Ruchomości domowe, czyli wyposażenie nieprzytwierdzone do podłoża na stałe, to bardzo istotny element w ubezpieczeniu mieszkania. Gdyby zsumować wartość wszystkich rzeczy trzymanych w miejscu zamieszkania, okaże się, że ruchomości domowe to co najmniej kilkanaście tysięcy złotych. Taka strata w razie pożaru czy kradzieży będzie poważnym zagrożeniem dla domowego budżetu. Podpowiadamy, jak chronić ruchomości domowe z polisy i ile kosztuje ubezpieczenie ruchomości domowych.
 

Ruchomości domowe mogą zostać zniszczone nie tylko na skutek zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie czy eksplozja. Zagrożenie stanowią dla nich również wandale i złodzieje. Polisa mieszkaniowa może chronić finansowo prawie wszystkie przedmioty, które przechowujesz w domu lub mieszkaniu, zarówno w razie wystąpienia zdarzenia losowego, jak i działania osób trzecich.

Ruchomości domowe
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Link4
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
mtu24.pl
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Generali
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Proama
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance   Dewastacja   RankoPomoc Prawna  
Ruchomości domowe
Benefia
Cena roczna
231,00 zł
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Link4
Cena roczna
249,46 zł
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
mtu24.pl
Cena roczna
214,00 zł
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Generali
Cena roczna
276,00 zł
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna
Proama
Cena roczna
273,00 zł
Nieruchomość
 
Wyposażenie
50 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: Home Assistance Dewastacja RankoPomoc Prawna

Kalkulacja dotyczy wyposażenia wartego 50 000 zł

Czym są ruchomości domowe w polisie mieszkaniowej?

Ruchomości domowe, mienie ruchome, wyposażenie – towarzystwa ubezpieczeniowe używają tych terminów zamiennie dla określenie tej samej grupy przedmiotów.

O jakich konkretnie przedmiotach mówimy? To zależy od definicji dane go TU. Przykładowo, Inter Polska w polisie Inter Lokum precyzuje ruchomości domowe jako:

 • odzież i przedmioty osobistego użytku;
 • meble z wyłączeniem mebli wbudowanych lub zamontowanych na stałe;
 • sprzęt AGD z wyłączeniem sprzętu wbudowanego w stałą zabudowę;
 • elementy dekoracji wnętrz niezamontowane na stałe;
 • zapasy gospodarstwa domowego:
 • urządzenia domowe;
 • biżuteria i zegarki o wartości jednostkowej do 10 000 PLN;
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, telefoniczny (stacjonarny i przenośny), optyczny, komputerowy, smartfony, nośniki danych, konsole do gier, urządzenia dostępowe do Internetu, odtwarzacze multimedialne, urządzenia nawigacji GPS oraz instrumenty muzyczne;
 • sprzęt turystyczny, sportowy, medyczny, rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, rowery;
 • części zamienne do samochodów, motocykli, motorowerów, rowerów i ich dodatkowy osprzęt;
 • wózki dziecięce, foteliki do przewożenia dzieci, zabawki;
 • narzędzia gospodarcze, kosiarki do trawy, narzędzia do uprawy działki lub ogrodu, narzędzia elektromechaniczne i spalinowe;
 • rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną, klub, wypożyczalnię, pod warunkiem udokumentowania tego faktu;
 • mienie służbowe;
 • zwierzęta domowe;
 • wartości pieniężne;
 • dokumenty takie jak: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna/studencka/emeryta/rencisty.

U innych ubezpieczycieli lista ruchomości może nieco odbiegać od powyższej, ale różnice są raczej niewielkie. Warto zwrócić uwagę, że do mienia ruchomego zaliczane są też zwierzęta domowe i jest to powszechna praktyka w polisach mieszkaniowych.

WAŻNE!
Ruchomości domowe to zwykle przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez konieczności demontowania ich siłą lub przy użyciu narzędzi.

