóżnica
Link4

259 zł

168 zł91 zł
Inter Polska

312 zł

247 zł65 zł
Proama

443 zł

332 zł111 zł
Generali

466 zł

437 zł29 zł
średnio:370 zł296 zł74 zł

Tabela 2. Kalkulacja dla domu 120 m2, o wartości 480 000 zł, SU 50 000 zł dla ruchomości.
Źródło: rankomat.pl (16.08.2020 r.).

Ważne informacje

1. Ruchomości domowe to wszystkie przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez demontowania ich siłowo lub za pomocą narzędzi

2. Mienie ruchome jest dostępne jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy mieszkaniowej

3. Możemy mieć problem z ubezpieczeniem m. in. broni palnej, kamieni szlachetnych, rękopisów czy danych w formie cyfrowej

4. Polisa może obejmować także mienie ruchome znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, zabudowaniach na posesji i domu letniskowym