Czy musisz wyrobić dowód rejestracyjny? Właściciele pojazdów muszą wyrobić nowy dowód rejestracyjny w kilku przypadkach. Zwykle w razie zmiany danych osobowych, czy poważnych zmian konstrukcyjnych pojazdu. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dokumentu, gdy skończą się w nim wolne miejsca na pieczątki potwierdzające ważność badania technicznego.

Wymiana dowodu rejestracyjnego jest konieczna, jeśli w samochodzie zamontowano instalację gazową. Inną, ważną przyczyną może być np. zmiana nazwiska. Sprawdziliśmy, gdzie można wyrobić nowy dowód rejestracyjny, jakie dokumenty są do tego potrzebne oraz ile to kosztuje.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Kiedy muszę wyrobić nowy dowód rejestracyjny pojazdu?

Wymiana dowodu rejestracyjnego jest konieczna w kilku przypadkach. Należą do nich:

 • zmiana danych osobowych – np. w wyniku zmiany nazwiska panieńskiego właścicielki pojazdu,
 • poważne zmiany konstrukcyjne pojazdu – np. montaż instalacji gazowej,
 • zmiana adresu zamieszkania właściciela pojazdu – np. po zakupie własnego mieszkania i stałej wyprowadzce z rodzinnego domu,
 • zniszczenie lub zgubienie dowodu rejestracyjnego – np. w wyniku połamania plastikowego dokumentu czy kradzieży.

Czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny z powodu braku miejsca na pieczątkę?

Do niedawna dowód rejestracyjny trzeba było też wymienić, gdy skończyły się w nim wolne rubryki na pieczątkę potwierdzającą ważność badania technicznego pojazdu. Pracownik stacji diagnostycznej mógł ją umieścić w dokumencie sześć razy. Jednak od 4 grudnia 2020 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wymiana dowodu rejestracyjnego nie jest konieczna, jeśli skończy się w nim wolne miejsce na pieczątki. Diagnosta dane o ważności badania technicznego wprowadzi do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). W przypadku kontroli drogowej lub sprzedaży auta, aktualność przeglądu można sprawdzić w ewidencji. 

Ponadto diagnosta wystawi nam również papierowe zaświadczenie o ważności badania technicznego. W razie potrzeby możemy je okazać policji lub nabywcy samochodu. Będzie potrzebne podczas podróży autem za granicę. Jednocześnie jeśli nadal chcemy posiadać tradycyjne pieczątki, po wyczerpaniu wolnego miejsca w dowodzie rejestracyjnym, możemy złożyć wniosek o wydanie nowego. Jeżeli jednak z tego zrezygnujemy, zaoszczędzimy 54,50 zł.

Jak wymienić dowód rejestracyjny?

Wymiana dowodu rejestracyjnego jest realizowana w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu. Może to być:

 • urząd starostwa powiatowego,
 • urząd miasta w przypadku miast na prawach powiatu,
 • urząd dzielnicy w Warszawie.
Warto wiedzieć! Jeśli zmieniamy adres zamieszkania, a jednocześnie zmienia się również właściwość miejscowa wydziału komunikacji (np. w wyniku przeprowadzki do innego miasta), to w tym urzędzie należy wyrobić nowy dowód rejestracyjny.

Aby wymienić dowód rejestracyjny na nowy, najpierw trzeba wypełnić wniosek. Można go pobrać ze strony internetowej urzędu miasta lub bezpośrednio w placówce. Ponadto należy do niego dołączyć następujące dokumenty:

 • aktualny dowód rejestracyjny pojazdu,

 • dokument tożsamości (np. dowód osobisty),

 • odpis KRS i zaświadczenie o nadaniu nr REGON w przypadku innych podmiotów niż osoby fizyczne,

 • kartę pojazdu, jeżeli była wydana,

 • pełnomocnictwo, gdy właściciel pojazdu nie załatwia formalności osobiście. Wówczas należy wnieść opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł (są z niej zwolnieni członkowie najbliższej rodziny),

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,

 • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC,

 • potwierdzenie ważności badania technicznego pojazdu.

