Zakup samochodu jest związany z szeregiem formalności. Aby móc zarejestrować auto w wydziale komunikacji, zwykle najpierw należy opłacić podatek, dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez urząd oraz kupić polisę OC.

Formalności związane z rejestracją samochodu nieco różnią się od siebie w zależności, czy kupiłeś używany, nowy lub sprowadziłeś auto z zagranicy. W artykule wyjaśniamy krok po kroku, co należy zrobić w każdym z tych przypadków po kupnie pojazdu.

Znajdź OC już od 348zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 5 minut
 • Oferty 14 towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży to dokument będący dowodem, że jesteś nowym właścicielem zakupionego samochodu. Warto więc przed jej spisaniem ze sprzedawcą zwrócić uwagę na kilka elementów. Prawidłowo sporządzona umowa powinna zawierać:

 • datę i miejsce spisania,
 • dane sprzedawcy samochodu – imię, nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania oraz numer i serię dowodu osobistego,
 • dane nabywcy samochodu – podobnie, jak w przypadku sprzedawcy,
 • jeśli, samochód przed sprzedażą ma współwłaściciela, jego dane oraz podpis również muszą znaleźć się w umowie,
 • informacje związane z pojazdem – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, dotychczasowy przebieg, numer VIN czy kolor,
 • kwota transakcji,
 • data przekazania samochodu przez sprzedawcę,
 • oświadczenie sprzedającego, że jest rzeczywistym właścicielem samochodu,
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu,
 • informację, kto opłaci podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Zwykle robi to kupujący,
 • listę dokumentów, które sprzedawca przekazał kupującemu – dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli została wydana) oraz polisa OC.

Umowę kupna-sprzedaży należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Co ważne, dokument musi również zawierać własnoręczne podpisy nabywcy i zbywcy pojazdu.

Jak zapłacić podatek PCC po kupnie samochodu?

Po zakupie używanego samochodu musisz w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedażyopłacić podatek PCC w wysokości 2% wartości auta. Chyba że zbywca zobowiązał się w dokumencie do uregulowania należności wobec urzędu skarbowego. Aby zapłacić podatek, należy wypełnić druk PCC-3oraz obliczyć jego wysokość. Jak to zrobić?

Przykład: Jacek zapłacił za używaną Skodę Fabię z 2011 r. 18 tys. zł. Następnie wypełnił deklarację PCC-3 oraz opłacił w urzędzie skarbowym podatek PCC w wysokości 360 zł (2% z 18 tys. zł = 360 zł).

Jednak podatek PCC trzeba zapłacić przy zakupie używanego samochodu od osoby prywatnej, która nie jest płatnikiem VAT. Z kolei, nie trzeba tego robić np. w przypadku kupna nowego auta w salonie (wtedy VAT jest wliczony w cenę), na fakturę, jeśli jego wartość nie przekracza 1000 zł, czy gdy sprowadzamy pojazd z zagranicy (wówczas należy opłacić akcyzę). Dokładnie wyjaśnia to poniższa tabela.

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC po zakupie samochodu?

Rodzaj transakcji

Konieczność zapłaty podatku PCC

Zakup używanego samochodu od osoby prywatnej

Tak

Zakup samochodu na fakturę

Nie

Zakup samochodu od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą

Nie

Zakup nowego samochodu

Nie

Zakup samochodu o wartości poniżej 1000 zł

Nie

Zakup samochodu sprowadzonego z zagranicy

Nie

Zakup samochodu od obcokrajowca, gdy do transakcji doszło w Polsce

Tak

Zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Nie

Zakup samochodu w komisie, który jest jego właścicielem

Nie

Czy samochód musi mieć ważne badanie techniczne?

Jeśli kupiłeś używany samochód, podczas rejestracji w wydziale komunikacji, musisz okazać ważne badanie techniczne. Jeżeli auto go nie ma, przed wizytą w urzędzie należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Za standardowy przegląd zapłacisz 99 zł.

Oczywiście nie możesz poruszać się po drodze niezarejestrowanym samochodem, który nie ma ważnego badania technicznego. W takim przypadku auto na stację diagnostyczną można zawieźć wynajętą lawetą.

Jak zarejestrować po zakupie samochód w wydziale komunikacji?

Po zakupie auta musisz je zarejestrować w wydziale komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta (w mieście na prawach powiatu) lub urzędu dzielnicy (w Warszawie), który jest właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Masz 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu (jeśli nie był wcześniej rejestrowany w Polsce), bądź na zgłoszenie w urzędzie nabycia samochodu (gdy był w przeszłości zarejestrowany w naszym kraju). W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • wniosek o rejestrację pojazdu (możesz go pobrać na stronie urzędu lub gotowy wzór od rankomat.pl),
 • dowód własności (umowa kupna-sprzedaży, czy faktura VAT),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • polisa OC,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji,
 • potwierdzenie wniesienia opłat rejestracyjnych.

