Badanie techniczne pojazdu polega na sprawdzeniu prawidłowości działania elementów konstrukcyjnych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas jazdy autem. W czasie przeprowadzania przeglądu diagnosta oceni stan działania zawieszenia, oświetlenia czy układu hamulcowego samochodu.

Badanie techniczne pojazdu należy wykonać raz w roku. Pomimo apeli diagnostów ze stacji kontroli pojazdów, rząd na razie nie zgodził się na podniesienie opłat za przegląd samochodu. Wyjaśniamy, kiedy i gdzie należy wykonać badanie auta, które elementy pojazdu są kontrolowane, jakiego rodzaju usterki mogą zostać wykryte, a także co grozi za jazdę bez ważnego badania technicznego.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy trzeba przeprowadzić badanie techniczne samochodu?

Polscy kierowcy jeżdżą jednymi z najstarszych aut w Europie. W związku z tym zwykle badanie techniczne pojazdu muszą wykonać raz w roku. Z kolei właściciele nowych samochodów rzadziej muszą sprawdzać ich stan techniczny w pierwszych latach po rejestracji. Zgodnie z przepisami:

 • samochody osobowe, samochody ciężarowe (o masie do 3,5 t), motocykle i przyczepy (o masie do 3,5 t) – po raz pierwszy bada się przed upływem 3 lat od pierwszej rejestracji. Z kolei drugie badanie trzeba wykonać przed upływem kolejnych 2 lat (czyli do 5 lat od pierwszej rejestracji), a na następne należy zgłaszać się co roku,
 • ciągniki rolnicze, przyczepy rolnicze i motorowery – pierwsze badanie techniczne muszą przejść przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a drugie i każde kolejne przed upływem 2 lat od dnia ostatniej kontroli,
 • samochody zabytkowe i przyczepy lekkie – bada się tylko raz przed rejestracją. Chyba że zostaną skierowane na dodatkowe badanie techniczne, bądź są przeznaczone do zarobkowego transportu (np. przewozu osób).

Jednocześnie niektóre rodzaje nowych pojazdów muszą przejść badanie techniczne raz w roku. Zaliczamy do nich:

 • pojazdy z instalacją gazową LPG/CNG,
 • taksówki osobowe,
 • samochody konstrukcyjnie przystosowane do przewozu 5-9 osób i wykorzystywane do zarobkowego transportu ludzi,
 • pojazdy typu „SAM” (zbudowane samodzielnie),
 • pojazdy uprzywilejowane,
 • pojazdy używane do nauki jazdy i egzaminów na prawo jazdy,
 • pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

Niekiedy pomimo ważnego badania technicznego, możemy zostać skierowani na dodatkowy przegląd przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego (np. policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego). Najczęściej przyczyną kontroli pojazdu może być podejrzenie o zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu lub naruszeniu wymagań ochrony środowiska, a także udział w kolizji. Zmiany w konstrukcji auta (np. przerobienie na taksówkę) również mogą wymagać dodatkowych badań.

Gdzie można przeprowadzić badanie techniczne pojazdu?

Badania techniczne przeprowadza się na stacjach kontroli pojazdów, które dzielą się na podstawowe i okręgowe. Na podstawowych sprawdza się stan techniczny samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Z kolei pozostałe pojazdy przechodzą przegląd na stacjach okręgowych.

W przypadku badań technicznych nie działa rejonizacja. Dzięki temu np. stan techniczny samochodu zarejestrowanego w Warszawie można sprawdzić na stacji diagnostycznej w Poznaniu. Jednocześnie w wyjątkowych sytuacjach auta o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, muszą przejść przegląd w stacjach okręgowych. Dotyczy to pojazdów:

 • po wypadku,
 • przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych,
 • zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą,
 • po zmianach konstrukcyjnych.

Co jest sprawdzane podczas badania technicznego samochodu?

