Gdy nadchodzą cieplejsze dni, przesiadasz się z samochodu na motocykl? Mimo że w naszej strefie klimatycznej jednoślady są używane sezonowo, to muszą być ubezpieczone przez cały rok. W 2022 r. wzrosły kary za brak OC motocykla. Ile aktualnie wynoszą opłaty karne i jak ich uniknąć?

Kary za brak OC motocykli mają zdyscyplinować ich właścicieli i skłonić do zakupu obowiązkowej polisy. Wychwytywanie nieubezpieczonych pojazdów, w tym motocykli, to działanie o charakterze prewencyjnym, które jest w interesie wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Skutki kolizji spowodowanej przez nieubezpieczony motocykl mogą być dotkliwe finansowo zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Ile wynoszą kary za brak OC motocykla w 2022 roku?

W 2022 r. kary za brak OC motocykla są jeszcze wyższe niż w latach poprzednich. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące stawki:

 • Brak OC motocykla do 3 dni – 200 zł
 • Brak OC motocykla od 4 do 14 dni – 500 zł
 • Brak OC motocykla powyżej 14 dni – 1000 zł

Kary za brak OC w 2022 roku

Jeżeli w bieżącym roku nie ubezpieczysz motocykla, możesz spodziewać się nawet maksymalnej kary w wysokości 1000 zł. Jednak na wezwaniu może widnieć jeszcze wyższa kwota. Najczęściej będzie tak, gdy pojazd nie był ubezpieczony na przełomie roku.

Przykład:  Pan Tomasz korzysta z motocykla BMW R. Splot nieszczęśliwych zdarzeń spowodował, że jego pojazd nie był ubezpieczony w okresie od 10 grudnia 2020 do 7 stycznia 2021 r. W rezultacie właściciel ma do zapłaty 1430 zł (930 zł kary za brak OC na motocykl przez okres powyżej 14 dni w 2021 r. i 500 zł kary za brak OC przez 7 dni w 2022 r.).

Kontrole dotyczące ubezpieczenia pojazdów odbywają się w różnych terminach. Kara jest jednak zawsze nakładana za ten rok, w którym dokonano sprawdzenia. W praktyce oznacza to, że motocyklista może otrzymywać wezwania do zapłaty kary za brak OC motocykla przez kilka lat z rzędu, przy czym każde wezwanie będzie dotyczyć aktualnego roku.

Kary za brak OC motocykla nie są nakładane uznaniowo, ale wynikają z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Właściciele motocykli, którzy otrzymali wezwanie do zapłaty, nie mają zatem możliwości negocjowania opłaty karnej.

Jak są liczone kary za brak OC motocykla?

Liczba dni, przez które motocykl pozostaje bez ubezpieczenia, ma wpływ na wysokość opłaty karnej. Jak liczona jest kara za brak OC? Odpowiedź znajduje się w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podstawą do obliczenia wysokości kar za brak OC na motocykl jest obowiązujące w danym roku minimalne wynagrodzenie za pracę. Jak można przeczytać we wspomnianej ustawie, w przypadku motocykli wysokość opłaty stanowi równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2022 r. pensja minimalna wynosi 3010 zł, a zatem podstawą opłaty jest 1000 zł.

Wysokość kary za brak OC motocykla wzrasta wraz z liczbą dni, przez które pozostaje on nieubezpieczony. Jeżeli motocykl nie ma OC przez okres:

 • Do 3 dni – wysokość kary wynosi 20 proc. podstawy
 • Od 4 do 14 dni – wysokość kary wynosi 50 proc. podstawy
 • Powyżej 14 dni – wysokość kary wynosi 100 proc. podstawy

Z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wynika, że informacja o wysokości opłat na dany rok musi zostać podana do publicznej wiadomości do 3 stycznia każdego roku.

Kto nalicza i pobiera kary za brak OC motocykla?

