Jeśli planujemy wyjazd za granicę samochodem, powinniśmy sprawdzić, czy będzie nam potrzebna Zielona Karta. Dokument obowiązuje w 12 krajach i potwierdza, że auto posiada aktualne ubezpieczenie OC w kraju, w którym jest zarejestrowane.

Zieloną Kartę można uzyskać jedynie w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy aktualnie ubezpieczony samochód. Jej brak może oznaczać konieczność zakupu obowiązkowego ubezpieczenia OC granicznego. Sprawdziliśmy, jak otrzymać i ile kosztuje wyrobienie Zielonej Karty, w jakich krajach obowiązuje, a także ile może kosztować dodatkowa polisa uprawniająca do przekroczenia granicy w różnych państwach.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest Zielona Karta i do czego służy?

Zielona Karta to dokument, który potwierdza za granicą, że w Polsce właściciel pojazdu ma aktualne ubezpieczenie OC. Należy ją posiadać, podróżując samochodem w 12 krajach (ich pełną listę wymieniamy w dalszej części artykułu).

Dzięki Zielonej Karcie, jeśli spowodujemy za granicą wypadek lub kolizję drogową, to towarzystwo ubezpieczeniowe pokryje szkody finansowe wyrządzone przez nas osobom trzecim. Zakres ochrony dokumentu jest taki sam, jak ubezpieczenia OC pojazdu.

Czy uchodźcy z Ukrainy podróżujący samochodem muszą mieć Zieloną Kartę?

Uwaga! Właściciele pojazdów, które są zarejestrowane w Ukrainie podczas wjazdu do Polski, powinni mieć Zieloną Kartę lub wykupićubezpieczenie OC graniczne. Jednak w związku z trwającą w tym kraju wojną, cztery polskie towarzystwa ubezpieczeniowe (na dzień 3 marca 2022 r.) oferują uchodźcom bezpłatne wydanie krótkoterminowego ubezpieczenia granicznego. Polisa jest ważna 30 dni i można ją za darmo otrzymać od następujących firm ubezpieczeniowych:
 • Allianz – ubezpieczenie OC graniczne ważne 30 dni można kupić u jednego ze 100 pośredników w pasie granicznym lub u jednego z agentów Allianz w całej Polsce. Ubezpieczyciel uruchomił też serwis z poradami prawnymi oraz psychologicznymi, który jest skierowany do ukraińskich klientów grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowotnego pod numerem telefonu: 22 564 06 61.
 • Ergo Hestia – ubezpieczenie OC graniczne ważne 30 dni można kupić u agentów firmy na przejściach granicznych lub pod numerem telefonu: +48 58 766 34 04. Infolinia jest czynna przez 24h oraz 7 dni w tygodniu, a także obsługują ją konsultanci mówiący w języku polskim i ukraińskim.
 • PZU – ubezpieczenie OC graniczne ważne 30 dni można kupić u agentów PZU na przejściach granicznych lub poprzez infolinię pod numerem: +48 22 505 15 63. Otrzymać polisę pomogą konsultanci, którzy mówią w języku polskim i ukraińskim.
 • Warta – ubezpieczenie OC graniczne ważne 30 dni właściciele pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie mogą bezpłatnie otrzymać u agentów Warty na przejściach granicznych lub na terenie całej Polski.

Przeczytaj więcej o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i ich wsparciu

Uwaga! Na podstawie Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z 12 marca 2022 r., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) zajmie się likwidacją wszystkich szkód z własnych środków, które wynikają z krótkoterminowego ubezpieczenia OC granicznego przeznaczonego dla uchodźców z tego kraju. W efekcie UFG wypłaci odszkodowania, świadczenia i koszty wynikające z roszczeń z ubezpieczenia granicznego dla właścicieli pojazdów, którzy są obywatelami Ukrainy albo w chwili przekroczenia polskiej granicy mieli zalegalizowany pobyt w tym kraju i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Oprócz tego szkoda na mieniu (np. uszkodzonym samochodzie) może zostać zaspokojona przez poszkodowanego z dobrowolnej polisy (np. AC), to UFG zlikwiduje ją tylko w części, w której nie może być pokryta z ubezpieczenia dobrowolnego.

Gdzie można wyrobić Zieloną Kartę?

