Właściciele pojazdów muszą wyrobić nowy dowód rejestracyjny w kilku przypadkach. Zwykle w razie zmiany danych osobowych, czy poważnych zmian konstrukcyjnych pojazdu. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dokumentu, gdy skończą się w nim wolne miejsca na pieczątki potwierdzające ważność badania technicznego.

Koniecznie trzeba wymienić dowód rejestracyjny, jeśli w samochodzie zamontowano instalację gazową. Inną, ważną przyczyną może być np. zmiana adresu zamieszkania. Sprawdziliśmy, gdzie można wyrobić nowy dowód rejestracyjny, jakie dokumenty są do tego potrzebne oraz ile to kosztuje.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy muszę wyrobić nowy dowód rejestracyjny auta?

Kierowca musi wymienić dowód rejestracyjny w kilku przypadkach. Przede wszystkim, gdy zmianie ulegną dane osobowe właściciela auta, takie, jak np. zmiana adresu zamieszkania czy nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego. Dokument trzeba również wyrobić ponownie, jeśli ulegnie on zniszczeniu i jest nieczytelny (np. z powodu zalania).

Dowód rejestracyjny trzeba również wyrobić ponownie, jeśli w samochodzie zamontowano instalację gazową, bądź przeprowadzono w nim inne poważne zmiany konstrukcyjne.

Do niedawna dowód rejestracyjny trzeba było też wymienić, gdy skończyły się w nim wolne rubryki na pieczątkę potwierdzającą ważność badania technicznego pojazdu. Pracownik stacji diagnostycznej mógł ją umieścić w dokumencie sześć razy. Jednak od 4 grudnia 2020 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Od tego dnia nie trzeba już wyrabiać nowego dowodu rejestracyjnego, jeśli skończą się w nim wolne miejsce na pieczątki. Diagnosta dane o ważności badania technicznego wprowadzi do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W przypadku kontroli drogowej lub sprzedaży auta, aktualność przeglądu można sprawdzić w ewidencji. 

Ponadto diagnosta wystawi nam również papierowe zaświadczenie o ważności badania technicznego. W razie potrzeby możemy je okazać policji lub nabywcy samochodu. Będzie potrzebne podczas podróży autem za granicę. Jednocześnie jeśli nadal chcemy posiadać tradycyjne pieczątki, po wyczerpaniu wolnego miejsca w dowodzie rejestracyjnym, możemy złożyć wniosek o wydanie nowego. Jeżeli jednak z tego zrezygnujemy, zaoszczędzimy 54 zł.

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego?

Aby wymienić dowód rejestracyjny na nowy, najpierw trzeba wypełnić wniosek. Można go pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub bezpośrednio w placówce. Ponadto należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • aktualny dowód rejestracyjny pojazdu,
 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty),
 • odpis KRS i zaświadczenie o nadaniu nr REGON w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne,
 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana (dotyczy aut zarejestrowanych po 1 lipca 1999 r.),
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne w celu wymiany na nowe,
 • pełnomocnictwo, gdy właściciel pojazdu nie załatwia formalności osobiście,
 • dowód uregulowania opłaty skarbowej,
 • niektóre urzędy mogą wymagać przedstawienia dokumentu, który potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia OC pojazdu lub dowodu opłacenia składki za polisę.
Uwaga! Jeśli powodem wymiany dowodu rejestracyjnego jest dokonanie w aucie zmian konstrukcyjnych, to konieczne będzie przeprowadzenie badań technicznych pojazdu. Następnie zaświadczenie o ich wyniku należy dołączyć do pozostałych dokumentów składanych w urzędzie.

wysokość opłat za zmiany konstrukcyjne w samochodzie

Gdzie wyrobić nowy dowód rejestracyjny auta?

Nowy dowód rejestracyjny pojazdu można wyrobić w wydziale komunikacji gminy właściwej dla miejsca zamieszkania właściciela auta. Niekiedy dokument wymienia się również w wydziale spraw obywatelskich. 

Warto wiedzieć! Jeśli zmieniamy adres zamieszkania, a jednocześnie zmienia się również właściwość miejscowa wydziału komunikacji (np. w wyniku przeprowadzki do innego miasta), to w tym urzędzie należy wyrobić nowy dowód rejestracyjny.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wydanie przez wydział komunikacji nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu kosztuje 54 zł. Należy również doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 50 gr. Oprócz tego, do wydatków związanych z wyrobieniem dokumentu należy doliczyć 12,50 zł za komplet nalepek legalizacyjnych. Ponadto jeśli chcemy ustanowić pełnomocnika, trzeba dopłacić 17 zł.

Opłaty związane z wyrobieniem nowego dowodu rejestracyjnego

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

54 zł
Opłata ewidencyjna50 gr
Nalepki legalizacyjne12,50 zł
Ustanowienie pełnomocnika17 zł

Łączny koszt

84 zł

Czy trzeba wozić dowód rejestracyjny w aucie?

Od 1 października 2018 r. w Polsce kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej. Policja może sprawdzić jego ważność w formie elektronicznej. Wcześniej za brak tego dokumentu w razie zatrzymania przez drogówkę groził mandat.

Pomimo braku obowiązku wożenia w aucie dowodu rejestracyjnego, warto mieć go przy sobie. Może to pomóc kierowcom w unikaniu kłopotliwych sytuacji, np. jeśli podczas kontroli drogowej policyjny system omyłkowo wskazał, że pojazd nie ma ważnego badania technicznego. Jeżeli mamy pod ręką dowód rejestracyjny, błyskawicznie możemy wyprowadzić funkcjonariuszy z błędu.

Czy trzeba wozić w aucie ubezpieczenie OC?

Podobnie, jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, kierowcy również nie mają obowiązku wożenia polisy OC w samochodzie. Policja podczas kontroli drogowej może sprawdzić ważność obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu przez internet. 

Jednocześnie kierowcy muszą pamiętać, że ich obowiązkiem jest zachować ciągłość ubezpieczenia OC przez cały rok. Właścicielom samochodów osobowych za brak obowiązkowej polisy do 3 dni grozi grzywna 1040 zł ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Z kolei nieubezpieczenie auta powyżej 14 dni, może uszczuplić portfel nierozważnego kierowcy o 5200 zł.

kara za brak oc
 

Samochód musi posiadać ważne OC, nawet jeśli właściciel korzysta z niego sporadycznie lub od dawna stoi nieużywany w garażu. Kierowcy mogli przekonać się o tym podczas niedawnej pandemii koronawirusa. Pomimo, że np. całkowicie przeszli na pracę zdalną i w ogóle nie jeździli w tym czasie autem, musieli terminowo opłacać składki.

Co warto wiedzieć?

 1. Dowód rejestracyjny trzeba wymienić po zmianie danych osobowych.
 2. Dowód rejestracyjny trzeba wymienić po montażu instalacji gazowej.
 3. Dowód rejestracyjny wymienia się w wydziale komunikacji.
 4. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, jeśli skończą się w nim wolne miejsca na pieczątki.