Posiadasz opłaconą polisę OC? Podczas trwania umowy, towarzystwo ubezpieczeniowe może poprosić Cię o dopłatę do składki. Czasami zdarza się też, że zwraca jej część. Wszystko za sprawą tzw. rekalkulacji składki OC.

Rekalkulacja ubezpieczenia oc oznacza ponowne przeliczenie ceny polisy OC, z uwzględnieniem czynników, które uległy zmianie. To czy do niej dojdzie, zależy od decyzji ubezpieczyciela. To czy będzie dla nas korzystna - od danych użytych podczas ponownej kalkulacji.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 5 minut
  • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Do rekalkulacji składki OC dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy samochód zmienia właściciela lub jeśli podczas zawierania umowy ubezpieczający podał nieprawdziwe informacje.

Rekalkulacja składki OC po zakupie auta – kiedy trzeba dopłacić?

Po zakupie samochodu polisa OC zbywcy trafia do rąk nowego właściciela. Zwróćmy uwagę, że składka z tytułu ubezpieczenia pojazdu została wcześniej wyliczona na podstawie danych pojazdu oraz jego kierowcy. Naturalnym wydaje się więc, że towarzystwo będzie chciało ponownie oszacować ryzyko związane z ubezpieczeniem innego niż dotychczas użytkownika auta.

Jeżeli okaże się, że opłata za OC wniesiona przez zbywcę pojazdu jest niższa niż ta, którą zapłaciłby nabywca, ubezpieczyciel może poprosić nowego właściciela o dopłatę różnicy w składce (uwaga! zgodnie z prawem - może, ale nie musi). Jest ona wyliczana z uwzględnieniem okresu, który pozostał do końca trwania umowy.

Przykład:

Właścicielem Renault Clio z 2002 roku (poj. silnika 1,1) była 50-letnia mieszkanka niewielkiej miejscowości Inwałd (woj. małopolskie). Kobieta otrzymała prawo jazdy ponad 20 lat temu i od kilkunastu lat korzysta z maksymalnych zniżek w OC. Za polisę, którą przekazała nowemu właścicielowi, zapłaciła przed 9. miesiącami niecałe 380 zł.

Nowym właścicielem auta został 22-latek z Wrocławia, który dopiero przed rokiem uzyskał uprawnienia do prowadzenia pojazdów i po raz pierwszy kupuje polisę OC. Towarzystwo ubezpieczeniowe, które aktualnie obejmuje Renault ochroną wyliczyło, że w jego przypadku (głównie z racji młodego wieku, braku zniżek i małego doświadczenia za kierownicą) cena za roczne OC wynosiłaby aż 5075 złotych.

Ponieważ do końca okresu obowiązywania umowy pozostało trzy miesiące, za taki okres ochrony ubezpieczyciel poprosił o dopłatę różnicy w składce (ok. 1200 zł).

Rekalkulacja składki OC po zakupie auta – kiedy można otrzymać zwrot nadpłaty?

Po rekalkulacji składki ubezpieczenia samochodu może się także okazać, że cena polisy powinna być niższa niż ta, którą wniósł wcześniej zbywca pojazdu (np. gdy samochód kupił od młodej osoby starszy, doświadczony kierowca). Wtedy istnieje możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy.

Rekalkulacja może działać na korzyść nabywcy pojazdu. Jeżeli po przeliczeniu składki okaże się, że cena OC powinna być niższa niż kwota zapłacona przez poprzedniego właściciela, towarzystwo ubezpieczeniowe może zwrócić nowemu właścicielowi auta powstałą nadpłatę (za okres korzystania z ochrony).

Przykład:

Samochód kupuje wspomniana powyżej 50-latka z woj. małopolskiego, a Renault Clio należało wcześniej do 22-latka z Wrocławia. Po rekalkulacji składki okazało się, że powstała nadpłata w składce, na korzyść nowej właścicielki samochodu. W takim przypadku kobieta może otrzymać zwrot pieniędzy. Oczywiście pod warunkiem, że zdecyduje się na kontynuację umowy w dotychczasowej firmie (nie może np. poprosić o zwrot nadwyżki, a później wypowiedzieć umowę OC).

Uwaga! Zgodnie z przepisami, po rekalkulacji składki OC zwrot nadpłaty (o ile taka powstała) przysługuje nowemu właścicielowi samochodu, a nie osobie, która sprzedała mu samochód.

Takie sytuacje zdarzają się jednak rzadko. Najczęściej, różnice w należnych opłatach są niewielkie (np. z uwagi na podobne dane zbywcy i nabywcy lub krótki okres pozostały do zakończenia umowy). Wówczas ubezpieczyciel przepisuje tylko OC na nowego właściciela.

Jeżeli przypuszczamy, że w naszym przypadku rekalkulacja może wypaść korzystnie, warto nie czekać na ruch ze strony towarzystwa, ale osobiście zwrócić się do niego z prośbą o przeliczenie składki i zwrot ewentualnej nadpłaty.

Niekorzystna rekalkulacja w OC po zakupie auta – co można zrobić?

