Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów to baza zawierająca informacje o pojazdach, ich właścicielach i kierowcach. Z danych zgromadzonych w CEPiK korzystają przedsiębiorcy, instytucje i osoby fizyczne. Chcesz wiedzieć więcej o CEPiK i tym, kiedy warto sięgnąć po zgromadzone w nim zasoby? Zapoznaj się z naszym kompleksowym przewodnikiem po CEPiK.

Przymierzasz się do zakupu samochodu i zamierzasz upewnić się, że informacje przekazane przez dotychczasowego właściciela są prawdziwe? Chcesz sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie? Dziś jest to możliwe bez wychodzenia z domu – m.in. w tym celu powstał CEPiK.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Czym jest i kiedy powstał CEPiK?

Powstanie i funkcjonowanie CEPiK (w tym zakres gromadzonych w tej bazie informacji) reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowego. Od 1 stycznia 2016 r. System Informatyczny (SI) CEPiK jest prowadzony przez Ministra Cyfryzacji. Z kolei udostępnianiem informacji zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Aktualnie SI CEPiK składa się z dwóch ewidencji:

 • Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) – w bazie znajdują się informacje o osobach posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami, osobach, którym cofnięto uprawnienia i osobach mających zakaz prowadzenia pojazdów,
 • Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) – ta część CEPiK zawiera dane pojazdu (w tym techniczne), dane o właścicielach (aktualnym i poprzednim), zdarzeniach (np. kradzieży czy zbyciu), przebiegu oraz o terminach ubezpieczenia OC i badań technicznych.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 2015 r. przewidziała uruchomienie CEPiK 2.0, czyli zmodernizowanego systemu informatycznego CEPiK. W efekcie funkcjonalność systemu została rozszerzona, powstała także Centralna Ewidencji Posiadaczy Kart Parkingowych.

System CEPiK jest wciąż rozwijany, a liczba informacji do niego przekazywanych nadal rozszerzana. Przykładowo od 1 stycznia 2020 r. w CEP gromadzone są informacje o wymianie licznika pojazdu oraz o odczycie jego wskazania już po wymianie.

Jakie zadania realizuje CEPiK?

System informatyczny CEPiK powstał m.in. po to, aby ograniczyć nieprawidłowości związane z handlem pojazdami i podnieść bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dziś, gdy zasoby CEPiK są dostępne dla szerokiej grupy użytkowników, system pomaga:

 • ograniczyć m.in. liczbę kradzieży pojazdów i oszustw ubezpieczeniowych,
 • zwiększyć efektywność pracy Policji przez dostęp do centralnego banku danych,
 • poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego przez dbałość o właściwy stan techniczny pojazdów i formalne uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • usprawnić pracę organów administracji państwowej w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy.
O znaczeniu CEPiK dla funkcjonowania administracji i handlu pojazdami świadczyć może liczba kierowanych do bazy zapytań. Rocznie jest ich ok. 27,5 mln.

Systematycznie poszerzanie funkcjonalności CEPiK pozwala też dostosować się do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach należących do Unii Europejskiej.

Jakie informacje są gromadzone w CEPiK?

Zakres danych i informacji gromadzonych w CEPiK został ujęty w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. W CEPiK przechowywane są m.in. informacje:

 • o pojeździe (np. marka, typ i model, rodzaj, rok produkcji, data pierwszej rejestracji, termin badania technicznego),
 • o nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika,
 • o kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,
 • o utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu,
 • o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,
 • o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

W efekcie jest to potężne narzędzie, które zawiera kompleksowe informacje zarówno o pojazdach, jak i kierowcach.

Z jakich usług mogą korzystać obywatele?

Jednym z celów projektu CEPiK 2.0 było stworzenie podstaw prawnych i technicznych tak, aby informacje zgromadzone w systemie mogły być w jeszcze szerszym stopniu udostępniane obywatelom. W efekcie dziś do dyspozycji osób fizycznych i przedsiębiorców są następujące usługi:

1. Historia Pojazdu

Kupując używany pojazd, opieramy się na informacjach zamieszczonych w ogłoszeniu i przekazanych przez jego właściciela. Jak uchronić się przed zakupem kradzionego lub powypadkowego samochodu lub motocykla? Jak upewnić się, że pojazd nie ma cofniętego licznika? W ocenie wiarygodności oferty pomocna jest usługa Historia Pojazdu.

Informacje zgromadzone w usłudze Historia Pojazdu pozwalają sprawdzić przeszłość pojazdu oraz potwierdzić informacje otrzymane od sprzedawcy. Korzystając z Historii Pojazdu, zweryfikować można m.in.:

 • dane techniczne pojazdu (w tym pojemność i moc silnika),
 • czy pojazd posiada aktualne badanie techniczne,
 • odczyt drogomierza, który został zarejestrowany podczas ostatniej kontroli drogowej,
 • czy dla pojazdu została wykupiona polisa OC,
 • czy pojazd nie jest oznaczony jako kradziony.

Usługa Historia Pojazdu jest bezpłatna, a skorzystać może z niej każdy. Aby otrzymać raport o pojeździe, wystarczy podać jego numer rejestracyjny, datę pierwszej rejestracji i numer VIN.

Od 1 marca 2020 r. usługa Historia Pojazdu została rozszerzona o informacje o szkodach istotnych, czyli takich, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów podczas jazdy.

2. Bezpieczny Autobus

Wysyłasz dziecko na wycieczkę? Do pracy dojeżdżasz autobusem? Usługa Bezpieczny Autobus pozwala sprawdzić podstawowe informacje o autobusie lub autokarze. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu, aby dowiedzieć się, czy:

 • dla pojazdu zostało wykupione ubezpieczenie OC,
 • pojazd posiada ważne badanie techniczne,
 • pojazd został oznaczony jako wycofany z ruchu.

Sprawdzając autokar, uwagę warto zwrócić także na liczbę miejsc siedzących i stojących.

Skorzystanie z usługi Bezpieczny Autobus, podobnie jak z wszystkich pozostałych udostępnianych przedsiębiorcom i osobom fizycznym rejestrów prowadzonych przez Ministerstwa Cyfryzacji, jest bezpłatne.

Co miesiąc za pośrednictwem usługi Bezpieczny Autobus do SI CEPiK trafia ponad 17 000 zapytań.

3. Punkty karne online

Liczbę punktów karnych można sprawdzić na dwa sposoby: osobiście w komisariacie policji oraz przez internet. Ta druga metoda jest możliwa dzięki usłudze Punkty karne online. Aby sprawdzić swoje punkty karne, wymagany jest profil zaufany. Przy jego użyciu:

 • zaloguj się na swoje indywidualne konto,
 • sprawdź liczbę punktów karnych,
 • pobierz dokument w formacie PDF – ten punkt nie jest konieczny, jeżeli nie potrzebujesz wydruku.

- W CEPiK można sprawdzić wyłącznie własne punkty karne. Korzystając z usługi Punkty karne online nie poznamy więc liczby punktów karnych, które na swoim koncie zgromadził inny kierowca. Warto także pamiętać, że wydrukowany w systemie CEPiK dokument nie jest dokumentem urzędowym i może nie zostać uznany na przykład przez urzędników czy sąd

- mówi Bartosz Benduch, specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl

Wydrukowany dokument nie będzie dokumentem urzędowym – może nie zostać uznany np. przez urzędników czy sąd.

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego (eGo), możesz skorzystać z usługi tymczasowego profilu zaufanego. Wówczas Twoja tożsamość zostanie potwierdzona poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Tymczasowy profil jest ważny przez 3 miesiące.

4. Mój Pojazd

Chcesz sprawdzić oferty ubezpieczycieli korzystając z kalkulatora OC/AC, ale nie masz przy sobie dowodu rejestracyjnego? Informacje zawarte w tym dokumencie możesz sprawdzić online, korzystając z usługi Mój Pojazd.

W usłudze Mój Pojazd dostępne są informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czyli m.in.:

 • terminy ważności ubezpieczenia OC i badania technicznego,
 • dane techniczne (w tym pojemność silnika),
 • czy pojazd został czasowo wycofany z ruchu.

Aby sprawdzić online informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, będziesz potrzebował profilu zaufanego (możesz skorzystać z opisanego wyżej tymczasowego profilu zaufanego).

Po zalogowaniu się na konto, informacje o pojeździe można pobrać w formacie PDF i następnie wydrukować. Analogicznie jak w przypadku wydruku z usługi Punkty karne online, wydruk nie będzie dokumentem urzędowym.

5. Wniosek o udostępnienie danych

To kolejna usługa, z której mogą korzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Aby pozyskać informacje z CEP lub CEK odpowiednio o pojeździe lub kierowcy, wystarczy złożyć wniosek o udostępnienie danych wraz z uzasadnieniem. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej CEPiK.

Wniosek o udostępnienie danych można złożyć na kilka sposobów:

 • przez internet – wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany,
 • wysyłając wniosek w formie papierowej na adres Centralnego Ośrodka Informatyki.

Wniosek o wydanie danych z CEP lub CEK należy też opłacić. Opłata wynosi 30,40 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Cyfryzacji.

6. Dostęp do danych statystycznych o pojazdach

CEPiK pozyskuje informacje od wielu podmiotów, a to z kolei sprawia, że dysponuje dużą ilością danych statystycznych. Osoby fizyczne czy przedsiębiorcy mogą wystąpić o udostępnienie tych danych zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Dane z CEPiK są udostępniane w formie uniemożliwiającej identyfikację konkretnych osób czy pojazdów.

O dane zgromadzone w SI CEPiK można wnioskować na dwa sposoby:

 • przez internet – wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany,
 • pocztą – wniosek należy przesłać na adres Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.

Pozyskanie danych jest płatne, a wysokość opłaty zależy od zakresu prac informatycznych, które należy wykonać, aby je pozyskać.

Kto jeszcze korzysta z informacji CEPiK?

Informacje gromadzone w CEPiK są istotne nie tylko dla przedsiębiorców handlujących samochodami czy samych kierowców, ale również dla wielu instytucji. Z systemu informatycznego CEPiK korzystają m.in.:

 • policja, straże miejskie i gminne oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),
 • sądy, komornicy sądowi i administracyjne organy egzekucyjne,
 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców.
Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zakupu ubezpieczenia OC. Policja ma dostęp do systemu CEPiK 2.0, dzięki czemu może sprawdzić dane pojazdu.

