Sprzedaż samochodu a OC - Każdy właściciel samochodu decydujący się na jego sprzedaż, ma obowiązek przekazania nabywcy swojej dotychczasowej polisy ubezpieczenia OC i zgłoszenia tego faktu do towarzystwa. W przeciwnym razie może ponieść konsekwencje finansowe wraz z nowym właścicielem samochodu. Towarzystwo na podstawie stosownego zgłoszenia ma możliwość przeliczenia składki OC dla nowego właściciela pojazdu, choć nowy właściciel może wypowiedzieć polisę, jeśli ta okaże się niekorzystna.

Bezwzględny obowiązek przekazania dokumentów polisowych wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ustawa reguluje również, co z polisą może zrobić nowy właściciel auta. A możliwości ma dwie - kontynuować lub wypowiedzieć umowę.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Gdzie sprawdzić, czy zbywca pojazdu ma ważne OC?

Jako nowy właściciel samochodu masz prawo otrzymać od sprzedawcy dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC. Jeśli tak się nie stanie, możesz samodzielnie sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony oraz w jakim towarzystwie nabyta została polisa. Wystarczy skorzystać z ogólnodostępnej bazy UFG.

Do formularza dostępnego na stronie Funduszu wpisujesz numer rejestracyjny pojazdu lub numer VIN pojazdu i podajesz dzień, na jaki chcesz sprawdzić ważność OC. Po wygenerowaniu raportu poznasz:

 • numer polisy OC (jeśli pojazd jest ubezpieczony),
 • markę i model pojazdu,
 • adres zakładu ubezpieczeń, który obejmuje pojazd ochroną.
Warto zweryfikować fakt posiadania aktualnej polisy OC nie tylko w sytuacji, gdy sprzedający nie przekazał Ci dokumentów. Może się bowiem zdarzyć, że potwierdzenie polisy otrzymałeś, ale składka nie została opłacona i auto nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Czytaj więcej: Jak sprawdzić, czy samochód jest ubezpieczony?

Jeśli weryfikacja okaże się pozytywna, możesz kupić samochód bez obaw, że będziesz musiał zapłacić karę za brak OC. Jeżeli jednak okaże się, że auto nie ma ważnej polisy, musisz ubezpieczyć pojazd jeszcze w dniu jego zakupu. W przeciwnym razie nawet za 1 dzień bez ważnego ubezpieczenia możesz zapłacić karę finansową, nakładaną przez UFG.

Co zrobić z polisą po zbywcy?

Jeśli przejąłeś ubezpieczenie OC po zbywcy pojazdu, masz dwie możliwości:

1. Wypowiedzieć dotychczasową umowę

Umowę możesz wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. Wypowiedzenie OC powinno zostać złożone w formie pisemnej. Możesz to zrobić drogą elektroniczną, pocztą lub faxem. Zanim wyślesz dokument, skontaktuj się z ubezpieczycielem i dowiedz się, jakie ma wymagania w tej kwestii.

Jeśli jednak zdecydujesz się zrobić to po jakimś czasie, może się to wiązać z dopłatą za czas, przez który korzystałeś z ochrony.

Przykład: Pan Adam kupił używany samochód 20.08.2021 r. i korzystał z polisy OC zbywcy do 04.11.2021 r. W dniu 05.11.2021 r. wypowiedział OC i kupił ubezpieczenie w innej firmie. Towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym poprzedni właściciel auta zawarł umowę, przeliczyło składkę na podstawie danych pana Adama i poprosiło kierowcę o dopłatę w wysokości 240 złotych, za okres korzystania z ochrony, czyli od 20.08 do 04.11.2021 r.

Pan Adam mógłby uniknąć rekalkulacji składki (ponownego przeliczania), gdyby wypowiedział umowę OC zbywcy pojazdu od razu po zakupie auta.

2. Korzystać z ochrony do końca jej trwania

Każdy nabywca auta może korzystać z OC poprzedniego właściciela do końca trwania umowy.

Uwaga! W przypadku kontynuowania polisy zbywcy do końca jej trwania, OC nie przedłuży się na rok następny, a Ty możesz otrzymać karę za brak OC, która w 2022 roku wynosi 6020 zł dla aut osobowych za przerwę dłuższą niż 14 dni. Jeśli kupiłeś samochód, nie czekaj, i oblicz składkę za swoje OC w kalkulatorze rankomat.pl już dziś! Kupując polisę całoroczną, zabezpieczysz się przed ewentualną przerwą w ubezpieczeniu OC. 

