Jeśli, uczestnicy kolizji drogowej są zgodni co do jej przebiegu, wezwanie policji na miejsce nie jest konieczne. W takiej sytuacji należy jednak spisać oświadczenie sprawcy, w którym dokładnie zostaną opisane okoliczności zdarzenia. Niestety, wielu kierowców nadal ma duże problemy z prawidłowym sporządzeniem tego pisma.

Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej może znacznie ułatwić likwidację szkody. Dzięki temu ubezpieczyciel może szybciej wypłacić poszkodowanemu odszkodowanie z polisy OC kierowcy, z którego winy doszło do stłuczki. Sprawdziliśmy, jakie dane powinno zawierać oświadczenie, a także, kiedy można je sporządzić.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jaka jest różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją drogową?

Kolizja to zdarzenie na drodze, w którym nie zostały poszkodowane osoby, czyli nie występują zabici lub ranni. Jednocześnie jednak doszło do uszkodzenia pojazdów. Zwykle szkody nie są poważne, a dotyczą np. niewielkich zarysowań, obtarć, czy wgnieceń samochodu. Stąd kolizja bywa również często nazywana stłuczką.

Z kolei wypadek drogowy to sytuacja, w której zostały poszkodowane osoby, czyli są zabici lub ranni. W takim przypadku obowiązkowo należy wezwać na miejsce policję. Nie można również przestawiać uszkodzonych pojazdów, aby nie utrudnić służbom możliwości odtworzenia przebiegu zdarzenia.

Wypowiedź eksperta

W przypadku kolizji nie ma obowiązku wzywania policji na miejsce. Obecność funkcjonariuszy może być zbędna, jeśli obie strony zgadzają się co do przebiegu zdarzenia. Wówczas wystarczy spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

różnica pomiędzy wypadkiem a kolizją drogową

Kiedy warto spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Jeśli obie strony nie mają żadnych wątpliwości, z czyjej winy doszło do stłuczki i chcą bardzo szybko dojść do porozumienia, nie muszą wzywać policji. Funkcjonariusze z powodu dużej liczby wezwań, nie zawsze będą w stanie błyskawicznie pojawić się na miejscu zdarzenia. W efekcie największą zaletą spisania oświadczenia kolizji jest oszczędność czasu. Dzięki temu poszkodowany może przyśpieszyć likwidację szkody i wypłatę odszkodowania z OC sprawcy, który jednocześnie nie otrzyma mandatu.

Uwaga!

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument spisywany przez obie strony zdarzenia, w którym jego sprawca przyznaje się do winy. Dzięki temu poszkodowany ma pisemne potwierdzenie roszczeń. Na jego podstawie może zlikwidować szkodę i otrzymać odszkodowanie od towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym sprawca ma aktualnie wykupioną polisę OC.

Oświadczenie sprawcy kolizji 2024 – skąd pobrać wzór (PDF)?

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej można spisać na zwykłej kartce papieru. Jednak znacznie wygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z gotowego wzoru dokumentu od rankomat.pl. Warto go wydrukować i na wszelki wypadek wozić w samochodzie.
 

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Pobierz wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Jakie dane powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej 2024?

Jeżeli obie strony doszły do porozumienia co do okoliczności zdarzenia, mogą przystąpić do sporządzenia oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Najpierw jednak należy usunąć samochody z miejsca stłuczki, aby nie powodowały zagrożenia i utrudniania ruchu innym pojazdom. Dokument powinien zawierać następujące informacje:

 • dane osobowo-adresowe uczestników kolizji: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, serię i nr dowodu osobistego, a także kategorię, nr i serię prawa jazdy;
 • dane pojazdów, które brały udział w kolizji drogowej: markę i model, numery rejestracyjne, a także informacje o właścicielach aut zgodne ze wpisami w dowodach rejestracyjnych,
 • dane związane z ubezpieczeniem pojazdu sprawcy: nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym auto sprawcy kolizji drogowej jest ubezpieczone, nr polisy OC i okres ważności obowiązkowego ubezpieczenia samochodu.

W dalszej części dokumentu należy spisać treść oświadczenia. W dokumencie należy podać zarówno dane właściciela pojazdu (poszkodowanego), jak i osoby, która kierowała autem (oczywiście o ile za kierownicą siedział ktoś inny niż posiadacz samochodu).

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej 2024?

Z treści oświadczenia bardzo jasno musi wynikać, kto jest sprawcą. Aby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości, nie należy używać takich zwrotów, jak np.: „doszło to zdarzenia”, „doszło do kolizji”, czy „miała miejsce kolizja”. Zamiast nich warto stosować o wiele bardziej precyzyjne zapisy, jak np.: „spowodowałem kolizję”, „doprowadziłem do kolizji”, bądź „sprawcą kolizji jest”.

