Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w roku 2013 odnotował rekordową ściągalność kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Fundusz wyegzekwował kary na kwotę ok. 26 mln PLN, czyli o 10 mln PLN więcej niż w roku 2012.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Coraz większa efektywność działań UFG w ściganiu nieuczciwych kierowców cieszy, biorąc pod uwagę, że statystyki mówiące o ilości nieubezpieczonych nadal nie napawają optymizmem. Od 1 stycznia 2014 roku pełna kara za brak OC, dla auta osobowego, wzrosła o 5% – do 3360 PLN.

- Wpływ na rekordowe przychody z opłat karnych za brak komunikacyjnego OC ma coraz większa skuteczność Funduszu w wykrywaniu nieubezpieczonych – mówi Joanna Pasturczak, dyrektor Pionu Opłat UFG. - W ubiegłym roku prawie dwukrotnie wzrosła liczba ujawnionych przypadków braku OC, w wyniku własnych kontroli Funduszu – dodaje.

Ogólnopolska baza polis

Od 1 stycznia 2013 roku do końca listopada, 16 tysiącom kierowców zostało doręczone wezwanie do zapłaty kary. Do tak dużej skuteczności w identyfikacji nieubezpieczonych przyczyniła się ogólnopolska baza polis OC i AC, której administratorem jest właśnie UFG. Dzięki specjalnemu programowi możliwe jest wykrywanie nawet najmniejszych przerw w ubezpieczeniu auta, a wiadomo, że polisy OC muszą mieć zachowaną ciągłość przez 365 dni w roku. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego, Fundusz wysłał o 12 tys. więcej wezwań do zapłaty kary, właśnie dzięki bazie polis OC i AC.

Czynnikiem, który również znacząco przyczynił się do wzrostu przychodów z kar, jest zmiana sposobu ich kalkulacji. Od 2012 roku wysokość sankcji wyliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w Polsce, a nie jak wcześniej – na podstawie kursu €.

- Podwyżka również przyczyniła się do ubiegłorocznego wzrostu przychodów UFG z kar, bowiem odzyskiwanie opłat karnych jest przesunięte w czasie – wyjaśnia Joanna Pasturczak - Aktualnie kary te windykowane są znacznie sprawniej niż w latach poprzednich – dodaje.

Zmiany systemowe

Wzrost efektywności windykacji jest m.in. następstwem zmiany systemu informatycznego, wprowadzenia pracy z dokumentami elektronicznymi oraz automatyzacji wybranych procesów w UFG. Obecnie od skierowania wezwania o okazanie ważnej polisy lub zapłacenie kary – do wystawienia tytułu wykonawczego dla urzędu skarbowego w celu ściągnięcia kary – upływają zazwyczaj cztery miesiące. Informacje dotyczące nowych stawek opłat karnych za brak polisy komunikacyjnej OC znajdziesz tutaj.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucją, której głównym zadaniem jest kontrola szczelności systemu obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Ponadto, poza egzekwowaniem kar za brak OC, Fundusz zajmuje się wypłatą świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców lub niezidentyfikowanych sprawców wypadków.

UFG jako administrator ogólnopolskiej bazy ubezpieczeń OC i AC, udostępnia tę bazę zakładom ubezpieczeń. Baza zawiera informacje o sprzedanych polisach, zgłoszonych i wypłaconych odszkodowaniach z tych polis (również w latach poprzednich). Dzięki tym informacjom ubezpieczyciele komunikacyjni są w stanie precyzyjnie oszacować ryzyko związane z potencjalnym klientem oraz znając jego historię ubezpieczenia, obliczyć wysokość składki za polisy OC i AC.

Ceny ubezpieczeń komunikacyjnych zmieniają się dość dynamicznie, dlatego przed zakupem polisy (w szczególności OC) rekomendujemy skorzystanie z naszego formularza, aby poznać aktualną wysokość składki oraz dokonać zakupu w kilka minut, nie ruszając się sprzed ekranu komputera.