Jakich ruchomości domowych nie ubezpieczę?

Pamiętaj, że polisa może uwzględniać nie tylko ruchomości zgromadzone w domu lub mieszkaniu, ale również znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych i innych zabudowaniach na posesji, a nierzadko również poza nią, np. w domach letniskowych.

Niestety, niektórych ruchomości domowych nie da się ubezpieczyć lub jest to trudne. Chodzi tutaj m. in. o:

 • dane w formie cyfrowej,
 • programy komputerowe,
 • rękopisy,
 • trofea myśliwskie,
 • kamienie szlachetne,
 • broń palną,
 • przedmioty wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • niektóre dzieła sztuki,
 • niektóre zwierzęta domowe (np. gatunki egzotyczne czy agresywne rasy psów).

U części towarzystw nie można włączyć określonych ruchomości w polisę, podczas gdy u innych jest to możliwe (np. mienie służbowe). Warto porównywać ze sobą poszczególne produkty ubezpieczeniowe w dokumencie OWU.

Jak ubezpieczyć ruchomości domowe?

Mienie ruchome ubezpieczysz na 2 sposoby – jako dodatek do podstawy lub jako osobny dodatek.

Pierwszy sposób zakłada rozszerzenie umowy podstawowej o ochronę ruchomości domowych. Podstawowy wariant polisy mieszkaniowej obejmuje zwykle tylko mury i stałe elementy. A ryzyka to gotowy pakiet składający się z pożaru, zalania, wybuchu, uderzenia pojazdu, osuwania się ziemi i nawet kilkunastu innych zdarzeń. Rozszerzenie umowy o ruchomości domowe pozwala chronić finansowo meble, odzież, rzeczy osobiste czy sprzęt sportowy w razie zniszczenia czy kradzieży. Osobnym dodatkiem jest ochrona ruchomości poza miejscem zamieszkania, np. w wyniku rabunku.

Drugi sposób oznacza wykupienie ochrony jedynie dla ruchomości domowych. Z takiego rozwiązania powinieneś skorzystać jako osoba, które najmuje dom czy mieszkanie od właściciela. W razie pożaru czy powodzi odszkodowanie i tak trafi do wynajmującego jako głównego ubezpieczonego. Ty jako lokator otrzymasz odszkodowanie za swoje rzeczy, jeśli masz taką polisę.

PORÓWNAJ CENY

Kiedy przyda się ubezpieczenie wyposażenia?

Ubezpieczenie ruchomości domowych przyda ci się w wielu sytuacjach życia codziennego. Zwłaszcza na czas nieobecności w domu czy mieszkaniu, gdy większa część wyposażenia zostaje na miejscu i bez nadzoru. Alarm, monitoring i drzwi antywłamaniowe mogą oczywiście skutecznie powstrzymać zapędy włamywacza, ale żadne z tych zabezpieczeń nie jest w 100 procentach skuteczne.

Ubezpieczenie ruchomości domowych przyda się gdy:

 • włamywacz wyniesie z mieszkania telewizor,
 • podczas spaceru zostaniesz siłą pozbawieni rzeczy osobistych,
 • powódź zaleje pomieszczenia domu czy mieszkania,
 • zalejesz wyposażenie mieszkania na piętrze niżej,
 • w pożarze spłoną książki i meble,
 • straż pożarna na skutek akcji gaśniczej zniszczy wyposażenie,
 • złodziej dostanie się do skrytki z biżuterią,
 • przypadkowa osoba wybije szybę w oknie,
 • przepięcie w sieci doprowadzi do awarii sprzętu RTV, AGD i komputera.

Z wymienionych zagrożeń niektóre będą wymagały rozszerzenia polisy o poszczególna ryzyka, jak w przypadku przepięcia czy powodzi. Bardziej szczegółowo opisujemy je niżej.

Od jakich ryzyk ubezpieczyć ruchomości domowe?

