Jazda bez dowodu rejestracyjnego w Polsce nie skutkuje już mandatem. Mimo że posiadanie tego dokumentu przy sobie nie jest obowiązkowe, to przydaje się on w wielu sytuacjach na drodze, np. w czasie stłuczki, gdy chcemy spisać oświadczenie sprawcy kolizji.

Od 1 października 2018 r. jazda bez dowodu rejestracyjnego pojazdu, jak i dokumentu potwierdzającego zakup polisy OC jest w naszym kraju dozwolona. W razie kontroli drogowej policja zweryfikuje dane właściciela i samochodu w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Niemniej jednak, dowód rejestracyjny wciąż może przydać się w innych sytuacjach.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest dowód rejestracyjny pojazdu?

Dowód rejestracyjny to dokument przypisany do danego samochodu lub innego rodzaju pojazdu mechanicznego. Wydawany jest w momencie rejestracji w wydziale komunikacji. 

W dowodzie rejestracyjnym znajdują się następujące informacje:

 • numer rejestracyjny samochodu,

 • data pierwszej rejestracji,

 • dane właściciela auta: imię i nazwisko, adres i nr PESEL (lub REGON, jeśli samochód należy do firmy),

 • dane o pojeździe: marka, model, nr VIN,

 • maksymalna masa całkowita, dopuszczalna masa całkowita i masa własna pojazdu,

 • data wydania dowodu rejestracyjnego,

 • data ważności dowodu rejestracyjnego (to pole jest wypełniane w wyjątkowych przypadkach),

 • liczba osi pojazdu,

 • kategoria pojazdu,

 • pojemność silnika w cm3,

 • maksymalna moc netto w kW,

 • rodzaj paliwa (stosuje się oznaczenia: P to benzyna, D – olej napędowy, LPG – gaz płynny propan-butan, EE – energia elektryczna),

 • liczba miejsc siedzących wliczając kierowcę,

 • data kolejnego badania technicznego.

W dowodzie rejestracyjnym nie ma danych na temat ubezpieczenia OC samochodu. Podsumowując – można powiedzieć, że dowód rejestracyjny to dokument, który identyfikuje pojazd tak samo, jak dowód osobisty opisuje właściciela.

Wypowiedź eksperta

Przy rejestracji samochodu urzędnik wydaje pozwolenie czasowe (zwane potocznie tymczasowym dowodem rejestracyjnym lub miękkim dowodem), które jest ważne przez 30 dni. Wydawane jest ono na czas oczekiwania, aż urząd przygotuje stały dowód rejestracyjny. Pozwolenie czasowe ma taką samą moc prawną, jak 'zwykły' dowód rejestracyjny.
Kamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychKamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Czy kierowca musi mieć przy sobie dowód rejestracyjny?

Wraz z postępującą cyfryzacją z obywateli sukcesywnie znoszone są obowiązki posiadania przy sobie różnych dokumentów. 

Dotyczy to także kierowców, którzy obecnie nie muszą mieć ze sobą:

 • dowodu rejestracyjnego,

 • polisy OC,

 • prawa jazdy.

Podczas kontroli drogowej uprawnione służby (policja, straż miejska, czy Inspekcja Transportu Drogowego) sprawdzają dane o tych dokumentach w bazie CEPiK, do której mają dostęp online. Kierowca musi posiadać tylko dowód osobisty w formie tradycyjnej, e-dowód lub inny dokument (np. paszport) do potwierdzenia tożsamości.

Brak obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego, ubezpieczenia OC i prawa jazdy nie oznacza, że nie trzeba mieć tych dokumentów w ogóle. Pojazdy muszą być zarejestrowane (tzn. muszą mieć wydane dowody rejestracyjne), kierowcy muszą mieć uprawnienia do prowadzenia (czyli prawo jazdy), a samochody trzeba ubezpieczać. Za niespełnienie którejś z tych powinności grożą kary przewidziane przepisami. 

Kiedy policja może zatrzymać dowód rejestracyjny auta?

Wraz z nowelizacją ustawy, która pozwoliła nie wozić ze sobą dokumentu, kierowcy często zastanawiają się, jak teraz wygląda zatrzymanie dowodu rejestracyjnego. No bo w końcu jak zatrzymać dokument, którego fizycznie nie ma? Odpowiadamy – wirtualnie, a potencjalne przyczyny zatrzymania pozostały niezmienne.

To znaczy, że podczas kontroli drogowej drogówka (lub inne uprawnione służby) mogą zatrzymać dowód, kiedy:

 • samochód nie spełnia wymagań ochrony środowiska,

 • stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu na drodze, 

 • pojazd ma nieważne badanie techniczne.

