Kara za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu sięga dziś nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. I nie jest to jedyna sankcja zarezerwowana dla pijanego kierowcy. Za kilka dni zaczną obowiązywać przepisy, które przewidują m.in. do 16 lat więzienia za spowodowanie wypadku z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu lub ze skutkiem śmiertelnym oraz do 3 lat dla recydywisty za samą jazdę po alkoholu.

Na przestrzeni lat, akty prawne i kary związane z jazdą pod wpływem alkoholu ulegały zmianom. Od 1 października 2023 roku wchodzą w życie kolejne regulacje. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i redukcja liczby wypadków. Jakie konsekwencje czekają osoby łamiące nakaz trzeźwości za kierownicą?

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Przypominamy aktualne przepisy dotyczące limitów alkoholu we krwi i kar za jazdę po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. Przedstawiamy także zmiany zaplanowane na rok 2023 i 2024.

Jazda pod wpływem alkoholu – jaka jest skala problemu?

- Tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2023 roku zatrzymano aż 20 631 pijanych kierowców. To wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Statystycznie, aż 228 nietrzeźwych osób wyjeżdżało więc każdego dnia na drogi – informuje na stronie gov.pl Ministerstwo Sprawiedliwości

Każdego roku liczba osób, które prowadziły pojazd będąc pod wpływem alkoholu i zostały przyłapane na gorącym uczynku, sięga kilkudziesięciu tysięcy. Największy problem stanowią kierowcy w stanie nietrzeźwości, choć rośnie też grupa osób po tzw. jednym kieliszku (+24% w 2022 roku w stosunku do roku ubiegłego).

Ilu kierowców przyłapano na jeździe po alkoholu w latach 2019 - 2022?

RokProwadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu (Art. 87 § 1 KW)Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (Art. 178a § 1 KK)
201916 24358 077
202011 56152 988
202111 42958 179
202214 18957 071
Liczba ujawnionych wykroczeń / przestępstw wśród kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu. Dane z raportów KRBRD „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie” z lat 2020 - 2022

Odpowiedzialna jazda to nie tylko przestrzeganie prawa, ale przede wszystkim troska o własne życie i życie innych. Nietrzeźwość kierowcy oraz pozostałych uczestników ruchu to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Choć każdego roku ich liczba maleje, to jednak zawsze mówimy o cierpieniu i tragedii ludzkiej, której można było uniknąć.

Nietrzeźwi kierowcy w latach 2019 - 2022

W 2022 roku wszyscy użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu (kierujący, piesi, pasażerowie) uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych (10,5% ogółu wypadków). Poniosło w nich śmierć 268 osób (14,1% ogółu zabitych), a 2 567 odniosło obrażenia (10,4% ogółu rannych).

Z danych policji wynika, że najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący pojazdami. Z ich winy doszło do 1 415 wypadków. Zginęły w nich 172 osoby, a rannych zostało 1690 osób.

Jaka jest różnica pomiędzy jazdą po użyciu alkoholu a jazdą w stanie nietrzeźwości?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jazda po alkoholu posiada dwie klasyfikacje. Zostały one zdefiniowane m.in. w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 46):

2. Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

3. Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu stanowi wykroczenie. Gdy zostanie stwierdzony stan nietrzeźwości u kierowcy, mówimy już o przestępstwie.

Jaką karę można otrzymać za jazdę pod wpływem alkoholu?

W zależności od wyników badania na stężenie alkoholu we krwi lub obecność w wydychanym powietrzu, kierowca, który dopuścił się jazdy po spożyciu alkoholu, podlega karze przewidzianej w kodeksie wykroczeń lub w kodeksie karnym.

Kary za jazdę po użyciu alkoholu

Zgodnie z art. 87 Kodeksu wykroczeń, prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu bądź środków o podobnym działaniu jest zagrożone:

 • karą aresztu (do 30 dni) albo grzywną nie niższą niż 2500 zł,
 • zakazem prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat (zatrzymanie prawa jazdy).

Kierowcy przypisuje są także 15 punktów karnych (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 15.09.2022 r.).

Kary za jazdę w stanie nietrzeźwości

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem i sankcje przewidziane na taką okoliczność reguluje kodeks karny. Są to:

 • grzywna (kara grzywny zależy od sytuacji majątkowej sprawcy),
 • ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do 2 lat,
 • zakaz prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata,
 • środek karny w wys. od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Dodatkowo, nietrzeźwy kierowca otrzyma 15 punktów karnych.

Uwaga! Czas obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdu liczy się od dnia po zatrzymaniu prawa jazdy, a nie od daty zapadnięcia wyroku w sprawie.

Od 1 października 2023 r. zamiast grzywny lub ograniczenia wolności, nietrzeźwy kierowca będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3. Sąd może także orzec wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.
Taki sam wymiar kary dotyczy osób, które uciekną z miejsca zdarzenia lub spożyją alkohol po zdarzeniu, ale przed przeprowadzeniem przez uprawniony organ badania w celu ustalenia stężenia alkoholu we krwi lub obecności środka odurzającego w ich organizmie.