Podstawowa wersja polisy mieszkaniowej obejmuje przeważnie tylko mury i elementy stałe od zdarzeń losowych typu pożar, zalanie czy upadek drzew i masztów. Żeby włączyć ruchomości domowe do ubezpieczenia, trzeba wykupić stosowne rozszerzenie. Aby z kolei zabezpieczyć dodatkowo przedmioty znajdujące się w zabudowaniach na posesji czy w domu letniskowym, konieczne jest rozszerzenie zakresu ochrony.

PAMIĘTAJ!
Polisa mieszkaniowa, która uwzględnia ruchomości domowe, chroni je w razie wystąpienia zdarzeń losowych (nawet kilkadziesiąt ryzyk w pakiecie), jak i działania osób trzecich.

Możliwe rozszerzenia ochrony dla ruchomości domowych:
 
1. Kradzież z włamaniem – definiowana jest jako sytuacja, w której włamywacze pozostawiają w miejscu zdarzenia wyraźne znaki swojej obecności, czyli np. wybitą szybę, zniszczony zamek czy wyłamane drzwi. Rozszerzenie odnosi się do mienia ruchomego i elementów stałych.

2. Kradzież zwykła – zdarzenie, podczas którego złodzieje nie pozostawili po sobie wyraźnych śladów, czyli np. weszli przez otwarte drzwi. To ryzyko jest dostępne tylko w niektórych polisach.

3. Rabunek – odnosi się do kradzieży poza miejscem ubezpieczenia, czyli np. w komunikacji miejskiej czy na ulicy.

4. Home Assistance – to nie tyle ubezpieczenie, co pakiet usług, które towarzystwo zobowiązuje się świadczyć klientowi. Odnosi się m. in. do darmowych interwencji specjalistów, np. przy awarii pralki, telewizora czy komputera.

5. Stłuczenie przedmiotów szklanych – dotyczy m. in. szyb, akwariów i terrariów, przeszklonych drzwi, kolektorów słonecznych, kabiny prysznicowej czy płyty indukcyjnej. Chroni i mienie ruchome, i stałe elementy.

6. Powódź – ryzyko niekiedy dostępne w podstawie, ale najczęściej trzeba za nie dodatkowo zapłacić. Warto mieć na uwadze, że ubezpieczyciele przy powodzi stosują karencję, co oznacza, że ochrona przed tym zdarzeniem zaczyna obowiązywać dopiero po 14 lub 30 dniach (zależy od towarzystwa) od wejścia w życie umowy ubezpieczeniowej.

7. Przepięcie – ryzyko stanowiące zagrożenie praktycznie dla wszystkich przedmiotów zasilanych prądem. Często rozróżnia się przepięcie będące skutkiem uderzenia pioruna i przepięcie mające inną przyczynę.

Na jaką sumę ubezpieczyć ruchomości domowe?

Mienie ruchome powinieneś ubezpieczyć na kwotę odzwierciedlającą jego realną wartość. Najpierw ustali właściwą sumę ubezpieczenia, czyli kwotę, która zostanie ci przelana przy stracie całkowitej, do której może dojść np. wskutek pożaru lub eksplozji instalacji gazowej.

UWAGA!
Jeśli ustalisz sumę ubezpieczenia wyższą, niż wartość ruchomości, to zapłacisz zbyt wysoką składkę, która nie przełoży się na żadne dodatkowe korzyści – taką sytuację nazywamy nadubezpieczeniem. Niedoubezpieczenie polega z kolei na niedoszacowaniu wartości mienia, co wiąże się z ryzykiem zbyt niskiej rekompensaty po szkodzie całkowitej.

Poniżej analizujemy 3 warianty ubezpieczenia ruchomości domowych o wartości: 20 000 zł, 50 000 zł i 100 000 zł.

Ile kosztuje ubezpieczenie ruchomości domowych na 20 000 zł, 50 000 zł i 100 000 zł?

