W 2019 r. policja na jeździe pod wpływem alkoholu przyłapała 56,2 tys. kierowców. Z ich winy doszło do 1655 wypadków. Często sądy za karę odbierają im prawo jazdy. Aby częściowo ograniczyć zakaz prowadzenia pojazdów, można złożyć wniosek o zastąpienie go łagodniejszą blokadą alkoholową. 

Czym jest blokada alkoholowa i jak działa?

Blokada alkoholowa to urządzenie montowane w pojazdach. Uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. Za zgodą sądu zakaz prowadzenia pojazdów może zostać zastąpiony łagodniejszą karą, jaką jest konieczność instalacji blokady w samochodzie. Sprawdziliśmy, kto i kiedy może skorzystać z takiego rozwiązania, ile to kosztuje, a także jak wpływa na ubezpieczenie auta.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jaka kara grozi za jazdę autem pod wpływem alkoholu?

Polskie przepisy dzielą kierowców ze względu na jazdę autem pod wpływem alkoholu na trzy grupy. Do pierwszej z nich zaliczani są trzeźwi kierujący. Są to osoby, których stężenie alkoholu we krwi nie przekracza 0,2 promila. Oznacza to, że dopuszczalna przez prawo norma spożycia napojów wyskokowych wynosi 0,19 promila.

Do drugiej grupy należą kierowcy, których stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Jeśli zostaną przyłapani podczas kontroli drogowej, to taka dawka zostanie zakwalifikowana jako wykroczenie. Za jego popełnienie grozi:

 • 10 punktów karnych,
 • grzywna od 50 do 5000 zł,
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie od 6 miesięcy do 3 lat,
 • 30 dni aresztu.

Do trzeciej grupy przepisy zaliczają kierowców, których stężenie alkoholu we krwi przekroczy 0,5 promila. Wówczas taka osoba popełnia nie wykroczenie, ale przestępstwo. Jeśli zostanie przyłapana na podwójnym gazie, grozi jej:

 • 10 punktów karnych,
 • grzywna uzależniona od wysokości osiąganych dochodów,
 • kara pieniężna od 5000 do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 • zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w okresie od 1 roku do 15 lat,
 • kara pozbawienia wolności do 2 lat.

Jeszcze surowsze kary grożą pijanym recydywistom za kółkiem. Jeśli kierowca zostanie przyłapany na jeździe na podwójnym gazie drugi raz, może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Z kolei gdy spowoduje wypadek drogowy w stanie nietrzeźwości, może trafić za kratki nawet na 12 lat. Sąd o wysokości kary orzeka indywidualnie. 

Czy można skrócić zakaz prowadzenia pojazdów?

Przyłapanie przez policję na jeździe pod wpływem alkoholu może być szczególnie bolesne dla zawodowych kierowców, którym tymczasowo zostanie odebrane prawo jazdy. Wówczas nie mogą wykonywać pracy i osiągać dochodów. Czy jednak można skrócić okres zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych? Można jego skutki nieco ograniczyć instalując w samochodzie blokadę alkoholową. 

Kierowca przyłapany na jeździe pod wpływem alkoholu i ukarany zakazem prowadzenia pojazdów, który stosował się do niego przez więcej niż połowę orzeczonego przez sąd czasu, może wnioskować o jego ograniczenie. Wtedy zamiast całkowitego zakazu poruszania się samochodem, można ubiegać się o możliwość kierowania autem wyposażonym w blokadę alkoholową. We wniosku taką prośbę należy uzasadnić, np. koniecznością wykonywania zawodu związanego z prowadzeniem pojazdów. W tym celu warto również dołączyć do wniosku takie dokumenty, jak np.:

 • zaświadczenie o wcześniejszej niekaralności, 
 • pozytywną opinię z miejsca pracy,
 • zaświadczenie o byciu jedynym żywicielem rodziny.

Jeśli decyzja sądu będzie pozytywna, ukarany kierowca uzyska możliwość kierowania pojazdami z zainstalowaną blokadą alkoholową. W takim przypadku informacja o ograniczeniu uprawnień do prowadzenia samochodu zostanie wpisana do prawa jazdy.

Jak zastąpić dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów blokadą alkoholową?

Kierowcy, którzy kilkukrotnie zostali przyłapani na jeździe pod wpływem alkoholu, mogą zostać ukarani dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów. Jednocześnie mają również prawo wnioskować o złagodzenie kary i zastąpienie jej blokadą alkoholową. Jednak mogą złożyć taki wniosek dopiero po upływie 10 lat od całkowitego odebrania im uprawnień do kierowania samochodem. 