Badanie techniczne pojazdu składa się z trzech części:

 • identyfikacji pojazdu, czyli sprawdzenia zgodności nr VIN z dowodem rejestracyjnym,
 • sprawdzeniu dodatkowego wyposażenia (np. instalacji LPG),
 • ocenie stanu technicznego podzespołów i układów, w które jest wyposażony pojazd.

Samochód podczas badania technicznego jest kontrolowany przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa, a także przestrzegania norm ochrony środowiska. Podczas przeglądu diagnosta sprawdza w:

 • układzie kierowniczym – stan połączeń, stopień zużycia, wielkość ruchu jałowego;
 • hamulcach – skuteczność i równomierność działania;
 • zawieszeniu – czy w elementach metalowo – gumowych pojawiły się luzy;
 • ogumieniu – dobór obciążenia, dopasowanie do typu pojazdu, głębokość bieżnika, zużycie;
 • oświetleniu – prawidłowość działania, czy na reflektorach nie znajdują się pęknięcia;
 • nadwoziu – stan szyb, ram i progów;
 • zużycie pasów bezpieczeństwa;
 • obowiązkowym wyposażeniu – trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę;
 • układzie wydechowym – stan techniczny, pomiar poziomu hałasu,
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeśli silnik samochodu ma spalanie wewnętrzne.

badanie techniczne pojazdu

Od 1 listopada 2022 r. diagności wykonując przegląd samochodu mają również obowiązek sprawdzić system eCall, czyli ogólnoeuropejski system automatycznego wzywania pomocy w razie wypadku. Muszą być w niego wyposażone wszystkie auta homologowane od 1 kwietnia 2018 r.

Jeśli dojdzie do groźnego wypadku, system eCall automatycznie wybiera bezpłatny numer alarmowy 112. Ponadto ze służbami można połączyć się bezpośrednio z kabiny naciskając przycisk z napisem SOS i symbolem słuchawki. Od 1 listopada 2022 r. diagności mają obowiązek sprawdzić poprawność działania systemu w następujących typach pojazdów:

 • M1 – pojazdy do przewozu wraz z kierowcą maksymalnie 9 osób,
 • N1 – pojazdy silnikowe przeznaczone do przewozu ładunków o maksymalnej masie do 3,5 tony.

Jednak przepisy te budzą duże kontrowersje. Stacje kontroli pojazdów ostrzegają, że nie mają specjalistycznego sprzętu do sprawdzania systemu eCall, do którego potrzebny jest elektroniczny interfejs. Za jego pośrednictwem można połączyć się z bazą danych systemu i wykryć w nim usterki. Zdaniem Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów mogą to zrobić tylko autoryzowane serwisy.

Ponadto, od 1 listopada 2022 r. diagności obowiązkowo muszą sprawdzić stan amortyzatorów. Wcześniej było to wymagane jedynie przy podejrzeniu nadmiernego zużycia. Oprócz tego obecnie w pojeździe sprawne musi być 2/3 wszystkich diod – przed zmianą przepisów wystarczyła tylko jedna dioda, aby samochód zaliczył badanie techniczne.

Badanie techniczne po kolizji – co jest sprawdzane w samochodzie?

Poza corocznym badaniem technicznym, niekiedy możesz także zostać skierowany na dodatkowy przegląd techniczny samochodu  (np. po kolizji lub wypadku). Stan techniczny auta musi zostać oceniony przez diagnostę po naprawie, a także po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego przez policję (np. w wyniku stwierdzenia usterki podczas kontroli drogowej). Wówczas kierowca odzyska dowód dopiero po pozytywnym zaliczeniu badania.

Podczas badania w samochodach powypadkowych jest sprawdzana geometria kół. Ponadto, jeśli auto jest wyposażone w instalację gazową, to właściciel pojazdu ma obowiązek przedstawić dokument, który potwierdza bezpieczny stan zbiornika.

