Z zakupem samochodu wiąże się kilka istotnych formalności. Aby móc zarejestrować auto w wydziale komunikacji, zwykle najpierw należy opłacić podatek, dostarczyć komplet dokumentów wymaganych przez urząd oraz kupić polisę OC. Zobacz, co należy zrobić po zakupie używanego samochodu, aby móc bez przeszkód poruszać się nim po drogach publicznych.

W zależności od tego, czy kupiłeś używany, czy nowy samochód, formalności związane z jego rejestracją mogą się różnić. Osobny temat to sytuacja, w której sprowadzasz samochód z zagranicy. Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez każdą z procedur, abyś nie miał wątpliwości co do swoich obowiązków jako kupujący.

Znajdź OC już od 329zł!
Bez wychodzenia z domu

 • Ceny OC w 3 minuty
 • Oferty kilkunastu towarzystw ubezpieczeniowych
 • Pomoc 200 agentów

Jak spisać umowę kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży to dokument będący dowodem, że jesteś nowym właścicielem zakupionego samochodu. Warto więc przed jej spisaniem ze sprzedawcą zwrócić uwagę na kilka elementów, które zabezpieczą każdą ze stron. Oto dane i informacje, jakie powinny się znaleźć w treści dokumentu:

 • data i miejsce spisania,
 • dane sprzedawcy samochodu – imię, nazwisko, adres zamieszkania i zameldowania oraz numer i serię dowodu osobistego,
 • dane nabywcy samochodu – podobnie, jak w przypadku sprzedawcy,
 • jeśli, samochód przed sprzedażą ma współwłaściciela, jego dane oraz podpis również muszą znaleźć się w umowie,
 • informacje związane z pojazdem – marka, model, rok produkcji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, dotychczasowy przebieg, numer VIN czy kolor,
 • kwota transakcji,
 • data przekazania samochodu przez sprzedawcę,
 • oświadczenie sprzedającego, że jest rzeczywistym właścicielem samochodu,
 • oświadczenie kupującego, że zapoznał się ze stanem technicznym samochodu,
 • informacja o tym, kto opłaci podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC); przeważnie jest to nabywca,
 • lista dokumentów, które sprzedawca przekazał kupującemu – dowód rejestracyjny, karta pojazdu (jeśli została wydana) oraz polisa OC.

Porównaj ceny OC i AC

Umowę kupna-sprzedaży należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Co ważne, dokument musi również zawierać własnoręczne podpisy nabywcy i zbywcy pojazdu.

Jak zapłacić podatek PCC po kupnie samochodu?

Po zakupie używanego samochodu musisz w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży  opłacić podatek PCC w wysokości 2% wartości auta. Wyjątkiem jest przypadek, w którym to zbywca zobowiązał się w dokumencie do uregulowania należności wobec urzędu skarbowego. Aby zapłacić podatek, należy wypełnić druk PCC-3oraz obliczyć jego wysokość. Jak to zrobić?

Przykład

Jacek zapłacił za używaną Skodę Fabię z 2011 r. 18 tys. zł. Następnie wypełnił deklarację PCC-3 oraz opłacił w urzędzie skarbowym podatek PCC w wysokości 360 zł (2% z 18 tys. zł = 360 zł).

Podatek PCC trzeba zapłacić przy zakupie używanego samochodu od osoby prywatnej, która nie jest płatnikiem VAT. Nie ma natomiast takiego obowiązku w przypadku:

 • kupna nowego auta w salonie (wtedy VAT jest wliczony w cenę), na fakturę,
 • gdy wartość auta nie przekracza 1000 zł,
 • gdy sprowadzasz pojazd z zagranicy (wówczas należy opłacić akcyzę). 

Podsumowaliśmy to w poniższej tabeli.

Kiedy trzeba zapłacić podatek PCC po zakupie samochodu?

Rodzaj transakcji

Konieczność zapłaty podatku PCC

Zakup używanego samochodu od osoby prywatnej

Tak

Zakup samochodu na fakturę

Nie

Zakup samochodu od osoby, która prowadzi działalność gospodarczą

Nie

Zakup nowego samochodu

Nie

Zakup samochodu o wartości poniżej 1000 zł

Nie

Zakup samochodu sprowadzonego z zagranicy

Nie

Zakup samochodu od obcokrajowca, gdy do transakcji doszło w Polsce

Tak

Zakup samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Nie

Zakup samochodu w komisie, który jest jego właścicielem

Nie

Czy samochód musi mieć ważne badanie techniczne?

Jeśli kupiłeś używany samochód, podczas rejestracji w wydziale komunikacji musisz okazać ważne badanie techniczne. Jeżeli auto go nie ma, przed wizytą w urzędzie należy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Za standardowy przegląd zapłacisz 99 zł.

