Program Bezpośredniej Likwidacji Szkód pozwala poszkodowanemu po stłuczce zgłosić się po odszkodowanie bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela z pominięciem firmy ubezpieczeniowej sprawcy. System ogranicza niezbędne do uzyskania rekompensaty formalności i przyspiesza uzyskanie odpowiedniego odszkodowania. Zobacz, czym jest system bezpośredniej likwidacji szkód oraz jak działa.

Co to jest BLS?

BLS to skrót od pełnej nazwy programu bezpośredniej likwidacji szkód. BLS zasadniczo polega na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu, zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC. Firma ta następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy szkody i odzyskuje wypłaconą kwotę.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Sam proces likwidacyjny ma według założeń programu przebiegać szybciej i sprawniej, a załatwieniem wszelkich formalności ma zająć się ubezpieczyciel poszkodowanego. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z systemu bezpośredniej likwidacji szkód nie jest obowiązkowe, a razie wypadku to poszkodowany decyduje, która firma zajmie się naprawą uszkodzonego pojazdu.

Czym różni się BLS od standardowej likwidacji szkody z OC?

Standardowa likwidacja szkody z OC wiąże się ze zgłoszeniem roszczeń do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody. W takim wypadku ubezpieczyciel poszkodowanego nie odgrywa żadnej roli i nie jest stroną w sprawie. Poszkodowany w takim wypadku zmuszony jest prowadzić negocjacje z firmą, z którą nie łączą go jakiekolwiek relacje.

Porównaj ceny OC i AC

Bezpośrednia likwidacja szkód upraszcza ten proces. Jeśli poszkodowany zdecyduje się skorzystać z BLS to dalsze negocjacje prowadzi ze swoim ubezpieczycielem i nie musi weryfikować w jakim towarzystwie ubezpieczony był sprawca. Osoba poszkodowana w takim wypadku kontaktuje się ze swoim ubezpieczycielem, który wypłaca jej należne odszkodowanie, a następnie sam rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy.

Program ma korzystnie wpłynąć na jakość usług świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W systemie BLS to ubezpieczyciel obsługujący swojego klienta stara się zapewnić mu usługę na jak najwyższym poziomie.

Standardowa likwidacja szkody z OCBezpośrednia likwidacja szkód
Negocjujesz z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcyNegocjujesz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
Szkodę zgłaszasz towarzystwu ubezpieczeniowemu sprawcy wypadkuSzkodę zgłaszasz swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu
Czuwasz nad procesem likwidacji szkodyTwój ubezpieczyciel rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy bez Twojego udziału

Jakie korzyści płyną z BLS?

Z tego rozwiązania najczęściej korzystają poszkodowani kierowcy. Możliwość likwidacji szkody u znajomego agenta, który wystawił ich polisę, jest o wiele bardziej zachęcająca niż uganianie się za ubezpieczycielem sprawcy. 

Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym masz wykupioną polisę, potraktuje Cię łagodniej niż ubezpieczyciel sprawcy, który naturalnie będzie chciał zapłacić jak najmniej. Twoja firma ubezpieczeniowa nie ma żadnego interesu w tym, żeby drastycznie zaniżać wysokość odszkodowania lub odmawiać go w całości. Pod warunkiem oczywiście, że roszczenie jest zasadne. Żaden ubezpieczyciel nie wypłaci miliona złotych odszkodowania za dziesięcioletniego passata. 

W razie niezgody co do wysokości odszkodowania to Twoje towarzystwo ubezpieczeniowe toczy bój z ubezpieczycielem sprawcy, a nie Ty. 

Korzyścią dla firm ubezpieczeniowych jest dodatkowa możliwość wchodzenia w interakcje z klientem. Niską składką za ubezpieczenie można wygrać walkę o klienta raz i za każdym razem trzeba oferować najniższą cenę. Ale to niezrównaną likwidacją szkody zdobywa się lojalność klienta, który zostanie z nami bez względu na cenę

Z drugiej strony tracą ubezpieczyciele sprawców, którzy niejednokrotnie muszą pokryć wyższe koszty likwidacji szkód, niż gdyby poszkodowany zgłosił szkodę u nich. Gdy to inne towarzystwo ubezpieczeniowe przychodzi z roszczeniem, trudniej jest cokolwiek załatwić po swojej myśli. 

