Każda szkoda nie jest mile widziana dla kierowców. Jednak one się zdarzają. Często samochód można uszkodzić na parkingu. Chwila nieuwagi i zarysowania, wgniecenia gotowe. Co zrobić po szkodzie parkingowej?

Zarówno dla poszkodowanego, jak i sprawcy szkoda parkingowa to nic przyjemnego. Sprawca będzie miał na koncie szkodę oraz swój uszkodzony samochód. Poszkodowany może nie odnaleźć w ogóle sprawcy. Sprawdźmy różne przypadki zdarzeń.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest szkoda parkingowa?

Jak nazwa wskazuje do zdarzenia dochodzi na parkingu. Jeden z samochodów jest zazwyczaj zaparkowany. Sprawca może nie zauważyć innego samochodu lub po prostu nie może wyjechać ze swojego miejsca i rysuje lub uderza w drugi pojazd. Czasem można nawet nie zauważyć drobniejszych uszkodzeń i odjechać. Ma to jednak spore konsekwencje, ale o tym niżej.

Gdy wiesz, kim jest sprawca?

Ta sytuacja jest w miarę korzystna dla poszkodowanego. Znając sprawcę, można spisać wspólne oświadczenie sprawcy kolizji, co umożliwi ci zgłoszenie szkody z OC sprawcy. Jednak nie zawsze sprawca chce się przyznać do winy. Wtedy należy wezwać policję, aby rozstrzygnęła spór. Wtedy już nie musisz spisywać oświadczenia, wystarczy tylko notatka policyjna oraz numer polisy sprawcy. Znając numer rejestracyjny pojazdu sprawcy, możesz nawet sam sprawdzić numer polisy i dane towarzystwa ubezpieczeniowego na stronie UFG dostępnej dla wszystkich. 

Gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia?

Wracasz z zakupów i okazuje się, że twój samochód jest uszkodzony. Co robić? Nikogo oprócz ciebie nie ma na miejscu, tylko inne pozostawione samochody. Sprawca najprawdopodobniej zbiegł z miejsca zdarzenia. Wtedy należy wezwać policję. Być może na parkingu jest monitoring i będzie można sprawdzić samochód sprawcy lub poszukać świadków zdarzenia. Gdy sprawca zostanie zidentyfikowany będziesz mógł zgłosić szkodę do jego ubezpieczyciela. Otrzymasz odszkodowanie, jednak to sprawca będzie musiał zwrócić te pieniądze towarzystwu ubezpieczeniowemu, ponieważ w sytuacji ucieczki z miejsca zdarzenia zakład ubezpieczeń stosuje regres do sprawcy zdarzenia. 

Niestety, jeśli sprawca niegroźnej parkingowej stłuczki pozostanie nieznany, to UFG nie wypłaci nam odszkodowania. W takim przypadku Fundusz pokryłby koszty naprawy naszego samochodu jedynie wtedy, gdy:

 • w  wyniku wypadku poszkodowany doznałby obrażeń ciała, to mógłby wnioskować do UFG o zadośćuczynienie,
 • szkoda spowodowałaby śmierć, powstanie uszczerbku na zdrowiu, bądź rozstrój zdrowia przez co najmniej 14 dni któregoś z uczestników wypadku. 

Niestety powyższe okoliczności nie mają miejsca w przypadku niegroźnej stłuczki parkingowej, więc w razie nie wykrycia jej sprawcy nie otrzymamy odszkodowania z UFG.

Gdy to ty spowodujesz szkodę parkingową?

Najważniejsze jest abyś nie uciekł z miejsca zdarzenia. W chwili zdenerwowania może pojawić się impuls ucieczki, jednak pod żadnym pozorem nie można z niego skorzystać. Nie chcesz chyba płacić z własnej kieszeni za uszkodzenia samochodu? Często są to duże kwoty w przypadku drogich samochodów. 

Zaczekaj na poszkodowanego na parkingu. Jeżeli nie możesz czekać, możesz zostawić swoje dane w wycieraczce samochodu. Zawsze jednak jest to ryzykowne, ponieważ karteczkę może zabrać wiatr, a ty zostaniesz posądzony o ucieczkę z miejsca zdarzenia. Jeżeli jest jakaś stróżówka lub inne miejsce, gdzie możesz spotkać jakąś osobę, która będzie w tej okolicy dłuższy czas, możesz także tej osobie przekazać informacje o zdarzeniu. 