Jeśli powodem wymiany dowodu rejestracyjnego na nowy jest zgubienie lub kradzież, należy dołączyć również oświadczenie o utracie dokumentu lub potwierdzenie złożenia zawiadomienia na policji.

Czas oczekiwania na wydanie dowodu rejestracyjnego wynosi 30 dni. W tym czasie dokumentem, który potwierdza dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego jest pozwolenie czasowe. Wydaje się je na 30 dni, a wyjątkowych okolicznościach może zostać przedłużone o kolejne 30 dni.

Uwaga! Jeśli powodem wymiany dowodu rejestracyjnego jest dokonanie w aucie zmian konstrukcyjnych, to konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań technicznych pojazdu. Następnie zaświadczenie o ich wyniku należy dołączyć do pozostałych dokumentów składanych w urzędzie.

opłaty zmiany konstrukcyjne pojazdu

Czy można wymienić dotychczasowy dowód rejestracyjny przez internet?

To zależy, czy wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu udostępnia taką usługę. Jeśli tak, można złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl. W tym celu po przejściu na stronę należy wykonać następujące kroki:

 • wybrać opcję „Motoryzacja i transport”, następnie „Wydanie wtórnika”, a w kolejnym kroku „Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego”,
 • wpisać miejscowość, w której znajduje się właściwy urząd lub znaleźć go na liście. Natomiast, gdy go brak, sprawę trzeba załatwić poprzez osobistą wizytę w wydziale komunikacji,
 • z kolei, jeśli urząd znajduje się na liście, to należy zalogować się do serwisu za pomocą Profilu Zaufanego. Następnie wypełnić formularz i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
Uwaga! Przez internet można również sprawdzić status dowodu rejestracyjnego. Wystarczy wejść na stronę: www.info-car.pl.

Ile kosztuje wymiana dowodu rejestracyjnego?

Wydanie przez wydział komunikacji nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu kosztuje 54 zł. Należy również doliczyć opłatę ewidencyjną w wysokości 0,50 zł. Oprócz tego, gdy chcemy w czasie oczekiwania na wydanie dokumentu korzystać z samochodu, do wydatków należy doliczyć 13,50 zł za wydanie pozwolenia czasowego oraz 0,50 zł opłaty ewidencyjnej. Ponadto, jeśli ustanawiamy pełnomocnika, który  nie jest członkiem najbliższej rodziny trzeba dopłacić 17 zł.

Opłaty związane z wyrobieniem nowego dowodu rejestracyjnego

Wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

54 zł

Pozwolenie czasowe

13,50 zł

Opłaty ewidencyjne

1 zł

Pełnomocnictwo

17 zł

Koszt wyrobienia nowego dowodu rejestracyjnego

68,50 zł (85,50 zł z pełnomocnictwem)

Czy trzeba wozić dowód rejestracyjny w aucie?

Od 1 października 2018 r. w Polsce kierowcy nie mają obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej. Policja może sprawdzić jego ważność w formie elektronicznej. Wcześniej za brak tego dokumentu w razie zatrzymania przez drogówkę groził mandat.

Pomimo braku obowiązku wożenia w aucie dowodu rejestracyjnego, warto mieć go przy sobie. Może to pomóc kierowcom w unikaniu kłopotliwych sytuacji, np. jeśli podczas kontroli drogowej policyjny system omyłkowo wskazał, że pojazd nie ma ważnego badania technicznego. Jeżeli mamy pod ręką dowód rejestracyjny, błyskawicznie możemy wyprowadzić funkcjonariuszy z błędu.

Fizyczny dowód rejestracyjny może być również przydatny w razie stłuczki, co ułatwi spisanie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, którego można pobrać gotowy wzór.Bardzo łatwo znaleźć w nim dane pojazdu. Z kolei, jeśli sprawca nie będzie miał dokumentu przy sobie, poszkodowany może obawiać się ryzyka oszustwa, więc wezwie na miejsce zdarzenia policję. W efekcie obie strony stracą znacznie więcej czasu.

