Szkoda parkingowa może kosztować dużo więcej niż kilkaset złotych za malowanie zderzaka. Przekonał się o tym 70-letni mężczyzna z Sosnowca, który zdecydowanie nie zachował się tak, jak powinien. Jak postępować przy szkodzie parkingowej? Co robić, kiedy nie znamy sprawcy? Kiedy dostaniesz odszkodowanie z UFG? Czytaj dalej. 

W lutym 2022 r. mężczyzna z Sosnowca dostał 4 000 zł mandatu za wyrządzoną szkodę parkingową, a czeka go jeszcze regres ubezpieczeniowy, gdy ubezpieczyciel zlikwiduje szkodę. Kamera monitoringu uwieczniła sprawcę, jak wychodzi ze swojego samochodu, ogląda zniszczenia, a potem jak gdyby nigdy nic odjeżdża. Nowy taryfikator mandatu pozwala policji na wystawienie mandatu w wysokości 1 000 zł za samą kolizję oraz drugiego mandatu za wykroczenie, które było jego przyczyną. Łączna kwota mandatu może wynieść 6 000 zł. Według średniej stawki za OC za 2021 r. wystarczyłoby to na zapłatę 10 standardowych polis OC!

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest szkoda parkingowa?

Jak nazwa wskazuje do zdarzenia dochodzi na parkingu, a ściślej mówiąc, w momencie, gdy poszkodowany pojazd jest zaparkowany. Jeden z samochodów jest zazwyczaj zaparkowany.

Sprawca może nie zauważyć innego samochodu lub po prostu nie może wyjechać ze swojego miejsca i rysuje lub uderza w drugi pojazd. Sprawca może uszkodzić poszkodowany pojazd także podczas wsiadania lub wysiadania z własnego auta. Czasem można nawet nie zauważyć drobniejszych uszkodzeń i odjechać. 

Co robić przy szkodzie parkingowej?

Zachowanie uczestnika zdarzenia podczas szkody określa art. 16. Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Według niego uczestnik takiego zdarzenia musi:

 1. Przedsięwziąć wszelkie konieczne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia. 
 2. Starać się złagodzić jego skutki. 
 3. Zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody. 
 4. Jeżeli doszło do wypadku z ofiarami w ludziach lub mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa - niezwłocznie powiadomić Policję. 

Dodatkowo osoba uczestnicząca w zdarzeniu ma obowiązek:

 1. Udzielić wszelkich informacji niezbędnych dla ustalenia ubezpieczyciela, który powinien zlikwidować szkodę. 
 2. Udostępnić dane polisy oraz swoje. 
 3. Powiadomić zakład ubezpieczeń o tym zdarzeniu. 

Mając powyższe na uwadze, sprawca może się oddalić z miejsca zdarzenia tylko wtedy, kiedy udzieli poszkodowanemu wszelkich informacji, pozwalających określić odpowiedzialny zakład ubezpieczeń. 

Jak się zachować, gdy wiesz, kim jest sprawca?

Ta sytuacja jest w miarę korzystna dla poszkodowanego. Znając sprawcę, można spisać wspólne oświadczenie sprawcy kolizji, co umożliwi ci zgłoszenie szkody z OC sprawcy. Jednak nie zawsze sprawca chce się przyznać do winy. Wtedy należy wezwać policję, aby rozstrzygnęła spór. Wtedy już nie musisz spisywać oświadczenia, wystarczy tylko notatka policyjna oraz numer polisy sprawcy. Znając numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, możesz nawet sam sprawdzić numer polisy i dane towarzystwa ubezpieczeniowego na stronie UFG dostępnej dla wszystkich. 

Szkoda parkingowa, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia

To najczęstsza sytuacja. Wracasz z zakupów i okazuje się, że twój samochód jest uszkodzony. Co robić? Nikogo oprócz ciebie nie ma na miejscu, tylko inne pozostawione samochody. Sprawca szkody parkingowej najprawdopodobniej zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wtedy należy wezwać policję. Być może na parkingu jest monitoring i będzie można sprawdzić samochód sprawcy lub poszukać świadków zdarzenia. Gdy sprawca zostanie zidentyfikowany będziesz mógł zgłosić szkodę do jego ubezpieczyciela. Otrzymasz odszkodowanie, jednak to sprawca będzie musiał zwrócić te pieniądze towarzystwu ubezpieczeniowemu, ponieważ w sytuacji ucieczki z miejsca zdarzenia zakład ubezpieczeń stosuje regres do sprawcy zdarzenia. 

