Od 14.03.2024 r. nietrzeźwemu kierowcy grozić będzie konfiskata samochodu lub przepadek jego wartości. To kolejna sankcja przewidziana dla osób, które łamią przepisy drogowe. Z wcześniejszych zmian wymienić warto nie tylko nowy taryfikator mandatów obowiązujący od 1.01.2022 r., ale również wzrost liczby punktów karnych za jedno wykroczenie czy karę więzienia nawet do 16 lat za przestępstwo drogowe popełnione pod wpływem alkoholu.

W 2024 r. maksymalna wysokość mandatu jest 10-krotnie wyższa niż trzy lata temu (wzrost z 500 zł do 5000 zł). Najwyższa grzywna nakładana przez sąd wynosi obecnie 30 000 zł, a liczba punktów karnych za jedno wykroczenie 15. Poza tym, od października 2023 r., zamiast grzywny lub ograniczenia wolności, nietrzeźwemu kierowcy grozi kara pozbawienia wolności.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Towarzystwa ubezpieczeniowe uzyskały także dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych otrzymanych przez kierowców. Osoby często łamiące przepisy drogowe mogą więc więcej zapłacić za ubezpieczenie OC w 2024 r.

Nowy taryfikator mandatów 2024 – jakie przepisy się zmieniły? 

Nowy taryfikator mandatów obowiązuje już dość długo, bo od 1 stycznia 2022 r. Najpoważniejszą w nim zmianą wydaje się wzrost maksymalnej stawki mandatu za wykroczenia drogowe z 500 do 5000 zł. Poniżej wyjaśniamy, jaka kara finansowa grozi kierowcom za najczęstsze przewinienia w 2024 r.

Jaki mandat grozi za przekroczenie prędkości w 2024 roku? 

Aktualne stawki mandatów za przekroczenie dopuszczalnej prędkości wynoszą:

 • do 10 km/h – 50 zł;
 • 11-15 km/h – 100 zł;
 • 16-20 km/h – 200 zł;
 • 21-25 km/h – 300 zł;
 • 26-30 km/h – 400 zł;
 • 31-40 km/h – 800 zł (1600 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • 41-50 km/h – 1000 zł (2000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • 51-60 km/h – 1500 zł (3000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • 61-70 km/h – 2000 zł; (4000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy);
 • ponad 70 km/h – 2500 zł (5000 zł przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, tzw. recydywy).

Mandaty 2024 za inne wykroczenia drogowe 

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości to niejedyne poważnie wykroczenia drogowe, za które od 1 stycznia 2022 r. wzrosły kary. Wysokie mandaty grożą również m.in. za korzystanie podczas jazdy z telefonu bez zestawu słuchawkowego, łamanie zakazu wyprzedzania, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Z listą często łamanych przepisów drogowych i stawkami kar kierowcy mogą zapoznać się w poniższej tabeli.

Minimalna wysokość mandatu karnego w 2024 r.

Rodzaj wykroczenia

Minimalna wysokość mandatu

Tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu

500 zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu, które wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

500 zł

Niestosowanie się do zakazu wyprzedzania

1000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej

1500 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych

1500 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1500 zł

Naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych

1500 zł

Prowadzenie pojazdu bez uprawnień

1500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

1500 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 50 km/h

1500 zł

Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym

2000 zł

Wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

2000 zł

Wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych

2000 zł

Wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2000 zł

Spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby

2500 zł

Za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo

nie mniej niż 4000 zł

W taryfikatorze mandatów od 1 stycznia 2022 r. wzrosły również kary za niewskazanie kierującego pojazdem. Ich stawki są uzależnione od rodzaju wykroczenia drogowego, który popełnił poszukiwany sprawca. Jeśli dojdzie do kolizji, za niewskazanie kierowcy grozi 2000 zł mandatu. Stawka wzrośnie do 4000 zł w razie wypadku. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej prędkości zostanie zarejestrowane przez fotoradar, to Inspekcja Transportu Drogowego może nałożyć dwukrotność grzywny, którą otrzymałby sprawca wykroczenia (ale nie mniejszą niż 800 zł). Natomiast w przypadku innych naruszeń przepisów mandat za nieujawnienie kierowcy wynosi 500 zł (sąd może podwyższyć stawkę do 30 000 zł).

