W 2020 roku rowerzyści uczestniczyli w 3 768 wypadkach drogowych, w których zginęło 249 osób, a 3 403 osoby zostały ranne. Najczęściej ofiarami tych wypadków są sami cykliści. Do zdarzeń z udziałem rowerzystów dochodzi zwykle na obszarze zabudowanym, gdyż przeważnie tam jeżdżą. Jednak najgroźniejsze są wypadki poza miastem, z których aż co piąty ma tragiczny finał.

Według policyjnych statystyk w ubiegłym roku rowerzyści przyczynili się do powstania 1 396 wypadków, w których zginęło 111 osób, a 1 331 doznało obrażeń ciała. Co pozytywne, to fakt, że w 2020 r. nastąpił niewielki spadek zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów oraz, co najważniejsze, spadek liczby poszkodowanych w tych wypadkach. Najczęstszymi przyczynami wypadków, które powodują cykliści są: nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu, a także niedostosowanie prędkości do warunków ruchu.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Dochodzenie odszkodowania od rowerzysty

Coraz częściej tematem dyskusji staje się zagadnienie związane z odpowiedzialnością odszkodowawczą za szkody wyrządzone przez rowerzystów. W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej cyklistów nie jest obowiązkowe i niewiele osób korzysta z dobrowolnej ochrony. Według danych Unilink najczęściej kupowanym ubezpieczeniem jest NNW rowerzysty (45%), a dopiero w drugiej kolejności OC - 40%. Dlatego taki sprawca za szkody wyrządzone ze swojej winy zapłaci z własnej kieszeni.

Oczywiście wysokość odszkodowania może pozostawać kwestią sporną. W odniesieniu do zniszczenia rzeczy np. auta, można w prosty sposób wycenić stratę. Natomiast przy obrażeniach ciała mogą się pojawić wątpliwości, czy wysokość szkody została prawidłowo ustalona. Zwłaszcza jeśli żadna ze stron nie korzysta z usług pełnomocnika.

Gdy rowerzysta uznaje swoją winę, a sporna jest wyłącznie wysokość odszkodowania, pozostaje wypracowanie wspólnego stanowiska lub droga sądowa. Takie rozstrzygnięcie będzie konieczne, gdy rowerzysta nie uznaje swojej odpowiedzialności za wypadek i odmawia naprawienia szkody.

Czytaj więcejUbezpieczenie roweru i rowerzysty

Gdy sprawca jest niewypłacalny

Trzeci wariant jest często pomijany w rozważaniach. Czasem rowerzysta przyznaje się do spowodowania zdarzenia, ale nie ma środków, które pozwoliłyby pokryć wyrządzone szkody. Wtedy nawet skierowanie sprawy do sądu nie gwarantuje uzyskania odszkodowania, a zasądzone świadczenie może być niższe od wartości szkody. Jak to możliwe?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, w stosunkach między osobami fizycznymi zakres obowiązku naprawienia szkody może być stosownie do okoliczności ograniczony, jeżeli ze względu na stan majątkowy poszkodowanego lub osoby odpowiedzialnej za szkodę wymagają takiego ograniczenia zasady współżycia społecznego. Zatem ze względu na szczególne okoliczności, a więc np. trudną sytuację materialną sprawcy, należne odszkodowanie może ulec zmniejszeniu. Wtedy mimo wystąpienia do sądu i tak nie uda się uzyskać pełnej kompensaty za wyrządzone szkody. A nawet jeśli zasądzone zostanie należne odszkodowanie w pełnej wysokości, może się pojawić problem z jego egzekwowaniem. Takie postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika czasem trwa bardzo długo. Zdarzają się i takie sytuacje, kiedy, ze względu na brak wypłacalności sprawcy, postępowanie zostaje całkowicie umorzone wobec bezskuteczności egzekucji.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy rowerzysta skorzystał z dobrowolnego ubezpieczenia. Wtedy poszkodowany może kierować swoje roszczenia bezpośrednio do ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej. Jednak i tak nie ma pewności, że zawsze uzyska odszkodowanie. Niezwykle ważne są ogólne warunki ubezpieczenia, które mogą wyłączać spod zakresu ochrony pewne okoliczności.

Wyłączenia najczęściej dotyczą sytuacji, gdy:

 • szkoda została wyrządzona umyślnie,
 • kiedy poszkodowany jest osobą bliską sprawcy,
 • sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków, jeśli miało to wpływ na zaistnienie zdarzenia.

Doszło do zdarzenia…i co dalej?