Niestety, jeśli nie uda się ustalić jego tożsamości a stłuczka jest niegroźna, to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci nam odszkodowania. W takim przypadku Fundusz pokryłby koszty naprawy naszego samochodu jedynie wtedy, gdy:

 • w  wyniku wypadku poszkodowany doznałby obrażeń ciała, to mógłby wnioskować do UFG o zadośćuczynienie,
 • szkoda spowodowałaby śmierć, powstanie uszczerbku na zdrowiu, bądź rozstrój zdrowia przez co najmniej 14 dni któregoś z uczestników wypadku. 

Niestety powyższe okoliczności nie mają miejsca w przypadku niegroźnej stłuczki parkingowej, więc w razie niewykrycia jej sprawcy nie otrzymamy odszkodowania z UFG.

Co robić, gdy to Ty spowodowałeś szkodę parkingową? 

Przede wszystkim - pozostań na miejscu. Ucieczka z miejsca zdarzenia daje podstawy zakłądowi ubezpieczeń do żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania. Pozostań na miejscu zdarzenia, jeśli nie chcesz płacić ze swojej kieszeni za szkodę.

Jeżeli to możliwe poczekaj na poszkodowanego. Nie wolno Ci oddalić się z miejsca zdarzenia bez poinformowania poszkodowanego o szkodzie oraz bez wskazania odpowiedzialnego zakładu ubezpieczeń. Twój pośpiech nie będzie przekonującym tłumaczeniem dla sądu. 

Gdy do szkody dojdzie pod blokiem, możesz spróbować skorzystać z domofonu, by dowiedzieć się, do kogo należy samochód. Zaparkowane auto powinno wskazywac na obecność właściciela w mieszkaniu. Spisując oświadczenie na miejscu, upewniasz się, że poszkodowany ma dane stosownego zakładu ubezpieczeń. Jeżeli nie uda Ci się ustalić poszkodowanego, zostaw swoje dane u dozorcy lub zarządcy budynku. To pewniejsze niż karteczka za wycieraczką. Istnieje też szansa, że dozorca będzie wiedział, kto jest właścicielem poszkodowanego samochodu. 

Gdy do szkody dojdzie pod zakładem pracy lub biurem, wejdź do środka i spytaj, czyje auto uszkodziłeś. Ewentualnie zostaw swoje dane, które pozwolą poszkodowanemu zgłosić szkodę. 

Kiedy spowodujesz taką szkodę pod sklepem, podobnie jak przy zakładzie pracy, wejdź do środka i porozmawiaj z kierownikiem lub obsługą. Większosć sklepów ma głośniki, interkom, mogą nadać komunikat i wywołać poszkodowanego. 

Pozostając biernym lub nie dopełniając swoich obowiązków, narażasz się na odpowiedzialność i regres ubezpieczeniowy. 

Na oświadczeniu wskaż poszkodowany pojazd. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że ktoś postronny wykorzysta Twoje oświadczenie do likwidacji nieistniającej szkody, a Ty i tak dostaniesz regres. 

5063,85 powodów, by nie zostawiać kartki z danymi

5063,85 zł. Tyle zapłaciła z własnej kieszeni Renata J. za szkodę parkingową, jaką spowodowała w zaparkowanej Toyocie należącej do Ireny T.

Renata J., cofając, uszkodziła tył poszkodowanego auta. Kobieta twierdziła, że zostawiła kartkę z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. Irena T. na miejscu znalazła jednak anonimową wiadomość o treści:

Ma pan uszkodzony tył samochodu, rej. samochodu, który to zrobił p. (...) czerwony nr rej (...)

Irena T. nie namyślała się długo i zgłosiła sprawę na policję. Uszkodzenie samochodu obejmowało zniszczenie zderzaka tylnego, uchwytu zderzaka, wzmocnienia oraz osłony zderzaka. Zakład naprawczy oszacował naprawę na 4325,85 zł. Dodatkowo poszkodowana korzystała z auta zastępczego przez 4 dni, co kosztowało 738 zł. Razem - 5063,85 zł. 

Renata J. przyjęła mandat (wówczas 100 zł) i liczyła na likwidację szkody z jej polisy OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe zlikwidowało szkodę, ale wystąpiło do Renty J. o zwrot odszkodowania, ponieważ sprawczyni oddaliła się z miejsca zdarzenia. Renata J. skierowała sprawę do sądu, twierdząc, że zostawiła kartkę ze swoim nazwiskiem i numerem telefonu. Są jednak orzekł jej winę. W uzasadnieniu są podniósł argumentację, że zgodnie z art. 16 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, sprawca zobowiązany jest przekazać informacje pozwalające na identyfikację zakładu ubezpieczeniowego, który zlikwiduje szkodę. 

