Dla poszkodowanych w kolizji lub wypadku drogowym, proces likwidacji szkody może być równie stresujący, jak samo uczestnictwo w zdarzeniu. Kierując się poniższymi zasadami otrzymasz wszystkie świadczenia, jakie przysługują Ci z ubezpieczenia sprawcy wypadku, a proces wypłaty odszkodowania z polisy OC przebiegnie bez zarzutu. Zobacz jak wygląda wypłata odszkodowania z OC sprawcy w naszym artykule.

Likwidacja szkody to proces złożony, a nieznajomość przepisów i niewiedza jak zachować się w kontaktach z ubezpieczycielem sprawia, że również dość stresujący. Podpowiadamy, jak w prostych krokach przejść drogę po wypłatę odszkodowania z OC.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie dane są potrzebne do wniosku o likwidację szkody?

Pamiętaj, że szybkie i skuteczne uzyskanie wysokiego odszkodowania z OC sprawcy wypadku drogowego zależy w dużej mierze od przedstawionych ubezpieczycielowi dowodów. Zacznij je gromadzić już w dniu, w którym doszło do zdarzenia.

 • Jeżeli doszło do kolizji (podczas zdarzenia nie ucierpiał żaden z uczestników)

Pierwszą kwestią będzie ustalenie winy. Czasami jest ona bezsporna i sam sprawca nie ma co do niej wątpliwości. W takim przypadku nie musisz wzywać policji na miejsce kolizji. Wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym możliwie szczegółowo opiszesz okoliczności związane ze szkodą i wskażesz uczestników oraz świadków, a także określisz, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.

Aby lepiej zobrazować, jak doszło do zdarzenia, możesz naszkicować drogę i moment zderzenia się obu samochodów (możesz skorzystać również z wzoru oświadczenia, który udostępnia Rzecznik Finansowy). Takie oświadczenie muszą podpisać kierujący obydwoma pojazdami.

Inaczej rzecz wygląda, jeśli nie ma zgody co do tego, kto zawinił. W takim przypadku zawsze pamiętaj, żeby to policja rozstrzygnęła spór i jasno określiła, z czyjej winy doszło do kolizji. Nie podpisuj również oświadczenia, jeśli sprawca zachowuje się dziwnie – jest nadpobudliwy, bardzo roztrzęsiony lub jego zachowanie sugeruje, że może być pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.

Czasami zdarza się, że domniemany sprawca kolizji wycofuje się z deklaracji o swojej winie, stwierdzając na przykład, że podpisał dokument pod wpływem stresu. Taka sprawa może trafić do sądu, a to z kolei znacząco opóźnia termin wypłaty odszkodowania

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Na miejscu zdarzenia warto również wykonać pierwsze zdjęcia uszkodzeń samochodu, np. swoim telefonem komórkowym – w przyszłości mogą to być dodatkowe dowody w sprawie.

 • Jeżeli doszło do wypadku (są ranni)

Pamiętaj, że bez interwencji policji nie może się obejść, jeśli podczas zdarzenia ktoś z uczestników został ranny. Wówczas wypełnienie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub spisanie oświadczenia sprawcy nie wystarczy.

Funkcjonariusze policji zabezpieczą ślady i sporządzą odpowiednią dokumentację, która jest ważnym dokumentem dla towarzystwa sprawcy wypadku.

Policja na miejscu kolizji lub wypadku

 • Pomaga ustalić dane sprawcy i okoliczności zdarzenia
 • Przyjeżdża zawsze, gdy są ranni
 • Zabezpiecza mienie poszkodowanych, jeśli trafią do szpitala
 • Sporządza dokumentację z miejsca zdarzenia

Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy wypadku?

Jeśli masz już oświadczenie o winie lub notatkę sporządzoną przez funkcjonariusza policji, następnym etapem jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej sprawcy o szkodzie - wypłata odszkodowania z OC sprawcy zawsze odbywa się na wniosek poszkodowanego. Nie zwlekaj zbyt długo z takim zgłoszeniem, żeby towarzystwo nie posądziło Cię o przyczynienie się do zwiększenia rozmiaru szkody (np. w wyniku regularnej jazdy uszkodzonym samochodem).