Jeżeli znajdzie się osoba, której samochód uszkodziłeś spisz z nią oświadczenie sprawcy kolizji. Jego gotowy wzór możesz pobrać na naszej stronie. W konsekwencji będziesz miał szkodę na swoim koncie i przy odnowieniu polisy składka może pójść w górę. Zawsze jednak możesz sprawdzić i porównać oferty u kilku ubezpieczycieli w kalkulatorze rankomat.pl.

Gdy pasażer uszkodził inny samochód?

Ta kwestia budzi wątpliwości. Często zdarza się, że pasażer wysiadając z samochodu, zbyt szeroko otworzy drzwi i zarysuje inny samochód. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowania, twierdząc, że pasażer nie jest posiadaczem pojazdu, a osobą trzecią i z OC sprawcy odszkodowanie się nie należy. Jednak na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2018 r. można dochodzić praw od ubezpieczyciela. Wyrok TSUE uznał winę pasażera jako winę kierowcy pojazdu, tym samym odpowiedzialność towarzystwa z OC jest jak najbardziej zasadna. 

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Gotowe druki do wypełnienia można pobrać ze stron internetowych. Warto to zrobić i wozić je w samochodzie. Nie wiadomo kiedy mogą się przydać. Oświadczenie można spisać także na zwykłej kartce. Ważne, aby były na nim zawarte następujące informacje:

 • data, godzina i miejsce zdarzenia,
 • imię, nazwisko, adres, telefon sprawcy,
 • imię, nazwisko, adres telefon poszkodowanego,
 • numer rejestracyjny, numer VIN, marka model pojazdu sprawcy,
 • numer rejestracyjny, numer VIN, marka model pojazdu poszkodowanego,
 • numer polisy sprawcy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego,
 • okoliczności zajścia zdarzenia,
 • uszkodzenia pojazdów,
 • imię, nazwisko, adres, telefon świadków, jeżeli są,
 • podpisy sprawcy i poszkodowanego.

Niekiedy można zapomnieć, co powinno znaleźć się na oświadczeniu, dlatego warto mieć przy sobie gotowy druk. Żadna informacja nie umknie twojej uwadze.  

Kiedy wezwanie policji jest konieczne?

Jeżeli sprawca nie przyznaje się do winy lub go nie ma. Wtedy musisz wezwać policję, jeżeli chcesz zlikwidować szkodę z OC sprawcy. Policja określi winę i wtedy będziesz mógł zgłosić szkodę. W przypadku braku sprawcy na miejscu zdarzenia, policja może pomóc go zidentyfikować. 

Co zrobić, abyś nie został oskarżony o ucieczkę z miejsca zdarzenia?

Myślisz, że nigdy byś nie uciekł z miejsca zdarzenia? Co zrobić, gdy naprawdę nie zauważysz, że uszkodziłeś czyjś samochód? Może się tak zdarzyć, ponieważ drobnych zarysowań naprawdę można nie zauważyć. Jeżeli jednak wydaje ci się, że coś uszkodziłeś, wysiądź i sprawdź czy naprawdę możesz spokojnie odjechać. Oczywiście, jeżeli uszkodzenie jest widoczne poczekaj na poszkodowanego. Gdy upewnisz się, że nic się nie stało możesz spokojnie odjechać. 

Jak uzyskać odszkodowanie, gdy sprawcą nie jest kierowca innego pojazdu, a zdarzenie losowe?

Na parkingu nie tylko inny kierowca może uszkodzić twój pojazd. Może także np. przewrócić się drzewo, spaść sople lodu zimą lub nawet spaść doniczka z kwiatem z czyjegoś balkonu. Co zrobić w takich sytuacjach? Musisz udać się do właściciela mieszkania, z którego spadła doniczka i udowodnić mu winę, że za słabo ją przymocował. Ona spadając wybiła ci przednią szybę.

Jeżeli ta osoba ma dodatkowe ubezpieczenieOC w życiu prywatnym powinieneś spisać z nią oświadczenie – podobne jak w przypadku oświadczenia sprawcy kolizji. Ważne, aby znalazły się na nim numer polisy i nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego. Tak samo w przypadku upadku drzewa. Jeżeli udowodnisz, że drzewo powinno być wycięte, a ktoś tego nie dopatrzył na czas, możesz liczyć na odszkodowanie od tej osoby lub z jej polisy. 

Jak zgłosić szkodę parkingową OC sprawcy?

Gdy masz już oświadczenie lub notatkę z policji, możesz przystąpić do zgłoszenia szkody. Szkodę możesz zgłosić przez formularz online lub dzwoniąc na infolinię. W niektórych towarzystwach są specjalne aplikacje ułatwiające zgłoszenie szkody i cały proces likwidacji. Po zgłoszeniu otrzymasz numer szkody. Warto zrobić zdjęcia uszkodzeń oraz zdjęcie lub skany oświadczenia, dowodu rejestracyjnego i wysłać od razu w formularzu zgłoszeniowym. Skróci to czas realizacji. 

Towarzystwo ma 30 dni na podjęcie decyzji, jednak zazwyczaj zdecydowanie szybciej wydawana jest decyzja. Jeżeli szkoda jest drobniejsza, może obyć się bez przyjazdu rzeczoznawcy. W zgłoszeniu trzeba także zaznaczyć czy decydujesz się na likwidację kosztorysową, czy serwisową. Kosztorys polega na tym, że pieniądze na naprawę otrzymasz na konto. Serwis polega na tym, że wstawiasz auto do warsztatu i naprawa odbywa się bezgotówkowo. 
 

Przykład: Pani Milena pojechała na zakupy. Gdy wyszła okazało się, że jej samochód został porysowany. Na szczęście sprawca czekał na panią Milenę. Przyznał się do swojej winy i spisali oświadczenie o zdarzeniu drogowym, dzięki któremu pani Milena mogła zgłosić szkodę z OC sprawcy. Likwidacja szkodo poszła bardzo sprawnie, ponieważ pani Milena wysłała wszystkie niezbędne dokumenty oraz zdjęcia i doszło do ugody między nią a towarzystwem. Pieniądze na koncie miała na drugi dzień od zgłoszenia szkody.

Czy szkoda parkingowa wpływa na zniżki w OC i AC?

Jeżeli to ty jesteś sprawcą szkody, to będziesz mieć na swoim koncie jedną szkodę i przy odnowieniu polisy wszystkie towarzystwa będą ją widziały, ponieważ wszystkie szkody są raportowane do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli swój samochód będziesz naprawiać ze swojego AC, także w AC będziesz mieć na koncie szkodę. Szkody mogą skutkować wyższą składką w przyszłym roku. Jednak zawsze warto szukać ofert u wielu ubezpieczycieli i porównać składki oraz zakres. 

Jeżeli to ty jesteś osobą poszkodowaną i będziesz likwidował szkodę z OC sprawcy, nie będziesz mieć na swoim koncie żadnej szkody.

Jeżeli nie będziesz mógł znaleźć sprawcy, nawet po zgłoszeniu tego na policję, możesz zgłosić szkodę ze swojego autocasco, jeżeli je posiadasz. Ubezpieczyciel naprawi samochód, jednak na twoim koncie AC będzie widniała szkoda i w kolejnym roku składka ubezpieczenia może wzrosnąć.

Podsumowanie:

Żadna szkoda nie jest mile widziana w życiu kierowcy. Ważne jednak, abyś wiedział jak się zachować, aby móc odzyskać odszkodowanie z OC sprawcy, jeżeli jest zidentyfikowany lub zgłosić szkodę ze swojego AC. Pamiętaj też, żeby nigdy nie uciekać z miejsca zdarzenia. Może ci grozić za to regres. 

Co warto wiedzieć

 1. Szkoda parkingowa jest likwidowana z OC sprawcy zdarzenia.
 2. Jeżeli na miejscu są obecne obie strony (sprawca i poszkodowany) i sprawca przyznaje się do winy, wystarczy spisać wspólne oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.
 3. Policję należy wezwać wówczas, gdy sprawca nie przyznaje się do wyrządzenia szkody lub zbiegł z miejsca wypadku.
 4. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo do regresu – świadczenia zwrotnego – gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku.