OC graniczne należy wykupić, jeśli wyjeżdżasz samochodem do jednego z krajów, w którym obowiązuje Zielona Karta, a jednocześnie zapomniałeś wyrobić ten dokument. W razie braku Zielonej Karty ubezpieczenie graniczne przy wjeździe do Polski muszą również zakupić m.in. właściciele pojazdów zarejestrowanych poza UE  (np. z Ukrainy).

Uwaga! Obecnie cztery polskie towarzystwa ubezpieczeniowe (na dzień 3 marca 2022 r.) oferują właścicielom pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie darmowe OC graniczne. Uchodźcy mogą bezpłatnie otrzymać krótkoterminowe ubezpieczenie samochodu ważne 30 dni na przejściu granicznym lub u jednego z agentów współpracujących z ubezpieczycielami na terenie całej Polski.

Darmowe ubezpieczenie OC graniczne samochodu dla uchodźców z Ukrainy

W Polsce zgodnie z przepisami każdy pojazd mechaniczny (samochód osobowy, motocykl lub ciężarówka) zarejestrowany poza Unią Europejską musi mieć wykupioną Zieloną Kartę, czyli dokument potwierdzający ubezpieczenie auta w kraju jego rejestracji (np. w Ukrainie). Jeśli właściciel pojazdu nie ma Zielonej Karty, musi przy przekraczaniu polskiej granicy wykupić ubezpieczenie OC graniczne.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Przeczytaj więcej o pomocy dla uchodźców z Ukrainy i ich wsparciu

Aby wspomóc uchodźców, polskie towarzystwa ubezpieczeniowe oferują właścicielom pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie darmowe, krótkoterminowe ubezpieczenie OC graniczne ważne 30 dni. Bez konieczności zakupu polisy można bezpłatnie ubezpieczyć samochód na miesiąc w następujących firmach:

 • Allianz – ubezpieczyciel oferuje darmowe OC graniczne ważne 30 dni właścicielom pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie. Ubezpieczenie można kupić u jednego ze 100 pośredników w pasie granicznym lub u jednego z agentów Allianz w całej Polsce. Towarzystwo uruchomiło również serwis z poradami prawnymi oraz psychologicznymi skierowany do ukraińskich klientów grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowotnego pod numerem telefonu: 22 564 06 61.
 • Ergo Hestia – ubezpieczyciel oferuje właścicielom pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie darmowe OC graniczne ważne 30 dni. Ubezpieczenie samochodu można kupić u agentów firmy na przejściach granicznych lub poprzez infolinię pod numerem telefonu: +48 58 766 34 04, która działa 24/7 i jest obsługiwana przez konsultantów mówiących po polsku i ukraińsku.
 • PZU – ubezpieczyciel oferuje bezpłatne OC graniczne właścicielom pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie. Ubezpieczenie samochodu można kupić u agentów PZU na przejściach granicznych lub za pośrednictwem infolinii pod numerem: +48 22 505 15 63. W załatwieniu formalności pomogą konsultanci mówiący w języku polskim i ukraińskim.
 • Warta – właściciele pojazdów zarejestrowanych w Ukrainie mogą otrzymać bezpłatne OC graniczne ważne 30 dni u agentów Warty na przejściach granicznych lub na terenie całej Polski.
Uwaga! Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z 12 marca 2022 r., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) pokryje wszelkie szkody wyrządzone przez właścicieli pojazdów, które wynikają z darmowego ubezpieczenia OC granicznego dla uchodźców z tego kraju. Oznacza to, że UFG zajmie się wypłatą odszkodowań, świadczeń i kosztów wynikających z roszczeń z ubezpieczenia granicznego dla kierowców, którzy są obywatelami Ukrainy lub w momencie przekroczenia polskiej granicy mieli zalegalizowany pobyt w tym kraju i przybyli do Polski po 24 lutego 2022 r.

Jednocześnie, jeśli szkoda na mieniu (m.in. uszkodzonym pojeździe) może zostać zaspokojona przez poszkodowanego z ubezpieczenia dobrowolnego (np. z autocasco), UFG pokryje ją tylko w części, w której nie może być zlikwidowana z dodatkowej polisy.