Na zgłoszenie szkody, a zatem otrzymanie wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, masz wprawdzie aż 3 lata, ale im szybciej zgłosisz kolizję lub wypadek do ubezpieczyciela, tym większe są szanse na szybką likwidację szkody (łatwiej odtworzyć przebieg zdarzenia i ocenić jego skutki).

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody z OC sprawcy wypadku?

 • 3 lata – od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie (lub towarzystwie ubezpieczeniowym) zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż 10 lat od dnia wystąpienia kolizji lub wypadku,
 • 20 lat - od dnia wystąpienia szkody, jeżeli wynika ona z popełnienia przestępstwa (zbrodni lub występku) lub jeśli sprawca nie został zidentyfikowany, a okoliczności wskazują na możliwość popełnienia przez niego przestępstwa,
 • 2 lata od uzyskania pełnoletności (roszczenia małoletnich) - w przypadku ubiegania się o odszkodowanie osoby małoletniej

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie nawet z miejsca kolizji, choć nie masz takiego obowiązku i jeśli nie ma poważnych uszkodzeń pojazdu, nie ma takiej potrzeby.

Znacznie wygodniejsze może być wypełnienie wniosku przez Internet, zwłaszcza że firmy ubezpieczeniowe najczęściej przewidują na swoich stronach internetowych możliwość dołączenia załączników w postaci np. zdjęć uszkodzeń.

Jak towarzystwo ustala rozmiar szkody majątkowej?

Jeśli zgłosiłeś już szkodę w mieniu (np. uszkodzenia samochodu), to odszkodowanie z OC sprawcy wypadku zostanie wypłacone po oszacowaniu jej wartości. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę odszkodowania (a przynajmniej jego bezspornej części), co oznacza że prawdopodobnie już w ciągu pierwszych 7 dni od zgłoszenia możesz liczyć na kontakt przedstawiciela towarzystwa.

Najczęściej ubezpieczyciel zaleca oględziny współpracującemu z firmą ubezpieczeniową rzeczoznawcy, choć coraz częściej cała likwidacja szkody odbywa się zdalnie – zwłaszcza w przypadku niewielkich uszkodzeń.

Po inspekcji towarzystwo przygotowuje kosztorys zwykle w oparciu o katalogi Audatex lub EurotaxGlass’s. Możesz go zaakceptować (wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na wskazane konto lub przekazem pocztowym),  zakwestionować i przedstawić swoją wycenę… lub zupełnie się nim nie przejmować. To beztroskie podejście do kosztorysu jest przeznaczone dla osób, które nie chcą dostać gotówki, lecz wolą rozliczyć szkodę w warsztacie bezgotówkowo.

Bezgotówkowe rozliczenie polega na tym, że poszkodowany podpisuje upoważnienie, w którym wyraża zgodę na przekazanie kwoty odszkodowania na rzecz wybranego przez siebie zakładu naprawczego. I to warsztat negocjuje z ubezpieczycielem sprawcy ostateczną wartość szkody. Poszkodowany o nic się nie martwi, a po naprawie odbiera sprawny samochód z serwisu.

Uszkodzenie mienia – o jakie świadczenia z OC sprawcy wypadku możesz się starać?

 • Pokrycie kosztów naprawy pojazdu: wariant kosztorysowy lub warsztatowy

Wariant kosztorysowy: otrzymujesz gotówkę „do ręki” i naprawiasz samochód we własnym zakresie,

Wariant warsztatowy: naprawiasz samochód w wybranym przez siebie warsztacie, na koszt ubezpieczyciela.

 • Pokrycie kosztów holowania
 • Pokrycie kosztów najmu auta zastępczego
 • Wyrównanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

Bardzo często poszkodowani w kolizjach drogowych zapominają o tym, że odszkodowanie z OC sprawcy nie ogranicza się do naprawy bezgotówkowej auta lub wypłaty na konto równowartości kosztów związanych z reperacją pojazdu. Poszkodowany może skorzystać też z dodatkowych świadczeń, będących następstwem szkody (np. holowanie czy samochód zastępczy).

Jak skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody?

Jeżeli zostałeś poszkodowanym w kolizji drogowej, możesz skorzystać z tzw. usługi BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkody (zapytaj w swoim towarzystwie czy istnieje taka możliwość, bo obecnie nie wszystkie firmy oferują BLS). Polega ona na wypłacie odszkodowania bezpośrednio przez firmę poszkodowanego, która później odzyskuje poniesione koszty od ubezpieczyciela sprawcy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces przebiega szybciej i sprawniej, a poszkodowany nie musi się martwić o załatwienie formalności.

Uwaga!

Jeżeli zostałeś ranny w wypadku komunikacyjnym, szkodę możesz zgłosić tylko do towarzystwa sprawcy (nie można skorzystać z usługi BLS). W takim przypadku, postaraj się skontaktować z ubezpieczycielem możliwie jak najszybciej, np. po wyjściu ze szpitala. Pieniądze uzyskane od niego pomogą Ci w szybszym podjęciu rehabilitacji i powrocie do zdrowia. Zrekompensują także Twoje straty materialne.

Czy kontakt z rzeczoznawcą jest konieczny?

Wsparcie niezależnego rzeczoznawcy jest często niezbędne do prawidłowej wyceny rozmiarów szkody, podczas ubiegania się o wyższe odszkodowanie. Jednak do tej pory wiele osób występujących z roszczeniami do ubezpieczyciela rezygnowało z zatrudnienia specjalisty. Problem pojawiał się głównie w przypadku niewielkich szkód, przy których honorarium rzeczoznawcy mogło być zbyt wysokie w porównaniu do uzyskanej dodatkowej kwoty.

Przykład:

Właściciel Audi A3 otrzymał od towarzystwa sprawcy kolizji wycenę szkody, przygotowaną na podstawie specjalistycznego systemu Audatex. Wyliczenie było jednak dla niego niezrozumiałe, z powodu trudnego, technicznego języka. Mężczyzna zatrudnił więc niezależnego rzeczoznawcę, który ponownie oszacował koszty likwidacji szkody i wyliczył, że towarzystwo powinno wypłacić jego klientowi o 900 złotych więcej.

Honorarium specjalisty wynosiło 400 złotych. Mężczyzna, po złożeniu odwołania, otrzymał od ubezpieczyciela wyższe (o 900 złotych) odszkodowanie, jednak nie udało mu się uzyskać zwrotu kosztów poniesionych na pracę rzeczoznawcy. Wszystko z powodu niejednolitego orzecznictwa w takich sprawach. To jednak już się zmienia.

Uchwała Sądu Najwyższego, która została podjęta 02.09.2019 r. jednoznacznie wskazuje, że jeżeli sporządzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania, poszkodowanemu lub nabywcy roszczeń odszkodowawczych przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Wspomniana decyzja sądu jest z pewnością kolejnym krokiem do poprawy jakości procesu likwidacji szkód i wzmocni pozycję osób poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych. Jej efektem może być większa staranność towarzystw ubezpieczeniowych podczas ustalania wartości szkody likwidowanej z polisy OC.

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku a uszczerbek na zdrowiu

Niekiedy następstwem zdarzenia są również urazy fizyczne i psychiczne lub stała niezdolność do pracy. Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów związanych ze szkodą na osobie aż do 5,21 mln euro, a w ramach tej kwoty znajdują się m.in. rekompensata za utracone dochody np. zarobki, oraz zadośćuczynienie za traumę psychiczną lub śmierć bliskiego.

Szkoda na osobie i śmierć bliskiej osoby - jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie OC?

Szkoda na osobie:

 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
 • zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne
 • odszkodowanie za utracony dochód
 • renta wyrównawcza/ z tytułu niezdolności do pracy
 • renta na zwiększone potrzeby

Śmierć bliskiej osoby:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • renta alimentacyjna

Uwaga! Postaraj się udokumentować i możliwie jak najdokładniej przedstawić wszystkie straty poniesione przez Ciebie. Po wypadku zbieraj faktury, paragony lub inne dowody, które pomogą Ci naświetlić faktyczne koszty związane z wypadkiem.

Czy zawsze należy się odszkodowanie po miesiącu?

W skomplikowanych przypadkach ustalenie wszystkich okoliczności kolizji czy wypadku oraz zgromadzenie niezbędnej dokumentacji zajmuje więcej czasu niż ustawowe 30 dni. Wówczas termin wypłaty odszkodowania (nie dotyczy to bezspornej części) może zostać przesunięty. Osoby ubiegające się o świadczenie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku muszą być jednak o tym poinformowane.

Co na temat terminu wypłaty odszkodowania mówi ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (Art. 14.)?

