17 czerwca 2022 r. towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych zgromadzonych przez kierowców. Z tego powodu ceny OC dla osób często łamiących przepisy drogowe mogą znacznie wzrosnąć. 

Ubezpieczyciele po podłączeniu do bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) nie tylko będą wiedzieć, ile mandatów i punktów karnych otrzymał kierowca, lecz także, jaki dokładnie rodzaj wykroczenia lub przestępstwa drogowego popełnił. Dlatego osoby dokonujące najpoważniejszych naruszeń, jak np. jazda pod wpływem alkoholu czy bez wymaganych uprawnień mogą zapłacić za ubezpieczenie OC nawet kilkunastokrotnie więcej niż dotychczas.  

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów
Uwaga! 12 lipca Warta jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce podłączyła się do bazy z informacjami o wykroczeniach i punktach karnych zgromadzonych przez kierowców. Wkrótce w jej ślady pójdą kolejne towarzystwa ubezpieczeniowe. Ergo Hestia złożyła wniosek o dostęp do Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Z kolei Link4 zamierza to zrobić w najbliższej przyszłości.

Wygląda na to, że coraz więcej firm ma podobne plany, co może znacząco wpłynąć na wzrost stawek OC. Z informacji podanych przez UFG wynika, że dotychczas zainteresowanie podłączeniem do bazy z informacjami o wykroczeniach i punktach karnych wyrazili ubezpieczyciele kontrolujący 80% rynku komunikacyjnego.

Do jakich informacji o kierowcach będą mieć dostęp ubezpieczyciele? 

17 czerwca 2022 r. towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych zgromadzonych przez kierowców za pośrednictwem bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). W związku z tym ubezpieczycielom zostały udostępnione m.in. następujące dane o osobach, które popełniły przestępstwa lub wykroczenia drogowe: 

 • imię i nazwisko, 
 • numer PESEL, 
 • liczba zgromadzonych punktów karnych, 
 • dane pojazdu, którym doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego (marka, model, numer rejestracyjny, kraj rejestracji). 

Ponadto towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały dostęp do informacji, jaki konkretnie rodzaj naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnił kierowca. Zgodnie z przepisami chodzi o: 

 • przestępstwa drogowe na podstawie Kodeksu karnego, m.in. spowodowanie katastrofy, nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, 
 • wykroczenia drogowe na podstawie Kodeksu wykroczeń, m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczenia przeciwko pieszym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, tamowanie ruchu, niepodporządkowanie się znakom drogowym, przekroczenie dopuszczalnej prędkości, nieudzielenie pomocy, prowadzenie pojazdu bez uprawnień, nielegalne dopuszczenie pojazdu do ruchu, naruszenie przepisów związanych z przejazdami kolejowymi lub nieostrożność poza drogą publiczną. 

Oprócz tego towarzystwa ubezpieczeniowe mają również dostęp do informacji o uprawnieniach kierowcy do prowadzenia pojazdu. Należą do nich m.in. rodzaj, zakres i data uzyskania prawa jazdy oraz numer dokumentu.  

Czy punkty karne będą mieć wpływ na wzrost składki ubezpieczenia OC? 

Od 17 czerwca 2022 r. towarzystwa ubezpieczeniowe będą wiedzieć po podłączeniu do bazy UFG, jaki konkretnie rodzaj naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnił kierowca i ile zgromadził na swoim koncie punktów karnych. Ubezpieczyciel może, ale nie musi wziąć pod uwagę tę informację przy wyliczaniu wysokości składki OC – każda firma podejmuje w tej kwestii indywidualną decyzję w zależności od prowadzonej polityki. 

Podobnie, jak przebieg historii ubezpieczenia pojazdu, informacje o zgromadzonych punktach karnych mogą mieć istotny wpływ na wysokość składki OC. Kierowcy, którzy wielokrotnie łamią przepisy ruchu drogowego, zwiększają ryzyko spowodowania wypadku lub kolizji. W związku z tym w ocenie ubezpieczycieli wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, więc również stawka OC może być wyższa. Zwłaszcza w przypadku osób, które bardzo często popełniają wykroczenia. 

Jednocześnie kierowcy, którzy nie mają punktów karnych, mogą być lepiej oceniani przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Z dużym prawdopodobieństwem osoby jeżdżące przepisowo otrzymają niższą składkę OC w porównaniu do notorycznie łamiących zasady ruchu drogowego. 

Informacja o punktach karnych jeszcze skuteczniej umożliwi ubezpieczycielom dopasowanie wysokości składki do konkretnego kierowcy. Jednak jest to tylko jeden z wielu czynników wpływających na cenę OC. Duże znaczenie ma również m.in. historia ubezpieczenia, miejsce zamieszkania, marka, model, wiek, przebieg czy pojemność silnika pojazdu.

Tomasz Kroplewski, Kierownik ds. Rozwoju Sprzedaży w rankomat.pl

Czy każde wykroczenie będzie tak samo wpływać na wysokość składki OC? 

