Nawet do 6020 zł kary mogą w 2022 roku zapłacić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego kierowcy aut osobowych, którzy przegapili zakup komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Czy istnieje sposób, aby uniknąć kary i kupić polisę z datą wsteczną?

Zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek posiadania polisy OC ma każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Należy pamiętać, że przepisy są bardzo restrykcyjne i nie przewidują możliwości zaistnienia choćby jednodniowej przerwy w ciągłości polisy. Już jeden dzień bez OC samochodu osobowego może skutkować karą w wysokości 1120 zł. Natomiast w przypadku przerwy powyżej dwóch tygodni kara wzrośnie aż do 6020 zł.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Przerwa w OC – jak się zachować?

Kierowca, który zorientował się, że jego auto nie posiada aktualnej polisy OC, nie powinien liczyć na przychylność zaprzyjaźnionego agenta ubezpieczeniowego. Ten, wystawiając dokument z datą wsteczną, naraziłby sam siebie, gdyż współpracujące towarzystwo szybko zauważyłoby tego rodzaju oszustwo. Zwłaszcza, że polisy są zatwierdzane w systemach elektronicznych, które z reguły blokują możliwość tego typu oszustwa. 

W sytuacji, gdy przerwa już powstała, jedyną możliwością jest jak najszybsze podpisanie nowej umowy. Wysokość koniecznej do opłacenia kary zależna jest też bowiem od okresu, przez jaki pojazd pozostawał bez ochrony. Im jest on dłuższy, tym bardziej dotkliwa będzie kara nałożona przez UFG.

Zgodnie z przepisami, obowiązujące w 2022 r. kary dla właścicieli pojazdów osobowych wynoszą:

 • przerwa do 3 dni - 20% - 1200 zł,
 • przerwa od 4 do 14 dni – 50% - 1505 zł,
 • przerwa powyżej 14 dni - 100% - 6020 zł.

Opłaty karne przewidziano także dla posiadczy innych pojazdów:

kary za brak oc 2022

Jednak kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny to nie jedyna konsekwencja braku posiadania ubezpieczenia…

Jakie są inne konsekwencje braku OC?

Jeśli kierowca porusza się autem bez ważnej polisy OC, mogą go spotkać dodatkowe nieprzyjemności (bez względu na to czy nie kupił OC świadomie, czy też nie mając złych intencji, po prostu o tym obowiązku zapomniał). Jeśli w czasie braku obowiązywania ochrony spowoduje on wypadek lub kolizję, wszystkie koszty spowodowanych przez siebie szkód będzie musiał pokryć z własnej z kieszeni. A te mogą być niezwykle wysokie, zwłaszcza gdy mówimy o szkodach nie tylko materialnych, ale i związanych z leczeniem poszkodowanego i koniecznością wypłaty innych świadczeń (np.: renta, zadośćuczynienie za utracone korzyści materialne).

Średni koszt likwidacji jednej szkody komunikacyjnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest z reguły kilkanaście razy wyższy niż średnia cena polisy OC. Warto więc pamiętać o końcowym terminie umowy i nie narażać swoich finansów.

Kto może skontrolować posiadanie OC?

Wielu kierowców mylnie sądzi, że brak posiadania polisy OC może wyjść na jaw wyłącznie podczas kontroli policyjnej. I choć policjanci rzeczywiście weryfikują posiadanie OC, to nie są jedynymi służbami do tego uprawnionymi. Kontrolę OC mogą poza Policją przeprowadzić także: Urząd Celny, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, wydział komunikacji w starostwie. Co więcej, każda z tych instytucji ma obowiązek zgłoszenia każdego zarejestrowanego przypadku braku OC do UFG. Ten natomiast nakłada kary na niewywiązujących się z ustawowego obowiązku kierowców.

Należy także pamiętać, że dla Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nie znaczenia, czy kierowca przemieszczał się nieubezpieczonym autem, czy też stało ono w garażu i nie było wykorzystywane w ruchu po drogach publicznych. Jeśli pojazd został zarejestrowany, bezwzględnie musi mieć aktualne OC.

