Około 60% Polaków podróżuje na wakacje samochodem. W każdym z państw Europy panują inne regulacje dotyczące obowiązkowego wyposażenia pojazdu. Sprawdzamy, co kierowca musi mieć w samochodzie oraz podpowiadamy, jak zadbać o ochronę pojazdu w podróży.

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską w samochodzie powinno znajdować się wyposażenie wymagane w kraju zarejestrowania pojazdu. Oznacza to, że w samochodach zarejestrowanych w Polsce wystarczy trójkąt i gaśnica. To jednak tylko teoria, bo w praktyce bywa zupełnie inaczej. Policjanci często nie przestrzegają zapisów Konwencji bądź interpretują ją we własnym zakresie. Zamiast narażać się na dyskusje z przedstawicielami prawa i mandaty, lepiej sprawdzić jakie wyposażenie wymagane jest w krajach, przez które będzie się podróżować i odpowiednio przygotować samochód.

Jakie wyposażenie samochodu w Polsce jest obowiązkowe?

Choć o odpowiednie wyposażenie pojazdu w momencie jego wprowadzenia na rynek odpowiada producent, z biegiem czasu i w trakcie użytkowania, to na właścicielu auta spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie samochodu w odpowiedniej kondycji technicznej. Innymi słowy, to kierowca musi zadbać o sprawność elementów, które mają wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy. 

Jak informuje pkt. 1 art. 66 Kodeksu drogowego:

Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. 

Poza dbaniem o ogólny stan techniczny pojazdu, każdy kierowca musi jednak pamiętać o obowiązkowym wyposażeniu dodatkowym. W samochodach zarejestrowanych w Polsce, musi znajdować się: 

 • Trójkąt ostrzegawczy - będzie niezbędny zarówno wtedy, gdy nasz samochód ulegnie awarii na drodze, jak wtedy, gdy będziemy świadkami wypadku, którego miejsce trzeba odpowiednio zabezpieczyć. To właśnie dzięki odblaskowemu trójkątowi inni uczestnicy ruchu wiedzą, że w danym miejscu powinni zachować szczególną ostrożność. 

 • Gaśnica - przede wszystkim musi być sprawna. Warto pamiętać, że powinna mieć ważny okres legalizacji i gwarancji (choć to z reguły nie jest sprawdzane podczas kontroli). Co więcej, musi być umieszczona w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy, aby w razie pożaru bez problemu można było jej użyć. 

Dodatkowo każde auto obowiązkowo musi posiadać ważne i dobrze widoczne dla innych kierowców tablice rejestracyjne. Numery mają być czytelne, niezabrudzone, odsłonięte oraz odpowiednio oświetlone. 

Jakie wyposażenie samochodu jest obowiązkowe w krajach Europy?

Wśród wymaganego wyposażenia europejskich samochodów pojawiają się takie elementy, jak:

 • apteczka (koszt wyposażenia około 25 zł),

 • gaśnica (koszt od 30 zł do 70 zł),

 • trójkąt ostrzegawczy (koszt od 15 zł do 50 zł),

 • kamizelki odblaskowe (koszt około 10 zł),

 • koło zapasowe wraz z elementami niezbędnymi do jego wymiany (koszt koła od 120 zł do 400 zł, koszt narzędzi od 70 zł do 250 zł),

 • komplet zapasowych żarówek( koszt od 30 zł do 100 zł),

 • bezpieczniki (koszt od 30 zł do 100 zł).

Poniższa grafika prezentuje, jak to wygląda w poszczególnych państwach Europy.

co zabrać do samochodu - obowiązkowe wyposażenie samochodu

Zmiany w wyposażeniu nowo wyprodukowanych aut 

Od połowy 2022 roku, wszystkie nowo wyprodukowane samochody będą musiały posiadać dodatkowe wyposażenie w postaci

 • Systemów inteligentnego dostosowania prędkości 

 • Ułatwienia w zakresie montażu alkomatów blokujących zapłon 

 • Systemów ostrzegania monitorujących senność i uwagę kierowcy 

 • Zaawansowanych systemów wykrywania rozproszenia uwagi kierowcy 

 • Awaryjnych sygnałów stop 

 • Systemów wykrywania obiektów podczas cofania 

 • Rejestratorów danych na temat zdarzeń (czarne skrzynki) 

 • Systemów monitorowania ciśnienia w oponach 

 • Zaawansowanych systemów hamowania awaryjnego 

 • Systemów utrzymywania pojazdu na pasie ruchu w nagłych sytuacjach 

 • Zwiększonych stref zabezpieczenia przed uderzeniem głową (system chroniący pieszych i rowerzystów przed uderzeniem głową) 

Zestaw pierwszej pomocy – co powinno znajdować się w apteczce?