Jest to minimum, jakiego należy oczekiwać od sprawcy kolizji. Zapewnić to może np. poprzez umieszczenie informacji za wycieraczką, w drzwiach, pod klamką. Informacja ta winna zostać zabezpieczona przed zniszczeniem lub przypadkową utratą np. poprzez umieszczenie jej w foliówce i przywiązanie klamki (jak zrobił to anonimowy świadek). Kumulatywnie z powyższym sprawca winien niezwłocznie powiadomić o zdarzeniu zakład ubezpieczeń. Informację tę może podać w drodze telefonicznej, listownej lub e-mailowej. Może on także zgłosić się do najbliższej placówki zakładu

orzekł Sąd Rejonowy w Sieradzu

Po pierwsze imię, nazwisko i numer telefonu nie są danymi, które umożliwią identyfikację zakładu ubezpieczeń sprawcy. Poszkodowany może zadzwonić do sprawcy, ale nie zgłosi szkody. Ustawa zaś nie nakłada na sprawcę obowiązku skontaktowania się z poszkodowanym, a umożliwienie mu likwidacji szkody. 

Po drugie nigdy nie masz gwarancji, że informacje dotrą do poszkodowanego. Wystarczy wiatr lub deszcz, aby dane z kartki stały się nieczytelne. W skrajnym przypadku ktoś złośliwy może tę kartkę wyjąć i wyrzucić do kosza, co czyni z Ciebie sprawcę, który zbiegł z miejsca zdarzenia.  

Po trzecie dane, które podajesz, mogą posłużyć oszustowi. Osoba trzecia, uzyskując Twoje imię, nazwisko, numer rejestracyjny pojazdu, numer polisy, nazwę zakładu ubezpieczeń, może zgłosić fikcyjną szkodę. Właściwie wystarczy tylko numer rejestracyjny, gdyż można sprawdzić ubezpieczenie przez Internet. Oszuści są bardzo kreatywni i mogą np. wyciągnąć od Ciebie pieniądze rzekomo za szkodę.  

Czytaj więcejWyłudzenia odszkodowań, czyli jak uczciwi kierowcy płacą za przestępców

Gdy pasażer uszkodził inny samochód?

Ta kwestia budzi wątpliwości. Często zdarza się, że pasażer wysiadając z samochodu, zbyt szeroko otworzy drzwi i zarysuje inny samochód. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania, twierdząc, że pasażer nie jest posiadaczem pojazdu, a osobą trzecią i z OC sprawcy odszkodowanie się nie należy.

Jednak na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. można dochodzić praw od ubezpieczyciela. Wyrok TSUE uznał winę pasażera jako winę kierowcy pojazdu, tym samym odpowiedzialność towarzystwa z OC jest jak najbardziej zasadna. 

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy szkody parkingowej?

Gotowe druki do wypełnienia można pobrać ze stron internetowych. Na przykład naszej:

Pobierz wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Czytaj więcejOświadczenie sprawcy kolizji - Co powinno zawierać? Wzór do pobrania (PDF)

Warto je wydrukować i wozić w samochodzie. Nie wiadomo kiedy mogą się przydać, a w stresie lub pośpiechu bardzo łatwo można niepoprawnie wypełnić oświadczenie. Oświadczenie można spisać także na zwykłej kartce. Ważne, aby były na nim zawarte następujące informacje:

 • data, godzina i miejsce zdarzenia,
 • dane sprawcy - imię, nazwisko, adres, telefon,
 • dane poszkodowanego - imię, nazwisko, adres, telefon,
 • numer rejestracyjny, numer VIN, marka model pojazdu sprawcy,
 • numer rejestracyjny, numer VIN, marka model pojazdu poszkodowanego,
 • numer polisy sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • okoliczności zajścia zdarzenia,
 • uszkodzenia pojazdów,
 • imię, nazwisko, adres, telefon świadków, jeżeli są,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Niekiedy można zapomnieć, co powinno znaleźć się na oświadczeniu, dlatego warto mieć przy sobie gotowy druk. Żadna informacja nie umknie twojej uwadze.   

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawcą nie jest kierowca innego pojazdu, a zdarzenie losowe?

