Założenie blokady na koło to jeden z najczęściej stosowanych sposobów na ukaranie właścicieli niewłaściwie zaparkowanych samochodów. Sprawdziliśmy, kiedy policja i straż miejska mają prawo unieruchomić nieprawidłowo pozostawiony pojazd i jak powinien zachować się w takiej sytuacji kierowca.

Jak często stosuje się w Polsce unieruchomienie pojazdu poprzez założenie blokady na koło? W 2020 roku we Wrocławiu strażnicy miejscy sięgnęli po ten środek 1 728 razy, w Warszawie 10 986 razy, a w Krakowie aż 13 873 razy. Sprawdź, jak się zachować, gdy zobaczysz blokadę na kole pojazdu i z jakimi konsekwencjami się to wiąże.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kto i w jakiej sytuacji może założyć blokadę na koła?

Sytuację, w której nieprawidłowo zaparkowany pojazd zostaje unieruchomiony przy użyciu blokady na koło, reguluje art. 130 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110). Zgodnie z nim:

8. Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

9. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

Zgodnie z tym fragmentem, prawo do zakładania blokady na koło pojazdu mają tylko dwa podmioty: policja oraz straż miejska. Służby korzystają z tego rozwiązania, gdy samochód stoi w niedozwolonym miejscu, np. na chodniku czy w bramie wjazdowej.

Jeśli nieprawidłowo postawiony pojazd stwarza jednocześnie zagrożenie dla ruchu drogowego bądź uniemożliwia pieszym przechodzenie, służby mają prawo odholować pojazd na parking strzeżony – na koszt kierowcy. W takiej sytuacji konsekwencje są już znacznie poważniejsze, gdyż odzyskanie go będzie się wiązało z koniecznością opłacenia usługi holowania oraz przechowania samochodu, a także z mandatem.

Jakie zasady dotyczące blokad na koła obowiązują na drogach wewnętrznych?

Drogi wewnętrzne różnią się od tych publicznych pod wieloma względami. Jednak jedna kwestia wygląda dokładnie tak samo w przypadku ich obu: prawo do zakładania blokad na koła pojazdów mają tylko dwie instytucje: straż miejska i policja.

Wszelkie inne próby unieruchamiania pojazdów przez zarządców dróg prywatnych mogą zostać uznane za ograniczenie prawa własności, co jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach i gdy zostaje zarządzone na drodze ustawy. Takie sytuacje są zatem nielegalne, a żądanie uiszczenia opłaty za zdjęcie blokady bezzasadne.

Jak powinien zachować się kierowca, któremu unieruchomiono koła pojazdu blokadą?

Kierowca, który wrócił do swojego samochodu i zobaczył na nim blokadę unieruchamiającą, powinien postępować następująco:

1. Znaleźć pozostawioną przez funkcjonariuszy kartkę z numerem telefonu i zadzwonić pod znaleziony na niej numer.
2. Podczas rozmowy podać lokalizację, w której stoi pojazd, oraz jego markę i numer rejestracyjny.
3. Zaczekać na przyjazd policji lub straży miejskiej. Kierowca może również samodzielnie pójść pod wskazany adres, jeśli nie ma przy sobie telefonu. Strażnicy pojawią się w niedługim czasie i zdejmą blokadę z koła. Nie wiąże się to z żadną opłatą i nie jest uzależnione ani od tego, w jaki sposób ukarano kierowcę za nieprawidłowe parkowanie, ani od przyjęcia mandatu.

Jakie są konsekwencje zdjęcia blokady na własną rękę?

Choć przestraszeni wizją mandatu kierowcy niekiedy decydują się na samodzielne zdjęcie blokady bez wzywania funkcjonariuszy, to rozwiązanie może przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlaczego?

Blokada stanowi mienie należące do policji lub straży miejskiej. Jej uszkodzenie i zabranie ze sobą może nieść za sobą poważne zarzuty w postaci przywłaszczenia cudzej własności – a to grozi postępowaniem sądowym, w ramach którego może zostać orzeczona grzywna albo kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Czy założenie blokady na koło zawsze idzie w parze z wystawieniem mandatu?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, w przypadku odholowania nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu na strzeżony parking kierowca musi zapłacić nie tylko mandat, ale również opłatę za transport samochodu oraz za miejsce postojowe. Nietrudno domyślić się, że koszt będzie niemały.

Jak to wygląda w przypadku założenia blokady na koło? W najlepszym przypadku może się to skończyć zaledwie pouczeniem. Służby nie mają obowiązku wystawiania mandatu karnego, ale mogą to zrobić – tak samo, jak mają prawo skierować sprawę do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy. Na tę opcję funkcjonariusze decydują się zazwyczaj wtedy, gdy kierowca w rażący sposób złamał przepisy ruchu drogowego.

Mandatem o jakiej wysokości może zostać ukarany kierowca stawiający pojazd w niedozwolonym miejscu?

