Kierowcy, którzy złożyli wniosek o wydanie prawa jazdy, ale nie mogą go osobiście odebrać, nie muszą się martwić. Wystarczy, że wyznaczą osobę, która będzie mogła odebrać za nich ten dokument.

Upoważnienie do odbioru prawa jazdy jest dokumentem, dzięki któremu pełnomocnik kierowcy może na jego prośbę odebrać prawo jazdy. Jest to udogodnienie, z którego można skorzystać, będąc np. w podróży. Sprawdzimy, jak musi wyglądać taki dokument oraz kto może zostać pełnomocnikiem.

Znajdź OC już od 333zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty 19 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Co to jest pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy?

Osoba upoważniona do odbioru prawa jazdy może odebrać dokument, tylko na podstawie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zostać sporządzone w formie papierowej i być podpisane przez osobę upoważniającą. Na upoważnieniu muszą znaleźć się wszystkie wymagane dane.

Kto może zostać pełnomocnikiem do odbioru prawa jazdy?

Osoba, która nie może sama odebrać prawa jazdy może upoważnić jakąś osobę do odbioru. Może to być każdy, kto posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli osoba, która ma co najmniej 13 lat. Na pełnomocnika można wyznaczyć na przykład męża, żonę lub innego członka rodziny. Jednak może być to też zupełnie obca osoba, która odbierze prawo jazdy na Twoją prośbę np. przyjaciel.

Przykład

Pani Anna wzięła ślub i zmieniła nazwisko. Wiązało się to ze zmianą dokumentów, w tym także prawa jazdy. Pani Anna złożyła wniosek o wydanie prawa jazdy. W czasie, gdy prawo jazdy można było już odebrać, pani Anna była na wyjeździe służbowym. Zostawiła więc wcześniej upoważnienie do odbioru dokumentu i ustanowiła pełnomocnikiem swojego męża. Dzięki temu mógł on bezpłatnie odebrać prawo jazdy swojej żony.

Jak napisać pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy?

Gdy decydujesz się na ustalenie pełnomocnictwa do odebrania prawa jazdy musisz przygotować dokument z właściwymi danymi. Wzór upoważnienia można znaleźć na stronie urzędu lub sporządzić dokument własnoręcznie. Ważne, aby znalazły się tam wszystkie niezbędne dane. W przeciwnym razie urzędnik może nie wydać prawa jazdy. Dokument pełnomocnictwa powinien zawierać:

 • datę i miejscowość wypełnienia dokumentu,
 • dane osoby upoważniającej, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL,
 • dane osobowe pełnomocnika, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL,
 • stopień pokrewieństwa między upoważniającym a pełnomocnikiem,
 • numer dokumentu poświadczającego tożsamość np. dowodu pełnomocnika,
 • własnoręczny podpis osoby upoważniającej.

Wypowiedź eksperta

Dzięki upoważnieniu można załatwić wiele spraw urzędowych w imieniu innej osoby. Trzeba jednak pamiętać, że są wzory dotyczące załatwienia danej sprawy. Warto więc przed wizytą w urzędzie zweryfikować swój dokument i porównać go ze wzorem. Często wzór upoważnienia jest do pobrania w urzędzie lub na stronie internetowej.
Kamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychKamil Sztandera, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Przykład

Pan Marek złożył wniosek o wydanie prawa jazdy w wydziale komunikacji podczas swojego urlopu. Na co dzień pracował w godzinach pracy urzędu i do odbioru prawa jazdy upoważnił swoją mamę, panią Elżbietę. Pan Marek zapomniał wpisać swojego numeru PESEL na upoważnieniu i urzędnik nie wydał prawa jazdy mamie. Dokument musiał zostać poprawiony przez pana Marka i pani Elżbieta ponownie udała się do urzędu po prawo jazdy swojego syna.

Co musi zawierać upoważnienie do odbioru prawa jazdy?

Jeżeli jest już gotowe do odbioru prawo jazdy to pełnomocnik musi wziąć ze sobą nie tylko upoważnienie, ale także inne dokumenty. Są to:

 • dowód osobisty do wglądu,
 • potwierdzenie wykonania opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • potwierdzenie wykonania opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (w zależności od tego kto jest pełnomocnikiem).

Pamiętaj także o tym, że musisz posługiwać się oryginalnym dokumentem upoważnienia do odbioru prawa jazdy.

Ile kosztuje pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy?

Obowiązek dokonania opłaty za upoważnienie do odbioru prawa jazdy zależy od tego, czy kierowca upoważnia kogoś z rodziny czy osobę obcą. Jeżeli upoważnionym jest członek rodziny to udzielenie pełnomocnictwa jest bezpłatne. Członkiem rodziny jest małżonek, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie.

W przypadku, gdy upoważnienie do odbioru prawa jazdy dotyczy osoby obcej trzeba uiścić opłatę. Jej wysokość to:

 • 17 zł - tyle kosztuje standardowe pełnomocnictwo,
 • 22 zł - tyle kosztuje pełnomocnictwo z poświadczeniem za zgodność z oryginałem. Waga tego dokumentu jest taka sama jak dokumentu oryginalnego. Gdy nie można dostarczyć oryginału to konieczne jest przedstawienie tego dokumentu.

