Kierowcy, którzy ignorują obowiązek zatrzymania pojazdu na czerwonym świetle, płacą coraz wyższe kary finansowe. Najniższa to 500 zł, a najwyższa nawet 30 tys. zł. Co istotne, policja nie musi być świadkiem popełnienia takiego wykroczenia, aby sprawca otrzymał mandat oraz punkty karne.  

Najprawdopodobniej każdy kierowca ma na swoim koncie co najmniej jedno wykroczenie polegające na zignorowaniu sygnałów świetlnych. Zazwyczaj tłumaczy je roztargnieniem, pośpiechem lub przejazdem na „późnym żółtym”. To jednak nie uratuje go przed zapłaceniem wysokiego mandatu i otrzymaniem punktów karnych, gdy zostanie przyłapany na gorącym uczynku. A przyłapać może go nie tylko patrol policji, ale również urządzenie rejestrujące przejazd na czerwonym świetle, monitoring miejski czy kamerka innego użytkownika drogi. 

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Mandat za czerwone światło. Dlaczego można go dostać?

Niezastosowanie się do sygnalizacji świetlnej uznawane jest za jedno z najpoważniejszych przewinień w ruchu drogowym, ponieważ konsekwencje takiego czynu mogą być bardzo poważne. Sygnalizacja świetlna służy do regulowania ruchem na drodze i zapewnia bezpieczeństwo kierującym pojazdami oraz pieszym.

Uwaga!

Z raportu policji wynika, że w 2023 r. doszło do 256 wypadków z winy kierujących pojazdami, którzy niestosowali się do sygnalizacji świetlnej. W ich konsekwencji 10 osób zginęło, a 333 zostały ranne. W 14 wypadkach doszło do potrącenia pieszego (w zdarzeniu poszkodowanym był wyłącznie pieszy), natomiast w 11 winę za wypadek ponosił kierowca będący pod działaniem alkoholu.

Przejazd na czerwonym świetle – wykroczenie czy przestępstwo?

Kierowca, który nie stosuje się do zakazu jazdy na czerwonym świetle, popełnia wykroczenie. Informuje o tym art. 92. § 1 Kodeksu wykroczeń: Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.  

W pobliżu sygnalizatora świetlnego może dojść do co najmniej trzech różnych sytuacji i każda z nich będzie określona mianem wykroczenia.

1. Przejazd na żółtym świetle

Żółte światło oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie, a ruch jest dozwolony tylko wtedy, gdy pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie można już zatrzymać go bez gwałtownego hamowania. Taki manewr mógłby spowodować zagrożenie w ruchu drogowym.

Co mówi prawo?

Pamiętaj, że choć wjazd na żółtym świetle jest warunkowo dozwolony, to musisz opuścić skrzyżowanie przed zmianą sygnału na czerwony. Zgodny z przepisami przejazd jest więc możliwy wtedy, gdy znalazłeś się przed sygnalizatorem tuż po wyświetleniu tego koloru. Na tzw. późnym żółtym, gdy możesz już nie mieć możliwości opuszczenia skrzyżowania, lepiej nie ryzykować i cierpliwie poczekać na światło zielone.

2. Gwałtowne hamowanie przed sygnalizatorem

Czasami kierowcy gwałtownie hamują, aby uniknąć wjazdu na czerwonym świetle. W takiej sytuacji mogą uniknąć mandatu za niestosowanie się do sygnału drogowego, ale zapłacą grzywnę za spowodowanie zagrożenia na drodze. Co istotne, definicja gwałtownego hamowania praktycznie nie istnieje i w zasadzie dopiero od zbadania okoliczności i decyzji policji lub innego organu kontrolującego zależy czy dany czyn podlega karze.  

3. Przejazd, gdy świeci się czerwone światło

W takiej sytuacji kierowca świadomie naraża na utratę zdrowia czy życia siebie, swoich pasażerów oraz innych użytkowników drogi. Jeśli mógł się zatrzymać przed sygnalizacją świetlną i tego nie zrobił, wyraźnie złamał przepisy i nałożenie na niego mandatu oraz naliczenie punktów karnych nie podlega dyskusji. W jeszcze gorszej sytuacji znajdzie się wtedy, gdy spowoduje kolizję lub wypadek.

Ile wynosi mandat za przejazd na czerwonym świetle w 2024 roku?

