Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu
Po kolizji lub wypadku drogowym poszkodowanemu kierowcy należy się więcej niż tylko odszkodowanie z OC sprawcy. Jeżeli jego samochód nie nadaje się do użytku, przysługuje mu auto zastępcze na koszt ubezpieczyciela. Sprawdzamy, na jak długo można je otrzymać.
Mężczyzna wynajmuje samochód zastępczy
Porównaj ceny OC i AC

Wynajem samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela jest możliwy zarówno w przypadku wystąpienia szkody częściowej, jak i całkowitej. Jednak to, na jak długo kierowca otrzyma pojazd, zależy właśnie od rozmiaru uszkodzeń jego auta.

Jak długo przysługuje pojazd zastępczy po szkodzie częściowej?

W przypadku wystąpienia szkody częściowej, czyli takiej, która kwalifikuje auto do naprawy, samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu na cały okres naprawy. Co ważne, okres ten obejmuje nie tylko faktyczny czas, w którym wykonywane są czynności naprawcze, ale również oczekiwanie na przystąpienie do naprawy, oczekiwanie na kosztorys, zamówione części oraz czas niezbędny do odbioru auta przez ubezpieczonego.

Przykład:

Samochód pana Piotra został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej. Po odstawieniu pojazdu do warsztatu okazało się, że naprawa nie jest możliwa od ręki – konieczne było sprowadzenie części, co zajęło 10 dni roboczych. Przez cały ten okres, aż do momentu naprawy pojazdu, pan Piotr użytkował pojazd z OC sprawcy. W tym przypadku firma ubezpieczeniowa nie mogła kierować się technologicznym czasem naprawy auta – miała obowiązek uwzględnić realny termin naprawy pojazdu.

Jeśli ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na wynajem auta na cały okres, w którym poszkodowany pozbawiony był możliwości korzystania z pojazdu, właściciel auta może wypożyczyć pojazd na własny koszt, a następnie zgłosić się do towarzystwa w celu rozliczenia faktury. Warto jednak pamiętać, że wypożyczone auto musi być tej samej (lub niższej) klasy, co uszkodzony pojazd.

Jeśli ubezpieczony wynajmie auto wyższej klasy niż własny pojazd, towarzystwo będzie miało pełne prawo do odmowy pokrycia całej kwoty najmu.

Przykład:

Pani Anna użytkowała Toyotę Yaris. Po kolizji wypożyczyła Audi A6. Z powodu wyboru pojazdu wyższej klasy, ubezpieczyciel odmówił pokrycia całości kosztów. Dla pani Anny oznaczało to konieczność dopłacenia różnicy z własnej kieszeni.

Jak uniknąć dopłaty do wynajętego samochodu z OC sprawcy?

Niektóre firmy ubezpieczeniowe zamieszczają informacje o maksymalnych stawkach najmu pojazdów zastępczych na swoich stronach internetowych. Należą do nich m.in. Link4 i Warta. Z tabelami warto się zapoznać jeszcze przed wynajęciem pojazdu – w przeciwnym razie dopłata może być wysoka. Przykładowo w Warcie wspomniana Toyota Yaris jest zaliczana do klasy pojazdu B (małe),podczas gdy Audi A6 do klasy E (wyższa). Różnica w stawce wynajmu wynosi 140 zł za dobę.

Ubezpieczyciel powinien pokryć koszty wynajmu samochodu przez okres rzeczywistego, a nie technologicznego czasu naprawy.

Kiedy muszę oddać auto zastępcze po szkodzie całkowitej?

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, czyli takiej, gdy przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, ubezpieczony również ma prawo do wynajmu auta zastępczego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. ubezpieczony może korzystać z niego przez cały okres od dnia zniszczenia pojazdu, do momentu, gdy będzie mógł nabyć nowy pojazd. Co więcej, odpowiedzialność towarzystwa nie kończy się z momentem wypłaty odszkodowania. Jeśli mimo otrzymania pieniędzy, poszkodowany z uzasadnionych przyczyn nie był w stanie nabyć nowego pojazdu, ubezpieczyciel wciąż powinien opłacać koszty wynajmu auta zastępczego.

Ile czasu ubezpieczyciele zazwyczaj dają poszkodowanym na nabycie nowego pojazdu? Przykładowo Link4 uwzględnia 7-dniowy okres na zakup auta. Jak można przeczytać na stronie ubezpieczyciela, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony – maksymalnie do dnia wypłaty odszkodowania.