Za pełnomocnictwo należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy urzędu miasta lub gminy.

Gdzie złożyć wniosek o odbiór prawa jazdy?

Odbiór prawa jazdy jest możliwy w urzędzie, w którym został złożony wniosek o wydanie prawa jazdy. Wniosek o wydanie oraz odbiór należy złożyć w Wydziale Komunikacji właściwym miejscu zamieszkania kierowcy.

Pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy – co warto wiedzieć?

 1. Kierowca może upoważnić kogoś do odbioru prawa jazdy.
 2. Upoważnienie powinno zawierać dane osoby upoważniającej oraz pełnomocnika.
 3. Aby odebrać prawo jazdy za kogoś, należy przedstawić oryginalny dokument upoważnienia z własnoręcznym podpisem upoważniającego.
 4. Upoważnienie do odbioru prawa jazdy jest bezpłatne, gdy to członek rodziny jest pełnomocnikiem.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy

 1. Ile czeka się na wydanie prawa jazdy?

  Nie ma ustalonego terminu, jednak najczęściej w ciągu 14 dni dokument jest gotowy do wydania. Czasem czas oczekiwania jest wydłużony, ponieważ zostały wpisane błędne dane lub urząd musi coś zweryfikować. Dobra informacja dla osób, które zdały egzamin jest taka, że nie muszą już czekać na fizyczny dokument, aby wsiąść za kółko. Wystarczy pobrać aplikację mObywatel i dodać do swoich dokumentów tymczasowe prawo jazdy. Trzeba jednak pamiętać, że wyrobienie tradycyjnego dokumentu jest obowiązkowe. Tymczasowy dokument jest ważny tylko 30 dni.

 2. Czy bez prawa jazdy można ubezpieczyć samochód?

  Tak. Osoby, które nie posiadają uprawnień do kierowania pojazdami mogą być właścicielem samochodu. A co za tym idzie, mają obowiązek jego ubezpieczenia. Podczas przygotowania oferty ubezpieczyciel zapyta o datę uzyskania prawa jazdy. Jeżeli go nie posiadasz, należy o tym poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe. Trzeba wtedy podać dane użytkownika tego samochodu. Będzie to miało wpływ na składkę. Gdy jesteś w trakcie wymiany dokumentu, wystarczy podać datę uzyskania uprawnień. Ubezpieczyciel nie pyta o numer prawa jazdy do kalkulacji ubezpieczenia.

 3. Czy prawo jazdy należy wymieniać?

  Tak, prawo jazdy należy wymienić np. w przypadku zmiany nazwiska. Dokument trzeba także wymienić, gdy straci ważność w przypadku terminowych praw jazdy. Osoby, które mają bezterminowe prawa jazdy także będą musiały je wymienić. Ten proces rozpocznie się w 2028 roku i potrwa do 2023 roku. Wymiana będzie obowiązkowa dla wszystkich. Jeżeli ktoś tego nie zrobi grozi mu mandat. Aktualnie wydawane są terminowe prawa jazdy maksymalnie na 15 lat.

 4. Co zrobić w przypadku zgubienia prawa jazdy?

  Utrata dokumentów wiąże się z załatwieniem dodatkowych formalności. Nie inaczej jest z prawem jazdy. Gdy dokument zostanie skradziony, musisz o tym poinformować policję. Jeżeli wiesz, że gdzieś sam go zgubiłeś nie musisz informować policji, ale warto zastrzec dokument w banku. Istnieje bowiem ryzyko, że ktoś na podstawie tego dokumentu, będzie chciał zaciągnąć kredyt na twoje dane. Dobra informacja jest taka, że możesz kierować samochodem, gdy zgubisz prawo jazdy, ponieważ twoje dane są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców i nawet, gdy zatrzyma cię policja nie otrzymasz mandatu za brak dokumentu.

 5. Ile kosztuje wydanie prawa jazdy?

  Opłata za wydanie prawa jazdy jest stała i wynosi 100,5 zł. W tym 0,5 zł to opłata ewidencyjna. Gdy musisz jeszcze zrobić badania lekarskie to koszt zwiększy się o 200 zł.

 6. Skąd wziąć wzór upoważnienia do odbioru prawa jazdy?

  Jeżeli chcesz odebrać za kogoś prawo jazdy, musisz mieć podpisane przez niego upoważnienie. Wzór dokumentu możesz znaleźć na stronie wydziału komunikacji lub wziąć z siedziby urzędu. Możesz sporządzić samemu taki dokument. Pamiętaj, jednak żeby zawrzeć w nim wszystkie niezbędne dane. W przeciwnym razie urzędnik może nie wydać ci prawa jazdy. Jeżeli chcesz załatwić za kogoś jeszcze inne sprawy w urzędzie, do każdej czynności musisz mieć właściwe pełnomocnictwo. Jeżeli np. chcesz odebrać także dowód rejestracyjny auta, musisz wziąć kolejny druk, wypełnić go, a podpis musi złożyć osoba, która cię do tego upoważnia.