Dla poszkodowanych w kolizji lub wypadku drogowym, proces likwidacji szkody może być równie stresujący, jak samo uczestnictwo w zdarzeniu. Kierując się poniższymi zasadami, unikniesz jednak niepotrzebnego stresu, a proces wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC przebiegnie bez zarzutu. 

Likwidacja szkody to proces złożony, a nieznajomość przepisów i niewiedza jak zachować się w kontaktach z ubezpieczycielem sprawia, że również dość stresujący. Podpowiadamy, jak w prostych krokach przejść drogę po wypłatę odszkodowania z OC.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak zgromadzić dokumentację po szkodzie?

Pamiętaj, że szybkie i skuteczne uzyskanie wysokiego odszkodowania z OC sprawcy zależy w dużej mierze od przedstawionych ubezpieczycielowi dowodów. Zacznij je gromadzić już w dniu, w którym doszło do zdarzenia.

 • Jeżeli doszło do kolizji (podczas zdarzenia nie ucierpiał żaden z uczestników)

Pierwszą kwestią będzie ustalenie winy. Czasami jest ona bezsporna i sam sprawca nie ma co do niej wątpliwości. W takim przypadku nie musisz wzywać policji na miejsce kolizji. Wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym, w którym możliwie szczegółowo opiszesz okoliczności związane ze szkodą i wskażesz uczestników oraz świadków, a także określisz, kto jest sprawcą, a kto poszkodowanym.

Aby lepiej zobrazować, jak doszło do zdarzenia, możesz naszkicować drogę i moment zderzenia się obu samochodów (możesz skorzystać również z wzoru oświadczenia, który udostępnia Rzecznik Finansowy). Takie oświadczenie muszą podpisać kierujący obydwoma pojazdami.

Inaczej rzecz wygląda, jeśli nie ma zgody co do tego, kto zawinił. W takim przypadku zawsze pamiętaj, żeby to policja rozstrzygnęła spór i jasno określiła, z czyjej winy doszło do kolizji. Nie podpisuj również oświadczenia, jeśli sprawca zachowuje się dziwnie – jest nadpobudliwy, bardzo roztrzęsiony lub jego zachowanie sugeruje, że może być pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.

Czasami zdarza się, że domniemany sprawca kolizji wycofuje się z deklaracji o swojej winie, stwierdzając na przykład, że podpisał dokument pod wpływem stresu. Taka sprawa może trafić do sądu, a to z kolei znacząco opóźnia termin wypłaty odszkodowania
Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Na miejscu zdarzenia warto również wykonać pierwsze zdjęcia uszkodzeń samochodu, np. swoim telefonem komórkowym – w przyszłości mogą to być dodatkowe dowody w sprawie.

 • Jeżeli doszło do wypadku (są ranni)

Pamiętaj, że bez interwencji policji nie może się obejść, jeśli podczas zdarzenia ktoś z uczestników został ranny. Wówczas wypełnienie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym lub spisanie oświadczenia sprawcy nie wystarczy.

Funkcjonariusze policji zabezpieczą ślady i sporządzą odpowiednią dokumentację, która jest ważnym dokumentem dla towarzystwa sprawcy wypadku.

Policja na miejscu kolizji lub wypadku

 • Pomaga ustalić dane sprawcy i okoliczności zdarzenia
 • Przyjeżdża zawsze, gdy są ranni
 • Zabezpiecza mienie poszkodowanych, jeśli trafią do szpitala
 • Sporządza dokumentację z miejsca zdarzenia

Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Jeśli masz już oświadczenie o winie lub notatkę sporządzoną przez funkcjonariusza policji, następnym etapem jest poinformowanie firmy ubezpieczeniowej sprawcy o szkodzie - wypłata odszkodowania z OC sprawcy zawsze odbywa się na wniosek poszkodowanego. Nie zwlekaj zbyt długo z takim zgłoszeniem, żeby towarzystwo nie posądziło Cię o przyczynienie się do zwiększenia rozmiaru szkody (np. w wyniku regularnej jazdy uszkodzonym samochodem).

