Wyposażenie mieszkania lub domu, czyli ruchomości domowe, tjest warte nawet ponad 100 000 zł. Dobrze więc pomyśleć o włączeniu przedmiotów gromadzonych przez lata do polisy mieszkaniowej. Wyjaśniamy, na czym polega takie ubezpieczenie ruchomości domowych i ile trzeba za nie zapłacić.

Ruchomości domowe mogą zostać zniszczone nie tylko na skutek zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie czy eksplozja. Zagrożenie stanowią dla nich również wandale i złodzieje. Jak podają policyjne statystyki, w samym tylko 2019 roku na obszarze Polski odnotowano ponad 70 000 kradzieży z włamaniem, co sprawia, że kradzież trzeba traktować jako realne zagrożenie.

Polisa mieszkaniowa może chronić finansowo prawie wszystkie przedmioty, które przechowujemy w domu lub mieszkaniu, zarówno w razie wystąpienia zdarzenia losowego, jak i działania osób trzecich.

Czym są ruchomości domowe w polisie mieszkaniowej?

Ruchomości domowe, mienie ruchome, wyposażenie – towarzystwa ubezpieczeniowe używają tych terminów zamiennie dla określenie tej samej grupy przedmiotów. O jakich konkretnie przedmiotach mówimy?

Inter Polska w polisie Inter Lokum precyzuje ruchomości domowe jako:

 • odzież i przedmioty osobistego użytku;
 • meble z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe;
 • sprzęt AGD z wyłączeniem sprzętu wbudowanego w stałą zabudowę;
 • elementy dekoracji wnętrz niezamontowane na stałe;
 • zapasy gospodarstwa domowego:
 • urządzenia domowe;
 • biżuteria i zegarki o wartości jednostkowej do 10 000 PLN;
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, telefoniczny (stacjonarny i przenośny), optyczny, komputerowy, smartfony, nośniki danych, konsole do gier, urządzenia dostępowe do Internetu, odtwarzacze multimedialne, urządzenia nawigacji GPS oraz instrumenty muzyczne;
 • sprzęt turystyczny, sportowy, medyczny, rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, rowery;
 • części zamienne do samochodów, motocykli, motorowerów, rowerów i ich dodatkowy osprzęt;
 • wózki dziecięce, foteliki do przewożenia dzieci, zabawki;
 • narzędzia gospodarcze, kosiarki do trawy, narzędzia do uprawy działki lub ogrodu, narzędzia elektromechaniczne i spalinowe;
 • rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię, pod warunkiem udokumentowania tego faktu;
 • mienie służbowe;
 • zwierzęta domowe;
 • wartości pieniężne;
 • dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka/emeryta/rencisty.

U innych ubezpieczycieli lista ruchomości może nieco odbiegać od powyższej, ale różnice są raczej niewielkie. Warto zwrócić uwagę, że do mienia ruchomego zaliczane są też zwierzęta domowe i jest to powszechna praktyka u towarzystw.

WAŻNE!
Ruchomości domowe najczęściej definiuje się jako przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności demontowania ich siłą lub przy użyciu narzędzi.

Polisa może uwzględniać nie tylko ruchomości zgromadzone w domu lub mieszkaniu, ale również znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych i innych zabudowaniach na posesji, a nierzadko również poza nią, np. w domach letniskowych.

Jakich ruchomości domowych nie ubezpieczymy?

Niestety, niektórych ruchomości domowych nie da się ubezpieczyć lub jest to trudne. Chodzi tutaj m. in. o:

 • dane w formie cyfrowej,
 • programy komputerowe,
 • rękopisy,
 • trofea myśliwskie,
 • kamienie szlachetne,
 • broń palną,
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • niektóre dzieła sztuki,
 • niektóre zwierzęta domowe (np. gatunki egzotyczne czy agresywne rasy psów).

U części towarzystw nie można włączyć określonych ruchomości w polisę, podczas gdy u innych jest to możliwe (np. mienie służbowe). Warto porównywać ze sobą poszczególne produkty ubezpieczeniowe w dokumencie OWU.

Od jakich ryzyk ubezpieczyć ruchomości domowe?

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej obejmuje przeważnie tylko mury i elementy stałe od zdarzeń losowych typu pożar, zalanie czy upadek drzew i masztów. Żeby włączyć ruchomości domowe do ubezpieczenia, trzeba wykupić stosowne rozszerzenie, a żeby zabezpieczyć również przedmioty znajdujące się w zabudowaniach na posesji czy w domu letniskowym, konieczne jest nabycie kolejnych dodatków.

Polisa mieszkaniowa, która uwzględnia ruchomości domowe, chroni je w razie wystąpienia zdarzeń losowych (nawet kilkadziesiąt ryzyk w pakiecie), jak i działania osób trzecich.

Wśród rozszerzeń istotnych z perspektywy mienia ruchomego trzeba wymienić:
 
1. Kradzież z włamaniem – definiowana jest jako sytuacja, w której włamywacze pozostawiają w miejscu zdarzenia wyraźne znaki swojej obecności, czyli np. wybitą szybę, zniszczony zamek czy wyłamane drzwi. Rozszerzenie odnosi się do mienia ruchomego i elementów stałych.

2. Kradzież zwykłą – zdarzenie, podczas którego złodzieje nie pozostawili po sobie wyraźnych śladów, czyli np. weszli przez otwarte drzwi. To ryzyko jest dostępne tylko w niektórych polisach.

3. Rabunek – odnosi się do kradzieży poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. w komunikacji miejskiej czy na ulicy.

4. Home Assistance – to nie tyle ubezpieczenie, co pakiet usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć klientowi. Odnosi się m. in. do darmowych interwencji specjalistów, np. przy awarii pralki, telewizora czy komputera.

