Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie i najpopularniejsza forma ochrony pojazdu przed uszkodzeniami lub kradzieżą. Ogromnym plusem AC w stosunku do ubezpieczenia OC jest to, że działa niezależnie od tego, czy jest sprawca, czy nie, jeśli tylko ubezpieczony nie złamał warunków umowy. 

Wysokość odszkodowania z Autocasco obok wysokości odszkodowania z OC sprawcy jest najczęstszą przyczyną wnoszenia skargi do Rzecznika Finansowego w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych. 

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak jest liczona wysokość odszkodowania z AC przy szkodzie częściowej?

Szkoda częściowa z reguły jest dużo prostsza w oszacowaniu wartości w stosunku do szkody całkowitej. Wywołuje także mniej kontrowersji. 

W razie kolizji lub wypadku po zgłoszeniu szkody z AC likwidator szkody z towarzystwa ubezpieczeniowego oceni uszkodzenia pojazdu i zaproponuje kwotę odszkodowania. Jeżeli jego zdaniem koszt naprawy pojazdu wynosi 10 000 zł, to tyle zostanie Ci przyznane.

Brak zgody na propozycję ugody towarzystwa ubezpieczeniowego skutkuje oddelegowaniem rzeczoznawcy do zbadania uszkodzeń samochodu. 

Uwaga! Wizyta rzeczoznawcy to ryzykowna gra dla ubezpieczającego. Rzeczoznawca może podwyższyć kwotę odszkodowania, ale także ją obniżyć. Zdanie rzeczoznawcy ciężko podważyć i bez wstąpienia na drogę sądową się nie obejdzie. 

Sprawa jest jeszcze prostsza, jeżeli podczas podpisywania umowy AC wybrałeś pakiet z naprawą w warsztacie. Wówczas wstawiasz auto do wskazanego przez ubezpieczyciela warsztatu, a koszty naprawy zostaną pokryte maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia. 

Ile wyniesie odszkodowanie z Autocasco przy szkodzie całkowitej?

Szkoda całkowita według ogólnoprzyjętej definicji to szkoda, w której naprawa samochodu jest nieuzasadniona ekonomicznie, czyli auta nie opłaca się naprawiać. Przyjmuje się, że w ubezpieczeniu Autocasco za szkodę całkowitą uznaje się takie zdarzenie, którego koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej samochodu w dniu szkody


Ważne! Szkoda całkowita nie oznacza, że samochód musi iść do kasacji, choć w większości przypadków tak właśnie się dzieje. Szkodą całkowitą będzie także sytuacja, w której samochód da się doprowadzić do stanu używalności, ale koszt takich napraw przekracza 70% wartości auta.

Rzeczoznawca szacuje wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu wystąpienia szkody.Obliczenie odszkodowania w przypadku szkody całkowitej odbywa się w następujący sposób:

 1. Potem szacuje koszt naprawy pojazdu.
 2. Następnie oszacowana zostaje wartość pojazdu po szkodzie - za pomocą programu komputerowego lub poprzez wystawienie wraku na platformie aukcyjnej.
 3. Od wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym odejmuje się wartość wraku i tak otrzymana kwota trafia na konto poszkodowanego.
Przykład. Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 24 czerwca 2019 r. I C 1102/18. Towarzystwo ubezpieczeniowe wyceniło samochód marki Toyota na 12 800 zł w stanie nieuszkodzonym, bazując na wyliczeniach programu komputerowego, a pozostałości na 4070 zł na podstawie ofert na portalu aukcyjnym. Wypłacono odszkodowanie w wysokości 8 730 zł. Poszkodowani właściciele pojazdu nie zgodzili się z tą decyzją, argumentując, iż pojazd zakupiono za 15 000 zł po ocenie biegłego rzeczoznawcy, a szczątki sprzedano za 3 000 zł. Należne odszkodowanie ich zdaniem powinno wynosić 12 000 zł. Sąd orzekł na korzyść poszkodowanych i nakazał dopłatę.

Co to jest udział własny w szkodzie z Autocasco?