Od 17 września 2022 r. obowiązuje również tzw. kara recydywy. Kiedy jest ona stosowana? Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca zostanie przyłapany na popełnieniu tego samego przewinienia, to zapłaci podwójną stawkę mandatu za dane wykroczenie drogowe. W ten sposób mogą zostać ukarane osoby, które m.in.:

 • przekroczą dopuszczalną prędkość o 30 km/h,
 • będą prowadzić pojazd po spożyciu alkoholu lub substancji odurzającej,
 • złamią zakaz wyprzedzania,
 • prowadzą pojazd bez uprawnień.

Przykład:  Pan Andrzej w styczniu 2024 r. zapłacił mandat w wysokości 800 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h. Ponownie został on przyłapany na popełnieniu tego samego wykroczenia w lutym 2024 r., za co otrzymał karę w wysokości 1600 zł.

Punkty karne 2024 – czy można zmniejszyć ich liczbę? 

W 2024 r. nadal obowiązuje dotychczasowy maksymalny limit punktów karnych, po którego przekroczeniu można stracić prawo jazdy, czyli 20 punktów dla osób, które mają uprawnienia do prowadzenia pojazdu krócej niż rok i 24 punkty dla pozostałych kierowców.

Nowelizacja taryfikatora mandatów, która obowiązuje od 17 września 2022 r. wprowadziła jednak szereg innych zmian przepisów w tej kwestii, które wyjaśniamy poniżej.

Do niedawna, za jedno wykroczenie kierowca mógł dostać maksymalnie 10 punktów karnych, ale od 17 września 2022 r. ta liczba wzrosła do 15.

W 2024 r. za złamanie następujących przepisów drogowych można zostać ukaranym maksymalną liczbą 15 punktów karnych:

 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;
 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Od 17 września 2022 r. wzrosła również liczba punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

 • do 10 km/h – 50 zł mandatu i 1 punkt karny,
 • o 11–15 km/h – 100 zł mandatu i 2 punkty karne,
 • o 16–20 km/h – 200 zł mandatu i 3 punkty karne,
 • o 21–25 km/h – 300 zł mandatu i 5 punktów karnych,
 • o 26–30 km/h – 400 zł mandatu i 7 punktów karnych,
 • o 31–40 km/h – 800 zł mandatu (recydywa 1600 zł) i 9 punktów karnych,
 • o 41–50 km/h – 1000 zł mandatu (recydywa 2000 zł) i 11 punktów karnych,
 • o 51–60 km/h – 1500 zł mandatu (recydywa 3000 zł) i 13 punktów karnych,
 •  o 61–70 km/h – 2000 zł mandatu (recydywa 4000 zł) i 14 punktów karnych,
 • o 71 km/h i więcej – 2500 zł mandatu (recydywa 5000 zł) i 15 punktów karnych.

W przeszłości punkty karne kasowały się po upływie jednego roku od opłacenia mandatu lub uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego przez sąd. Od 17 września 2022 r. ten okres został wydłużony do dwóch lat liczonych od dnia zapłaty mandatu. Dodatkowo, kierowcy stracili możliwość zmniejszania liczby punktów karnych poprzez dobrowolne odbycie płatnego kursu. 

Uwaga!

Od 17 września 2023 przepisy zmieniły się ponownie - powróciły kursy reedukacyjne, które pozwalają na zmniejszenie liczby punktów karnych. Do wspomnianych kursów mogą przystąpić osoby, które nie przekroczyły jeszcze limitu 24 punktów karnych. Po odbyciu kursu reedukacyjnego z ich konta zniknie 6 punktów karnych. W kursie tego typu można wziąć udział maksymalnie raz na pół roku. Powrócono także do wcześniejszych przepisów, zgodnie z którymi punkty karne kasują się obecnie po roku, a nie po dwóch latach.