Apteczka to wyposażenie pojawiające się w wymogach wielu europejskich państw. Zgodnie z przepisami Unii, w samochodach powinien znajdować się zestaw pierwszej pomocy zgodny z niemiecką normą DIN 13164. Określa ona następujące wyposażenie apteczki:

 • jedna sztuka opatrunku indywidualnego G (sterylnego),

 • trzy sztuki  opatrunku indywidualnego M (sterylnego),

 • opakowanie plastrów 10 x 6 cm,

 • jedna rolka plastra 5m x 2,5cm,

 • dwie sztuki opaski elastycznej 4m x 6cm,

 • trzy sztuki opaski elastycznej 4m x 8cm,

 • jedna sterylna chusta opatrunkowa 60 x 80 cm,

 • dwie sterylne chusty opatrunkowe 40 x 60 cm,

 • dwie chusty trójkątne,

 • trzy opakowania (łącznie sześć sztuk) sterylnego kompresu 10x10 cm,

 • nożyczki 14,5 cm z zaokrąglonymi końcami,

 • cztery sztuki rękawic lateksowych,

 • koc ratunkowy (folia termiczna) 160 x 210 cm,

 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

W apteczcenie powinny znajdować się leki, płyny do dezynfekcji, nożyczki z ostrym zakończeniem lub inne ostre przedmioty, a także wata czy lignina.

Mandat za brak wyposażenia samochodu. Jakie kary grożą kierowcom w Europie?

Wysokość mandatu uzależniona jest od taryfikatorów obowiązujących w danym europejskim kraju.W momencie kontroli prowadzonej przez lokalnych policjantów można oczywiście powołać się na Konwencję Wiedeńską, jednakże z doświadczenia wielu kierowców wynika, że to w niczym nie pomaga.

Brak obowiązkowego wyposażenia samochodu zgodnego z przepisami kraju, przez który się podróżuje będzie skutkował mandatem, a ten zostanie ściągnięty nawet po powrocie do kraju dzięki unijnej dyrektywie dotyczącej transgranicznej wymiany informacji o właścicielach pojazdów. Na terenie Europy (poza Francją) nie grożą nam punkty karne.

Poniżej prezentujemy taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości w popularnych wśród Polaków kierunkach podróży za moto.onet.pl:

 • Chorwacja - od 58 do 117 euro

 • Czechy od 93 do 187 euro

 • Słowacja od 50 do 800 euro

 • Niemcy - od 15 do 160 euro

 • Austria od 726 do 2180 euro

 • Włochy - od 674 do 2108 euro

 • Bułgaria - około 163 euro

 • Węgry - od 93 do 187 euro

 • Hiszpania - od 360 do 500 euro

 • Francja - od 135 do 1500 euro

Jakie dokumenty trzeba zabrać w podróż samochodem po Europie?

Poruszający się po polskich drogach kierowcy od niedawna nie muszą mieć przy sobie w samochodzie papierowej wersji dokumentów, takich jak dowód rejestracyjny, prawo jazdy, czy potwierdzenia ważności obowiązkowego ubezpieczenia OC. Podczas ewentualnej kontroli, policja może bowiem sprawdzić dane w w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). 

Inaczej wygląda to w przypadku podróży zagranicznych. W tym przypadku każdy kierowca powinien posiadać przy sobie prawo jazdy, dowód i polisę OC, ponieważ zagraniczne służby nie mają dostępu do polskiej bazy danych. 

Trzeba jednak pamiętać, że w niektórych krajach europejskich zwykłe potwierdzenie OC nie wystarczy - wtedy należy wyrobić Zieloną Kartę, która jest ekwiwalentem polskiego dokumentu. 

