Samochody zarejestrowane w Polsce obowiązkowo muszą być wyposażone w sprawną gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy. Jednocześnie kierowcy muszą dbać o widoczność, czystość i prawidłowy montaż tablic rejestracyjnych. Za granicą przepisy są o wiele surowsze.

W Polsce nie trzeba wozić w samochodzie apteczki czy kamizelki odblaskowej. Zwykle za granicą są to obowiązkowe elementy wyposażenia pojazdu. Sprawdziliśmy, jakie akcesoria i dokumenty muszą znajdować się w aucie, a także jakie kary grożą kierowcom za ich brak w razie kontroli drogowej.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jakie wyposażenie samochodu musi zapewnić producent?

Producent musi przed wprowadzeniem pojazdu na rynek spełnić szereg norm bezpieczeństwa. W tym celu samochód musi uzyskać homologację. Natomiast obowiązkiem właściciela jest dbanie, aby auto było sprawne. W tym celu przeprowadza się coroczne badanie techniczne. Jednocześnie należy samodzielnie na bieżąco usuwać powstające usterki czy awarie. Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, pojazd:

 • nie może zagrażać bezpieczeństwu osób nim jadących lub innym uczestnikom ruchu drogowego,
 • nie może powodować hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach,
 • nie może wydzielać szkodliwych substancji, których poziom przekracza normy określone w przepisach,
 • nie może powodować niszczenia drogi,
 • musi zapewnić dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu,
 • nie może powodować zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu – jakie elementy musi posiadać auto?

Zgodnie z przepisami, samochód zarejestrowany w Polsce musi obowiązkowo być wyposażony w:

 • sprawną gaśnicę. Zalecana przez ekspertów jest co najmniej typu BC (umożliwiająca gaszenie płynów i gazów) lub ABC (służy do gaszenia płynów, gazów i ciał stałych) o pojemności przynajmniej 1 kg, która posiada ważną homologację. Za jeszcze lepsze modele uważa się gaśnice o zawartości co najmniej 2 kg, ponieważ dłużej wypuszczają strumień.
 • trójkąt ostrzegawczy ze znakiem homologacji, który jest ustawiany na drodze w razie awarii lub wypadku i informuje innych kierowców o unieruchomieniu samochodu,
 • tablicę rejestracyjną, która musi być czytelna, oświetlona, niezasłonięta oraz prawidłowo zainstalowana. 

Aby mieć do gaśnicy łatwy dostęp, nie należy przewozić jej np. w bagażniku. Co ważne, nie otrzymamy mandatu, jeśli wygaśnie jej ważność. Jednocześnie jednak do obowiązków kierowcy należy dbanie o właściwy stan techniczny urządzenia (m.in. zawartość środka gaśniczego nie może być mniejsza niż 1 kg). W przypadku braku gaśnicy samochód może również nie zaliczyć badania technicznego.

Jaka kara grozi za brak obowiązkowego wyposażenia samochodu?

Za brak lub nieprawidłowy przewóz, czy użytkowanie obowiązkowych elementów wyposażenia samochodu grożą kary. Wysokość mandatu zależy od rodzaju przewinienia.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu – stawki mandatów w 2024 r.

Rodzaj przewinienia

Wysokość mandatu

Brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego

Od 20 do 500 zł

Niedopełnienie obowiązku utrzymania tablic rejestracyjnych w należytym stanie

100 zł

Montaż zmniejszonych tablic, mimo że pojazd posiada miejsce na standardowe tablice rejestracyjne

300 zł

Zakrywanie tablic rejestracyjnych

500 zł

Ozdabianie tablic rejestracyjnych

500 zł

Umieszczanie tablic rejestracyjnych w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone500 zł
Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu awarii na drodze ekspresowej lub autostradzie300 zł

Źródło: Prawo o ruchu drogowym

Jakie dodatkowe elementy wyposażenia samochodu warto posiadać?

