Centralna Ewidencja Kierowców i Pojazdów to baza zawierająca informacje o pojazdach, ich właścicielach i kierowcach. Z danych zgromadzonych w CEPiK korzystają przedsiębiorcy, instytucje i osoby fizyczne. Chcesz wiedzieć więcej o CEPiK i tym, kiedy warto sięgnąć po zgromadzone w nim zasoby? Zapoznaj się z naszym kompleksowym przewodnikiem po CEPiK.

Przymierzasz się do zakupu samochodu i zamierzasz upewnić się, że informacje przekazane przez dotychczasowego właściciela są prawdziwe? Chcesz sprawdzić liczbę punktów karnych na swoim koncie? Dziś jest to możliwe bez wychodzenia z domu – m. in. w tym celu powstał CEPiK.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest CEPiK?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to baza, która została stworzona na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jej system informatyczny zawiera informacje o pojazdach mechanicznych zarejestrowanych w Polsce oraz o kierowcach, którzy posiadają uprawnienia do ich prowadzenia. Celem powstania CEPiK jest zapobieganie negatywnym zjawiskom związanym ze sprzedażą używanych samochodów. Zawarte w bazie dane mają pomóc osobom zainteresowanym zakupem auta z drugiej ręki zweryfikować jego historię.

CEPiK obejmuje Centralną Ewidencję Kierowców (CEK) oraz Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP). Centralna Ewidencja Pojazdów pozwala sprawdzić historię auta, co jest bardzo dużym ułatwieniem przy zakupie używanego samochodu. Jakie dokładnie informacje możesz uzyskać dzięki Centralnej Ewidencji Pojazdów?

Jakie dane zawiera Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców?

Zakres danych i informacji gromadzonych w CEPiK został ujęty w ustawie Prawo o ruchu drogowym. System informatyczny przechowuje m.in. informacje:

 • o pojeździe (np. marka, typ i model, rodzaj, rok produkcji, data pierwszej rejestracji, termin ostatniego badania technicznego),

 • o nadaniu i wybiciu numeru nadwozia (podwozia) lub numeru silnika,

 • o kradzieży pojazdu oraz jego odnalezieniu,

 • o utracie dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych, pozwolenia czasowego i tablic oraz karty pojazdu, a także ich odnalezieniu,

 • o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego,

 • o zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.

W efekcie jest to potężne narzędzie, które zawiera kompleksowe informacje zarówno o pojazdach, jak i kierowcach. Ma zapewnić bezpieczeństwo obrotu pojazdami.

Z jakich usług mogą korzystać obywatele w CEPiK?

Jednym z celów projektu CEPiK 2.0 było stworzenie podstaw prawnych i technicznych tak, aby informacje zgromadzone w systemie mogły być w jeszcze szerszym stopniu udostępniane obywatelom. W efekcie dziś do dyspozycji osób fizycznych i przedsiębiorców są następujące usługi:

1. Historia Pojazdu

Kupując używany pojazd, opieramy się na informacjach zamieszczonych w ogłoszeniu i przekazanych przez jego właściciela. Jak uchronić się przed zakupem kradzionego lub powypadkowego samochodu lub motocykla? Jak upewnić się, że pojazd nie ma cofniętego licznika? W ocenie wiarygodności oferty warto skorzystać z usługi Historia Pojazdu.

Historia Pojazdu to bezpłatna usługa pozwalają sprawdzić przeszłość pojazdu oraz potwierdzić informacje otrzymane od sprzedawcy. Dzięki niej poznasz historię pojazdu i inne informacje, które są gromadzone przez system informatyczny:

 • dane techniczne pojazdu (w tym pojemność i moc silnika),

 • czy pojazd posiada aktualne badanie techniczne,

 • odczyt drogomierza (licznika), który został zarejestrowany podczas ostatniej kontroli drogowej,

 • czy dla pojazdu została wykupiona polisa OC,

 • czy pojazd nie jest oznaczony jako kradziony.

Uwaga!

Usługa Historia Pojazdu jest bezpłatna, a skorzystać może z niej każdy. Aby otrzymać raport o pojeździe, wystarczy podać jego numer rejestracyjny, datę pierwszej rejestracji i numer VIN.

Od 1 marca 2020 r. usługa Historia Pojazdu została rozszerzona o informacje o szkodach istotnych, czyli takich, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo kierowców i pasażerów podczas jazdy.

2. Bezpieczny Autobus

Wysyłasz dziecko na wycieczkę? Do pracy dojeżdżasz autobusem? Usługa bezpiecznyautobus.gov.pl pozwala sprawdzić podstawowe informacje o autobusie lub autokarze. Wystarczy podać numer rejestracyjny autobusu, aby dowiedzieć się, czy:

 • dla pojazdu zostało wykupione ubezpieczenie OC,

 • pojazd posiada ważne badanie techniczne,

 • pojazd został oznaczony jako wycofany z ruchu.

