Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Jazda bez ważnego badania technicznego samochodu zagrożona jest mandatem do 500 zł. Konsekwencje finansowe dla lekkomyślnego kierowcy mogą być jeszcze bardziej dotkliwe w razie stłuczki. 

Porównaj ceny OC i AC

Zwykły przegląd samochodu należy wykonać raz w roku. Opłata za przegląd auta osobowego wynosi 99 zł, a z instalacją gazową LPG/CNG 162 zł. Z poniższego artykułu dowiesz się: kiedy i gdzie należy wykonać badanie auta, które elementy pojazdu są kontrolowane, jakiego rodzaju usterki mogą zostać wykryte, a także co grozi za jazdę bez ważnego badania technicznego.

Czym różni się badanie techniczne od przeglądu technicznego samochodu?

Często kierowcy korzystający z usług stacji kontroli pojazdów raz w roku, zamiennie używają pojęć badanie techniczne lub okresowe, a także przegląd techniczny bądź okresowy auta. Właściciele samochodów błędnie myślą, że oznaczają one to samo. Jakie występują pomiędzy nimi różnice?

Celem przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego (nazywanego niekiedy przeglądem rejestracyjnym),jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na określony czas (zwykle 12 miesięcy). Stan samochodu jest kontrolowany w stacji diagnostycznej.

Natomiast przegląd techniczny lub okresowy, czy badania okresowe nie są obowiązkowe. Te pojęcia odnoszą się do kontroli stanu technicznego samochodu zalecanego np. przez producenta lub dealera. Przede wszystkim umożliwiają zachowanie gwarancji. Termin przeglądu auta, który przeprowadza się w autoryzowanych sieciach obsługi, jest uzależniony od marki i modelu auta.

Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne samochodu?

Polscy kierowcy jeżdżą jednymi z najstarszych aut w Europie. W związku  z tym zwykle badanie techniczne pojazdu muszą wykonać raz w roku. Z kolei właściciele nowych samochodów rzadziej muszą sprawdzać ich stan techniczny w pierwszych latach po rejestracji. Zgodnie z przepisami:

 • samochody osobowe, samochody ciężarowe (o masie do 3,5T),motocykle i przyczepy (o masie do 3,5T) – po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Z kolei drugie badanie trzeba wykonać przed upływem kolejnych 2 lat (czyli do 5 lat od pierwszej rejestracji),a na następne należy zgłaszać się co roku,
 • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i motorowery pierwsze badanie techniczne muszą przejść przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne przed upływem 2 lat od dnia ostatniej kontroli,
 • samochody zabytkowe i przyczepy lekkie – bada się tylko raz przed rejestracją, chyba że zostaną skierowane na dodatkowe badanie techniczne, bądź są przeznaczone do zarobkowego transportu (np. przewozu osób).

Jednocześnie niektóre rodzaje nowych pojazdów muszą przejść badanie techniczne raz w roku. Zaliczamy do nich:

 • pojazdy z instalacją gazową LPG/CNG,
 • taksówki osobowe,
 • samochody konstrukcyjnie przystosowane do przewozu 5-9 osób i wykorzystywane do zarobkowego transportu ludzi,
 • pojazdy typu „SAM” (zbudowane samodzielnie),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy,
 • pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Niekiedy pomimo ważnego badania technicznego, możemy zostać skierowani na dodatkowy przegląd przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego (np. policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Najczęściej przyczyną kontroli pojazdu może być podejrzenie o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu lub naruszeniu wymagań ochrony środowiska, a także udział w kolizji. Zmiany w konstrukcji auta (np. przerobienie na taksówkę),również mogą wymagać dodatkowych badań.

Gdzie przeprowadzić przegląd samochodu?

Badania techniczne przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów, które dzielą się na podstawowe i okręgowe. Na podstawowych sprawdza się stan techniczny samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5T. Z kolei pozostałe pojazdy przechodzą przegląd na stacjach okręgowych.

W przypadku badań technicznych nie działa rejonizacja. Dzięki temu np. stan techniczny samochodu zarejestrowanego w Warszawie, można sprawdzić na stacji diagnostycznej w Poznaniu. Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach auta o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5T, muszą przejść przegląd w stacjach okręgowych. Dotyczy to pojazdów:

 • po wypadku,
 • przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą,
 • po zmianach konstrukcyjnych.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

Wysokość opłat związanych z przeglądem pojazdów reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Od kilku lat ceny nie uległy zmianie i na wszystkich stacjach diagnostycznych w Polsce za przegląd samochodu zapłacimy tyle samo.

Badanie techniczne samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5T kosztuje 99 zł. Nieco więcej trzeba zapłacić za kontrolę pojazdu z instalacją LPG/CNG, która musi być przeprowadzana raz w roku bez względu na wiek auta. W takim przypadku cena za przegląd wyniesie 162 zł (98 zł opłaty regularnej, 1 zł za ewidencję w CEPiK oraz 63 zł za badania specjalistyczne instalacji gazowej). Oprócz dowodu rejestracyjnego, kierowca musi okazać diagnoście świadectwo legalizacji montażu instalacji oraz zbiornika gazowego.

Za badanie techniczne pojazdu należy zapłacić z góry jeszcze przed jego wykonaniem. Jest to opłata bezzwrotna, nawet jeśli podczas przeglądu w samochodzie zostaną stwierdzone usterki. Informacja o ich powstaniu natychmiast trafia do bazy CEPiK. W efekcie jest dostępna dla wszystkich stacji diagnostycznych w Polsce, co uniemożliwia uzyskanie ważności badania u innego diagnosty.

Wysokość opłat może wzrosnąć, jeśli podczas badania technicznego zostaną stwierdzone usterki i trzeba je przeprowadzić ponownie. Podobnie, gdy dodatkowy przegląd pojazdu należy wykonać w wyniku skierowania zleconego przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego.

Opłaty za ponowne sprawdzenie mechanizmów zespołów w pojazdach, w których stwierdzono usterki podczas badań technicznych:

Rodzaj badania technicznego

Opłata

Ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania14 zł
Sprawdzenie toksyczności spalin14 zł
Działanie amortyzatorów jednej osi14 zł
Skuteczność i równomierność działania hamulców20 zł
Połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20 zł
Poziom hałasu20 zł
Geometria kół jednej osi36 zł
Wszystkie inne usterki łącznie20 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Opłaty związane z dodatkowymi badaniami technicznymi pojazdu:

Skierowanie od organów kontroli ruchu drogowego    

Opłata

Usterki lub warunki techniczne – za każdą usterkę lub badany układ osobno20 zł
Dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym51 zł
Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji94 zł

Skierowanie od starosty

Opłata

Gdy zachodzi podejrzenie, że pojazd nie spełnia określonych warunków technicznych20 zł
Ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji64 zł
Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne

Opłata

Badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka42 zł
Po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82 zł
Badanie po montażu instalacji do zasilania gazem114 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Co jest sprawdzane podczas badania technicznego samochodu?

Badanie techniczne samochodu składa się z trzech części:

 • identyfikacji pojazdu, czyli sprawdzenia zgodności nr VIN z dowodem rejestracyjnym,
 • sprawdzeniu dodatkowego wyposażenia (np. instalacji LPG, czego wymagają dodatkowe procedury),
 • ocenie stanu technicznego podzespołów i układów, w które jest wyposażony pojazd.

Samochód podczas badania technicznego jest kontrolowany przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, a także przestrzegania norm ochrony środowiska. Podczas przeglądu kontroli podlegają następujące podzespoły:

Jakie usterki może wykryć badanie techniczne samochodu?

Zwykle badanie techniczne samochodu zajmuje około 30 minut. W jego trakcie diagnosta może stwierdzić trzy rodzaje usterek:

 • drobne,
 • istotne,
 • stwarzające zagrożenie.

Jeśli wykryte zostaną  drobne usterki, diagnosta najpierw poinformuje o tym kierowcę, a następnie wbije pieczątkę do dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu samochód pozytywnie zaliczy badanie techniczne.

W przypadku wykrycia istotnych usterek,właściciel auta ma 14 dni na ich usunięcie. Następnie musi ponowić badanie techniczne w tej samej stacji kontroli pojazdów. Natomiast w razie wystąpienia usterek zagrażających bezpieczeństwu, diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny. W związku z tym przewiezienie samochodu do warsztatu w celu dokonania naprawy będzie wymagało użycia lawety, ponieważ nie może on poruszać się po drogach.

Jakie kary grożą za brak ważnego badania technicznego samochodu?

W razie kontroli przeprowadzonej przez policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, za brak ważnego badania technicznego pojazdu, kierowca może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Dodatkowo może również zostać zatrzymany dowód rejestracyjny.

Jeśli w ocenie służb samochód będzie stanowił zagrożenie dla ruchu drogowego, może też zostać odholowany na koszt właściciela. Aby odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny, należy wykonać badanie techniczne auta w ciągu siedmiu dni.

W prosty sposób można sprawdzić online ważność badania technicznego samochodu za pomocą usługi „Mój Pojazd”, która jest dostępna na stronie obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, należy posiadać profil zaufany.

Obecnie za wykonanie badania technicznego po upływie jego ważności nie trzeba dodatkowo płacić. Jednak w najbliższym czasie może się to zmienić, ponieważ rząd od końca 2018 r. intensywnie pracuje nad podwyżką dla spóźnialskich kierowców. Ale dotychczas przepisy nie weszły jeszcze w życie.

Czy brak przeglądu wpływa na OC samochodu?

Brak ważnego badania technicznego samochodu zagrożony jest mandatem do 500 zł. Jednocześnie konsekwencje finansowe dla kierowcy mogą być znacznie bardziej dotkliwe w razie stłuczki. Jeśli dojdzie do niej w czasie, gdy auto nie posiadało ważnego przeglądu, towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia OC.

Jednocześnie jeśli kierowca nieposiadający ważnego badania technicznego samochodu jest osobą poszkodowaną, towarzystwo ubezpieczeniowe może sprawdzić, czy rozmiary powstałych szkód mają jakikolwiek związek ze stanem technicznym auta. Jeżeli miały one wpływ na zdarzenie, wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona.

Co warto wiedzieć?

 1. Zwykle kierowcy samochodów używanych muszą przeprowadzić badanie techniczne raz w roku.
 2. Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 99 zł.
 3. Badanie techniczne samochodu z instalacją gazową LPG/CNG kosztuje 162 zł.
 4. Za brak ważnego badania technicznego samochodu grozi mandat do 500 zł.