Konsekwencje braku posiadania ważnej polisy OC mogą być dla kierowcy bardzo dotkliwe, a kara finansowa nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w 2021 r. dla właściciela auta osobowego sięgać nawet 5600 zł. Nie w każdym przypadku zapomnienie o zakupie ubezpieczenia OC jest jednak jednoznaczne z ustaniem ochrony. Niektórzy kierowcy mogą liczyć na automatyczne wznowienie polisy po upływie jej ważności.

W zgodzie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych posiadanie komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli zarejestrowanych w naszym kraju samochodów. Niestety, część kierowców zapomina o konieczności wykupienia nowej polisy po upływie terminu jej obowiązywania. Nie każdego czeka jednak w takiej sytuacji kara finansowa nakładana przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Towarzystwa ubezpieczeniowe przedłużają bowiem OC automatycznie, ale tylko w określonym przypadku.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Podpowiadamy, w jakich sytuacjach ubezpieczenie OC wygaśnie, a kiedy nie musisz martwić się o jego przedłużenie.

Automatycznie przedłużenie OC – kiedy następuje?

Zgodnie z ustawą na 14 dni przed końcem obowiązywania umowy ubezpieczyciel musi poinformować klienta o zbliżającym się końcu obowiązywania ochrony i przedstawiać ofertę na kolejny okres. Mimo tego, niektórzy kierowcy ignorują informację ubezpieczyciela, zapominają o wykupieniu nowego ubezpieczenia i zastanawiają się co dalej. Uspokajamy! Wciąż jesteście chronieni.

Jeśli kierowca ubezpiecza dany pojazd i w kolejnym roku wciąż pozostaje on jego własnością, towarzystwo ubezpieczeniowe w którym została wykupiona ostatnia polisa OC ma obowiązek jej przedłużenia.

Nawet jeśli towarzystwo nie otrzyma potwierdzenia chęci zakupu nowej polisy, musi przedłużyć ją automatycznie. Oznacza to, że jeśli właściciel samochodu zapomni o opłaceniu składki, wciąż będzie posiadał ważne ubezpieczenie OC. Nie oznacza to jednak, że właściciel może zignorować obowiązek opłacenia składki na rzecz towarzystwa ubezpieczeniowego, w takim wypadku ubezpieczyciel będzie mógł domagać się opłacenia składki również na drodze sądowej.

Jeżeli właściciel samochodu chce zmienić dotychczasowego ubezpieczyciela, powinien najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem starej umowy złożyć do niego wypowiedzenie.

Posiadacz pojazdu, który wypowie OC w dotychczasowym towarzystwie, powinien koniecznie pamiętać o zakupie polisy w innej firmie. Jeżeli wypowiedzenie wpłynie do ubezpieczyciela, a właściciel auta nie kupi nowego OC, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami braku posiadania polisy. Jeśli natomiast wykupi ubezpieczenie w innym towarzystwie, a zapomni o tym poinformować dotychczasowego ubezpieczyciela, będzie mógł w dowolnym momencie wypowiedzieć przedłużoną automatycznie umowę. W takiej sytuacji musi jednak liczyć się z możliwością zapłaty składki za okres, w którym polisa obowiązywała.

Najwygodniej kupić tanią polisę OC online w kalkulatorze rankomat.pl. Tak zrobił 21-letni Mariusz z Dębicy. Młody kierowca od dwóch lat posiada prawo jazdy i jest właścicielem Fiata 500 z 2011 r. Dzięki porównaniu ofert różnych towarzystw, na obowiązkowym ubezpieczeniu samochodu zaoszczędził 1178 zł.

