Kupujący polisę mieszkaniową zobowiązuje się dotrzymać pewnych ustaleń. W przeciwnym razie otrzyma mniejsze odszkodowanie lub nawet jego odmowę. Sprawdzamy, jakie obowiązki w ubezpieczonej nieruchomości ma właściciel i co grozi za ich niespełnienie.

Każda polisa zawiera Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), gdzie wypunktowane są wszystkie obowiązki ubezpieczonego. Lektura tego dokumentu nie jest łatwa, więc postanowiliśmy wyjaśnić, na co zwrócić szczególną uwagę, żeby uzyskać gwarancję, że po szkodzie towarzystwo wypłaci nam pełne odszkodowanie.

Ubezpieczenie nieruchomości – co to jest i z czym się wiąże? 

Jeśli kupujemy lub budujemy nieruchomość, warto zabezpieczyć finansowo taką inwestycję. W razie szkody całkowitej jesteśmy narażeni na utratę dorobku całego życia.

Ubezpieczyć możemy zarówno dom, jak i mieszkanie, a także budynek w budowie czy domek letniskowy, budynek gospodarczy, a nawet nagrobek. Z polisy chronimy wymienione nieruchomości na wypadek zdarzeń losowych typu pożar, zalanie czy skutki wybuchu. Dodatkowa ochrona dotyczy wyposażenia, np. od kradzieży z włamaniem, od rabunku czy od powodzi.

Po uznaniu szkody, towarzystwo wypłaca świadczenie zgodne z sumą ubezpieczenia. Aby być pewnym przyznania odszkodowania, należy dopilnować obowiązków, jakie spoczywają na właścicielu ubezpieczonej nieruchomości.

Jakie obowiązki ma właściciel ubezpieczonej nieruchomości?

Każda polisa zawiera nieco inne zapisy, również odnośnie obowiązków ubezpieczonego. Można jednak znaleźć wiele cech wspólnych, czyli uniwersalnych wymogów stosowanych przez wszystkie towarzystwa. Pogrupowaliśmy je w kilka kategorii:

1. Zachowanie środków ostrożności – chodzi o proste i intuicyjne działania, które zwiększają bezpieczeństwo mienia, np. zamykanie drzwi i okien, żeby ochronić się przed złodziejami czy pilnowanie kluczy od nieruchomości i nie przekazywanie ich osobom, do których nie mamy pełnego zaufania.

2. Właściwa eksploatacja mienia – prawidłowe podłączanie wszystkich urządzeń, właściwe użytkowanie i konserwowanie sprzętu, itd..

3. Działanie zgodnie z prawem – w odniesieniu do nieruchomości chodzi głównie o prawo budowlane oraz obowiązkowe przeglądy, do czego wrócimy jeszcze w dalszej części artykułu.

4. Ograniczenie strat – przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwo powinniśmy zadbać, żeby np. przy zalaniu szybko zakręcić odpowiedni zawór i zatrzymać wyciekającą wodę.

Jakie są obowiązkowe przeglądy i kontrole nieruchomości?

Dom i mieszkanie wyposażone są w różne instalacje, które co jakiś czas trzeba sprawdzać pod kątem zużycia czy szczelności. Więcej obowiązkowych przeglądów i kontroli dotyczy właścicieli domów. W mieszkaniu zajmuje się tym administracja, która przysyła na miejsce kominiarza czy innego specjalistę. Właściciele domów energooszczędnych posiadających pompy ciepła i instalację fotowoltaiczną w miejsce komina, więc mogą wyeliminować obowiązek jego czyszczenia.

Obowiązkowe przeglądy i kontrole to nie tylko kwestia wymogów towarzystw ubezpieczeniowych, ale także polskiego prawa. Podstawą jest tu prawo budowlane, a dokładnie artykuły 61 i 62, gdzie znajdziemy szczegółowy wykaz i częstotliwość czynności kontrolnych.

Obowiązkowe przeglądu i kontrole nieruchomości – terminy

Rodzaj przegląduSzczegóły przegląduCzęstotliwość
czyszczenie przewodu kominowego

palenisko opalane paliwem stałym

co 3 miesiące
czyszczenie przewodu kominowegopalenisko opalane paliwem płynnym i gazowym

co 6 miesięcy

drożność przewodu kominowego

w budynkach do 2000 mkw.