Badanie składa się z trzech etapów:

 • identyfikacji pojazdu, czyli sprawdzenia zgodności nr VIN z dowodem rejestracyjnym,
 • sprawdzenia dodatkowego wyposażenia (np. instalacji LPG),
 • oceny stanu technicznego podzespołów i układów pojazdu.

Pracownik OSKP sprawdzi m.in. stan;

 • układu kierowniczego – stan połączeń, stopień zużycia, wielkość ruchu jałowego;
 • hamulców – skuteczność i równomierność działania;
 • zawieszenia – czy w elementach metalowo – gumowych pojawiły się luzy;
 • ogumienia – dobór obciążenia, dopasowanie do typu pojazdu, głębokość bieżnika, zużycie;
 • oświetlenia – prawidłowość działania, czy na reflektorach nie znajdują się pęknięcia;
 • nadwozia – stan szyb, ram i progów;
 • zużycia pasów bezpieczeństwa;
 • obowiązkowego wyposażenia – trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę;
 • układu wydechowego – stan techniczny, pomiar poziomu hałasu,
 • emisji zanieczyszczeń gazowych lub zadymienia spalin, jeśli silnik samochodu ma spalanie wewnętrzne.

badanie techniczne pojazdu

Uwaga!

Oczywiście nie możesz poruszać się po drodze niezarejestrowanym samochodem, który nie ma ważnego badania technicznego. W takim przypadku auto na stację diagnostyczną można zawieźć wynajętą lawetą.

Jak zarejestrować po zakupie samochód w wydziale komunikacji?

Po zakupie auta musisz je zarejestrować w wydziale komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta (w mieście na prawach powiatu) lub urzędu dzielnicy (w Warszawie), który jest właściwy dla twojego miejsca zamieszkania. Masz 30 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu (jeśli nie był wcześniej rejestrowany w Polsce) bądź na zgłoszenie w urzędzie nabycia samochodu (gdy był w przeszłości zarejestrowany w naszym kraju).

W tym celu należy złożyć następujące dokumenty:

 • dokument tożsamości,
 • wniosek o rejestrację pojazdu (możesz go pobrać na stronie urzędu lub gotowy wzór od rankomat.pl),
 • dowód własności (umowa kupna-sprzedaży, czy faktura VAT),
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu (jeśli została wydana),
 • polisa OC,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji,
 • potwierdzenie wniesienia opłat rejestracyjnych.

Warto wiedzieć

Jeśli kupiłeś samochód używany, powinieneś wziąć do wydziału komunikacji dotychczasowe tablice rejestracyjne. Jeżeli wcześniej auto było zarejestrowane w tym samym urzędzie miasta lub starostwie, nie musisz wyrabiać nowych rejestracji. Dzięki temu możesz zaoszczędzić około 100 zł na zakupie nowych tablic oraz nalepek kontrolnych.

Ile kosztuje rejestracja samochodu w wydziale komunikacji?

Standardowo rejestracja samochodu kosztuje 180,50 zł. Z wysokością poszczególnych opłat można się zapoznać w poniższej tabeli:

Wysokość opłat za rejestrację samochodu

Pozwolenie czasowe, ważne 30 dni

13,50 zł

Dowód rejestracyjny

54 zł

Znaki legalizacyjne

12,50 zł

Nalepka kontrolna

18,50 zł

Tablice rejestracyjne

80 zł

Opłata ewidencyjna

2 zł

Łączna kwota do zapłaty

180,50 zł

Za rejestrację samochodu można zapłacić w kasie w wydziale komunikacji lub wysłać przelew bankowy na konto urzędu. Z kolei dokumenty możesz złożyć:

 • osobiście,
 • przez pełnomocnika,
 • online, jeśli dany organ udostępnia taką możliwość.

Pamiętaj, że jeśli samochód ma kilku współwłaścicieli, to wszyscy powinni być obecni w urzędzie podczas rejestracji. Jeżeli jednak któryś z nich nie może osobiście stawić się w wydziale komunikacji, może udzielić pozostałym pisemne pełnomocnictwo. Jego wydanie dla członków najbliższej rodziny jest bezpłatne, a w dla innych osób pobierana jest opłata w wysokości 17 zł.

Ile czasu trwa rejestracja samochodu?

Wydział komunikacji ma 30 dni od daty złożenia wniosku o rejestrację samochodu na przygotowanie stałego dowodu rejestracyjnego, tablic oraz nalepek kontrolnych. Aby móc korzystać z auta wcześniej, otrzymasz pozwolenie czasowe, które dopuści pojazd do ruchu na okres 30 dni.

Uwaga!