Na uwadze należy mieć również to, że polskie prawo jazdy obowiązuje na terenie krajów członkowskich UE i EFTA. W pozostałych krajach może być jednak wymagane prawo jazdy międzynarodowe, dlatego przed podróżą warto dokładnie sprawdzić zasady obowiązujące w kraju, który chcemy odwiedzić. 

Auto assistance. Co zapewnia ochrona samochodu w ramach ubezpieczenia turystycznego?

Pakiet assistance oferowany kierowcom w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego, będzie chronił kierowcę zarejestrowanego w Polsce pojazdu podczas podróży do Europy. W niektórych przypadkach ochrona ta nie będzie jednak kompleksowa. Np. dołączane często do obowiązkowego ubezpieczenia OC bezpłatne assistance (tzw. assistance mini), nie zapewnia pomocy w holowaniu pojazdu poza Polską.

Niektóre z płatnych pakietów wprowadzają natomiast ograniczenia co do kilometrów, jeśli chodzi o taką usługę. Co więcej, standardowa polisa obowiązuje przez 12 miesięcy, co wiąże się z wyższą ceną, jaką trzeba za nią zapłacić. 

Ubezpieczyć samochód na wyjazd można też w ramach polisy turystycznej. Niektórzy ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie gwarantujące pomoc w razie jakichkolwiek problemów z pojazdem za granicą. Kierowcy mogą liczyć na odholowanie samochodu do warsztatu lub autoryzowanego serwisu, jego naprawę, a także na wsparcie w razie stłuczki, wypadku czy kolizji. Ubezpieczyciel pomoże także w przypadku kradzieży auta lub braku paliwa.

Towarzystwo ubezpieczeniowe zapewnia ponadto samochód zastępczy, zakwaterowanie na czas naprawy pojazdu lub możliwość kontynuacji podróży innymi środkami transportu. Oferowana jest także pomoc prawna oraz formalna. Wszystko to oczywiście razem ze standardową ochroną w ramach ubezpieczenia turystycznego.

Wybierając polisę z auto assistance koniecznie trzeba zwrócić uwagę, czy towarzystwo ubezpieczeniowe określiło limit wieku, do którego maksymalnie może być ubezpieczony pojazd – niektórzy ubezpieczyciele nie obejmują ochroną samochodów powyżej 10 czy 15 lat. Warto również sprawdzić, jaka jest suma gwarantowana ubezpieczenia i dopasować ją pod kątem wartości swojego samochodu. Dodatkowo, należy również ocenić, czy elementy polisy turystycznej zapewniające auto assistance są wystarczające.

Patrycja PałkaPatrycja Pałka

co zapewnia auto assistance w podróży

Jeśli chcemy zabezpieczyć siebie i swoje auto podczas podróży do jednego z krajów Europy, warto rozważyć więc zakup specjalnego ubezpieczenia krótkoterminowego, które gwarantuje ochronę ubezpieczeniową na wysokim poziomie, bez konieczności inwestowania w roczną polisę. Takie ubezpieczenie można wykupić na 4, 9, 16, lub 31 dni, korzystając z porównywarki rankomat.pl. 

Przykładowe koszty i zakres assistance krótkoterminowego na wyjazd do Europy

Axa 

Pakiet 

Standard 

Comfort 

Premium 1000 

Naprawa na miejscu zdarzenia 

TAK 

TAK 

TAK 

Holowanie po wypadku 

300 km 

500 km 

1000 km 

Holowanie po awarii 

300 km 

400 km 

1000 km 

Postój samochodu na parkingu 

2 doby 

4 doby 

4 doby 

Transport osoby ubezpieczonego 

TAK 

TAK 

TAK 

Zakwaterowanie ubezpieczonego 

3 doby 

4 doby 

4 doby 

Samochód zastępczy 

2 doby 

5 dób 

5 dób 

Wymiana kół 

TAK 

TAK 

TAK 

Pomoc gdy zabraknie paliwa 

TAK 

TAK 

TAK 

Wsparcie tłumacza 

TAK 

TAK 

TAK 

Europ Assistance 

Pakiet 

Mini 

Komfort 

Rozszerzony 

VIP 

Gdzie obowiązuje? 