W przypadku szkody całkowitej ubezpieczony może korzystać z pojazdu do chwili otrzymania odszkodowania, a w uzasadnionych przypadkach nawet dłużej.

Komu przysługuje samochód zastępczy z OC?

Orzecznictwo sądowe nigdy nie pozostawiało wątpliwości, co do możliwości korzystania z auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela przez właścicieli aut, wykorzystujących pojazdy do działalności gospodarczej. Użytkowanie samochodu w celach prywatnych budziło jednak sporo wątpliwości. Dopiero 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, że:

„Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej” – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku, sygn. akt III CZP 5/11.

Uchwała nakłada na ubezpieczycieli obowiązek pokrycia kosztów następstw szkody, a wynajęcie auta zastępczego jest jednym z nich. Warto przy tym zaznaczyć, że zwrotowi podlegają wyłącznie uzasadnione wydatki.

Jeśli więc poszkodowany posiada drugi pojazd, z którego może korzystać podczas naprawy, ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego. Towarzystwo nie opłaci również najmu pojazdu, jeśli uszkodzony samochód wykorzystywany był sporadycznie.

Przykład:

Pan Tomasz ma dwa samochody. Tym, który został uszkodzony w kolizji drogowej, codziennie zawoził dzieci do szkoły. Drugie auto na co dzień użytkuje żona pana Tomasza, która dojeżdża nim do pracy. Mimo że pan Tomasz jest właścicielem dwóch pojazdów, to ubezpieczyciel nie mógł mu odmówić pokrycia kosztów wynajmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy.

Ubezpieczyciel nie może odmówić pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego, powołując się na to, że poszkodowany ma dostęp do komunikacji publicznej.

Jak wynająć samochód z OC sprawcy?

Wynajem pojazdu z OC sprawcy nie jest skomplikowany. Poszkodowany może wybrać jedno spośród kilku rozwiązań, czyli:

  • przy zgłoszeniu szkody deklaruje chęć skorzystania z auta przedstawicielowi ubezpieczyciela – niektóre firmy ubezpieczeniowe posiadają własną flotę pojazdów lub wspólpracują z firmami zajmującymi się wynajmem,
  • korzysta z samochodu zastępczego zaoferowanego przez warsztat samochodowy, który likwiduje szkodę,
  • wypożycza samochód w wybranej wypożyczalni – w tym przypadku warto pamiętać o wspomnianych wyżej limitach.

Wiele wypożyczalni współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi. Wybierając wypożyczalnię, która podpisała umowy z ubezpieczycielami, kierowca nie będzie musiał tracić czasu na formalności – zajmą się nimi pracownicy wypożyczalni.

Jak postępować, gdy ubezpieczyciel domaga się zwrotu auta zastępczego?

Spory pomiędzy poszkodowanymi a ubezpieczycielami, które dotyczą korzystania z samochodu z OC sprawcy, wcale nie należą do rzadkości. Co można zrobić, jeżeli firma ubezpieczeniowa odmawia pokrycia kosztów wynajmu pojazdu lub żąda odstawienia go do wypożyczalni, mimo że auto, które brało udział w kolizji, wciąż znajduje się w naprawie?

Korzystając z pojazdu zastępczego można wykazać się przezornością i gromadzić wszelkie dokumenty dotyczące likwidacji szkody. Będą one istotnymi dowodami, np. podczas składania odwołania do towarzystwa

Opieszałość pracowników firmy ubezpieczeniowej czy konieczność oczekiwania na sprowadzenie części do samochodu nie są podstawą do odmowy pokrycia kosztów wynajmu samochodu.

Jeżeli reklamacja nie przyniesie oczekiwanego skutku i poszkodowany nadal nie zgadza się ze stanowiskiem ubezpieczyciela, może skorzystać z pomocy Rzecznika Finansowego, który w uzasadnionych przypadkach pomaga w sporze z firmą ubezpieczeniową. Jeżeli sprawy nie uda się załatwić polubownie, pozostaje wkroczenie na drogę sądową i przedstawienie swoich argumentów przed sądem.

Co warto wiedzieć

  1. Poszkodowany w kolizji lub wypadku kierowca ma prawo korzystać z auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

  2. Auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym.

  3. W przypadku szkody częściowej okres wynajmu obejmuje cały proces naprawy samochodu.

  4. W przypadku szkody całkowitej, okres wynajmu sięga momentu wypłaty odszkodowania a w uzasadnionych przypadkach - nabycia nowego pojazdu przez poszkodowanego.