Wszystkie pojazdy – nie tylko samochody osobowe, ale i motocykle dopuszczone do ruchu muszą spełniać określone kryteria w zakresie jego sprawności. Dlatego koniecznością jest poddawanie ich okresowym badaniom technicznym. Sprawdź, na czym polega taki przegląd i z jakimi kosztami się wiąże.

Motocykl poruszający się po polskich drogach musi cyklicznie przechodzić badanie techniczne, podobnie jak chociażby samochód osobowy. Pozwala to na sprawdzenie czy jednoślad nadal jest sprawny i czy jego stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu poruszających się po drogach innych pojazdów. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Badanie techniczne motocykla – na czym polega?

Przeprowadzenie badania technicznego jest wymogiem regulowanym stosownymi przepisami – wynika z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.  

Badanie techniczne motocykla to zespół czynności przeprowadzanych w celu:

 • identyfikacji pojazdu oraz sprawdzenia jego legalności,
 • wprowadzenia danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK),
 • weryfikacji stanu technicznego jednośladu. 

Procedura przebiega podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych, jednak można wskazać kilka istotnych różnic. Z uwagi na nieco inną konstrukcję pojazdów, kontrolowane są nieco inne elementy. 

Kiedy należy wykonać przegląd techniczny motocykla?

Częstotliwość dokonywania przeglądu technicznego motocykla jest identyczna, jak w przypadku pojazdów osobowych. Jeśli motocykl jest nowy, wówczas:

 • pierwsze badanie techniczne należy przeprowadzić przed upływem 3 lat od daty pierwszej rejestracji jednośladu,
 • kolejne badanie należy wykonać przed upływem 2 lat od daty poprzedniego przeglądu technicznego,
 • kolejne badania trzeba przeprowadzać co rok.

Jeżeli motocykl ma już kilka lat, wówczas:

 • kolejne badania techniczne należy wykonywać co 12 miesięcy – licząc od daty poprzedniego przeglądu. 
Pamiętaj! Standardowe terminy badania technicznego nie dotyczą motocykli zabytkowych. W przypadku takich pojazdów koniecznością jest wyłącznie jedno badanie – przed pierwszą rejestracją. Wyjątek stanowią sytuacje, w których motocykl zabytkowy jest wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego – wówczas badanie techniczne należy powtarzać każdego roku.

Na badanie techniczne motocykla należy zgłosić się przed upływem 1 roku / 2 lat / 3 lat od poprzedniego przeglądu (w zależności od rocznika pojazdu). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel jednośladu może przeprowadzić badanie w okresie 30 dni przed ustalonym terminem. Warto jednak pamiętać, że w takim przypadku termin kolejnego przeglądu będzie liczył się od daty aktualnego badania.

Przykład: Załóżmy, że przegląd motocykla musisz wykonać 25 lipca bieżącego roku. Jeśli na badanie zgłosisz się 1 lipca 2021 roku, kolejna data zostanie wyznaczona na 25 lipca roku kolejnego.

Kto przeprowadza badanie techniczne motocykla?

Badanie techniczne motocykla, podobnie jak to ma miejsce w przypadku samochodów osobowych, należy przeprowadzić w stacji kontroli pojazdów (SKP). Warto jednak mieć świadomość, że w przypadku jednośladów sprawa jest nieco bardziej skomplikowana – przeglądów nie wykonują wszystkie podmioty.

Uprawnienia do wykonywania badań technicznych motocykli mają wyłącznie te stacje kontroli pojazdów, które posiadają zezwolenie ze wpisem „A”. Warto zatem upewnić się, że dany podmiot jest upoważniony do przeprowadzania tego typu przeglądu. 

Przegląd techniczny motocykla – przebieg poszczególnych etapów

Badanie techniczne motocykla przebiega etapami, z których najważniejszy to sprawdzenie stanu poszczególnych elementów jednośladu.

1. Identyfikacja motocykla

Praca diagnosty rozpoczyna się od sprawdzenia danych motocykla. Weryfikuje on:

 • czy numer rejestracyjny z tablic jest identyczny z numerem wpisanym w dowodzie, 
 • czy naklejki legalizacyjne są prawidłowe,
 • jaki jest stan tablic rejestracyjnych,
 • czy numer ramy zgadza się z numerem wpisanym w dowód,
 • jaki jest aktualny przebieg.

2. Wprowadzenie zmian do systemu CEPiK

Wszystkie dane wymagające aktualizacji wprowadzane są do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

3. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

Najważniejszym etapem badania jest ocena stanu technicznego motocykla. Od wyników będzie bowiem zależeć to, czy jednoślad zostanie dopuszczony do ruchu drogowego. Sprawdzeniu podlegają takie elementy jak:

 • stan opon,
 • układ hamulcowy (łącznie ze stanem klocków i tarcz hamulcowych),
 • łańcuch – jego stan i naciąg,
 • stan ramy,
 • światła – ich ustawienie i poprawność działania,
 • klakson – jego działanie,
 • układ kierowniczy – jego sprawność,
 • poziom emisji spalin,
 • głośność układu wydechowego.

Procedura badania technicznego motocykla nie jest długa. Powód jest prosty – diagnosta przeprowadza wyłącznie czynności kontrolne, pomijając np. weryfikację poziomu płynów eksploatacyjnych oraz wymianę zużytych elementów. Dlatego całość zajmuje nie więcej niż 20-30 minut. Czas ten nieco może się wydłużyć, jeżeli stan niektórych części pozostawia wiele do życzenia. 