Na zgłoszenie szkody, a zatem otrzymanie wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, masz wprawdzie aż 3 lata, ale im szybciej zgłosisz kolizję lub wypadek do ubezpieczyciela, tym większe są szanse na szybką likwidację szkody (łatwiej odtworzyć przebieg zdarzenia i ocenić jego skutki).

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody z OC?

 • 3 lata – od dnia, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie (lub towarzystwie ubezpieczeniowym) zobowiązanej do jej naprawienia, nie później jednak niż 10 lat od dnia wystąpienia kolizji lub wypadku,
 • 20 lat - od dnia wystąpienia szkody, jeżeli wynika ona z popełnienia przestępstwa (zbrodni lub występku) lub jeśli sprawca nie został zidentyfikowany, a okoliczności wskazują na możliwość popełnienia przez niego przestępstwa,
 • 2 lata od uzyskania pełnoletności (roszczenia małoletnich) - w przypadku ubiegania się o odszkodowanie osoby małoletniej

Szkodę możesz zgłosić telefonicznie nawet z miejsca kolizji, choć nie masz takiego obowiązku i jeśli nie ma poważnych uszkodzeń pojazdu, nie ma takiej potrzeby.

Znacznie wygodniejsze może być wypełnienie wniosku przez Internet, zwłaszcza że firmy ubezpieczeniowe najczęściej przewidują na swoich stronach internetowych możliwość dołączenia załączników w postaci np. zdjęć uszkodzeń.

Jak skorzystać z BLS?

Jeżeli zostałeś poszkodowanym w kolizji drogowej, możesz skorzystać z tzw. usługi BLS, czyli Bezpośredniej Likwidacji Szkody (zapytaj w swoim towarzystwie czy istnieje taka możliwość, bo obecnie nie wszystkie firmy oferują BLS). Polega ona na wypłacie odszkodowania bezpośrednio przez firmę poszkodowanego, która później odzyskuje poniesione koszty od ubezpieczyciela sprawcy.

Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces przebiega szybciej i sprawniej, a poszkodowany nie musi się martwić o załatwienie formalności.

Uwaga!

Jeżeli zostałeś ranny podczas wypadku, szkodę możesz zgłosić tylko do towarzystwa sprawcy (nie można skorzystać z usługi BLS). W takim przypadku, postaraj się skontaktować z ubezpieczycielem możliwie jak najszybciej, np. po wyjściu ze szpitala. Pieniądze uzyskane od niego pomogą Ci w szybszym podjęciu rehabilitacji i powrocie do zdrowia. Zrekompensują także Twoje straty materialne.

Jak towarzystwo ustala rozmiar szkody?

 • Likwidujesz szkodę majątkową

Jeśli zgłosiłeś już szkodę, to odszkodowanie z OC sprawcy zostanie wypłacone po oszacowaniu jej wartości. Firma ubezpieczeniowa ma 30 dni na wypłatę odszkodowania (a przynajmniej jego bezspornej części),  co oznacza że prawdopodobnie już w ciągu pierwszych 7 dni od zgłoszenia możesz liczyć na kontakt przedstawiciela towarzystwa.

Najczęściej ubezpieczyciel zaleca oględziny współpracującemu z firmą ubezpieczeniową rzeczoznawcy, choć coraz częściej cała likwidacja szkody odbywa się zdalnie – zwłaszcza w przypadku niewielkich uszkodzeń.

Po inspekcji towarzystwo przygotowuje kosztorys zwykle w oparciu o katalogi Audatex lub EurotaxGlass’s. Możesz go zaakceptować (wtedy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na wskazane konto lub przekazem pocztowym),  zakwestionować i przedstawić swoją wycenę… lub zupełnie się nim nie przejmować. To beztroskie podejście do kosztorysu jest przeznaczone dla osób, które nie chcą dostać gotówki, lecz wolą rozliczyć szkodę w warsztacie bezgotówkowo.

Bezgotówkowe rozliczenie polega na tym, że poszkodowany podpisuje upoważnienie, w którym wyraża zgodę na przekazanie kwoty odszkodowania na rzecz wybranego przez siebie zakładu naprawczego. I to warsztat negocjuje z ubezpieczycielem ostateczną wartość szkody. Poszkodowany o nic się nie martwi, a po naprawie odbiera sprawny samochód z serwisu.

