Dowód rejestracyjny jest już gotowy do odbioru, ale nie masz czasu, aby odwiedzić urząd? Rozwiązaniem jest udzielenie pełnomocnictwa. Dowiedz się, kto może otrzymać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego i jak je napisać.

Zakup zarówno nowego, jak i używanego samochodu wiąże się z szeregiem formalności. Jedną z podstawowych czynności jest zarejestrowanie samochodu we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela wydziale komunikacji. Jest na to określony termin – 30 dni od dnia transakcji (lub - w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE - od przywiezienia do Polski). Warto go pilnować, bo za niedopełnienie tego obowiązku przewidziana jest kara finansowa w wysokości do 1000 zł.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Formalności związanych z rejestracją samochodu nie musisz jednak załatwiać osobiście. Wystarczy, że upoważnisz do tego inną osobę (wzór uniwersalnego pełnomocnictwa do załatwienia większości spraw w wydziale komunikacji może pobrać tutaj). Podobnie wygląda sytuacja, gdy nie masz możliwości, aby osobiście odebrać dowód rejestracyjny. 

Podpowiadamy, jak, kiedy i kogo można wyznaczyć na naszego pełnomocnika podczas odbioru dowodu rejestracyjnego w urzędzie. 

Kto może zostać upoważniony do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego możesz przygotować dla każdej osoby, która ma zdolność do czynności prawnych oraz czas, aby udać się do wydziału komunikacji i odebrać Twój dokument. Najczęściej pełnomocnictwo od właściciela samochodu otrzymuje:

 • Członek rodziny – np. małżonek, dziecko czy rodzic
 • Bliska osoba, która nie jest członkiem rodziny – np. przyjaciel, partner
 • Profesjonalny pełnomocnik – to sytuacja rzadziej spotykana

Być może samochód nie jest Twoją wyłączną własnością. Przepisy są tak skonstruowane, że wówczas podczas rejestracji powinni być obecni wszyscy współwłaściciele. Jeżeli dowód rejestracyjny ma odebrać jeden ze współwłaścicieli pojazdu, powinien on otrzymać pełnomocnictwo od pozostałych współwłaścicieli.

Kupiłeś nowy samochód z salonu? Od 4 czerwca 2021 r. obowiązuje nowe udogodnienie – rejestrację auta możesz powierzyć pracownikowi salonu sprzedaży pojazdów. Wystarczy, że przy zakupie samochodu wypełnisz wniosek, a formalnościami zajmie się sprzedawca.

Ile kosztuje upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Zaletą udzielenia pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego członkowi rodziny jest brak kosztów. W pozostałych przypadkach trzeba liczyć się z dodatkowym wydatkiem. Ile kosztuje upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego? Opłaty są następujące:

 • 17 zł – opłata skarbowa za standardowe pełnomocnictwo
 • 20 zł – maksymalna opłata za notarialne poświadczenie na pełnomocnictwie
 • 30 zł lub 100 zł – maksymalna opłata za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego pełnomocnictwo do dokonania odpowiednio jednej i więcej niż jednej czynności

Jeżeli musisz zapłacić za udzielone pełnomocnictwo, pozostaje pytanie, na jaki rachunek bankowy powinieneś przelać opłatę. Do pobierania opłat skarbowych upoważnieni są prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie. Płatności możesz dokonać zarówno przelewem na rachunek bankowy, jak i bezpośrednio w kasie urzędu.

Przykład:  Pan Jacek jest mieszkańcem Wejherowa. Samochód zarejestrował w wydziale komunikacji Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Ponieważ nie może odebrać dowodu rejestracyjnego osobiście, udzielił upoważnienia koledze, a opłatę skarbową w wysokości 17 zł przelał na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Jak napisać upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego nie jest szczególnie skomplikowane – możesz samodzielnie przygotować ten dokument. W pełnomocnictwie powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Miejscowość i data sporządzenia pełnomocnictwa
 • Imię, nazwisko i PESEL osoby upoważniającej do odbioru dowodu rejestracyjnego, czyli Twoje dane
 • Określenie stopnia pokrewieństwa – jeżeli do odbioru dowodu rejestracyjnego upoważniasz np. małżonka czy rodzica
 • Imię, nazwisko i numer dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dowodu rejestracyjnego
 • Zakres pełnomocnictwa – w tym przypadku będzie to upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego oraz podpisania decyzji administracyjnej
 • Marka, model, numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu

Pełnomocnictwo musi być opatrzone odręcznym podpisem – w przeciwnym razie nie zostanie przyjęte przez urzędników.

Jeżeli nie chcesz samodzielnie pisać upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego, skorzystaj z gotowych wzorów. Znajdziesz je na stronach urzędów, np. na stronie internetowej wydziału komunikacji czy Biuletynu Informacji Publicznej. Możesz także skorzystać z załączonego poniżej wzoru dokumentu w formacie .pdf lub .docx

Pobierz wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego .pdf

Pobierz wzór upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego .docx

Jakie dokumenty musi mieć pełnomocnik, aby odebrać dowód rejestracyjny?

Proces rejestracji samochodu składa się z dwóch etapów. Pierwszy to rejestracja tymczasowa, która kończy się wydaniem tymczasowego dowodu rejestracyjnego (tzw. miękkiego dowodu rejestracyjnego) ważnego 30 dni. Drugi etap to rejestracja właściwa – w jej rezultacie otrzymasz stały dowód rejestracyjny. Jakie dokumenty musi mieć przy sobie pełnomocnik?

