Każdy właściciel auta decydujący się na jego sprzedaż, ma obowiązek przekazania nabywcy ubezpieczenia OC i zgłoszenia tego faktu do towarzystwa. W przeciwnym razie może ponieść konsekwencje finansowe wraz z nowym właścicielem samochodu.

Stłuczka dwóch samochodów
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/polisa-oc-kupno-sprzedaz-auta

Obowiązek przekazania dokumentów polisowych wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa reguluje również, co z polisą może zrobić nowy właściciel auta. A możliwości ma dwie.

Kupujesz samochód? Pamiętaj o formalnościach

Jako nowy właściciel samochodu, masz prawo otrzymać od sprzedawcy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC. Jeśli tak się nie stanie, masz możliwość samodzielnego sprawdzenia, czy samochód jest ubezpieczony oraz w jakim towarzystwa nabyta została polisa. Wystarczy skorzystać z ogólnodostępnej bazy UFG, gdzie po wpisaniu numeru rejestracyjnego uzyskasz te informacje. Warto zweryfikować fakt posiadania aktualnej polisy nie tylko w sytuacji, gdy sprzedający nie przekazał Ci dokumentów. Może się bowiem zdarzyć, że potwierdzenie polisy otrzymałeś, ale składka nie została opłacona i auto nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Jeśli weryfikacja okaże się pozytywna, możesz kupić samochód bez obaw, że będziesz musiał zapłacić karę za brak OC. Jeżeli jednak okaże się, że auto nie ma ważnej polisy, musisz ubezpieczyć pojazd jeszcze w dniu jego zakupu. W przeciwnym razie nawet za 1 dzień bez ważnego ubezpieczenia możesz zapłacić karę finansową.

Co zrobić z polisą po zbywcy?

Jeśli przejąłeś ubezpieczenie OC po zbywcy pojazdu, masz dwie możliwości:

1. Wypowiedzieć dotychczasową umowę

Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Jeśli jednak zdecydujesz się zrobić to po jakimś czasie, może się to wiązać z dopłatą za czas, przez który korzystałeś z ochrony. Rekalkulacji unikniesz, jeśli wypowiesz umowę od razu po zakupie auta. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej. Możesz to zrobić drogą elektroniczną, pocztą lub faxem. Zanim wyślesz dokument, skontaktuj się z ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie ma wymagania w tej kwestii.

2. Korzystać z ochrony do końca jej trwania

Każdy nabywca auta może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy. Ubezpieczyciel ma jednak prawo do rekalkulacji składki, czyli powtórnego oszacowania ryzyka. Może się więc zdarzyć, że choć sprzedający miał opłaconą polisę na cały rok, firma ubezpieczeniowa przeliczy składkę i upomni się o dopłatę. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy niedoświadczony kierowca przejmuje ubezpieczenie kupione przez kierowcę posiadającego wysokie zniżki za bezszkodową jazdę. Zanim więc zdecydujesz, że zatrzymujesz polisę, skontaktuj się z przedstawicielem danego towarzystwa i ustal, czy w Twoim przypadku konieczna będzie rekalkulacja.

Uwaga! W przypadku kontynuowania polisy zbywcy do końca jej trwania, OC nie przedłuży się na rok następny!

Sprzedaż samochodu - o czym trzeba pamiętać?

Podstawowym obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie polisy kupującemu, ale też poinformowanie na piśmie zakładu ubezpieczeń o tym fakcie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje tym, że za ewentualne płatności związane z polisą – za okres od sprzedaży pojazdu do poinformowania ubezpieczyciela – sprzedający odpowiada solidarnie z kupującym. Mogą to być koszty związane na przykład z płatnością drugiej raty.