Czy ratunkiem może być automatyczne przedłużenie OC?

Dobra wiadomość jest taka, że nie każdy właściciel samochodu musi obawiać się kary za brak OC, nawet jeśli zapomni przedłużyć umowę. Obecnie obowiązujące przepisy regulują bowiem również kwestię tzw. automatycznego przedłużenia OC. Przede wszystkim ubezpieczyciel ma obowiązek wysłać do swojego klienta informację o mijającym terminie ważności polisy na 14 dni przed wygaśnięciem umowy. To pierwszy moment, w którym właściciel samochodu może przypomnieć sobie o obowiązku przedłużenia bądź wypowiedzenia (a tym samym zakupu nowej) umowy.

Czytaj więcej: Automatyczne wznowienie OC

Jeśli mimo to kierowca zignoruje przypomnienie, towarzystwo automatycznie wznowi umowę na kolejny okres, a ochrona nie przestanie obowiązywać. Właściciel pojazdu zostanie jednak poproszony o uiszczenie składki w odpowiedniej wysokości. Tak wznowioną polisę kierowca wciąż będzie mógł wypowiedzieć w dowolnym momencie (pod warunkiem, że zawarł nową, z tym samym okresem ochrony). Musi jednak liczyć się z koniecznością opłacenia części składki za czas, w którym ochrona obowiązywała (np. 1 miesiąc).

Oczywiście istnieją także wyjątki od tej sytuacji i OC nie zawsze zostanie wznowione. Nie stanie się tak w następujących sytuacjach:

 • jeśli auto zmieniło właściciela, nowy posiadacz może korzystać z polisy wyłącznie do końca trwania umowy (po tym czasie, ubezpieczenie wygaśnie),
 • jeśli właściciel auta posiada ubezpieczenie krótkoterminowe, również nie zostanie ono przedłużone,
 • jeśli właściciel kupił OC na raty, ale nie opłaca kolejnych składek, towarzystwo nie przedłuży polisy.

Czy można kupić OC ze wsteczną datą?

Jeszcze w 2010 r. można było spotkać polisy pisane długopisem, czyli w tzw. ołówku. Druczek polisy miał 3 części:

 • na samej górze oryginał dla klienta, 
 • pod spodem kopia dla agenta ubezpieczeniowego, 
 • na samym dole kopia dla towarzystwa ubezpieczeniowego.

Agent obliczał składkę na kalkulatorze, bazując na papierowych tabelach bonus-malus i ustnym oświadczeniu klienta o wysokości zniżek. 

Jak zapewne się domyślasz, długopisem można było wpisać dosłownie wszystko. Wiadomo, wszystko w granicach rozsądku. Nie mogłeś wpisać bardzo odległej daty ubezpieczenia, ale jeśli tydzień temu spłonął Ci dom, fajnie byłoby uzyskać za niego odszkodowanie. 

Niektórzy agenci ubezpieczeniowi decydowali się na taki krok w zamian za działkę z odszkodowania czy wręcz łapówkę. A działka musiała być sowita - agentowi za taki przekręt groziła kara więzienia. Dzisiaj antydatowanie polis jest zagrożone karą pozbawienia wolności na mocy art. 298 Kodeksu karnego o oszustwie ubezpieczeniowym - od 3 miesięcy do 8 lat więzienia. O przestępstwach przeciwko wiarygodności dokumentów mówi także rozdział XXXIV Kodeksu karnego.

Oczywiście programy komputerowe i systemy informatyczne też nie wzięły się znikąd. Z jednej strony był to krok w stronę digitalizacji rynku ubezpieczeń i usprawnienia pracy agentów ubezpieczeniowych. Z drugiej strony przeniesienie wystawiania polis do systemów informatycznych w znacznym stopniu (żeby nie powiedzieć całkowicie) ograniczyło potencjał na oszustwa ubezpieczeniowe i wystawianie polis z datą wsteczną. Dzisiaj choćbyś zapłacił agentowi dużo pieniędzy albo obiecał sowitą działkę z odszkodowania, agent nie ma technicznej możliwości wystawienia polisy ze wsteczną datą. Komputer mu nie pozwoli.