Zieloną Kartę  można uzyskać w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym właściciel pojazdu ma zawartą umowę ubezpieczenia OC. Aby ją wyrobić, przed wyjazdem należy skontaktować się ze swoją firmą ubezpieczeniową i podać kraj, w którym będzie nam potrzebna. W zależności od ubezpieczyciela może mieć ona różną nazwę w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), np.:

 • Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego – Allianz i Warta,
 • Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy – Link4,
 • Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczenia Komunikacyjnego – Uniqa.

Zielona Karta jest drukowana na zielonym papierze, a także jest przedzielona perforacją na 2 części. W razie wypadku lub kolizji dolną część należy oderwać i przekazać drugiej stronie zdarzenia drogowego. Dokument jest wydawany w języku polskim i angielskim lub francuskim.

Jak działa Zielona Karta?

Zielona Karta powstała, aby ułatwić podróżowanie samochodem za granicą. Dzięki niej kierowcy nie muszą kupować ubezpieczenia OC w każdym kraju, przez który przejeżdżają. Jednocześnie w razie wypadku lub kolizji drogowej, zapewnia poszkodowanym osobom trzecim wsparcie finansowe wypłacane przez ubezpieczyciela z polisy sprawcy pochodzącego z innego państwa.

Przykład: Pan Jan wspólnie z rodziną postanowił spędzić wakacje w Macedonii Północnej, gdzie obowiązuje Zielona Karta. Wcześniej wyrobił ten dokument w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ma wykupione aktualne ubezpieczenie OC pojazdu. Podczas podróży autem w okolicach Skopje doszło do kolizji drogowej, a jej sprawcą był pan Jan. Naprawa uszkodzonego samochodu macedońskiego kierowcy kosztowała 1200 zł. Zapłacił za nią polski ubezpieczyciel z polisy OC pana Jana.

Za działanie Systemu Zielonej Karty jest odpowiedzialnych 48 biur narodowych, które zrzeszają firmy ubezpieczeniowe sprzedające obowiązkowe ubezpieczenia OC komunikacyjne w różnych krajach. W Polsce jest to Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Organizacja zajmuje się m.in. likwidacją szkód wyrządzonych przez posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych za granicą.

W których krajach nie trzeba mieć Zielonej Karty?

Nie zawsze wyjazd autem za granicę oznacza konieczność wyrabiania Zielonej Karty. Nie musimy jej mieć na terenie 27 państw Unii Europejskiej. Oprócz tego polska polisa OC jest uznawana w następujących miejscach:

 • Andorze,
 • Bośni i Hercegowinie,
 • Czarnogórze,
 • Gibraltarze,
 • Islandii,
 • Liechtensteinie,
 • Monako,
 • Norwegii,
 • San Marino,
 • Serbii,
 • Szwajcarii,
 • Wielka Brytanii,
 • Wyspie Man,
 • Wyspach Normandzkich,
 • Wyspach Owczych.
Uwaga! 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. W efekcie PBUK i Ministerstwo Spraw Zagranicznych zalecali, aby osoby podróżujące do Zjednoczonego Królestwa własnym samochodem posiadały Zieloną Kartę. Jednak 30 lipca 2021 r. Komisja Europejska ratyfikowała dotychczasowe członkostwo Wielkiej Brytanii w Porozumieniu Wielostronnym Biur Narodowych Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że Polacy podróżujący autem na Wyspy nadal muszą mieć przy sobie jedynie papierowe potwierdzenie ważności polisy OC wykupionej w Polsce.

W których krajach trzeba mieć Zieloną Kartę?

Niestety, nie wszystkie 48 Biur Narodowych zawarło ze sobą Porozumienia Wielostronne. W efekcie podróżując samochodem po 12 krajach, należy mieć przy sobie Zieloną Kartę w formie papierowej, która stanowi potwierdzenie posiadania obowiązkowej polisy OC. W razie braku dokumentu na miejscu będziemy musieli zakupić dodatkowe ubezpieczenie graniczne. Zielona Karta obowiązuje w następujących państwach:

 • Albanii,
 • Azerbejdżanie,
 • Białorusi,
 • Iranie,
 • Izraelu,
 • Macedonii Północnej,
 • Maroko,
 • Mołdawii,
 • Rosji,
 • Tunezji,
 • Turcji,
 • Ukrainie.

Poruszając się samochodem za granicą, warto bardzo dokładnie zaplanować trasę. Może się zdarzyć, że chociaż celem naszej podróży jest kraj, w którym nie trzeba mieć Zielonej Karty, to i tak będzie nam potrzebna.