Żeby sprawdzić, jak wartość ubezpieczanych ruchomościach domowych wpływa na końcową składkę, wykonaliśmy trzy kalkulacje. W pierwszej uwzględniliśmy wartość wyposażenia na 50 000 zł, w kolejnej na 100 000 zł i w ostatniej na 200 000 zł. Dla każdej SU ruchomości przyjęliśmy identyczną wartość nieruchomości - to mieszkanie 70 mkw. za 550 000 zł. Przy zmianie wartości ruchomości domowych o 30 000 zł czy 50 000 zł średnia cena polisy rośnie o kilkadziesiąt złotych w skali roku.

Wypowiedź eksperta

W poniżej tabelce widać, że nie warto zaniżać wartości wyposażenia, aby zapłacić mniej za składkę, bo to raczej symboliczna różnica w skali roku. A w razie kradzieży czy zniszczenia ubezpieczyciel nie wypłaci więcej niż wynosi ustalona suma ubezpieczenia za ruchomości domowe.
Ewelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomościEwelina Ratajczak, Specjalista ds. ubezpieczeń na życie i nieruchomości

Ubezpieczenie mieszkania z ruchomościami domowymi

TU

Ruchomości domowe
20 000 zł

Ruchomości domowe
50 000 zł
Ruchomości domowe
100 000 zł
Proama

268 zł

273 zł

277 zł

Generali

274 zł

276 zł

280 zł

Link4

212 zł

249 zł

366 zł

mtu24.pl

166 zł214 zł292 zł

Benefia

209 zł231 zł255 zł

średnio za 12 miesięcy

225 zł248 zł294 zł

Kalkulacja na rankomat.pl (16.05.2024 r.). Najtańsze oferty dla mieszkania 40 m2, z ochroną ruchomości domowych od zdarzeń losowych i kradzieży.

Gdzie kupić ubezpieczenie ruchomości domowych?

Ubezpieczenie ruchomości domowych jako dodatek do podstawy czy jako osobna polisa jest dostępne w porównywarce. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie warianty z dołączonym formularzu, Następnie kalkulator online wyliczy dostępne oferty TU.

PORÓWNAJ CENY

Ta sama polisa może różnić się nawet o kilkaset złotych w zależności od firmy ubezpieczeniowej, dlatego warto wcześniej porównać ubezpieczenia i wybrać to, które będzie miało najlepszy stosunek jakości do ceny.

Ważne informacje

1. Ruchomości domowe to wszystkie przedmioty, które można swobodnie wynieść z obszaru nieruchomości, bez demontowania ich siłowo lub za pomocą narzędzi

2. Mienie ruchome jest dostępne jako dodatkowo płatne rozszerzenie polisy mieszkaniowej

3. Możesz mieć problem z ubezpieczeniem m.in. broni palnej, kamieni szlachetnych, rękopisów czy danych w formie cyfrowej

4. Polisa może obejmować także mienie ruchome znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, zabudowaniach na posesji i domu letniskowym

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie ruchomości domowych

 1. Jakie są ruchomości domowe?

  Przykładowe ruchomości domowe, za które ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie: wolnostojący sprzęt RTV i AGD, meble, dywany, ubrania, książki, lampy biurkowe i stojące, krzesła, kosmetyki, rowery, sprzęt sportowy. W dokumencie OWU można znaleźć całą listę takich przedmiotów. Do mienia ruchomego należą też rzeczy osobiste, np. dokumenty, klucze, pieniądze, telefon, torebka, karty kredytowe i debetowe.

 2. Jaki jest zakres ochrony dla ruchomości domowych?

  Zakres ochrony dla ruchomości domowych wybiera sam lokator. Standardowo mienie ruchome jest chronione finansowo na wypadek zdarzeń losowych, które mają miejsce w nieruchomości, jak pożar, zalanie, wybuch, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu w budynek, porywisty wiatr itp. Za niektóre ryzyka trzeba dopłacić, to m.in. kradzież z włamaniem, rabunek, przepięcie, powódź, dewastacja.

