Porównaj oferty i kup polisę taniej przez Internet

Wolisz porozmawiać? Skorzystaj z pomocy jednego z naszych 200 agentów

#zostańwdomu

Nawet 4500 zł mogą zapłacić do UFG kierowcy, którzy przegapili zakup komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Czy istnieje sposób, aby uniknąć kary i kupić polisę z datą wsteczną?

kierowca nie ma oc
Porównaj ceny OC i AC

Zgodnie z zapisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obowiązek posiadania OC ma każdy właściciel zarejestrowanego pojazdu. Przepisy są bardzo restrykcyjne i nie przewidują możliwości zaistnienia choćby jednodniowej przerwy w ciągłości polisy. Już jeden dzień bez OC może skutkować karą w wysokości 900 zł. W przypadku przerwy powyżej dwóch tygodni kara wzrośnie aż do 4500 zł.

Przerwa w OC – jak się zachować?

Kierowca, który zorientował się, że jego auto nie posiada aktualnej polisy OC, nie powinien liczyć na przychylność zaprzyjaźnionego agenta ubezpieczeniowego. Ten, wystawiając dokument z datą wsteczną naraziłby sam siebie, gdyż współpracujące towarzystwo szybko zauważyłoby tego rodzaju oszustwo. Jeśli przerwa już powstała, jedyną możliwością jest jak najszybsze podpisanie nowej umowy. Wysokość koniecznej do opłacenia kary zależna jest bowiem przede wszystkim od okresu, przez jaki samochód pozostawał bez ochrony. Im jest on dłuższy, tym bardziej dotkliwa będzie kara. Zgodnie z przepisami, obowiązujące w 2019 r. kary dla właścicieli pojazdów osobowych wynoszą:

 • przerwa do 3 dni – 900 zł,
 • przerwa od 4 do14 dni – 2250 zł,
 • przerwa powyżej 14 dni – 4500 zł.

Kara nałożona przez UFG to jednak nie jedyna konsekwencja braku posiadania ubezpieczenia…

Konsekwencje braku OC

Jeśli kierowca porusza się autem bez ważnej polisy OC, mogą go spotkać dodatkowe nieprzyjemności (bez względu na to czy nie kupił OC świadomie, czy też nie mając złych intencji po prostu o tym zapomniał). Jeśli w czasie braku obowiązywania ochrony spowoduje on wypadek lub kolizję, wszystkie koszty spowodowanych przez siebie szkód będzie musiał pokryć z własnej z kieszeni. A te mogą być bardzo wysokie. Średni koszt likwidacji jednej szkody komunikacyjnej przez towarzystwo ubezpieczeniowe jest z reguły kilkanaście razy wyższy niż średnia cena polisy OC. Warto więc pamiętać o końcowym terminie umowy i nie narażać swoich finansów.

Kto może skontrolować posiadanie OC?

Wielu kierowców mylnie sądzi, że brak posiadania polisy OC może wyjść na jaw wyłącznie podczas kontroli policyjnej. I choć policjanci rzeczywiście weryfikują posiadanie OC, to nie są jedynymi służbami do tego uprawnionymi. Kontrolę OC mogą przeprowadzić także: Urząd Celny, Straż Graniczna, Inspekcja Transportu Drogowego, Inspekcja Ochrony Środowiska, wydział komunikacji w starostwie. Co więcej, każda z tych instytucji ma obowiązek zgłoszenia każdego zarejestrowanego przypadku braku OC do UFG. Ten natomiast nakłada kary na niewywiązujących się z ustawowego obowiązku kierowców. Warto również pamiętać, że dla UFG nie znaczenia, czy kierowca przemieszczał się nieubezpieczonym autem, czy też stało ono w garażu. Jeśli zostało zarejestrowane, musi mieć aktualne OC.

Ratunkiem może być automatyczne przedłużenie OC

Dobra wiadomość jest taka, że nie każdy właściciel samochodu musi obawiać się kary za brak OC, nawet jeśli zapomni przedłużyć umowę. Obecnie obowiązujące przepisy regulują bowiem również kwestię tzw. automatycznego przedłużenia OC. Przede wszystkim ubezpieczyciel ma obowiązek wysłać do swojego klienta informację o mijającym terminie ważności polisy na 14 dni przed wygaśnięciem umowy. To pierwszy moment, w którym właściciel samochodu może przypomnieć sobie o obowiązku przedłużenia bądź wypowiedzenia (a tym samym zakupu nowej) umowy. Jeśli mimo to, kierowca zignoruje przypomnienie, towarzystwo automatycznie wznowi umowę na kolejny okres, a ochrona nie przestanie obowiązywać. Właściciel pojazdu zostanie jednak poproszony o uiszczenie składki w odpowiedniej wysokości. Tak wznowioną polisę kierowca wciąż będzie mógł wypowiedzieć w dowolnym momencie. Musi jednak liczyć się z koniecznością opłacenia części składki za czas, w którym ochrona obowiązywała (np. 1 miesiąc).

Oczywiście istnieją także wyjątki od tej sytuacji i OC nie zawsze zostanie wznowione. Nie stanie się tak w następujących sytuacjach:

 • jeśli auto zmieniło właściciela, nowy posiadacz może korzystać z polisy wyłącznie do końca trwania umowy (po tym czasie, ubezpieczenie wygaśnie),
 • jeśli właściciel auta posiada ubezpieczenie krótkoterminowe, również nie zostanie ono przedłużone,
 • jeśli właściciel kupił OC na raty, ale nie opłaca kolejnych składek, towarzystwo nie przedłuży polisy.

Jak najszybciej kupić OC?

W przypadku braku polisy, liczy się przede wszystkim czas. Im szybciej kupimy OC, tym kara za jego brak będzie niższa. Najszybszym sposobem na zakup ubezpieczenia jest skorzystanie z internetowej porównywarki. Można w niej sprawdzić ceny OC w kilkunastu firmach ubezpieczeniowych i wybrać najbardziej korzystną opcję. Jest to o tyle istotne, że w przypadku polisy OC każdy ubezpieczyciel gwarantuje dokładnie taką samą ochronę. Właściciel samochodu może więc przy wyborze firmy, kierować się ceną polisy. Dodatkowo, wszystkie formalności załatwi bardzo szybko - online bądź telefonicznie.

Co warto wiedzieć

 • Nie istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia OC z datą wsteczną.
 • Każda przerwa w posiadaniu OC (nawet jednodniowa) skutkuje karą finansową nakładaną przez UFG.
 • Kierowca musi samodzielnie pokryć koszty szkód spowodowanych nieubezpieczonym pojazdem.
 • Ubezpieczyciel może automatycznie wznowić ubezpieczenie OC, a kierowca uniknąć przerwy w jego posiadaniu, ale nie w każdym przypadku.
 • W sytuacji braku OC warto działać szybko i kupić polisę np. przez Internet.