Zatrzymania dowodu rejestracyjnego dokonuje się elektronicznie – tzn. wprowadzany jest komunikat do CEPiK, że dany kierowca ma zatrzymany dowód. Jeżeli stan pojazdu nie zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu, policja wydaje pokwitowanie, które uprawnia do poruszania się po drodze przez 7 dni. To czas, aby zrobić zaległe badania czy usunąć usterkę. Nie można jeździć samochodem, gdy pokwitowanie straci ważność, a kierowca nie odzyskał jeszcze dowodu rejestracyjnego. 

Przykład

Podczas rutynowej kontroli okazało się, że samochód prowadzony przez Iwonę ma nieważne badania techniczne. Policja wirtualnie zatrzymała dowód rejestracyjny pojazdu i wydała dokument uprawniający do poruszania się samochodem przez 7 dni. Jeśli w tym czasie badanie nie zostanie przeprowadzone, nie będzie można korzystać z tego pojazdu.

Dowód rejestracyjny może też zatrzymać diagnosta, jeżeli uzna, że usterki w aucie są zbyt poważne, aby mogło ono wyjechać na ulicę. Diagnosta zatrzymuje dowód fizycznie (nie ma możliwości zabrać go wirtualnie) i odsyła do wydziału komunikacji, który go wydał. Kierowca może go stamtąd odzyskać, kiedy usunie przyczynę zatrzymania dokumentu.

Do czego papierowy dowód rejestracyjny jest wciąż potrzebny?

Choć nie ma już obowiązku posiadania fizycznego dowodu rejestracyjnego, aby okazać go służbom, to wciąż należy zachować papierowy dokument. Potrzebny jest np. podczas podróży zagranicznych, gdyż drogówka i analogiczne instytucje z innych krajów nie mają dostępu do polskiej bazy CEPiK. Dowód rejestracyjny to także jeden z dokumentów, który należy przekazać przy sprzedaży samochodu. W związku z powyższym nie można dopuścić do sytuacji, kiedy fizycznego dowodu po prostu nie mamy. Jeśli zaginął lub został zniszczony, należy złożyć wniosek o wtórnik.

Jeszcze do niedawna fizyczny dowód rejestracyjny konieczny był podczas wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów. Diagnosta przystawiał w nim pieczątkę poświadczająca pozytywny wynik badania technicznego. Obecnie może zrobić to samo elektronicznie – wprowadzając stosowną adnotację do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Z tego samego powodu nie ma potrzeby wymiany dowodu rejestracyjnego, kiedy skończą się w nim miejsca na pieczątki.

Kiedy warto mieć dowód rejestracyjny przy sobie?

Dowód rejestracyjny warto wozić ze sobą w schowku ze względu na nieprzewidziane okoliczności, w których się przydaje. Jedną z nich jest kolizja czy drobna stłuczka. Kierowcy, którzy uczestniczą w takim niegroźnym zdarzeniu drogowym, nie mają obowiązku wzywania policji. Jeśli obie strony nie mają wątpliwości, z czyjej winy doszło do kraksy i chcą szybko dojść do porozumienia, mogą spisać oświadczenie.

Oprócz opisania okoliczności zdarzenia niezbędnym elementem oświadczenia są:

 • dane kierowców (spisane z dowodów tożsamości),

 • dane samochodów (zgodne z tymi w dowodach rejestracyjnych),

 • numery polis OC.

Jak widać, oprócz dowodu rejestracyjnego, przydatne jest także ubezpieczenie samochodu (w formie papierowej umowy lub zapisane na e-mailu). Jeśli tego dokumentu któryś z kierowców nie ma przy sobie, ważność polisy i inne dane ubezpieczeniowe można sprawdzić w bazie UFG (Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego).

Jaka kara grozi za brak ważnego ubezpieczenia OC? 

Każdy zarejestrowany samochód musi mieć wykupione OC przez cały okres rejestracji. Za brak ciągłości obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu grożą wysokie kary, nawet jeśli polisy nie było raptem jeden dzień. Wysokość kar zależy od wysokości wynagrodzenia minimalnego.

Kary za brak polisy dla samochodów osobowych od 1 lipca 2023 r. wynoszą:

 • brak OC do 3 dni - 1 440 zł,

 • brak OC od 4 do 14 dni - 3 600 zł,

 • brak OC powyżej 14 dni - 7 200 zł.

kara za brak OC

​Od mandatu nałożonego przez UFG bardzo trudno się skutecznie odwołać, dlatego warto dbać o to, żeby nie dopuścić do nieważności polisy. Najtańsze ubezpieczenie OC znajdziesz za pomocą kalkulatora rankomat.pl. Za pośrednictwem porównywarki można się nie tylko dowiedzieć, który ubezpieczyciel oferuję najkorzystniejszą umowę, ale i od razu ją sfinalizować.

Jazda bez dowodu rejestracyjnego pojazdu – co warto wiedzieć?

 1. Nie ma obowiązku posiadania przy sobie podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego. Służby mogą sprawdzić te same informacje, które są w dowodzie, wykorzystując dostęp do CEPIK.