 3. Czy rower to ruchomość domowa?

  Tak, rower jest uznawany za ruchomość domową. Jednak otrzymanie odszkodowania z polisy mieszkaniowej za rower wiąże się z pewnymi warunkami do spełnienia. W chwili zdarzenia  (zniszczenie, kradzież) ubezpieczony przedmiot musi znajdować się na terenie ubezpieczonej nieruchomości, dotyczy to także garażu i piwnicy. Poza nieruchomością rower jest także chroniony, np. od kradzieży, ale do zdarzenia musi dojść w wyniku rabunku, a sam rabunek to ryzyko wykupywane dodatkowo.

 4. Czy telefon to ruchomość?

  Tak, telefon to także ruchomość. Jeśli dojdzie do jego zniszczenia czy kradzieży na terenie ubezpieczonej nieruchomości ubezpieczyciel wypłaci jego równowartość, o ile polisa obejmuje zaistniałe zdarzenie. Poza ubezpieczoną nieruchomością telefon może być chroniony w ramach ubezpieczenia od rabunku, razem z innymi przedmiotami osobistymi, jak pieniądze, torebka, karty płatnicze czy klucze.

 5. Co to są ruchomości?

  Ruchomości to wszelkie przedmioty fizyczne znajdujące się na terenie ubezpieczonej nieruchomości, które nie są na stałe przytwierdzone do podłoża lub innej powierzchni. Przykładowo, ruchomością jest wolnostojący regał, który można wynieść, ale regał w zabudowie traktowany jest jako element stały, bo wymaga demontażu i użycia narzędzi. Ruchomością jest także laptop, ale nie są zgromadzone na nim dane, ponieważ nie są one przedmiotem fizycznym.

 6. Czy dostanę tyle samo odszkodowania za ruchomości domowe trzymane w każdym pomieszczeniu?

  Nie. Towarzystwa stosują limity, np. 20% SU za zniszczone bądź skradzione wyposażenie, które w chwili zdarzenia znajdowało się w pomieszczeniu przynależnym, piwnicy czy budynku gospodarczym, zabudowanym balkonie i loggi.

 7. Czy polisa mieszkaniowa z formułą All Risk zabezpieczy wszystkie ruchomości domowe?

  Wszystkie oprócz tych wymienionych w wyłączeniach OWU. To najczęściej: niewielkie pojazdy mechaniczne, łącznie z dronami, dane komputerowe, ruchomości znajdujące się pod plandeką, markizą lub na wolnym powietrzu oraz na balkonie niezabudowanym, nieoprawione kamienie szlachetne, metale szlachetne w sztabach, przedmioty wartościowe i wartości pieniężne znajdujące się w mieszkaniach, domach mieszkalnych lub pokojach gościnnych wynajmowanych osobom trzecim.

 8. Czy polisa chroni sprzęt RTV od uderzenia pioruna i przepięcia?

  Tak, ale trzeba pamiętać o dokupieniu odpowiednich dodatków, czyli ochronie ruchomości domowych od zdarzeń losowych. Z reguły w pakiecie takich zdarzeń znajduje się tylko uderzenie pioruna, a przepięcie występuje jako osobne ryzyko.

 9. Jak długo trzeba czekać na odszkodowanie na zniszczenia wyposażenia?

  Tyle samo, co w przypadku każdej szkody. To maksymalnie 30 dni od momentu zgłoszenia. Jeśli ubezpieczyciel uzna, że wyjaśnienie okoliczności wymaga dodatkowych czynności, wtedy wypłaci odszkodowanie za kolejnych 15 dni.

 10. Czy za kradzież biżuterii bez włamania do domu dostanę odszkodowanie?

  Tak, to możliwe, ale tylko w tych polisach, które gwarantują ochronę finansową ruchomości domowych od kradzieży zwykłej. W tym przypadku należy liczyć się też z niższą rekompensatą ze względu na limity odpowiedzialności np. do 10 000 zł.