Zakup auta bardzo często wiąże się także ze złożeniem deklaracji w urzędzie skarbowym i zapłaceniem podatku przez nabywcę. Kto musi go zapłacić, ile i kiedy?

Porównaj ceny OC i AC

Sprawa jest prosta, gdy kupujemy samochód z salonu, bezpośrednio z komisu lub od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą. Wówczas otrzymujemy fakturę VAT (lub VAT-marża) i na tym obowiązki względem fiskusa się kończą (nie musimy już wnosić żadnej opłaty podatkowej).

Sięgnąć do kieszeni będziemy musieli jednak, gdy pojazd kupujemy od osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. W takiej sytuacji należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Transakcja wolna jest od podatku tylko jeśli samochód wart jest mniej niż 1000 zł lub gdy kupiła go osoba niepełnosprawna, na własny użytek.

Kto powinien zapłacić podatek PCC

Samochód

Opłata podatkowa

(PCC)

Kupiony w salonie samochodowym

Brak

Kupiony w komisie (komis jest właścicielem)

Brak

Kupiony w komisie (komis jest pośrednikiem a sprzedającym jest osoba fizyczna) 2% wartości pojazdu

Kupiony od osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Brak

Zagraniczny (jeszcze nie zarejestrowany w Polsce),kupiony w komisie

Brak (komis opłaca podatek akcyzowy)

Kupiony za granicą (nie zarejestrowany w Polsce)Brak (płacimy podatek akcyzowy: 3,1% wartości pojazdu jeśli auto ma silnik o poj. do 2,0 l lub 18,6% wartości pojazdu, gdy auto ma silnik o pojemności powyżej 2,0 l)  

Kupiony w Polsce od osoby fizycznej

2% wartości pojazdu

Wart mniej niż 1000 zł

Brak

Kupiony na użytek osoby niepełnosprawnej Brak

Należy pamiętać, że z urzędem skarbowym musimy rozliczyć się także wtedy, gdy kupiliśmy samochód w komisie, ale w tej transakcji komis był tylko pośrednikiem między dwoma osobami fizycznymi.

Podatku PCC nie trzeba natomiast płacić od zakupu auta dokonanego za granicą. PCC pobiera się tylko od czynności cywilnoprawnych, których przedmiot (w tym przypadku samochód) w chwili zawarcia umowy znajduje się na terytorium Polski.

Gdzie i kiedy zapłacić podatek od kupna samochodu (PCC)?

Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch),na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc. wartości samochodu.

Uwaga!

Podatek płacisz zawsze od wartości rynkowej samochodu — nawet, jeśli w umowie kupna-sprzedaży ustalisz jego inną wartość.

Deklarację można złożyć osobiście, drogą pocztową lub przez internet. Placówką, do której powinna trafić, jest urząd skarbowy, z którym rozlicza się nabywca pojazdu (odpowiedni dla miejsca zamieszkania).

Wyliczoną kwotę podatku (wpisuje się ją do deklaracji) trzeba przelać na konto bankowe wskazane przez urząd skarbowy. Jeśli fiskus będzie miał zastrzeżenia co do jej wysokości, wezwie nas do poprawienia deklaracji i przedstawi skorygowaną kwotę.

Jaką wartość auta przyjmuje urząd skarbowy?

Kluczowym słowem jest tu „wartość rynkowa”, bo niekoniecznie jest to kwota, jaką wpisujemy do umowy kupna-sprzedaży. W deklaracji PCC-3 powinniśmy podać (w rubryce podstawa opodatkowania) przeciętną wartość samochodu, jaka obowiązuje w miejscu, z którego on pochodzi.

Urzędnicy na ogół korzystają z katalogów, w których jest zapisane, że dana marka samochodu, z danego rocznika, z daną pojemnością silnika, określonym przebiegiem itd. powinna kosztować między kwotą X a Y. Jeśli okaże się, że cena wpisana w naszej deklaracji jest inna, będziemy musieli wyjaśnić, z czego wynika ta rozbieżność.

Na ogół takie różnice dotyczą samochodów powypadkowych, które kupujemy znacznie taniej. Warto jednak mieć bardzo mocne argumenty (zdjęcia, świadków, faktury za naprawę),które udowodnią, że samochód mógł kosztować mniej niż wskazuje katalog używany przez urzędnika.

Uwaga!

Na roszczenia względem ewentualnego zaniżenia ceny pojazdu (lub nieopłacenia podatku) fiskus ma pięć lat od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Od decyzji urzędu skarbowego można się odwołać. Musimy jednak liczyć się z tym, że fiskus do wyceny powoła rzeczoznawcę i jeśli uzna on rację urzędu skarbowego, będziemy musieli zapłacić również za jego pracę, a to koszt kilkuset złotych.

Co, jeśli w ogóle nie złożymy deklaracji PCC?

Wówczas zostanie popełnione wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, zagrożone wysokimi karami. Jeśli jednak tylko spóźnimy się z zapłatą podatku, możemy złożyć oświadczenie (tzw. czynny żal), w którym należy przyznać się do popełnionego błędu oraz zobowiązać się do zapłaty zaległości wraz z odsetkami. Decyzja dotycząca dalszego toku postępowania w sprawie będzie należała do naczelnika urzędu skarbowego.

Co warto wiedzieć

  • Obowiązek podatkowy (lub jego brak) zależy od kogo kupujemy samochód (patrz tabela)
  • Cena wpisana do umowy kupna-sprzedaży nie oznacza wartości auta. Jeśli urząd skarbowy uzna, że jest ona za niska, dokona korekty na podstawie specjalnych katalogów (od tej decyzji możemy się odwołać)
  • Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży, kupujący ma 14 dni na złożenie deklaracji PCC-3 (lub PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch) i opłacenia podatku
  • Na roszczenia dotyczące ewentualnego zaniżenia ceny pojazdu (lub nieopłacenia podatku) urząd skarbowy ma pięć lat