Od 1 grudnia 2021 r. drastycznie mają zostać podniesione kary dla kierowców. Mandat za przekroczenie prędkości powyżej 30 km/h ma wynieść od 1500 do 5000 zł. Natomiast maksymalna wysokość grzywny za popełnienie wykroczeń drogowych może wzrosnąć sześciokrotnie do kwoty 30 000 zł.

Tak zakłada rządowy projekt ustawy, który trafił do Sejmu. Popiera go Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), która uważa, że ceny OC dla właściecieli pojazdów łąmiących przepisy powinny drastycznie wzrosnąć. Porównaliśmy, jak stawki mandatów mogą się zmienić po nowelizacji ustawy i jakie kary grożą kierowcom obecnie.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czy kary dla kierowców drastycznie wzrosną w 2021 roku?

W sierpniu do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy, który przewiduje drastycznie podniesienie kar dla kierowców. Przede wszystkim minimalna wysokość mandatu karnego miałaby wzrosnąć z 500 do 1500 zł za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, a maksymalna wynieść aż 5000 zł. Ponadto maksymalna wysokość grzywny za popełnienie wykroczeń drogowych ma wzrosnąć z 5000 do 30 000 zł. Jak argumentują autorzy projektu:

Biorąc pod uwagę stopień wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę na przestrzeni lat (5167 zł w 2020), to obecnie górna wysokość mandatu karnego powinna wynosić adekwatnie ok. 3600 zł. Należy uznać, że obecna górna wysokość kwoty mandatu karnego, jaki organy kontroli ruchu drogowego mogą nakładać na sprawców najpoważniejszych wykroczeń, uległa deprecjacji, przez co przestała spełniać funkcję prewencyjną i odstraszającą.

Co jeszcze może zmienić się w przepisach? Zgodnie z założeniami, m.in. od 1 grudnia 2021 r.:

 • maksymalna wysokość grzywny za popełnienie wykroczeń drogowych wzrośnie z 5000 do 30 000 zł,
 • obecnie minimalna wysokość mandatu karnego za przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 51 km/h wynosi 500 zł. Po zmianie przepisów, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h, na kierowcę może zostać nałożona kara od 1500 do 5000 zł. Natomiast jeśli w ciągu 2 lat ponownie popełni to samo przewinienie, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 3000 do 5000 zł,
 • maksymalna wysokość mandatu ma wzrosnąć do 5000 zł, a za jednoczesne popełnienie kilku wykroczeń do nawet 6000 zł,
 • 8000 zł ma wynieść grzywna za niewskazanie osoby, która prowadziła samochód lub motocykl w momencie popełnienia wykroczenia,
 • grzywna za uszkodzenie mienia, spowodowanie naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia trwającego poniżej 7 dni, ma wynieść co najmniej 1500 zł,
 • maksymalna liczba punktów karnych za popełnienie jednego wykroczenia drogowego ma wzrosnąć z 10 do 15,
 • zgromadzone punkty karne mają być ważne dwa lata, a nie jak obecnie rok,
 • nie będą już organizowane szkolenia, które obecnie umożliwiają zmniejszenie liczby punktów karnych o 6,
 • za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy ma grozić areszt, ograniczenie wolności lub grzywna w wysokości 1000 zł. Jeśli sprawca w ciągu dwóch lat ponownie popełni to samo wykroczenie, kara może wzrosnąć do co najmniej 2000 zł,
 • minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego ma wynieść 1500 zł, a za ponowne popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat co najmniej 3000 zł. Jeśli nastąpi realne zagrożenie dla życia i zdrowia pieszego, kierowca może dodatkowo zostać ukarany zakazem prowadzenia pojazdów,
 • za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu będzie grozić areszt lub grzywna w wysokości co najmniej 2500 zł.

Dlaczego przepisy drogowe mogą zostać zaostrzone?

