Jazda bez ważnego badania technicznego samochodu zagrożona jest mandatem do 500 zł. Konsekwencje finansowe dla lekkomyślnego kierowcy mogą być jeszcze bardziej dotkliwe w razie stłuczki. 

Zwykły przegląd samochodu należy wykonać raz w roku. Opłata za przegląd auta osobowego wynosi 99 zł, a z instalacją gazową LPG/CNG 162 zł. Z poniższego artykułu dowiesz się: kiedy i gdzie należy wykonać badanie auta, które elementy pojazdu są kontrolowane, jakiego rodzaju usterki mogą zostać wykryte, a także co grozi za jazdę bez ważnego badania technicznego.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym różni się badanie techniczne od przeglądu technicznego samochodu?

Często kierowcy korzystający z usług stacji kontroli pojazdów raz w roku, zamiennie używają pojęć badanie techniczne lub okresowe, a także przegląd techniczny bądź okresowy auta. Właściciele samochodów błędnie myślą, że oznaczają one to samo. Jakie występują pomiędzy nimi różnice?

Celem przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego (nazywanego niekiedy przeglądem rejestracyjnym), jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na określony czas (zwykle 12 miesięcy). Stan samochodu jest kontrolowany w stacji diagnostycznej.

Natomiast przegląd techniczny lub okresowy, czy badania okresowe nie są obowiązkowe. Te pojęcia odnoszą się do kontroli stanu technicznego samochodu zalecanego np. przez producenta lub dealera. Przede wszystkim umożliwiają zachowanie gwarancji. Termin przeglądu auta, który przeprowadza się w autoryzowanych sieciach obsługi, jest uzależniony od marki i modelu auta.

Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne samochodu?

Polscy kierowcy jeżdżą jednymi z najstarszych aut w Europie. W związku  z tym zwykle badanie techniczne pojazdu muszą wykonać raz w roku. Z kolei właściciele nowych samochodów rzadziej muszą sprawdzać ich stan techniczny w pierwszych latach po rejestracji. Zgodnie z przepisami:

 • samochody osobowe, samochody ciężarowe (o masie do 3,5T), motocykle i przyczepy (o masie do 3,5T) – po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Z kolei drugie badanie trzeba wykonać przed upływem kolejnych 2 lat (czyli do 5 lat od pierwszej rejestracji), a na następne należy zgłaszać się co roku,
 • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i motorowery pierwsze badanie techniczne muszą przejść przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne przed upływem 2 lat od dnia ostatniej kontroli,
 • samochody zabytkowe i przyczepy lekkie – bada się tylko raz przed rejestracją, chyba że zostaną skierowane na dodatkowe badanie techniczne, bądź są przeznaczone do zarobkowego transportu (np. przewozu osób).

Jednocześnie niektóre rodzaje nowych pojazdów muszą przejść badanie techniczne raz w roku. Zaliczamy do nich:

 • pojazdy z instalacją gazową LPG/CNG,
 • taksówki osobowe,
 • samochody konstrukcyjnie przystosowane do przewozu 5-9 osób i wykorzystywane do zarobkowego transportu ludzi,
 • pojazdy typu „SAM” (zbudowane samodzielnie),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy,
 • pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Niekiedy pomimo ważnego badania technicznego, możemy zostać skierowani na dodatkowy przegląd przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego (np. policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Najczęściej przyczyną kontroli pojazdu może być podejrzenie o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu lub naruszeniu wymagań ochrony środowiska, a także udział w kolizji. Zmiany w konstrukcji auta (np. przerobienie na taksówkę), również mogą wymagać dodatkowych badań.

Gdzie przeprowadzić przegląd samochodu?

Badania techniczne przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów, które dzielą się na podstawowe i okręgowe. Na podstawowych sprawdza się stan techniczny samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5T. Z kolei pozostałe pojazdy przechodzą przegląd na stacjach okręgowych.

W przypadku badań technicznych nie działa rejonizacja. Dzięki temu np. stan techniczny samochodu zarejestrowanego w Warszawie, można sprawdzić na stacji diagnostycznej w Poznaniu. Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach auta o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5T, muszą przejść przegląd w stacjach okręgowych. Dotyczy to pojazdów:

 • po wypadku,
 • przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą,
 • po zmianach konstrukcyjnych.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

Wysokość opłat związanych z przeglądem pojazdów reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Od kilku lat ceny nie uległy zmianie i na wszystkich stacjach diagnostycznych w Polsce za przegląd samochodu zapłacimy tyle samo.

Badanie techniczne samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5T kosztuje 99 zł. Nieco więcej trzeba zapłacić za kontrolę pojazdu z instalacją LPG/CNG, która musi być przeprowadzana raz w roku bez względu na wiek auta. W takim przypadku cena za przegląd wyniesie 162 zł (98 zł opłaty regularnej, 1 zł za ewidencję w CEPiK oraz 63 zł za badania specjalistyczne instalacji gazowej). Oprócz dowodu rejestracyjnego, kierowca musi okazać diagnoście świadectwo legalizacji montażu instalacji oraz zbiornika gazowego.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu

Za badanie techniczne pojazdu należy zapłacić z góry jeszcze przed jego wykonaniem. Jest to opłata bezzwrotna, nawet jeśli podczas przeglądu w samochodzie zostaną stwierdzone usterki. Informacja o ich powstaniu natychmiast trafia do bazy CEPiK. W efekcie jest dostępna dla wszystkich stacji diagnostycznych w Polsce, co uniemożliwia uzyskanie ważności badania u innego diagnosty.