 1. Ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie.
 2. W przypadku gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania w terminie 30 dni okazało się niemożliwe, odszkodowanie przysługuje w terminie 14 dni od dnia, w którym (przy zachowaniu należytej staranności) wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Nie może to jednak nastąpić później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.

Uwaga! Wyjątek stanowią sprawy, w których ustalenie odpowiedzialności towarzystwa albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego.

Jeżeli konieczne jest przesunięcie wypłaty odszkodowania, w terminie 30 dni zakład ubezpieczeń powinien zawiadomić na piśmie poszkodowanego lub uprawnionego o przyczynach niemożności zaspokojenia roszczeń w całości lub w części, jak również o przypuszczalnym terminie zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie oraz wypłacić bezsporną część odszkodowania.

         3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w roszczeniu, towarzystwo powinno poinformować o tym na piśmie osobę występującą z roszczeniem i wskazać na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania, jak również na przyczyny, dla których odmówiło wiarygodności okolicznościom dowodowym.

Pismo ubezpieczyciela musi zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy wypadku?

Adekwatnie duża rekompensata z OC sprawcy to przede wszystkim efekt znajomości przepisów. Zgodnie art. 363. § 1 kodeksu cywilnego „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

A zatem kluczem do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy na optymalnym poziomie jest zestawienie utraconych w wyniku kolizji lub wypadku korzyści, z propozycją ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli uważasz, że wycena jest zbyt niska, nie przyjmuj jej z założenia, że „taka duża instytucja finansowa wie lepiej”.

Pamiętaj, że:

 • Towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić Ci bezsporną część odszkodowania w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody.
 • Jeżeli proponowane odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz złożyć reklamację (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje, jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela),
 • W odwołaniu (reklamacji) powołaj się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
 • Twoje odwołanie powinno być rozpatrzone przez ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od jego otrzymania (w sprawach skomplikowanych: 60 dni).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, możesz zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o szczegółowe wyjaśnienie. Towarzystwo powinno przedstawić Ci swoje stanowisko tak, aby sposób likwidacji szkody był dla Ciebie jasny na każdym jej etapie.

Otrzymałeś wycenę szkody ze specjalistycznego systemu i nie jesteś w stanie samodzielnie go zweryfikować? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, przysługuje Ci zwrot kosztów poniesionych na wydanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do dochodzenia odszkodowania.

Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC nadal będzie za niskie? 

Złożyłeś odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i otrzymałeś negatywną odpowiedź? Nadal jednak uważasz, że przysługuje Ci wyższe odszkodowanie lub odmowa wypłaty odszkodowania była niesłuszna? Nie szukaj odpowiedzi wyłącznie w Internecie, ponieważ każdy przypadek jest inny i niekiedy wymaga dodatkowego, indywidualnego rozpatrzenia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej, poproś o poradę lub interwencję Rzecznika Finansowego lub zwróć się do stowarzyszenia, które zajmuje się pomocą poszkodowanym. Ich wykaz znajdziesz m.in. na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie lub na stronach administracji lokalnej.

Co warto wiedzieć

 • Szkoda z OC sprawcy wypadku jest zgłaszana do towarzystwa właściciela pojazdu, który doprowadził do zdarzenia. Informacja o szkodzie może być przedstawiona w oświadczeniu o zdarzeniu drogowym lub w notatce policyjnej.
 • Poszkodowany może skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody i uzyskać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, który następnie rozliczy poniesione koszty z zakładem ubezpieczeń sprawcy wypadku.
 • Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela sprawcy wypadku zazwyczaj konieczne są oględziny rzeczoznawcy.
 • Ubezpieczony może skorzystać z bezgotówkowego rozliczenia, czyli zlecenia naprawy w warsztacie i przeniesienia jej kosztów bezpośrednio na ubezpieczyciela.
 • W przypadku zbyt niskiej wyceny szkody można złożyć odwołanie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. W jakim terminie odbywa się wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

  Zgodnie z przepisami odszkodowanie z OC sprawcy kolizji czy wypadku możesz otrzymać nawet w ciągu 30 dni. Składając kompletny wniosek o wypłatę odszkodowania wraz z załącznikami, możesz skrócić procedurę do minimum. W przeciwnym razie ubezpieczyciel wezwie Cię do udzielenia dodatkowych informacji, a to wydłuży proces wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

 2. Za co można dostać odszkodowanie po doznaniu uszczerbku na zdrowiu?

  Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą starać się w towarzystwie sprawcy nie tylko o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, ale również m.in. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, utracony zarobek oraz rentę. Ustalenie wysokości takiego odszkodowania jest niestety skomplikowane. Ocena rozmiaru doznanej straty sprowadza się do analizy wielu czynników, np. charakteru cierpienia, rokowań na przyszłość, utraty perspektyw czy nawet poczucia nieprzydatności i bezradności.