Jakie usterki może wykryć badanie techniczne samochodu?

Zwykle okresowe badanie techniczne samochodu zajmuje około 30 minut. Do 31 października 2022 r. diagnosta mógł stwierdzić trzy rodzaje usterek:

 • drobne,
 • istotne,
 • stwarzające zagrożenie.

Jednak od 1 listopada 2022 r. nowe przepisy wprowadziły w życie nową klasyfikację usterek:

 • drobne,
 • poważne,
 • niebezpieczne.

Jeśli wykryte zostaną  drobne usterki, diagnosta najpierw poinformuje o tym kierowcę, a następnie wbije pieczątkę do dowodu rejestracyjnego (jeśli jest w nim miejsce). Dzięki temu samochód pozytywnie zaliczy badanie techniczne.

Oznacza to, że jeśli diagnosta wykryje poważne lub niebezpiecznie usterki, to pojazd nie przejdzie badania technicznego. W takim przypadku właściciel będzie musiał wykonać niezbędne naprawy i ponownie zaliczyć przegląd. Oto lista usterek, przez które pojazd może nie przejść badania:

 • niesprawne oświetlenie,
 • pęknięta szyba,
 • poważna korozja (np. na elementach konstrukcyjnych),
 • brak filtra cząstek stałych,
 • wyciek płynów,
 • luzy w układzie zawieszenia,
 • nieprawidłowa emisja spalin,
 • niesprawny układ hamowania lub hamulec ręczny,
 • nieszczelny układ wydechowy,
 • świecące się kontrolki,
 • brak legalizacji zbiornika gazowego.

Jakie dokumenty są potrzebne podczas badania technicznego pojazdu?

Przyjeżdżając na przegląd techniczny samochodu, kierowca musi okazać diagnoście dowód rejestracyjny. Na jego podstawie odbywa się identyfikacja pojazdu. Dokument zawiera informacje o marce, modelu, numerze rejestracyjnym, numerze VIN oraz posiada pieczątkę, która potwierdza dopuszczenie samochodu do ruchu. Jeśli nie masz dowodu, ponieważ auto jest w trakcie rejestracji czy został zatrzymany podczas kontroli drogowej, możesz dostarczyć pozwolenie czasowe bądź pokwitowanie o zabraniu przez policję dowodu albo karty pojazdu.

Dostarczenie innych dokumentów może być konieczne w przypadku wykonywania badań dodatkowych. W efekcie oprócz dowodu rejestracyjnego w zależności od rodzaju pojazdu konieczne może być okazanie:

 • taksówka – Świadectwo Legalizacji Taksometru,
 • pojazd z instalacją LPG – Protokół lub Decyzja Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) potwierdzająca legalność zbiornika,
 • pojazdy z urządzeniami dozorowymi (windy, dźwigi, żurawie) – Protokół i Decyzja właściwego Dozoru Technicznego, która dopuszcza urządzenie do użytkowania.
 • Pojazdy ADR: Protokół Transportowego Dozoru Technicznego (TDT), który dotyczy badania zbiornika lub cysterny (gdy pojazd jest w nią wyposażony), Deklaracja zgodności pojazdu z wymogami ADR pochodząca od producenta lub jego przedstawiciela, zaświadczenie o klasie ABS i zastosowanym zwalniaczu (jeżeli jest wymagane).

Jeśli po raz pierwszy rejestrujesz pojazd w Polsce, konieczne będzie okazanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wydanego przez wydział komunikacji w kraju poprzedniej rejestracji pojazdu. Jeżeli masz tylko pozwolenie czasowe, konieczna może być kserokopia zagranicznego dowodu rejestracyjnego.

Ile kosztuje badanie techniczne samochodu?

Wysokość opłat związanych z przeglądem pojazdów reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Od kilku lat ceny nie uległy zmianie i na wszystkich stacjach diagnostycznych w Polsce za przegląd samochodu zapłacimy tyle samo.