Towarzystwa ubezpieczeniowe w ciągu ostatnich 10 lat w ramach odszkodowań i świadczeń wypłaciły poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych ponad 116 mld zł, z czego 14,5 mld zł w 2020 r. Pomimo że 70% Polaków uznaje wypadek samochodowy za istotne ryzyko, aż 9 na 10 z nich powodują kierowcy – wynika z raportu „Mapa ryzyka Polaków”, przygotowanego przez Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU).

PIU zdecydowanie popiera planowane przez rząd zaostrzenie kar dla kierowców. Jak wskazuje Izba, maksymalny mandat w wysokości 500 zł za przekroczenie prędkości powyżej 51 km/h, został wprowadzony na początku obecnego stulecia. Wówczas stanowił 1/4 średniego wynagrodzenia, tymczasem obecnie zaledwie 1/8. 

Ponadto PIU uważa, że gromadzone przez kierowców punkty karne oraz mandaty powinny wpływać na wysokość składek OC. Oznacza to, że osoby nagminnie łamiące przepisy i jeżdżące niebezpiecznie powinny płacić więcej za obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu. Podobnie, jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

PIU przekonuje, że towarzystwa ubezpieczeniowe powinny mieć dostęp do danych o zebranych przez kierowców punktach karnych i mandatach. W efekcie stawki OC dla właścicieli pojazdów mogłyby znacznie wzrosnąć. 

Jak obecnie wysokie mandaty grożą kierowcom w Polsce?

Obecnie wysokość mandatu za złamanie przepisów drogowych może wynieść od 50 do 800 zł w zależności od rodzaju przewinienia. Należy pamiętać, że kary mogą się sumować, jeśli jednocześnie popełnimy kilka wykroczeń różnego rodzaju. Jak to działa w praktyce?

Przykład: Nieoznakowany patrol policji jedzie za samochodem i rejestruje zachowanie kierowcy na drodze. W tym czasie wielokrotnie przekroczył on prędkość, przejechał kilka razy na czerwonym świetle i dwukrotnie wyprzedził na podwójnej ciągłej linii.

W takim przypadku zostanie ukarany mandatem za najwyższe przekroczenie dopuszczalnej prędkości, a także za jeden przejazd na czerwonym świetle i podwójnej ciągłej. Tak więc kary za wykroczenie tego samego rodzaju nie sumują się, lecz mogą być połączone z mandatami za inne przewinienia.

Jeśli więc kierowca jednorazowo popełni kilka poważnych wykroczeń różnego rodzaju i przekroczy limit 24 punktów karnych, to od razu straci prawo jazdy. Jednak zwykle większość użytkowników dróg dopuszcza się występków mniejszego kalibru.

Jazda bez zapiętych pasów może uszczuplić nasz portfel o 100 zł, a rozmowa przez telefon podczas prowadzenia auta o 200 zł. Z kolei nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu może pomniejszyć nasze oszczędności o 350 zł. Natomiast mandat za zaparkowanie samochodu w miejscu dla osób niepełnosprawnych może wynieść nawet 800 zł.

przykładowe kary za złamanie przepisów - taryfikator mandatów

Od lat dużym problemem na polskich drogach jest jazda pod wpływem alkoholu, za co grozi mandat do 500 zł. W 2020 r. roku pijani kierowcy spowodowali 1656 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 216 osób. Najczęstszą przyczyną wypadków, których sprawcami byli prowadzący na podwójnym gazie było przekroczenie dopuszczalnej prędkości.

To kolejny poważny problem na polskich drogach. W 2020 r. w wyniku zbyt szybkiej jazdy z winy kierujących pojazdami doszło do 5516 wypadków, w których zginęło 856 osób i 6642 zostało rannych. Wystarczy chwila nieuwagi, aby lekkomyślny kierowca stracił panowanie nad rozpędzonym samochodem. W najlepszym przypadku takie zachowanie może zakończyć się gwałtownym hamowaniem, a w najgorszym zatrzymaniem w rowie, wjechaniem w drzewo, czy czołowym zderzeniem z autem nadjeżdżającym z naprzeciwka.