Jeśli nie otrzymasz stałego dowodu rejestracyjnego w ciągu 30 dni, możesz wnioskować o przedłużenie pozwolenia czasowego o kolejne 14 dni. Ponadto, jeżeli urząd odmówi rejestracji samochodu (np. z powodu dostarczenia kopii zamiast oryginałów lub braku kompletu dokumentów), po otrzymaniu decyzji na piśmie możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Czy trzeba kupić ubezpieczenie OC po zakupie samochodu?

Każdy pojazd mechaniczny zarejestrowany w Polsce musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Jeśli kupiłeś używany samochód, możesz kontynuować OC zbywcy pojazdu do wygaśnięcia umowy z ubezpieczycielem. Jednak towarzystwo ubezpieczeniowe może dokonać rekalkulacji składki, czyli ponownie przeliczyć jej wysokość.

Więcej dowiesz się tutaj: Rekalkulacja składki OC - co to jest? czy jest to konieczne?

Jeżeli wzrośnie, warto zrezygnować z polisy otrzymanej od poprzedniego właściciela i samodzielnie kupić tanie OC w kalkulatorze rankomat.pl. Z kolei w przypadku zakupu nowego auta w salonie, musisz wykupić dla niego OC najpóźniej w dniu rejestracji.

Wypowiedź eksperta

Należy pamiętać, że polisa OC zbywcy pojazdu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. To na nowym właścicielu ciąży obowiązek zadbania o ciągłość ubezpieczenia pojazdu. Za brak OC powyżej 14 dni w 2024 r. posiadaczom aut osobowych grozi kara w wysokości 6 980 zł ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Od czerwca do końca 2024 roku kara wyniesie natomiast 8 600 zł.
Stefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnychStefania Stuglik, Specjalista ds. ubezpieczeń komunikacyjnych

Jakie wyposażenie musi mieć zakupiony samochód?

Zgodnie z przepisami w Polsce samochód musi być obowiązkowo wyposażony w trzy następujące elementy:

 • czytelne, oświetlone i dobrze zamontowane tablice rejestracyjne,
 • trójkąt ostrzegawczy,
 • sprawną gaśnicę.

Pomimo że apteczka czy kamizelka odblaskowa nie są w Polsce obowiązkowe, warto również wozić je w samochodzie. Przydatne mogą być również np. zapasowe żarówki.

Zakup samochodu – formalności krok po kroku

Podsumujmy, co musisz zrobić po zakupie używanego samochodu. W takim przypadku krok po kroku należy:

 1. Opłacić podatek PCC w urzędzie skarbowym.
 2. Złożyć komplet dokumentów w wydziale komunikacji w celu rejestracji samochodu.
 3. Sprawdzić, czy auto ma ważne badanie techniczne, a jeśli nie - wykonać je.
 4. Kontynuować polisę OC zbywcy pojazdu do wygaśnięcia umowy lub ją wypowiedzieć wcześniej, a następnie samodzielnie ubezpieczyć samochód w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.
 5. Sprawdzić, czy samochód ma kompletne obowiązkowe wyposażenie pojazdu.
 6. Odebrać stały dowód rejestracyjny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o rejestrację.

Natomiast, jeśli kupiłeś nowy samochód prosto z salonu, wystarczy zarejestrować go w wydziale komunikacji i zakupić polisę OC. Sprzedawca może zaproponować zakup pakietu dealerskiego, który oprócz obowiązkowego ubezpieczenia posiada dodatkowe AC, NNW czy assistance. Jednak warto przed wyborem polisy porównać w kalkulatorze, czy inny ubezpieczyciel nie oferuje autocasco z szerszym zakresem ochrony.

Zakup samochodu za granicą – jakie formalności krok po kroku?

Nieco bardziej skomplikowany może być zakup samochodu za granicą. Na początek należy opłacić podatek akcyzowy. Najpierw wypełnij deklarację AKC-U/S w ciągu 14 dni od przekroczenia polskiej granicy, a następnie opłać akcyzę w ciągu 30 dni na konto urzędu skarbowego.

Deklaracje AKC-U/S możesz złożyć osobiście w urzędzie skarbowym lub przez Internet za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Wystarczy, że wejdziesz na stronę: https://puesc.gov.pl/ i wypełnisz oraz prześlesz formularz online.

Ile wynoszą stawki akcyzy na samochód sprowadzony z zagranicy?

Obecnie standardowe stawki podatku akcyzowego wynoszą:

 • 3,1% wartości pojazdu w przypadku samochodów z silnikiem o pojemności do 2000 cm3,
 • 18,6% wartości pojazdu w przypadku aut z silnikiem powyżej 2000 cm3.