 3. Jak uzyskać odszkodowanie z OC za uszkodzony samochód, gdy sprawca wypadku jest nieznany?

  Jeśli nie ustalono sprawcy zdarzenia i doszło wyłącznie do strat w mieniu, ubezpieczenie OC poszkodowanego nie zapewni mu rekompensaty. Wówczas pomocne będzie AC, o ile właściciel auta je posiada. Jeśli poszkodowany zapłaci za naprawę, a po jakimś czasie policja odnajdzie sprawcę kolizji, będzie on mógł ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów. W takim przypadku mogą przydać się rachunki, faktury lub potwierdzenie przelewu, które potwierdzi faktycznie poniesione przez niego koszty. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy może powołać rzeczoznawcę, który wyceni czy wskazane koszty pokrywają się z zaistniałą szkodą na pojeździe.

 4. Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC sprawcy będzie za niskie?

  Jeśli wycena ubezpieczyciela sprawcy odbiega od rzeczywistych kosztów szkody, warto odwołać się od tej decyzji i złożyć reklamację. W sytuacji, gdy odwołanie nie przyniesie pożądanych efektów, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu przeciwko ubezpieczycielowi.

 5. Czy odszkodowanie będzie mniejsze, jeśli przyczyniłem się do szkody?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć wysokość odszkodowania o określony procent, jeśli uzna, że osoba poszkodowana w zdarzeniu przyczyniła się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Najczęściej za takie działanie uznaje się świadome podróżowanie samochodem z pijanym kierowcą lub niezapięcie pasów bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że musi mieć ono bezpośredni wpływ na powstanie/rozmiar szkody. Przykładowo, towarzystwo powinno nam udowodnić, że gdybyśmy mieli zapięte pasy, odniesione przez nas obrażenia nie byłyby tak poważne.

 6. Czy ubezpieczyciel sprawcy może zwlekać z wypłatą odszkodowania z powodu braku zagranicznego dowodu rejestracyjnego i umowy kupna pojazdu?

  Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają pełnego kompletu dokumentów dotyczących nie tylko zdarzenia, ale również samochodu oraz jego pochodzenia. Część dokumentów może pomóc w ustaleniu wysokości szkody/wartości pojazdu, zatem warto przedstawić ich komplet od razu przy zgłaszaniu szkody. Dzięki temu procedura wypłaty odszkodowania nie będzie niepotrzebnie się przedłużać.

 7. Czy w każdą sprawę o odszkodowanie z OC sprawcy zaangażowany jest rzeczoznawca?

  Wycena szkód materialnych po stłuczce parkingowej, kolizji czy wypadku to zadanie rzeczoznawcy. Jeżeli wartość szkody jest niewielka, wycena może obyć się na podstawie dołączonych przez Ciebie do wniosku zdjęć. Każda firma ubezpieczeniowa ma w tym zakresie własne standardy.

 8. Czy wypłata odszkodowania z OC zawsze odbywa się na wniosek poszkodowanego?

  Aby firma ubezpieczeniowa zlikwidowała szkodę – czyli wypłaciła odszkodowanie z OC sprawcy – konieczne jest złożenie wniosku. Jeżeli nie poinformujesz ubezpieczyciela o szkodzie, jakiej doznałeś, nie otrzymasz odszkodowania z OC sprawcy. Pamiętaj, że dziś większość ubezpieczycieli przyjmuje informacje o szkodach przez internet.