W efekcie za zbyt szybką jazdę również grożą wysokie mandaty od 50 do 500 zł. Surowość kary zależy od tego, o ile kilometrów kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość. Obecnie te limity wynoszą:

kary za przekroczenie prędkości

W poniższej tabeli można znaleźć pełny taryfikator mandatów w 2021 r. ze względu na rodzaj wykroczenia.

Taryfikator mandatów w 2021 r.

Przepisy dotyczące ruchu pojazdów – zasady ogólne i przepisy porządkowe

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu 150 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem100 zł
Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem250 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
Przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zainstalowanym niezgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane 150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci, w sytuacji gdy prawo tego wymaga150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu bez dezaktywacji poduszki powietrznej dla pasażera 150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym  pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa100 zł
Nieużywanie kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym podczas jazdy motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem100 zł
Kierowanie motocyklem, czterokołowcem lub motorowerem przewożącym pasażera nieużywającego kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym100 zł
Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem150 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
Wjeżdżanie na pas między jezdniami 100 zł
Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego 150 zł
Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze 150 zł
Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego300 zł

Przewóz osób

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu100 zł za każdą osobę, ale nie więcej niż 500 zł
Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji 100 zł za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500 zł
Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio przepisy dot przekroczenia prędkości lub nieprawidłowego przewożenia osób 100 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy 100 zł
Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy przez taksówkarzy przewożących pasażerów 50 zł

Włączanie się do ruchu

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł
Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru200 zł
Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem150 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu 250 zł

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Limit prędkości

 • Do 10 km/h – Do 50 zł
 • Od 11 do 20 km/h – 50-100 zł
 • Od 21 do 30 km/h – 100-200 zł 
 • Od 31 do 40 km/h – 200-300 zł 
 • Od 41 do 50 km/h – 300–400 zł 
 • Powyżej 51 km/h – 400–500 zł 
Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie
 
100-300 zł
Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym50-200 zł
Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi 200 zł

Wymijanie, omijanie i cofanie

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł
Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu 250 zł
Utrudnianie ruchu podczas cofania50-200 zł
Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach200 zł

Wyprzedzanie

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Wyprzedzanie na przejWyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi ściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu250 zł
Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania 250 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi300 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach300 zł
Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi300 zł
Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu300 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym350 zł
Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia100 zł
Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym300 zł

Przecinanie się kierunków ruchu

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu przy skręcaniu w drogę poprzeczną350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią350 zł
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 350 zł
Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe 300 zł
Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku100 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł
Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym250 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy100 zł
Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy300 zł
Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza200 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz obowiązku korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe – to jazdy jak najbliżej krawędzi jezdni100 zł
Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych100 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym100 zł
Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza100 zł

Holowanie

Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem 250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe250 zł
Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach250 zł
Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony 250 zł
Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego250 zł
Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) 250 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego150 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym100 zł
Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania 50 zł

Używanie świateł zewnętrznych

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu200 zł
Jazda bez wymaganych świateł od świtu do zmierzchu100 zł
Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania, drogowe lub do jazdy dziennej100 zł
Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby200 zł
Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności 150-300 zł
Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami200 zł
Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych 100 zł
Używanie „szperacza” podczas jazdy100 zł

Używanie pojazdów w ruchu drogowym

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym300 zł
Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim 200 zł
Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych200 zł
Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne 100 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu50 zł
Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi 100 zł
Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem100 zł
Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe 100 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone 50 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem 200 zł
Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby 200 zł
Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych 200 zł
Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych200 zł
Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego100 zł
Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic 50 zł
Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasemDo 300 zł
Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego zagranicą znakiem określającym państwo rejestracji 100 zł
Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany100 zł
Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym100 zł

Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnienia do kierowania pojazdami 500 zł
Kierowanie pojazdem silnikowym, z wyłączeniem czterokołowca lekkiego, lub tramwajem przez osobę niemającą uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu300 zł
Kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim przez osobę niemającą do tego uprawnienia 200 zł
Kierowanie bez uprawnienia rowerem, wózkiem rowerowym lub pojazdem zaprzęgowym100 zł
Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów50 zł za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu 500 zł
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka300-500 zł

Inne wykroczenia

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego400 zł
Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu przez osobę niemającą wymaganych uprawnień 300 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia 50-200 zł
Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazdu do jazdy na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu50 zł
Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej 50-200 zł
Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli100 zł
Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym50 zł
Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości 200 zł
Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania błota, kurzu, śniegu lub lodu z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami200 zł
Naruszenie przepisów w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach 50-200 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 300 zł

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

Niestosowanie się do znaków B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”, B6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” lub B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” 250 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli 550 zł
Niestosowanie się do znaków B-13 do B-14 „zakaz wjazdu...” 250 zł
Niestosowanie się do znaków C-12 „ruch okrężny” 250 zł
Niestosowanie się do znaków B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m”, B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m” lub B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m” 150 zł
Niestosowanie się do B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych”, B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …… t” lub B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …… t”500 zł
Niestosowanie się do znaków B-8 do B-12 „zakaz wjazdu...”100 zł
Niestosowanie się do znaków B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-32 „stój – kontrola celna” lub jego odpowiedników200 zł
Niestosowanie się do znaków - B-35 „zakaz postoju” 100 zł
Niestosowanie się do znaków - B-36 „zakaz zatrzymywania się”100 zł
Niestosowanie się do znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni...” 100 zł
Niestosowanie się do znaków B-39 „strefa ograniczonego postoju”100 zł
Niestosowanie się do znaków C-1 do C-11 „nakaz jazdy...”250 zł
Niestosowanie się do znaków C-13 „droga dla rowerów”100 zł
Niestosowanie się do znaków C-14 „prędkość minimalna”100 zł
Niestosowanie się do znaków C-17 „nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”400 zł
Niestosowanie się do znaków BT-1 „ograniczenie prędkości”100 zł
Niestosowanie się do znaków BT-3 „blokada zwrotnicy”200 zł
Niestosowanie się do znaków P-2 „linia pojedyncza ciągła” 100 zł
Niestosowanie się do znaków P-3 „linia jednostronnie przekraczalna”200 zł
Niestosowanie się do znaków P-4 „linia podwójna ciągła”200 zł
Niestosowanie się do znaków P-7b „linia krawędziowa ciągła”100 zł
Niestosowanie się do znaków P-17 „linia przystankowa” 100 zł
Niestosowanie się do znaków C-18 „nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych” 200 zł
Niestosowanie się do znaków P-21 „powierzchnia wyłączona” 100 zł
Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”100 zł
Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym100 zł
Niestosowanie się do znaku D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów” lub D-12 „pas ruchu dla autobusów” oraz P-22 „BUS” 100 zł
Niestosowanie się do znaku D-13 „początek pasa ruchu powolnego” 100 zł
Niestosowanie się do znaku D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” lub D-18b „parking zadaszony”100 zł
Niestosowanie się do znaku D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 500 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” 400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych B-39 „strefa ograniczonego postoju”400 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29 800 zł
Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b” 800 zł
Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b500 zł
Niestosowanie się do znaku D-19 „postój taksówek” 100 zł
Niestosowanie się do znaku F-10 „kierunki na pasach ruchu” lub F-11 „kierunki na pasie ruchu” oraz P-8a „strzałka kierunkowa na wprost”, P-8b „strzałka kierunkowa do skręcania” lub P-8c „strzałka kierunkowa do zawracania” 250 zł
Niestosowanie się do znaku BT-4 „stop – zwrotnica eksploatowana jednostronnie”200 zł
Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”100 zł
Niestosowanie się do znaku P-20 „koperta”100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza 100 zł
Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione300-500 zł
Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym Kwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środkaKwota mandatu karnego przypisanego za naruszenie stanowiące znamię zagrożenia powiększona o 300 zł, jednak nie więcej niż 500 zł

Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50 zł
Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł
Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru200 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych50 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem 100 zł
Naruszenie przez kierującego pojazdem zaprzęgowym zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek 50 zł
Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi100 zł
Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować 50 zł
Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt50 zł
Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni50 zł
Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów50 zł
Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią 50 zł
Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku 50 zł
Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt50 zł

Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne200 zł
Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony100 zł
Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób 150 zł
Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy200 zł
Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich 150 zł
Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego100-300 zł

Źródło: Prawo o ruchu drogowym

Jak wysokie mandaty grożą kierowcom w 2021 r. za granicą?

Stawki mandatów za zbyt szybką jazdę w Polsce mogą wydawać się kierowcom wysokie. Jednak za granicą kary mogą być o wiele bardziej dotkliwe. We Francji za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 20 do 50 km/h, portfel właściciela pojazdu może uszczuplić się o kwotę od 135 do 1500 euro. Jednocześnie przy ponownym popełnieniu tego samego wykroczenia, wysokość mandatu może wzrosnąć o 100%.

W Finlandii kary finansowe dla kierowców mogą być jeszcze bardziej dotkliwe, ponieważ ich wysokość uzależniona jest od zarobków kierowcy. W 2004 r. przekonał się o tym Jussi Salonoja, nieodpowiedzialny spadkobierca rodzinnej fortuny. Za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 40 km/h został ukarany mandatem w wysokości 170 000 euro.

W Szwajcarii również kierowców traktuje się bez taryfy ulgowej. W Kraju Helwetów w zależności od rodzaju drogi za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 5 do 30 km/h, można zostać ukaranym mandatem w wysokości od 40 do 600 franków. Jednak w przypadku jeszcze szybszej jazdy, sprawa może trafić do sądu.

O surowości szwajcarskiego wymiaru sprawiedliwości, przekonał się szwedzki kierowca luksusowego Mercedesa SRL, który pędził nim niemal 300 km/h. W efekcie został ukarany grzywną w wysokości 650 000 euro.

Jakie przepisy zmieniły się dla kierowców w ostatnich latach?

Od 1 czerwca 2021 r. obowiązują przepisy obniżające dozwoloną prędkość w nocy (od 23:00 do 5:00) w terenie zabudowanym z 60 km/h do 50 km/h. Zabroniona jest również tzw. „jazda na zderzak” na autostradach i drogach ekspresowych. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim. Wyjątek stanowi manewr wyprzedzania. Ponadto piesi mają pierwszeństwo na wyznaczonych dla nich przejściach, a jednocześnie podczas przechodzenia przez pasy nie mogą korzystać z telefonów komórkowych.

Natomiast na przełomie 2019 i 2020 roku doszło do kilku istotnych zmian w przepisach drogowych. Do najważniejszych należą nowe reguły jazdy na suwak, a także formowania korytarzy życia. Warto o tym pamiętać i unikać jazdy „na pamięć”, ponieważ nawet najbardziej ostrożny kierowca może zapłacić wysoki mandat za złamanie przepisów.

Poza tym w 2020 r. wprowadzono zielone tablice rejestracyjne, które otrzymują właściciele samochodów elektrycznych oraz napędzanych wodorem. Z kolei nieco wcześniej znacznie zaostrzono kary za cofanie licznika, za co obecnie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Czy zmieniła się wysokość kary za brak OC w 2021 roku?

Wysokość kary za brak OC jest uzależniona od okresu przerwy w ochronie, rodzaju pojazdu oraz wysokości płacy minimalnej, która w 2021 r. wzrosła z 2600 do 2800 zł brutto. W efekcie w tym roku wzrosły również grzywny za brak obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu. Nakłada je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

W 2021 r. najmniej za brak OC do 3 dni płacą właściciele motocykli (190 zł). Znacznie więcej posiadacze aut osobowych (1120 zł), a także samochodów ciężarowych (1680 zł).