Jeśli kupiłeś samochód używany, powinieneś wziąć do wydziału komunikacji dotychczasowe tablice rejestracyjne. Jeżeli wcześniej auto było zarejestrowane w tym samym urzędzie miasta lub starostwie, nie musisz wyrabiać nowych rejestracji. Dzięki temu możesz zaoszczędzić około 100 zł na zakupie nowych tablic oraz nalepek kontrolnych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w wydziale komunikacji?

Standardowo rejestracja samochodu kosztuje 180,50 zł. Z wysokością poszczególnych opłat można się zapoznać w poniższej tabeli:

Wysokość opłat za rejestrację samochodu

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni

13,50 zł

Dowód rejestracyjny

54 zł

Znaki legalizacyjne

12,50 zł

Nalepka kontrolna

18,50 zł

Tablice rejestracyjne

80 zł

Opłata ewidencyjna

2 zł

Łączna kwota do zapłaty

180,50 zł

Za rejestrację samochodu można zapłacić w kasie w wydziale komunikacji lub wysłać przelew bankowy na konto urzędu. Z kolei, dokumenty możesz złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub wysłać online, jeśli dany organ udostępnia taką możliwość.

Pamiętaj, że jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, to wszyscy powinni być obecni w urzędzie podczas rejestracji. Z kolei, gdy któryś z nich nie może osobiście stawić się w wydziale komunikacji, może udzielić pozostałym pisemne pełnomocnictwo. Jego wydanie dla członków najbliższej rodziny jest bezpłatne, a w dla innych osób pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

Uwaga! Jeśli rejestrujesz samochód, który nigdy wcześniej nie był zarejestrowany w Polsce, a jednocześnie został sprowadzony do naszego kraju przed 1 stycznia 2016 r., to musisz zapłacić opłatę recyclingową w kwocie 500 zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Jeżeli kupiłeś auto od osoby lub firmy, która ściągnęła go z zagranicy, powinieneś otrzymać dokument potwierdzający uregulowanie tej należności.

Ile czasu trwa rejestracja samochodu?

Wydział komunikacji ma 30 dni od daty złożenia wniosku o rejestrację samochodu na przygotowanie stałego dowodu rejestracyjnego, tablic oraz nalepek kontrolnych. Aby móc korzystać z auta wcześniej, otrzymasz pozwolenie czasowe, które dopuści pojazd do ruchu na okres 30 dni.

Uwaga! Jeśli nie otrzymasz stałego dowodu rejestracyjnego w ciągu 30 dni, możesz wnioskować o przedłużenie pozwolenia czasowego o kolejne 14 dni. Ponadto, jeżeli urząd odmówi rejestracji samochodu (np. z powodu dostarczenia kopii zamiast oryginałów lub braku kompletu dokumentów), po otrzymaniu decyzji na piśmie możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy trzeba kupić ubezpieczenie OC po zakupie samochodu?

Każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli kupiłeś używany samochód, możesz kontynuować OC zbywcy pojazdu do wygaśnięcia umowy z ubezpieczycielem. Jednak towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość. Jeżeli wzrośnie, warto zrezygnować z polisy otrzymanej od poprzedniego właściciela i samodzielnie kupić tanie OC w kalkulatorze rankomat.pl. Z kolei, w przypadku zakupu nowego auta w salonie, musi mieć ono wykupione ubezpieczenie OC najpóźniej w dniu rejestracji samochodu.

Należy pamiętać, że polisa OC zbywcy pojazdu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. To na nowym właścicielu ciąży obowiązek zadbania o ciągłość ubezpieczenia pojazdu. Za brak OC powyżej 14 dni w 2022 r. posiadaczom aut osobowych grozi kara w wysokości 6020 zł ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Daniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.plDaniel Bartosiewicz, ekspert ds. ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl

kary za brak OC 2022

Jakie wyposażenie musi mieć zakupiony samochód?

Zgodnie z przepisami w Polsce samochód musi być obowiązkowo wyposażony w 3 następujące elementy:

 • czytelne, oświetlone i dobrze zamontowane tablice rejestracyjne,
 • trójkąt ostrzegawczy,
 • sprawną gaśnicę.

Pomimo że apteczka czy kamizelka odblaskowa nie są w Polsce obowiązkowe, warto również wozić je w samochodzie. Przydatne mogą być również np. zapasowe żarówki.

Zakup samochodu – formalności krok po kroku

Podsumujmy, co musisz zrobić po zakupie używanego samochodu. W takim przypadku krok po kroku należy:

 • opłacić podatek PCC w urzędzie skarbowym,
 • złożyć komplet dokumentów w wydziale komunikacji w celu rejestracji samochodu,
 • sprawdzić, czy auto ma ważne badanie techniczne,
 • kontynuować polisę OC zbywcy pojazdu do wygaśnięcia umowy lub ją wypowiedzieć wcześniej, a następnie samodzielnie ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie ubezpieczeniowym,
 • sprawdzić, czy samochód ma kompletne obowiązkowe wyposażenie pojazdu,
 • odebrać stały dowód rejestracyjny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację.