Badanie techniczne samochodu osobowego o masie całkowitej do 3,5T kosztuje 99 zł. Nieco więcej trzeba zapłacić za kontrolę pojazdu z instalacją LPG/CNG, która musi być przeprowadzana raz w roku bez względu na wiek auta. W takim przypadku cena za przegląd wyniesie 162 zł (98 zł opłaty regularnej, 1 zł za ewidencję w CEPiK oraz 63 zł za badania specjalistyczne instalacji gazowej). Oprócz dowodu rejestracyjnego kierowca musi okazać diagnoście świadectwo legalizacji montażu instalacji oraz zbiornika gazowego.​

Z kolei badanie techniczne pojazdu po wypadku lub kolizji drogowej kosztuje 94 zł. Jeśli samochód zostanie skierowany na przegląd w wyniku kontroli drogowej, za każdy kontrolowany element auta trzeba zapłacić 20 zł.

Za badanie techniczne pojazdu należy zapłacić z góry jeszcze przed jego wykonaniem. Jest to opłata bezzwrotna, nawet jeśli podczas przeglądu w samochodzie zostaną stwierdzone usterki. Informacja o ich powstaniu natychmiast trafia do bazy CEPiK. W efekcie jest dostępna dla wszystkich stacji diagnostycznych w Polsce, co uniemożliwia uzyskanie ważności badania u innego diagnosty.

Wysokość opłat może wzrosnąć, jeśli podczas badania technicznego zostaną stwierdzone usterki i trzeba je przeprowadzić ponownie. Podobnie, gdy dodatkowy przegląd pojazdu należy wykonać w wyniku skierowania zleconego przez starostę lub organ kontroli ruchu drogowego.

Opłaty za ponowne sprawdzenie mechanizmów zespołów w pojazdach, w których stwierdzono usterki podczas badań technicznych:

Rodzaj badania technicznego

Opłata

Ustawienie i natężenie świateł drogowych i świateł mijania

14 zł

Sprawdzenie toksyczności spalin

14 zł

Działanie amortyzatorów jednej osi

14 zł

Skuteczność i równomierność działania hamulców

20 zł

Połączenie układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20 zł

Poziom hałasu

20 zł

Geometria kół jednej osi

36 zł

Wszystkie inne usterki łącznie

20 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Opłaty związane z dodatkowymi badaniami technicznymi pojazdu:

Skierowanie od organów kontroli ruchu drogowego    

Opłata

Usterki lub warunki techniczne – za każdą usterkę lub badany układ osobno

20 zł

Dane techniczne niezgodne ze stanem rzeczywistym

51 zł

Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji

94 zł

Skierowanie od starosty

Opłata

Gdy zachodzi podejrzenie, że pojazd nie spełnia określonych warunków technicznych

20 zł

Ustalenie danych pojazdu na potrzeby rejestracji

64 zł

Badanie specjalistyczne po wypadku lub kolizji

94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne

Opłata

Badanie samochodu, który ma być używany jako taksówka

42 zł

Po wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które powodują zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82 zł

Badanie po montażu instalacji do zasilania gazem

114 zł

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Jaka kara grozi za brak ważnego badania technicznego samochodu?

W razie kontroli przeprowadzonej przez policję czy Główny Inspektorat Transportu Drogowego, od 1 stycznia 2022 r. za brak ważnego badania technicznego pojazdu kierowca może zostać ukarany mandatem od 1500 do 5000 zł. Dodatkowo może również zostać zatrzymany dowód rejestracyjny. Jak to możliwe?

Przed wejściem w życie nowych przepisów właściciel pojazdu za brak ważnego badania technicznego mógł zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł. Niestety w wyniku zaostrzenia prawa widełki w minimalnej kwocie wzrosły 75-krotnie (do 1500 zł), a w górnej 10-krotnie (do 5000 zł). Jak więc spóźnialski kierowca może zostać ukarany w praktyce?