Kary są zdecydowanie bardziej odczuwalne dla portfeli kierowców, jeśli przerwa w ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu przekroczy dwa tygodnie. W przypadku motocyklistów wynosi ona 930 zł, ale właścicielom aut osobowych za brak OC powyżej 14 dni grozi już grzywna 5600 zł, a samochodów ciężarowych 8400 zł.

Kara za brak OC może również zostać nałożona na właściciela nieużywanego auta. Zgodnie z przepisami, jeśli samochód jest zarejestrowany, musi mieć wykupione aktualne ubezpieczenie OC. Nawet, jeżeli stoi nieużytkowany w garażu.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

W 2021 r. maksymalna kara za brak OC powyżej 14 dni, najmniej wzrosła dla właścicieli motocykli (o 60 zł w porównaniu do 2020 r.). Jednocześnie może być bardziej dotkliwa dla posiadaczy aut osobowych (wzrost o 400 zł), a także samochodów ciężarowych (wzrost o 600 zł).Aby uniknąć płacenia mandatów, zwykle wystarczy ostrożna jazda. Z kolei przed zakupem OC kierowców mogą odstraszać wysokie ceny. Żeby nie przepłacić za ubezpieczenie pojazdu, wystarczy skorzystać z kalkulatora rankomat.pl.

Można w nim porównać oferty kilkunastu największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. W I półroczu 2021 r. nasi użytkownicy za polisę OC płacili średnio 615 zł. To aż o 4985 zł mniej, niż wynosi maksymalna kara za brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia auta osobowego w 2021 r.

Źródła:

 1. Ustawa Prawo o ruchu drogowym: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 2. Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń: „Mapa ryzyka Polaków”: https://piu.org.pl/raporty/mapa-ryzyka-polakow-jak-ubezpieczyciele-odpowiadaja-na-potrzeby-spoleczenstwa/
 3. Projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/Projekty/9-020-620-2021/$file/9-020-620-2021.pdf

Co warto wiedzieć?

 1. W 2021 r. wysokość mandatu może wynieść od 50 do 800 zł. 
 2. 800 zł można zapłacić za parkowanie w miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnosprawnej.
 3. Po przekroczeniu 24 punktów karnych można stracić prawo jazdy.
 4. W 2021 r. kara za brak OC powyżej 14 dni dla właściciela auta osobowego wynosi 5600 zł.
   

FAQ – najczęściej zadawane pytania o mandaty w 2021 roku

 1. Jak zapłacić mandat drogowy w 2021 roku?

  Po otrzymaniu mandatu możemy opłacić go na miejscu policjantowi gotówką lub kartą, jeśli funkcjonariusz posiada przy sobie terminal. Można również dokonać płatności online lub tradycyjnym przelewem na poczcie.

 2. Jaka jest maksymalna kwota mandatu w 2021 roku?

  Wysokość kar określa taryfikator mandatów. W zależności od przewinienia, kierowca może zostać ukarany kwotą od 50 do 800 zł.

 3. Za jakie przewinienia, oprócz mandatu można dostać punkty karne w 2021 roku?

  Najwięcej, bo aż 10 punktów karnych można za tzw. czyny o charakterze szczególnym, czyli np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, czy nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku. Nieco mniej za przekroczenie prędkości bądź przejazd na czerwonym świetle. Roczny limit wynosi 24 punkty karne. Po jego przekroczeniu stracimy prawo jazdy.

 4. Czy w 2021 roku doszło do zmian w przepisach dotyczących mandatów?

  Od 1 czerwca 2021 r. w terenie zabudowanym przez całą dobę można poruszać się z maksymalną prędkością do 50 km/h (dotychczas dopuszczalna była jazda w nocy do 60 km/h). Za złamanie tego przepisu grozi mandat od 50 do 100 zł. Ponadto piesi nie mogą korzystać z telefonów komórkowych podczas przejścia przez pasy i przejazdy kolejowe.