co 12 miesięcy

instalacja gazowa i wentylacyjna

badanie wszystkich elementów instalacji, wraz z gazomierzem

co 12 miesięcy

kontrola kotła

opalanego nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności ponad 100 kW

co 2 lata

kontrola kotła

opalanego gazem lub nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o wydajności do 100 kW

co 4 lata

instalacja elektryczna wraz z piorunochronami

prawidłowe funkcjonowanie instalacji – tzw. skuteczność zerowania

co 5 lat

generalny przegląd stanu technicznego domu i poszczególnych instalacji

zewnętrzne warstwy fundamentów, ścian oraz dachu, loggi, balkonów i balustrad

urządzeń przytwierdzonych do ścian i dachu;

elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich;

pokrycia dachowego;

instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, ciepłej wody;

urządzeń przeciwpożarowych

co 5 lat

instalacja grzewcza

przegląd związany z eksploatacją kotłaco 15 lat

Tabela 1. Na podstawie tuz.pl i PZU Mój dom jak z obrazka.

Inne obowiązki właściciela nieruchomości

Dbanie o stan nieruchomości dotyczy nie tylko samego budynku, ale też posesji. Wszystko po to, aby uniknąć odpowiedzialności za wypadki osób trzecich. Dlatego właściciel domu powinien pamiętać o:

 • regularnym uprzątaniu posesji i terenu graniczącego z posesją z błota, liści oraz śniegu z chodników;
 • dbaniu o stan elewacji i zgłaszaniu nieprawidłowości odpowiednim służbom, np. straży pożarnej;
 • usuwaniu zalegającego śniegu czy sopli z dachu.

Nie możemy również zapominać o przeglądach technicznych po większych awariach i zniszczeniach. Jeśli w dom uderzy piorun, dojdzie do podtopienia czy wybuchu, to w trosce o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich powinniśmy zlecić odpowiednie kontrole, bez względu na to, czy wymaga tego prawo i warunki umowy ubezpieczeniowej.

Jakie dokumenty w ubezpieczonej nieruchomości?

Obowiązkowe jest również pozyskiwanie i przechowywanie określonej dokumentacji, dzięki której będziemy w stanie potwierdzić odbyte przeglądy czy uwiarygodnić wartość zniszczonego czy skradzionego mienia.

Chodzi głównie o:

 • pozwolenie na budowę oraz protokoły odbiorów (częściowych i końcowego);
 • inne protokoły budowlane wraz z aneksami;
 • zaświadczenia posiadania aktualnych przeglądów;
 • faktury, rachunki i paragony poświadczające wartość posiadanego mienia;
 • lista ubezpieczonego mienia z cennikiem – z reguły taki spis potrzebny jest dopiero po szkodzie, ale lepiej jest sporządzić ją na samym początku, dzięki czemu łatwiej ustalimy właściwe sumy ubezpieczenia;
 • protokoły od policji, straży pożarnej i innych służb, które pozyskaliśmy po szkodzie w miejscu ubezpieczenia;
 • wyceny rzeczoznawców oraz dokumenty potwierdzające autentyczność posiadanych dzieł sztuki i innych przedmiotów specjalnych (przedmiotów wartościowych). 

Co grozi nieruchomości bez ważnych przeglądów?

Warto dbać o stan techniczny nieruchomości nie tylko ze względu na przepisy prawne i wymagania ubezpieczycieli. Lekceważenie obowiązkowych przeglądów to jednak, przede wszystkim, podejmowanie niepotrzebnego ryzyka.

Przykładowo, jeśli nie będziemy systematycznie sprawdzać instalacji gazowej, to może pojawić się rozszczelnienie, a stąd już niedaleka droga do eksplozji, która może nie tylko pozbawić nas majątku, ale też zagrozić życiu domowników.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów

- ostrzega Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

O czym jeszcze musisz pamiętać jako ubezpieczony?

Wszystkie polisy zawierają pewne obostrzenia, na które trzeba zwrócić uwagę jeszcze przed podpisaniem umowy z towarzystwem. Na tym nie kończy się jednak lista informacji, których pozyskanie i właściwe wykorzystanie powinno być dla nas priorytetowe. Jeśli nie chcemy przepłacić za polisę i jednocześnie uzyskać gwarancję, że zaistniałe szkody zostaną w całości pokryte z ubezpieczenia, musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:  

 • Podaj właściwą sumę ubezpieczenia (SU) – czyli ustal maksymalną wysokość odszkodowania, która będzie równa wartości mienia. Jeśli zaniżysz SU, możesz uzyskać niepełną rekompensatę, a jeśli ją zawyżysz, to przepłacisz za polisę i nic dzięki temu nie zyskasz.
   
 • Wybierz polisę w najlepszej cenie – żeby nie przepłacić za produkt ubezpieczeniowy, który cię interesuje, musisz porównać ze sobą jak największą liczbę ofert. Najlepszym narzędziem, które może ci w tym pomóc, jest internetowy kalkulator ubezpieczeń.
   
