W 2017 roku wzrastają opłaty karne za brak OC. W przyszłym roku ponad 14-dniowy brak ważnej polisy OC będzie kosztował właścicieli samochodów osobowych aż 4000 złotych. Z jeszcze wyższą karą muszą się liczyć posiadacze pojazdów ciężarowych.

różne polisy OC
Porównaj ceny OC i AC

Maksymalna kara za brak OC wzrośnie od stycznia 2017 r. o 450 zł dla właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów. Posiadacze aut osobowych zapłacą 300 zł więcej. Dla porównania – po 2015 roku najwyższe opłaty za brak OC podniosły się odpowiednio o 300 zł i 200 zł.

Dlaczego kary finansowe za brak OC są coraz wyższe?

To, ile zapłacimy za niewywiązanie się z obowiązku opłaty OC, zależy od ustalanej corocznie przez rząd płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna wzrośnie z 1850 zł do 2000 złotych brutto. Zatem musi się zmienić wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

To więc nie decyzja UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego),chociaż niektórzy właściciele aut mogą tak pomyśleć. Instytucja ta kontroluje jedynie fakt spełnienia ustawowego obowiązku, a w przypadku wykrycia przerwy lub braku ważnej polisy – nakłada i egzekwuje wniesienie opłat karnych.

Konieczność ochrony pojazdu w ramach OC określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Z niej również wynika wysokość, tryb nakładania i dochodzenia opłat karnych.

Kara za brak OC w 2017 roku – dla kogo maksymalna?

Przypominamy, że (zgodnie z ustawą, czyli niezmiennie każdego roku) najwyższa opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali ochrony ubezpieczeniowej dłużej niż 14 dni. Wysokość opłat zależy także od rodzaju pojazdu:

  • samochody osobowe: równowartość dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (brutto);
  • samochody ciężarowe, ciągniki i autobusy: trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • pozostałe pojazdy: równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Osoby, które pozostawały bez ochrony ubezpieczeniowej krócej niż 14 dni zapłacą:

  • 20% pełnej opłaty karnej – do 3 dni bez OC,
  • 50% pełnej opłaty karnej – od 4 do 14 dni bez OC.

Jakie kary czekają kierowców bez OC w 2017 roku w porównaniu z rokiem poprzednim?

Zapomniałeś wykupić OC na kolejny rok? Nie zapłacisz kary

Posiadacze pojazdów, którzy opłacili polisę za cały poprzedni rok i tylko zapomnieli o końcu ubezpieczenia, mogą spać spokojnie. Ich polisa OC odnowi się automatycznie, a ochrona nadal będzie ważna. Oczywiście ubezpieczyciel upomni się o dokonanie opłaty. Gdyby przed uregulowaniem zaległości przytrafiła się im kolizja lub wypadek z ich winy, towarzystwo ubezpieczeniowe naprawi szkodę (ale uwaga – najpierw poczeka na wpływ zaległych opłat).

Kara za brak OC może grozić przede wszystkim osobom, które:

  • korzystały z polisy poprzedniego właściciela auta (po zakończeniu okresu ochrony OC wygasa),
  • nie opłaciły OC w ubiegłym roku i ubezpieczyciel wypowiedział im umowę.

Zapraszamy również do lektury artykułu „Kolejny dzień zwłoki to wyższa kara za brak OC”.

Mam samochód, ale stoi tylko w garażu. Dlaczego muszę kupić OC?

Pamiętajmy, że obowiązkową polisę OC trzeba wykupić na każdy zarejestrowany pojazd. Nawet ten, który potocznie mówiąc „stoi na cegłach”. Sytuacja, w której właściciel niesprawnego pojazdu rezygnuje z zakupu polisy „bo przecież nim nie jeździ”, nie należy do odosobnionych. Niestety zwykle kończy się to koniecznością uiszczenia opłaty karnej za brak OC.

Z obowiązku opłaty za OC może nas zwolnić tylko sprzedaż lub zezłomowanie i wyrejestrowanie auta. Do tego czasu trzeba posiadać ważną polisę. Oczywiście najlepiej najtańszą. Polecam jej poszukiwanie np. za pomocą naszego kalkulatora.