Ubezpieczyciel ma jednak prawo do rekalkulacji składki, czyli powtórnego oszacowania ryzyka. Może się więc zdarzyć, że choć sprzedający miał opłaconą polisę na cały rok, firma ubezpieczeniowa przeliczy składkę i upomni się o dopłatę. Taka sytuacja najczęściej ma miejsce, gdy niedoświadczony kierowca przejmuje ubezpieczenie kupione przez kierowcę posiadającego wysokie zniżki za bezszkodową jazdę.

Przykład: 20-letni Michał kupił samochód od swojego 50-letniego wujka i otrzymał od niego polisę OC ważną jeszcze przez 10 miesięcy. Michał posiada prawo jazdy dopiero od dwóch miesięcy i po raz pierwszy kupuje OC. Jego wujek natomiast jest doświadczonym kierowcą i wypracował już maksymalne zniżki w OC za bezszkodową jazdę. Towarzystwo ubezpieczeniowe oszacowało więc większe ryzyko ubezpieczenia młodego kierowcy niż doświadczonego i w związku z tym wyliczyło, że Michał powinien dopłacić do składki 800 złotych.

Pomimo sporej dopłaty, młody kierowca zdecydował się na kontynuację umowy zbywcy. Okazało się bowiem, że inne firmy przedstawiły mu znacznie droższe propozycje całorocznego ubezpieczenia - składka w najtańszej firmie wyniosła ponad 2 tysiące złotych. Michałowi opłacało się więc dopłacić 800 złotych do polisy i korzystać z ubezpieczenia jeszcze przez 10 miesięcy.

Czy każde towarzystwo rekalkuluje składkę OC?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki, choć... wcale nie musi. Okazuje się, że wielu ubezpieczycieli nie korzysta z tego przywileju, zjednując sobie tym samym nowych klientów. Dopłaty do składki mogą uniknąć nawet młodzi kierowcy, szczególnie jeśli do zakończenia umowy pozostało niewiele czasu.

Nie zawsze należy bać się rekalkulacji składki! Należy pamiętać, że po rekalkulacji składki ubezpieczenia samochodu może się także okazać, że cena polisy powinna być niższa niż ta, którą wniósł wcześniej zbywca pojazdu (np. gdy samochód kupił od młodej osoby starszy, doświadczony kierowca). Wtedy istnieje możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy nadpłaconych na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Zanim zdecydujesz, że zatrzymujesz polisę zbywcy lub ją wypowiadasz, skontaktuj się z przedstawicielem danego towarzystwa i ustal, czy w Twoim przypadku konieczna będzie rekalkulacja.

Kto opłaca raty za OC po sprzedaży auta?

Po zakupie używanego samochodu warto skontaktować się z towarzystwem, które zawarło umowę z poprzednim właścicielem, jeszcze z innego powodu – polisa OC może być ważna, ale niekoniecznie opłacona w całości.

Właściciel pojazdu, który kupi ubezpieczenie na raty, będzie zobowiązany do spłaty kolejnych części składki tylko do momentu sprzedaży auta. Pozostałą należność za OC (raty, które przypadały do zapłaty po zakupie auta) powinien opłacić nabywca pojazdu.

Przykład: Pan Rafał kupił samochód w styczniu 2021 r. i otrzymał od zbywcy polisę OC ważną do listopada 2021 r. Okazało się jednak, że poprzedni właściciel skorzystał ze sprzedaży ratalnej i opłacił tylko pierwszą (z czterech) ratę składki OC. W lutym przypadał termin zapłaty drugiej raty, którą powinien już uregulować pan Rafał. Pan Rafał zdecydował się na wypowiedzenie umowy OC zbywcy pojazdu, ponieważ znalazł ubezpieczyciela, który zaproponował mu całoroczne OC tańsze o kilkaset złotych niż suma trzech rat pozostałych do zapłaty w obecnej firmie.

Czy kontynuacja umowy OC zbywcy zawsze się opłaca?

Większość nabywców pojazdów używanych ocenia opłacalność przejęcia polisy OC zbywcy biorąc pod uwagę wyłącznie wysokość ewentualnej dopłaty do składki. Tymczasem jest jeszcze jeden detal, który warto uwzględnić, a mianowicie – gromadzenie zniżek za bezszkodową jazdę.

Okazuje się, że większość towarzystw ubezpieczeniowych nie przyznaje zniżki w OC, jeśli kierowca korzystał z polisy poprzedniego właściciela. Może to mieć spory wpływ na wysokość składki w kolejnym roku polisowym. Szczególnie, jeśli ubezpieczenie pojazdu będzie kupował młody kierowca.

Przykład: 20-letni Michał zdecydował się na kontynuację umowy OC zbywcy pojazdu i korzystał z niej przez 10 miesięcy. W tym czasie nie spowodował żadnej szkody. Podczas zakupu kolejnej polisy kierowca dowiedział się, że ten okres nie zostanie uwzględniony przy wycenie składki (nie otrzyma zniżek za dotychczasową bezszkodową jazdę).

