Program Bezpośredniej Likwidacji Szkód, w którym uczestniczy większość działających na naszym rynku ubezpieczycieli, pozwala poszkodowanemu po stłuczce zgłosić się po odszkodowanie bezpośrednio do swojego ubezpieczyciela z pominięciem firmy ubezpieczeniowej sprawcy. System pozwala realnie ograniczyć niezbędle na uzyskania rekompensaty formalności i szybciej uzyskać odpowiednie odszkodowanie.

Co to jest BLS?

BLS to skrót od pełnej nazwy programu bezpośredniej likwidacji szkód. BLS zasadnioczo polega na tym, że wypłatą odszkodowania lub naprawą zniszczonego w wyniku wypadku samochodu, zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym poszkodowany zakupił OC. Firma ta następnie występuje do ubezpieczyciela sprawcy szkody i odzyskuje wypłaconą kwotę.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Sam proces likwidacyjny ma według założeń programu przebiegać szybciej i sprawniej, a załatwieniem wszelkich formalności ma zająć się ubezpieczyciel poszkodowanego. Należy jednak pamiętać, że skorzystanie z systemu bezpośredniej likwidacji szkód nie jest obowiązkowe, a razie wypadku to poszkodowany decyduje, która firma zajmie się naprawą uszkodzonego pojazdu.

Jakie korzyści płyną z BLS?

Rozwiązanie z całą pewnością jest bardzo korzystne dla kierowców, którzy z roku na rok wnoszą do Rzecznika Ubezpieczonych (obecnie Finansowego) coraz więcej skarg i próśb o interwencję z powodu odmowy wypłaty należnego po wypadku odszkodowania.

Jednak małe towarzystwa ubezpieczeń informują, że wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód jako standardowego rozwiązania sprawiło, że duże firmy zyskały jeszcze większą przewagę na rynku i odbiorają małym ubezpieczycielom klientów.

Czym różni się BLS od standardowej likwidacji szkody z OC?

Standardowa likwidacja szkody z OC wiąże się ze zgłoszeniem roszczeń do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody. W takim wypadku ubezpieczyciel poszkodowanego nie odgrywa żadnej roli i nie jest stroną w sprawie. Poszkodowany w takim wypadku zmuszony jest prowadzić negocjacje z firmą, z którą nie łączą go jakiekolwiek relacje.

Bezpośrednia likwidacja szkód upraszcza ten proces. Jeśli poszkodwany zdecyduje się skorzystać z BLS to dalsze negocjacje prowadzi ze swoim ubezpieczycielem i nie musi weryfikować w jakim towarzystwie ubezpieczony był sprawca. Osoba poszkodowana w takim wypadku kontaktuje sięze swoim ubezpieczycielem, który wypłaca jej należne odszkodowanie, a następnie sam rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Program ma korzystnie wpłynąć na jakość usług świadczonych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. W systemie BLS to ubezpieczyciel obsługujący swojego klienta stara się zapewnić mu usługę na jak najwyższym poziomie.

Standardowa likwidacja szkody z OCBezpośrednia likwidacja szkód
Negocjujesz z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcyNegocjujesz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
Szkodę zgłaszasz towarzystu ubezpieczeniowemu sprawcy wypadkuSzkodę zgłaszasz swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu
Czuwasz nad procesem likwidacji szkodyTwój ubezpieczyciel rozlicza się z towarzystwem ubezpieczeniowym sprawcy bez Twojego udziału

Kiedy można skorzystać z BLS?

Niestety nie zawsze można skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkód. Ubezpieczyciele mogą tutaj indywidualnie doprecyzowywać takie sytuacje, jednak warto tutaj wymienić najczęściej spotykane ograniczenia. Nie skorzystasz z BLS jeżeli:

 • Jeżeli w zdarzeniu drogowym uczestniczyła więcej niż para pojazdów
 • zaszła szkoda inna niż szkoda na mieniu
 • Jeżeli szkoda przekroczyła 30 000 zł. W przypadku szkód o większej wartości poszkodowany musi skorzystać z tradycyjnego systemu.
 • Kolizja nie postała na terenie naszego kraju
 • Oba towarzystwa ubezpieczeniowe (poszkodowanego i sprawcy) nie należą do programu

Czy firma ubezpieczeniowa sprawcy i moje towarzystwo muszą należeć do programu BLS?

System bezpośredniej likwidacji szkód oparty jest na umowie pomiędzy ubezpieczycielami, która reguluje to w jaki sposób firmy ubezpieczeniowe rozliczają się pomiędzy sobą. Jeżeli chcemy więs skorzystać z programu BLS to musimy upewnić się, że i towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy, jak i nasze zgłosiły uczestnictwo w systemie.

Warto najpierw skontakotwać się ze swoim ubezpieczycielem, nawet jeżeli nie mamy pewności co do ubezpieczyciela sprawcy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wdrożyło uproszczone systemy likwidacji szkód, które oferują zbliżone rozwiązanie, nawet jeśli ubezpieczyciel sprawcy nie zgłosił uczestnictwa w programie.