Badanie techniczne a przegląd gwarancyjny – różnice 

Wiele osób myli badanie techniczne z przeglądem gwarancyjnym motocykla, podobnie jak ma to miejsce w przypadku samochodów osobowych. Warto pamiętać, że są to dwa różne pojęcia, których nie można utożsamiać ze sobą.

Badanie techniczne jest obowiązkowe – regulowane przepisami. Za jego przeprowadzenie odpowiadają uprawnione stacje kontroli pojazdów (SKP). 

Przegląd gwarancyjny zaleca się wykonywać okresowo, aby sprawdzić stan techniczny jednośladu oraz uzupełnić np. płyny eksploatacyjne. Tego typu czynności można przeprowadzić w autoryzowanej stacji obsługi (ASO) lub w niezależnym warsztacie. 

Ile kosztuje badanie techniczne motocykla?

Koszt badania technicznego motocykla, podobnie jak samochodu, nie zależy od wewnętrznej polityki cenowej konkretnej SKP. Wysokość opłaty jest regulowana stosownymi przepisami (tj. wspomniane wyżej rozporządzenie Ministra Infrastruktury), których musi przestrzegać każda stacja. 

W 2021 rokubadanie techniczne motocykla kosztuje 63 zł. Cena ta uwzględnia:

 • przeprowadzenie badania jednośladu – 62 zł
 • opłatę ewidencyjną za wpis do CEPiK – 1 zł. 

Oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie przeprowadzisz badanie techniczne – zapłacisz tyle samo. 

Warto przy tym podkreślić, że opłata za przegląd techniczny pobierana jest przed rozpoczęciem czynności. Identycznie jest w przypadku badania samochodów osobowych.

Motocykl nie przeszedł przeglądu – co dalej?

Podczas przeprowadzania czynności sprawdzających może okazać się, że diagnosta wykryje pewne usterki. Dla właściciela motocykla będzie to oznaczać negatywny wynik badania technicznego. Jak postąpić w takiej sytuacji?

Jeśli pracownik wykryje nieprawidłowości, taki fakt odnotuje w bazie CEPiK. Taka adnotacja w ogólnodostępnym systemie zmniejsza ryzyko, że kierowca uda się na inną SKP, licząc na uzyskanie pozytywnego wyniku przeglądu w innym miejscu. 

Kierowca ma 14 dni, aby usunąć usterkę we własnym zakresie. Po tym czasie musi ponownie zgłosić się do stacji okręgowej pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego. Jeśli tym razem stan techniczny motocykla będzie bez zarzutu, wynik przeglądu będzie pozytywny.
 

Uwaga! Czy wiesz, że, na powtórne badania techniczne możesz zgłosić się do dowolnej SKP? Warto jednak wybrać ten sam podmiot, dzięki czemu zapłacisz wyłącznie za sprawdzenie stanu tej części, która wymagała naprawy.

Co grozi za brak ważnego przeglądu motocykla?

Jeśli właściciel motocykla nie zgłosi się na przegląd w ogóle lub wykona badanie z opóźnieniem, wówczas naraża się na poważne konsekwencje. 

 1. Mandat karny – policjant ma prawo nałożyć mandat w wysokości do 500 zł wówczas, gdy kontrola drogowa wskaże brak ważnego przeglądu technicznego.
 2. Konfiskata dowodu rejestracyjnego – funkcjonariusz policji może zabrać dowód rejestracyjny w przypadku, gdy termin badania technicznego minął dawno temu lub motocykl stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych poruszających się pojazdów.
 3. Wypłata odszkodowania z OC/AC – ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty z polisy OC. Natomiast w przypadku ubezpieczenia AC, może zakwestionować wypłatę świadczenia, jeśli jest w stanie udowodnić, że stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie szkody. Jednak pod warunkiem, że taki zapis znajdzie się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) autocasco.

Poddawanie motocykla cyklicznym badaniom technicznym to obowiązek każdego właściciela jednośladu. Warto go dopełniać w wyznaczonym terminie, aby ustrzec się przed poważnymi finansowymi konsekwencjami. To ważne również z uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń w rankomat.pl.

Źródła:

 1. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach: https://www.dziennikustaw.gov.pl/D2015000077601.pdf
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2004/s/223/2261
 3. Ustawa Prawo i ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
   

Co warto wiedzieć?

 1. Badanie techniczne motocykla jest obowiązkowe w przeciwieństwie do przeglądu gwarancyjnego.
 2. Koszt badania technicznego motocykla wynosi 63 zł.
 3. Badanie techniczne motocykla należy przeprowadzić w stacji kontroli pojazdów. 
 4. Motocykl bez ważnych badań technicznych nie zostanie dopuszczony do ruchu drogowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o badanie techniczne motocykla

 1. Kiedy wykonać pierwsze badanie techniczne motocykla?

  Pomiędzy drugim a trzecim rokiem od pierwszej rejestracji motocykla. Takie badanie techniczne ważne jest przez dwa lata, jednocześnie nie dłużej niż pięć lat od pierwszej rejestracji jednośladu. Z kolei każdy kolejny przegląd należy przeprowadzać co rok.
 2. Czy badanie techniczne motocykla różni się od skutera?

  Nazywane potocznie skuterami są pojazdy dwu- lub trójkołowe, wyposażone w silniki spalinowe o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, bądź w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, których konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h, rejestrowane są jako motorowery. Muszą one przejść taki sam cykl badania technicznego jak motocykl, jednak koszt przeglądu jest niższy i wynosi 51 zł.
 3. Jakie dokumenty zabrać ze sobą na badanie techniczne motocykla?

  Diagnoście należy okazać dowód rejestracyjny pojazdu, który jest niezbędny do przeprowadzenia badania technicznego motocykla.