Uszkodzenie mienia – o jakie świadczenia z OC możesz się starać?

 • Pokrycie kosztów naprawy pojazdu: wariant kosztorysowy lub warsztatowy

Wariant kosztorysowy: otrzymujesz gotówkę „do ręki” i naprawiasz samochód we własnym zakresie,

Wariant warsztatowy: naprawiasz samochód w wybranym przez siebie warsztacie, na koszt ubezpieczyciela.

 • Pokrycie kosztów holowania
 • Pokrycie kosztów najmu auta zastępczego
 • Wyrównanie za utratę wartości rynkowej pojazdu

Bardzo często poszkodowani w kolizjach drogowych zapominają o tym, że odszkodowanie z OC sprawcy nie ogranicza się do naprawy bezgotówkowej auta lub wypłaty na konto równowartości kosztów związanych z reperacją pojazdu. Poszkodowany może skorzystać też z dodatkowych świadczeń, będących następstwem szkody (np. holowanie czy samochód zastępczy).

 • Likwidujesz szkodę osobową

Niekiedy następstwem zdarzenia są również urazy fizyczne i psychiczne lub stała niezdolność do pracy. Ubezpieczenie OC zapewnia pokrycie kosztów związanych ze szkodą na osobie aż do 5,21 mln euro, a w ramach tej kwoty znajdują się m.in. rekompensata za utracone dochody np. zarobki, oraz zadośćuczynienie za traumę psychiczną lub śmierć bliskiego.

Szkoda na osobie i śmierć bliskiej osoby - o jakie świadczenia z OC możesz się starać?

Szkoda na osobie:

 • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją
 • zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne
 • odszkodowanie za utracony dochód
 • renta wyrównawcza/ z tytułu niezdolności do pracy
 • renta na zwiększone potrzeby

Śmierć bliskiej osoby:

 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie
 • odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji materialnej
 • zwrot kosztów pogrzebu
 • renta alimentacyjna

Uwaga! Postaraj się udokumentować i możliwie jak najdokładniej przedstawić wszystkie straty poniesione przez Ciebie. Po wypadku zbieraj faktury, paragony lub inne dowody, które pomogą Ci naświetlić faktyczne koszty związane z wypadkiem.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z OC sprawcy lub odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?

Adekwatnie duża rekompensata z OC sprawcy to przede wszystkim efekt znajomości przepisów. Zgodnie art. 363. § 1 kodeksu cywilnego „naprawienie szkody powinno nastąpić według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

A zatem kluczem do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy na optymalnym poziomie jest zestawienie utraconych w wyniku kolizji lub wypadku korzyści, z propozycją ubezpieczyciela sprawcy. Jeśli uważasz, że wycena jest zbyt niska, nie przyjmuj jej z założenia, że „taka duża instytucja finansowa wie lepiej”.

Pamiętaj, że:

 • towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłacić Ci bezsporną część odszkodowania w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody,
 • jeżeli proponowane odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz złożyć reklamację (tutaj znajdziesz szczegółowe informacje, jak skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela),
 • w odwołaniu (reklamacji) powołaj się na zapisy ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
 • Twoje odwołanie powinno być rozpatrzone przez ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od jego otrzymania (w sprawach skomplikowanych: 60 dni).

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, możesz zwrócić się do zakładu ubezpieczeń o szczegółowe wyjaśnienie. Towarzystwo powinno przedstawić Ci swoje stanowisko tak, aby sposób likwidacji szkody był dla Ciebie jasny na każdym jej etapie.

Otrzymałeś wycenę szkody ze specjalistycznego systemu i nie jesteś w stanie samodzielnie go zweryfikować? Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego, przysługuje Ci zwrot kosztów poniesionych na wydanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę, jeśli jej sporządzenie było niezbędne do dochodzenia odszkodowania.