Za zlekceważenie wskazań sygnalizatora drogowego, zgodnie z obowiązującym taryfikatorem, można otrzymać mandat w kwocie 500 zł oraz 15 punktów karnych. Jeżeli następstwem takiego wykroczenia będzie spowodowanie kolizji drogowej, to kwota mandatu wzrośnie do 1500 zł.

Co mówi prawo?

Za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie ruchu lub w strefie zamieszkania oraz spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa, na kierującego pojazdem mechanicznym może zostać nałożony mandat w kwocie 1000 zł plus kwota wykroczenia skutkowego, które popełnił. Czyli np. 1000 zł + 500 zł za przejazd na czerwonym świetle.

To jeszcze nie wszystko! Jeżeli policjanci stwierdzą, że nastąpiło rażące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, to sprawa zostanie skierowana do sądu z wnioskiem o ukaranie kierowcy. Tymczasem sąd ma możliwość nałożenia znacznie wyższej kary finansowej. Sięga ona nawet 30 000 zł. 

Jaki mandat za wjazd na czerwonym świetle na tory w 2024 roku?

500 złotych to i tak niewielka grzywna w porównaniu z karą finansową za niedozwolone przekroczenie przejazdu kolejowego. Za „naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały” grozi mandat w wysokości 2000 złotych.

Jeśli w ciągu dwóch lat dojdzie drugi raz do tego samego wykroczenia, kierowca zapłaci podwójną karę, czyli 4000 zł.

Mandat za czerwone światło z kamery

Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, karę za niestosowanie się do wskazań sygnalizatora świetlnego można zapłacić nie tylko wtedy, gdy kierowcę zatrzyma patrol policji (np. po zarejestrowaniu zdarzenia wideorejestratorem zamontowanym na pokładzie radiowozu). Dodatkowo:

 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego prowadząc kontrolę ruchu wykorzystuje rejestratory przejazdu na czerwonym świetle zlokalizowane na terenie całej Polski; 
 • Policja może skorzystać z nagrań zarejestrowanych przez monitoring miejski. Nie jest on wprawdzie dedykowany do wyłapywania kierowców przejeżdżających na czerwonych światłach, tylko do pilnowania porządku publicznego. Drogówka wspiera się nim jednak w przypadku rozstrzygania winy o kolizji czy karania poważnych wykroczeń;
 • „Strażnikami” porządku na drodze są też sami kierowcy, którzy posiadają zamontowane kamery w swoich samochodach. Mogą oni zgłosić dany incydent i dostarczyć nagranie policji, która sprawdzi czy faktycznie doszło do naruszenia przepisów kodeksu drogowego.

Gdzie są kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle i fotoradary?

Rozmieszczenie rejestratorów podlegających GITD można sprawdzić na stronie CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym).

W ubiegłym roku, do 41 zwiększyła się liczba skrzyżowań w Polsce, na których zamontowano rejestratory wjazdu na czerwonym świetle. W 16 miastach, na 20 skrzyżowaniach, gdzie kierowcy najczęściej ignorowali sygnalizację świetlną i w konsekwencji dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, zamontowano najnowocześniejsze systemy RedLight (jest to złożony mechanizm monitorowania polegający na wykorzystaniu kilku kamer współpracujących "obserwujących" skrzyżowanie.

Rejestratory przejazdu na czerwonym świetle w 2024 r.

Województwo

Miejscowość

(najbliższa względem lokalizacji)

Numer drogi
zachodniopomorskieSzczecin5001Z
pomorskieSłupsk210
Luzino6
Miszewo20
warmińsko-mazurskieOlsztyn598
wielkopolskiePiła10
Komorniki311
kujawsko-pomorskieNakło nad Notecią10
Grębocin15
Kowal91
mazowieckieJabłonna61
Marki8
Mroków7
Warszawa637
łódzkieZgierz91
Łódź91 (3 lokalizacje) 
Łódź713
Piotrków Trybunalski473
Wieluń43
lubelskieAnielin12s
dolnośląskiePolkowice333
Bolesławiec363
Wrocław94
Wrocław5
WrocławDG
Jelenia Góra3
Świdnica35
śląskiePyskowice94
ZabrzeDP
Mikołów44
Łaziska Górne81
Pszczyna1
Bielsko-BiałaDP
małopolskieOlkusz94
Kraków776
KrakówDG
Nowy Sącz75
Mikołajowice94
podkarpackieStalowa Wola871
Ropczyce94