Jeżeli upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego dotyczy stałego dowodu rejestracyjnego, to upoważniona przez Ciebie osoba musi zabrać ze sobą:

 • Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej, gdy była ona wymagana
 • Tymczasowy dowód rejestracyjny

Osoba odbierająca dowód rejestracyjny będzie musiała też okazać dokument tożsamości, np. dowód osobisty.

Uwaga! Dowód rejestracyjny można odebrać wyłącznie w tym wydziale komunikacji, który zarejestrował pojazd.

Z uwagi na sytuację pandemiczną związaną z COVID-19 większość wydziałów komunikacji obsługuje wyłącznie umówionych wcześniej klientów. Osoba, która otrzymała upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego, powinna zarezerwować termin online (na stronie internetowej urzędu) lub telefonicznie.

Czy dowód rejestracyjny może zostać wysłany za pośrednictwem poczty?

Być może się przeprowadziłeś lub wyjechałeś i upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego nie jest dla Ciebie odpowiednim rozwiązaniem. Wówczas możesz zarejestrować samochód przez Internet. Dziś jest to możliwe w wydziałach komunikacji, które przystąpiły do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Pojazd i Kierowca (ESP PiK).

Po tym, jak wypełnisz wniosek rejestracji samochodu online i prześlesz do urzędu wymagane dokumenty, urzędnicy mogą na podany przez Ciebie adres wysłać zarówno tymczasowy, jak i właściwy dowód rejestracyjny. Zostaniesz jednak obciążony kosztami przesyłek. O procesie rejestracji samochodu przez Internet przeczytasz tutaj.

Przykład:  Pani Aneta mieszka w Wieliczce i wyjechała na pewien czas do Szczecina, gdzie kupiła używany samochód. Ponieważ Starostwo Powiatowe w Wieliczce przystąpiło do ESP PiK, zdecydowała się ona zarejestrować pojazd przez Internet. W rezultacie dokumenty przez panią Anetę i urzędników były przesyłane za pośrednictwem poczty (w tym dowód rejestracyjny).

Czy po rejestracji samochodu trzeba kupić ubezpieczenie OC?

Dowód zakupu ubezpieczenia OC należy okazać przy rejestracji pojazdu. Wręczając wybranej osobie upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego, nie musisz dawać jej także aktualnej polisy. Jeżeli przejąłeś polisę od sprzedawcy pojazdu i jest ona aktualna, to nie musisz też kupować OC – chyba że uznasz to za opłacalne rozwiązanie.

Niektórzy nabywcy w okresie między rejestracją tymczasową a rejestracją właściwą samochodu porównują oferty polis OC oraz dodatkowych ubezpieczeń komunikacyjnych. Zakup ubezpieczenia w tym okresie pozostaje jednak bez wpływu na proces rejestracji. Najważniejsze jest, aby nowy właściciel nie dopuścił do przerwy w ubezpieczeniu, bo to wiąże się z karą finansową

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Może się zdarzyć, że przejęte OC wygaśnie podczas oczekiwania na stały dowód rejestracyjny. Ponieważ takie ubezpieczenie nie przedłuży się na kolejny okres (to jeden z wyjątków od ogólnej zasady, że OC przedłuża się automatycznie), będziesz musiał we własnym zakresie zadbać o OC.

Co warto wiedzieć

 • Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego może zostać udzielone zarówno członkowi rodziny, jak i osobie niespokrewnionej, np. znajomemu.
 • Z opłaty skarbowej w wysokości 17 zł zwolnione są tylko pełnomocnictwa dla członków rodziny. Jeżeli upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego udzielasz np. małżonkowi, to nie zapłacisz.
 • Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego to prosty dokument, który możesz przygotować we własnym zakresie. Alternatywą jest skorzystanie ze wzorów dostępnych na stronach internetowych wydziałów komunikacji.
 • Dowód rejestracyjny urzędnicy mogą wysłać na wskazany przez Ciebie adres – wystarczy, że dokonasz rejestracji pojazdu drogą elektroniczną.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. W ilu egzemplarzach należy przygotować upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego?

  Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego należy przygotować w jednym egzemplarzu. Dokument ten powinna mieć przy sobie osoba, której dałeś upoważnienie do odbioru dowodu.

 2. Czy upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego musi mieć formę pisemną?

  Upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego musi być na piśmie. Nie możesz np. zadzwonić do urzędu i poinformować kto w Twoim imieniu odbierze ten dokument. Brak pełnomocnictwa spowoduje, że urzędnicy nie wydadzą dowodu rejestracyjnego.

 3. Czy samochód można zarejestrować przez pełnomocnika?

  Przepisy dopuszczają rejestrację pojazdu przez pełnomocnika. W tej sytuacji również będzie konieczne pełnomocnictwo – upoważnienie do rejestracji samochodu. Dodatkowo wskazana przez Ciebie osoba będzie musiała dostarczyć do urzędu wszystkie wymagane dokumenty – ich listę znajdziesz tutaj.

 4. Czy upoważnienie do odbioru dowodu rejestracyjnego musi być sporządzone przez notariusza?

  Dla pełnomocnictwa do odbioru dowodu rejestracyjnego zastrzeżona jest forma pisemna. Nie jest jednak konieczne, aby pełnomocnictwo przygotował notariusz. Możesz samodzielnie napisać takie upoważnienie lub skorzystać ze wzorów, które na swoich stronach internetowych zamieszczają wydziały komunikacji.