Sąd Najwyższy kolejny raz stanął po stronie kierowców

Wsparcie niezależnego rzeczoznawcy jest często niezbędne do prawidłowej wyceny rozmiarów szkody, podczas ubiegania się o wyższe odszkodowanie. Jednak do tej pory wiele osób występujących z roszczeniami do ubezpieczyciela rezygnowało z zatrudnienia specjalisty. Problem pojawiał się głównie w przypadku niewielkich szkód, przy których honorarium rzeczoznawcy mogło być zbyt wysokie w porównaniu do uzyskanej dodatkowej kwoty.

Przykład:

Właściciel Audi A3 otrzymał od towarzystwa sprawcy kolizji wycenę szkody, przygotowaną na podstawie specjalistycznego systemu Audatex. Wyliczenie było jednak dla niego niezrozumiałe, z powodu trudnego, technicznego języka. Mężczyzna zatrudnił więc niezależnego rzeczoznawcę, który ponownie oszacował koszty likwidacji szkody i wyliczył, że towarzystwo powinno wypłacić jego klientowi o 900 złotych więcej.

Honorarium specjalisty wynosiło 400 złotych. Mężczyzna, po złożeniu odwołania, otrzymał od ubezpieczyciela wyższe (o 900 złotych) odszkodowanie, jednak nie udało mu się uzyskać zwrotu kosztów poniesionych na pracę rzeczoznawcy. Wszystko z powodu niejednolitego orzecznictwa w takich sprawach. To jednak ma się zmienić.

Uchwała Sądu Najwyższego, która została podjęta 02.09.2019 r. jednoznacznie wskazuje, że jeżeli sporządzenie ekspertyzy przez rzeczoznawcę było niezbędne do efektywnego dochodzenia odszkodowania, poszkodowanemu lub nabywcy roszczeń odszkodowawczych przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Wspomniana decyzja sądu jest z pewnością kolejnym krokiem do poprawy jakości procesu likwidacji szkód i wzmocni pozycję osób poszkodowanych w kolizjach i wypadkach drogowych. Jej efektem może być większa staranność towarzystw ubezpieczeniowych podczas ustalania wartości szkody likwidowanej z polisy OC.

Masz problem z uzyskaniem należnego odszkodowania? Pamiętaj, że nie jesteś sam

Złożyłeś odwołanie od decyzji ubezpieczyciela i odtrzymałeś negatywną odpowiedź? Nadal jednak uważasz, że przysługuje Ci wyższe odszkodowanie? Nie szukaj odpowiedzi wyłącznie w Internecie, ponieważ każdy przypadek jest inny i niekiedy wymaga dodatkowego, indywidualnego rozpatrzenia.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy prawnej, poproś o poradę lub interwencję Rzecznika Finansowego lub zwróć się do stowarzyszenia, które zajmuje się pomocą poszkodowanym. Ich wykaz znajdziesz m.in. na stronie Sądu Apelacyjnego w Warszawie lub na stronach administracji lokalnej.

Co warto wiedzieć

 • Szkoda z OC sprawcy jest zgłaszana do towarzystwa właściciela pojazdu, który doprowadził do zdarzenia. Informacja o szkodzie może być przedstawiona w oświadczeniu o zdarzeniu drogowym lub w notatce policyjnej.
 • Poszkodowany może skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Otrzyma wtedy wypłatę pieniędzy od swojego ubezpieczyciela, który następnie odzyska poniesione koszty od ubezpieczyciela sprawcy wypadku.
 • Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel zleca oględziny swojemu rzeczoznawcy.
 • Ubezpieczony może skorzystać z bezgotówkowego rozliczenia, czyli zlecenia naprawy w warsztacie i przeniesienia jej kosztów bezpośrednio na ubezpieczyciela. W przypadku zbyt niskiej wyceny szkody można złożyć odwołanie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. W jakim terminie odbywa się wypłata odszkodowania z OC sprawcy?

  Zgodnie z przepisami odszkodowanie z OC sprawcy kolizji czy wypadku możesz otrzymać nawet w ciągu 30 dni. Składając kompletny wniosek o wypłatę odszkodowania wraz z załącznikami, możesz skrócić procedurę do minimum. W przeciwnym razie ubezpieczyciel wezwie Cię do udzielenia dodatkowych informacji, a to wydłuży proces wypłaty odszkodowania z OC sprawcy.

