Obowiązkowe przeglądy techniczne dla domu są jak diagnostyka dla samochodu. Bez ważnych przeglądów możesz mieć problem choćby z uzyskaniem odszkodowania. Podpowiadamy, o których terminach należy pamiętać i czy ubezpieczenie domu będzie wtedy działać.

W polskim prawie budowlanym przepisy dotyczą właścicieli i zarządców obiektów budowlanych. Są też nieco inne dla posiadaczy domów, bloków i różnego rodzaju hal, magazynów czy sklepów wielkopowierzchniowych. W naszej analizie skupiamy się na domach i mieszkaniach – dzięki porównywarce możesz od razu sprawdzić przykładowe stawki dla domów wolnostojących, a także w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

PORÓWNAJ CENY

O TYM PAMIĘTAJ!
► przegląd techniczny nieruchomości jest obowiązkowy
► wykonanie przeglądu zleca właściciel domu czy mieszkania
► w wyjątkowych sytuacjach za brak przeglądu grozi ci grzywna lub nawet 12 miesięcy więzienia
► co najmniej 1 z obowiązkowych przeglądów rocznych wykonaj do 31 maja 2023 r.
► za brak przeglądu możesz nie otrzymać odszkodowania z polisy mieszkaniowej lub znacznie zaniżoną wartość

Przegląd techniczny budynku - na czym polega?

Przeprowadzenie przeglądu technicznego domu jest bardzo proste. Umawiasz się z osobą, która posiada odpowiednie przeszkolenie, na wybrany termin i w ciągu krótkiej wizyty otrzymujesz potwierdzenia przeprowadzonej kontroli. Cały proces jest odpłatny.

Oczywiście, same odwiedziny kontrolera nie oznaczają, że stan techniczny domu jest w porządku. Jeśli nie ma żadnych uchybień, wtedy otrzymasz potwierdzenie o pozytywnym rezultacie badania technicznego w postaci protokołu (pisemnie, na miejscu, pocztą tradycyjną lub mailem). W razie negatywnego rezultatu otrzymasz wezwanie do wykonania odpowiednich prac i ponownej kontroli w celu oceny tych zmian.

Do czego jest potrzebny obowiązkowy przegląd instalacji?

Mimo że przegląd techniczny budynku może wydawać się czymś uciążliwym, a przynajmniej oznaczać dodatkowy wydatek, to jednak ma spore znaczenie w kontekście bezpieczeństwa użytkowania lokalu mieszkalnego, a także odszkodowania z polisy w razie ewentualnego zdarzenia.

Kontrole okresowe budynków, w tym domów, służą właśnie zminimalizowaniu ryzyka wypadku czy szkody. Przykładowo, osuwające się dachówki mogą zagrażać bezpieczeństwu przechodniów, a niedrożna instalacja grzewcza spowodować wybuch czy pożar, co z kolei zagraża sąsiednim budynkom i ich lokatorom.

Co do samego odszkodowania, towarzystwa ubezpieczeniowe część odpowiedzialności przerzucają na właściciela domu. Jako ubezpieczony lokator masz pewne prawa, ale i obowiązki. Jeden z nich to bieżąca konserwacja domu i posesji, a więc wszystkie czynności i działania polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych, wykonaniu okresowych przeglądów i kontroli zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, niezbędne do utrzymania mienia w należytym stanie technicznym.

W praktyce powinieneś:

 • naprawiać, konserwować oraz likwidować przyczyny ich uszkodzeń domu;
 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji (w tym przewodów kominowych);
 • przechowywać dokumentację  związaną z przeglądami - paragony, rachunki lub protokoły;
 • naprawiać, konserwować lub wymieniać instalacje i elementy stałe w razie ich awarii czy zużycia.

Jeśli zatem dojdzie do zapalenia sadzy w kominie (i w konsekwencji pożaru czy zadymienia elewacji domu), a nie zleciłeś jego przeglądu w odpowiednim czasie, ubezpieczyciel odmówi ci wypłaty odszkodowania lub wypłaci w ograniczonym zakresie.

WAŻNE!
W polisie mieszkaniowej obowiązkowe przeglądy techniczne dotyczą zwykle domów, mieszkań, domków letniskowych, garaży wolnostojących i budynków gospodarczych.