Wysokość opłat może wzrosnąć, jeśli podczas badania technicznego zostaną stwierdzone usterki i trzeba je przeprowadzić ponownie. Podobnie, gdy dodatkowy przegląd pojazdu należy wykonać w wyniku skierowania zleconego przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego.

Opłaty za ponowne sprawdzenie mechanizmów zespołów w pojazdach, w których stwierdzono usterki podczas badań technicznych:

Rodzaj badania technicznego

Opłata

Ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania14 zł
Sprawdzenie toksyczności spalin14 zł
Działanie amortyzatorów jednej osi14 zł
Skuteczność i równomierność działania hamulców20 zł
Połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu20 zł
Poziom hałasu20 zł
Geometria kół jednej osi36 zł
Wszystkie inne usterki łącznie20 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Opłaty związane z dodatkowymi badaniami technicznymi pojazdu:

Skierowanie od organów kontroli ruchu drogowego    

Opłata

Usterki lub warunki techniczne – za każdą usterkę lub badany układ osobno20 zł
Dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym51 zł
Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji94 zł

Skierowanie od starosty

Opłata

Gdy zachodzi podejrzenie, że pojazd nie spełnia określonych warunków technicznych20 zł
Ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji64 zł
Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne

Opłata

Badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka42 zł
Po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym82 zł
Badanie po montażu instalacji do zasilania gazem114 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Ile czasu zajmuje badanie techniczne pojazdu?

Najczęściej badanie techniczne samochodu trwa około 30 minut. Jeszcze krótszy może być czas przeglądu motocykla. Warto umówić się na wizytę w stacji diagnostycznej z wyprzedzeniem, aby nie tracić czasu w kolejkach.

Nie warto również popędzać diagnostę. Czas trwania badania technicznego zapisywany jest w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W efekcie zbyt szybkie zakończenie przeglądu samochodu może budzić wątpliwości.

Co jest sprawdzane podczas badania technicznego samochodu?

Badanie techniczne samochodu składa się z trzech części:

 • identyfikacji pojazdu, czyli sprawdzenia zgodności nr VIN z dowodem rejestracyjnym,
 • sprawdzeniu dodatkowego wyposażenia (np. instalacji LPG, czego wymagają dodatkowe procedury),
 • ocenie stanu technicznego podzespołów i układów, w które jest wyposażony pojazd.

Samochód podczas badania technicznego jest kontrolowany przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, a także przestrzegania norm ochrony środowiska. Podczas przeglądu kontroli podlegają następujące podzespoły:

podczas badania technicznego sprawdzane są podzespoły

Jakie usterki może wykryć badanie techniczne samochodu?

Zwykle badanie techniczne samochodu zajmuje około 30 minut. W jego trakcie diagnosta może stwierdzić trzy rodzaje usterek:

 • drobne,
 • istotne,
 • stwarzające zagrożenie.

Jeśli wykryte zostaną  drobne usterki, diagnosta najpierw poinformuje o tym kierowcę, a następnie wbije pieczątkę do dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu samochód pozytywnie zaliczy badanie techniczne.

W przypadku wykrycia istotnych usterek,właściciel auta ma 14 dni na ich usunięcie. Następnie musi ponowić badanie techniczne w tej samej stacji kontroli pojazdów. Natomiast w razie wystąpienia usterek zagrażających bezpieczeństwu, diagnosta zatrzyma dowód rejestracyjny. W związku z tym przewiezienie samochodu do warsztatu w celu dokonania naprawy będzie wymagało użycia lawety, ponieważ nie może on poruszać się po drogach.

Jak sprawdzić ważność badania technicznego?

Ważność badania technicznego można sprawdzić zdalnie na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd. Wystarczy posiadać Profil Zaufany. W usłudze „Mój Pojazd” wyświetlają się informacje o dacie ważności przeglądu auta, usterkach wykrytych w przeszłości, a także dane związane z rejestracją czy oznaczeniami samochodu.

W podobny sposób można sprawdzić ważność badania technicznego innego pojazdu, np. samochodu używanego, który chcemy kupić. Można to zrobić na stronie historiapojazdu.gov.pl. Aby poznać datę przeglądu, trzeba wpisać numer rejestracyjny i VIN, a także datę pierwszej rejestracji samochodu.

Jakie kary grożą za brak ważnego badania technicznego samochodu?

W razie kontroli przeprowadzonej przez policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, za brak ważnego badania technicznego pojazdu, kierowca może zostać ukarany mandatem do 500 zł. Dodatkowo może również zostać zatrzymany dowód rejestracyjny.