Ceny OC dla 21-latka z Dębicy
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
OC
AC
Assistance
NNW
1078,00 zł
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
1196,00 zł
You Can Drive
OC
AC
Assistance
NNW
1255,00 zł
TUZ TUW
OC
AC
Assistance
NNW
1357,00 zł
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
1695,00 zł
Wiener
OC
AC
Assistance
NNW
1734,00 zł
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
1767,00 zł
Ceny OC dla 21-latka z Dębicy
mtu24.pl
589,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Benefia
1078,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Link4
1196,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
You Can Drive
1255,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
TUZ TUW
1357,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Proama
1695,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Wiener
1734,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Generali
1767,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW

Kalkulacja z 30.03.2021 r. dla 21-latka z Dębicy, właściciela Fiata 500 z 2011 r. o poj. silnika 875 cm3

Zakup używanego samochodu a ubezpieczenie OC

Zakup samochodu używanego z polisą poprzedniego właściciela też stanowi wyjątek od zasady automatycznego przedłużania polisy. W przypadku upłynięcia terminu obowiązywania polisy zbywcy pojazdu nowy właściciel musi zatroszczyć się o wykupienie nowego ubezpieczenia.

Jeśli kierowca kupi samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, może z niego korzystać do końca trwania umowy. Wraz z jej upływem polisa straci jednak ważność, a ubezpieczyciel jej nie przedłuży. W tym wypadku nie ma mowy o automatycznym przedłużeniu polisy OC.

Warto pamiętać, że nowy właściciel samochodu zobowiązany jest do zakupu kolejnego OC przed końcem obowiązywania umowy otrzymanej od zbywcy (aby zachować ciągłość ubezpieczenia). Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z koniecznością opłacenia kary za brak obowiązkowej polisy.


Należy także mieć na uwadze, że choć nabywca pojazdu ma prawo do korzystania z ubezpieczenia po zbywcy, to towarzystwo może rekalkulować składkę. Oznacza to, że kierowca może np. zostać poproszony o dopłatę do polisy ze względu na większe ryzyko wynikające z użytkowania przez niego auta. W praktyce dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy młoda osoba nie posiadająca zniżek kupuje auto od doświadczonego, bezszkodowego kierowcy.


OC na raty – co z automatycznym przedłużeniem umowy?

Czasami kierowcy decydują się na zakup ubezpieczenia OC na raty. Opłacają pierwszą z nich, lecz zwlekają ze spłatą kolejnych. Mimo braku bieżących wpłat, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do utrzymania ochrony. Jeśli więc w tym czasie kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, ubezpieczyciel pokryje związane z nim koszty. Umowa nie zostanie jednak przedłużona.

Ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, jeżeli polisa nie została opłacona w całości.

Dodatkowo, właścicielowi auta zostaną naliczone odsetki do zaległych opłat. Jeśli wezwania towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty należności nadal będą ignorowane, sprawa może zostać oddana do sądu, a dług poddany egzekucji komorniczej.

Czy OC krótkoterminowe zostanie przedłużone automatycznie?

Z krótkoterminowego OC mogą korzystać kierowcy wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Dotyczy ono:

 • pojazdów zarejestrowanych czasowo (np. transport auta za granicę lub dojazd w określone miejsce),
 • samochodów sprowadzonych z zagranicy (na czas rejestracji auta),
 • pojazdów historycznych,
 • pojazdów wolnobieżnych,
 • samochodów sprzedawanych w komisach.

Polisę krótkoterminową można kupić tylko raz (nie ma możliwości przedłużenia jej np. o kolejne 30 dni). Takie ubezpieczenie również nie odnowi się automatycznie. Po upływie jego ważności, właściciel auta musi kupić pełną, roczną polisę. 

Brak przedłużenia i brak zakupu OC – co wtedy?

Jeśli właściciel samochodu nie kupi ubezpieczenia, a towarzystwo ze względu na któryś z przedstawionych wyżej powodów nie przedłuży dotychczasowej polisy OC, kierowca musi liczyć się z karą nakładaną przez UFG w ramach kontroli obowiązkowych ubezpieczeń. Jej wysokość zależy od tego, jak długo auto pozostawało bez ochrony. Opłata uzależniona jest również od ustalanej każdego roku przez rząd płacy minimalnej, która w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto, a w efekcie kary za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych wyniosą:

 • do 3 dni – 1120 zł,
 • od 4 do 4 dni – 2800 zł,
 • powyżej 14 dni – 5600 zł.

