Spada liczba wypadków z udziałem rowerzystów, ale wciąż jedną z głównych przyczyn jest nieustąpienie pierwszeństwa. Zobacz, kiedy rowerzysta ma pierwszeństwo, a kiedy musi ustąpić pieszemu, kierowcy czy innemu rowerzyście. I ile wynosi mandat za złamanie zasady pierwszeństwa na drodze.

Bycie rowerzystą nie jest łatwe. Użytkownik dwóch kółek musi uważać na innych rowerzystów, pieszych, a przede wszystkim samochody, które są niebezpieczne nawet przy minimalnej prędkości. Takich sytuacji jak ta poniżej są z pewnością dziennie setki.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

  • Ceny OC w 3 minuty
  • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
  • Pomoc 200 agentów

Oprócz narażenia życia i zdrowia rowerzyści ryzykują zapłacenie wysokiego mandatu, jeśli to oni wymuszą pierwszeństwo przejazdu.

Ile wypadków z udziałem rowerzystów?

Statystyki policyjne pokazują, że jazda na rowerze jest z roku na rok coraz bardziej bezpieczna. W 2019 r. doszło do 4426 wypadków z udziałem rowerzystów, a w 2023 r. było to 3596, a więc o 18,7 proc. mniej.

Jedną z przyczyn bezpieczniejszej jazdy jest polepszająca się infrastruktura drogowa. Obecnie każda budowa czy przebudowa większej drogi przewiduje wydzielenie w jej obrębie drogi dla rowerów lub co najmniej autonomicznego pasa względem samochodów.

wypadki rowerzystów

Z kolei powody wypadków rowerzystów wciąż pozostają te same – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, gwałtowne wjeżdżania na przejazd dla rowerów, kłopoty z prawidłowym wyprzedzaniem, zachowaniem bezpiecznej odległości i skręcaniem.

Główne przyczyny wypadków spowodowanych przez rowerzystów w 2023 roku

Przyczyna

Wypadki

Rowerzyści zabici

Rowerzyści ranni

Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

37034347

Nieprawidłowe przejeżdżanie przejazdu dla rowerzystów

229

5

227

Nieprawidłowe wyprzedzanie

159

10

159

Niezachowanie bezpiecznej odległości

112

7

116

Nieprawidłowe skręcanie

94

0

98

Źródło: Raport Biura Ruchu Drogowego KGP “Wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku”.

Rowerzysta vs. kierowca – kto ma pierwszeństwo?

W ustaleniu pierwszeństwa na drodze czy drodze dla rowerów (DDR) pomagają przepisy prawne, a dokładnie Kodeks drogowy. Nie bez znaczenia jest też interpretacja policji wezwanej na miejsce, gdy wymuszenie pierwszeństwa skończyło się kolizją czy wypadkiem.

Rower w starciu z samochodem nie ma większych szans, dlatego zawsze należy zachować zdrowy rozsądek i przewidywać zachowanie kierowcy. W niektórych sytuacjach warto też wiedzieć, co można, a czego nie można. Opisujemy 3 takie sytuacje.

Sytuacja 1.

Rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów

Pod warunkiem, że rowerzysta znajduje się już na przejeździe. Wtedy kierowca samochodu czy innego pojazdu ma obowiązek mu ustąpić. Jeśli rowerzysta dopiero zbliża się do przejazdu, kierowca wcale nie musi wyhamowywać, choć zapewne zrobi to dla uniknięcia zderzenia. Jeśli do niego dojdzie, winny będzie poruszający się jednośladem. Problem prawny pojawia się, gdy i rowerzysta, i kierowca wjadą na przejazd równocześnie i dojdzie do wypadku – tu pomocne mogą być zeznania świadków, ustalenie prędkości czy nagrania monitoringu.

Co mówi prawo?

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.
Art. 27 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sytuacja 2.

Rowerzysta ma pierwszeństwo jadąc na wprost

A dokładnie w sytuacji, gdy w tym czasie kierowca samochodu chce skręcić w lewo lub prawo, przecinając tym samym  drogę jadącemu na wprost rowerzyście. Tym razem nie ma znaczenia, kto pierwszy znajduje się na przejeździe dla rowerów czy naj jezdni w razie braku wydzielonego przejazdu.

Co mówi prawo?

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla pieszych i rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.
Art. 27 ust. 1a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Sytuacja 3.

Rowerzysta ma pierwszeństwo na drodze dla rowerów (DDR)

Na wytyczonej drodze dla rowerów, z wytyczonym znakiem pionowym i namalowanym na powierzchni piktogramem, rowerzysta ma zawsze pierwszeństwo przed samochodem przecinającym taką drogę. Warto jednak zawsze zachować ostrożność ze względu choćby na gabaryty roweru i samochodu.

Co mówi prawo?

Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla pieszych i rowerów lub drogę dla rowerów, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.
Art. 27 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym

Rowerzysta vs. pieszy – kto ma pierwszeństwo?

Podobnie jest w starciu rowerzysty z pieszym, czyli pierwszeństwo zależy od konkretnej sytuacji. Sprawdzamy 3 możliwości pod kątem miejsca zdarzenia.

Sytuacja 1.

Rowerzysta nie ma pierwszeństwa na drodze pieszo-rowerowej

Niektóre drogi dla rowerów uwzględniają ruch mieszany razem z pieszymi i w takich miejscach to ci drudzy mają bezwzględne pierwszeństwo. Z kolei na drogach dla rowerów (DDR) piesi muszą ustąpić rowerzystom.

Sytuacja 2.

Rowerzysta nie ma pierwszeństwa na przejściu dla pieszych drogi rowerowej

Kierujący rowerem musi wyhamować i ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez drogę rowerową, ale tylko w specjalnie oznaczonych do tego miejscach. Co ciekawe, kluczowy jest znak drogowy D-6 (przejście dla pieszych). Gdy na drodze rowerowej namalowana jest sama zebra, a brakuje znaku D-6, wtedy pierwszeństwo ma rowerzysta.

Sytuacja 3.

Rowerzysta nie ma pierwszeństwa na chodniku

Jak sama nazwa sugeruje, chodnik służy do chodzenia. Jednak w niektórych sytuacjach chodnikiem mogą poruszać się również rowerzyści:

  • gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty,
  • gdy rowerzysta lub pieszy opiekuje się osobą do lat 10 kierującą rowerem,
  • gdy chodnik ma więcej niż 2 m szerokości i jednocześnie brakuje drogi dla rowerów, a ruch pojazdów po jezdni jest dozwolony z prędkością powyżej 50 km/h.

Bez względu na powód korzystania z chodnika przez rowerzystę musi on zawsze ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Co grozi rowerzyście za nieustąpienie pierwszeństwa?

Wymuszenie pierwszeństwa przez rowerzystę poza drogą dla rowerów może słono kosztować. Takie przekroczenia mają zastosowanie w stosunku do innych uczestników ruchu, w tym przede wszystkim pieszych i kierowców. Ale mandat może przytrafić się również… na pustej drodze, a właściwie na przejeździe kolejowym, gdy rowerzysta postanowi wjechać na niego przed podniesieniem się szlabanu i ustaniem czerwonej sygnalizacji.

Sprawdź taryfikator mandatów dla rowerzystów i wysokość możliwego mandatu za wykroczenie, w tym nieustąpienie pierwszeństwa. Dla porównania zobacz, co grozi kierowcy samochodu za nieustąpienie pieszemu na przejściu dla pieszych.

PORÓWNAJ CENY

Okazuje się, że maksymalna kara za wymuszenie pierwszeństwa przez rowerzystę może wynieść 500 zł, a minimalna to 50 zł. Ryzyko otrzymania mandatu zachodzi w co najmniej kilkunastu sytuacjach z udziałem pieszych i kierowców, których spotyka na swojej drodze rowerzysta.

Mandaty dla rowerzystów – wymuszenie pierwszeństwa

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

50-500 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi

50-300 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu:

  • przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych
  • podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 

50-300 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu podczas włączania się do ruchu

50-200 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania 

50-100 zł

gdy nie zatrzymasz się w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 

50−500 zł

gdy omijasz pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 

50-500 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 

50-500 zł

gdy skręcasz w drogę poprzeczną i nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi

50−300 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych

50−300 zł

gdy nie ustąpisz pierwszeństwa pieszemu na drodze wspólnej dla rowerów i pieszych

100 zł

Na podstawie taryfikatora mandatów 2024.

Znacznie więcej, bo aż 2000 zł, grozi rowerzyście za przejazd po torach kolejowych, jeśli szlaban nie podniósł się do końca i miga jeszcze sygnalizacja ostrzegawcza. Minimalna kara (50 zł) grozi za jazdę rowerem bez trzymanki czy przewożenie dziecka do lat 7 bez odpowiedniego siodełka.

Mandaty dla rowerzystów – inne zdarzenia

za wjechanie na przejazd kolejowy w czasie nadawania czerwonego  sygnału

2000 zł

za wjechanie na przejazd kolejowy w czasie otwierania zapór

2000 zł

za obecność 0-2-0,5 prom. alkoholu w wydychanym powietrzu

1000 zł

gdy wyprzedzasz pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

50-500 zł

gdy poruszasz się rowerem po chodniku lub przejściu dla pieszych

50−100 zł

gdy rowerem uniemożliwisz swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

50 zł

gdy nie poruszasz się poboczem mimo obowiązku na danym odcinku drogi

100 zł

gdy przewozisz rowerem inną osobę w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

500 zł

gdy korzystasz z drogi dla rowerów lub pasa dla rowerów w kierunku przeciwnym do wyznaczonego

100 zł

gdy nie opuścisz śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

100 zł

gdy nie przewozisz dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

50 zł

gdy utrudniasz poruszanie się innym uczestnikom ruchu

200 zł

gdy jedziesz rowerem bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50 zł

gdy jedziesz rowerem trzymając się innych pojazdów

100 zł

Na podstawie taryfikatora mandatów 2024.

Podsumowanie

1. Spada liczba wypadków z udziałem rowerzystów, ale wciąż jedną z głównych przyczyn jest nieustąpienie pierwszeństwa 

2. Maksymalna kara za wymuszenie pierwszeństwa na pieszym, innym rowerzyście czy kierowcy samochodu to 500 zł 

3. Czterokrotnie więcej zapłaci rowerzysta za zbyt wczesne wjechanie na przejazd kolejowy

4. Rowerzysta ma bezwzględne pierwszeństwo tylko na drodze dla rowerów, poza odpowiednio oznaczonymi przejściami dla pieszych