W dniu 29 grudnia 2023 r. CANARD zarządzał aż 583 urządzeniami rejestrującymi. Nadzór ruchu drogowego dotyczył oczywiście nie tylko przejazdu na czerwonym świetle, ale również innych wykroczeń, m.in. przekroczenia dozwolonej prędkości. W ramach projektu UE, rozbudowa i modernizacja systemu CANARD objęła:

 • 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości,
 • 20 nowych systemów RedLight na skrzyżowaniach i 4 pierwszych systemów RedLight na przejazdach kolejowo-drogowych,
 • 26 nowych fotoradarów + 247 fotoradarów wymienionych na urządzenia najnowszej generacji,
 • 33 nieoznakowanych radiowozów z wideorejestratorami i laserowymi miernikami prędkości.

Jak wygląda rejestrator przejazdu na czerwonym świetle?

Zazwyczaj są to żółte kamery zamontowane na maszcie sygnalizacji drogowej i na wprost niego. Możliwe jest też wykorzystanie pętli indukcyjnej. Na czym polega ich działanie?

1. Na skrzyżowaniu montowane są dwie kamery. Pierwsza – umieszczona przed sygnalizatorem - sprawdza kolor światła i wykonuje zdjęcie pojazdu (z tyłu) po wjechaniu za linię zatrzymania. Z kolei kamera zamontowana przy sygnalizatorze utrwala przód pojazdu (numer rejestracyjny i obraz kierowcy). 

Jak działają kamery rejestrujące przejazd na czerwonym świetle?

2. W asfalcie zatapia się pętlę indukcyjną, która sygnalizuje wjechanie za sygnalizator na czerwonym świetle. Wówczas kamera zamontowana przy sygnalizatorze wykonuje zdjęcie pojazdu z przodu, tak aby utrwalić numer rejestracyjny i wizerunek kierowcy.

Kto może ukarać kierowcę za przejazd na czerwonym świetle?

Mandat wystawia głównie policja lub CANARD. Jak wygląda procedura nałożenia kary w drugim przypadku?

Gdy kierujący pojazdem złamie przepisy ruchu drogowego na skrzyżowaniu kontrolowanym przez CANARD, zdjęcie pojazdu trafia do Centralnego Systemu Przetwarzania. Następnie, po wymianie informacji z Centralną Ewidencją Pojazdów, zostaje ustalony jego właściciel. Otrzymuje on wezwanie do wskazania kierującego pojazdem z prośbą o wypełnienie i odesłanie jednego z trzech oświadczeń: 

 • przyznania się do popełnienia wykroczenia i przyjęcia mandatu lub odmowy przyjęcia mandatu,
 • wskazania kierowcy, któremu powierzył pojazd w oznaczonym czasie,
 • o zatajeniu danych osoby, której powierzył pojazd i przyjęciu mandatu za niewskazanie lub odmowę przyjęcia mandatu.

Po otrzymaniu odpowiedzi od właściciela pojazdu, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) - w zależności od sytuacji - wysyła mandat, kieruje sprawę do sądu (jeżeli właściciel odmówił przyjęcia mandatu lub minął termin na jego nałożenie) lub wysyła oświadczenie do osoby wskazanej przez właściciela.

Dlaczego kierowcy przejeżdżają na czerwonym świetle?

Rozkojarzenie kierowcy czy pośpiech nie są jedynymi przyczynami przejazdu na czerwonym świetle. Niekiedy o takim zachowaniu decyduje rodzaj skrzyżowania. Przykładowo, jeśli jest ono niewielkie, łatwiej zignorować przepisy, bo „jest pusto na drodze i z bocznej uliczki nic nie nadjedzie”. Innym przykładem są drogi, na których np. światła do skrętu zmieniają się w innym czasie niż do jazdy wprost. W takim przypadku nawet sekundowa różnica może sprawić, że pojazdy z jednego pasa będą jechały jeszcze na żółtym, a z innego już na czerwonym.

Oczywiście, żaden z powyższych przykładów nie usprawiedliwia zachowania kierowcy i za niezastosowanie się do sygnałów drogowych grozi mu kara finansowa oraz punkty karne. 

Czy zdarza się przejechać na czerwonym świetle „z konieczności”?