Gdyby Michał wypowiedział OC zbywcy pojazdu i zawarł całoroczną umowę OC, mógłby otrzymać zniżkę 10% (w niektórych firmach nawet 20%) na zakup kolejnej polisy.

Kupiłeś używany samochód i chcesz wiedzieć, czy opłaca Ci się korzystać z polisy zbywcy pojazdu? Sprawdź oferty ubezpieczenia kilkunastu firm z pomocą naszego kalkulatora OC i AC i porównaj uzyskane wyniki z propozycją obecnego towarzystwa.
Porównaj ceny OC i AC

O czym trzeba pamiętać po sprzedaży samochodu?

Podstawowym obowiązkiem sprzedającego jest przekazanie polisy kupującemu, ale też poinformowanie na piśmie zakładu ubezpieczeń o tym fakcie. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje tym, że za ewentualne płatności związane z polisą – za okres od sprzedaży pojazdu do poinformowania ubezpieczyciela – sprzedający odpowiada solidarnie z kupującym. Mogą to być koszty związane na przykład z płatnością drugiej raty. Najlepiej więc bezzwłocznie po sprzedaży pojazdu zgłosić ten fakt do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Co warto wiedzieć

 1. Nabywca samochodu może samodzielnie sprawdzić, gdzie pojazd był ubezpieczony za pomocą bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 2. Z ubezpieczenia poprzedniego właściciela można korzystać do końca jej trwania lub wypowiedzieć umowę i kupić inną polisę
 3. Warto sprawdzić, czy wykupiona przez poprzedniego właściciela polisa, jest w całości opłacona
 4. Obowiązkiem sprzedającego auto jest poinformowanie ubezpieczyciela o fakcie zbycia samochodu
 5. Nabywca może odmówić kontynuowania polisy poprzedniego właściciela jeśli warunki przedstawione przez towarzystwo ubezpieczeniowe okazują się niekorzystne
   

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sprzedaż samochodu a OC

 1. Czy muszę zapłacić ratę ubezpieczenia poprzedniego właściciela, jeśli ten nie poinformował towarzystwa o zbyciu pojazdu?

  Tak. Jeśli nowy właściciel decyduje się na korzystanie z ubezpieczenia do wygaśnięcia umowy, jest zobowiązany do uregulowania płatności za polisę. Koszty związane ze składką można jednak podzielić z poprzednim właścicielem zgodnie z prawem do solidarnej zapłaty składki. Warto skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym pisemnie, przez co ubezpieczyciel nie może pozostawić wniosku bez odpowiedzi.

 2. Czy AC również przechodzi na nabywcę?

  Ubezpieczenie autocasco nie jest obowiązkowe, zatem nie przechodzi na nowego właściciela. Taka ochrona wygaśnie w momencie sprzedaży samochodu. Poprzedni właściciel, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC, ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o sprzedaży samochodu, dzięki czemu może otrzymać zwrot niewykorzystanych z polisy środków.

 3. Sprzedałem auto po opłaceniu składki OC. Czy odzyskam pieniądze?

  Taka opcja jest możliwa, ale wyłącznie w sytuacji, gdy nowy właściciel samochodu wypowie umowę ubezpieczenia. Nabywca ma prawo zachować polisę i jeśli zdecyduje się na takie rozwiązanie, poprzedniemu właścicielowi pieniądze nie zostaną zwrócone. Warto przy sprzedaży pojazdu zapytać nabywcę o plany wobec ubezpieczyciela, dzięki czemu będzie wiadomo czy można ubiegać się o zwrot środków.

 4. Jak powinienem ubezpieczyć samochód, jeżeli sprowadziłem go do Polski i potrzebuję czasu na dopełnienie formalności?

  Według polskiego prawa każdy samochód, który jest zarejestrowany w Polsce i porusza się po naszych drogach, musi posiadać ważne ubezpieczenie. Jeśli z jakiś przyczyn formalności się przedłużają, warto skorzystać z polisy krótkoterminowej. Jest to ubezpieczenie, które nie odnawia się po zakończeniu umowy, dzięki czemu można później zakupić standardowe ubezpieczenie OC.

 5. Czy umowa OC po jej przepisaniu przedłuża się automatycznie?

  Nie. Jest to jeden z przewidzianych w prawie wyjątków, w których polisa ubezpieczeniowa nie zostaje automatycznie przedłużona. Należy pamiętać, że taki samochód będzie ubezpieczony jedynie do końca trwania polisy poprzedniego właściciela, a potem nowy właściciel powinien nabyć polisę. Należy pamiętać, że za brak polisy przewidziane są wysokie kary (do 5600 zł dla właścicieli auta osobowego).