Na parkingu nie tylko inny kierowca może uszkodzić twój pojazd. Może także np. przewrócić się drzewo, spaść sople lodu zimą lub nawet spaść doniczka z kwiatem z czyjegoś balkonu. Co zrobić w takich sytuacjach?

Podobnie jak w przypadku kolizji na drodze musisz ustalić podmiot odpowiedzialny, a więc dowiedzieć się, kto zawinił. 

 • gdy na Twój samochód spadnie gałąź, dowiedz się, kto odpowiada za dane drzewo -  z reguły jest to właściciel posesji. Gdy drzewo stoi na państwowym gruncie, skieruj swe kroki do Miejskiego Zarządu Zieleni, Zakładu Zieleni Miejskiej, jakkolwiek ten urząd nazywa się w Twoim mieście. Jeżeli drzewo znajduje się na przysklepowym parkingu, udaj się do sklepu. Zarówno urząd, jak i sklep, mają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za takie zdarzenia, więc wypłata będzie z ich polisy, 
 • gdy z mieszkania wypadł przedmiot - w pierwszej kolejności należy się udać do właściciela mieszkania, z którego wypadł ten przedmiot, i udowodnić mu, że upadek przedmiotu nastąpił z jego winy. W bloku prawdopodobnie nikt się nie przyzna do uszkodzenia Twojego samochodu, dlatego idź do zarządcy nieruchomości.  

Jak zgłosić szkodę parkingową z OC sprawcy?

Gdy masz już oświadczenie lub notatkę z policji, możesz przystąpić do zgłoszenia szkody. Szkodę możesz zgłosić przez formularz online lub dzwoniąc na infolinię. W niektórych towarzystwach są specjalne aplikacje ułatwiające zgłoszenie szkody i cały proces likwidacji. Po zgłoszeniu otrzymasz numer szkody. Warto zrobić zdjęcia uszkodzeń oraz zdjęcie lub skany oświadczenia, dowodu rejestracyjnego i wysłać od razu w formularzu zgłoszeniowym. Skróci to czas likwidacji. 

Towarzystwo ma 30 dni na podjęcie decyzji, jednak z reguły decyzja zapada dużo wcześniej. Jeżeli szkoda jest drobniejsza, może obyć się bez przyjazdu rzeczoznawcy. W zgłoszeniu trzeba także zaznaczyć czy decydujesz się na likwidację kosztorysową, czy serwisową. Kosztorys polega na tym, że pieniądze na naprawę otrzymasz na konto. Serwis polega na tym, że wstawiasz auto do warsztatu i naprawa odbywa się bezgotówkowo. 

Przykład: Pani Milena pojechała na zakupy. Gdy wyszła okazało się, że jej samochód został porysowany. Na szczęście sprawca czekał na panią Milenę. Przyznał się do swojej winy i spisali oświadczenie o zdarzeniu drogowym, dzięki któremu pani Milena mogła zgłosić szkodę z OC sprawcy. Likwidacja szkodo poszła bardzo sprawnie, ponieważ pani Milena wysłała wszystkie niezbędne dokumenty oraz zdjęcia i doszło do ugody między nią a towarzystwem. Pieniądze na koncie miała na drugi dzień od zgłoszenia szkody.

Czytaj więcej: Jak zgłosić szkodę z OC?

Czy szkoda parkingowa wpływa na zniżki w OC i AC?

Jeżeli to ty jesteś sprawcą szkody, to będziesz mieć na swoim koncie jedną szkodę i przy odnowieniu polisy wszystkie towarzystwa będą ją widziały, ponieważ wszystkie szkody są raportowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli swój samochód będziesz naprawiać ze swojego AC, także w AC będziesz mieć na koncie szkodę. Szkody mogą skutkować wyższą składką w przyszłym roku. Jednak zawsze warto szukać ofert u wielu ubezpieczycieli i porównać składki oraz zakres. 

Jeżeli to ty jesteś osobą poszkodowaną i będziesz likwidował szkodę z OC sprawcy, nie będziesz mieć na swoim koncie żadnej szkody i zachowasz zniżki za beszkodową jazdę. 

Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć sprawcy, nawet po zgłoszeniu tego na policję, możesz zgłosić szkodę ze swojego autocasco, jeżeli je posiadasz. Ubezpieczyciel naprawi samochód, jednak na twoim koncie AC będzie widniała szkoda i w kolejnym roku składka ubezpieczenia może wzrosnąć. Miej na uwadze, że po zidentyfikowaniu sprawcy Twój ubezpieczyciel, który wystawił Twoją polisę AC, może ubiegać się od niego o regres. Regresowana szkoda z AC nie psuje historii ubezpieczenia tak, jak zwykła szkoda. 