Przegląd instalacji – podstawa prawna

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z przeglądem technicznym w domu, mieszkaniu czy innym obiekcie, zajrzyj do przepisów Prawa budowlanego. Najwięcej informacji dodatkowych znajdziesz w art. 61 i 62. Prawo budowlane określa również długość i rodzaj kar za wykonywanie przeglądów bez odpowiednich kwalifikacji.

Z kolei w dokumencie Ogólne Warunki Ubezpieczenia sprawdzisz, jakich przeglądów technicznych wymaga ubezpieczyciel, u którego chciałbyś kupić polisę, np. za pomocą porównywarki.

Terminy wykonania przeglądu w nieruchomości

Przeglądy instalacji są obowiązkowe, a ich przeprowadzenie stanowi warunek przy wypłacie odszkodowania z polisy mieszkaniowej. Są też płatne, ale na szczęście nie trzeba ich wykonywać co chwila.

Co najmniej raz na 12 miesięcy powinieneś zlecić przegląd:

 • instalacji gazowej,
 • instalacji kominowej.

Dodatkowo, dla bezpieczeństwa innych lokatorów czy osób trzecich, a także uniknięcia niepotrzebnych wydatków, sprawdź stan balustrad, loggii i balkonów, urządzeń zamocowanych do ścian i dachu budynku, elementów odwodnienia budynku oraz obróbek blacharskich, pokryć dachowych, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku oraz elementów instalacji kanalizacyjnej odprowadzających ścieki z budynku.

Co najmniej raz na 5 lat powinieneś zlecić przegląd:

 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji piorunochronnej )odgromowej).

Chodzi tu głównie o stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

WAŻNE!
Bez względu na rodzaj sprawdzanej instalacji po każdym przeglądzie powinieneś uzyskać protokół z przeprowadzonej kontroli.

Kto może przeprowadzić badanie instalacji?

Kontrolę stanu technicznego domu, mieszkania i innego budynku mogą przeprowadzić wyłącznie osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Do przeprowadzania takich kontroli upoważnione są więc osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, jak i osoby posiadające kwalifikacje wynikające z przepisów o dozorze technicznym i energetyce – podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Przykładowo, przewody kominowe i wentylacyjne, może skontrolować zarówno kominiarz, jak i osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Niektóre firmy ubezpieczeniowe, jak Generali, zajmują się organizacją przeglądu instalacji kominowej, gazowej lub elektrycznej. Taka usługa jest dostępna w ramach pakietu Home Assistance. Jednak organizacja to tylko wezwanie specjalistów na miejsce. Pamiętaj, że wszystkie koszty związane z dojazdem, robocizną i kosztami materiałów pokrywasz z własnej kieszeni.

Ile kosztuje obowiązkowy przegląd instalacji w domu?

Nie ma jednej i z góry ustalonej ceny za przegląd instalacji w domu i mieszkaniu, jak to ma miejsce w przypadku przeglądu technicznego pojazdu. Ceny różnią się w zależności od firmy, ale i miejscowości, a także lokalizacji. Przez to koszt przeglądu będzie inny w dużym mieście, na prowincji, ale i dla nieruchomości położonej z dala od innych zabudowań.

Orientacyjne stawki za przegląd techniczny w nieruchomości, bez dojazdu:

 • instalacja odgromowa – od 92 do 108 zł;
 • instalacja elektryczna – 250-300 zł (kawalerka), 350-400 zł (mieszkanie 2 i 3 pokoje), 500-600 zł (mały dom lub duże mieszkanie), ponad 600 zł (duży dom)
 • instalacja gazowa – 150 zł (budynek jednorodzinny) i 20-30 zł od lokalu (budynek wielorodzinny);
 • instalacja kominowa – od 150 do 200 zł.

Jakie kary za brak przeglądu technicznego w domu i mieszkaniu?

Przypominamy, że za brak aktualnego przeglądu instalacji w domu ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić ci odszkodowania za pożar, uderzenie pioruna, wybuchu gazu, przepięcie i inne zdarzenia.

Do tego możesz zapłacić karę finansową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za brak przeglądów grożą grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności.
Jeśli nie przestrzegasz obowiązku dokonywania okresowych kontroli domu, popełniasz wykroczenie i automatycznie podlegasz karze grzywny do 5000 zł w postaci mandatu, który nakłada nadzór budowlany. Za brak przyjęcia mandatu, sprawa zostaje kierowana do sądu.