Co to jest ubezpieczenie OC graniczne samochodu?

Ubezpieczenie graniczne auta jest tymczasową polisą komunikacyjną. Podobnie, jak klasyczne OC w Polsce chroni kierowcę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone przez niego na terytorium innego państwa. OC graniczne może być potrzebne:

 • Polakom, którzy podróżują samochodem do państw niebędących członkami Unii Europejskiej lub krajów strefy Zielonej Karty, jeśli przed wyjazdem za granicę nie wyrobili Zielonej Karty w towarzystwie ubezpieczeniowym, gdzie aktualnie mają wykupioną polisę OC.
 • Polakom podróżującym samochodem do krajów, które nie należą do Unii Europejskiej i strefy Zielonej Karty, więc przy wjeździe na ich terytorium trzeba obowiązkowo wykupić dodatkowe ubezpieczenie OC graniczne (np. Kosowo).
 • Cudzoziemcom i właścicielom pojazdów, które są zarejestrowane poza terytorium Unii Europejskiej i sty Zielonej Karty, jeśli przekraczają polską granicę bez Zielonej Karty.

Czym się różni OC graniczne od Zielonej Karty?

Ubezpieczenie graniczne można kupić bezpośrednio przy przekraczaniu samochodem granicy innego kraju, a Zielonej Karty nie. Z kolei, Zieloną Kartę w większości towarzystw ubezpieczeniowych, w których aktualnie właściciel pojazdu ma wykupione OC, można wyrobić bezpłatnie.

Zwykle ubezpieczenie graniczne muszą wykupić kierowcy, którzy przed wyjazdem samochodem za granicę zapomnieli wyrobić Zieloną Kartę. Warto to zrobić przynajmniej kilka tygodni przed podróżą. Niektóre towarzystwa wydadzą dokument od razu, a w innych może to zająć nieco dłużej.

Samochodem do Wielkiej Brytanii – czy trzeba wyrobić Zieloną Kartę lub kupić OC graniczne po brexicie?

Uwaga! Nie. 30.07.2021 r. Komisja Europejska ratyfikowała dotychczasowe członkostwo Wielkiej Brytanii w Porozumieniu Wielostronnym Biur Narodowych Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że obecnie Polacy podróżujący do Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej samochodem zarejestrowanym w Polsce muszą mieć tylko ważną polisę OC. Nie istnieje więc konieczność wyrabiania Zielonej Karty lub w razie jej braku zakupu ubezpieczenia granicznego.

Jednak przed ratyfikacją przez Komisję Europejską członkostwa Wielkiej Brytanii w Porozumieniu Wielostronnym, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) radziło, aby kierowcy podróżujący do Zjednoczonego Królestwa oprócz ważnej polisy OC mieli również przy sobie certyfikat Zielonej Karty.

Od 1 stycznia 2021 r. w przypadku podróży do Zjednoczonego Królestwa wskazanym jest posiadanie przy sobie ważnego certyfikatu Zielonej Karty wystawionego na pojazd, którym się poruszamy. Stosowne certyfikaty można otrzymać u swoich ubezpieczycieli OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Zasada ta obowiązywać będzie również wobec obywateli i rezydentów Zjednoczonego Królestwa chcących wjechać na teren EOG. Obywatele i rezydenci Zjednoczonego Królestwa winni zawrzeć stosowne ubezpieczenie w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych działających w tym państwie. 

Jednak obecnie podczas podróży samochodem do Wielkiej Brytanii wystarczy mieć przy sobie ważną polisę OC. Nie ma potrzeby dodatkowo wyrabiać Zielonej Karty lub kupować ubezpieczenia granicznego.

Wyjazd autem za granicę – kiedy wystarczy OC, Zielona Karta lub trzeba kupić ubezpieczenie graniczne?

Przed wyjazdem samochodem za granicę należy sprawdzić, jakie ubezpieczenie jest wymagane w kraju, do którego się wybieramy. Na terytorium Unii Europejskiej i w 15 innych państwach, wystarczy polisa OC zakupiona w Polsce. Co ważne, potwierdzenie wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu kierowca musi mieć przy sobie za granicą.