Małe towarzystwa ubezpieczeń informują, że wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód jako standardowego rozwiązania sprawiło, że duże firmy zyskały jeszcze większą przewagę na rynku i odbierają im klientów.

Kiedy można skorzystać z BLS?

Niestety nie zawsze można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkód. Ubezpieczyciele mogą tutaj indywidualnie doprecyzowywać takie sytuacje, jednak warto wymienić najczęściej spotykane ograniczenia. Nie skorzystasz z BLS, jeżeli:

 • w zdarzeniu drogowym uczestniczyła więcej niż para pojazdów,
 • zaszła szkoda inna niż szkoda na mieniu,
 • szkoda przekroczyła 30 000 zł. W przypadku szkód o większej wartości poszkodowany musi skorzystać z tradycyjnego systemu,
 • kolizja nie powstała na terenie naszego kraju,
 • oba towarzystwa ubezpieczeniowe (poszkodowanego i sprawcy) nie należą do programu,
 • sprawca nie jest znany.

Czy firma ubezpieczeniowa sprawcy i moje towarzystwo muszą należeć do programu BLS?

System bezpośredniej likwidacji szkód oparty jest na umowie pomiędzy ubezpieczycielami, która reguluje to, w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe rozliczają się pomiędzy sobą. Jeżeli chcemy więc skorzystać z programu BLS to musimy upewnić się, że i towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, jak i nasze zgłosiły uczestnictwo w systemie.

Warto najpierw skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, nawet jeżeli nie mamy pewności co do ubezpieczyciela sprawcy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wdrożyło uproszczone systemy likwidacji szkód, które oferują zbliżone rozwiązanie, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie zgłosił uczestnictwa w programie.

Co obejmuje BLS?

Trzeba wiedzieć, że BLS ma jednak bardzo istotne ograniczenia. Bezpośrednia likwidacja szkód może mieć miejsce jedynie w przypadku szkód na mieniu. W rzeczywistości z BLS można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia pojazdu, bez szkód na zdrowiu i życiu osób.

Szkody osobowe nie mogą być likwidowane w ramach programu BLS, jeśli więc doszło do uszkodzenia ciała poszkodowanego, to należy się w takiej sytuacji zgłosić bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody.

Na co jeszcze można liczyć, poza naprawą pojazdu?

W ramach bezpośredniej likwidacji szkód można liczyć także na pokrycie kosztów holowania, parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym, wykonania dodatkowych badań technicznych, które zgodnie z prawem będą konieczne po dokonaniu naprawy. W zakresie BLS znajduje się także wynajęcie pojazdu zastępczego, który będzie potrzebny osobie poszkodowanej na czas naprawy uszkodzonego samochodu.

Porównaj ceny OC i AC

Jak dochodzić swoich praw w wypadku skorzystania z BLS?

Należy pamiętać, że umowa zawarta pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi dotycząca bezpośredniej likwidacji szkód nie zmienia sytuacji prawnej. W dalszym ciągu odpowiedzialność za wypadek spoczywa na sprawcy wypadku, a w związku z tym, na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. Jeżeli więc kwota odszkodowania nie jest adekwatna do wyrządzonej szkody, to należy pozwać ubezpieczyciela sprawcy, a nie firmę ubezpieczeniową poszkodowanego, która w takim wypadku pełni jedynie rolę pośrednika.