Ile czasu mają kierowcy na zapłacenie mandatu w 2024 roku? 

W 2024 r. kierowcy mają 14 dni na zapłacenie mandatu zaocznego. Jest to rodzaj kary, gdy sprawcy nie zastano na miejscu popełnienia wykroczenia, a jednocześnie nie zachodzą wątpliwości co do jego osoby. W przypadku kierowców może to być np. wykonanie zdjęcia przez fotoradar za przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

Z kolei w 2024 r. kierowcy mają 7 dni na zapłacenie mandatu kredytowanego, który jest wydawany sprawcy wykroczenia za potwierdzeniem odbioru, np. w wyniku przeprowadzonej kontroli drogowej.

Kierowcy mogą opłacić otrzymany mandat tradycyjnie gotówką za pośrednictwem przekazu pocztowego. Jednak wygodniejszym rozwiązaniem jest dokonanie płatności przez internet za pomocą swojego konta bankowego.

Jaka kara grozi kierowcy ukaranemu przez sąd w 2024? 

Po wejściu w życie nowego taryfikatora, od 1 stycznia 2022 r. wzrosła również z 5 000 do 30 000 zł maksymalna stawka grzywny, jaką sąd może nałożyć na sprawcę wykroczenia drogowego. Sprawa może do niego trafić, jeśli np. kierowca nie przyjmie mandatu za przekroczenie prędkości, do czego ma prawo. Wówczas zostanie wszczęte postępowanie, w którego wyniku może dojść do anulowania mandatu lub wzrostu wysokości kary. Maksymalną stawką grzywny w wysokości 30 000 zł mogą zostać ukarani kierowcy za naruszenie m.in. następujących przepisów drogowych:

taryfikator mandatów

Czy kary za brak OC wzrosły w 2024 roku? 

17 czerwca 2022 r. ubezpieczyciele dostali dostęp do ewidencji mandatów i punktów karnych zgromadzonych przez właścicieli pojazdów. Ponadto, wraz z podwyżką płacy minimalnej do 4242 zł brutto (w okresie styczeń-czerwiec 2024 r.), a także do 4300 zł brutto (od lipca 2024 r.), w bieżącym roku kary za brak polisy OC wzrastają dwa razy. Nakłada je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). ​

W okresie styczeń - czerwiec 2024 r. maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni jest najmniej dotkliwa dla właścicieli motocykli (1410 zł). Z kolei znacznie głębiej muszą sięgnąć do kieszeni posiadacze samochodów osobowych (8480 zł) oraz pojazdów ciężarowych (12 730 zł).

Kary za brak OC w 2024 r.

Kary za brak OC ponownie wzrosną od 1 lipca 2024 r. Za nieubezpieczenie pojazdu powyżej 14 dni właściciele motocykli zapłacą 1430 zł, samochodów osobowych 8600 zł, a aut ciężarowych 12 900 zł.

Kary za brak OC w 2024 r. (lipiec-grudzień)

Wypowiedź eksperta

Kara za brak OC może również zostać nałożona na właściciela nieużywanego auta. Zgodnie z przepisami, jeśli samochód jest zarejestrowany, musi mieć wykupione aktualne ubezpieczenie OC. Nawet, jeżeli stoi nieużytkowany w garażu.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Uwaga! Cena obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu może być znacznie niższa w porównaniu do kary za brak OC. W styczniu 2024 r. średnia wysokość składki wyniosła 563 zł – wynika z danych porównywarki rankomat.pl. To dużo mniej w porównaniu do aktualnej kary za brak OC powyżej 14 dni dla właścicieli samochodów osobowych. Aby zaoszczędzić na ubezpieczeniu auta, warto porównać oferty kilkunastu firm ubezpieczeniowych w kalkulatorze rankomat.pl.