 9. Jakie odszkodowanie należy się z OC sprawcy?

  Osoby poszkodowane w kolizji czy wypadku drogowym z winy innego kierowcy mogą starać się o odszkodowanie z jego polisy OC, które obejmuje m.in.: naprawę uszkodzonego pojazdu (lub wypłatę gotówki na ten cel), holowanie samochodu, samochód zastępczy, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, rentę oraz zwrot utraconych korzyści, zadośćuczynienie za ból i cierpienie. Jeśli uczestnik wypadku poniósł śmierć, osoby bliskie mogą dochodzić odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy np. na pokrycie kosztów pogrzebu, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, wypłatę renty alimentacyjnej czy też za pogorszenie sytuacji materialnej.

 10. Komu przysługuje odszkodowanie z OC?

  Odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia przysługuje każdej osobie poszkodowanej w kolizji i wypadku, o ile nie jest ona jego sprawcą. Świadczenie należy się zatem zarówno pokrzywdzonemu kierowcy (oraz właścicielowi auta za uszkodzone mienie), pasażerom (także osobom podróżującym ze sprawcą wypadku), pieszym, rowerzystom czy też osobom, które w wyniku kolizji/ wypadku poniosły straty materialne (np. właścicielom posesji, gdy doszło do uszkodzenia ogrodzenia czy budynku).

 11. Czy OC obejmuje pasażera?

  Tak. Towarzystwa ubezpieczeniowe ponoszą odpowiedzialność za wszystkie osoby poszkodowane w związku z ruchem pojazdu (oprócz sprawcy zdarzenia). W związku z tym, zarówno pasażerowie podróżujący ze sprawcą wypadku, jak i osoby znajdujące się w chwili wypadku w drugim samochodzie biorącym udział w zdarzeniu, objęci są ochroną. Należy jednak pamiętać, że odszkodowanie dla pasażera może zostać pomniejszone, jeśli ubezpieczyciel udowodni, że przyczynił się on do powstania wypadku lub jego zachowanie doprowadziło do zwiększenia szkody (np. wymusił niebezpieczny manewr czy też jechał bez zapiętych pasów).

 12. Od jakiej kwoty wypłacane jest odszkodowanie OC?

  OC komunikacyjne reguluje ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Precyzuje ona, że nie istnieje minimalna wartość szkody, od której towarzystwo powinno wypłacić odszkodowanie. W związku z tym, osoby poszkodowane mogą starać się o odszkodowanie nawet za najdrobniejsze straty w mieniu czy na zdrowiu.

 13. Ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy?

  Przepisy nie określają dokładnej kwoty. Na podstawie z art. 444 §1 Kodeksu cywilnego w przypadku uszkodzenia ciała lub powstania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody przez sprawcę wymaga pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych. Oznacza to, że wysokość odszkodowania zależy od wartości szkody.

 14. Jak uzyskać pieniądze z OC sprawcy?

  Pisemny wniosek o wypłatę odszkodowania należy złożyć w firmie ubezpieczeniowej, w której sprawca ma wykupione ubezpieczenie OC. Jeżeli osoba, która spowodowała kolizję lub wypadek drogowy zbiegła z miejsca zdarzenia, można wystąpić o zadośćuczynienie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

 15. Jak uzyskać wyższe odszkodowanie z OC sprawcy?

  Jeśli nie jesteś zadowolony z wysokości odszkodowania, należy złożyć pisemne odwołanie od decyzji firmy ubezpieczeniowej. Na odwołanie poszkodowany ma trzy lata od momentu wydania decyzji przez ubezpieczyciela. W piśmie do towarzystwa musisz wskazać kwotę odszkodowania, którą według Ciebie powinieneś otrzymać.

 16. Czy sprawca kolizji zapłaci odszkodowanie?

  W razie kolizji lub wypadku drogowego uczestniczący w nim kierowcy odpowiadają wobec siebie na zasadzie winy. Oznacza to, że aby otrzymać odszkodowanie z OC sprawcy należy udowodnić jego winę.

 17. Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

  Uzyskanie wysokiego odszkodowania za utracony/ uszkodzony majątek (szkody majątkowe) jest o wiele łatwiejsze niż ubieganie się o zadośćuczynienie za szkodę osobową z OC sprawcy. Chodzi głównie o właściwe oszacowanie poniesionej straty. W takim przypadku, z pomocą może przyjść kancelaria lub firma odszkodowawcza. Specjalista w niej zatrudniony, korzystając z doświadczenia zdobytego w podobnych sprawach, dokładnie oceni o jaką wysokość świadczenia możesz wnioskować do towarzystwa ubezpieczeniowego.