Wypowiedź eksperta

Powinniśmy pamiętać, że bez względu na to jaki system likwidacji szkody wybierzemy - standardowy czy bezpośredni - to wciąż odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, a w związku z tym za nasze odszkodowanie, ponosi sprawca szkody. Powinniśmy więc dochodzić swoich roszczeń na sprawcy, a w wypadku, gdy ten posiada polisę OC to na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca był ubezpieczony. W programie BLS ubezpieczyciel poszkodowanego pełni jedynie rolę pośrednika.
Kamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychKamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Korzystając z kalkulatora OC i AC przy szukaniu ubezpieczenia samochodu, warto zwrócić uwagę na te firmy, które zadeklarowały pracę w systemie BLS. To m.in. PZU, Warta, Uniqa, Link4, Ergo Hestia, Wiener czy Allianz. W poszukiwaniu atrakcyjnej ceny ochrony auta nie zapominaj o jakości obsługi i szybkości działania ubezpieczyciela.

Co warto wiedzieć?

 1. BLS pozwala nam zgłosić szkodę do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 2. BLS ma za zadanie podnieść poziom świadczeń firm ubezpieczeniowych, uprościć formalności niezbędne do uzyskania odszkodowania oraz skrócić czas oczekiwania na wypłatę rekompensaty.
 3. BLS ma zastosowanie jedynie do szkód na mieniu, do kwoty 30 000 zł..
 4. BLS ma zastosowanie jedynie do szkód, które powstały na terenie naszego kraju.
 5. W wypadku obrażeń ciała należy skorzystać ze standardowej drogi dochodzenia swoich roszczeń na ubezpieczycielu sprawcy.
 6. W wypadku sytuacji konfilktowej stroną w sprawie jest sprawca szkody i jego ubezpieczyciel, a nie nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, które pełni rolę pośrednika.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o bezpośrednią likwidację szkody

 1. Czy można skorzystać z BLS, jeśli w zdarzeniu drogowym ucierpieli ludzie?

  Nie. Bezpośrednia likwidacja szkody może zostać wykorzystana jedynie w przypadku szkód powstałych na mieniu. W wypadku szkód powstałych na osobach (obrażenia ciała, konieczność hospitalizacji) należy skorzystać ze standardowego systemu likwidacji szkód i dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio na ubezpieczycielu sprawcy.

 2. Jaka polisa pozwala skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody?

  Z BLS można skorzystać jedynie w wypadku dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody. Należy pamiętać, że BLS to program mający uprościć uzyskanie rekompensaty poprzez kontakt ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, które przyjmie rolę pośrednika w kontakcie w z ubezpieczycielem sprawcy.

 3. Czy BLS przysługuje automatycznie każdemu kierowcy posiadającemu OC w TU należącym do tego systemu?

  Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do sprawy w ten sposób. Wyjątkiem jest np.: firma Beesafe, która traktuje program BLS jako odrębna usługę, którą można nabyć przy wykupywaniu ubezpieczenia lub już w trakcie jego trwania. Zasadniczo jednak firmy ubezpieczeniowe oferują BLS w ramach standardowej polisy OC.

 4. Gdzie sprawdzić czy ubezpieczyciel należy do programu BLS?

  Najlepiej zweryfikować to bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela, choć dobrze jest również dokładnie zapoznać się z umową ubezpieczenia OC, gdyż tam najprawdopodobniej znajdzie się adekwatny zapis. Dobrze jest również skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem agenta.

 5. Które firmy należą do BLS?

  Do systemu BLS należą obecnie m.in.: Beesafe, Allianz, Ergo Hestia, MTU, Link4, PZU, Wiener, Uniqa, Warta, HDI czy You Can Drive. Jeśli kupisz ubezpieczenie OC w PZU lub w Warcie, możesz skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody bez względu na to, czy ubezpieczyciel sprawcy należy do systemu czy też nie.

 6. Czy warto korzystać z BLS?

  Tak. Szkoda zgłoszona z BLS jest zwykle likwidowana szybciej i niejednokrotnie skuteczniej. Oszczędzasz więc swój czas i pieniądze. Pamiętaj jednak o sprawdzeniu, czy w Twoim przypadku istnieje taka możliwość. Z reguły usługa BLS jest dostępna, gdy do systemu należy towarzystwo poszkodowanego oraz firma sprawcy. Są jednak firmy, w których skorzystanie z usługi jest od tego niezależne.