W Polsce do wystawiania kar za brak OC motocykla uprawniony jest tylko jeden podmiot – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). To właśnie na rachunek tej instytucji wpłacają pieniądze właściciele nieubezpieczonych motocykli. Kontrola właścicieli pojazdów pod kątem posiadania OC nie jest jednak jedynym zadaniem UFG. Wśród kompetencji tej instytucji jest też:

 • Zaspokajanie roszczeń na osobie, w mieniu oraz na osobie i mieniu – w zależności od klasyfikacji zdarzenia (kolizja, wypadek) i tego, czy sprawca jest znany.
 • Zaspokajanie roszczeń osób poszkodowanych z polis sprawców – gdy doszło do upadłości firmy ubezpieczeniowej.

Każda osoba, która otrzymała wezwanie do zapłaty kary za brak OC motocykla, może za pośrednictwem strony internetowej UFG uzyskać dostęp do szczegółów sprawy. W tym celu należy wybrać zakładkę „Dostałem wezwanie” i następnie założyć konto albo wprowadzić numer sprawy oraz hasło (w przypadku posiadania konta).

Kilkanaście lat temu nieubezpieczone pojazdy były wykrywane głównie podczas rutynowych kontroli drogowych. Dziś UFG korzysta z zaawansowanych systemów informatycznych, które przeszukują bazy danych, np. CEP. W konsekwencji nieużywanie nieubezpieczonego motocykla nie uchroni przed karą.

Kary za brak OC motocykla – co robić?

UFG wzywa Cię do zapłaty kary za brak OC motocykla i zastanawiasz się, co robić? Zdarza się, że wezwanie jest bezzasadne i dlatego w pierwszej kolejności sprawdź, czy na pewno musisz zapłacić karę.

Wezwanie do zapłaty kary za brak OC motocykla zawiera informację o wysokości opłaty karnej i numerze rachunku bankowego, na który trzeba ją wpłacić. Może się jednak zdarzyć, że nałożona kara jest wynikiem błędu. Właśnie dlatego UFG wzywa do przedstawienia dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC. Jeżeli:

 • Twój motocykl jest ubezpieczony – najpewniej pracownik firmy ubezpieczeniowej popełnił błąd podczas przekazywania informacji o wykupionej polisie. Przedstaw umowę, a kara zostanie anulowana.
 • Motocykl został sprzedany lub zezłomowany, a ubezpieczyciel o tym poinformowany – w tej sytuacji również wystarczy przedstawić stosowne dokumenty, aby UFG odstąpił od egzekwowania kary.

Gdy kara za brak OC motocykla jest słuszna, należy ją zapłacić. Możesz też spróbować rozłożyć ją na raty lub umorzyć. Niestety, większość właścicieli motocykli musi liczyć się z pierwszą opcją – kary za brak OC motocykla są po prostu nauczką na przyszłość.

Uwaga! Zapłacenie kary za brak OC motocykla nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy OC. Przeciwnie – właściciel nieubezpieczonego motocykla jak najszybciej powinien nabyć polisę, aby uniknąć kolejnej kary.

Jeżeli właściciel motocykla bez OC po otrzymaniu wezwania nie zapłaci nałożonej na niego kary dobrowolnie, to zostanie ona wyegzekwowana przez urząd skarbowy na drodze przymusu. To oznacza dodatkowe koszty.

Czy możliwe jest umorzenie lub rozłożenie na raty kary za brak OC motocykla?

Umorzenie (w całości lub w części) kary za brak OC motocykla czy rozłożenie nałożonej opłaty karnej na raty jest możliwe – taka opcja została przewidziana w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. UFG opracował z kolei regulamin, w którym wskazał przykładowe kryteria brane pod uwagę podczas rozpatrywania takiego wniosku. Są to:

 • Sytuacja materialna i majątkowa – bezrobocie, zadłużenie (w tym alimentacyjne), wychowywanie małoletnich dzieci, niskie dochody.
 • Sytuacja życiowa – stan zdrowia właściciela nieubezpieczonego motocykla, utrata dorobku w wyniku np. klęski żywiołowej.