Można to zrobić w dowolnym momencie bez wychodzenia z domu. Wystarczy w kilka minut wypełnić prosty i intuicyjny formularz. Następnie wybrać interesującą ofertę i opłacić składkę online, a umowa ubezpieczenia zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.

Taryfikator mandatów 2024 – tabela kar 

Nowy taryfikator może uszczuplić portfel kierowcy nawet 10-krotnie bardziej w porównaniu do obowiązujących stawek mandatów w 2021 r. Z kolei popełnienie dwóch poważnych wykroczeń drogowych może zakończyć się utratą prawa jazdy. Warto więc dokładnie zapoznać się z aktualnymi stawkami kar za wykroczenia drogowe. Ich pełna lista jest dostępna w poniższej tabeli.

Taryfikator mandatów 2024 – stawki kar

Rodzaj wykroczenia

Stawka mandatu (przy dwóch kwotach wyższa z nich to mandat w warunkach recydywy)

I. Przepisy o ruchu pieszych oraz osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza

50 zł

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi

50 zł

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim

50 zł

50 art. 11 ust. 3 4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów

50 zł

Niestosowanie się do obowiązku używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego przez pieszego poruszającego się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku

100 zł

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych przy wchodzeniu na jezdnię lub torowisko oraz podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50 zł

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:

1) na przejściach dla pieszych

150 zł

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

200 zł

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi

200 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:

1) na obszarze zabudowanym

50 zł

2) na obszarze niezabudowanym

100 zł

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko

50 zł

Przebieganie przez jezdnię

50 zł

Chodzenie po torowisku

50 zł

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie

2000 zł

Naruszenie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza

2000 zł

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni

50 zł

Korzystanie przez pieszego z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych

300 zł

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych

50 zł

Naruszenie przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch obowiązku:

1) korzystania z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów

100 zł

2) przestrzegania zasady ruchu prawostronnego na drodze dla rowerów

50 zł

3) na chodniku lub drodze dla pieszych:

a)      poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

b)     ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

c)      nieutrudnienia ruchu pieszemu

200 zł

4) korzystania, przy przekraczaniu jezdni, z przejazdu dla rowerzystów albo przejścia dla pieszych

50 zł

5) przekraczania torowiska wyodrębnionego z jezdni tylko w miejscu do tego wyznaczonym

50 zł

6) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu

200 zł

Niestosowanie się przez osobę poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch do zakazu:

1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

200 zł

2) przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku

50 zł

3) ciągnięcia pojazdu lub ładunku

100 zł

4) czepiania się pojazdów

50 zł

5) poruszania się tyłem

50 zł

Korzystanie z dróg lub ich części, w sposób niezgodny z przeznaczeniem, przez pieszego lub osobę poruszającą się przy użyciu urządzeń wspomagających ruch

50 zł

II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu

A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

1500/3000 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

1500/3000 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

1500/3000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

1500/3000 zł

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

1500/3000 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

1500/3000 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

1500/3000 zł

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

1500/3000 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

300 zł

B. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem innym niż mechaniczny

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście

50-500 zł

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

50-300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

50-300 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

50-200 zł

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

50-500 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

50-500 zł

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

50-100 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

50 zł

III. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów

A. Zasady ogólne i przepisy porządkowe

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

500-2500 zł

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

150 zł

Przewożenie w pojeździe kategorii M1 N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z masą i wzrostem dziecka, oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe, z wyjątkiem przewożenia:

1) na tylnym siedzeniu takiego pojazdu dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z wymaganymi warunkami;

2) w pojeździe kategorii M1 i N1 na tylnym siedzeniu pojazdu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci

300 zł

Przewożenie w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera, która jest aktywna podczas przewożenia dziecka