Wstępne sprawdzenie autobusu warto rozpocząć od liczby miejsc siedzących i stojących. Co ważne, usługa Bezpieczny Autobus jest całkowicie bezpłatna.

3. Punkty karne online

Liczbę punktów karnych można sprawdzić na dwa sposoby: osobiście w komisariacie policji oraz przez internet. Ta druga metoda jest możliwa dzięki usłudze: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoje-punkty-karne.

Wypowiedź eksperta

W CEPiK można sprawdzić wyłącznie własne punkty karne. Korzystając z usługi Punkty karne online nie poznamy więc liczby punktów karnych, które na swoim koncie zgromadził inny kierowca. Warto także pamiętać, że wydruk z systemu CEPiK nie jest dokumentem urzędowym i może nie zostać uznany na przykład przez urzędników czy sąd.
Daniel Bartosiewicz, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychDaniel Bartosiewicz, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Aby sprawdzić swoje punkty karne, wymagany jest profil zaufany. Przy jego użyciu:

 • zaloguj się na swoje indywidualne konto,

 • sprawdź liczbę punktów karnych,

 • pobierz dokument w formacie PDF – ten punkt nie jest konieczny, jeżeli nie potrzebujesz wydruku.

Warto wiedzieć

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego (eGo), możesz skorzystać z usługi tymczasowego profilu zaufanego. Wówczas Twoja tożsamość zostanie potwierdzona poprzez rozmowę wideo z urzędnikiem. Tymczasowy profil jest ważny przez 3 miesiące. Jest to również całkowicie bezpłatna usługa.

4. Mój Pojazd

Chcesz sprawdzić oferty ubezpieczycieli korzystając z kalkulatora OC/AC, ale nie masz przy sobie dowodu rejestracyjnego? Informacje zawarte w tym dokumencie możesz sprawdzić online, korzystając z usługi Mój Pojazd: https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-swoj-pojazd.

W usłudze Mój Pojazd dostępne są informacje pochodzące z Centralnej Ewidencji Pojazdów, czyli m.in.:

 • terminy ważności ubezpieczenia OC i badania technicznego,

 • dane techniczne (w tym pojemność silnika),

 • czy pojazd został czasowo wycofany z ruchu.

Aby sprawdzić online informacje zawarte w dowodzie rejestracyjnym, będziesz potrzebował profilu zaufanego (możesz skorzystać z opisanego wyżej tymczasowego profilu zaufanego).

Po zalogowaniu się na konto, informacje o pojeździe można pobrać w formacie PDF i następnie wydrukować. Podobnie jak w przypadku wydruku z usługi Punkty karne online, wydruk nie będzie dokumentem urzędowym.

5. Wniosek o udostępnienie danych

To kolejna usługa, z której mogą korzystać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne. Aby pozyskać informacje z CEP lub CEK odpowiednio o pojeździe lub kierowcy, wystarczy złożyć wniosek o udostępnienie danych wraz z uzasadnieniem. Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej CEPiK.

Wniosek o udostępnienie danych można złożyć na dwa sposoby:

 • przez internet – wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany,

 • wysyłając wniosek w formie pisemne na adres Centralnego Ośrodka Informatyki.

Uwaga!

Wniosek o wydanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów lub Centralnej Ewidencji Kierowców należy też opłacić. Opłata wynosi 30,40 zł i należy ją wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Cyfryzacji.

6. Dostęp do danych statystycznych o pojazdach

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców pozyskuje informacje od wielu podmiotów, a to z kolei sprawia, że dysponuje dużą liczbą danych statystycznych. Osoby fizyczne czy przedsiębiorcy mogą wystąpić o udostępnienie tych danych zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Dane z CEPiK są udostępniane w formie uniemożliwiającej identyfikację konkretnych osób czy pojazdów.

O dane zgromadzone w CEPiK można wnioskować na dwa sposoby:

 • przez internet – wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany,

 • pocztą – wniosek należy przesłać na adres Departamentu Systemów Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji.

Pozyskanie danych jest płatne, a wysokość opłaty zależy od zakresu prac informatycznych, które należy wykonać, aby je pozyskać.

Jakie instytucje mają dostęp do danych w CEPiK? 

Informacje gromadzone w CEPiK są istotne nie tylko dla przedsiębiorców handlujących samochodami czy samych kierowców, ale również dla wielu instytucji. Z systemu informatycznego CEPiK korzystają m.in.:

 • policja, straż miejska i gminna oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD),

 • sądy, komornicy sądowi i administracyjne organy egzekucyjne (np. w sprawach rejestracji pojazdów),

 • dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych i kierownicy ośrodków szkolenia kierowców.

Od 1 października 2018 r. kierowcy nie muszą już wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia zakupu ubezpieczenia OC. Policja ma dostęp do danych posiadanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów oraz Centralną Ewidencję Kierowców dzięki czemu może sprawdzić dane pojazdu.