Przykład: Pan Andrzej z rodziną wybiera się samochodem na wakacje do Grecji, która jest członkiem Unii Europejskiej. Pomimo to przed wyjazdem kierowca wyrobił Zieloną Kartę w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym ma wykupione OC. Zrobił to, ponieważ dokument będzie mu potrzebny podczas przejazdu przez Albanię. Dzięki temu spokojnie dotarł na miejsce wypoczynku bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za ubezpieczenie graniczne.
Uwaga! Wyjątkowym przypadkiem jest Kosowo, które jako jedyne w Europie w ogóle nie akceptuje Zielonej Karty. W związku z tym chcąc wjechać na jego terytorium samochodem, musimy na granicy zakupić dodatkowe ubezpieczenie graniczne. Polisa na 15 dni kosztuje 30 euro, a na 30 dni 41 euro.

Ile kosztuje uzyskanie Zielonej Karty?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa warunki uzyskania Zielonej Karty. Często można wyrobić ten dokument bezpłatnie w pakiecie, kupując ubezpieczenie OC lub AC. Jednak dodatkową opłatę trzeba uiścić m.in. w Allianz, Ergo Hestii, HDI, czy Wiener.

Z kolei, bardzo specyficzne zasady wyrobienia Zielonej Karty obowiązują w Warcie, gdzie wysokość składki bazowej może wynieść od 0 do nawet 10 500 zł. Ubezpieczyciel modyfikuje ją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) w zależności od następujących czynników:

 • okresu ważności Zielonej Karty (od 15 do 30 dni lub powyżej 30 dni do 12 miesięcy),
 • rodzaju ubezpieczonego pojazdu (osobowy lub innego rodzaju niż osobowy),
 • strefy taryfowej (miejsca zarejestrowania lub używania pojazdu, które zostały podzielone w OWU na VII różnych stref),
 • metody opłacenia składki (jednorazowo lub w ratach),
 • historii szkodowości posiadacza pojazdu,
 • aktualnej umowy polisy OC.

W Warcie zdecydowanie korzystniej jest wyrobić Zieloną Kartę ważną od 15 do 30 dni, ponieważ w tej opcji maksymalna wysokość składki bazowej dla pojazdu osobowego wynosi 1050 zł (w VII strefie taryfowej w OWU). Natomiast w przypadku wydania dokumentu na 12 miesięcy, maksymalna stawka wzrasta 5-krotnie do kwoty 5250 zł.

Zasady uzyskania Zielonej Karty u różnych ubezpieczycieli

Firma ubezpieczeniowa (kolejność alfabetyczna)

Ile kosztuje Zielona Karta?

Accredited Europe

Płatne dodatkowo 50 zł

Allianz

Obowiązuje dodatkowa składka w wysokości 19 zł. 

Aviva

Bezpłatnie do ubezpieczenia OC.

Balcia

Płatne dodatkowo 25 zł

Benefia

W cenie ubezpieczenia OC.

Beesefe

W cenie ubezpieczenia OC.

Compensa

Gratis do ubezpieczenia OC.

Ergo Hestia

Obowiązuje dodatkowa składka w wysokości około 20 zł.

Generali

Gratis do ubezpieczenia OC.

HDI

Obowiązuje dodatkowa składka.

Link4

Darmowa do ubezpieczenia OC lub AC pojazdu.

mtu24

Brak w ofercie mtu24, ale Klient może się skontaktować z Ergo Hestią i kupić oddzielną polisę Zielonej Karty.

Proama

W cenie ubezpieczenia OC.

PZU

W cenie ubezpieczenia OC.

Trasti

W cenie ubezpieczenia OC.

TUZ Ubezpieczenia

Za dodatkową opłatą ustalaną indywidualnie z klientem.

Uniqa

W cenie ubezpieczenia OC. 

You Can Drive

Brak w ofercie. YCD to marka Grupy Ergo Hestia, która oferuje płatną Zieloną Kartę.

Warta

Składka bazowa wynosi od 0 zł do 10 500 zł. Wycena jest indywidualna, klient może dostać 5% zwyżki za rozłożenie składki na 4 raty lub 5% zniżki za opłacenie Zielonej Karty z góry.

Wiener

Obowiązuje dodatkowa składka w wysokości około 20 zł.

Źródło: rankomat.pl (stan na 03.03.2022 r.)

Jak kupić tanie OC z assistance mini i Zieloną Kartą?