300 zł

Przewożenie dziecka w wieku poniżej 3 lat w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, niewyposażonym w pasy bezpieczeństwa i fotelik bezpieczeństwa dla dziecka lub w pasy bezpieczeństwa i inne urządzenie przytrzymujące dla dzieci

300 zł

Przewożenie na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego, poza fotelikiem bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniem przytrzymującym dla dzieci, dziecka mającego mniej niż 150 cm wzrostu

300 zł

Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane

300 zł

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

100 zł

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

100 zł

Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem

100 zł

Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

100 zł

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

500 zł

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

500 zł

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

100 zł

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

150 zł

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

150 zł

B. Prędkość i hamowanie

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

do 10 km/h

50 zł

o 11–15 km/h

100 zł

o 16–20 km/h

200 zł

o 21–25 km/h

300 zł

o 26–30 km/h

400 zł

o 31–40 km/h

800/1600 zł

o 41–50 km/h

1000/2000 zł

o 51–60 km/h

1500/3000 zł

o 61–70 km/h

2000/4000 zł

o 71 km/h i więcej

2500/5000 zł

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200 zł

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m

C. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

200-400 zł

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

200 zł

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

200 zł

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

150 zł

D. Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony

100 zł

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

200 zł

E. Wyprzedzanie

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

300 zł

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

350 zł

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:

1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

1000/2000 zł

2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

1000/2000 zł

3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

1000/2000 zł

4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

1000/2000 zł

5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

1000/2000 zł

6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

1000/2000 zł

7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

1000/2000 zł

8) określonego znakiem drogowym

1000/2000 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy1000/2000 zł

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

1000/2000 zł

F. Przecinanie się kierunków ruchu

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

2000/4000 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

2000/4000 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

2000/4000 zł

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, przez art. 28 ust. 6 w zw. Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 24847 kierującego pojazdem:

1) kierującego pojazdem mechanicznym

500 zł

2) kierującego innym pojazdem niż mechaniczny

100 zł

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

250 zł

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300 zł

G. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni

100 zł

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

100 zł

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

100 zł

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

100 zł

H. Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 

250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

250 zł

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

250 zł

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 

250 zł

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

250 zł

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 

250 zł

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

100 zł

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

150 zł

3) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

150 zł

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

100 zł

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50 zł

I. Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Naruszenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

100 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

100 zł

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

50 zł

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

100 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

200 zł

Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, korzystającego z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów i pieszych, obowiązku:

1) poruszania się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego

300 zł

2) ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

300 zł

3) nieutrudnienia ruchu pieszemu

300 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

100 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

50 zł

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

100 zł

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

50 zł

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

50 zł

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

50 zł

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

50 zł

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

50 zł

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

50 zł

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

50 zł

J. Autostrady i drogi ekspresowe

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego minimalnego odstępu między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu

300-500 zł

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

2000 zł

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

300 zł

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

250 zł

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

300 zł

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

300 zł

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

300 zł

Naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni500 zł

K. Zatrzymanie i postój

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

100-300 zł

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

100 zł

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

150-300 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

100 zł

Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego

100 zł

Zatrzymywanie pojazdu:

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

300 zł

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

100-300 zł

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

200 zł

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

100 zł

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

100 zł

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

100 zł

7) przy lewej krawędzi jezdni

100 zł

8) na pasie między jezdniami

100 zł

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

100 zł

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

100 zł

11) na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

100 zł

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

100 zł

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

100 zł

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

200-300 zł

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

150 zł

L. Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

300 zł

Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu

100 zł

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej

100 zł

Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

200 zł

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 

150-300 zł

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

200 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 

100 zł

Używanie „szperacza” podczas jazdy

100 zł

M. Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

300 zł

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

200 zł

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

100 zł

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

300 zł

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

100 zł

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

200 zł

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

300 zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych

500 zł

Zakrywanie innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

500 zł

Umieszczanie na pojeździe tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone

500 zł

Umieszczanie na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczania tablicy rejestracyjnej

300 zł

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

100 zł

Niedopełnienie przez kierującego pojazdem obowiązku utrzymywania tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienia ich czytelności

100 zł

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

50 zł

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

Do 300 zł

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym, z wyjątkiem pojazdu wykonującego czynności na drodze

100 zł

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

300 zł

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

100 zł

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

100 zł

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne

200 zł

Naruszenie przepisów przez kierującego pojazdem przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w tym:

1) nieoznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież

200 zł

2) niewłączenie świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci lub młodzieży

200 zł

3) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

50 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat

200 zł

Niedopełnienie przez kierującego autobusem szkolnym obowiązku:

1) włączenia świateł awaryjnych podczas wsiadania lub wysiadania dzieci

200 zł

2) zdjęcia, zasłonięcia lub złożenia tablicy z napisem "autobus szkolny", jeżeli są przewożone inne osoby lub nie przewozi się żadnych osób

50 zł

Naruszenie przepisów dotyczących przewożenia osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

200 zł

Niezachowanie szczególnej ostrożności i niezatrzymanie pojazdu w razie potrzeby przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

200 zł

N. Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200 zł

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

100 zł

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 

300 zł

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200 zł

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 

150 zł

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

100-300 zł

O. Przewożenie osób

Przewożenie osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

300 zł za każdą osobę przewożoną w niewłaściwy sposób, nie wyższa niż 3000 zł

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

100 zł

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

100 zł

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

50 zł

IV. Kierujący

Kierowanie pojazdem innym niż mechaniczny na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą do tego uprawnienia

200 zł

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie wyższa niż 250 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu

2500 zł

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

1000 zł

V. Inne wykroczenia

Samowolne ustawianie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia, zasłanianie lub czynienie niewidocznym znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczego lub zabezpieczającego

400 zł

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300 zł

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdu:

1) nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

50-200 zł

2) pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50 zł

Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:

1) w postępowaniu w sprawach o przestępstwo

nie niższa niż 4000 zł

2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym

nie niższa niż 2000 zł

3) w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości

dwukrotność wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, nie niższa niż 800 zł

4) w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia

nie niższa niż 500 zł

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

50-200 zł

Samowolne umieszczanie na drodze znaków drogowych lub jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli

100 zł

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50 zł

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200 zł

Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami

200 zł

Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach

200-500 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową

400 zł

Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych:

1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli"

650 zł

2) B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"

500 zł

3) B-35 "zakaz postoju", B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni... "

500 zł

4) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

500 zł

5) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

1200 zł

6) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

1200 zł

VI. Znaki i sygnały drogowe

Niestosowanie się do znaków:

1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"

250 zł

2) B-13 do B-14 "zakaz wjazdu..."

250 zł

3) C-12 "ruch okrężny"

250 zł

4) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad m"

150 zł

5) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad.............. t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku pojedynczej osi napędowej większym niż................... t"

500 zł

6) B-8 do B-12 "zakaz wjazdu..."

100 zł

7) B-29 "zakaz używania sygnałów dźwiękowych"

100 zł

8) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"

100 zł

9) B-32 "stój – kontrola celna" lub jego odpowiedników

200 zł

10) B-35 "zakaz postoju"

100 zł

11) B-36 "zakaz zatrzymywania się"

100 zł

12) B-37 lub B-38 "zakaz postoju w dni..."

100 zł

13) B-39 "strefa ograniczonego postoju"

100 zł

14) C-1 do C-11 "nakaz jazdy..."