Wysokość mandatu wystawionego przez funkcjonariusza za nieprawidłowe parkowanie może być różna i zależy od rodzaju wykroczenia. Zazwyczaj jego wysokość waha się w przedziale od 100 do 300 zł. Możesz jednak zapłacić więcej. 

450-550 zł może kosztować nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową i zignorowanie znaku zakazującego wjazdu pojazdom silnikowym. Z kolei możesz zostać ukarany mandatem w wysokości nawet 800 zł, jeśli używasz nienależącej do Ciebie lub nieważnej karty parkingowej, a do tego postawisz samochód na miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych.

Jak odwołać się od mandatu za nieprawidłowe parkowanie?

Jeśli uważasz, że mandat jest bezzasadny, możesz się od niego odwołać. Jak to zrobić? Wypełnij wniosek o uchylenie mandatu karnego, podając w nim:

 • podstawę prawną – art. 101 ustawy Kodeks Postępowania w sprawach o Wykroczenia z dnia 24 sierpnia 2001 r. (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 729, ze zm.),
 • swoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
 • datę wystawienia mandatu i jego numer,
 • markę i numer rejestracyjny pojazdu,
 • argumentację świadczącą o braku nieprawidłowości w Twoim postępowaniu.

Wypełniony wniosek wraz z kopią mandatu należy złożyć w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca, w którym go wystawiono. Masz na to 7 dni od momentu, w którym grzywna uległa uprawomocnieniu. Uważaj na to, aby przygotować żelazne i przede wszystkim prawdziwe argumenty potwierdzające Twoją wersję wydarzeń. Policja oraz straż miejska zawsze dokumentują sytuację przy użyciu aparatu fotograficznego. Będą mieć zatem zdjęcie Twojego pojazdu wykonane w spornej sytuacji i na pewno użyją go do uzasadnienia swojego postępowania.

Założenie blokady na koło może się skończyć w sposób mniej lub bardziej korzystny dla kierowcy, jednak zawsze stanowi lepszą i tańszą opcję niż odholowanie samochodu na parking strzeżony. Pamiętaj też o tym, jakie prawa przysługują Ci, gdy Twój pojazd został unieruchomiony – zwłaszcza, gdy stało się to bezprawnie na drodze wewnętrznej.

Ile wynosi kara za brak OC w 2021 roku?

Kierowcy o wiele dotkliwiej finansowo niż za złe parkowanie, mogą zostać ukarani za brak ważnego OC.  W 2021 r. za nieposiadanie obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu powyżej 14 dni, właścicielom samochodów osobowych grozi grzywna w wysokości 5600 zł. 

Kara za brak OC 2021

Stawki kar za brak ważnej polisy OC dla właścicieli pojazdów mechanicznych zmieniają się co roku. Są uzależnione od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalanej przez rząd. W 2021 r. wynosi ona 2800 zł brutto – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Co warto wiedzieć?

 1. Policja lub straż miejska mogą unieruchomić pojazd przy użyciu blokady na koło, jeśli jest postawiony w niedozwolonym miejscu, a przy tym nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i jego uczestników.
 2. Aby pozbyć się blokady, należy skontaktować się z instytucją, która ją założyła. Jej samodzielne zdjęcie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.
 3. Założenie blokady nie musi oznaczać mandatu karnego. Funkcjonariusz może ukarać kierowcę także pouczeniem lub skierować sprawę do Sądu Rejonowego.
 4. Wysokość mandatu za nieprawidłowe parkowanie zależy od okoliczności i może wynosić od 100 do nawet 800 zł.
 5. Od mandatu można się odwołać, składając odpowiedni wniosek w Sądzie Rejonowym.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o założenie blokady na koło samochodu

 1. Czy zarządca drogi wewnętrznej może założyć blokadę na koło?

  Nie, takiego prawa nie ma ani zarządca drogi wewnętrznej, ani wynajęta przez niego ochrona. Prawo do unieruchamiania pojazdów niestosujących się do zasad parkowania ma jedynie policja oraz straż miejska.
 2. Czy kierowca może nie przyjąć mandatu za nieprawidłowe parkowanie?

  Oczywiście, jednak nie będzie to oznaczać, że nie zostanie ukarany za nieprawidłowe zaparkowanie samochodu. W takiej sytuacji funkcjonariusz skieruje sprawę do Sądu Rejonowego, który rozstrzygnie, czy rzeczywiście zostały złamane przepisy.
 3. Ile kosztuje zdjęcie blokady z koła?

  Nic. Funkcjonariusz zdejmie zabezpieczenie, nie pobierając żadnej opłaty. Może jednak wystawić mandat za parkowanie w niedozwolonym miejscu.
 4. Ile czasu jest na odwołanie się od mandatu za złe parkowanie?

  Należy złożyć wniosek o uchylenie mandatu w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca, w którym doszło do zdarzenia. Masz na to 7 dni od podpisania mandatu lub jego dostarczenia pocztą.