Choć brzmi to dość absurdalnie, w przeszłości zdarzały się takie przypadki. Najlepszym tego przykładem jest skrzyżowanie drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie, na którym w 2014 roku zainstalowano monitoring. Notowana tam liczba wykroczeń drogowych była wyjątkowo wysoka. Po zbadaniu sprawy (a także protestach kierowców i zainteresowaniu się tematem dużej stacji telewizyjnej) okazało się, że winę za to ponosił zbyt krótki czas trwania światła żółtego przy jednoczesnym podwyższeniu dopuszczalnej prędkości na tym odcinku drogi do 70 km/h. W przypadku gorszej przyczepności podłoża kierowcy nie byli w stanie przejechać skrzyżowania w trzy sekundy, a gwałtowne hamowanie narażało na niebezpieczeństwo osoby jadące za nimi. Ostatecznie rejestrator został usunięty za zgodą Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W jakich sytuacjach można przejechać na czerwonym świetle?

Wyjątków, które uprawniają do przejazdu na czerwonym świetle, jest niewiele i ściśle określa je ustawa Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z:

 • Art. 5. 2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi - jeśli ruchem drogowym kieruje np. policjant, to jego sygnały są ważniejsze niż zapalone czerwone światło;
 • Art. 9. 1.  Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się – możesz przejechać np. za sygnalizator świetlny, jeśli jest to jedyny sposób na ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Oczywiście, zachowaj wtedy szczególną ostrożność.

Istnieje także możliwość wjazdu na skrzyżowanie jeśli przy sygnalizatorze S-2 pali się zielona strzałka (Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych).

§ 96. 1. Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3. (…) 

ust. 3. Skręcanie lub zawracanie, o których mowa w ust. 1 i 2, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.  

Kiedy nie można wjeżdżać na skrzyżowanie nawet na zielonym świetle?

Pamiętaj, że nie tylko czerwone czy żółte światło zabrania jazdy pojazdem przez skrzyżowanie. Czasami należy zatrzymać się przed sygnalizatorem nawet wtedy, gdy świeci się zielone światło. Zgodnie z Art. 25. 4. ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierowca nie może wjechać na skrzyżowanie, jeżeli na lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Przepisy precyzuje Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, a dokładnie § 95. 2. Zgodnie z nim, sygnał zielony nie pozwala na wjazd za sygnalizator, jeśli:

 • ruch pojazdu utrudnia opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom, 
 • z powodu warunków ruchu opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

Przejazd na czerwonym świetle a ubezpieczenie

Zastanawiasz się, kto płaci za kolizję po złamaniu przepisów drogowych? Okazuje się, że nie wyklucza to wypłaty odszkodowania z polisy OC. Poszkodowany otrzyma więc rekompensatę za doznaną szkodę w mieniu i na osobie. Taka polisa nie pokryje jednak strat sprawcy kolizji czy wypadku. 

Odszkodowanie za zniszczony samochód można otrzymać ze swojego ubezpieczenia dobrowolnego autocasco, o ile warunki umowy na to pozwalają. Nawet jeśli właściciel pojazdu posiada ubezpieczenie autocasco, otrzymanie odszkodowania bywa dyskusyjne i zależy od zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia

Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Natalia Tokarczyk-Jarocka, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

W przypadku AC każdy ubezpieczyciel ustala własne warunki ochrony z tytułu ubezpieczenia. Większość towarzystw odpowiada za szkodę, nawet gdy doszło do złamania przepisów ruchu drogowego. Obniżenie wypłaty z polisy lub jej wstrzymanie jest jednak możliwe, gdy działanie kierującego wynikało z rażącego niedbalstwa, doprowadziło do powstania szkody lub do jej zwiększenia. 

Co warto wiedzieć

 • Stosowanie się do sygnalizacji świetlnej obowiązuje nie tylko kierowców, ale również pieszych, rowerzystów, użytkowników UTO czy kierujących pojazdami szynowymi. 
 • Kierowca, który nie stosuje się do zakazu jazdy na czerwonym świetle, popełnia wykroczenie.
 • Najniższa kara za przejazd na czerwonym świetle to 500 zł i 15 punktów karnych.
 • Za zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym grozi mandat w wys. 2000 zł, a za recydywę 4000 zł.
 • Pojazd kierowany przez osobę która łamie przepisy ruchu drogowego zarejestrować może nie tylko kamera będąca na wyposażeniu patrolu policji, ale również urządzenie rejestrujące przejazd na czerwonym świetle, monitoring miejski czy kamerka innego użytkownika drogi.