5. Stłuczenie przedmiotów szklanych – dotyczy m. in. szyb, akwariów i terrariów, przeszklonych drzwi, kolektorów słonecznych, kabiny prysznicowej czy płyty indukcyjnej. Chroni i mienie ruchome, i stałe elementy.

6. Powódź – ryzyko niekiedy dostępne w podstawie, ale najczęściej trzeba za nie dodatkowo zapłacić. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczyciele przy powodzi stosują karencję, co oznacza, że ochrona przed tym zdarzeniem zaczyna obowiązywać dopiero po 14 lub 30 dniach (zależy od towarzystwa) od wejścia w życie umowy ubezpieczeniowej.

7. Przepięcie – ryzyko stanowiące zagrożenie praktycznie dla wszystkich przedmiotów zasilanych prądem. Często rozróżnia się przepięcie będące skutkiem uderzenia pioruna i przepięcie mające inną przyczynę.

Na jaką sumę ubezpieczyć ruchomości domowe?

Mienie ruchome trzeba ubezpieczyć na kwotę odzwierciedlającą jego realną wartość. Żeby to zrobić, trzeba ustalić właściwą sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, która zostanie nam przelana przy stracie całkowitej, do której może dojść np. wskutek pożaru lub eksplozji instalacji gazowej.

Jeśli ustalimy sumę ubezpieczenia wyższą, niż wartość ruchomości, to zapłacimy zbyt wysoką składkę, która nie przełoży się na żadne dodatkowe korzyści – taką sytuację nazywamy nadubezpieczeniem. Niedoubezpieczenie polega z kolei na niedoszacowaniu wartości mienia, co wiąże się z ryzykiem zbyt niskiej rekompensaty po szkodzie całkowitej.

Poniżej analizujemy 3 warianty ubezpieczenia ruchomości domowych o wartości: 20 000 zł, 50 000 zł i 100 000 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie ruchomości domowych na 20 000 zł, 50 000 zł i 100 000 zł?

Żeby sprawdzić, jak wartość ubezpieczanych ruchomościch domowych wpływa na końcową składkę, wykonaliśmy trzy kalkulacje. W pierwszej uwzględniliśmy wartość wyposażenia na 50 000 zł, w kolejnej na 100 000 zł i w ostataniej na 200 000 zł. Dla każdej SU ruchomości przyjęlliśmy identyczną wartość nieruchomości - to mieszkanie 70 mkw. za 550 000 zł.

Największe różnice na rocznej składce ma Link4 (193 zł), natomiast w TU Proama to 45 zł, a w generali zaledwie 27 zł między ubezpieczeniem wyposażenia na 20 000 zł a 100 000 zł.

W poniżej tabelce widać, że nie warto zaniżać wartości wyposażenia, aby zapłacić mniej za składkę, bo to raczej symboliczna różnica w skali roku. A w razie kradzieży czy zniszczenia ubezpieczyciel nie wypłaci nam więcej niż wynosi ustalona suma ubezpieczenia za ruchomości domowe

- podkreśla Małgorzata Przybyszewska, ekspert Rankomat.

Cena za ubezpieczenie mieszkania z ruchomościami domowymi - od kradzieży i zdarzeń losowych

TU

Ruchomości domowe 20 000 zł

Ruchomości domowe 50 000 złRuchomości domowe 100 000 zł
Proama

249 zł

280 zł

294 zł

Generali

280 zł

295 zł

307 zł

Link4

417 zł

503 zł

610 zł

Kalkulacja na rankomat.pl (23.07.2021 r.) dla mieszkania 70 m2 o wartości 550 000 zł.

Ważne informacje

1. Ruchomości domowe to wszystkie przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez demontowania ich siłowo lub za pomocą narzędzi

2. Mienie ruchome jest dostępne jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy mieszkaniowej

3. Możemy mieć problem z ubezpieczeniem m. in. broni palnej, kamieni szlachetnych, rękopisów czy danych w formie cyfrowej

4. Polisa może obejmować także mienie ruchome znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, zabudowaniach na posesji i domu letniskowym

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ruchomości domowych

 1. Czy dostanę tyle samo odszkodowania za ruchomości domowe trzymane w każdym pomieszczeniu?

  Nie. Towarzystwa stosują limity, np. 20% SU za zniszczone bądź skradzione wyposażenie, które w chwili zdarzenia znajdowało się w pomieszczeniu przynależnym, piwnicy czy budynku gospodarczym, zabudowanym balkonie i loggi.

 2. Czy polisa mieszkaniowa z formułą All Risk zabezpieczy wszystkie ruchomości domowe?

  Wszystki oprócz tych wymienionych w wyłączeniach OWU. To najczęściej: niewielkie pojazdy mechaniczne, łącznie z dronami, dane komputerowe, ruchomości znajdujące się pod plandeką, markizą lub na wolnym powietrzu oraz na balkonie niezabudowanym, nieoprawione kamienie szlachetne, matale szlachetne w sztabach, przedmioty wartościowe i wartości pieniężne znajdujące się w mieszkaniach, domach mieszkalnych lub pokojach gościnnych wynajmowanych osobom trzecim.

 3. Czy do utraty ruchomości domowych musi dojść wyłącznie w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku?

  Niektóre towarzystwa dopuszczają kradzież zwykłą, tj. bez śladów włamania. W takim przypadku odpowiedzialność finansowa ubezpieczyciela jest jednak mniejsza i określona w umowie limitami. Natomiast nie będzie możliwe otrzymanie odszkodowania za utratę ruchomości domowych w wyniku oszustwa, sprzeniewierzenia, defraudacji, szantażu czy wymuszenia.