 • Sprawdź, jakie ograniczenia ma polisa – wszystkie ubezpieczenia posiadają ograniczenia, czyli wyłączenia odpowiedzialności, limity kwotowe i procentowe czy karencje. Przeczytaj dokładnie OWU, żeby to sprawdzić.
   
 • Nie musisz kupować polisy z kredytem – biorąc kredyt hipoteczny musisz wykupić do niego ubezpieczenie. Bank zapewne zaproponuje ci dwa produkty w pakiecie, ale pamiętaj, że nie jesteś zobligowany do korzystania z tej oferty. Jeśli znajdziesz lepszą polisę, wykup ją, a później sceduj na kredytodawcę.
   
 • Pamiętaj o terminach z polisy – musisz nie tylko terminowo opłacać składkę, ale również w określonym czasie zgłosić szkodę. Większość towarzystwa daje na to ubezpieczonemu 3 dni, ale zdarzają się sytuacje, w których jest to tylko 12 godzin. Po upływie tego terminu ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia pieniędzy.

Czym grozi zaniedbanie obowiązków w ubezpieczonej nieruchomości?

Jeśli nie dopełnimy obowiązków w ubezpieczonej nieruchomości, grozi nam przede wszystkim poważna strata finansowa. Wymogi z OWU nie są wskazówkami czy luźnymi sugestiami. To precyzyjnie opisane obowiązki, których niedotrzymanie może pozbawić nas części lub nawet całości odszkodowania. Polisa chroni nasze mienie nie tylko przed konkretnymi zdarzeniami, ale też w sprecyzowanych sytuacjach.

Przykładowo, wybuch gazu powoduje często szkodę całkowitą, w wyniku której dom warty 500 000 zł przestaje być zdatny do użytkowania. Kiedy TU dowiedzie, że wybuch był konsekwencją braku regularnych przeglądów, odmówi wypłaty odszkodowania, a my zostaniemy bez dachu nad głową. A jeśli zapomnimy o przeglądzie kominiarskim, a w kominie zapali się sadza, to żaden ubezpieczyciel nie zapłaci nam za straty wywołane przez pożar. Gdy nie zamkniemy drzwi, a przez nie wtargnie złodziej, to rekompensata za skradzione przedmioty nie zostanie nam przyznana (wyjątkiem jest posiadanie ubezpieczenia od kradzieży zwykłej).

Ważne informacje

1. Wszystkie obowiązki ubezpieczonego są szczegółowo opisane w OWU polisy mieszkaniowej

2. Jeśli nie spełnimy stawianych przez towarzystwo wymogów, grozi nam utrata odszkodowania

3. Ubezpieczony powinien przechowywać liczną dokumentację dotyczącą nieruchomości i znajdującego się na jej obszarze mienia

4. Kluczową kwestią są obowiązkowe przeglądy poszczególnych instalacji oraz całego budynku, również te po większych awariach i zniszczeniach

FAQ – najczęściej zadawane pytania o obowiązki w ubezpieczonej nieruchomości

 1. Czy TU może zerwać umowę za brak dopełnienia obowiązków?

  Ubezpieczyciele nie zrywają umowy z powodu braku dopełnienia obowiązków właściciela nieruchomości, ale stosują odmowę w momencie wnioskowania o wypłatę świadczenia za szkodę.

 2. Jakie obowiązki ma ubezpieczyciel?

  Ubezpieczyciel ma obowiązek przede wszystkim przedstawić ubezpieczonemu wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferowanej polisy mieszkaniowej, w tym termin płatności, termin wypłaty odszkodowania, sposoby rezygnacji z polisy, zakres ochrony, wyłączenia i limity odpowiedzialności czy stosowane karencje i franszyzy.

 3. Czy TU ma prawo zlecić przegląd lub kontrolę w ubezpieczonej nieruchomości?

  Ubezpieczyciel nie zajmuje się zlecaniem przeglądów czy kontroli. Wyjątkiem jest obecność rzeczoznawcy – przed zawarciem umowy w przypadku ubezpieczenia przedmiotów o dużej wartości i po szkodzie w przypadku oszacowania strat.

 4. Czy zabezpieczenia antywłamaniowe też są obowiązkowe?

  Tak, jeśli ubezpieczyciel stosuje taki zapis w OWU i uzależnia od tego wypłatę odszkodowania. Niektóre towarzystwa naliczają też zniżki z tytułu posiadania określonych zabezpieczeń własnych.