Pytania o zakaz wjazdu na skrzyżowanie przy czerwonych światłach

 1. Czy są sytuacje, w których można przekroczyć drogę na czerwonym świetle?

  Tak. Kierowca może zignorować czerwone światła tylko w trzech sytuacjach: gdy ruchem drogowym kieruje policjant lub inna uprawniona do tego osoba, jeżeli musi on ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu lub wtedy, gdy przy sygnalizatorze pali się zielona strzałka – z zachowaniem szczególnej ostrożności.

 2. Co zrobić, jeśli na skrzyżowaniu miga żółte światło?

  Migający sygnał żółty ostrzega o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności. Najczęściej jest on nadawany podczas awarii sygnalizacji drogowej. Jeśli zbliżasz się do takiego skrzyżowania, zwolnij i zwróć uwagę na wskazania znaków drogowych regulujących pierwszeństwo. Jeśli takich nie ma, pamiętaj o obowiązującej zasadzie prawej ręki. 

 3. Czy gwałtowne hamowanie przed sygnalizatorem jest karane?

  Tak, choć wiele zależy od sytuacji. Taki manewr może spowodować zagrożenie na drodze lub utrudnienie w ruchu drogowym, a to podlega karze. Sytuacje są jednak różne i niekiedy dopiero po indywidualnym zbadaniu okoliczności zdarzenia służby drogowe decydują czy bezpieczniej było przejechać przez skrzyżowanie, czy też gwałtownie zahamować. Uwaga! Przepisy drogowe wyraźnie wskazują, że kierujący pojazdem dojeżdżając do skrzyżowania powinien zachować szczególną ostrożność (uwzględniając wszystkie warunki na drodze) i jechać z prędkością, która pozwoli mu zapanować nad pojazdem i bezpiecznie zatrzymać się przed sygnalizacją świetlną.   

 4. Po jakim czasie przychodzi mandat za przejazd na czerwonym świetle?

  Zazwyczaj informacja o wykroczeniu trafia do właściciela pojazdu w ciągu kilku dni, maksymalnie kilku tygodni. Nie jest to jeszcze mandat karny, a tylko wezwanie do wskazania kierującego pojazdem. Kierowca zostanie ukarany mandatem dopiero po otrzymaniu przez CANARD prawidłowo wypełnionego oświadczenia, w którym sprawca wyraża zgodę na jego przyjęcie. Nałożenie grzywny następuje wówczas nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy.

 5. Jaki mandat za przejazd na czerwonym świetle 2024?

  Za złamanie przepisów drogowych i przejazd przez skrzyżowanie dróg krajowych na czerwonym świetle grozi mandat w wys. 500 złotych oraz 15 punktów karnych. Z kolei zignorowanie sygnalizacji na przejeździe kolejowym zagrożone jest mandatem w wysokości 2000 zł lub nawet 4000 zł (jeśli w ciągu dwóch lat kierowca dopuści się takiego samego czynu). Grzywna wzrasta, gdy dojdzie do kolizji lub wypadku drogowego. Przykładowo, sprawca kolizji drogowej zapłaci 1500 zł (1000 zł za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej plus 500 zł za przejazd na czerwonym świetle). Rażące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym może natomiast zakończyć się w sądzie, a wtedy kara finansowa sięga nawet 30000 zł.  

 6. Czy dostanę mandat za przejazd przez tory na czerwonym świetle?

  Tak – grzywna za wjazd na przejazd kolejowy, gdy pali się czerwone światło, wynosi 2000 złotych. Jeśli w ciągu dwóch lat drugi raz popełnisz to samo wykroczenie, zapłacisz podwójną karę, czyli 4000 zł (tzw. recydywa).  

 7. Czy można dostać mandat z kamery na skrzyżowaniu?

  Tak. Rejestratory przejazdu na czerwonych światłach obsługuje CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym). Policja może też wystawić mandat na podstawie nagrania utrwalonego przez kamerę miejską (w szczególnych przypadkach) lub po otrzymaniu zawiadomienia od osoby postronnej (świadka wykroczenia), która dysponuje np. nagraniem z kamerki samochodowej.    

 8. Czy wszystkie kamery na światłach robią zdjęcia?

  Urządzeń, które mają za zadanie rejestrować przejazd na czerwonym świetle, jest w Polsce stosunkowo niewiele. W miastach, przy większości skrzyżowań zamontowane są wprawdzie kamery miejskie, jednak nagrania z nich rzadko są wykorzystywane przez policję. Zdarza się to m.in. wtedy, gdy funkcjonariusze potrzebują ustalić okoliczności kolizji czy wypadku lub otrzymają informację o poważnym wykroczeniu.