To jeszcze nie koniec, bo ponowna kontrola, która ma na celu sprawdzenie, czy nieprawidłowości zostały usunięte, wiąże się z ryzykiem kolejnej grzywny, a także z karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 12 miesięcy.

Oczywiście, nie jest tak, że nadzór budowlany kontroluje losowo wybrane domy i mieszkania. Kontroli powinni spodziewać się ci właściciele, których nieruchomość:

 • zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia i środowisku,
 • jest w nieodpowiednim stanie technicznym (widocznym gołym okiem).

Gdzie kupię ubezpieczenie domu?

Warunki ubezpieczenie domu i mieszkania pod kątem wymaganych przeglądów instalacji możesz łatwo sprawdzić w porównywarce online. Za pomocą intuicyjnego kalkulatora porównasz nawet ponad 50 ofert dopasowanych do twojej nieruchomości.

PORÓWNAJ CENY

Oprócz zdarzeń losowych typu pożar, zalanie, wybuch czy uderzenie pioruna, możesz rozszerzyć zakres ochrony o wiele przydatnych ryzyk, jak przepięcie, dewastacja, Home Assistance, kradzież z włamaniem, powódź, a nawet pakiet NNW dla lokatorów i zwierząt domowych.

Podsumowanie

1. Jako właściciel lub zarządca masz obowiązek zlecenia przeglądu technicznego nieruchomości

2. Po przeglądzie nie zapomnij o uzyskaniu protokołu z przeprowadzonej kontroli

3. Przegląd techniczny nieruchomości dotyczy głównie instalacji gazowej, elektrycznej, odgromowej i kominowej

4. Za brak przeglądu możesz nie otrzymać odszkodowania z polisy mieszkaniowej lub zaniżoną wartość

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o przeglądy instalacji w domu i ubezpieczenie

 1. Ile kosztuje przegląd techniczny budynku 2023?

  Koszt przeglądu technicznego nie jest jednakowy i zależy od rodzaju instalacji oraz lokalizacji. W przypadku domów i mieszkań wynosi średnio 100 zł za przegląd instalacji odgromowej i gazowej, 350 zł za przegląd instalacji elektrycznej i 175 zł za sprawdzenie drożności komina.

 2. Co zrobić protokołem z przeglądu domu?

  Po uzyskaniu protokołu, a właściwie jego kopii, należy przechowywać dokumentację w bezpiecznym miejscu. Protokół przyda się, gdy dojdzie do ewentualnej szkody – będzie go wymagał ubezpieczyciel, aby oszacować na tej podstawie kwotę odszkodowania. Druga kopia protokołu po wykonanej kontroli trafia do powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i stamtąd można też uzyskać jej aktualny odpis.

 3. Czy zły stan budynku wpływa na wypłatę odszkodowania?

  Zły stan budynku to większe prawdopodobieństwo szkody czy wypadku, dlatego TU może naliczyć wyższą składkę, ale na tej podstawie odmówić wypłaty odszkodowania. Dla ubezpieczonych lokatorów zabezpieczeniem będzie protokół z wykonanej kontroli technicznej. Dodatkowo niektóre firmy ubezpieczeniowe wskazują w dokumencie OWU wprost na maksymalny wiek budynku. Jeśli mieszkasz w zabytkowej willi czy kamienicy, prawdopodobnie cena polisy będzie wyższa albo wyliczana na indywidualnych warunkach.

 4. Co grozi za brak obowiązkowego przeglądu technicznego?

  Konsekwencją prawną braku odpowiednich przeglądów technicznych w budynku jest grzywna w wysokości do 5000 zł lub nawet 12 miesięcy pozbawienia wolności w sytuacji, gdy nie doszło do naprawienia usterek wskazanych w trakcie kontroli technicznej. Konsekwencją ubezpieczeniową jest brak odszkodowania w razie wybuchu, pożaru, zalania i innego zdarzenia.

 5. Jak długo trzeba czekać na przegląd instalacji?

  Czas oczekiwania na wykonanie przeglądu technicznego w nieruchomości zależy od lokalizacji. Warto jednak zrobić to z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem zarówno przy kontroli rocznej, jak i pięcioletniej.

 6. Jakie są obowiązkowe przeglądy budynku jednorodzinnego?

  Przepisy budowlane dotyczą elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacjach i urządzeniach służących ochronie środowiska, a także instalacjach gazowych oraz przewodach kominowych.