Jeszcze do niedawna, gdy samochód nie posiadał np. aktualnego badania technicznego, właścicielowi był zatrzymywany dowód rejestracyjny. Od października 2018 r. funkcjonariusze, którzy przeprowadzili kontrolę, odnotowują w systemie CEPiK fakt zatrzymania dokumentów – informacja ta jest widoczna dla wszystkich służb mających dostęp do CEPiK.

Źródła danych – kto przekazuje informacje do CEPiK?

Dane do Systemu Informatycznego CEPiK przekazywane są przez różne podmioty – dysponentów informacji o kierowcach, pojazdach i ich właścicielach. Są to przede wszystkim:

 • wydziały komunikacji w starostwach powiatowych – do nich należy m.in. rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień,
 • firmy ubezpieczeniowe – ubezpieczyciele informują o ubezpieczeniu (wygaśnięciu ubezpieczenia) pojazdu,
 • stacje kontroli pojazdów – przekazują one informacje o tym, czy pojazd przeszedł badanie techniczne oraz o odczycie licznika,
 • policja i ITD – podmioty te do CEPiK przekazują informacje m.in. o kradzieży pojazdu i zatrzymaniu dokumentów.

Dzięki temu, że dane do CEPiK przekazują różne instytucje i służby, baza ta jest kompletna – zawiera szeroką gamę informacji o pojazdach i kierowcach.

Dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) przekazuje 369 jednostek samorządu terytorialnego.

Jak powstanie CEPiK wpłynęło na działalność firm ubezpieczeniowych?

Ubezpieczyciele stanowią jedną z grup podmiotów, które przekazują dane i korzystają z informacji zgromadzonych w CEPiK. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym firmy ubezpieczeniowe mają wgląd do informacji o uprawnieniach. Inaczej mówiąc, z CEPiK otrzymują informacje o osobach:

 • posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • którym cofnięto uprawnienia,
 • które nie posiadają uprawnień i kierując popełniły naruszenia,
 • w stosunku do których orzeczono środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek przekazywać na Fundusz CEPiK opłatę w wysokości równowartości 1 euro od każdej zawartej umowy OC.

Według Polskiej Izby Ubezpieczeń firmy ubezpieczeniowe powinny otrzymać dostęp również do danych o mandatach i punktach karnych, gdyż to korzystnie wpłynęłoby na taryfikację składek.

Co warto wiedzieć

 • System CEPiK składa się z dwóch ewidencji - Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) i Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Od 2016 r. jest prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji.
 • Działalność CEPiK podnosi bezpieczeństwo ruchu drogowego i obrotu pojazdami.
 • Informacje z zasobów CEPiK pozyskują instytucje i obywatele. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą korzystać m.in. z usług Historia Pojazdu, Bezpieczny Autobus czy Punkty karne online.
 • Dane do CEPiK przekazują m.in. wydziały komunikacji, firmy ubezpieczeniowe i stacje kontroli pojazdów.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Jakie dane są potrzebne, aby sprawdzić historię pojazdu za pośrednictwem bazy CEPiK?

  Do sprawdzenia informacji o historii samochodu będzie potrzebny numer rejestracyjny pojazdu, numer VIN, a także data pierwszej rejestracji samochodu. Informacje, które można otrzymać z CEPiK są niezwykle ważne przy zakupie używanego samochodu. Dowiesz się z nich znacznie więcej niż z treści ogłoszenia, które zamieścił sprzedawca. Pamiętaj, że w jego interesie może być pominięcie “niezbyt korzystnej” historii pojazdu (np. wypadkowej).
 2. Czy w bazie CEPiK można znaleźć informację o polisie OC?

  Baza CEPiK, oprócz informacji o pojeździe zawiera także dane dotyczące ubezpieczeniu samochodu. Jeśli jesteś zainteresowany kupnem używanego pojazdu, warto sprawdzić jak długo będzie obowiązywać polisa poprzedniego właściciela. Pamiętaj, że brak obowiązkowego ubezpieczenia skutkuje karą finansową, nakładaną na właściciela auta przez UFG. Jeśli z bazy CEPik wynika, że pojazd, który zamierzasz kupić nie jest ubezpieczony, nie musisz obawiać się kary, o ile nabędziesz polisę OC w dniu podpisania umowy kupna-sprzedaży (dług powstały przed tym dniem zostaje na koncie poprzedniego właściciela).
 3. Jakie dokumenty można zastąpić informacjami zawartymi w bazie CEPiK?

  CEPiK umożliwia pozostawienie w domu takich dokumentów jak: dowód rejestracyjny, polisa OC oraz prawo jazdy. Informacje zawarte w powyższych dokumentach znajdują się również w bazie CEPiK, a więc podczas kontroli pojazdu policjant dowie się wszystkiego o prowadzącym samochód i pojeździe bez względu na to, czy posiada przy sobie “papierowe” dokumenty czy też nie.