Jeśli rozważasz zmianę firmy ubezpieczeniowej pamiętaj, aby na czas wypowiedzieć umowę u „starego” ubezpieczyciela. Jeśli tego nie zrobisz, OC przedłuży się automatycznie. Staniesz się posiadaczem dwóch polis i za czas obowiązywania wznowionej polisy będziesz musiał zapłacić.

mężczyzna zmartwiony podwójnym oc
Porównaj ceny OC i AC

Najważniejszy w całym procesie jest termin powiadomienia obecnego ubezpieczyciela o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy OC samochodu. Umowę ubezpieczenia trzeba wypowiedzieć najpóźniej na dzień przed końcem polisy.

Pismo zawierające wypowiedzenie możesz nadać na poczcie, nawet dzień przed końcem polisy. Liczy się bowiem data stempla pocztowego, a nie jak przed zmianą ustawy – data dotarcia do ubezpieczyciela. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty polskiej, albowiem inny operator pocztowy według ustawy nie jest honorowany.

Towarzystwa ubezpieczeniowe honorują także dokument wysłany e-mailem, fax-em lub za pomocą formularza online, dostępnego na stronie ubezpieczyciela. Szczegółowe informacje na temat wypowiedzenia polisy oraz adresy na które należy go wysłać, znajdziesz w informacjach o wybranym towarzystwie na stronie Rankomat, w zakładce „samochód”.

Uwaga!
Na wypowiedzeniu OC musi znaleźć się własnoręczny podpis właściciela auta (oraz wszystkich współwłaścicieli, jeżeli są). Nawet jeśli jest to skan wysyłany przez Internet. Bez niego dokument będzie nieważny.

Wypowiedzenie polisy OC w pakiecie

Jeśli posiadasz tzw. pakiet ubezpieczeniowy, czyli polisę OC, AC i Assistance, chcąc zmienić ubezpieczyciela, wystarczy, że będziesz pamiętał o wypowiedzeniu jedynie ubezpieczenia OC.

Zapomniałeś wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Jeśli się spóźniłeś z wypowiedzeniem całorocznej polisy, umowa OC zostanie przedłużona na okres kolejnych 12 miesięcy (pod warunkiem opłacenia jej wcześniej w całości).

Polisę automatycznie wznowioną możesz wypowiedzieć w każdym czasie jej trwania, pod warunkiem udokumentowania ochrony w innym towarzystwie. TU zrobi wtedy rekalkulację składki za okres faktycznej ochrony i zapłacisz składkę tylko za okres do dnia wypowiedzenia umowy.

Kupiłeś samochód z polisą OC – nie musisz jej wypowiadać

Problemu podwójnego ubezpieczenia OC nie mają już nabywcy samochodów używanych. Zgodnie z prawem, w chwili sprzedaży auta, prawa i obowiązki związane z polisą OC sprzedającego przechodzą na kupującego. Ale tylko do końca trwania umowy zawartej przez poprzedniego właściciela.

Jako nowy właściciel możesz wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym momencie jej trwania. Jeżeli nie wypowiesz polisy, możesz na niej jeździć do końca okresu wskazanego na polisie. Z końcowym dniem wskazanym na polisie OC umowa ulega rozwiązaniu.

Uważaj, polisa po zbywcy może być wykupiona na raty. Jeśli nie rezygnujesz z jej kontynuacji, przejmujesz obowiązek ich opłaty.

Przed nowelizacją ustawy (w 2012 roku) o ubezpieczeniach obowiązkowych automatyczne wznowienie polisy skutecznie chroniło zapominalskich przed brakiem ubezpieczenia pojazdu. Obecnie trzeba koniecznie pamiętać o ostatnim dniu umowy OC. Polisa jaką kierowca dostanie od sprzedającego auto kończy się w ostatnim dniu jej trwania – nie zostanie automatycznie wznowiona. Brak ubezpieczenia OC to nie tylko wysokie kary z UFG, ale również konieczność pokrycia wszystkich kosztów po spowodowaniu wypadku lub kolizji.

Zamierzasz zmienić ubezpieczyciela? Porównaj ceny OC kilkunastu towarzystw i sprawdź, kto czeka na ciebie z najtańszą propozycją ubezpieczenia.