 2. Za co można dostać odszkodowanie po doznaniu uszczerbku na zdrowiu?

  Osoby poszkodowane w wypadkach drogowych mogą starać się w towarzystwie sprawcy zdarzenia nie tylko o pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji, ale również m.in. o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, utracony zarobek oraz rentę. Ustalenie wysokości takiego odszkodowania jest niestety skomplikowane. Ocena rozmiaru doznanej straty sprowadza się do analizy wielu czynników, np. charakteru cierpienia, rokowań na przyszłość, utraty perspektyw czy nawet poczucia nieprzydatności i bezradności.

 3. Jak uzyskać odszkodowanie z OC za uszkodzony samochód, gdy sprawca jest nieznany?

  Brak sprawcy zdarzenia uniemożliwia ubieganie się o naprawę pojazdu z polisy OC (jeśli doszło wyłącznie do strat w mieniu). Wówczas pomocne będzie AC, o ile właściciel auta je posiada. Jeśli poszkodowany zapłaci za naprawę, a po jakimś czasie policja odnajdzie sprawcę kolizji, będzie on mógł ubiegać się od ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów. W takim przypadku mogą przydać się rachunki, faktury lub potwierdzenie przelewu, które potwierdzi faktycznie poniesione przez niego koszty. Towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy może powołać rzeczoznawcę, który wyceni czy wskazane koszty pokrywają się z zaistniałą szkodą na pojeździe.

 4. Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC będzie za niskie?

  Jeśli wycena ubezpieczyciela sprawcy odbiega od rzeczywistych kosztów szkody, warto odwołać się od tej decyzji i złożyć reklamację. W sytuacji, gdy odwołanie nie przyniesie pożądanych efektów, można zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Ostatecznym krokiem jest skierowanie sprawy do sądu przeciwko ubezpieczycielowi.

 5. Czy odszkodowanie będzie mniejsze, jeśli przyczyniłem się do szkody?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe może obniżyć wysokość odszkodowania o określony procent, jeśli uzna, że osoba poszkodowana w zdarzeniu przyczyniła się do powstania lub zwiększenia rozmiarów szkody. Najczęściej za takie działanie uznaje się świadome podróżowanie samochodem z pijanym kierowcą lub niezapięcie pasów bezpieczeństwa. Warto jednak pamiętać, że musi mieć ono bezpośredni wpływ na powstanie/rozmiar szkody. Przykładowo, towarzystwo powinno nam udowodnić, że gdybyśmy mieli zapięte pasy, odniesione przez nas obrażenia nie byłyby tak poważne.

 6. Czy ubezpieczyciel sprawcy może zwlekać z wypłatą odszkodowania z powodu braku zagranicznego dowodu rejestracyjnego i umowy kupna pojazdu?

  Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają pełnego kompletu dokumentów dotyczących nie tylko zdarzenia, ale również samochodu oraz jego pochodzenia. Część dokumentów może pomóc w ustaleniu wysokości szkody/wartości pojazdu, zatem warto przedstawić ich komplet od razu przy zgłaszaniu szkody. Dzięki temu procedura wypłaty odszkodowania nie będzie niepotrzebnie się przedłużać.

 7. Czy w każdą sprawę o odszkodowanie z OC sprawcy zaangażowany jest rzeczoznawca?

  Wycena szkód materialnych po stłuczce parkingowej, kolizji czy wypadku to zadanie rzeczoznawcy. Jeżeli wartość szkody jest niewielka, wycena może obyć się na podstawie dołączonych przez Ciebie do wniosku zdjęć. Każda firma ubezpieczeniowa ma w tym zakresie własne standardy.
 8. Czy wypłata odszkodowania z OC sprawcy zawsze odbywa się na wniosek poszkodowanego?

  Aby firma ubezpieczeniowa zlikwidowała szkodę – czyli wypłaciła odszkodowanie z OC sprawcy – konieczne jest złożenie wniosku. Jeżeli nie poinformujesz ubezpieczyciela o szkodzie, jakiej doznałeś, nie otrzymasz odszkodowania z OC sprawcy. Pamiętaj, że dziś większość ubezpieczycieli przyjmuje informacje o szkodach przez internet.