Warto pomyśleć o wyrobieniu Zielonej Karty znacznie wcześniej niż tuż przed wyjazdem samochodem za granicę. Zwłaszcza że często można uzyskać ten dokument za darmo od towarzystwa ubezpieczeniowego w pakiecie z OC i assistance. Wystarczy więc zwrócić uwagę podczas zawierania umowy ubezpieczania auta, czy w ofercie ubezpieczyciel zapewnia również bezpłatnie Zieloną Kartę, a następnie poprosić o jej wydanie wraz z polisą. Może to być o wiele bardziej wygodne rozwiązanie niż np. procedura otrzymania tego dokumentu w Warcie.

W kalkulatorze rankomat.pl w prosty sposób można sprawdzić, które towarzystwo ubezpieczeniowe zaoferuje nam najtańsze OC wraz z dodatkowym assistance oraz Zieloną Kartą. Zwykle uzyskanie dokumentu jest całkowicie bezpłatne, a niekiedy ubezpieczyciel wymaga niewielkiej dopłaty. W poniższej kalkulacji można sprawdzić, jakie oferty otrzymałby 40-letni pan Mariusz, który na co dzień:

 • mieszka w Krakowie,
 • jest żonaty i ma dziecko w wieku 7 lat,
 • posiada Volkswagena Passata 1.6 Trendline Kombi z 2010 r. o pojemności silnika 1595 cm3,
 • parkuje auto we własnym garażu,
 • ma prawo jazdy od 17 lat.

 

Ile kosztuje OC w pakiecie z Zieloną Kartą i assistance?
UbezpieczycielZakres ubezpieczeniaCena roczna
Link4
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Beesafe
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Allianz
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Uniqa
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Benefia
OC
AC Mini
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Proama
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Generali
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Ile kosztuje OC w pakiecie z Zieloną Kartą i assistance?
Link4
454,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Beesafe
482,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Allianz
575,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Uniqa
578,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Benefia
607,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Proama
682,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta
Generali
741,00 zł
OC
AC
Assistance
NNW
Dodatkowo: Zielona Karta

Kalkulacja z 02.03.2022 r. dla 40-letniego pana Mariusza z Krakowa, właściciela Volkswagena Passata 1.6 Trendline Kombi z 2010 r.


                     
Większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje w pakiecie z tanim OC i mini assistance bezpłatnie wydanie Zielonej Karty. Nielicznym wyjątkiem jest np. Allianz, który pobiera za przygotowanie dokumentu dodatkową opłatę w wysokości 19 zł.

Ile trzeba czekać na Zieloną Kartę?

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa czas wydania Zielonej Karty. Jednak aby uniknąć problemów z uzyskaniem dokumentu, warto złożyć wniosek co najmniej kilka tygodni przed planowanym wyjazdem autem za granicę. Niektórzy ubezpieczyciele dostarczą go nam pocztą, a inni przygotują od ręki w placówce. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej czy infolinii naszej firmy ubezpieczeniowej.

W razie zgubienia Zielonej Karty, można złożyć pisemny wniosek o wydanie jej duplikatu. Zwykle trzeba go uzasadnić, a towarzystwo ubezpieczeniowe pobiera za tę czynność dodatkową opłatę.

Jak długo ważna jest Zielona Karta?

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą wyrobić Zieloną Kartę ważną minimum 15 dni, a maksymalnie 12 miesięcy – czyli do końca okresu ważności ubezpieczenia OC pojazdu. Właściciel samochodu kontaktując się z ubezpieczycielem, samodzielnie określa czas, na jaki jest mu potrzebny dokument.

Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.Stefania Stuglik, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w rankomat.pl.

Warto również zwrócić uwagę, że ochrona towarzystwa ubezpieczeniowego rozpoczyna się po przekroczeniu samochodem granicy kraju, w którym obowiązuje Zielona Karta. Dodatkowo niektórzy ubezpieczyciele uzależniają jej aktywację od opłacenia składki. Np. Warta chroni kierowcę dzień po wpłacie całej kwoty lub pierwszej raty, a także nie wcześniej niż po przekroczeniu granicy.

Czy można kupić Zieloną Kartę, przekraczając granicę?