Udział własny w szkodzie z AC oznacza, że ubezpieczony niejako ponosi część kosztów likwidacji szkody. Odszkodowanie zostaje pomniejszone o określoną wartość. Rozróżnia się trzy główne rodzaje udziału własnego w szkodzie:

 • kwotowy - wyrażony konkretną kwotą, np. 1000 zł,
 • procentowy - wyrażony wartością procentową, np. 5% wartości odszkodowania,
 • kwotowy i procentowy - udział własny wynosi np. 5% wartości odszkodowania, ale nie mniej niż 500 zł. 
Przykład. Pani Anna brała udział w kolizji z innym uczestnikiem ruchu drogowego. To ona była sprawczynią tego zdarzenia, więc nie mogła liczyć na naprawę z OC sprawcy. Zgłosiła szkodę z własnego AC, którą rzeczoznawca wycenił na 8 000 zł. Pani Anna ma udział własny w szkodzie 5%, jednak nie mniej niż 500 zł. 5% z 8 000 zł to 400 zł, ale odszkodowanie zostało pomniejszone o 500 zł zgodnie z zapisami OWU.

Gdy decydujesz się na włączenie udziału własnego w likwidacji szkody, zapłacisz niższą składkę za Autocasco, ale musisz się liczyć z tym, że w razie szkody otrzymasz też niższe odszkodowanie.

Ile wynosi udział własny w szkodzie z Autocasco?

Wartości różnią się w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego lub kierującego. W Warcie (15%) i PZU (25%) obowiązuje udział własny w szkodzie z AC, gdy kierującym w momencie szkody jest kierowca podwyższonego ryzyka - do 26 roku życia lub posiadający prawo jazdy krócej niż 3 lata.

W jaki sposób amortyzacja wpływa na odszkodowanie?

Amortyzacja części to pomniejszenie wartości części proporcjonalne do wieku pojazdu. Mówiąc wprost, im starszy pojazd, tym mniej jest wart. Każda firma ubezpieczeniowa liczy amortyzację po swojemu. Możesz wykupić amortyzację, co będzie się wiązało z wyższą składką za AC.

Allianz - Amortyzacja w AC

Okres eksploatacji

Amortyzacja

Do 1 roku włącznie

10%

1-2 lata

25%

2-5 lat

35%

5-7 lat

45%

7-8 lat

55%

Ponad 8 lat

60%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Allianz

Aviva - Amortyzacja w AC

Wiek pojazdu

Zużycie eksploatacyjne

Rocznik bieżący

20%

1 rok

25%

2 lata

30%

3 lata

40%

4 lata

50%

5 lat i więcej

60%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco Aviva

ERGO Hestia - Amortyzacja w AC

Okres eksploatacji pojazdu

Amortyzacja

Do 3 lat włącznie

25%

4 lata

30%

5 lat

40%

6 lat

50%

7 lat

55%

8 lat

60%

Ponad 9 lat

65%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco ERGO Hestia

Generali - Amortyzacja w AC

Rok eksploatacji

Amortyzacja

1

35%

2

40%

3

4

5

45%

6

50%

7

55%

8

9

60%

10 i więcej

65%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco w Generali

PZU - Amortyzacja w AC

Okres eksploatacji pojazdu

Procent pomniejszenia

Do 3 lat

30%

3-5 lat

45%

5-8 lat

55%

Powyżej 8 lat

60%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco w PZU

Uniqa - Amortyzacja w AC

Wiek pojazdu

Amortyzacja

Do 1 roku

10%

1-2 lata

20%

2-3

30%

3-4

40%

4-5

50%

5-6

60%

Ponad 6

65%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco w Uniqa

Warta - amortyzacja w AC

Wiek pojazdu

Amortyzacja

Do 1 roku

0%

1-2 lata

15%

2-3

25%

3-5

35%

5-7

45%

7-8

50%

8-10

55%

Ponad 10

65%

Źródło: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Autocasco TUiR Warta S. A. 

Czym jest franszyza w Autocasco?

Są dwa główne rodzaje franszyzy:

 • integralna - towarzystwo ubezpieczeniowe w ogóle nie odpowiada za szkody poniżej określonej kwoty, np. 500 czy 1000 zł. Dobra opcja dla osób, które nie są zainteresowane naprawianiem drobnych szkód z AC,
 • redukcyjna - każde odszkodowanie jest pomniejszone o określoną wartość. Dobry wybór dla osób, które chcą zaoszczędzić na składce kosztem ewentualnego przyszłego świadczenia.

Franszyzę najczęściej możesz wykupić, co wiąże się z nieco wyższą składką za AC. 

Ważne! Kiedy bierzesz samochód w leasing, otrzymasz od leasingu specyfikację ubezpieczenia. Leasing będzie wymagał zniesienia wszelkich udziałów własnych, franszyz, amortyzacji części i jakichkolwiek innych pomniejszeń wartości pojazdu. Niekiedy zażąda też stałej sumy ubezpieczenia gwarantowanej przez cały okres trwania polisy.