Z kolei, preferencyjne stawki akcyzy dla właścicieli hybryd są o 50% mniejsze i wynoszą:

 • 9,3% wartości pojazdu w przypadku klasycznych hybryd (HEV – bez możliwości ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu) oraz miękkich hybryd (MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3,
 • 9,3% wartości pojazdu w przypadku hybryd plug-in (PHEV – z możliwością ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu), wyposażonych w silnik spalinowy powyżej 2000 cm3, ale nie wyższy niż 3500 cm3,
 • 1,55% wartości pojazdu w przypadku klasycznych hybryd (HEV – bez możliwości ładowania z gniazdka, czyli zewnętrznego źródła prądu) oraz miękkich hybryd (MHEV), wyposażonych w silnik spalinowy do 2000 cm3.

Uwaga!

Kwotę podatku akcyzowego należy przeliczyć na złotówki według średniego kursu NBP z dnia, w którym zakupiony samochód przekroczył polską granicę. Nie bierz pod uwagę kursu z dnia, w którym zawarta została umowa kupna-sprzedaży.

 

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy?

Jeśli zapłaciłeś podatek akcyzowy, możesz zarejestrować samochód sprowadzony z zagranicy w wydziale komunikacji. Masz na to 30 dni od przekroczenia polskiej granicy. W tym celu musisz dostarczyć do urzędu następujące dokumenty:

 • przetłumaczone dokumenty u tłumacza przysięgłego – umowę kupna-sprzedaży, kartę pojazdu (jeśli była wydana) i dowód rejestracyjny,
 • zaświadczenie o ważności badania technicznego samochodu,
 • dowód opłacenia podatku akcyzowego,
 • potwierdzenie wyrejestrowania samochodu w kraju, w którym był zarejestrowany wcześniej,
 • zagraniczne tablice rejestracyjne – jeśli do Polski wróciłeś samochodem zakupionym za granicą.

Jeśli sprowadzony samochód pochodzi z jednego z krajów należących do Unii Europejskiej, to nie trzeba tłumaczyć dowodu rejestracyjnego, gdy ma kody ujednolicone.

Porównaj ceny OC i AC

Kupiłeś wymarzony samochód? Zadbaj o to, aby cieszyć się nim bez niespodzianek ze strony urzędu skarbowego czy UFG. A jeśli dopiero szykujesz się do transakcji i chcesz jak najlepiej przygotować się do całej procedury rejestracji - jesteś w dobrym miejscu! Pamiętaj, że możesz przy tym szukać sporych oszczędności, np. przy zakupie nowego ubezpieczenia OC. Wystarczy, że skorzystasz z porównywarki ubezpieczeń online i przejrzysz oferty ochrony nawet z kilkunastu towarzystw! 

Co warto wiedzieć?

 1. Po zakupie używanego samochodu w Polsce trzeba zapłacić PCC w wysokości 2% wartości samochodu. 
 2. Po sprowadzeniu auta z zagranicy trzeba zapłacić akcyzę. Na wypełnienie stosownej deklaracji masz 14 dni, a na uregulowanie należności - 30 dni.
 3. Samochód należy zarejestrować w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania.
 4. Polisa OC zbywcy używanego samochodu nie przedłuża się automatycznie na kolejny okres. Jeśli zdecydujesz się ją przejąć wraz z samochodem, pamiętaj aby pilnować terminów i kupić nowe OC przed wygaśnięciem dotychczasowego.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

 1. Czy jadąc samochodem za granicę, trzeba go dodatkowo wyposażyć?

  Zgodnie z polskimi przepisami obowiązkowym elementem wyposażenia samochodu są czytelne tablice rejestracyjne, trójkąt ostrzegawczy i gaśnica. Jednak jeśli wybierasz się do Francji, w której np. lokalne prawo wymaga wożenia w aucie kamizelki odblaskowej, to nie musisz jej dodatkowo mieć. Wystarczy to, co jest wymagane w Polsce. Przed wyjazdem samochodem za granicę warto zapoznać się z lokalnymi przepisami panującymi w danym kraju.

 2. Czy można zarejestrować samochód przez Internet?

  To zależy od urzędu. Informację o tym, czy Twój wydział komunikacji umożliwia zarejestrowanie samochodu przez Internet, możesz znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa, urzędu miejskiego lub urzędu dzielnicy. Znajdują się też na nich instrukcje, które załączniki trzeba złożyć.

 3. Czy dealer może zarejestrować nowy samochód w imieniu klienta?

  Jest to możliwe od 4 czerwca 2021 r. Od tej pory osoba kupująca samochód może skorzystać z pomocy salonu przy rejestracji nowego samochodu. Aby to zrobić, musi udzielić dealerowi odpowiedniego upoważnienia. Niestety leasingodawcy i firmy zajmujące się długoterminowym wynajmem aut nie mogą w ten sposób załatwić formalności za klienta.