 2. Fizyczny dowód rejestracyjny potrzebny jest w trakcie podróży za granicę (tamtejsza drogówka nie ma dostępu do polskich baz) oraz przy sprzedaży samochodu. Warto go także mieć przy sobie w razie stłuczki, aby spisać oświadczenie. Z tego samego powodu przydaje się także polisa OC.

 3. Nie trzeba wymieniać dowodu rejestracyjnego, jeśli skończą się w nim miejsca na pieczątki z badań technicznych. Diagnosta ze stacji kontroli pojazdów może wprowadzić dane o badaniu do CEP i taka elektroniczna informacja jest tak samo ważna jak pieczątka.

 4. Nie mając przy sobie dowodu rejestracyjnego, nie unikniemy zatrzymania tego dokumentu. Jeśli drogówka uzna, że są podstawy do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, dokona tego elektronicznie – wysyłając stosowny komunikat do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Po elektronicznym zatrzymaniu dowodu nie można poruszać się danym samochodem, nawet wtedy, gdy zaczniemy wozić ze sobą dowód rejestracyjny w formie tradycyjnej. Wyjątkiem jest posiadanie specjalnego pokwitowania, które umożliwia jazdę samochodem przez określoną liczbę dni od zatrzymania dowodu.

 5. Warto zainstalować w telefonie aplikację mPojazd. Dzięki niej w każdej chwili będziesz miał dostęp do danych zawartych w dowodzie i ubezpieczeniu OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o jazdę bez dowodu rejestracyjnego

 1. Czy za brak dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej mogę dostać mandat?

  Nie. Od 1 października 2018 r. jazda bez dowodu rejestracyjnego jest dopuszczalna. Oczywiście chodzi tu o sytuację, kiedy samochód jest zarejestrowany, ale kierowca nie ma przy sobie dowodu rejestracyjnego w formie papierowego dokumentu.

 2. Czy mogę dostać mandat za nieokazanie prawa jazdy przy kontroli?

  Nie. Podobnie jak w przypadku dowodu rejestracyjnego, obowiązek posiadania prawa jazdy przy sobie został zniesiony. Drogówka może sprawdzić wszystkie dane, które są w tych dokumentach poprzez dostęp do bazy CEPiK.

 3. Jak policja zatrzyma mój dowód rejestracyjny, jeśli nie mam go przy sobie?

  Choć obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego został zniesiony, policja wciąż może go zatrzymać - zrobi to jednak elektronicznie, tzn. wprowadzi stosowną informację do bazy CEPiK.

 4. Jak można odzyskać zatrzymany elektronicznie dowód rejestracyjny samochodu?

  Zwrot dokumentu zatrzymanego elektronicznie odbywa się także online, poprzez odnotowanie odpowiedniej informacji w CEPiK. Dowód odblokowuje jednostka, która go zatrzymała. W tym celu należy wypełnić wniosek o elektroniczne odnotowanie zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego. Na zwrot można liczyć dopiero po usunięciu powodu, z którego zatrzymano dokument. 

 5. Czy można korzystać z pojazdu po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego?

  Można wyłącznie w przypadku, jeśli organ, który zatrzymał dowód, wydał jednocześnie pokwitowanie uprawniające do korzystania z samochodu przez określony czas.

 6. Czy trzeba mieć przy sobie dowód rejestracyjny za granicą?

  Tak, podróżując za granicą masz obowiązek posiadania dowodu rejestracyjnego. Zagraniczne służby i inne instytucje nie mają dostępu do polskiej bazy CEPIK i mogą żądać okazania dowodu np. podczas rutynowej kontroli drogowej.

 7. Czy można ubezpieczyć samochód bez dowodu rejestracyjnego?

  Tak. Do umowy podaje się wtedy nr VIN zamiast nr rejestracyjnego. Należy tylko pamiętać o uaktualnieniu danych po rejestracji.

 8. Czy trzeba wozić ze sobą polisę OC?

  Obowiązku takiego nie ma, choć dane z polisy OC przydają się np. przy stłuczce, aby spisać oświadczenie. Wydrukowaną umowę OC można trzymać w schowku lub mieć ją dostępną w wersji cyfrowej (np. zapisać w pamięci telefonu).

 9. Czy trzeba wozić ze sobą prawo jazdy?

  Nie. Tak samo, jak ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego, nie trzeba mieć ze sobą w samochodzie prawa jazdy. 

 10. Jakie są zasady kontroli drogowej?

  Drogówka może przeprowadzić kontrolę rutynowo (bez uzasadnienia) lub w przypadku, gdy kierowca złamał prawo. Podczas kontroli mogą być sprawdzane stan trzeźwości i uprawnienia do prowadzenia pojazdów kierowcy, stan techniczny i przebieg silnika samochodu.