Odszkodowanie z Autocasco przy kradzieży

Ubezpieczenie Autocasco kojarzy się wielu osobom przede wszystkim z odszkodowaniem za uszkodzenie pojazdu. Zapominamy jednak, że znakomita większość pakietów to AC/KR - Autocasco + Kradzież. 

Podobnie działa to w pakietach tzw. minicasco, gdzie ryzyko kradzieży jest z reguły głównym ryzykiem a ochrona przed zniszczeniem jest mocno okrojona (np. tylko żywioły lub szkoda całkowita). 

Czytaj więcej: Minicasco - co obejmuje i ile kosztuje? 

Z reguły odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu to 100% jego wartości rynkowej. W końcu skradziono Ci cały samochód, tak? Wiele firm będzie Cię kusić swoją ofertą, proponując więcej niż 100% wartości pojazdu w przypadku kradzieży, np. 110%. 

Nadubezpieczenie i niedoubezpieczenie w Autocasco

Dokładne określenie wartości przedmiotu ubezpieczenia na dzień zawarcia umowy jest bardzo ważne. Zaniżenie lub zawyżenie sumy ubezpieczenia, choć kuszące w niektórych przypadkach, najczęściej wiąże się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. 

Nadubezpieczenie jest sytuacją, w której deklarowana przez Ciebie suma ubezpieczenia znacząco przekracza wartość przedmiotu ubezpieczenia. Żaden ubezpieczyciel nie wypłaci 100 000 za samochód wart w momencie szkody 50 000. Dlatego też w każdych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia widnieje zapis, że odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie wartości przedmiotu ubezpieczenia z dnia wystąpienia szkody. 

Niedoubezpieczenie jest zaś sytuacją, gdzie zadeklarowana suma ubezpieczenia jest znacząco niższa niż rzeczywista wartość auta. Składka za Autocasco zależy w dużej mierze od wartości pojazdu, więc zaniżanie jego wartości może mieć sens w tym kontekście. W zdecydowanej większości przypadków nie warto tego robić, ponieważ przy niedoubezpieczeniu odszkodowanie może zostać wypłacone na podstawie sumy ubezpieczenia proporcjonalnie do rzeczywistej wartości auta. 

Przykład. Pan Marek ma Lexusa wartego 200 000 zł. Chciał zaoszczędzić na AC, więc zadeklarował sumę ubezpieczenia 150 000 zł, a więc 75% rzeczywistej wartości. Miesiąc później ukradli mu samochód. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel przyznał panu Markowi 112 500 zł odszkodowania, czyli 75% wartości auta, ponieważ suma ubezpieczenia to 75% wartości rynkowej samochodu.  

Niedoubezpieczenie może być uzasadnione, kiedy jest rozwiązaniem tymczasowym, na przykład w danym momencie nie stać Cię na ubezpieczenie auta dla pełnej wartości rynkowej. Zawsze możesz później doubezpieczyć pojazd za dopłatą. Inaczej wygląda to w przypadku nadubezpieczenia - po zawarciu umowy nie możesz już obniżyć sumy ubezpieczenia. Nie warto więc przepłacać. 

Niedoubezpieczenie może być uzasadnione, kiedy jest rozwiązaniem tymczasowym, na przykład w danym momencie nie stać Cię na ubezpieczenie auta dla pełnej wartości rynkowej. Zawsze możesz później doubezpieczyć pojazd za dopłatą. Inaczej wygląda to w przypadku nadubezpieczenia - po zawarciu umowy nie możesz już obniżyć sumy ubezpieczenia. Nie warto więc przepłacać. 

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określa jasno sytuacje, w których nie bierze odpowiedzialności za szkody. Najpowszechniejszymi wyłączeniami odpowiedzialności ubezpieczyciela są:

 • prowadzenie pod wpływem alkoholu albo innych substancji odurzających,
 • nieprzestrzeganie przepisów drogowych, w szczególności przekroczenie prędkości,
 • rażące niedbalstwo lub wina umyślna, np. niezaciągnięcie hamulca ręcznego lub pozostawienie drzwi otwartych,
 • prowadzenie pojazdu przez osobę, która nie posiada stosownych uprawnień,
 • brak ważnego badania technicznego (jeśli miało to wpływ na powstanie szkody).

Drugą sytuacją jest przyczynienie się poszkodowanego do wystąpienia lub powiększenia rozmiaru szkody. Może to nastąpić np. poprzez celowe działanie lub zaniechanie działania, np. opieszałość w gaszeniu auta. Według wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 grudnia 1985 r.; IV CR 412/85 osoba, która podróżuje pojazdem kierowanym przez osobę nietrzeźwą, również przyczynia się do szkody. Zgodnie z prawem każdy obywatel ma obowiązek udaremnić osobie nietrzeźwej prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem. 

