Właściciel nie musi osobiście rejestrować pojazdu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli osobista wizyta w urzędzie nie jest możliwa, może ustanowić pełnomocnika. Można go również upoważnić m.in. do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Pełnomocnictwo należy przygotować w formie pisemnej. Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna. Wyjaśniamy w poniższym artykule, jak napisać i ile kosztuje ustanowienie pełnomocnika, a także jakie dokumenty należy okazać w urzędzie podczas rejestracji samochodu.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Właściciel nie musi osobiście rejestrować samochodu w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Jeśli nie może osobiście udać się do urzędu, może ustanowić pełnomocnika. Dzięki temu osoba dysponująca pisemnym upoważnieniem może dopełnić wszelkich formalności związanych z rejestracją pojazdu.

Zdarza się również, że samochód ma kilku współwłaścicieli. Zwykle są nimi współmałżonkowie, bądź rodzic i dziecko. Wówczas do wydziału komunikacji może udać się tylko jedno z nich, jeśli posiada pisemne pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli samochodu.

Kto może zostać pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nabywa się ją po ukończeniu 18 lat, czyli osiągnięciu pełnoletności. 

Jednocześnie pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu może również zostać osoba fizyczna, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Uzyskuje się ją po ukończeniu 13 lat, a także w razie częściowego ubezwłasnowolnienia. 

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Ustanowienie pełnomocnictwa jest bezpłatne, jeśli pełnomocnikiem będzie członek najbliższej rodziny. Należą do nich:

 • małżonek,
 • rodzice lub dziadkowie,
 • dzieci lub wnuki,
 • brat lub siostra.

Jeśli do rejestracji pojazdu upoważniamy np. kolegę lub koleżankę, opłata skarbowa za wydanie pełnomocnictwa wynosi 17 zł. Natomiast za pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem trzeba zapłacić 22 zł. Wpłaty można dokonać na rachunek bankowy wydziału komunikacji lub podczas wizyty w kasie urzędu.

Jak napisać pełnomocnictwo do rejestracji samochodu?

Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu musi mieć formę pisemną. Wzór formularza można pobrać osobiście w urzędzie lub ze strony wydziału komunikacji, a także samodzielnie spisać upoważnienie. Dokument musi zawierać następujące dane:

 • zakres pełnomocnictwa (właściciel oprócz do rejestracji pojazdu, może również upoważnić inną osobę m.in. do odbioru lub wymiany dowodu rejestracyjnego, czy wyrejestrowania samochodu),
 • imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, stopień pokrewieństwa (właściciela i pełnomocnika),
 • nr i serie dowodu osobistego, nr PESEL (właściciela i pełnomocnika),
 • dane dotyczące pojazdu (marka, model, rok produkcji, nr rejestracyjny i VIN),
 • miejscowość i data,
 • własnoręczne podpisy właściciela i pełnomocnika.

Jakie dokumenty musi zabrać ze sobą pełnomocnik?

Oprócz pisemnego upoważnienia, pełnomocnik podczas wizyty w wydziale komunikacji musi okazać następujące dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • wniosek o rejestrację pojazdu
 • umowę kupna-sprzedaży pojazdu, fakturę VAT lub umowę darowizny pojazdu,
 • kartę pojazdu (o ile była wydana),
 • dowód rejestracyjny i dotychczasowe tablice,
 • ważne badanie techniczne pojazdu,
 • potwierdzenie obowiązującej polisy OC,
 • jeżeli auto pochodzi z zagranicy – dowód opłacenia akcyzy,
 • dowód uiszczenia opłat skarbowych.

Ile kosztuje rejestracja pojazdu?

Oprócz pisemnego pełnomocnictwa, osoba upoważniona przez właściciela do rejestracji pojazdu, musi również uiścić wymagane przez wydział komunikacji opłaty skarbowe. Zwykle zarejestrowanie pojazdu kosztuje 180,50 zł

Wysokość opłat za rejestrację samochodu

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni13,50 zł
Dowód rejestracyjny54 zł
Znaki legalizacyjne12,50 zł
Nalepka kontrolna18,50 zł
Tablice rejestracyjne80 zł
Opłata ewidencyjna2 zł
Łączna kwota do zapłaty180,50 zł

Źródło: rankomat.pl

Wyrobienie standardowych tablic rejestracyjnych kosztuje 80 zł. Natomiast za wydanie indywidualnej rejestracji trzeba zapłacić 1000 zł. W jej przypadku możemy samodzielnie decydować, jakie znajdą się na niej cyfry i litery. Wówczas koszt rejestracji pojazdu wzrośnie do 1100,50 zł.

Uwaga! Jeśli kupujemy używany samochód zarejestrowany w tym samym powiecie, w którym mieszkamy, nie musimy wymieniać dotychczasowych tablic rejestracyjnych i nalepki kontrolnej. Możemy je zachować. Dzięki temu zaoszczędzimy 99,50 zł na rejestracji pojazdu. Wówczas odpada koszt wyrobienia nowych tablic i nalepki, a opłata ewidencyjna jest mniejsza.

Po pomyślnym zarejestrowaniu samochodu, otrzymamy tzw. miękki dowód rejestracyjny. Jest to pozwolenie czasowe, ważne przez 30 dni. W tym czasie urząd wyrabia stały dowód rejestracyjny. Gdyby wydanie stałego dokumentu przedłużało się (co zdarza się bardzo rzadko), to ważność miękkiego dowodu można wydłużyć o kolejne 14 dni. 