Sprawca powinien również w porozumieniu z poszkodowanym, bardzo dokładnie opisać przebieg stłuczki. W tym celu warto zawrzeć w treści oświadczenia następujące elementy:

 • okoliczności kolizji drogowej: miejsce, godzinę, przebieg sytuacji, jak doszło do zdarzenia (z uwzględnieniem znaków drogowych, do których nie zastosował się sprawca), jakie są jego skutki, można również dodatkowo sporządzić szkic wraz z mapką;
 • dokładny opis uszkodzeń pojazdu poszkodowanego;
 • dokładny opis uszkodzeń pojazdu sprawcy;
 • informację, czy uszkodzeniu uległy inne przedmioty znajdujące się podczas stłuczki w pojazdach: jeśli tak, to w jakim stopniu;
 • dane świadków kolizji drogowej wraz z ich podpisami: mogą być bardzo pomocni, jeśli sprawca stłuczki w trakcie likwidacji szkody zmieni zdanie i nie będzie chciał się przyznać do przebiegu zdarzenia spisanego w oświadczeniu;
 • czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej: zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego.

Co to jest wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Bardzo podobnym dokumentem do oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, jest formularz oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Jego wzór do niedawna można było pobrać ze strony Rzecznika Finansowego, ale aktualnie niestety nie jest to możliwe. Poza tym ten dokument ma jedną poważną wadę.

W odróżnieniu od oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, przygotowane przez Rzecznika Finansowego oświadczenie o zdarzeniu drogowym, nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności przez sprawcę stłuczki. Dokument potwierdza jedynie przebieg i tożsamość uczestników kolizji. Poza tym zawiera mało miejsca na opisanie sytuacji.

Jak napisać oświadczenie o kolizji na parkingu?

Do stłuczki może dojść nie tylko na drodze, lecz także na parkingu. W takiej sytuacji oświadczenie sprawcy kolizji sporządza się w taki sam sposób. Warto zwrócić uwagę, czy na parkingu znajdują się znaki drogowe. Jeśli nie, to obowiązuje zasada prawej ręki. Jeżeli obie strony są skłonne dojść do porozumienia, oświadczenie można spisać na miejscu zdarzenia. W przeciwnym wypadku należy wezwać policję.

Do niegroźnej stłuczki może też dojść na parkingu znajdującym się na terenie galerii handlowej. Jeśli po zakończeniu zakupów zauważysz zarysowanie czy wgniecenie w Twoim samochodzie, a na miejscu nie ma sprawcy, możesz poprosić sklep o udostępnienie nagrań z monitoringu. Z kolei, jeżeli to Ty uszkodzisz inne auto, możesz poprosić obsługę centrum o wywołanie przez mikrofon jego właściciela w celu wyjaśnienia sprawy.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy po kolizji drogowej?

Po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji, należy skontaktować się z jego towarzystwem ubezpieczeniowym. Można to zrobić pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej, mailowo lub telefonicznie. Większość ubezpieczycieli udostępnia na swoich stronach formularze zgłoszenia szkody. Wystarczy, że krok po kroku uzupełnisz pola wymagane przez firmę ubezpieczeniową. 

Jeśli doszło do drobnej stłuczki, po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji poszkodowany może skontaktować się z własnym towarzystwem ubezpieczeniowym. Jeżeli wartość uszkodzeń auta nie będzie zbyt wysoka, ubezpieczyciel może zaproponować Bezpośrednią Likwidację Szkody (BLS). Oczywiście pod warunkiem, gdy firma ubezpieczeniowa oferuje taką usługę. Dzięki temu Twój ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie, a następnie samodzielnie rozliczy się z towarzystwem sprawcy.

Jednak BLS posiada limity kwotowe likwidacji szkód. Polska Izba Ubezpieczeń określiła go na kwotę 30 tys. zł. Jednocześnie niektórzy ubezpieczyciele stosują wyższe pułapy. Należy pamiętać, że BLS ma również inne ograniczenia. Np. usługa działa jedynie na terenie Polski, a także tylko, gdy w kolizji drogowej biorą udział nie więcej niż dwa pojazdy.

Jeśli skorzystanie z usługi BLS nie jest możliwe, poszkodowany musi zgłosić likwidację szkody bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym sprawcy stłuczki. W związku z tym bardzo ważne jest, aby podczas sporządzania oświadczenia dokładnie spisać dane ubezpieczyciela i nr polisy. Poza tym przed zgłoszeniem szkody można samodzielnie sprawdzić w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), czy sprawca posiada ważne ubezpieczenie OC auta.