Towarzystwa ubezpieczeniowe mają dostęp do informacji, jaki konkretnie rodzaj naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnił kierowca. Może się wydawać, że np. mandat za złe parkowanie nie wpływa na wzrost ryzyka wystąpienia szkody. Jednak ubezpieczyciel może uznać, że samochód pozostawiony w niedozwolonym miejscu może ograniczać pole widzenia pieszym i innym użytkownikom drogi, co zwiększa prawdopodobieństwo wypadku. Dlatego wysokość składki OC może wzrosnąć. 

Stawka OC może być również kilkukrotnie wyższa w przypadku kierowców wielokrotnie łamiących przepisy drogowe, którzy często są karani mandatami. Podobnie dla osób popełniających poważnie wykroczenia lub przestępstwa, jak np. jazda pod wpływem alkoholu, środków odurzających, czy bez wymaganych uprawnień, ponieważ ryzyko wystąpienia szkody znacznie wzrasta. 

Co, jeśli wykroczenie popełni osoba, na którą pojazd nie jest zarejestrowany? 

Często zdarzają się sytuacje, kiedy pojazd zarejestrowany jest np. na jednego z małżonków, a na co dzień jeździ nim drugi. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe stosuje indywidualną politykę w przypadku, jeśli szkodę wyrządzi osoba, na którą pojazd nie jest zarejestrowany. Należy pamiętać, że w momencie zawierania umowy ubezpieczenia OC trzeba podać informację, kto będzie korzystał z samochodu. Jeżeli więc wprowadzimy firmę ubezpieczeniową w błąd i wypadek spowoduje np. młody i niedoświadczony kierowca, ubezpieczyciel może przeprowadzić korektę składki, która w efekcie wzrośnie. 

Może się również zdarzyć, że szkoda zostanie wyrządzona wypożyczonym lub służbowym samochodem. W takiej sytuacji zasady korzystania z auta określa wewnętrzny regulamin, w którym może znajdować się zapis, że pojazd przypisany jest do konkretnego użytkownika. Jednak towarzystwo ubezpieczeniowe może obciążyć zarówno sprawcę kolizji lub wypadku, jak i firmę udostępniającą mu samochód.  

Kierowca może również zgromadzić na swoim koncie punkty karne i mandaty w wyniku jazdy służbowym samochodem. W takim przypadku towarzystwo ubezpieczeniowe może wziąć tę informację pod uwagę przy wyliczaniu składki OC dla jego prywatnego auta.  

Kiedy wzrosną składki OC dla kierowców mających na koncie punkty karne? 

Chociaż towarzystwa ubezpieczeniowe otrzymały dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych zgromadzonych przez kierowców 17 czerwca 2022 r., to będą potrzebowały trochę czasu na uzyskanie wymaganych certyfikatów i przygotowanie nowych taryf naliczania stawek OC. Obecnie trudno więc wskazać, kiedy dokładnie ceny ubezpieczenia samochodu mogą wzrosnąć dla osób łamiących przepisy drogowe.  

W pierwszej kolejności ubezpieczyciele mogą sprawdzać nowych klientów. Następnie mogą weryfikować kierowców zainteresowanych przedłużeniem ubezpieczenia OC w dotychczasowej firmie. Jeśli liczba zgromadzonych punktów karnych i mandatów będzie znacząco różnić się od wcześniejszej historii wypadków, wówczas wysokość składki może wzrosnąć. 

Co warto wiedzieć? – Dostęp ubezpieczycieli do informacji o mandatach i punktach karnych

 1. 17 czerwca 2022 r. ubezpieczyciele otrzymali dostęp do informacji o mandatach i punktach karnych zgromadzonych przez kierowców. 
 2. Informacje o otrzymanych przez kierowców mandatach i punktach karnych mogą, ale nie muszą mieć wpływu na wzrost wysokości cen OC. 
 3. Każdy ubezpieczyciel może indywidualnie podjąć decyzję, czy wysokość składek OC dla kierowców łamiących przepisy drogowe będzie wyższa. 
 4. Ubezpieczyciel będzie wiedział, jaki dokładnie rodzaj przestępstwa lub wykroczenia drogowego popełnił kierowca. 

FAQ – najczęściej zadawane pytania o dostęp do mandatów i punktów karnych przez ubezpieczycieli

 1. Kiedy punkty karne się przedawniają?

  Od 1 stycznia 2022 r. informacje o punktach karnych są usuwane z Centralnej Ewidencji Kierowców po dwóch latach (zamiast jak dotychczas po roku) od momentu opłacenia mandatu.

 2. O ile wzrośnie składka OC po otrzymaniu punktów karnych?

  Każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa, czy stawki OC będą wyższe dla kierowców ukaranych mandatami i punktami karnymi. Ubezpieczyciel może, ale nie musi wziąć pod uwagę tej informacji przy wyliczaniu wysokości składki.

 3. Co oprócz punktów karnych wpływa na wysokość cen OC?

  Punkty karne i mandaty mogą być tylko jednym z wielu czynników wpływających na ceny OC. Poza tym zaliczamy do nich historię ubezpieczenia, wiek kierowcy, okres posiadania prawa jazdy lub miejsce zamieszkania. Ponadto ubezpieczyciele biorą pod uwagę markę, model, rocznik, przebieg czy pojemność silnika pojazdu.