Tyle teorii. W praktyce należy pamiętać, że koniecznie trzeba właściwie udokumentować wypadek z udziałem rowerzysty, także w zakresie spowodowanych szkód.

Przykład. Pan Krzysztof jedzie z rodziną na wycieczkę za miasto. Dojeżdża do skrzyżowania i ze względu na korek redukuje prędkość. Z prawej strony zaczyna wyprzedzać go rowerzysta, który źle ocenia ilość miejsca potrzebnego do wykonania manewru. Z powodu własnej nieuwagi amator dwóch kółek traci równowagę i wpada na auto, urywa prawe lusterko oraz pozostawia niewielkie wgniecenie drzwi od strony pasażera. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sprawca przeprasza najpierw za zdarzenie, lecz po chwili zaczyna obwiniać pana Krzysztofa. Twierdzi, że za szybko jechał, nie zostawił mu miejsca. Świadkowie potwierdzają jednak, że wina leży po stronie rowerzysty. Pan Krzysztof robi zdjęcia auta telefonem komórkowym i wzywa policję. Funkcjonariusze na podstawie zeznań świadków sporządzają notatkę policyjną, a cyklista widząc, że jego wersji nie uda się obronić, przyjmuje mandat.

Przedstawiona sytuacja wcale nie jest odosobniona. Kierujący musi pamiętać, by możliwie szybko zabezpieczyć wszystkie dowody, które pozwolą odtworzyć zdarzenie. Jeśli tego nie zrobi, wykazanie odpowiedzialności może przeciągnąć się w czasie, w najgorszym wypadku będzie znacznie utrudnione lub nawet niemożliwe.

Proces dochodzenia odszkodowania od rowerzysty jako osoby fizycznej jest znacznie trudniejszy niż w przypadku zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela. Zakład ubezpieczeń ma określone terminy i obowiązki związane z ustaleniem zakresu swojej odpowiedzialności oraz wysokości odszkodowania. W przypadku osoby fizycznej te przepisy nie mają zastosowania. Dlatego w walce o odszkodowanie od rowerzysty warto skorzystać z wiedzy profesjonalnego pełnomocnika. Oszacuje on roszczenia, a w razie potrzeby wystąpi do sądu. Przeanalizuje też stanowisko ubezpieczyciela i ustali jego zasadność.

mówi Paulina Moskal, radca prawny Rankomat.pl

Spowodowałem szkodę, jadąc na rowerze - co robić?

Próby wprowadzenia lub wymuszenia wprowadzenia obowiązku posiadania OC na rower pojawiały się już kilka razy. Najpierw w 2013 roku kwestii obowiązku ubezpieczenia OC dla rowerzystów przyglądała się Unia Europejska. Potem w 2016 Inicjatywa Społeczna EL 00000 Zmotoryzowani Mieszkańcy Łodzi złożyła wniosek w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dotyczący wprowadzenia obowiązku posiadania OC dla rowerzystów. Wszystko wynika z faktu, iż kwestia odpowiedzialności rowerzysty za wyrządzone szkody nie jest usankcjonowana. Jedyna droga dochodzenia swoich praw dla poszkodowanych to droga sądowa lub "dogadanie się". 

Ma to szczególne znaczenie w przypadku tzw. obcierek, gdzie rowerzysta jadąc blisko samochodu, ryzuje lakier i nie przejmując się niczym odjeżdża. Coraz więcej jest także szkód chodnikowych, gdy rowerzyści zderzają się ze sobą lub, co gorsza, potrącają pieszych. 

Jak kupić ubezpieczenie na rower? 

OC na rower nie jest obowiązkowe, ale "nieobowiązkowe" nie oznacza, że nie warto go mieć. Przeciwnie - za kilkadziesiąt złotych rocznie można ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczyciel pokryje koszty szkody, którą spowodujesz. 

Czytaj więcejUbezpieczenie roweru i rowerzysty

OC rowerzysty

Towarzystwa ubezpieczeniowe, które oferują OC dla rowerzysty to m. in.:

Możesz je także wykupić wraz z ubezpieczeniem nieruchomości w dwóch firmach - Aviva i Warta. 

Wszystkie ubezpieczenia za wyjątkiem tego oferowanego przez TU Europa są dostępne za niewielką kwotę, z reguły kilkadziesiąt złotych. Oferta TU Europa jest skierowana do profesjonalistów i kosztuje nieco więcej.