Wypowiedź eksperta

Jeśli pojazd jest dopuszczony do ruchu drogowego, a właściciel jedynie zapomniał wykonać badanie techniczne na kolejny rok, to na podstawie art. 97 Kodeksu wykroczeń może zostać ukarany grzywną do 5000 zł. Zwykle, jeśli samochód jest zarejestrowany, czyli ma legalne tablice rejestracyjne i wydany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe, a jego stan wizualny nie budzi większych zastrzeżeń policji podczas rutynowej kontroli drogowej, to za brak przeglądu kierowca zapłaci mandat w wysokości kilkuset złotych.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Przykład

Termin dotychczasowego badania technicznego samochodu Andrzeja upłynął 16 stycznia. Niestety 21 stycznia został zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Pojazd jest zarejestrowany, ma legalne tablice i dowód rejestracyjny. Jego stan wizualny również nie wzbudził większych zastrzeżeń policji. W efekcie funkcjonariusz ukarał Andrzeja grzywną w wysokości 300 zł, zamiast w maksymalnej możliwej kwocie 5000 zł.

Jeśli w ocenie służb samochód będzie stanowił zagrożenie dla ruchu drogowego, może też zostać odholowany na koszt właściciela. Aby odzyskać zatrzymany dowód rejestracyjny, należy wykonać badanie techniczne auta w ciągu siedmiu dni.

Obecnie za wykonanie badania technicznego po upływie jego ważności nie trzeba dodatkowo płacić.

Jaka kara grozi za jazdę samochodem niedopuszczonym do ruchu drogowego?

Jednak znacznie poważniejsze mogą być konsekwencje przyłapania na jeździe samochodem, który nie jest dopuszczony do ruchu drogowego. W efekcie w ogóle nie miał wcześniej wykonanego badania technicznego, więc pojazd nie ma również legalnych tablic i dowodu rejestracyjnego. W takiej sytuacji kierowca łamie przepis wynikający z art. 81 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym, którego treść brzmi:

Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.

W efekcie za jazdę samochodem niedopuszczonym do ruchu drogowego na podstawie art. 94 Kodeksu wykroczeń, kierowca może zostać ukarany grzywną nie niższą niż 1500 zł (minimalna stawka mandatu od 1 stycznia 2022 r.). Jednocześnie kara może wzrosnąć nawet do 5000 zł (maksymalna stawka mandatu od 1 stycznia 2022 r.). Jak to działa w praktyce?

Przykład

Karol niedawno sprowadził używany samochód z Niemiec na lawecie. Następnie nie zdążył jeszcze przeprowadzić badania technicznego oraz zarejestrować pojazdu w wydziale komunikacji. Jednak musiał pilnie przewieźć narzędzia budowlane potrzebne do zrealizowania zlecenia klienta. Niestety na niewielkiej, lokalnej drodze doszło do rutynowej kontroli drogowej. Policja stwierdziła nie tylko brak ważnego przeglądu, lecz także legalnych tablic i dowodu rejestracyjnego. Za jazdę pojazdem niedopuszczonym do ruchu Karol został ukarany grzywną w maksymalnej wysokości 5000 zł.

Przegląd samochodu 2023 - nowe przepisy

Początkiem 2023 roku w życie miało wejść w życie kilka zmian związanych z badaniem technicznym pojazdów. Tak się jednak nie stało, co oczywiście nie oznacza, że nowelizacja przepisów w tej kwestii w ogóle nie dojdzie do skutku . A czego dokładnie mają dotyczyć wspomniane zmiany? Już wyjaśniamy:

 • diagnosta w czasie przeglądu technicznego pojazdu będzie musiał wykonać 5 zdjęć samochodu: z przodu i z tyłu (tablice rejestracyjne muszą być widoczne) i po dwóch przekątnych, a także zdjęcie licznika z aktualnym przebiegiem;
 • powyższe fotografie trafią do bazy CEPiK i będą tam przechowywane przez 5 lat;
 • badanie techniczne pojazdu będzie można przeprowadzić już 30 dni przed planowaną datą, jednocześnie data kolejnego badania zostanie ustalona w oparciu nie o dzień wykonania badania, tylko o datę widniejącą w dokumentach. Dzięki temu właściciele pojazdów nie będą musieli czekać do ostatniego dnia ważności badania, aby nie tracić dni przez wcześniejsze wykonanie przeglądu;
 • wykonanie badania technicznego po upływie 30 dni od wyznaczonego terminu będzie kosztować podwójnie - nie 99 zł a 198 zł;
 • właściciel samochodu może odwołać się od decyzji diagnosty. Wówczas przegląd trzeba będzie powtórzyć w obecności inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.

Jak już wspomnieliśmy, powyższe założenia na ten moment jednak jeszcze nie obowiązują.

Co warto wiedzieć? – Badanie techniczne samochodu

 1. Zwykle kierowcy samochodów używanych muszą przeprowadzić badanie techniczne raz w roku.
 2. Badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje 99 zł.
 3. Badanie techniczne samochodu z instalacją gazową LPG/CNG kosztuje 162 zł.
 4. Od 1 stycznia 2022 r. za brak ważnego badania technicznego samochodu grozi mandat od 1500 do 5000 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o badanie techniczne samochodu

 1. Czy trzeba wymieniać dowód rejestracyjny, jeśli skończą się w nim wolne miejsca na pieczątki?

  Potwierdzeniem ważności badania technicznego jest pieczątka podbita przez diagnostę, która znajduje się w dowodzie rejestracyjnym. Do niedawna po wyczerpaniu wolnego miejsca na kolejne stemple, trzeba było wymienić dokument na nowy. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba już jednak tego robić. Informacja o aktualności przeglądu trafia do bazy CEPiK, do której policja podczas kontroli drogowej ma dostęp.

 2. Czy podczas badania technicznego spisuje się stan licznika?

  Tak, diagnosta spisuje stan licznika (drogomierza), a następnie wpisuje liczbę przejechanych przez pojazd kilometrów do dokumentacji. W przyszłości przegląd ma być potwierdzany fotograficznie, a na zdjęciach uwieczniony aktualny przebieg auta.

 3. Czy można odebrać zatrzymany dowód rejestracyjny na stacji diagnostycznej?

  Od 4 października 2020 roku w stacjach kontroli pojazdów można nie tylko wykonać przegląd rejestracyjny, ale i odebrać zatrzymany elektronicznie dowód rejestracyjny. W związku z tym, że kierowcy nie muszą mieć przy sobie fizycznej wersji dowodu rejestracyjnego, funkcjonariusze policji lub innego organu w razie potrzeby zatrzymują go elektronicznie. Kiedyś można było odebrać go tylko w urzędzie lub w oddziale organu, który go zatrzymał. Teraz można to zrobić również w stacji kontroli pojazdów.

 4. Czym różni się badanie techniczne auta z instalacją LPG?

  Jest droższe od standardowego badania technicznego i jego koszt wynosi 162 zł. Ponadto diagności sprawdzają również stan instalacji LPG oraz jej szczelność, a także legalność butli z gazem. Te elementy są legalizowane na 10 lat.

 5. Czy podczas badania technicznego sprawdzany jest stan emisji spalin?

  Podczas badania technicznego w samochodach z silnikiem benzynowym sprawdzany jest skład gazów wydobywających się z rury wydechowej. Specjalne urządzenie wyszukuje przede wszystkim trujących tlenku wodoru i węglowodorów. Jeśli emisja spalin będzie zbyt wysoka, auto może nie przejść przeglądu.