W przypadku niegroźnej stłuczki, gdy zniszczenia samochodu są niewielkie i spisano oświadczenie sprawcy kolizji, jego towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować uproszczoną likwidację szkody. Polega na tym, że rzeczoznawca współpracujący z ubezpieczycielem nie przeprowadzi tradycyjnych oględzin pojazdu. Natomiast likwidacja szkody odbędzie się zdalnie, na podstawie przesłanych przez Ciebie zdjęć uszkodzeń auta oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu zdarzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu szybciej można otrzymać odszkodowanie.

Jednak uproszczona likwidacja szkody nie jest stosowana przez ubezpieczycieli w przypadku poważnych uszkodzeń samochodu, gdy koszt jego naprawy będzie wysoki. Jednocześnie nie musisz godzić się na takie rozwiązanie. Jeśli chcesz aby rzeczoznawca osobiście dokonał oględzin auta, możemy domagać się tego od towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto tak zrobić, gdy masz wątpliwości co do wysokości proponowanego odszkodowania. 

Uwaga!

W razie wystąpienia kolizji drogowej, na zgłoszenie ubezpieczycielowi likwidacji szkody masz 3 lata. Po upływie tego terminu roszczenie się przedawnia. Powinieneś jednak powiadomić towarzystwo jak najszybciej, jak to możliwe. Dzięki temu znacznie łatwiej wykazać firmie ubezpieczeniowej uszkodzenia pojazdu oraz koszty jego naprawy. Natomiast na zgłoszenie szkody powstałej w wyniku wypadku drogowego masz 20 lat.

Co powinno zawierać zgłoszenie szkody z OC sprawcy?

Większość towarzystw ubezpieczeniowych wymaga, aby zgłoszenie likwidacji szkody z OC sprawcy zawierało:

 • datę i miejsce zdarzenia,
 • opis okoliczności zdarzenia drogowego,
 • dane uczestników zdarzenia oraz pojazdów, które brały udział w kolizji.

Wszystkie te informacje zawiera prawidłowo spisane oświadczenie sprawcy kolizji. Jeśli jednak kierowca, który spowodował stłuczkę, nie chce się przyznać do winy i jest kłótliwy, należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. Sporządzona przez nią notatka będzie podstawą do likwidacji szkody.

Kiedy oświadczenie sprawcy kolizji drogowej będzie niewystarczające?

Jeśli stłuczka jest niegroźna, a obie strony doszły do porozumienia na miejscu zdarzenia i spisały oświadczenie, to likwidacja szkody oraz wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela powinna przebiec bardzo sprawnie. Oczywiście pod warunkiem, że sprawca potwierdzi okoliczności kolizji. Towarzystwo wyśle do niego pismo lub skontaktuje się telefonicznie w tej sprawie. Jest to standardowa procedura ubezpieczycieli, która umożliwia weryfikację prawdziwości oświadczenia.

Niestety sprawca kolizji może najpierw podpisać oświadczenie, a następnie wycofać się z potwierdzenia okoliczności zdarzenia. Może w ten sposób chcieć zapobiec wypłacie odszkodowania z OC i utracie zniżek. Wówczas bardzo przydatne mogą być inne dowody. Poszkodowany może przedstawić ubezpieczycielowi nagrania czy zdjęcia zrobione na miejscu zdarzenia, a także zeznania świadków.

Kiedy wezwać policję na miejsce kolizji drogowej?

Oczywiście policję należy wezwać na miejsce, jeśli nie jesteśmy pewni, z czyjej winy doszło do kolizji. Nawet, gdy sprawca wydaje się ewidentny, ale nie wyraża zgody na spisanie oświadczenia. W takim przypadku przyjazd funkcjonariuszy będzie konieczny, aby uniknąć problemów z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela. Poza tym trzeba wykręcić nr 112 lub 997, jeżeli:

 • w zdarzeniu drogowym ktoś zginął lub doznał obrażeń,
 • na miejsce zdarzenia drogowego wezwano pogotowie ratunkowe lub straż pożarną (jeśli np. w wyniku poważnych uszkodzeń ciała czy utraty przytomności konieczna była interwencja tych służb, należy również powiadomić policję),
 • sprawca kolizji zbiegł z miejsca zdarzenia,
 • istnieje podejrzenie, że jeden z uczestników kolizji może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego,
 • sprawca kolizji nie posiada odpowiednich dokumentów, jak prawo jazdy, dowód rejestracyjny oraz ważna polisa OC pojazdu,
 • w wyniku zdarzenia doszło do zatamowania lub poważnego utrudnienia ruchu drogowego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy wezwać na miejsce funkcjonariuszy. Zwłaszcza że w przypadku wystąpienia kolizji drogowej, powiadomienie służb nie może zostać uznane jako nieuzasadnione wezwanie policji. Wręcz przeciwnie, przedstawiciele drogówki pomogą rozstrzygnąć spór pomiędzy stronami.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Po zgłoszeniu przez nas szkody z OC sprawcy, towarzystwo ubezpieczeniowe powinno w ciągu 7 dni skontaktować się z nami i poinformować o zarejestrowaniu likwidacji szkody. Zgodnie z ustawą, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od dnia wpłynięcia zgłoszenia. 

Jednak, jeśli w ciągu 30 dni nie uda się ustalić okoliczności zdarzenia niezbędnych do określenia zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości szkody, ten okres może się wydłużyć. Wówczas towarzystwo powinno wypłacić odszkodowanie do 14 dni od momentu, w którym wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Jednocześnie nie powinno to trwać dłużej niż 90 dni od złożenia przez nas zgłoszenia likwidacji szkody.

Uwaga!

Jeżeli określenie zakresu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego jest zależne od toczącego się postępowania karnego, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie dopiero, gdy wszelkie okoliczności zdarzenia zostaną ustalone w ramach rozstrzyganej przez sąd sprawy.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy?

Jeśli nie jesteś zadowolony z wysokości odszkodowania proponowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, możesz odwołać się od jego decyzji. Jeżeli odpowiedź firmy ponownie nie będzie Cię satysfakcjonować, możesz zwrócić się o bezpłatną pomoc do Rzecznika Finansowego. Coraz częściej jego interwencje skutkują zmianą decyzji ubezpieczycieli, które są korzystne dla klientów. W ostateczności możesz wystąpić na drogę sądową, co jednak będzie kosztowne i czasochłonne.

Co warto wiedzieć? – Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej 2024

 1. Oświadczenie sprawcy kolizji można sporządzić, gdy podczas stłuczki nikt nie został zabity lub ranny.
 2. Jeśli dojdzie do kolizji drogowej, nie trzeba na miejsce zdarzenia wzywać policji. 
 3. Spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej może przyspieszyć likwidację szkody.
 4. Po spisaniu oświadczenia, szkody powstałe w kolizji są likwidowane z OC sprawcy.
 5. Jeśli wysokość odszkodowania zaproponowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest dla Ciebie satysfakcjonująca, możesz odwołać się od tej decyzji.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o oświadczenie sprawcy kolizji 2024

 1. Jak sprawdzić, czy sprawca kolizji ma ważne ubezpieczenie OC?

  Można to zrobić zdalnie w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) na stronie www.ufg.pl. W tym celu należy wejść w zakładkę „Baza OC i AC”, a następnie w „Identyfikacja umowy OC na dzień”. Później wystarczy wpisać numer rejestracyjny lub VIN, wybrać datę i kraj, ciąg znaków weryfikacyjnych z ramki, a na koniec kliknąć w „Dalej”. W ten sposób możesz sprawdzić ważność OC sprawcy na dzień przeprowadzenia wyszukania.

 2. Jak wysokie odszkodowanie można otrzymać z OC sprawcy?

  Wysokość odszkodowania z OC sprawcy zależy, jak poważne są szkody. Rekompensata finansowa wypłacona przez ubezpieczyciela powinna pokryć koszty naprawy pojazdu, a także leczenia poszkodowanych. Ich maksymalną wysokość określa ustawa. W przypadku szkód rzeczowych to 1,05 mln euro, a szkód osobowych 5,21 mln euro.

 3. Ile jest czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy?

  Warto jak najszybciej powiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe o likwidacji szkody z OC sprawcy. Dzięki temu krócej będziesz oczekiwać na wypłatę odszkodowania. W przypadku kolizji drogowej maksymalny czas na zawiadomienie ubezpieczyciela wynosi 3 lata, a wypadku 20 lat. Po ich upływie roszczenie się przedawnia.

 4. Czy firma ubezpieczeniowa kontaktuję się że sprawcą kolizji?

  Ubezpieczyciel może odezwać się do sprawcy kolizji w celu potwierdzenia złożonego oświadczenia lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień. 

 5. Jak spisać oświadczenie w razie kolizji?

  W oświadczeniu należy dokładnie opisać przebieg kolizji i jej okoliczności oraz bardzo jasno zaznaczyć, kto jest jej sprawcą. W dokumencie tym powinny zostać także opisane uszkodzenia pojazdów powstałe na skutek stłuczki. Oświadczenie powinno zawierać podpisy uczestników zdarzenia i może zostać sporządzone na zwykłej kartce papieru. Dla wygody zalecamy jednak wydrukowanie i wożenie ze sobą gotowego formularza takiego oświadczenia, które w momencie kolizji wystarczy tylko wypełnić.