Dla poszkodowanych w wyniku kolizji z innymi uczestnikami ruchu drogowego proces likwidacji szkody może być równie stresujący, jak samo uczestnictwo w stłuczce. Wynika to najczęściej z nieznajomości przepisów, a co za tym idzie, niewiedzy jak się zachować w kontaktach z ubezpieczycielem.

agent zatwierdzający wysokość odszkodowania
Porównaj ceny OC i AC

Poniżej znajdziesz 5 kroków, które musisz przejść w drodze po wypłatę odszkodowania. Każdy krok to szereg pomniejszych zagadnień. Likwidacja szkody to niewątpliwie temat złożony, ale jeśli będziesz kierować się poniższymi zasadami, unikniesz niepotrzebnego stresu, a proces wypłaty odszkodowania będzie przebiegał bez zarzutów.

Krok 1: Wskazanie winnego

Pierwszą kwestią jest ustalenie winy. Czasami jest ona bezsporna i sam sprawca nie ma co do niej wątpliwości. W takim przypadku nie musisz wzywać policji na miejsce kolizji. Wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym możliwie szczegółowo opiszesz okoliczności związane ze szkodą i wskażesz uczestników oraz świadków, a także określisz, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym. Aby lepiej zobrazować, jak doszło do zdarzenia, możesz naszkicować drogę i moment zderzenia się obu samochodów. Takie oświadczenie muszą podpisać kierujący obydwoma pojazdami.

Inaczej rzecz wygląda, jeśli nie ma zgody co do tego, kto zawinił. W takim przypadku zawsze pamiętaj, żeby to policja rozstrzygnęła spór i jasno określiła, z czyjej winy doszło do kolizji. Nie podpisuj również oświadczenia, jeśli sprawca zachowuje się dziwnie – jest nadpobudliwy, bardzo roztrzęsiony lub jego zachowanie sugeruje, że może być pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających. Może się bowiem zdarzyć, że taka osoba wycofa się później z deklaracji o winie, stwierdzając, iż podpisała dokument np. pod wpływem stresu. Najczęściej tego typu sprawa trafia do sądu, co może znacząco przeciągnąć terminy wypłaty odszkodowania.

Po ustaleniu winnego spisz dane z jego polisy OC, ponieważ będziesz musiał osobiście skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. Warto również wykonać pierwsze zdjęcia uszkodzeń jeszcze z miejsca zdarzenia. Nie wahaj się skorzystać z aparatu w swoim telefonie komórkowym.

Krok 2: Zgłoszenie szkody

Jeśli masz już oświadczenie o winie lub notatkę sporządzoną przez funkcjonariusza policji, następnym etapem jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej sprawcy o szkodzie. Nie zwlekaj zbyt długo z takim zgłoszeniem, żeby towarzystwo nie posądziło Cię o przyczynienie się do zwiększenia rozmiaru szkody w wyniku regularnej jazdy uszkodzonym samochodem. Masz na to wprawdzie aż 3 lata, ale im szybciej zgłosisz kolizję, tym mniejsze jest ryzyko, że rzeczoznawca działający na rzecz ubezpieczyciela sprawcy oceni, że część uszkodzeń powstała wcześniej lub nie jest efektem tej stłuczki.

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie nawet z miejsca zdarzenia, choć nie masz takiego obowiązku i jeśli nie ma poważnych uszkodzeń, nie ma takiej potrzeby. Znacznie wygodniejsze może być wypełnienie wniosku przez internet, zwłaszcza że firmy ubezpieczeniowe najczęściej przewidują na swoich stronach internetowych możliwość dołączenia załączników w postaci np. zdjęć uszkodzeń.

Coraz większa liczba ubezpieczyciela umożliwia skorzystanie z tzw. usługi BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Polega on na wypłacie odszkodowania bezpośrednio przez firmę poszkodowanego, która później odzyskuje poniesione koszty od ubezpieczyciela sprawcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces przebiega szybciej i sprawniej, a poszkodowany nie musi się martwić o załatwienie formalności. 

Krok 3: Ustalenie rozmiaru szkody

Jeśli zgłosiłeś już szkodę, przyszedł czas na odrobinę relaksu w oczekiwaniu na rzeczoznawcę. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę odszkodowania (a przynajmniej jego bezspornej części),co oznacza że prawdopodobnie już w ciągu pierwszych 7 dni od zgłoszenia możesz liczyć na kontakt przedstawiciela towarzystwa. Najczęściej ubezpieczyciel zaleca oględziny współpracującemu z firmą ubezpieczeniową rzeczoznawcy, choć coraz częściej cała likwidacja szkody odbywa się zdalnie – zwłaszcza w przypadku niewielkich uszkodzeń. Po inspekcji towarzystwo przygotowuje kosztorys zwykle w oparciu o katalogi Audatex lub EurotaxGlass’s. Poszkodowany może go zaakceptować (wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na wskazane konto lub przekazem pocztowym),zakwestionować i przedstawić swoją wycenę… lub zupełnie się nim nie przejmować. To beztroskie podejście do kosztorysu jest przeznaczone dla osób, które nie chcą dostać gotówki, lecz wolą rozliczać szkodę w warsztacie bezgotówkowo.

Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia OC to poszkodowany ma prawo wyboru warsztatu, w którym odbędzie się naprawa pojazdu. Bezgotówkowe rozliczenie polega na tym, że poszkodowany podpisuje upoważnienie, w którym wyraża zgodę na przekazanie kwoty odszkodowania na rzecz wybranego przez siebie zakładu naprawczego. I to warsztat negocjuje z ubezpieczycielem ostateczną wartość szkody. Poszkodowany o nic się nie martwi, a po naprawie odbiera sprawny samochód z serwisu.

Krok 4: Korzystanie z dodatkowych świadczeń

Bardzo często poszkodowani w zdarzeniach drogowych zapominają o tym, że odszkodowanie z OC nie ogranicza się do naprawy bezgotówkowej auta lub wypłaty na konto równowartości kosztów związanych z reperacją pojazdu. Poszkodowany może skorzystać też z szeregu dodatkowych świadczeń, będących następstwem szkody. Należą do nich pomoc drogowa, czyli odholowanie samochodu do warsztatu, a także samochód zastępczy na czas naprawy pojazdu. W wyniku kolizji nie z Twojej winy, Twój komfort życia nie powinien się obniżyć, dlatego masz prawo korzystać z wynajętego auta na koszt ubezpieczyciela, o ile faktycznie jest Ci on potrzebny na co dzień.

Niekiedy następstwem zdarzenia są również urazy psychiczne lub stała niezdolność do pracy. Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów związanych ze szkodą na osobie aż do 5 milionów euro, a w ramach tej kwoty znajdują się m.in. rekompensata za utracone dochody np. zarobki, oraz zadośćuczynienie za traumę psychiczną lub śmierć bliskiego. Te kwoty są najczęściej ustalane sądowo, ale warto o nie się starać, zwłaszcza że często uszczerbek na zdrowiu jest nieodwracalny, a w takich sytuacjach odszkodowanie z tego tytułu powinno być odpowiednio wysokie.

Krok 5: Uzyskanie wysokiego odszkodowania

Adekwatnie duża rekompensata z OC sprawcy to przede wszystkim efekt znajomości przepisów. Zgodnie art. 363. § 1 kodeksu cywilnego „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”. A zatem kluczem do uzyskania odszkodowania na optymalnym poziomie jest zestawienie utraconych w wyniku OC korzyści z propozycją ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli uważasz, że wycena jest zbyt niska, nie przyjmuj jej z założenia, że „taka duża instytucja finansowa wie lepiej”. Masz prawo skorzystać z autoryzowanych stacji obsługi, z oryginalnych części oraz samochodu zastępczego na czas naprawy. Możesz również liczyć na pokrycie kosztów leczenia zarówno fizycznych, jak też psychicznych skutków szkody.

Jeśli więc kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela z jakichś powodów Ci nie odpowiada, nie wahaj się powiedzieć o tym likwidatorowi szkody – Ty nie masz obowiązku przystania na pierwszą propozycję firmy ubezpieczeniowej, za to towarzystwo powinno uszanować, z jakich świadczeń chcesz skorzystać po zdarzeniu i jaką ścieżkę likwidacji szkody preferujesz (szybka wypłata na konto bez kontaktu bezpośredniego z przedstawicielem firmy, odszkodowanie w formie gotówki wypłacone na podstawie oględzin rzeczoznawcy, czy rozliczenie bezgotówkowe na podstawie faktur za naprawę auta).

Oprócz pięciu kroków do odszkodowania, zachęcamy do dodatkowego, związanego z wyborem właściwego, korzystnego ubezpieczenia. Najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z naszego formularza lub kontakt telefoniczny z jednym z naszych agentów pod nr 22 27 000 00.