250 zł

15) C-13 "droga dla rowerów"

100 zł

16) C-14 "prędkość minimalna"

100 zł

17) C-17 "nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"

400 zł

18) BT-1 "ograniczenie prędkości"

100 zł

19) BT-3 "blokada zwrotnicy"

200 zł

20) P-2 "linia pojedyncza ciągła"

100 zł

21) P-3 "linia jednostronnie przekraczalna"

200 zł

22) P-4 "linia podwójna ciągła"

200 zł

23) P-7b "linia krawędziowa ciągła"

100 zł

24) P-17 "linia przystankowa"

100 zł

25) C-18 "nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"

200 zł

26) P-21 "powierzchnia wyłączona"

100 zł

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 "stop"

300 zł

Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

100 zł

Niestosowanie się do znaku:

1) D-11 "początek pasa ruchu dla autobusów" lub D-12 "pas ruchu dla autobusów" oraz P-22 "BUS"

100 zł

2) D-13 "początek pasa ruchu powolnego"

100 zł

3) D-18 "parking", D-18a "parking – miejsce zastrzeżone" lub D-18b "parking zadaszony"

100 zł

4) D-18 "parking" lub D-18b "parking zadaszony", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a "parking – miejsce zastrzeżone", z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

800 zł

5) P-18 "stanowisko postojowe" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" albo P-20 "koperta" i P-24 "miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej", umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

800 zł

6) D-19 "postój taksówek"

100 zł

7) F-10 "kierunki na pasach ruchu" lub F-11 "kierunki na pasie ruchu" oraz P-8a "strzałka kierunkowa na wprost", P-8b "strzałka kierunkowa do skręcania" lub P-8c "strzałka kierunkowa do zawracania"

250 zł

8) BT-4 "stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie"

200 zł

9) P-18 "stanowisko postojowe", P-19 "linia wyznaczająca pas postojowy"

100 zł

10) P-20 "koperta"

100 zł

Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez:

1) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony

200 zł

2) kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza

200 zł

3) kierującego pojazdem,

500 zł

VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez:

1) kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:

1) kierującego pojazdem mechanicznym

1500/3000 zł

2) uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierującego pojazdem mechanicznym

kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 1000 zł, jednak nie niższa niż 1500 zł

Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

2500 zł

Tamowanie lub utrudnianie ruchu przez kierującego pojazdem mechanicznym

nie niższa niż 500 zł

Źródła: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń; Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Nowe przepisy 2024. Kiedy kierowca w ramach mandatu zapłaci za równowartość samochodu?

Duże kontrowersje wśród kierowców budzą również przepisy o konfiskacie samochodu, które miały zacząć obowiązywać od grudnia 2023 r. Aktualna data wejścia w życie wspomnianych zmian to 14 marca 2024 roku.  Odebranie auta ma być orzekane wobec pijanych właścicieli pojazdów, którzy:

 • prowadzili pojazd mając co najmniej 1,5 promila alkoholu,
 • spowodowali wypadek przy zawartości co najmniej 0,5 promila alkoholu,
 • dopuścili się recydywy (drugi raz w okresie 24 miesięcy zostali przyłapani na jeździe pod wpływem alkoholu).

Przepisy zakładają również, że kierowca pod wpływem alkoholu, jeśli nie jest właścicielem pojazdu (a np. pożyczył auto od innej osoby lub go wynajmuje), w ramach mandatu ma zapłacić równowartość samochodu. Ma to być wartość określona w polisie ubezpieczeniowej, a w razie jej braku średnia wartość rynkowa pojazdu.

Co warto wiedzieć? – Taryfikator mandatów 2024

 1. W 2024 r. maksymalna wysokość mandatu wynosi 5000 zł.
 2. Od 17 września 2022 r. maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie wzrosła z 10 do 15.
 3. Po przekroczeniu 24 punktów karnych można stracić prawo jazdy.
 4. W okresie styczeń-czerwiec 2024 r. kara za brak OC powyżej 14 dni dla właściciela auta osobowego wynosi 8480 zł. Z kolei od lipca 2024 r. będzie to 8600 zł.
 5. Od 17 września 2023 roku powróciły kursy reedukacyjne pozwalające na zmniejszenie liczby punktów karnych o 6 punktów. Do kursów tych mogą przystąpić kierowcy, którzy nie przekroczyli jeszcze limitu 24 punktów karnych. Powrócono także do wcześniejszych przepisów, zgodnie z którymi punkty karne kasują się po roku, a nie po dwóch latach.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o taryfikator mandatów 2024

 1. Czy można zapłacić mandat drogowy przez internet?

  Tak. Można to zrobić za pośrednictwem bankowości elektronicznej. W tym celu należy wybrać „przelew podatkowy” lub „przelew do urzędu skarbowego”, a następnie dokonać płatności.