Jak najszybciej kupić OC?

W przypadku braku polisy liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej kupimy OC, tym kara za jego brak będzie niższa.

Najszybszym sposobem na zakup ubezpieczenia jest skorzystanie z internetowej porównywarki. Można w niej sprawdzić ceny OC w kilkunastu firmach ubezpieczeniowych i wybrać najkorzystniejszą opcję. Jest to o tyle istotne, że w przypadku polisy OC każdy ubezpieczyciel gwarantuje dokładnie taką samą ochronę. Właściciel samochodu może więc przy wyborze firmy, kierować się ceną polisy. Dodatkowo wszystkie formalności załatwi bardzo szybko - online bądź telefonicznie.

Tak samo jeśli kupisz samochód i po fakcie okaże się, że nie ma OC. Jeśli kupisz polisę tego samego dnia, nie zapłacisz kary za brak OC. Twój agent już skończył pracę? Pamiętaj, że agenci rankomat.pl stoją po Twojej stronie aż do 21:00 na tygodniu.

Co warto wiedzieć?

 • Nie istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia OC z datą wsteczną.
 • Każda przerwa w posiadaniu OC (nawet jednodniowa) skutkuje karą finansową nakładaną przez UFG.
 • Kierowca musi samodzielnie pokryć koszty szkód spowodowanych nieubezpieczonym pojazdem.
 • Ubezpieczyciel może automatycznie wznowić ubezpieczenie OC, a kierowca uniknąć przerwy w jego posiadaniu, ale nie w każdym przypadku.
 • W sytuacji braku OC warto działać szybko i kupić polisę np. przez Internet.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy umowa OC może się nie przedłużyć automatycznie?

  Tak. Zazwyczaj towarzystwo ubezpieczeniowe informuje posiadacza polisy 14 dni przed terminem końca jej obowiązywania, a właściciel polisy nie musi podejmować żadnych działań, a ochrona ubezpieczeniowa zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki, polisa nie ulegnie automatycznemu przedłużeniu w wypadku kupna używanego pojazdu i korzystanie z OC po poprzednim właścicielu, niespłacenia rat za polisę lub korzystania z ubezpieczenia OC krótkoterminowego. W takich wypadkach kierowca sam musi zadbać o zakup niezbędnego ubezpieczenia.

 2. Czy można zawrzeć umowę OC z datą wsteczną?

  Nie. Towarzystwa ubezpieczeniowe zawsze zawierają umowę ubezpieczeniową z datą jej podpisania bądź późniejszą, a warunki polisy obowiązują właśnie od momentu jej podpisania lub późniejszej daty, nigdy nie od daty wstecznej. Niemożność zawarcia umowy OC z wsteczną datą chroni ubezpieczycieli przed nieuczciwymi praktykami. Gdyby dopuścić możliwość zawarcia umowy OC z wsteczną datą towarzystwa ubezpieczeniowe musiałyby ponosić odpowiedzialność za wypadki popełnione przed zakupem polisy.

 3. Czy zawsze muszę mieć OC?

  Tak. Na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych zarejestrowany pojazd powinien mieć opłaconą polisę OC. OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, którego brak może skutkować surowymi karami. Już za jeden dzień bez polisty możemy ponieść karę w wysokości 1120 zł. Należy również pamiętać, że brak obowiązkowego ubezpieczenia OC może skutkować dodatkowymi kosztami stosownego odszkodowania dla poszkodowanego.

 4. Czy kary za brak OC są inne każdego roku?

  Tak. Na przestrzeni ostatnich lat zmienia się wysokość kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wysokość kary powiązana jest z czynnikami społeczno-ekonomicznymi doprecyzowanymi w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Rok do roku istnieje tendencja wzrostowa w wysokości kar za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.