Natomiast, jeśli kupiłeś nowy samochód prosto z salonu, wystarczy zarejestrować go w wydziale komunikacji i zakupić polisę OC. Sprzedawca może zaproponować zakup pakietu dealerskiego, który oprócz obowiązkowego ubezpieczenia posiada dodatkowe AC, NNW czy assistance. Jednak warto przed wyborem polisy porównać w kalkulatorze, czy inny ubezpieczyciel nie oferuje autocasco z szerszym zakresem ochrony.

Zakup samochodu za granicą – jakie formalności krok po kroku?

Nieco bardziej skomplikowany może być zakup samochodu za granicą. Na początek należy opłacić podatek akcyzowy. Najpierw wypełnij deklarację AKC-U/S w ciągu 14 dni od przekroczenia polskiej granicy, a następnie opłać akcyzę w ciągu 30 dni na konto urzędu skarbowego.

Deklaracje AKC-U/S możesz złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przez internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Wystarczy, że wejdziesz na stronę: https://puesc.gov.pl/ i wypełnisz oraz prześlesz formularz online.

Ile wynoszą stawki akcyzy na samochód sprowadzony z zagranicy?

Obecnie standardowe stawki podatku akcyzowego wynoszą:

 • 3,1% wartości pojazdu w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu w przypadku aut z silnikiem powyżej 2000 cm3.

Z kolei, preferencyjne stawki akcyzy dla właścicieli hybryd są o 50% mniejsze i wynoszą:

 • 9,3% wartości pojazdu w przypadku klasycznych hybryd (HEV – bez możliwości ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu) oraz miękkich hybryd (MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3,
 • 9,3% wartości pojazdu w przypadku hybryd plug-in (PHEV – z możliwością ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu), wyposażonych w silnik spalinowy powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3,
 • 1,55% wartości pojazdu w przypadku klasycznych hybryd (HEV – bez możliwości ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu) oraz miękkich hybryd (MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy do 2000 cm3.
Uwaga! Kwotę podatku akcyzowego należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z dnia, w którym zakupiony samochód przekroczył polską granicę. A nie z dnia, kiedy zawarta została umowa kupna-sprzedaży.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy?

Jeśli zapłaciłeś podatek akcyzowy, możesz zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy w wydziale komunikacji. Masz na to 30 dni od przekroczenia polskiej granicy. W tym celu musisz dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • przetłumaczone dokumenty u tłumacza przysięgłego – umowę kupna-sprzedaży, kartę pojazdu (jeśli była wydana) i dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o ważności badania technicznego samochodu,
 • dowód opłacenia podatku akcyzowego,
 • potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym był zarejestrowany wcześniej,
 • zagraniczne tablice rejestracyjne – jeśli do Polski wróciłeś samochodem zakupionym za granicą.
Uwaga! Jeśli sprowadzony samochód pochodzi z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej, to nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, gdy ma kody ujednolicone.

Co warto wiedzieć?

 1. Po zakupie używanego samochodu w Polsce trzeba zapłacić PCC.
 2. Po sprowadzeniu auta z zagranicy trzeba zapłacić akcyzę.
 3. Samochód należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.
 4. Polisa OC zbywcy używanego samochodu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres.

FAQ – najczęściej zadawane pytania po zakupie samochodu

 1. Czy jadąc samochodem za granicę trzeba go dodatkowo wyposażyć?

  Zgodnie z polskimi przepisami obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu są czytelne tablice rejestracyjne, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Jednak jeśli wybierasz się do Francji, w której np. lokalne prawo wymaga wożenia w aucie kamizelki odblaskowej, to nie musisz jej dodatkowo mieć. Wystarczy to, co jest wymagane w Polsce.

 2. Czy można zarejestrować samochód przez internet?

  To zależy od urzędu. Informacje, czy twój wydział komunikacji umożliwia zarejestrowanie samochodu przez internet, możesz znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa, urzędu miejskiego lub urzędu dzielnicy. Znajdują się na nich instrukcje, które załączniki trzeba złożyć.

 3. Czy dealer może zarejestrować nowy samochód w imieniu klienta?

  Jest to możliwe od 4 czerwca 2021 r. Od tej pory osoba kupująca samochód może skorzystać z pomocy salonu przy rejestracji nowego samochodu. Aby to zrobić, musisz wydać dealerowi odpowiednie upoważnienie. Niestety leasingodawcy i firmy zajmujące się długoterminowym wynajmem aut nie mogą w ten sposób załatwić formalności za klienta.