Ubezpieczenie OC jest nietypową umową – kupujemy ją nie dla siebie, tylko dla ewentualnego poszkodowanego. I tak zakładamy, że go nie będzie. Gdy sprzedajemy samochód, nabywca przejmuje naszą polisę.

Stłuczka dwóch samochodów
Porównaj ceny OC i AC

Czy Nowy właściciel może wypowiedzieć przekazaną mu polisę OC? A może musi poczekać aż sama wygaśnie? Sprawdź, co musisz wiedzieć kupując lub sprzedając samochód.

O czym należy pamiętać przy zakupie samochodu?

Obowiązek oddania dokumentów polisowych wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 32). Co za tym idzie, jeśli zbywca nie przekazałby potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia kupującemu, to nabywca i tak bez trudu mógłby uzyskać taki dokument w dowolnym oddziale firmy, w której auto było ubezpieczone. No tak, tylko jak zdobyć informację, w jakim towarzystwie jest wykupione OC, skoro zbywca nie chce z nami współpracować? Wystarczy skorzystać z ogólnodostępnej bazy UFG, gdzie po wpisaniu numeru rejestracyjnego uzyskasz informację, czy i w której firmie samochód jest ubezpieczony. Radzimy weryfikować fakt posiadania aktualnej polisy nie tylko w sytuacji, gdy sprzedający nie przekazał Ci dokumentów. Może się bowiem zdarzyć, że potwierdzenie polisy wprawdzie jest, ale składka nie została opłacona i de facto auto nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową. Sprawdzenie informacji w UFG to kwestia kilku kliknięć, dlatego warto z tej możliwości skorzystać, by nie narazić się na nieprzyjemności.

Jeśli weryfikacja okaże się pozytywna, możesz zakupić samochód bez obaw, że dostaniesz karę za brak OC. Jeżeli jednak okaże się, że auto nie ma ważnej polisy obowiązkowej, musisz ubezpieczyć pojazd w dniu zakupu. W przeciwnym razie nawet za 1 dzień bez ważnego ubezpieczenia możesz otrzymać od UFG karę (sprawdź tutaj:kary za brak OC w 2017 roku).

Kontynuować czy wypowiedzieć?

Brak polisy zbywcy to jednak czarny scenariusz, który na szczęście nie zdarza się zbyt często. Natomiast prawie zawsze nabywca staje przed dylematem – kontynuować polisę sprzedającego, czy też zmieniać towarzystwo ubezpieczeniowe? Każdy kupujący może korzystać z OC do końca trwania umowy, ale ubezpieczyciel ma prawo do rekalkulacji składki, czyli powtórnego oszacowania ryzyka. Może się więc zdarzyć, że choć sprzedający miał opłaconą polisę na cały rok „z góry”, firma ubezpieczeniowa przeliczy składkę i każe Ci dopłacić, jeśli będziesz chciał kontynuować polisę. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy niedoświadczony kierowca przejmuje ubezpieczenie z dużymi zniżkami za bezszkodowość. Dlatego zanim zdecydujesz, że zostajesz przy „starym” ubezpieczycielu, skontaktuj się z przedstawicielem danego towarzystwa i ustal, czy w Twoim przypadku będzie rekalkulacja, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Bo może korzystniej będzie zrezygnować z polisy i wybrać inną firmę?

Art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje, że wypowiedzenie polisy zbywcy możesz zrobić w dowolnym momencie po zakupie samochodu. Możesz więc zrezygnować od razu w dniu nabycia auta (wtedy na pewno unikniesz rekalkulacji) lub w trakcie trwania ubezpieczenia w formie pisemnej (większość towarzystw akceptuje rezygnację wysłaną drogą elektroniczną) – data złożenia wypowiedzenia będzie wtedy ostatnim dniem ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku kontynuowania polisy zbywcy do końca jej trwania, OC nie przedłuży się na rok następny. Warto o tym pamiętać, ponieważ te przepisy zmieniły się dopiero w 2012 roku – wcześniej ubezpieczenie poprzedniego właściciela należało wypowiedzieć, żeby uniknąć automatycznego przedłużenia. Obecnie taka polisa wygasa, dlatego chwila nieuwagi może skutkować kosztowną przerwą w ubezpieczeniu.

O czym należy pamiętać przy sprzedaży samochodu?

Podstawowym obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie polisy kupującemu, ale też poinformowanie na piśmie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży. Najłatwiej wysłać do towarzystwa kopię umowy kupna/sprzedaży, ponieważ znajdują się na niej wymagane informacje (imię i nazwisko kupującego, jego adres i Pesel). Jeśli sprzedałeś auto, na powiadomienie firmy ubezpieczeniowej masz 14 dni. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje tym, że za ewentualne płatności związane z polisą – za okres od sprzedaży pojazdu do poinformowania ubezpieczyciela – sprzedający odpowiada solidarnie z kupującym. Mogą to być koszty związane na przykład z rekalkulacją składki lub płatnością drugiej raty. Dlatego lepiej nie zwlekać, tylko od razu po sprzedaży samochodu poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela.

Czasem sprzedający nie chcą przekazać polisy OC z obawy przed skutkami ewentualnej szkody spowodowanej przez nowego właściciela na jego polisie. Takie przeświadczenie jest jednak mylne – z chwilą sprzedaży pojazdu polisa bowiem przestaje należeć do zbywcy, a wszelkie prawa i obowiązki związane z ubezpieczeniem przechodzą na nabywcę – również odpowiedzialność za ewentualne szkody. Nie ma więc obawy, że stracisz zniżki przez kolizję spowodowaną przez kupującego, chyba że nie poinformujesz ubezpieczyciela w terminie o sprzedaży pojazdu. W takim przypadku firma ubezpieczeniowa może nawet nie wiedzieć, że ktoś inny jest właścicielem pojazdu i przekazać do bazy UFG informację o spowodowanej przez Ciebie szkodzie. Sprawę da się wyjaśnić… wysyłając kopię umowy kupna/sprzedaży, którą należało wysłać wcześniej. A zatem żeby nie powodować niepotrzebnego zamieszania, pamiętaj o terminowym powiadomieniu ubezpieczyciela.

Jeśli natomiast kupujący nie zdecyduje się kontynuować Twojej polisy i ją wypowie, za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje Ci zwrot składki. Dlatego zwłaszcza jeśli wybierałeś płatność jednorazową, a polisa dopiero niedawno wystartowała, dobrym rozwiązaniem jest ustalenie ze nabywcą już przy sprzedaży pojazdu, czy zamierza zrezygnować z polisy zawartej przez Ciebie – jeśli tak, zaproponuj złożenie podpisu na wypowiedzeniu od razu przy Tobie w momencie zakupu samochodu.

Niezależnie od tego, czy jesteś świeżo upieczonym właścicielem pojazdu czy też szczęśliwym sprzedawcą, gdy będziesz szukał ubezpieczenia auta, zapraszamy na rankomat.pl. Możesz wypełnić nasz formularz lub zadzwonić do jednego z naszych agentów na 22 27 000 00. Z pewnością pomożemy nie przepłacać.