Recydywa – jakie są kary za ponowną jazdę po alkoholu?

Kierowcy, który był już karany za jazdę po alkoholu i ponownie prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, grozi:

 • kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat,
 • wyższa opłata z tytułu świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (minimum 10 tys. zł),
 • zakaz poruszania się pojazdem na okres minimum 3 lat,
 • podwójna grzywna (tzn. min. 5000 zł) - jeżeli w ciągu 2 lat zostanie ponownie zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu,
 • konfiskata samochodu (ten przepis wejdzie w życie 14 marca 2024 roku).
Prawo jazdy stracą na stałe osoby, które po raz trzeci zostaną przyłapane na jeździe samochodem w stanie nietrzeźwości. Dożywotnie zakaz prowadzenia pojazdów dotyczy także kierowców, którzy spowodowali wypadek i osoba/osoby w nim uczestniczące poniosły śmierć lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Co grozi za spowodowanie wypadku po alkoholu?

Zacznijmy od sankcji, jakie grożą trzeźwemu kierowcy za spowodowanie wypadku. Zostały one wymienione w art. 177 § 1 k.k. Osoba, która narusza - chociażby nieumyślnie - zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i powoduje wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała (...) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli skutkiem wypadku jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, kara więzienia może zostać przedłużona do 8 lat (minimum 6 miesięcy).

Kierowca, który spowoduje wypadek będąc pod wpływem alkoholu musi się jednak liczyć z bardziej uciążliwymi karami (mamy wówczas do czynienia z tzw. typem kwalifikowanym przestępstwa z art. 177 k.k.).

Na dzień dzisiejszy sąd może skazać nietrzeźwego kierowcę na karę pozbawienia wolności do wysokości górnej granicy zwiększonej o połowę, a to oznacza, że np. sprawca śmiertelnego wypadku drogowego trafi do więzienia na maksymalnie 12 lat.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku po 30 września 2023 roku?

Od 1 października 2023 roku za przestępstwa drogowe popełniane pod wpływem alkoholu będą wymierzane jeszcze wyższe kary, tzn.:
 • minimum 3 lata więzienia, gdy kierowca będzie sprawcą wypadku, w którym inna osoba dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • minimum 5 lat więzienia, gdy dojdzie do śmiertelnego wypadku
  - i do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia (czyli do 16 lat w każdym z ww. przypadków).

Wobec kierowców, którzy dopuścili się jazdy po użyciu alkoholu i spowodowali wypadek, przy czym osoba/osoby w nim uczestniczące poniosły śmierć lub doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, zostanie dożywotnio orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Co z konfiskatą samochodu w przypadku jazdy po alkoholu?

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także zmiany ustawowe w postaci konfiskaty aut nietrzeźwych kierowców. Wejdą one w życie 14 marca 2024 roku. Od tego dnia samochód straci:

 • nietrzeźwy kierowca, w którego krwi zostanie wykryte przynajmniej 1,5 promila alkoholu,
 • kierowca, który spowoduje wypadek będąc w stanie nietrzeźwości,
 • recydywista (osoba, która prowadziła pojazd w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich 2 lat).

Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku samochodu w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Największe szanse mają na to osoby, które zostaną zatrzymane po spożyciu alkoholu, ale nie spowodują wypadku drogowego.

Dla kierowców zawodowych i przy braku własności tylko świadczenie pieniężne

Jeśli samochód nie będzie wyłączną własnością kierowcy (np. jest tylko przez niego użytkowany), sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu. Uznaje się za nią wartość określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo lub (jeśli pojazd nie był ubezpieczony) średnią wartość rynkową po uwzględnieniu m.in. marki i modelu samochodu, roku produkcji, typu nadwozia, pojemności silnika i przybliżonego przebiegu.

Jeszcze inaczej będą traktowani kierowcy zawodowi (osoby, które prowadziły pojazd wykonując czynności zawodowe lub służbowe) - w ich przypadku sąd orzeknie nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Czy ochrona ubezpieczeniowa obejmuje pijanych kierowców?

Warto podkreślić, że polisy OC (odpowiedzialności cywilnej) i AC (autocasco) nie chronią kierowców w sytuacji, gdy prowadzili oni pojazd w stanie nietrzeźwości i spowodowali kolizję lub wypadek drogowy. Ubezpieczenie OC sprawcy jest natomiast przydatne dla osób przez nich poszkodowanych.

Polisa OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej i jest przeznaczona do ochrony osób trzecich, które mogą ucierpieć w wyniku działań kierowcy. Jeśli pijany kierowca spowoduje wypadek, to jego polisa OC pokryje szkody osób pokrzywdzonych, ale nie zapewni ochrony finansowej sprawcy zdarzenia. Ubezpieczyciel zwróci się bowiem do niego o zwrot wszystkich poniesionych kosztów.

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Polisa AC (autocasco) jest z kolei dodatkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które może chronić pojazd np. po kolizji (także z winy kierowcy), kradzieży czy po zniszczeniu wskutek działania żywiołu. Jednak również ona nie zadziała wtedy, gdy do zdarzenia doszło z winy nietrzeźwego kierowcy. Takie ograniczenie odpowiedzialności zapisane jest praktycznie w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) każdego ubezpieczyciela.

Wypadek po alkoholu, gdy sprawcą jest inna osoba - czy można starać się o odszkodowanie z OC?

Jeśli nietrzeźwy kierowca zostanie poszkodowany w kolizji lub wypadku drogowym nie z własnej winy, odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia będzie mu przysługiwało. Towarzystwo sprawcy może co najwyżej zmniejszyć wysokość wypłaconego świadczenia ze względu na tzw. przyczynienie. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy ubezpieczyciel udowodni, że stan po spożyciu alkoholu poszkodowanego miał bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody.

Co warto wiedzieć

 • W I kwartale 2023 roku zatrzymano aż 20 631 pijanych kierowców - o 15% więcej w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.
 • Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowią kierujący pojazdami. Z ich winy doszło w 2022 r. do 1 415 takich zdarzeń.
 • W Polskim prawie rozróżnia się dwie klasyfikacje jazdy po alkoholu: stan po użyciu alkoholu i stan nietrzeźwości.
 • Za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu grozi kara aresztu lub grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i 15 punktów karnych.
 • Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów, środek karny na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz 15 punktów karnych.
 • Najbardziej surowe kary przewidziano dla nietrzeźwych kierowców, którzy po raz kolejny złamali przepisy (recydywa) oraz sprawców wypadków.
 • Nietrzeźwy kierowca, który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym może trafić do więzienia nawet na 16 lat.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jaki jest dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy za granicą?

  Dopuszczalny poziom alkoholu we krwi kierowcy za granicą może się różnić w zależności od kraju. W większości państw europejskich (np. w Hiszpanii, Holandii, Chorwacji, Niemczech) wynosi on 0,5 promila. Natomiast w Norwegii czy Szwecji limit jest taki sam jak w Polsce (0,2 promila). W niektórych krajach obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu (Czechy, Estonia, Mołdawia), a więc wynik badania musi wskazywać na 0 promila. 

 2. Z jakiego alkomatu warto korzystać?

  Wybór odpowiedniego alkomatu zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów takich urządzeń (także jednorazowych), z różnymi cechami i cenami. Z opinii ich użytkowników wynika, że warto korzystać np. z alkomatu elektrochemicznego, który jest najbardziej zaawansowanym urządzeniem i oferuje precyzyjne wyniki. Pamiętaj, że ważne jest, aby korzystać z urządzenia, które jest kalibrowane i odpowiednio obsługiwane zgodnie z instrukcjami producenta.

 3. Jak działa alkomat online?

  Alkomat online to aplikacja lub strona internetowa, która umożliwia pomiar poziomu alkoholu we krwi za pomocą komputera lub smartfona. Działa ona poprzez analizę informacji dostarczanych przez użytkownika, takich jak waga, płeć, ilość spożytego alkoholu i czas spożycia, aby oszacować przybliżony poziom alkoholu we krwi. Taki wynik jest jedynie orientacyjny i z pewnością nie jest tak dokładny jak pomiar przeprowadzany profesjonalnym alkomatem. Nie możesz na nim opierać się przy decyzjach dotyczących kierowania pojazdem lub w innych sytuacjach wymagających precyzyjnego pomiaru poziomu alkoholu we krwi.

 4. Jak sprawdzić, czy mogę kierować samochodem po imprezie alkoholowej?

  Jeśli masz wątpliwości, czy po kilku/kilkunastu godzinach od imprezy alkoholowej możesz kierować samochodem:

  • Skorzystaj z alkomatu: użyj profesjonalnego alkomatu, który jest kalibrowany (użyj go zgodnie z instrukcjami producenta);
  • Poczekaj wystarczająco długo: pamiętaj, że alkohol jest przetwarzany w organizmie w różnym tempie, w zależności od indywidualnych cech danej osoby;
  • Skorzystaj z publicznego transportu lub taksówki – jeśli nie masz dostępu do alkomatu i istnieją wątpliwości co do Twojej trzeźwości, bezpieczniej będzie zrezygnować z kierowania samochodem i w ten sposób uniknąć ryzyka utraty prawa jazdy czy nawet kary pozbawienia wolności.
 5. Jak wygląda procedura odzyskania prawa jazdy, gdy zostało zatrzymane za jazdę po alkoholu?

  W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę pod wpływem alkoholu, odzyskać prawo jazdy będziesz mógł na jeden z wymienionych sposobów. Gdy:

  • prawo jazdy zostało zatrzymane na okres krótszy niż rok - złóż wniosek do starostwa i uzyskaj zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów;
  • prawo jazdy zatrzymane na dłuższej niż rok - musisz zdać egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny. Dopiero wtedy będziesz mógł wnioskować o odzyskanie prawa jazdy.

  Istnieje także możliwość złagodzenia kary po upływie połowy okresu od utraty prawa jazdy, dzięki założeniu blokady alkoholowej.