Uwaga! Jeśli sąd zgodził się na zastąpienie tymczasowego lub dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów blokadą alkoholową, a kierowca będzie stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego (np. kolejny raz zostanie przyłapany na jeździe w stanie nietrzeźwości), to taka decyzja może zostać cofnięta. Jeśli więc kara zostanie złagodzona, to tym bardziej warto zachować szczególną ostrożność na drodze. Inaczej poważnie ryzykujemy całkowitą utratą uprawnień do kierowania samochodem.

Jak działa blokada alkoholowa?

Blokada alkoholowa to urządzenie instalowane w pojazdach. Uniemożliwia uruchomienie silnika, jeśli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości. W Polsce możliwość jej montażu w samochodach wprowadzono w 2015 r. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, definicja blokady alkoholowej brzmi:

blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

Jeśli samochód jest wyposażony w blokadę alkoholową, to kierowca przed uruchomieniem silnika musi dmuchnąć w ustnik urządzenia. Podobnie, jak w tradycyjnym badaniu alkomatem. Jeżeli będzie trzeźwy, może wyruszyć w trasę. Z kolei gdy urządzenie wykryje nadmierną dawkę alkoholu, zablokuje możliwość odpalenia silnika pomimo prób nietrzeźwego kierowcy. Ponadto niektóre blokady mogą również wymagać ponownego dmuchnięcia w ustnik w czasie jazdy autem.

Ile kosztuje instalacja blokady alkoholowej w aucie?

Jeżeli sąd zgodzi się na cofnięcie tymczasowego lub dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów i montaż blokady alkoholowej, to koszty jej zakupu i instalacji pokrywa kierowca z własnej kieszeni. Urządzenie można wynająć lub kupić. Ceny wynajmu zaczynają się od około 60 zł miesięcznie. Natomiast za zakup blokady alkoholowej na własność trzeba zapłacić od około 1500 do 5000 zł.

Koszt instalacji blokady alkoholowej jest uzależniony od modelu pojazdu. Może się wahać od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Ponadto po zamontowaniu urządzenia w samochodzie, należy wykonać badanie techniczne w Stacji Kontroli Pojazdów. Ponadto blokadę trzeba kalibrować co 12 miesięcy, aby wykonywane przez nią pomiary były dokładne.

Jak blokada alkoholowa wpływa na ubezpieczenie OC?

Jeśli jesteśmy właścicielami samochodu osobowego i zostanie na nas nałożony tymczasowy lub dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, to nie zwalnia nas to z obowiązku uiszczania składek. Nawet, gdy z powodu odebrania prawa jazdy nie będziemy korzystać z auta. Jedyną możliwością zwalniającą z konieczności opłacania polisy OC jest wyrejestrowanie samochodu. Można to zrobić w przypadku:

 • sprzedaży pojazdu,
 • wywiezienia pojazdu z kraju i sprzedaży za granicą,
 • zezłomowania,
 • kradzieży,
 • trwałej utraty pojazdu (np. w wyniku pożaru),
 • gdy zarejestrujemy pojazd jako historyczny.

Jeśli więc prawo jazdy zostanie nam odebrane na dłuższy czas, a jednocześnie chcemy wyrejestrować samochód osobowy aby nie musieć opłacać ubezpieczenia OC, najwygodniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż auta. Jednak jednocześnie nowy właściciel pojazdu zgodnie z przepisami, ma prawo korzystać z naszej polisy do wygaśnięcia umowy z ubezpieczycielem. Możemy porozumieć się z nim przed realizacją transakcji, aby wypowiedział dotychczasowe obowiązkowe ubezpieczenie.

Uwaga! Samochodu osobowego nie można tymczasowo wyrejestrować. Z takiej możliwości mogą jedynie skorzystać właściciele:
 • pojazdów ciężarowych,
 • ciągników samochodowych,
 • przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • autobusów,
 • pojazdów specjalnych.


W przypadku tymczasowego wyrejestrowania pojazdu nie zostaniemy całkowicie zwolnieni z konieczności uiszczania składek OC. Jednak ich wysokość znacznie się zmniejszy (zwykle o około 95%). Czasowe wyrejestrowanie może trwać od 2 do 24 miesięcy, a także na wniosek właściciela maksymalnie przedłużone do 48 miesięcy. 

Co warto wiedzieć?

 1. Blokada alkoholowa może ograniczyć działanie zakazu prowadzenia pojazdu.
 2. Blokadę alkoholową można założyć jedynie za zgodą sądu.
 3. Blokada alkoholowa blokuje możliwość uruchomienia silnika, gdy kierowca jest nietrzeźwy. 
 4. Za instalację blokady alkoholowej płaci kierowca z własnej kieszeni.