Czy trzeba wozić w aucie ubezpieczenie OC?

Podobnie, jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, kierowcy również nie mają obowiązku wożenia polisy OC w samochodzie. Policja podczas kontroli drogowej może sprawdzić ważność obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu przez internet. 

Jednocześnie kierowcy muszą pamiętać, że ich obowiązkiem jest zachować ciągłość ubezpieczenia OC przez cały rok. Właścicielom samochodów osobowych w okresie styczeń-czerwiec 2023 r. za brak obowiązkowej polisy do 3 dni grozi grzywna w wysokości 1400 zł ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Z kolei nieubezpieczenie auta powyżej 14 dni, może uszczuplić portfel nierozważnego kierowcy o 6980 zł.

kary za brak OC 2023

W związku z podwyżką płacy minimalnej z 3490 do 3600 zł brutto, w okresie lipiec-grudzień 2023 r. kara za brak OC dla właścicieli samochodów osobowych do 3 dni wzrośnie do 1440 zł. Natomiast nieubezpieczenie auta powyżej 14 dni wkrótce będzie mogło kosztować kierowców 7200 zł.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

kary za brak OC 2023

Wymiana dowodu rejestracyjnego – co warto wiedzieć?

 1. Dowód rejestracyjny trzeba wymienić po zmianie danych osobowych.

 2. Dowód rejestracyjny trzeba wymienić po montażu instalacji gazowej.

 3. Dowód rejestracyjny wymienia się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu.

 4. Od 4 grudnia 2020 r. nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, jeśli skończą się w nim wolne miejsca na pieczątki.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o wymianę dowodu rejestracyjnego

 1. Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego?

  Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego należy złożyć w miejscu zamieszkania właściciela pojazdu. Tak wynika z art. 73 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 2. Gdzie złożyć wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego przez internet?

  To zależy. Jeśli wydział komunikacji właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela pojazdu oferuje taką usługę, można to zrobić za pośrednictwem platformy epuap.gov.pl. Natomiast jeżeli nie, to wówczas wszelkie formalności trzeba załatwić osobiście w urzędzie.

 3. Co to jest wtórnik dowodu rejestracyjnego?

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego, czyli po prostu nowa wersja dokumentu, jest wydawana na wniosek właściciela pojazdu po utracie lub zniszczeniu dotychczasowego dowodu. Wydaje go organ rejestrujący, w którym aktualnie samochód jest zarejestrowany.

 4. Jak policja sprawdzi dane pojazdu bez dowodu rejestracyjnego?

  Policja i inne uprawnione służby (np. straż miejska lub Inspekcja Transportu Drogowego), wszelkie dane zawarte w dokumentach kierowcy oraz samochodu mogą sprawdzić zdalnie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 5. Czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny po zmianie adresu zamieszkania?

  Niestety, tak. Za niedopełnienie tego obowiązku właściciel pojazdu może zostać ukarany grzywną w wysokości od 200 do 1000 zł przez starostę.

 6. Czy trzeba wymienić dowód rejestracyjny po zmianie nazwiska?

  Niestety, tak. Po zmianie nazwiska np. z powodu zawarcia związku małżeńskiego przez właścicielkę pojazdu, należy wymienić dowód rejestracyjny.

 7. Czy możliwe jest korzystanie z samochodu bez pozwolenia czasowego?

  Nie. Jeśli złożyliśmy wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego i do czasu wydania przez urząd nowego dokumentu chcemy korzystać z samochodu, to musimy wyrobić w urzędzie pozwolenie czasowe ważne 30 dni. Jest za to pobierana opłata w wysokości 13,50 zł.

 8. Czy trzeba wymieniać tablice rejestracyjne wraz z dowodem rejestracyjnym?

  To zależy. Od 31 stycznia 2022 r. istnieje możliwość zachowania dotychczasowych tablic rejestracyjnych dla samochodów, które wcześniej były zarejestrowane w Polsce, a jednocześnie tablice są zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem.