Udział własny w ubezpieczeniu AC określany jest kwotowo (np. 500 zł) lub procentowo (np. 10%). Umożliwia kierowcom obniżenie wysokości składki. Jednocześnie sprawia, że w razie wystąpienia szkody, właściciel musi ponieść część kosztów naprawy uszkodzonego samochodu z własnej kieszeni. 

Udział własny oznacza, że kierowca współdzieli z towarzystwem ubezpieczeniowym część ryzyka likwidacji szkody z własnych środków. Jednocześnie w zamian ubezpieczyciel może mu zaoferować niższą składkę ubezpieczenia AC, a także ochronę na wypadek poważnych uszkodzeń samochodu. Porównaliśmy wady i zalety takiego rozwiązania.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Udział własny w likwidacji szkody w ubezpieczeniu AC – co to jest?

Udział własny zwykle dotyczy ubezpieczenia AC. Jest to część wartości szkody, którą poszkodowany będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Jego wysokość określana jest procentowo (np. 10%) lub kwotowo (np. 500 zł). Oznacza to, że wysokość odszkodowania wypłaconego z autocasco zostanie pomniejszona o wartość, jaką właściciel pojazdu wziął na siebie. 

Przykład: Pan Jan podpisał umowę ubezpieczenia AC, w której udział własny w szkodzie ocenił na 500 zł, a ubezpieczyciel zniszczenie auta wycenił na 3500 zł. Oznacza to, że właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie w wysokości 3000 zł, a pozostałe 500 zł dopłaci z własnej kieszeni.
Przykład: Pani Anna udział własny w szkodzie określiła na 10%. Natomiast towarzystwo ubezpieczeniowe wartość szkody ustaliło na kwotę 5000 zł. Oznacza to, że ubezpieczyciel wypłaci z polisy AC 4500 zł (czyli 90%), a pozostałe 10% w kwocie 500 zł właścicielka uszkodzonego pojazdu dopłaci z własnej kieszeni.

Co oznacza franszyza redukcyjna i integralna w udziale własnym w ubezpieczeniu AC?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stosują dwa rodzaje franszyz – redukcyjną i integralną. Pierwsza z nich oznacza pomniejszenie wysokości wypłaconego odszkodowania o kwotę, którą ubezpieczony wziął na siebie w udziale własnym w szkodzie. Kwotowo, jak ma to miejsce na przykładzie pana Jana, a także procentowo w przypadku pani Anny.

Natomiast franszyza integralna oznacza minimalną wartość szkody, jaka musi zostać przekroczona, aby w ogóle ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie w ramach AC. Jeśli będzie niższa, klient musi pokryć straty wyłącznie z własnej kieszeni.

Przykład: Pan Andrzej w ubezpieczeniu AC określił udział własny na kwotę 1000 zł. Jednak ubezpieczyciel wycenił zniszczenia samochodu na sumę 800 zł. Niestety w takiej sytuacji towarzystwo w ogóle nie wypłaci odszkodowania, a klient musi pokryć szkody z własnej kieszeni.

Czy udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu AC jest opłacalny?

To zależy. Zwykle właściciele pojazdów decydują się na udział własny w ubezpieczeniu AC, aby obniżyć wysokość składki. W takim przypadku jeśli dojdzie do uszkodzenia samochodu, towarzystwo ubezpieczeniowe i klient dzielą pomiędzy siebie koszty jego naprawy. Dzięki temu ubezpieczyciel może zaoferować niższą cenę zakupu autocasco, a posiadacz auta zaoszczędzić na dodatkowym ubezpieczeniu.

Udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu AC to również dobre rozwiązanie dla osób, które są gotowe pokrywać koszty usuwania niewielkich usterek z własnej kieszeni (np. zarysowanie karoserii). Dzięki temu oszczędzają na zakupie autocasco, a jednocześnie mają zapewnioną ochronę na wypadek poważnej naprawy samochodu czy kradzieży auta.

Czy warto ustalić udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu AC?

To kwestia indywidualnego podejścia. Wielu kierowców, którzy od lat jeżdżą bezszkodowo wychodzi z założenia, że ryzyko wystąpienia szkód jest niewielkie. W efekcie dla nich określenie udziału własnego w ubezpieczeniu AC jest kuszące. Dzięki wypracowanym zniżkom opłacają znacznie niższą składkę, a ochrona ubezpieczyciela może nie być im w ogóle potrzebna. Jednocześnie na wypadek poważnych uszkodzeń pojazdu, do których dojdzie nie z winy właściciela czy kradzieży auta, mają zapewnioną ochronę w ramach autocasco.

Jednak z drugiej strony brak udziału własnego to bardzo wygodne rozwiązanie. W razie wystąpienia szkody, całkowicie odpowiedzialne za jej usunięcie jest towarzystwo ubezpieczeniowe. W efekcie właściciel pojazdu po opłaceniu pełnej składki, kompletnie nie musi martwić się kosztami naprawy uszkodzonego samochodu – wyjaśnia Kamil Sztandera, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w porównywarce rankomat.pl.

Kiedy nie można stosować udziału własnego w szkodzie w ubezpieczeniu AC?

Niekiedy nie można stosować udziału własnego w ubezpieczeniu AC. Zwykle jego zniesienia wymagają leasingodawcy. Podczas obowiązywania umowy leasingu właścicielem samochodu jest firma go udzielająca, a kierowca korzystający z auta jest tylko jego użytkownikiem. W związku z tym leasingodawca ma prawo do wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zakresu ochrony autocasco.

Udziału własnego powinny również unikać osoby zainteresowane zakupem samochodu na kredyt. Bank może zażądać zakupu ubezpieczenia AC bez partycypowania przez kierowcę w likwidacji szkody. W ten sposób chce skutecznie chronić auto, które jest zabezpieczeniem udzielonej pożyczki.

Kiedy trzeba stosować udział własny w ubezpieczeniu AC?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają udziału własnego w ubezpieczeniu AC. Np. Warta chce współuczestnictwa właściciela pojazdu w likwidacji szkody w wysokości 10%, jeśli spowodował ją kierowca “o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym”. Jego definicję ubezpieczyciel określa następująco w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU):

Osoba kierująca pojazdem, inna niż Właściciel i Użytkownik pojazdu, spełniająca określone przez WARTĘ we wniosku o ubezpieczenie kryteria wieku i okresu posiadania uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem.

Towarzystwa ubezpieczeniowo mogą również domagać się udziału własnego kierowcy w AC mini, czyli autocasco z ograniczonym zakresem ochrony. Np. w PZU w minicasco wynosi on 20% (nie mniej niż 500 zł), bądź 25% dla właścicieli pojazdów poniżej 26 roku życia. Natomiast w Uniqa w autocasco udział własny na poziomie 15 lub 25%, można ustanowić w przypadku szkody całkowitej powstałej w wyniku kradzieży i pożaru.

Często również udział własny stosują wypożyczalnie samochodów. Nie są w stanie zweryfikować historii szkodowości klientów, więc każdego z nich traktują tak samo. Dla posiadanej floty pojazdów kupują ubezpieczenia AC z udziałem własnym. Jednocześnie wielu kierowców nie jest świadomych, że w razie uszkodzenia przez nich wynajętego auta, będą musieli pokryć część szkód z własnej kieszeni. 

Źródła:

 1. OWU PZU: https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1513435
 2. OWU Warta: https://www.warta.pl/documents/10157/13181894/WARTA%20OWU%20AutoCasco%20Standard%20ACS%20C6201%20IPID.pdf
 3. OWU Uniqa: https://www.warta.pl/documents/10157/13181894/WARTA%20OWU%20AutoCasco%20Standard%20ACS%20C6201%20IPID.pdf
   

Co warto wiedzieć?

 1. Udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu AC to część kosztów związanych z naprawą uszkodzonego auta, które właściciel musi pokryć z własnej kieszeni.
 2. Wysokość udziału własnego w szkodzie w ubezpieczeniu AC określa się kwotowo lub procentowo.
 3. Jeśli  ubezpieczenie AC zostanie zawarte bez udziału własnego właściciela pojazdu, pełną odpowiedzialność za likwidację szkód przejmuje ubezpieczyciel.
 4. Udział własny może być korzystny dla osób, które chcą płacić niższą składkę ubezpieczenia AC, a jednocześnie są w stanie same zapłacić za naprawę niewielkich uszkodzeń. Dzięki temu mają zapewnioną ochronę na wypadek kradzieży czy szkody całkowitej auta.
   

FAQ – najczęściej zadawanie pytania o udział własny w ubezpieczeniu AC

 1. Czy udział własny w szkodzie oznacza niższą cenę zakupu AC?

  Tak. Poprzez zastosowanie udziału własnego, towarzystwo ubezpieczeniowe i właściciel pojazdu dzielą między siebie koszty ewentualnych napraw. Im wyższa partycypacja kierowcy w ryzyku likwidacji szkód, tym niższa składka AC.
 2. Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli kwota zniszczenia jest niższa niż udział własny?

  Nie. W takim przypadku towarzystwo nie wypłaci odszkodowania, a właściciel uszkodzonego pojazdu będzie musiał pokryć szkody z własnej kieszeni.
 3. Czy zawsze można stosować udział własny w szkodzie w ubezpieczeniu AC?

  Nie zawsze. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe mogą nie oferować takiego rozwiązania. Jednak znacznie częściej banki i leasingodawcy nie wyrażają zgody na udział własny właściciela pojazdu w ubezpieczeniu AC, ponieważ chcą skuteczniej chronić finansowany samochód.
 4. Czy udział własny w szkodzie może być obowiązkowy w ubezpieczeniu AC?

  Tak, ponieważ niektórzy ubezpieczyciele go wymagają. Często towarzystwa obowiązkowo ustanawiają udział własny w szkodzie w AC mini. Podobnie zwykle wypożyczalnie samochodów zawierają umowy autocasco z udziałem własnym.