Co obejmuje BLS?

Trzeba wiedzieć, że BLS ma jednak bardzo istotne ograniczenia. Bezpośrednia likwidacja szkód może mieć miejsce jedynie w przypadku szkód na mieniu. W rzeczywistości z BLS można skorzystać jedynie w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia pojazdu, bez szkód na zdrowiu i życiu osób.

Szkody osobowe nie mogą być likwidowane w ramach programu BLS, jeśli więc doszło do uszkodzenia ciała poszkodowanego, to należy się w takiej sytuacji zgłosić bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy szkody.

Na co jeszcze można liczyć, poza naprawą pojazdu?

W ramach bezpośredniej likwidacji szkód można liczyć także na pokrycie kosztów holowania, parkowania pojazdu na parkingu strzeżonym, wykonania dodatkowych badań technicznych, które zgodnie z prawem będą konieczne po dokonaniu naprawy. W zakresie BLS znajduje się także wynajęcie pojazdu zastępczego, który będzie potrzebny osobie poszkodowanej na czas naprawy uszkodzonego samochodu.

Jak dochodzić swoich praw w wypadku skorzystania z BLS?

Należy pamiętać, że umowa zawarta pomiędzy towarzystwamiu ubezpieczeniowymi dotycząca bezpośredniej likwidacji szkód nie zmienia sytuacji prawnej. W dalszym ciągu odpowiedzialność za wypadek spoczywa na sprawcy wypadku, a w związku z tym, na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca miał wykupioną polisę OC. Jeżeli więc kwota odszkodowania nie jest adekwatna do wyrządzonej szkody, to należy pozwać ubezpieczyciela sprawcy, a nie firmę ubezpieczeniową poszkodowanego, która w takim wypadku pełni jedynie rolę pośrednika.

Powinniśmy pamiętać, że bez względu na to jaki system likwidacji szkody wybierzemy - standardowy czy bezpośredni - to wciąż odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę, a w związku z tym za nasze odszkodowanie, ponosi sprawca szkody. Powinniśmy więc dochodzić swoich roszczeń na sprawcy, a w wypadku, gdy ten posiada polisę OC to na towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym sprawca był ubezpieczony. W programie BLS ubezpieczyciel poszkodowanego pełni jedynie rolę pośrednika.

Stefania Stuglik

Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Co warto wiedzieć

 1. BLS pozwala nam zgłosić szkodę do naszego towarzystwa ubezpieczeniowego.
 2. BLS ma za zadanie podnieść poziom świadczeń firm ubezpieczeniowych, uprościć formalności niezbędne do uzyskania odszkodowania oraz skrócić czas oczekiwania na wypłatę rekompensaty.
 3. BLS ma zastosowanie jedynie do szkód na mieniu, do kwoty 30 000 zł..
 4. BLS ma zastosowanie jedynie do szkód, które powstały na terenie naszego kraju.
 5. W wypadku obrażeń ciała należy skorzystać ze standardowej drogi dochodzenia swoich roszczeń na ubezpieczycielu sprawcy.
 6. W wypadku sytuacji konfilktowej stroną w sprawie jest sprawca szkody i jego ubezpieczyciel, a nie nasze towarzystwo ubezpieczeniowe, które pełni rolę pośrednika.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy można skorzystać z BLS, jeśli w zdarzeniu drogowym ucierpieli ludzie?

  Nie. Bezpośrednia likwidacja szkody może zostać wykorzystana jedynie w przypadku szkód powstałych na mieniu. W wypadku szkód powstałych na osobach (obrażenia ciała, konieczność hospitalizacji) należy skorzystać ze standardowego systemu likwidacji szkód i dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio na ubezpieczycielu sprawcy.
 2. Jaka polisa pozwala skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody?

  Z BLS można skorzystać jedynie w wypadku dochodzenia odszkodowania z polisy OC sprawcy szkody. Należy pamiętać, że BLS to program mający uprościć uzyskanie rekompensaty poprzez kontakt ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym, które przyjmie rolę pośrednika w kontakcie w z ubezpieczycielem sprawcy.
 3. Czy BLS przysługuje automatycznie każdemu kierowcy posiadającemu OC w TU należącym do tego systemu?

  Nie każde towarzystwo ubezpieczeniowe podchodzi do sprawy w ten sposób. Wyjątkiem jest np.: firma Beesafe, która traktuje program BLS jako odrębna usługę, którą można nabyć przy wykupywaniu ubezpieczenia lub już w trakcie jego trwania. Zasadniczo jednak firmy ubezpieczeniowe oferują BLS w ramach standardowej polisy OC.
 4. Gdzie sprawdzić czy ubezpieczyciel należy do programu BLS?

  Najlepiej zweryfikować to bezpośrednio na stronie ubezpieczyciela, choć dobrze jest również dokładnie zapoznać się z umową ubezpieczenia OC, gdyż tam najprawdopodobniej znajdzie się adekwatny zapis. Dobrze jest również skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem agenta.