Kierowca, którego auto zostało uszkodzone w kolizji lub wypadku drogowym, ma prawo do otrzymania samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela sprawcy. Wyjaśniamy, kto i na jak długo może otrzymać taki pojazd.

Mężczyzna trzyma kluczyki do samochodu zastępczego
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/samochod-zastepczy-oc-jak-dlugo

Wynajem samochodu zastępczego na koszt ubezpieczyciela jest możliwy zarówno w przypadku wystąpienia szkody częściowej, jak i całkowitej. Jednak to, na jak długo kierowca otrzyma pojazd, zależy właśnie od rozmiaru uszkodzeń jego pojazdu.  

Szkoda częściowa a pojazd zastępczy

W przypadku wystąpienia szkody częściowej, czyli takiej, która kwalifikuje auto do naprawy, samochód zastępczy przysługuje poszkodowanemu na cały okres naprawy. Co ważne, okres ten obejmuje nie tylko faktyczny czas, w którym wykonywane są czynności naprawcze, ale również oczekiwanie na przystąpienie do naprawy, oczekiwanie na kosztorys, zamówione części oraz czas niezbędny do odbioru auta przez ubezpieczonego.

Jeśli ubezpieczyciel nie wyrazi zgody na wynajem auta na cały okres, w którym poszkodowany pozbawiony był możliwości korzystania z pojazdu, właściciel auta może wypożyczyć pojazd na własny koszt, a następnie zgłosić się do towarzystwa w celu rozliczenia faktury. Warto jednak pamiętać, że wypożyczone auto musi być tej samej klasy, co uszkodzony pojazd.

Ważne! Jeśli ubezpieczony wynajmie auto wyższej klasy niż własny pojazd, towarzystwo będzie miało pełne prawo do odmowy pokrycia całej kwoty najmu.

Szkoda całkowita a auto zastępcze

W przypadku wystąpienia szkody całkowitej, czyli takiej, gdy przywrócenie stanu auta sprzed powstania szkody jest niemożliwe lub gdy likwidacja szkody wiąże się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, ubezpieczony również ma prawo do wynajmu auta zastępczego. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2013 r. ubezpieczony może korzystać z niego przez cały okres od dnia zniszczenia pojazdu, do momentu, gdy będzie mógł nabyć nowy pojazd. Co więcej, odpowiedzialność towarzystwa nie kończy się z momentem wypłaty odszkodowania. Jeśli mimo otrzymania pieniędzy, poszkodowany z uzasadnionych przyczyn nie był w stanie nabyć nowego pojazdu, ubezpieczyciel wciąż powinien opłacać koszty wynajmu auta zastępczego.

Komu przysługuje samochód zastępczy z OC?

Orzecznictwo sądowe nigdy nie pozostawiało wątpliwości, co do możliwości korzystania z auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela przez właścicieli aut, wykorzystujących pojazdy do działalności gospodarczej. Użytkowanie samochodu w celach prywatnych budziło jednak sporo wątpliwości. Dopiero 17 listopada 2011 r. Sąd Najwyższy orzekł, że:

"Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu mechanicznego niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego; nie jest ona uzależniona od niemożności korzystania przez poszkodowanego z komunikacji zbiorowej" - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 2011 roku, sygn. akt III CZP 5/11.

Uchwała nakłada na ubezpieczycieli obowiązek pokrycia kosztów następstw szkody, a wynajęcie auta zastępczego jest jednym z nich. Warto przy tym zaznaczyć, że zwrotowi podlegają wyłącznie uzasadnione wydatki.

Jeśli więc poszkodowany posiada drugi pojazd, z którego może korzystać podczas naprawy, ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów wynajmu samochodu zastępczego.Towarzystwo nie opłaci również najmu pojazdu, jeśli uszkodzony samochód wykorzystywany był sporadycznie.  

Co warto wiedzieć

  1. Poszkodowany w kolizji lub wypadku kierowca ma prawo korzystać z auta zastępczego na koszt ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia.

  2. Auto zastępcze z OC sprawcy przysługuje zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom prywatnym.

  3. W przypadku szkody częściowej okres wynajmu obejmuje cały proces naprawy samochodu.

  4. W przypadku szkody całkowitej, okres wynajmu sięga momentu nabycia nowego pojazdu przez poszkodowanego.