Co warto wiedzieć?

 1. Szkoda parkingowa jest likwidowana z OC sprawcy zdarzenia, jeżeli sprawca szkody ma ubezpieczenie OC. W przeciwnym razie sprawą zajmie się UFG. 
 2. Jeżeli na miejscu są obecne obie strony (sprawca i poszkodowany) i sprawca przyznaje się do winy, wystarczy spisać wspólne oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.
 3. Policję należy wezwać wówczas, gdy sprawca nie przyznaje się do wyrządzenia szkody lub zbiegł z miejsca wypadku.
 4. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do regresu – świadczenia zwrotnego – gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku.
 5. Jeżeli to Ty jesteś sprawcą zdarzenia parkingowego, upewnij się, że dane pozwalające na identyfikację zakładu ubezpieczeń dotrą do poszkodowanego. W przeciwnym razie ubezpieczyciel może uznać, że nie podjąłeś takiej próby i zażąda od Ciebie regresu. 
 6. Dołóż wszelkich starań, aby znaleźć poszkodowanego. Upewniając się, że poszkodowany ma wszystkie potrzebne dane, ograniczasz ryzyko poniesienia przykrych konsekwencji, jak mandat czy regres ubezpieczeniowy. 

FAQ - najczęściej zadawane pytania o to, jak się zachować przy szkodzie parkingowej

 1. Kiedy wezwanie policji do szkody parkingowej jest konieczne?

  Przede wszystkim musisz wezwać policję wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, niezależnie od rodzaju szkody. 

  Drugą sytuacją będzie ta, w której sprawca nie przyznaje się do winy, lub wina nie jest jednoznaczna. Policja wezwana do zdarzenia ustali sprawcę kolizji, co pomoże ustalić podmiot odpowiedzialny. 

  Czytaj więcej: Kiedy trzeba wezwać policję na miejsce zdarzenia?

 2. Co zrobić, abyś nie został oskarżony o ucieczkę z miejsca zdarzenia?

  Myślisz, że nigdy byś nie uciekł z miejsca zdarzenia? Co zrobić, gdy naprawdę nie zauważysz, że uszkodziłeś czyjś samochód? Może się tak zdarzyć, ponieważ drobnych zarysowań naprawdę można nie zauważyć. Jeżeli jednak wydaje ci się, że coś uszkodziłeś, wysiądź i sprawdź czy naprawdę możesz spokojnie odjechać. Oczywiście, jeżeli uszkodzenie jest widoczne poczekaj na poszkodowanego. Gdy upewnisz się, że nic się nie stało możesz spokojnie odjechać.

 3. Co zrobić, gdy sprawca nie chce uznać swojej winy?

  Dzwoń na policję. Wezwani na miejsce funkcjonariusze wytłumaczą mu przepisy ruchu drogowego. Zanim zadzwonisz, upewnij się, że to nie Ty jesteś sprawcą zdarzenia. Nagrania z kamerki samochodowej oraz zdjęcia mogą tutaj pomóc. Świadkowie zdarzenia także się przydadzą. 

 4. Czy opłaca się likwidować szkodę parkingową z AC?

  W większości przypadków szkody parkingowe to groszowe sprawy i żal na to zniżek w AC. Autocasco to stosunkowo drogie ubezpieczenie i 10% w jedną lub drugą stronę może zrobić różnicę, szczególnie jeśli nie masz ochrony zniżek. 

  Zanim zgłosisz szkodę ze swojego AC, przeczytaj najpierw Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Możliwe, że w zakresie Autocasco ubezpieczyciel umieścił zapis, że nie odpowiada za szkody poniżej określonej kwoty (np. 500 zł). Wówczas będziesz mieć szkodę na swoim koncie, ale ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. 

  Sprawcę szkody parkingowej najczęściej udaje się ustalić, więc jeżeli pojazd nie wymaga naprawy i może bezpiecznie jeździć, poczekaj na ustalenie osoby odpowiedzialnej.

 5. Czy oświadczenie o szkodzie parkingowej różni się od zwykłego oświadczenia sprawcy?

  Nie. Możesz je sporządzić na tym samym druku. Uwzględnij jednak fakt zajścia zdarzenia na parkingu w rubryce "Okoliczności zdarzenia".