Jeżeli kraj, do którego wybieramy się samochodem za granicę, należy do Systemu Zielonej Karty (ich lista znajduje się poniżej w artykule), to wystarczy przed wyjazdem wyrobić ten dokument w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym aktualnie mamy wykupioną polisę OC. Jednak jeśli nie mamy przy sobie Zielonej Karty przy przekraczaniu granicy, wówczas musimy zakupić ubezpieczenie graniczne. Natomiast np. w Kosowie konieczny jest zakup Zielonej Karty, ponieważ ten kraj nie uznaje Zielonej Karty.

Jakie ubezpieczenie jest potrzebne za granicą:

Polskie ubezpieczenie OC obowiązuje w następujących krajach:

 • członkach Unii Europejskiej,
 • Andora,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Czarnogóra,
 • Gibraltar,
 • Islandia,
 • Liechtenstein,
 • Monako,
 • Norwegia,
 • San Marino,
 • Serbia,
 • Szwajcaria,
 • Wielka Brytania,
 • Wyspa Man,
 • Wyspy Normandzkie,
 • Wyspy Owcze.

Zielona Karta lub jeśli nie wyrobiono jej przed wyjazdem za granicę – ubezpieczenie graniczne:

Ubezpieczenie graniczne:

 • Kraje nienależące do UE oraz Systemu Zielonej Karty (m.in. Kosowo)

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK.pl)

Ile kosztuje OC graniczne?

Jeśli przed wyjazdem samochodem za granicę nie wyrobimy Zielonej Karty w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym aktualnie mamy wykupioną polisę OC, musimy zakupić ubezpieczenie graniczne przy wjeździe do 12 państw. Wyjątkiem jest Kosowo, gdzie Zielona Karta nie jest uznawana, więc musimy zakupić OC graniczne. Taką polisę można zakupić na 15 dni (cena wynosi od 4,5 do 57 euro), lub 30 dni (od 7 do 88 euro).

Ile kosztuje ubezpieczenie graniczne? 

Kraj

Cena ubezpieczenia
granicznego na 15 dni

Cena ubezpieczenia
granicznego na 30 dni

Albania

49 euro

65 euro

Białoruś

17 euro

25 euro

Kosowo

30 euro

41 euro

Maroko

57 euro

88 euro

Mołdawia

4,5 euro

7 euro

Macedonia Północna

50 euro

70 euro

Rosja

43 euro

65 euro

Turcja

42 euro

44 euro

Ukraina

9,2 euro

12 euro

Źródło: Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Czy OC graniczne muszą mieć samochody wjeżdżające do Polski?

Ubezpieczenie graniczne muszą wykupić niektóre osoby wjeżdżające do Polski samochodem, który jest zarejestrowany w innym kraju. Każdy pojazd mechaniczny poruszający się po polskich drogach musi mieć wykupioną obowiązkową polisę OC. 

Obecnie na podstawie Porozumienia Wielostronnego, w Polsce uznawana jest polisa OC dla pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terytorium Unii Europejskiej oraz w 15 innych państwach.

Natomiast jeżeli do Polski kierowca chce wjechać samochodem zarejestrowanym w Albanii, Azerbejdżanie, Białorusi, Izraelu, Iranie, Macedonii Północnej, Maroko, Mołdawii, Rosji, Tunezji, Turcji lub Ukrainie, to musi przed wyjazdem wyrobić Zieloną Kartę. Jednak jeśli nie ma przy sobie tego dokumentu, jest zmuszony zakupić OC graniczne.

OC graniczne – kto musi je kupić?

Ubezpieczenie graniczne kupują np. Polacy, jeśli na stałe mieszkają w innym państwie (np. Ukrainie) i mają zarejestrowany w nim samochód. Wówczas, gdy sporadycznie przyjeżdżają do Polski autem bez Zielonej Karty, przy przekraczaniu granicy są zmuszeni kupić OC graniczne.

Ubezpieczenie graniczne kupują również obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Polski samochodem. Muszą zakupić OC graniczne, jeśli nie mają przy sobie Zielonej Karty.