Polska 

Polska 

Polska i Europa 

Polska i Europa 

Naprawa na miejscu zdarzenia 

500 PLN 

500 PLN 

1000 PLN 

1000 PLN 

Holowanie po wypadku 

Do najbliższego warsztatu 

350 PLN 

350 km (PL) 

500 km (EU) 

750 km (PL) 

750 km (EU) 

Holowanie po awarii 

Do najbliższego warsztatu 

350 PLN 

350 km (PL) 

500 km (EU) 

750 km (PL) 

750 km (EU) 

Transport podróżnych 

500 PLN 

500 PLN 

500 PLN 

1000 PLN 

Nocleg podróżnych 

2 dni (hotel 2 lub 3-gwiazdkowy) 

3 dni (hotel 2 lub 3-gwiazdkowy) 

5 dni (hotel  lub 4-gwiazdkowy) 

Auto zastępcze 

2 dni 

5 dni lub 7 dni 

15 dni 

Postój na strzeżonym parkingu 

Max 3 doby/łączny limit 300 PLN 

Max 3 doby/łączny limit 300 PLN 

Max 3 doby/łączny limit 500 PLN 

Max 3 doby/łączny limit 500 PLN 

Tankowanie pojazdu 

1 000 PLN 

1 000 PLN 

Wymiana koła 

1 000 PLN 

1 000 PLN 

Limit km od miejsca zamieszkania 

50 km 

Telefoniczna pomoc tłumacza 

TAK 

TAK 

Ubezpieczenie auto assistance działa na terenie wybranych krajów Europy – warto przed zakupem polisy sprawdzić w OWU, czy są to kraje, przez które będzie się podróżować.Taką polisę gwarantującą ubezpieczenie kierowcy, jego pasażerów i samochodu można mieć już od 84,52 zł na tygodniowy wyjazd.

Co warto wiedzieć?

1. W każdym z państw europejskich panują inne regulacje co do obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

2. Konwencja Wiedeńska nie chroni przed otrzymaniem mandatu za brak wyposażenia wymaganego na terenie kraju, przez który się przejeżdża. 

3. W ramach wyposażenia samochodu w różnych krajach wymagane są takie elementy, jak apteczka, gaśnica, kamizelki odblaskowe, koło zapasowe wraz z elementami niezbędnymi do jego wymiany, komplet zapasowych żarówek oraz bezpieczniki.

4. Wysokość mandatu za brak wyposażenia uzależniona jest od taryfikatorów obowiązujących w danym europejskim kraju.

5. Na czas wyjazdu można zakupić ubezpieczenie turystyczne z Auto Assistance, które zapewnia wsparcie w razie problemów z pojazdem za granicą.

Najczęściej zadawane pytania

 1. Czy wszędzie w Europie obowiązują te same przepisy dotyczące wyposażenia samochodu?

  Nie, w każdy europejskim kraju wymagania dotyczące obowiązkowego wyposażenia samochodu mogą się od siebie różnić. 

 2. Czy podczas podróży przez kilka krajów trzeba mieć elementy obowiązkowe w każdym z tych państw?

  Tak naprawdę zgodnie z ustaleniami Konwencji Wiedeńskiej, w pojeździe obowiązkowo musi znajdować się tylko takie wyposażenie, które jest wymagane w kraju jego obecnej rejestracji. 

 3. Jakie dokumenty musi mieć kierowca?

  W Polsce kierowcy muszą posiadać prawo jazdy, dowód rejestracyjny i potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC (nie trzeba wozić w aucie ich papierowej wersji). Za granicą konieczna będzie papierowa wersja wspomnianych dokumentów, a czasami także Zielona Karta lub międzynarodowe prawo jazdy. 

 4. Czy podróżując po Europie w samochodzie należy nosić maseczkę?

  Choć każdy kraj może wprowadzać własne zasady jeśli chodzi o obostrzenia sanitarne, obecnie zasłanianie nosa i ust podczas jazdy samochodem nie jest obowiązkowe. Przed podróżą warto jednak dokładnie sprawdzić informacje na temat zasad w kraju, do którego wyjeżdżamy, ponieważ nakazy mogą być na bieżąco aktualizowane.