Powróćmy jeszcze na chwilę do sytuacji, w której młody kierowca otrzymuje wezwanie do uregulowania różnicy w składce OC i jest to bardzo wysoka kwota. Czy musi ją koniecznie zapłacić? Nie, jeśli od razu po zakupie auta zrezygnuje z kontynuacji umowy. Jeżeli zrobi to później (np. po kilku dniach),towarzystwo może naliczyć mu dopłatę, ale tylko za okres korzystania z ochrony.

Nabywca pojazdu może zrezygnować z kontynuacji umowy OC zawartej przez poprzedniego właściciela, w dowolnym momencie. Wystarczy, że złoży wypowiedzenie OC na piśmie.

22-latek z Wrocławia został poproszony o dopłatę do OC prawie 1200 złotych. To spora kwota, szczególnie jeśli brać pod uwagę, że polisa będzie obowiązywała jeszcze tylko przez trzy miesiące.

W jego przypadku, znacznie korzystniejsze może okazać się znalezienie towarzystwa, które młodym kierowcom nie nalicza wysokich zwyżek. Po porównaniu ofert okazało się, że najtańsze ubezpieczenie kupi on w innej firmie, za jedyne 1856 złotych* .

Emigracja do innego towarzystwa da mu dwie korzyści:

  • od pierwszego dnia umowy będzie pracował na własne zniżki w OC (większość firm nie nalicza zniżek za czas korzystania z polisy zbywcy),
  • opłata z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia jest wprawdzie wyższa o ponad 600 złotych (po rekalkulacji 1200 zł, a z tytułu nowego ubezpieczenia: 1856 zł),  ale obejmuje okres 12 miesięcy, a nie trzech (tyle zostało do końca umowy zbywcy).

Uwaga!

Po zakupie auta nie warto czekać, aż ubezpieczyciel pierwszy zwróci się do nas w sprawie ponownego przeliczenia składki. Może się okazać, że rekalkulację od towarzystwa otrzymamy po dłuższym okresie korzystania z OC zbywcy. Wówczas będziemy musieli uregulować opłatę za cały okres ochrony, tzn. od dnia nabycia samochodu do końca umowy lub w przypadku rezygnacji – dnia złożenia wypowiedzenia.

Jeśli poprosimy ubezpieczyciela o przeliczenie składki OC zaraz po nabyciu pojazdu, zyskamy jasny obraz sytuacji i będziemy mogli zdecydować czy chcemy kontynuować umowę OC zbywcy.

Rekalkulacja OC z powodu błędnych danych

Rekalkulacja składki jest możliwa także w całkiem innej sytuacji niż opisana powyżej. A mianowicie – gdy podczas zawierania umowy OC zostały podane (nawet nieświadomie) niepoprawne dane dotyczące pojazdu lub kierowcy. Najczęściej jest to zatajenie faktu, że z samochodu będzie korzystać niedoświadczony, młody kierowca (np. ubezpieczenie OC zostało kupione przez ojca, a z auta regularnie korzysta nastoletni syn).

Jeżeli dojdzie do kolizji lub wypadku z winy nie zgłoszonego do ubezpieczenia młodego kierowcy, odszkodowanie zostanie wypłacone. Jednak składka będzie przeliczona ponownie (z uwzględnieniem jego danych) i prawdopodobnie podniesiona.

Niekorzystna rekalkulacja na koniec umowy – co robić?

Osoby, które korzystały z polisy OC zbywcy pojazdu i np. na koniec okresu jej obowiązywania otrzymały wezwanie do zapłaty bardzo wygórowanej różnicy w składce, są w najgorszej sytuacji. Z uwagi na to, że czas ochrony już upłynął, praktycznie nie mogą uniknąć zapłaty. Nie mogą również powołać się na żaden zapis, który by mówił o przekroczeniu terminu wysłania informacji o rekalkulacji przez towarzystwo, ponieważ w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych nie jest on wskazany.

Jeżeli rekalkulacja jest dla nas bardzo niekorzystna, możemy jedynie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela. Szanse na powodzenie są jednak niewielkie, bo nie mamy wglądu do cennika towarzystwa i nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rekalkulacja jest faktycznie zawyżona. Kolejnym krokiem może być zgłoszenie się do Rzecznika Finansowego, który w uzasadnionym przypadku może podjąć się interwencji w naszej sprawie.

Warto pamiętać, że nieuregulowanie należności może zakończyć się wciągnięciem do rejestru dłużników. Dlatego najlepiej od razu po zakupie samochodu używanego wystąpić o rekalkulację składki OC. Dzięki temu, na spokojnie przeanalizujemy oferty innych ubezpieczycieli i dowiemy się, czy kontynuacja umowy zbywcy jest dla nas korzystna. Jeśli nie, będziemy mogli ją wypowiedzieć i kupić polisę w innym, tańszym towarzystwie.

*Kalkulacja cen OC z 07.06.2019 r. w porównywarce rankomat.pl dla 22-letniego kierowcy z Wrocławia, prawo jazdy od 2018 r, brak zniżek w OC (pierwsza polisa). Samochód: Renault Clio z 2002 roku (poj. silnika 1,1)