 2. Ile czasu ma kierowca na opłacenie mandatu?

  Jeśli do otrzymania mandatu kredytowanego dojdzie podczas kontroli drogowej, kierowca ma 7 dni na uiszczenie kary. Opłacenie mandatu umożliwia wręczony wraz z nim blankiet. Płatności można dokonać za pośrednictwem internetowego przelewu, w banku lub na poczcie. Natomiast gdy kierowca otrzyma mandat zaoczny (np. z fotoradaru), należy go opłacić w ciągu 14 dni.

 3. Czy można odmówić przyjęcia mandatu drogowego?

  Tak, jak najbardziej. Kierowca może odmówić przyjęcia mandatu drogowego na podstawie art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu, który rozstrzygnie, czy nałożona kara była słuszna.

 4. Jaka jest maksymalna stawka mandatu za przekroczenie prędkości?

  Od 1 stycznia 2022 r. maksymalna stawka za przekroczenie prędkości (powyżej 70 km/h) wynosi 2500 zł. Z kolei od 17 września wprowadzono kolejne uregulowanie - kierowca, który w ciągu dwóch lat zostanie przyłapany na popełnieniu tego samego wykroczenia może zapłacić podwójną karę, czyli do 5000 zł.

 5. Czy oprócz mandatu można dostać punkty karne za każde wykroczenie?

  Nie. Kierowca może otrzymać punkty karne za czyny o charakterze szczególnym. Zaliczamy do nich m.in. przestępstwo, kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu, nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku, wykroczenie przeciw pieszym czy przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Ponadto za naruszenie przepisów związanych z przecinaniem się kierunków ruchu, wyprzedzania, świateł zewnętrznych, bezpieczeństwa, przewozu osób, znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.

 6. Ile można dostać punktów karnych za przekroczenie prędkości?

  To zależy, o ile kilometrów kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość. Liczba punktów karnych za to wykroczenie wynosi od 1 do 15.

 7. Co oznacza kara recydywy dla kierowców?

  Oznacza to, że za ponowne popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat kierowca może zapłacić podwójną stawkę mandatu. Dotyczy to m.in. przekroczenia dopuszczalnej prędkości o 30 km/h, czy prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu lub substancji odurzającej.

 8. Po jakim czasie przedawniają się punkty karne?

  Aktualnie punkty karne przedawniają się po upływie jednego roku od opłacenia mandatu. 

 9. Czy można zmniejszyć liczbę punktów karnych odbywając kurs reedukacyjny?

  Tak, do 17 września 2023 r. osoby, które nie przekroczyły dopuszczalnego limitu punktów karnych, mogą dobrowolnie wziąć udział w kursie reedukacyjnym. Dzięki temu mogą zmniejszyć konto o 6 punktów. 

 10. Czy przepisy o konfiskacie samochodu już obowiązują?

  Nie. Przepisy o konfiskacie samochodu dla pijanych kierowców mają wejść w życie 14 marca 2024 r.

 11. Jak obecnie wyglądają kary dla nietrzeźwych kierowców?

  Od października 2023 roku nietrzeźwy kierowca, który spowoduje wypadek z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności na okres od 3 do 16 lat. Z kolei grzywna lub ograniczenie wolności za samo prowadzenie pojazdu w tym stanie zostały zamienione na karę pozbawienia wolności do lat 3.