 6. Czy brak przeglądu wpływa na OC samochodu?

  Jeśli do kolizji lub wypadku drogowego dojdzie w czasie, gdy auto nie ma ważnego przeglądu, towarzystwo ubezpieczeniowe musi wypłacić odszkodowanie z ubezpieczenia OC. Jeśli kierowca nieposiadający ważnego badania technicznego samochodu jest osobą poszkodowaną, ubezpieczyciel może sprawdzić, czy rozmiary powstałych szkód mają jakikolwiek związek ze stanem technicznym auta. Jeżeli miały one wpływ na zdarzenie, wysokość odszkodowania zostanie pomniejszona.

 7. Czym różni się badanie techniczne pojazdu od przeglądu samochodu?

  Często kierowcy korzystający z usług stacji kontroli pojazdów raz w roku, zamiennie używają pojęć badanie techniczne lub okresowe, a także przegląd techniczny bądź okresowy auta. Właściciele samochodów błędnie myślą, że oznaczają one to samo. Jakie występują pomiędzy nimi różnice?

  Celem przeprowadzenia obowiązkowego badania technicznego (nazywanego niekiedy przeglądem rejestracyjnym), jest dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego na określony czas (zwykle 12 miesięcy). Stan samochodu jest kontrolowany w stacji diagnostycznej.

  Natomiast przegląd techniczny lub okresowy, czy badania okresowe nie są obowiązkowe. Te pojęcia odnoszą się do kontroli stanu technicznego samochodu zalecanego np. przez producenta lub dealera. Przede wszystkim umożliwiają zachowanie gwarancji. Termin przeglądu auta, który przeprowadza się w autoryzowanych sieciach obsługi, jest uzależniony od marki i modelu auta.

 8. Jak sprawdzić uprawnienia stacji do kontroli stanu technicznego pojazdu?

  Przed wizytą w podstawowej stacji diagnostycznej warto sprawdzić, czy na pewno ma uprawnienia do przeprowadzenia badania technicznego naszego pojazdu. W prosty sposób można to zrobić, odczytując jedną z liter z poniższej tabeli, które znajdują się przy nazwie lub pieczątce firmy.

  Znaczenie liter w nazwie stacji kontroli pojazdów

  Symbol

  Rodzaj pojazdu

  A

  motocykle i motorowery

  B

  samochody osobowe do 3,5 t

  C

  ciężarówki powyżej 3,5 t do 16 t

  CC

  ciężarówki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

  D

  autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

  T

  ciągniki rolnicze

  E

  przyczepy przeznaczone do łączenia

  z pojazdami silnikowymi, do których jest

  upoważniona stacja

  Symbol

  Rodzaj badania technicznego pojazdu

  a

  autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h

  b

  ADR, czyli dopuszczenie pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych

  c

  pojazdy przystosowane do zasilania gazem

  d

  pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą lub pojazdy nowego typu wyprodukowane lub importowane w ilości jednej sztuki rocznie

  e

  Pojazdy skierowane na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, a także po poważnych zmianach konstrukcyjnych

  f

  pojazdy marki „SAM” co do zgodności

  z warunkami technicznymi

  h

  umieszczanie w pojazdach cech identyfikacyjnych oraz wykonywanie i umieszczanie tabliczek zastępczych

  g

  pojazdy zabytkowe

  Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 9. Jak sprawdzić ważność badania technicznego?

  Ważność badania technicznego można sprawdzić zdalnie na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd. Wystarczy posiadać Profil Zaufany. W usłudze „Mój Pojazd” wyświetlają się informacje o dacie ważności przeglądu auta, usterkach wykrytych w przeszłości, a także dane związane z rejestracją czy oznaczeniami samochodu.

  W podobny sposób można sprawdzić ważność badania technicznego innego pojazdu, np. samochodu używanego, który chcemy kupić. Można to zrobić na stronie historiapojazdu.gov.pl. Aby poznać datę przeglądu, trzeba wpisać numer rejestracyjny i VIN, a także datę pierwszej rejestracji samochodu.