W Polsce obowiązkowo trzeba wozić w aucie gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy, a także zadbać o czystość, widoczność i prawidłowy montaż tablicy rejestracyjnej. Oprócz tego z pewnością warto mieć w samochodzie apteczkę. Pamiętajmy, że chociaż nie trzeba jej posiadać, to w razie wypadku mamy obowiązek udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. W apteczce powinny się znaleźć m.in.:

 • bandaże i plastry z opatrunkiem,
 • środek dezynfekujący,
 • rękawiczki ochronne,
 • opaska uciskowa,
 • koc termoizolacyjny, 
 • chusta trójkątna,
 • ustnik do sztucznego oddychania.

Warto również wozić w samochodzie kamizelkę odblaskową. Zwłaszcza że po opuszczeniu auta po zmroku w terenie zabudowanym, kierowca staje się pieszym i jego odzież musi być wyposażona w elementy odblaskowe. Przydatny może również okazać się zestaw narzędzi (np. podnośnik wraz z kluczem do kół), żarówek lub bezpieczników, a także sprawne koło zapasowe.

Jakie dokumenty musi wozić w samochodzie kierowca?

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą wozić w samochodzie dowodu rejestracyjnego oraz papierowego potwierdzenia ważnościubezpieczenia OC. W razie kontroli drogowej policja ma elektroniczny dostęp do tych dokumentów za pomocą Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Od 5 grudnia 2020 r. zniesiono również obowiązek posiadania przy sobie prawa jazdy w samochodzie, co jednocześnie umożliwia aplikacja mObywatel. Aby móc z niej skorzystać, trzeba posiadać profil zaufany. W usłudze mPrawo Jazdy mamy elektroniczny dostęp do odpowiednika fizycznego dokumentu, który policja podczas kontroli drogowej uznaje tak samo, jak klasyczne prawo jazdy.

Czy zaliczymy badanie techniczne w razie braku obowiązkowego wyposażenia samochodu?

Diagnosta podczas przeprowadzania badania technicznego w Stacji Kontroli Pojazdów z pewnością wykryje, że auto nie posiada obowiązkowych elementów wyposażenia. Zwykle jest to brak gaśnicy. W takim przypadku samochód nie zaliczy badań i nie będzie dopuszczony do ruchu drogowego. Warto więc przed wizytą w warsztacie zadbać, aby pojazd był nie tylko sprawny, lecz także wyposażony w wymagane przepisami akcesoria.

Jakie jest obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą?

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską, samochód musi być wyposażony w elementy, które są obowiązkowe w kraju zarejestrowania pojazdu. Jeśli więc podróżujemy autem za granicę, teoretycznie wystarczy trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Niestety często policja podczas kontroli drogowej nie przestrzega tego zapisu, stosując lokalne przepisy. Aby uniknąć niepotrzebnych i nerwowych dyskusji z funkcjonariuszami, warto samodzielnie wyposażyć samochód w dodatkowe akcesoria wymagane w danym państwie. Zwykle będzie to apteczka i kamizelka odblaskowa.

​Obowiązkowe wyposażenie samochodu za granicą

Elementy wyposażenia samochodu

Kraje, w których obowiązują przepisy

Trójkąt ostrzegawczy

Dania, Holandia, Szwajcaria, Szwecja, Finlandia, Węgry, Belgia

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa

Włochy, Norwegia, Portugalia, Francja, Słowacja

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka

Austria, Niemcy

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa (pojazdy powyżej 3,5 t), gaśnica

Rumunia

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka, gaśnica

 Bułgaria, Litwa

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, apteczka, żarówki zapasowe (nie dotyczy samochodów ze światłami ksenonowymi, neonowymi lub LED)

Chorwacja

Pasy bezpieczeństwa, apteczka

Czechy

Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica

Grecja, Łotwa, Malta

2 trójkąty alarmowe, kamizelka odblaskowa,

koło zapasowe i zestaw do jego wymiany

Hiszpania

Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica, apteczka (w samochodach firmowych), kliny zabezpieczające koła

Estonia

Źródło: https://europa.eu/

Niektóre kraje wymagają nietypowych elementów wyposażenia samochodu. W Chorwacji zapasowe żarówki (z wyjątkiem pojazdów mających oświetlenie halogenowe i LED). Z kolei w Estonii koła trzeba zabezpieczyć klinami, a w Hiszpanii mieć dwa trójkąty ostrzegawcze.