Sprawdź, jakie kary za brak OC obowiązują aktualnie. Dodatkowo, jeśli w czasie braku posiadania polisy, kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim będzie musiał pokryć samodzielne.

Kierowca powinien pamiętać, że dotkliwa może być nie tylko kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, ale też odszkodowanie, które sięgnąć może setek tysięcy złotych, a które w wypadku braku posiadania ubezpieczenia OC pokryć musi właściciel pojazdu. W kwotę rekompensaty wpisują się nie tylko koszta wyrządzonych w wyniku wypadku szkód materialnych, ale także koszt leczenia i renty, a nawet zadośćuczynienie za utracone przez poszkodowanego korzyści majątkowe.

Stefania Stuglik

Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Co warto wiedzieć?

 1. Jeśli kupiłeś OC na rok i wciąż posiadasz to samo auto, umowa zostanie automatycznie przedłużona przez dotychczasowego ubezpieczyciela.
 2. Ubezpieczenie OC nie zostanie przedłużone, jeśli: kupiłeś używany pojazd, nie opłacałeś rat za OC, posiadałeś ubezpieczenie krótkoterminowe.
 3. W przypadku braku OC właściciel auta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane szkody. Będzie także musiał zapłacić karę do UFG.
 4. W 2021 r. maksymalna kara za brak OC dla właścicieli aut osobowych wynosi 5600 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy muszę płacić podwójną składkę, gdy moja polisa przedłużyła się automatycznie, a ja niepotrzebnie kupiłem nową?

  Nie. W sytuacji gdy kierowca zapomniał, że polisa OC przedłuża się automatycznie i kupił nową polisę, nie jest zobowiązany do opłacenia obu umów w pełnej kwocie. Przedłużoną automatycznie umowę można w dowolnym momencie wypowiedzieć. W takim wypadku właściciel pojazdu zapłaci jedynie za czas od automatycznego odnowienia polisy do jej wypowiedzenia.
 2. Kiedy trzeba wypowiedzieć umowę, aby nie uległa ona odnowieniu?

  Wypowiedzenie umowy należy złożyć najpóźniej dzień przed końcem umowy, tak aby nie uległa ona automatycznemu przedłużeniu. W przypadku wypowiedzenia w ostatnim dniu obowiązywania starej umowy, może już okazać się, że polisa została już odnowiona, w takim wypadku oczywiście istnieje możliwość wypowiedzenia odnowionej umowy.
 3. Czy kary za brak OC są naliczane także za lata poprzednie?

  Nie. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nalicza karę za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC tylko za rok, w którym miała miejsce kontrola. Należy jednak pamiętać, że każdy dzień zwłoki w wykupie polisy skutkować może dotkliwszą finansowo karą. Jest to opłacalne dla kierowcy, gdy w danym roku jego ubezpieczenie nie zostało skontrolowane, a on opłacił OC na początku następnego roku. W sytuacji, gdy ubezpieczenie OC kończyło się z 19 grudnia 2020 roku, a kierowca wykupił nową polisę dopiero 7 stycznia 2021 i po tym terminie przeprowadzono kontrolę, to sankcji podlega jedynie 7 dni nowego roku, właściciel pojazdu będzie zmuszony zapłacić 2800 zł (kara za brak polisy OC od 4 do 14 dni w 2021 roku dla samochodu osobowego).
 4. Czy polisa kupiona wraz z samochodem używanym ulega automatycznemu przedłużeniu?

  Nie. W wypadku, gdy kupujemy auto używane z polisą poprzedniego właściciela, to polisa ta nie podlega automatycznemu przedłużeniu. Na nowym właścicielu spoczywa obowiązek wykupienia nowego ubezpieczenia OC w terminie ustania polisy zbywającego.