AC na rower

Jeśli masz wykupione OC i uderzysz komuś w auto, nie poniesiesz kosztu z własnych pieniędzy. Podobnie jeśli z Twojej winy kierowca wykona niebezpieczny manewr, który skończy się zderzeniem. Ale co z Twoim rowerem? Jednoślad z górnej półki może kosztować kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jeżeli spowodujesz szkodę z własnej winy albo przyczynisz się do jej powstania, nie odzyskasz pełnej kwoty. 

Ważne! Rażące niedbalstwo lub wina umyślna to powszechne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w ubezpieczeniach dobrowolnych. Jeżeli ubezpieczyciel dowiedzie, że spowodowałeś szkodę, jadąc rowerem niezgodnie z przepisami (np. przejeżdżając przez przejście dla pieszych lub jadąc chodnikiem, gdy nie masz do tego prawa), może obniżyć wysokość odszkodowania z AC na rower, a nawet całkowicie odmówić jego wypłaty. 

Wykupienie Autocasco na rower z reguły wiąże się z zaopatrzeniem się w solidne zabezpieczenia antykradzieżowe oraz przestrzeganiem pewnych zasad określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kradzież roweru, podobnie jak kradzież motocykla, jest łatwiejsza niż kradzież samochodu, dlatego towarzystwo ubezpieczeniowe będzie chciało ograniczyć ryzyko, nakazując nam trzymać rower w zamkniętym pomieszczeniu

Musisz też mieć na uwadze, że nie ubezpieczysz od kradzieży roweru starszego niż 4 lata, a nawet dla nowszych modeli ubezpieczyciel może doliczyć spore zużycie eksploatacyjne. 

NNW rowerzysty

W większości pakietów ubezpieczenia dla rowerzysty możesz także dobrać ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Kosztuje niewiele, a w razie wywrotki lub zderzenia z samochodem prawie na pewno zrobisz sobie krzywdę. 

Ważne! Ubezpieczenia dobrowolne nie wykluczają się. Oznacza to, że jeżeli potrąci Cię kierowca samochodu i jednocześnie masz wykupione NNW, otrzymasz odszkodowania z dwóch polis. 

OC w życiu prywatnym w ubezpieczeniu nieruchomości

Coś, na co klienci firm ubezpieczeniowych często nie zwracają uwagi, to możliwość zakupienia za naprawdę niewielkie pieniądze ubezpieczenia OC w życiu prywatnym. Przykładowe oferty ubezpieczenia nieruchomości z dodanym OC w życiu prywatnym mogą wyglądać tak:

Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
mtu24.pl
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Powódź  
Link4
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Inter Polska
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Proama
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 60 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Generali
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Home Assistance   Dewastacja   Pakiet medyczny  
Wiener
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Europa Ubezpieczenia
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł   Home Assistance   Dewastacja  
Benefia
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł   Home Assistance  
Ubezpieczenie mieszkania z OC w życiu prywatnym
mtu24.pl
Cena roczna
221,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Powódź
Link4
Cena roczna
280,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Inter Polska
Cena roczna
297,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Proama
Cena roczna
301,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 60 000 zł Home Assistance Dewastacja
Generali
Cena roczna
305,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Home Assistance Dewastacja Pakiet medyczny
Wiener
Cena roczna
242,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance Dewastacja
Europa Ubezpieczenia
Cena roczna
215,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 100 000 zł Home Assistance Dewastacja
Benefia
Cena roczna
238,00 zł
Nieruchomość
290 000 zł
Wyposażenie
30 000 zł
Kradzież
 
Dodatkowo: OC w życiu prywatnym: 50 000 zł Home Assistance

Oferty ubezpieczenia nieruchomości wyliczone w kalkulatorze rankomat.pl dla mieszkania z 2009 roku, o powierzchni 60 m2, znajdującego się w Sosnowcu, zamieszkanego przez 2 osoby dorosłe i 2 dzieci


Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by dodać ryzyko OC w życiu prywatnym w trakcie trwania umowy ubezpieczenia domu. Samo ubezpieczenie kosztuje od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych za cały rok, a jego cena zależy w dużej mierze od wysokości sumy ubezpieczenia. Niekiedy towarzystwa ubezpieczeniowe dodają OC w życiu prywatnym do ubezpieczenia domu w ramach promocji, co dodatkowo obniża koszt tego ryzyka. 

Czytaj więcejOC w życiu prywatnym - co to jest i ile kosztuje?

OC w ubezpieczeniu na podróż

O ile OC w życiu prywatnym zadziała, kiedy jeździsz po terytorium RP, o tyle po przekroczeniu granicy ochrona przestanie działać. Mało tego, jadąc do Szwajcarii, musisz mieć wykupione Haftpflichversicherung. Na rowerze w Hiszpanii masz obowiązek zakładania kasku. 

Nie będzie to jednak problemem, jeśli wykupisz ubezpieczenie turystyczne. W takiej polisie, podobnie jak przy ubezpieczeniu nieruchomości, możesz zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które pokryje ewentualne szkody, jakie spowodujesz, także na rowerze.

Przykładowe ceny ubezpieczenia turystycznego z uwzględnieniem Odpowiedzialności Cywilnej masz zaprezentowane poniżej:

Ubezpieczenie na jazdę rowerem za granicą
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena
Wiener
Koszty leczenia
184 600 zł
Ratownictwo
36 920 zł
Bagaż
1 000 zł
31,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 115 375 zł
Generali
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
43,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 zł
Proama
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
300 000 zł
Bagaż
-
45,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 zł
Nationale-Nederlanden
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
46,48 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe: 150 000
Europa Ubezpieczenia
Koszty leczenia
184 600 zł
Ratownictwo
23 075 zł
Bagaż
2 308 zł
50,00 zł
1 os. / 7 dni
Dodatkowo: NNW: 23 075 złOC: 230 751 złOC sportowe: 230 751
Wiener
31,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
184 600 zł
Ratownictwo
36 920 zł
Bagaż
1 000 zł
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 115 375 zł
Generali
43,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
200 000 zł
Ratownictwo
200 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 zł
Proama
45,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
300 000 zł
Ratownictwo
300 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 30 000 złOC: 50 000 zł
Nationale-Nederlanden
46,48 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
150 000 zł
Ratownictwo
100 000 zł
Bagaż
-
Dodatkowo: NNW: 10 000 złOC: 150 000 złOC sportowe: 150 000
Europa Ubezpieczenia
50,00 zł 1 os. / 7 dni
Koszty leczenia
184 600 zł
Ratownictwo
23 075 zł
Bagaż
2 308 zł
Dodatkowo: NNW: 23 075 złOC: 230 751 złOC sportowe: 230 751

Co warto wiedzieć?

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rowerzystów nie jest w Polsce obowiązkowe, ale coraz więcej rowerzystów decyduje się na jego zakup. 
 • Rowerzyści przyczynili się do prawie 1400 wypadków w 2020 roku. To aż 36% wszystkich wypadków z udziałem rowerzystów. Dla porównania piesi przyczynili się do 25% wypadków z ich udziałem (1309 sprawstw na 5235 wypadków).
 • W sytuacji spowodowania szkody przez rowerzystę, należy udokumentować zdarzenie, by nie pozostawały żadne wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą. 
 • Uzyskanie odszkodowania od rowerzysty jako osoby fizycznej może być trudne, szczególnie jeśli jest osobą ubogą lub niewypłacalną, 
 • Za kilkadziesiąt złotych możesz kupić OC rowerzysty lub ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej przy ubezpieczeniu domu lub podróży.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o szkody spowodowane przez rowerzystów

 1. Czy rowerzysta musi mieć OC?

  Zgodnie z polskim prawem nie musi, ale powinien. OC dla rowerzystów kosztuje ułamek tego, co OC na samochód, a może zaoszczędzić wielu kłopotów. 

 2. Rowerzysta wjechał mi przed maskę na pasach i potrąciłem go. Co w takiej sytuacji?

  Co do zasady rowerzysta musi zejść z roweru przed przejściem dla pieszych i przejść przez nie. Przejeżdżanie przez pasy na rowerze narusza art. 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym i jest zagrożone mandatem w wysokości 100 zł. 

  Niestety, żadne ubezpieczenie nie chroni przed głupotą i nieodpowiedzialnością, dlatego niezależnie od tego, kto ma pierwszeństwo, jako kierowca samochodu:

  • zwolnij przed pasami,
  • obserwuj rowerzystów,
  • jeżeli ich zachowanie zwraca Twoją uwagę (np. nierówna jazda, podejrzenie jazdy pod wpływem alkoholu), interweniuj. 
 3. Ile odszkodowania dostanę, jeśli rowerzysta uszkodził mi samochód?

  Pociągnięcie rowerzysty do odpowiedzialności to procedura z Kodeksu cywilnego, przeprowadzana na wniosek i podlega przepisom prawa cywilnego. Oznacza to, że dostaniesz tyle odszkodowania, ile sprawcę będzie stać zapłacić. Jeżeli będziesz mieć pecha i trafisz na osobę niewypłacalną w skrajnym przypadku postępowanie o odszkodowanie zostanie umorzone.