Jeśli w ocenie służb samochód będzie stanowił zagrożenie dla ruchu drogowego, może też zostać odholowany na koszt właściciela. Aby odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny, należy wykonać badanie techniczne auta w ciągu siedmiu dni.

W prosty sposób można sprawdzić online ważność badania technicznego samochodu za pomocą usługi „Mój Pojazd”, która jest dostępna na stronie obywatel.gov.pl. Aby z niej skorzystać, należy posiadać profil zaufany.

Obecnie za wykonanie badania technicznego po upływie jego ważności nie trzeba dodatkowo płacić. Jednak w najbliższym czasie może się to zmienić, ponieważ rząd od końca 2018 r. intensywnie pracuje nad podwyżką dla spóźnialskich kierowców. Ale dotychczas przepisy nie weszły jeszcze w życie.

Czy brak przeglądu wpływa na OC samochodu?

Brak ważnego badania technicznego samochodu zagrożony jest mandatem do 500 zł. Jednocześnie konsekwencje finansowe dla kierowcy mogą być znacznie bardziej dotkliwe w razie stłuczki. Jeśli dojdzie do niej w czasie, gdy auto nie posiadało ważnego przeglądu, towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia OC.

Jeśli kierowca nieposiadający ważnego badania technicznego samochodu jest osobą poszkodowaną, towarzystwo ubezpieczeniowe może sprawdzić, czy rozmiary powstałych szkód mają jakikolwiek związek ze stanem technicznym auta. Jeżeli miały one wpływ na zdarzenie, wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Badanie techniczne samochodu w 2021 roku – kiedy zmienią się przepisy?

Od 1 stycznia 2021 roku znacznie miały zmienić się przepisy związane z badaniem technicznym samochodu. Jednak nie weszły jeszcze w życie, Ministerstwo Infrastruktury na razie nie podało nowego terminu. 

Zmianie mają ulec zasady prowadzenia dokumentacji fotograficznej badania technicznego. W przyszłości diagnosta ma obowiązkowo wykonywać 5 zdjęć auta (z przodu, z tyłu i po dwóch przekątnych, a do tego zdjęcie zegarów z widocznym przebiegiem), które ma przechowywać przez 5 lat.

Poza tym będzie można zgłosić się na stację diagnostyczną 30 dni przed wyznaczoną datą badania technicznego. Jeśli samochód przejdzie je pozytywnie, termin kolejnego przeglądu zostanie określony na podstawie daty wpisanej w dokumentach, a nie dnia przeprowadzenia badania. W efekcie kierowcy nie będą tracić dni, jeśli wcześniej wykonają badanie. 

Oprócz tego stacje diagnostyczne mają być ściślej kontrolowane przez Transportowy Dozór Techniczny (TDT). 
 

Co warto wiedzieć?

 1. Zwykle kierowcy samochodów używanych muszą przeprowadzić badanie techniczne raz w roku.
 2. Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 99 zł.
 3. Badanie techniczne samochodu z instalacją gazową LPG/CNG kosztuje 162 zł.
 4. Za brak ważnego badania technicznego samochodu grozi mandat do 500 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o przegląd samochodu

 1. Czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny, jeśli skończą się w nim wolne miejsca na pieczątki?

  Potwierdzeniem ważności badania technicznego jest pieczątka podbita przez diagnostę, która znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Do niedawna po wyczerpaniu wolnego miejsca na kolejne stemple, trzeba było wymienić dokument na nowy. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba już jednak tego robić. Informacja o aktualności przeglądu trafia do bazy CEPiK, do której policja podczas kontroli drogowej ma dostęp.
 2. Czy podczas badania technicznego spisuje się stan licznika?

  Tak, diagnosta spisuje stan licznika (drogomierza), a następnie wpisuje liczbę przejechanych przez pojazd kilometrów do dokumentacji. W przyszłości przegląd ma być potwierdzany fotograficznie, a na zdjęciach uwieczniony aktualny przebieg auta.
 3. Czy obowiązuje dodatkowa kara za spóźnienie się z wykonaniem badania technicznego?

  Dotychczas za jazdę samochodem bez ważnego badania technicznego grozi mandat w kwocie 500 zł, a także zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. Jednak w najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie kolejnej sankcji. Spóźnienie się z przeglądem auta ponad 30 dni, ma być dodatkowo karane koniecznością zapłacenia podwójnej stawki za wykonanie badania pojazdu.
 4. Czym różni się badanie techniczne auta z instalacją LPG?

  Jest droższe od standardowego badania technicznego i jego koszt wynosi 162 zł. Ponadto diagności sprawdzają również stan instalacji LPG oraz jej szczelność, a także legalność butli z gazem. Te elementy są legalizowane na 10 lat.
 5. Czy podczas badania technicznego sprawdzany jest stan emisji spalin?

  Podczas badania technicznego w samochodach z silnikiem benzynowym sprawdzany jest skład gazów wydobywających się z rury wydechowej. Specjalne urządzenie wyszukuje przede wszystkim trujących tlenku wodoru i węglowodorów. Jeśli emisja spalin będzie zbyt wysoka, auto może nie przejść przeglądu.