W przepisach wielu krajów pojawia się obowiązek posiadania wspomnianych wcześniej apteczki i kamizelki odblaskowej. To kolejna zachęta do tego, żeby zaopatrzyć się w te przedmioty.

Czy ubezpieczenie OC jest potrzebne za granicą?

Wypowiedź eksperta

by podróżować samochodem w większości krajów w Europie, wystarczy posiadać przy sobie papierowe potwierdzenie ważności ubezpieczenia OC. Polisa zawarta w Polsce jest uznawana na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie, jeśli chcemy poruszać się autem po niektórych krajach, musimy wyrobić Zieloną Kartę, a w Rosji i Białorusi wykupić ubezpieczenie graniczne.
Natalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychNatalia Tokarczyk-Jarocka, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Od niedawna polscy kierowcy mogą podróżować samochodem bez Zielonej Karty po Bośni i Hercegowinie i Czarnogórze. Natomiast Rosja i Białoruś zostały wykluczone z Systemu Zielonej Karty.  Natomiast nadal do poruszania się autem po drogach, ten dokument jest potrzebny w następujących krajach:

 • Albanii,
 • Azerbejdżanie,
 • Iranie,
 • Maroko,
 • Mołdawii,
 • Macedonii,
 • Tunezji,
 • Turcji,
 • Ukrainie.

Co warto wiedzieć? – Obowiązkowe wyposażenie samochodu

 1. Auto zarejestrowane w Polsce musi być wyposażone w sprawną gaśnicę i trójkąt ostrzegawczy.
 2. Samochód zarejestrowany w Polsce musi posiadać czytelną, widoczną i prawidłowo zamontowaną tablicę rejestracyjną.
 3. Za granicą zwykle auto musi być wyposażone w apteczkę i kamizelkę odblaskową.
 4. W Polsce kierowcy nie muszą wozić w aucie dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o obowiązkowe wyposażenie auta w Polsce i za granicą

 1. Czy we wszystkich krajach przepisy o obowiązkowym wyposażeniu samochodu są takie same?

  Nie, każdy kraj samodzielnie określa przepisy w tym zakresie. W Polsce obowiązkowa jest gaśnica i trójkąt ostrzegawczy, a np. dodatkowa apteczka w Austrii, Czechach lub Niemczech.

 2. Co zrobić, jeśli przejeżdżam samochodem przez kilka krajów?

  Kierowcy podróżujący za granicę nie muszą wyposażać samochodu we wszystkie elementy, które są obowiązkowe w innym kraju. Wystarczy, że w aucie będą znajdować się przedmioty, których przepisy wymagają w państwie zarejestrowania pojazdu. Czyli w Polsce jest to gaśnica i trójkąt ostrzegawczy.

 3. Czy muszę posiadać przy sobie dokumenty podróżując samochodem za granicę?

  Obecnie w Polsce nie trzeba wozić w samochodzie dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy i potwierdzenia ważności polisy OC. Jeśli jednak podróżujemy autem za granicę, musimy mieć je przy sobie. Miejscowa policja w odróżnieniu od polskiej, nie może zweryfikować ważności dokumentów w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

 4. Co grozi za brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego w samochodzie?

  W Polsce za brak w samochodzie obowiązkowej gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego grozi mandat od 20 do 500 zł. Co ciekawe, jeśli butla straci datę ważności, kierowca nie zostanie ukarany.

 5. Czy apteczka w samochodzie jest obowiązkowa?

  Nie, ale warto ją wozić w samochodzie i dbać o jej zawartość. W razie wypadku drogowego mamy obowiązek udzielić pomocy poszkodowanym. Bez apteczki może to być bardzo utrudnione.