Ważne! Ogólne Warunki Ubezpieczenia nakładają na Ciebie obowiązek zadbania o to, by ograniczyć zniszczenia ubezpieczonego mienia. Nie musisz tego jednak robić za wszelką cenę. Nikt nie może Ci nakazywać gaszenia samochodu z narażeniem życia lub zdrowia. 

Co warto wiedzieć?

 • Na wysokość odszkodowania z Autocasco ma wpływ wiele czynników: suma ubezpieczenia, wartość pojazdu w dniu szkody, rozmiar szkody, udziały własne, amortyzacja itd. 
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania z Autocasco, jeśli kierujący złamał postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, tj. prowadził pod wpływem alkoholu, nie miał uprawnień lub spowodował szkodę celowo,
 • Jeżeli kierujący przyczyni się do szkody, ubezpieczyciel może też obniżyć odszkodowanie,
 • W wariantach serwisowych kwota świadczenia to zwrot kosztów naprawy w warsztacie, pomniejszona o udział własny w szkodzie. Wypłata odszkodowania następuje na linii towarzystwo ubezpieczeniowe-warsztat samochodowy,
 • W wariantach kosztorysowych kwota odszkodowania to kwota potrzebna na dokonanie napraw. Wypłata odszkodowania następuje na linii towarzystwo ubezpieczeniowe-klient.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania o wysokość odszkodowania z Autocasco

 1. Co z odszkodowaniem za kradzież auta, gdy auto się znajdzie?

  Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło odszkodowanie za skradziony samochód, a on się znajdzie, ubezpieczyciel zatrzyma pojazd. Ewentualnie możesz zwrócić kwotę odszkodowania i odzyskać auto. Jeżeli samochód znajdzie się przed wypłatą odszkodowania, wypłata zostanie wstrzymana. 

 2. Ile się czeka na odszkodowanie z AC?

  Zgodnie z ustawą termin wypłaty odszkodowania to 30 dni od zgłoszenia szkody. W tym czasie ubezpieczyciel musi rozpatrzyć Twój wniosek, zweryfikować informacje na temat zdarzenia, oszacować wartość szkody i wypłacić odszkodowanie. Jeśli w toku podstępowania pojawią się wątpliwości co do wysokości szkody z AC, firma ubezpieczeniowa wyśle rzeczoznawcę. Gdy ubezpieczyciel zbierze wszystkie potrzebne informacje, odszkodowanie zostanie wypłacone. W szczególnych przypadkach termin 30 dni może zostać przekroczony na przykład w sytuacji, gdy w przedmiotowej sprawie toczy się postępowanie karne lub cywilne i ubezpieczyciel musi czekać na jego wynik. 

 3. Co jeśli mam dwie szkody w ciągu roku?

  To zależy, czy masz stałą sumę ubezpieczenia czy konsumpcyjną. W pierwszym przypadku suma ubezpieczenia jest stała i nie zmienia się w okresie trwania ochrony nawet po wypłacie odszkodowania. W drugim przypadku suma ubezpieczenia każdorazowo zostaje pomniejszona o kwotę odszkodowania aż do całkowitego jej wyczerpania. Gdy suma ubezpieczenia całkowicie się wyczerpie, umowa AC wygasa.

 4. Dlaczego ubezpieczyciel wypłacił mniej, niż powinien?

  Najczęściej obniżenie wysokości odszkodowania lub jego całkowita odmowa nie bierze się znikąd. Towarzystwo ubezpieczeniowe musi mieć podstawy do takiego działania. Podstawowym pytaniem, jakie powinieneś sobie zadać, to: "Jakie podstawy miał ubezpieczyciel, żeby obniżyć mi odszkodowanie?". Jeśli się nie zgadzasz, możesz walczyć np. pisząc odwołanie lub idąc do sądu. 

 5. Co robić, gdy ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania?

  Najpierw sprawdź w dokumencie z odmową, czy firma ubezpieczeniowa miała do tego podstawy. Jeśli szkoda podpada pod któreś wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela (np. nie zachowałeś ostrożności albo kierowałeś pod wpływem alkoholu), podstawy do odmowy uznania roszczenia są solidne i ciężko będzie z tym walczyć. Jeżeli jednak uważasz, że zostałeś jawnie skrzywdzony, wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. Pamiętaj jednak, że tutaj też musisz mieć solidne podstawy i merytoryczne argumenty. Nikt nie uzna Twojego odwołania "na słowo".