Konsekwencje braku posiadania ważnej polisy OC mogą być dla kierowcy bardzo dotkliwe, a kara finansowa sięgać nawet 4500 zł. Nie w każdym przypadku zapomnienie o zakupie ubezpieczenia jest jednak jednoznaczne z ustaniem ochrony. Niektórzy kierowcy mogą liczyć na automatyczne wznowienie OC po upływie jego ważności.

mężczyźni rozmawiają o umowie oc
Porównaj ceny OC i AC
CUR_URL:https://rankomat.pl/samochod/kiedy-ubezpieczenie-oc-zostanie-automatycznie-przedluzone

Posiadanie komunikacyjnego ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli zarejestrowanych w naszym kraju samochodów. Niestety, część z nich zapomina o konieczności wykupienia nowej polisy po upływie roku. Nie każdego czeka jednak w takiej sytuacji kara finansowa nakładana przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Towarzystwa ubezpieczeniowe przedłużają bowiem OC automatycznie, ale tylko w określonym przypadku.

Podpowiadamy, w jakich sytuacjach ubezpieczenie OC wygaśnie, a kiedy nie musisz martwić się o jego przedłużenie.

Automatycznie przedłużenie OC – kiedy następuje?

Na 14 dni przed końcem obowiązywania umowy ubezpieczyciel musi poinformować klienta o zbliżającym się końcu obowiązywania ochrony i przedstawiać ofertę na kolejny okres. Mimo tego, niektórzy kierowcy zapominają o wykupieniu nowego ubezpieczenia i zastanawiają się co dalej. Uspokajamy! Jesteście chronieni.

Jeśli kierowca ubezpiecza dany pojazd i w kolejnym roku wciąż pozostaje on jego własnością, towarzystwo ubezpieczeniowe w którym została wykupiona ostatnia polisa OC ma obowiązek jej przedłużenia.

Nawet jeśli towarzystwo nie otrzyma potwierdzenia chęci zakupu nowej polisy, musi przedłużyć ją automatycznie. Oznacza to, że jeśli właściciel samochodu zapomni o opłaceniu składki, wciąż będzie posiadał ważne ubezpieczenie OC.

Jeżeli właściciel samochodu chce zmienić dotychczasowego ubezpieczyciela, powinien najpóźniej jeden dzień przed wygaśnięciem starej umowy złożyć do niego wypowiedzenie.

Posiadacz pojazdu, który wypowie OC w dotychczasowym towarzystwie, powinien koniecznie pamiętać o zakupie polisy w innej firmie. Jeżeli wypowiedzenie wpłynie do ubezpieczyciela, a właściciel auta nie kupi nowego OC, będzie musiał liczyć się z konsekwencjami braku posiadania polisy. Jeśli natomiast wykupi ubezpieczenie w innym towarzystwie, a zapomni o tym poinformować dotychczasowego ubezpieczyciela, będzie mógł w dowolnym momencie wypowiedzieć przedłużoną automatycznie umowę. W takiej sytuacji musi jednak liczyć się z możliwością zapłaty składki za okres, w którym polisa obowiązywała.

Zakup używanego samochodu a ubezpieczenie OC

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku zakupu używanego auta.

Jeśli kierowca kupi samochód z ważnym ubezpieczeniem OC, może z niego korzystać do końca trwania umowy. Wraz z jej upływem polisa straci jednak ważność, a ubezpieczyciel jej nie przedłuży. W tym wypadku nie ma mowy o automatycznym przedłużeniu polisy OC.

Warto pamiętać, że nowy właściciel samochodu zobowiązany jest do zakupu kolejnego OC przed końcem obowiązywania umowy otrzymanej od zbywcy (aby zachować ciągłość ubezpieczenia). Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał liczyć się z koniecznością opłacenia kary za brak obowiązkowej polisy.

Należy także mieć na uwadze, że choć nabywca pojazdu ma prawo do korzystania z ubezpieczenia po zbywcy, to towarzystwo może rekalkulować składkę. Oznacza to, że kierowca może np. zostać poproszony o dopłatę do polisy ze względu na większe ryzyko wynikające z użytkowania przez niego auta. W praktyce dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy młoda osoba nie posiadająca zniżek kupuje auto od doświadczonego, bezszkodowego kierowcy.

OC na raty – co z automatycznym przedłużeniem umowy?

Czasami kierowcy decydują się na zakup ubezpieczenia OC na raty. Opłacają pierwszą z nich, lecz zwlekają ze spłatą kolejnych. Mimo braku bieżących wpłat, towarzystwo ubezpieczeniowe jest zobowiązane do utrzymania ochrony. Jeśli więc w tym czasie kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, ubezpieczyciel pokryje związane z nim koszty. Umowa nie zostanie jednak przedłużona.

Ubezpieczenie OC nie przedłuży się automatycznie na kolejny rok, jeżeli polisa nie została opłacona w całości.

Dodatkowo, właścicielowi auta zostaną naliczone odsetki do zaległych opłat. Jeśli wezwania towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty należności nadal będą ignorowane, sprawa może zostać oddana do sądu, a dług poddany egzekucji komorniczej.

Czy OC krótkoterminowe zostanie przedłużone automatycznie?

Z krótkoterminowego OC mogą korzystać kierowcy wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Dotyczy ono:

  • pojazdów zarejestrowanych czasowo (np. transport auta za granicę lub dojazd w określone miejsce),
  • samochodów sprowadzonych z zagranicy (na czas rejestracji auta),
  • pojazdów historycznych,
  • pojazdów wolnobieżnych,
  • samochodów sprzedawanych w komisach.

Polisę krótkoterminową można kupić tylko raz (nie ma możliwości przedłużenia jej np. o kolejne 30 dni). Takie ubezpieczenie również nie odnowi się automatycznie. Po upływie jego ważności, właściciel auta musi kupić pełną, roczną polisę. 

Brak przedłużenia i brak zakupu OC – co wtedy?

Jeśli właściciel samochodu nie kupi ubezpieczenia, a towarzystwo ze względu na któryś z powyższych powodów nie przedłuży dotychczasowej polisy, kierowca musi liczyć się z karą nakładaną przez UFG. Jej wysokość zależy od tego, jak długo auto pozostawało bez ochrony. Opłata uzależniona jest również od ustalanej każdego roku przez rząd płacy minimalnej. Sprawdź, jakie kary za brak OC obowiązują aktualnie. Dodatkowo, jeśli w czasie braku posiadania polisy, kierowca spowoduje kolizję lub wypadek, koszty szkód wyrządzonych osobom trzecim będzie musiał pokryć samodzielne.

Jeśli zatem jeszcze nie kupiłeś ubezpieczenia dla swojego samochodu to zapraszamy do porównania ofert w naszym kalkulatorze ubezpieczenia OC i AC.

Co warto wiedzieć

  • Jeśli kupiłeś OC na rok i wciąż posiadasz to samo auto, umowa zostanie automatycznie przedłużona przez dotychczasowego ubezpieczyciela.
  • Ubezpieczenie OC nie zostanie przedłużone, jeśli: kupiłeś używany pojazd, nie opłacałeś rat za OC, posiadałeś ubezpieczenie krótkoterminowe.
  • W przypadku braku OC właściciel auta może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za spowodowane szkody. Będzie także musiał zapłacić karę do UFG.