Ubezpieczenie graniczne może okazać się przydatne, jeśli sprowadzamy samochód z zagranicy i chcemy wrócić nim samodzielnie na kołach. W takim przypadku zakup OC granicznego jest tańszy niż transport auta na lawecie i czekanie na rejestrację pojazdu, aby móc legalnie poruszać się nim po drogach.

Ubezpieczenie graniczne trzeba również kupić, jeżeli podczas pobytu w Polsce czy za granicą wygaśnie ważność Zielonej Karty lub wcześniej zakupionego OC granicznego.

Gdzie i jak kupić polskie OC graniczne?

Zwykle przy przejściach granicznych zlokalizowane są całodobowe punkty, w których można zakupić ubezpieczenie graniczne. Jednak warto wcześniej kupić OC graniczne przez internet, telefonicznie lub korzystając z usług jednego z polskich towarzystw ubezpieczeniowych.

OC graniczne kupuje się na minimum 30 dni. Jeśli po tym okresie ubezpieczenie nadal będzie potrzebne kierowcy, można je przedłużyć o kolejne 30 dni, a maksymalnie na 12 miesięcy.

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

Zakup OC granicznego nie jest dużym wydatkiem. Ubezpieczenie samochodu osobowego można kupić od około 60 zł. Znacznie droższa może być jazda bez ważnej polisy OC. Zwłaszcza za granicą, gdzie kary za brak OC i wykroczenia drogowe są wyższe niż w Polsce.

Gdzie można kupić OC graniczne?

OC graniczne można kupić m.in. w następujących towarzystwach ubezpieczeniowych w Polsce:

 • Allianz,
 • PZU,
 • TUZ Ubezpieczenia,
 • Warta,
 • Wiener.

Co warto wiedzieć?

 1. Na terytorium Unii Europejskiej i 14 innych krajach wystarczy OC zakupione w Polsce. 
 2. Zieloną Kartę można wyrobić w towarzystwie ubezpieczeniowym, w którym aktualnie mamy wykupioną polisę OC.
 3. Ubezpieczenie graniczne trzeba kupić przy przekraczaniu granicy samochodem, jeśli nie ma się wyrobionej Zielonek Karty.
 4. Ubezpieczenie graniczne jest obowiązkowe w Kosowie, ponieważ Zielona Karta nie jest w nim uznawana.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o OC graniczne

 1. Jak długo ważne jest krótkoterminowe ubezpieczenie OC graniczne dla uchodźców z Ukrainy?

  Krótkoterminowe ubezpieczenie OC graniczne, które bezpłatnie oferują cztery polskie towarzystwa ubezpieczeniowe dla właścicieli pojazdów zarejestrowanych na Ukrainie, jest ważne 30 dni. Po upływie tego terminu kierowca może przedłużyć ważność polisy o kolejne 30 dni lub 12 miesięcy.

 2. Od kiedy nie trzeba mieć Zielonej Karty w Czarnogórze oraz Bośni i Hercegowinie?

  Od lipca 2021 r. Polacy podróżujący samochodem do Czarnogóry nie muszą mieć przy sobie Zielonej Karty, a od października również do Bośni i Hercegowiny (BiH). W przypadku tego drugiego kraju znacznie ułatwia to zwiedzanie autem Dubrownika w Chorwacji, ponieważ aby do niego dotrzeć trzeba przejechać przez terytorium BiH.

 3. Ile krajów należy do Systemu Zielonej Karty?

  Do Systemu Zielonej Karty należą Biura Narodowe Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 48 krajów. 36 z nich zawarło Porozumienie Wielostronne, dzięki czemu kierowcom przejeżdżającym przez ich terytorium wystarczy jedynie ważna polisa OC. Z kolei, w przypadku 12 pozostałych państw trzeba wyrobić Zieloną Kartę lub wykupić ubezpieczenie graniczne.

 4. Dlaczego za granicą trzeba mieć przy sobie potwierdzenie ważności polisy OC?

  W Polsce kierowcy nie muszą wozić a aucie potwierdzenia ważności polisy OC, ponieważ w razie kontroli drogowej policja aktualność ubezpieczenia może sprawdzić zdalnie. Jednak zagraniczne służby nie mają dostępu do polskich ewidencji, więc potwierdzeniem ważności OC jest papierowy dokument.