Każda sprawa zarówno o umorzenie, jak i rozłożenie na raty kary za brak OC motocykla jest rozpatrywana indywidualnie. Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej UFG.

Aby zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy, do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające opisane okoliczności. Załącznikami mogą być np. zaświadczenie o zarobkach, akty urodzenia dzieci czy dokumentacja lekarska.

Kiedy kara za brak OC się przedawnia?

Właściciele motocykli, którym nie udało się uzyskać umorzenia lub rozłożenia kary za brak OC, mogą upatrywać swojej szansy w instytucji przedawnienia. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje, że roszczenia z tytułu kar za brak OC ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia kontroli, nie później jednak niż z upływem 3 lat od ostatniego dnia kalendarzowego, w którym właściciel motocykla nie wykupił polisy.

Mimo że teoretycznie przedawnienie kary za brak OC motocykla jest możliwe, to w praktyce dochodzi do tego rzadko. Powodem jest obszerny katalog czynności przerywających bieg przedawnienia – to:

 • Każda czynność, którą podjął organ mający kompetencje do dochodzenia należności w drodze przymusu
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Wszczęcie postępowania przed sądem

Przerwanie biegu przedawnienia ma miejsce również wówczas, gdy właściciel motocykla uzna swój błąd, a zatem przyzna, że opłata nie została na niego nałożona bezzasadnie.

Czy kara za brak OC to jedyne zmartwienie właściciela nieubezpieczonego motocykla?

Brak ciągłości w ochronie ubezpieczeniowej motocykla może oznaczać znacznie poważniejsze konsekwencje finansowe niż kara w wysokości 200, 500 czy 1000 zł. Mowa tu o osobistej odpowiedzialności osoby, która korzystając z nieubezpieczonego motocykla, wyrządziła szkodę – np. uszkodziła płot, pojazd czy spowodowała śmierć innego uczestnika ruchu drogowego.

Zwłaszcza w ostatnim przypadku kwota odszkodowania, które będzie musiał zapłacić sprawca, może być liczona w milionach złotych. W takich sytuacjach UFG wypłaca poszkodowanym środki, a następnie dochodzi ich od sprawcy (to tzw. regres).

Motocykliści, którzy w sezonie letnim zwiedzają Europę motocyklem, powinni pamiętać, że w niektórych krajach OC kupione w Polsce nie jest uznawane. Mimo że lista takich państw jest coraz krótsza, to przed wyjazdem choćby do Mołdawii czy Białorusi należy wcześniej wyrobić Zieloną Kartę lub kupić ubezpieczenie graniczne. W przeciwnym razie motocyklista jest traktowany jako osoba bez OC i musi spodziewać się z tego tytułu przykrych konsekwencji

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Kary za brak OC motocykli zawsze obciążają ich właścicieli. Jednocześnie jeżeli właściciel pożyczy nieubezpieczony motocykl znajomemu, który spowoduje kolizję czy wypadek, to również będzie odpowiadał za spowodowane szkody – obowiązuje wówczas odpowiedzialność solidarna.

Jak podaje UFG, w 2021 r. średnia wartość regresu wynosiła ok. 17 600 zł. Najwyższa kwota regresu to 1,4 mln zł. Tyle właśnie do zapłaty ma motocyklista, który w czasie jazdy nieubezpieczonym motocyklem potrącił rowerzystkę – kobieta zmarła.

Czy OC na motocykl może być tańsze od kary za brak OC?

Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wykupić ubezpieczenie OC motocykla i nie ryzykować – mowa tu o cenie polisy. W zależności od historii ubezpieczenia motocyklisty, składka OC może być niższa niż najniższa kara za brak OC motocykla.

Przykład:  Pan Artur to 20-letni student z Łodzi, który właśnie kupił pierwszy używany motocykl – to Honda Shadow z 1998 r. Z uwagi na rok produkcji pojazdu, chce kupić wyłącznie obowiązkowe OC. Dwie najtańsze oferty od dwóch różnych ubezpieczycieli prezentują się następująco:

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Benefia
933,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
1505,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna

W ramach pierwszej propozycji młody motocyklista otrzyma również rekomendowane ubezpieczenie NNW. Jednocześnie roczna składka OC jest tańsza niż najwyższa kara za brak OC motocykla w 2022 r.