Niestety, Zieloną Kartę można wyrobić jedynie w Polsce w towarzystwie ubezpieczeniowym, z którym zawarliśmy umowę ubezpieczenia OC pojazdu. Dodatkowo procedura uzyskania dokumentu może trwać nawet kilka tygodni. W efekcie nie ma możliwości zakupu Zielonej Karty podczas przekraczania samochodem granicy kraju, w którym jest wymagana. Co więc zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli przed wyjazdem samochodem za granicę nie wyrobiliśmy Zielonej Karty do kraju, w którym jest wymagana, to jedynym wyjściem jest zakup ubezpieczenia granicznego na przejściu. Co ważne, chcąc wjechać autem do Kosowa i tak musimy kupić polisę (15 dni – 30 euro, 30 dni – 41 euro), ponieważ to państwo nie uznaje Zielonej Karty. Jakie ceny obowiązują gdzie indziej?

Ile kosztuje ubezpieczenie OC graniczne? 

Kraj

Cena ubezpieczenia
granicznego na 15 dni

Cena ubezpieczenia
granicznego na 30 dni

Albania

49 euro

65 euro

Białoruś

17 euro

25 euro

Kosowo

30 euro

41 euro

Maroko

57 euro

88 euro

Mołdawia

4,5 euro

7 euro

Macedonia Północna

50 euro

70 euro

Rosja

43 euro

65 euro

Turcja

42 euro

44 euro

Ukraina

9,2 euro

12 euro

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Najmniej za 15-dniową polisę zapłacimy, przekraczając samochodem granicę w Mołdawii (4,5 euro), Ukrainie (9,2 euro) oraz Białorusi (17 euro). Z kolei, aby kupić takie samo ubezpieczenie graniczne, najgłębiej do portfela trzeba sięgnąć, podróżując autem do Maroko (57 euro), Macedonii Północnej (50 euro) i Albanii (49 euro).

Co zrobić po zgubieniu Zielonej Karty?

Jeśli zgubimy Zieloną Kartę, możemy złożyć w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy aktualnie wykupioną polisę OC, pisemny wniosek o wydanie duplikatu. Ubezpieczyciele indywidualnie określają warunki wystawienia tego dokumentu. Mogą np. pobierać dodatkowe opłaty manipulacyjne, czy uzależnić możliwość wyrobienia Zielonej Karty od okresu, jaki pozostał do wygaśnięcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Co warto wiedzieć?

 1. Zielona Karta obowiązuje w 12 krajach.
 2. Zielona Karta to dokument potwierdzający, że pojazd ma ważne OC w kraju rejestracji. 
 3. Zieloną Kartę można wyrobić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym mamy aktualnie wykupione OC.
 4. Brak Zielonej Karty może oznaczać konieczność zakupu dodatkowego ubezpieczenia granicznego.

FAQ – dodatkowe pytania o Zieloną Kartę

 1. Czy po Brexicie trzeba mieć Zieloną Kartę w Wielkiej Brytanii?

  Nie. 30 lipca 2021 r. Komisja Europejska przedłużyła członkostwo Wielkiej Brytanii w Porozumieniu Wielostronnym Biur Narodowych Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Dzięki temu Polacy podróżujący samochodem na Wyspy nie muszą wyrabiać Zielonej Karty. Wystarczy mieć przy sobie papierowe potwierdzenie ważności polisy OC zakupionej w polskim towarzystwie ubezpieczeniowym.

 2. Jakie rodzaje pojazdów chroni Zielona Karta?

  Zieloną Kartę można wyrobić dla wszystkich pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce. Oprócz aut osobowych może to być również samochód ciężarowy czy motocykl.

 3. W jakich językach można wyrobić Zieloną Kartę?

  W towarzystwach ubezpieczeniowych można wyrobić Zieloną Kartę w języku polskim, a także angielskim lub francuskim, które mogą być szczególnie przydatne w razie kolizji lub wypadku za granicą.

 4. Co zrobić w razie braku Zielonej Karty?

  Podróżując własnym samochodem bez Zielonej Karty do krajów, w których nie jest uznawana polska polisa OC, należy przed wjazdem wykupić ubezpieczenie graniczne. Zwykle można to zrobić bezpośrednio na przejściu. Wyjątkiem jest Kosowo, które nie honoruje również Zielonej Karty. Aby wjechać na jego terytorium autem, trzeba kupić ubezpieczenie graniczne na 15 dni za 30 euro, albo 30 dni za 41 euro. 

 5. Czy EKUZ ma coś wspólnego z Zieloną Kartą?

  Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia bezpłatny dostęp do podstawowej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinie. Jak zapewnia MSZ, od 1 stycznia 2021 r. EKUZ nadal jest uznawany w Wielkiej Brytanii. Natomiast Zielona Karta jest dokumentem, który potwierdza posiadanie ważnego i obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu przez turystę.