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Do odebrania dowodu rejestracyjnego nie musimy pisać kolejnego upoważnienia. Wystarczy, że w zakresie pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu, zawrzemy również dopisek uprawniający pełnomocnika do odbioru stałego dowodu rejestracyjnego. 

Jednak jeśli w zakresie pełnomocnictwa do rejestracji pojazdu zabraknie zapisu uprawniającego inną osobę do odbioru dowodu rejestracyjnego, możemy przygotować kolejne pełnomocnictwo. Na jego podstawie pełnomocnik ma prawo odebrać w wydziale komunikacji stały dowód, przy jednoczesnym okazaniu:

 • dowodu osobistego,
 • miękkiego dowodu rejestracyjnego,
 • dowodu opłacenia polisy OC.

Jak rejestracja pojazdu wpływa na ubezpieczenie OC?

Aby móc zarejestrować pojazd w wydziale komunikacji, należy okazać m.in. dowód posiadania ważnego ubezpieczenia OC. 

– Jeśli kupujemy używany samochód, poprzedni właściciel ma obowiązek przekazać nam polisę OC wraz z dowodem rejestracyjnym i kartą pojazdu, jeśli została wydana. Możemy kontynuować dotychczasowe OC do wygaśnięcia umowy ubezpieczenia pojazdu (polisa nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok), bądź wypowiedzieć je w dowolnym momencie – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Warto więc przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży używanego samochodu samodzielnie sprawdzić, czy pojazd posiada ważne ubezpieczenie OC. Najprościej jest to zrobić na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (www.ufg.pl). W tym celu należy wejść w zakładkę „Baza OC i AC”. Następnie wybrać pole „Sprawdzenie ubezpieczenia OC”, a w kolejnym kroku „Identyfikacja umowy OC na dzień”. W ostatnim etapie wystarczy podać nr rejestracyjny lub nr VIN, datę sprawdzenia ważności OC, wpisać kod weryfikacyjny i kliknąć „Sprawdź”.

Ważność polisy OC można również sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), na stronie www.historiapojazdu.gov.pl. Poza nr rejestracyjnym i VIN, należy także wpisać datę pierwszej rejestracji auta. Oprócz tego aktualność obowiązkowego ubezpieczenia samochodu można też zweryfikować za pomocą aplikacji mobilnych udostępnionych przez UFG – „Na Wypadek” oraz „UFG Kup Auto”.

Ile wynoszą kary za brak ważnego OC w 2021?

Od 1 stycznia 2021 r. UFG podwyższyło kary za brak OC. Właściciel samochodu osobowego, który nie ma ważnego OC, może zostać ukarany grzywną w wysokości:

UFG jest nieugięte w nakładaniu kar za brak OC – tylko w 2019 r. spóźnialscy kierowcy wpłacili do kasy Funduszu 393,3 mln zł. Tymczasem w 2020 r. średni koszt zakupu polisy OC wyniósł zaledwie 672 zł.

W prosty sposób można porównać oferty polis OC w kilkunastu towarzystwach ubezpieczeniowych w kalkulatorze rankomat.pl. Wypełnienie intuicyjnego formularza zajmie zaledwie kilka minut. Za ubezpieczenie pojazdu możemy zapłacić online, a umowę otrzymamy na adres e-mail.

Co warto wiedzieć?

 1. Warto ustanowić pełnomocnika, jeśli osobiście nie możemy zarejestrować pojazdu w urzędzie.
 2. Jeśli pełnomocnikiem jest członek najbliższej rodziny, ustanowienie pełnomocnictwa jest bezpłatne.
 3. Opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnika wynosi 17 lub 22 zł.
 4. Przy rejestracji pojazdu należy okazać m.in. ważne ubezpieczenie OC pojazdu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu trzeba podpisać?

  Tak. Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu musi zawierać własnoręczne podpisy właściciela i osoby upoważnionej. Należy je sporządzić w formie pisemnej. Inaczej urząd je odrzuci, a pełnomocnik nie będzie mógł zarejestrować samochodu.
 2. Czy każdy może być pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu?

  Nie, jeśli osoba fizyczna nie ma zdolności do czynności prawnych. Nie mają ich osoby poniżej 13 lat, a także ubezwłasnowolnione całkowicie. Oznacza to, że pełnomocnikiem upoważnionym do rejestracji pojazdu może zostać osoba fizyczna, która: – jest pełnoletnia i ma pełną zdolność do czynności prawnych, – ukończyła 13 lat i ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 15 kodeksu cywilnego), – jest ubezwłasnowolniona częściowo i ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (art. 15 kodeksu cywilnego).
 3. Czy pełnomocnik zawsze jest upoważniony do rejestracji pojazdu?

  Nie, jeśli w zakresie pełnomocnictwa nie zostanie zamieszczona precyzyjna informacja, że inna osoba w imieniu właściciela może zarejestrować pojazd. Podobnie, jeśli w upoważnieniu zabraknie zapisku o możliwości odebrania dowodu rejestracyjnego w urzędzie. Pełnomocnik może reprezentować posiadacza samochodu jedynie w granicach ściśle określonych w piśmie.