Przykład:  Pani Anna, która właśnie przeszła na emeryturę, nie rezygnuje ze swojej pasji i wciąż sezonowo korzysta z motocykla – Kawasaki Versys 1000 z 2020 r. Ponieważ kobieta dba o posiadany pojazd i jeździ bardzo bezpiecznie, również ogranicza się do zakupu jedynie OC. W rezultacie otrzymała ona jeszcze korzystniejsze propozycje:

UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
170,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: RankoPomoc Prawna
Wiener
469,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

W tym przypadku roczna składka OC na motocykl jest tańsza o 30 zł od najniższej kary za brak OC motocykla obowiązującej w 2022 r.

Szukasz OC dla swojego motocykla? Skorzystaj z naszego kalkulatora – porównaj dostępne oferty, kup polisę w przystępnej cenie i uniknij kary za brak OC motocykla.

Co warto wiedzieć

 • W 2022 r. kary za brak OC motocykla wynoszą 200 zł (brak OC do 3 dni), 500 zł (brak OC od 4 do 14 dni) i 1000 zł (brak OC powyżej 14 dni).
 • W 2021 r. kary za brak OC motocykla były niższe. Podwyżka ma związek ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, od którego naliczane są opłaty karne.
 • Za naliczanie i pobieranie kar za brak OC motocykla odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie.
 • Właściciele motocykli w trudnej sytuacji mogą starać się o umorzenie lub rozłożenie na raty otrzymanej kary. W tym celu należy złożyć wniosek.
 • Mimo że przepisy przewidują przedawnienie kary za brak OC motocykla, to w praktyce jest to sytuacja niemal niespotykana.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jak uniknąć kary za brak OC motocykla?

  Jedynym sposobem jest dbanie o ciągłość ubezpieczenia. Jak wskazują pracownicy UFG, na przerwę w OC szczególnie narażone są osoby, które kupiły używany motocykl. Przekazana przez sprzedawcę polisa nie odnawia się automatycznie – właściciel jednośladu musi samodzielnie pilnować terminu końca umowy i odpowiednio wcześniej kupić nową polisę.

 2. Czy kara za brak OC motocykla jest kosztem uzyskania przychodu?

  W niektórych firmach flota składa się również z motocykli. Niestety, kary za brak OC motocykli (jak i innych pojazdów) nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Taką odpowiedź z katowickiej izby skarbowej otrzymała jedna ze spółek, którą UFG wezwał do zapłaty za brak OC.

 3. Czy możliwa jest kara za brak OC motocykla przez kilka godzin?

  W treści polisy OC zawsze znajduje się informacja o okresie, na jaki ubezpieczenie zostało sprzedane. Przyjęło się, że okres taki zaczyna się i kończy o północy. W praktyce zatem nie dochodzi do kilkugodzinnej, ale do minimum jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu. Ta z kolei oznacza już karę za brak OC z UFG.

 4. W jakich terminach trzeba zapłacić kary za brak OC motocykla?

  Na zapłatę kary za brak ubezpieczenia (albo przedstawienie polisy) jest 30 dni. To termin ustawowy, który liczy się od dnia odebrania wezwania przez adresata. Jeżeli nie zostanie on dochowany, sprawa zostanie przekazana do urzędu skarbowego, który będzie dochodził należności w drodze egzekucji.

 5. Po jakim czasie UFG nakłada kary za brak OC motocykla?

  UFG nie podaje, jak często kontroluje obowiązek posiadania obowiązkowego OC przez właścicieli motocykli. Z przepisów nie wynika też termin, w jakim instytucja ta powinna wysłać do właściciela nieubezpieczonego motocykla wezwanie do zapłaty. Wykrycie nawet jednego dnia przerwy w OC zawsze jest podstawą do ukarania właściciela jednośladu.