Jeszcze do niedawna, gdy samochód nie posiadał np. aktualnego badania technicznego, właścicielowi był zatrzymywany dowód rejestracyjny. Od października 2018 r. funkcjonariusze, którzy przeprowadzili kontrolę, odnotowują w systemie CEPiK fakt zatrzymania dokumentów – informacja ta jest widoczna dla wszystkich służb mających dostęp do CEPiK.

Dane do Systemu Informatycznego CEPiK przekazywane są przez różne podmioty – dysponentów informacji o kierowcach, pojazdach i ich właścicielach. Są to przede wszystkim:

 • wydziały komunikacji w starostwach powiatowych – do nich należą m.in. rejestracja pojazdów i wydawanie uprawnień,

 • firmy ubezpieczeniowe – ubezpieczyciele informują o ubezpieczeniu (wygaśnięciu ubezpieczenia) pojazdu,

 • stacje kontroli pojazdów – przekazują one informacje o tym, czy pojazd przeszedł badanie techniczne oraz o odczycie licznika,

 • policja i Inspekcja Transportu Drogowego – podmioty te do CEPiK przekazują informacje m.in. o kradzieży pojazdu i zatrzymaniu dokumentów.

Dzięki temu, że dane do Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przekazują różne służby czy instytucje takie jak stacje kontroli pojazdów, baza ta jest kompletna – zawiera szeroką gamę informacji o pojazdach i kierowcach.

Dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) przekazuje 369 jednostek samorządu terytorialnego.

Jak z danych z CEPiK korzystają firmy ubezpieczeniowe?

Ubezpieczyciele stanowią jedną z grup podmiotów, które przekazują dane i korzystają z informacji zgromadzonych w CEPiK. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym firmy ubezpieczeniowe mają wgląd do informacji o uprawnieniach. Oznacza to, że z Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców otrzymuje informacje o osobach:

 • posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami,

 • którym cofnięto uprawnienia,

 • które nie posiadają uprawnień i kierując popełniły naruszenia,

 • w stosunku do których orzeczono środek karny – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych,

 • o liczbie punktów karnych i mandatach zgromadzonych przez kierowców.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK, firmy ubezpieczeniowe mają obowiązek przekazywać na Fundusz CEPiK opłatę w wysokości równowartości 1 euro od każdej zawartej umowy OC.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – co warto wiedzieć?

 1. System CEPiK obejmuje Centralną Ewidencję Kierowców (CEK) oraz Centralną Ewidencję Pojazdów (CEP). Od 2016 r. jest prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji.

 2. Działalność CEPiK podnosi bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprzedaży używanych samochodów.

 3. Informacje z bazy CEPiK pozyskują instytucje i obywatele. Przedsiębiorcy i osoby fizyczne mogą korzystać m.in. z usług Historia Pojazdu, Bezpieczny Autobus czy Punkty karne online.

 4. Dane do CEPiK przekazują m.in. wydziały komunikacji, firmy ubezpieczeniowe i stacje kontroli pojazdów.

 5. Uzyskanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów lub Centralnej Ewidencji Kierowców wymaga wniesienia opłaty w wysokości 30,40 zł.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK)

 1. Jakie dane są potrzebne, aby sprawdzić historię pojazdu w bazie CEPiK?

  Jakie dane są potrzebne, aby sprawdzić historię pojazdu w bazie CEPiK?

 2. Czy w bazie CEPiK można znaleźć informację o polisie OC?

  Tak. W bazie CEPiK można sprawdzić ważność polisy OC pojazdu. Może to być bardzo przydatna informacja przy zakupie używanego samochodu.

 3. Jakie dokumenty można zastąpić informacjami zawartymi w bazie CEPiK?

  CEPiK umożliwia pozostawienie w domu takich dokumentów, jak dowód rejestracyjny, polisa OC oraz prawo jazdy. Informacje zawarte w powyższych dokumentach znajdują się również w bazie CEPiK, więc w razie kontroli drogowej nie trzeba mieć ich przy sobie.

 4. Jak działa system CEPiK?

  Do bazy CEPiK wiele instytucji przesyła zgromadzone informacje zarówno o pojazdach, jak i kierowcach. Są przydatne np. dla policji w czasie kontroli drogowych, czy firm ubezpieczeniowych do oszacowania ryzyka powstania szkody.

 5. Co można sprawdzić w CEPiK?

  W CEPiK osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu mogą sprawdzić jego historię. Z kolei np. firmy ubezpieczeniowe mają dostęp do punktów karnych i mandatów zgromadzonych przez kierowców.

 6. Kto ma dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów?

  Dostęp do CEPiK mają osoby fizyczne oraz wiele państwowych instytucji (np. policja, komornicy sądowi), czy firmy ubezpieczeniowe.